Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2005, lista rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo i UAT
 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS
 • Faza 3: Najnowsze dedykowane środowiska

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy

Nowe funkcje w tej wersji

 

Android

 • Zmieniliśmy sposób, w jaki ograniczenia rejestracji działają dla urządzeń z systemem Android 10+.
  Po zarejestrowaniu urządzeń z systemem Android 10 lub nowszym w trybie profilu służbowego ich stan rejestracji będzie utrzymywany przez okres próbny, do momentu pobrania numeru IMEI i numeru seryjnego. UEM Console pokazuje urządzenie jako „Oczekiwanie na rejestrację”, dopóki UEM Console nie potwierdzi, czy numer IMEI lub seryjny znajduje się na białej liście lub czarnej liście rejestracji. Zapewnia to, że dane służbowe (aplikacje, profile itp.) nie są wysyłane do urządzenia z systemem Android 10+, dopóki nie zostaną ocenione ograniczenia rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia rejestracji dla systemu Android.

Chrome OS

 • Dzięki nowym adresom URL automatycznego wybierania certyfikatów nie musisz już wybierać certyfikatów podczas uzyskiwania dostępu do wybranych stron internetowych.
  Zaktualizowaliśmy profil Content systemu Chrome OS o nowe pole adresów URL automatycznego wybierania certyfikatów, które umożliwia wprowadzenie certyfikatów klienta wykorzystywanych do uwierzytelnienia określonej strony lub adresu URL. Gdy użytkownik końcowy próbuje uzyskać dostęp do tych stron, nie będzie już proszony o wybranie certyfikatu, który może być mu nieznany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu Content (Chrome OS).
 • Zaktualizowaliśmy profil kontroli aplikacji, aby obsłużyć dodatkowe opcje dla rozszerzeń przeglądarki Chrome.
  Oferujemy teraz obsługę samodzielnie hostowanych rozszerzeń i dodaliśmy rozszerzeniom możliwość uzyskiwania dostępu do certyfikatów użytkownika w celu uwierzytelniania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu kontroli aplikacji (Chrome OS).

iOS

 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu iOS 13.4.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS, udostępnionych tymczasowych sesji iPad, konfiguracji telefonu iPhone z pobliskiego telefonu iPhone i żądań hasła z pobliskiego urządzenia.

macOS

 • Usprawnij korzystanie z usługi SSO dzięki tożsamości systemu macOS i preferencjom dotyczącym certyfikatów.
  Jeśli wdrażasz wiele certyfikatów klienta, użytkownicy mogą być okresowo monitowani o wybranie, którego certyfikatu powinni używać do uwierzytelniania. Dzięki tej funkcji dostępnej w ładunkach certyfikatu użytkownika systemu macOS lub profilu SCEP można określić adresy URL, które powinny automatycznie używać tego certyfikatu, dzięki czemu użytkownicy nie muszą go wybierać za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie profilu SCEP/poświadczeń.
 • Pobieranie dzienników Intelligent Hub dla systemu macOS właśnie stało się łatwiejsze.
  Możesz teraz zdalnie zażądać pobrania dziennika Intelligent Hub z urządzeń z systemem macOS w celu rozwiązywania problemów z poziomu szczegółów urządzenia. Jeśli korzystasz z podwyższonych zasad ochrony prywatności, funkcja ta zawiera opcjonalne ustawienie, które monituje użytkownika końcowego o zatwierdzenie przed zebraniem i przesłaniem dzienników. Ta funkcja wymaga aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub 20.05. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Żądanie dziennika urządzenia.
 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu macOS.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS w systemie macOS 10.15.4+, a także ograniczyć żądania haseł z pobliskich urządzeń w systemie macOS 10.14+.

Apple Business Manager

 • Wycofaj licencje automatycznie po usunięciu aplikacji Apple Business Manager systemu iOS.
  Licencje programu Apple Business Manager dla aplikacji systemu iOS, które zostały przydzielone, ale ręcznie usunięte przez użytkownika, będą automatycznie wycofywane i dostępne do dystrybucji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wycofywanie licencji z odinstalowanych aplikacji.

Windows

 • Umożliwiamy wprowadzenie własnej wersji aplikacji Windows SFD.
  Teraz możesz edytować rzeczywistą wersję aplikacji i pole wersji dla aplikacji SFD typu EXE i ZIP. Ta nowa funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku przesyłania nowego pliku EXE lub ZIP. Dla wszystkich istniejących aplikacji można dodać nową wersję aplikacji, a pole wersji pojawia się jako tylko do odczytu dla dodanej nowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguracja plików Win32 dla dystrybucji oprogramowania.
 • Ponownie ustanów komunikację między urządzeniami z systemem Windows 10 a aplikacją Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows.
  Niektóre zdarzenia mogą powodować problemy z komunikacją, takie jak błędy HMAC i niepowodzenia aktualizacji aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows. Te problemy z komunikacją można rozwiązać przy użyciu nowego działania Napraw Hub na stronie Szczegóły urządzenia dla urządzeń z systemem Windows 10. To działanie umożliwia także ponowną instalację aplikacji Hub. Znajdź to ustawienie w opcji Urządzenia > Widok listy > wybierz urządzenie stacjonarne Windows > Więcej działań > Administrator > Napraw Hub. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Strona Szczegóły urządzenia stacjonarnego z systemem Windows.

SDK

 • Wprowadziliśmy zmiany w zachowaniu źródła poświadczeń certyfikatu użytkownika dla aplikacji utworzonych w SDK.
  Gdy użytkownicy są skonfigurowani do otrzymywania certyfikatów SMIME wraz z ich innymi niestandardowymi konfiguracjami SDK, ale nie mają skojarzonego z nimi certyfikatu SMIME, system nie będzie już zatrzymywał przetwarzania innych niestandardowych konfiguracji SDK. Certyfikaty dla niestandardowego profilu SDK można znaleźć w opcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Aplikacje > Ustawienia i zasady > Profile > Dodaj > Profil SDK > Ładunek poświadczeń.

Tunnel

 • Urządzenia z systemem Android Enterprise obsługują teraz generowanie SCEP certyfikatów klienta aplikacji Tunnel z kluczem o długości 4096 podczas korzystania z urzędu certyfikacji AW (domyślny).
  Aby wysłać certyfikat klienta aplikacji Tunnel do urządzeń z systemem Android Enterprise za pośrednictwem SCEP, ponownie zapisz konfigurację aplikacji Tunnel. Jeśli korzystasz z Workspace ONE Intelligent Hub w wersji 20.04 lub nowszej, wszystkie nowe wygenerowane certyfikaty będą używać SCEP ze zwiększoną długością klucza. Nie ma to bezpośredniego wpływu na urządzenia z istniejącymi profilami.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

2005 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8775: Przyjazna nazwa urządzenia nie jest aktualizowana na urządzeniu, gdy atrybuty użytkownika są edytowane w usłudze Active Directory.

 • AAPP-9280: Po zapisaniu i ponownym otwarciu ładunku układu ekranu głównego wyświetlany jest tryb nieokreślony zamiast rzeczywistych aplikacji.

 • AAPP-9329: Nadzorowane urządzenia z systemem iOS pozostają w stanie rejestracji „Zainicjowano usuwanie” po odrzuceniu polecenia przerwania MDM z dziennika czyszczenia.

 • AAPP-9378: Określona księga VPP zawiera dwa typy parametru PricingParam, co powoduje problem z powiązaniem licencji.

 • AAPP-9442: Konsola UEM pokazuje tylko jedną kartę SIM dla urządzeń z systemem iOS z wieloma kartami SIM (e-SIM).

 • AAPP-9552: ustawienia zarządzane systemu iOS (Bluetooth) nie są wymuszane przy pierwszej rejestracji za pośrednictwem DEP. 

 • AAPP-9553: Dodanie funkcji wysyłania konfiguracji podstawowej (adres URL serwera) za każdym razem, gdy konfiguracja zarządzanej aplikacji jest aktualizowana dla aplikacji publicznych.

 • AAPP-9563: Profile z ładunkiem NitroTouchdown nie są ładowane, ponieważ wersja Nitro jest przestarzała.

 • AAPP-9629: Kod XML układu ekranu głównego jest nieprawidłowo skonstruowany, jeśli do strony dodano więcej niż 10 folderów. 

 • AAPP-9662: Nie można uzyskać dostępu do profili systemu iOS, które mają nieprawidłowy certyfikat iOS oraz grupę ładunku.

 • AAPP-9701: Strona przypisania VPP niewłaściwie wskazuje, że przydzielono zbyt wiele licencji.

 • AAPP-9715: telefon iPhone nieprawidłowo pokazuje komunikat Nie przeszkadzać w przypadku włączenia funkcji Znajdź mój iPhone. 

 • AAPP-9798: Nie można przypisać aplikacji, gdy jakiekolwiek urządzenie w grupie Smart jest w stanie „WipeInitiated”.

 • AAPP-9927: Procesor IPA zwraca wyjątek podczas przesyłania aplikacji wewnętrznej z wieloma plikami info.plists lub z osadzonym profilem zastrzegania mobilnego.

 • AAPP-10017: Procesor IPA zwraca wyjątek podczas przesyłania aplikacji wewnętrznej z wieloma plikami info.plists lub z osadzonym profilem zastrzegania mobilnego. 

 • AAPP-10022: Wersje systemu operacyjnego są usuwane po uaktualnieniu Console. 

 • AGGL-4634: W przypadku wybrania dla zasad ograniczeń rejestracji określających umieszczenie na czarnej liście urządzeń z systemem Android w oparciu o producenta i model ustawienia „NIE jest” dla konkretnego modelu, na przykład „galaxy tab 4”, rejestracja wszystkich urządzeń z systemem Android jest zablokowana, niezależnie od modelu lub producenta. 

 • AGGL-6074: Funkcja umieszczania na czarnej liście urządzeń w oparciu o numer IMEI nie działa dla AE w systemie Android Q.

 • AGGL-6562: Historia próbek urządzeń nie może być czasami usuwana z powodu przekroczenia limitu czasu podczas operacji

 • AGGL-6593: Profil sieciowy użytkownika systemu Chrome OS z załadowanymi certyfikatami jest nieprawidłowo wyświetlany jako SCEP w UEM Console.

 • AGGL-6750: Aplikacje, które nie znajdują się na białej liście, nie są instalowane automatycznie.

 • AGGL-6908: Zapisywanie profilu systemu Chrome OS kończy się niepowodzeniem podczas publikowania profilu sieci EAP-TLS, jeśli nie załadowano certyfikatu głównego.

 • AGGL-7175: Ujednolicony katalog usług Intelligent Hub jest włączony, ale żaden katalog nie jest widoczny na urządzeniach COPE.

 • AGGL-7234: Nie można edytować lub wyświetlić zasad ograniczeń systemu Android utworzonych z planu.

 • AGGL-7266: Aktualizacje konfiguracji aplikacji zarządzanej dla aplikacji publicznych systemu Android nie są przekazywane do urządzeń. 

 • AGGL-7313: Można dodać aplikację Gmail jako widget nawet po wyłączeniu opcji „Zezwalaj na dodawanie widgetów pracy do osobistego ekranu głównego” w profilu ograniczeń.

 • AGGL-7314: Przekazywanie aplikacji wewnętrznej do systemu Android nie powiodło się z powodu problemów z rozwiązywaniem odwołań.

 • AGGL-7481: Brak parametru Dozwolone konta w XML, gdy parametr Zezwalaj na Google Play dla profilu służbowego jest wyłączony.

 • AGGL-7535: Stan zgodności nie jest dostępny dla urządzeń z systemem Android for Work, gdy nie ma zasad zgodności.

 • AGGL-7536: Wywołanie API meldowania/wymeldowania nie powoduje działania na urządzeniach.

 • AMST-22936: Aplikacje wewnętrzne systemu Windows nie są usuwane podczas przenoszenia urządzeń do innej grupy organizacyjnej, do której nie przypisano tych aplikacji.

 • AMST-24841: Procedura składowana sprawia, że czas odpowiedzi serwerów klienckich podczas korzystania z UEM console jest wydłużony. 

 • AMST-25948: Stan zgodności pozostaje w stanie oczekiwania na Console dla urządzeń z systemem Windows 10.

 • AMST-26096: Uaktualnienie bazy danych nie powiodło się z powodu nadmiarowych danych

 • AMST-26151: Ustawienia godzin aktywności profilu usługi Windows Updates są niezgodne z ustawieniami urządzenia.

 • AMST-26439: Wystąpił błąd na stronie szczegółów aplikacji zależności.

 • AMST-26585: Czyszczenie obiektu LocationGroup nie powiodło się. 

 • ARES-11668: Katalog aplikacji Intelligent Hub nie może załadować metadanych dla aplikacji spoza sklepu App Store US, ponieważ kraj został zakodowany w kodzie źródłowym. 

 • ARES-11896: Łącze Widok szczegółów aplikacji > Aplikacje nie otwiera menu aplikacji. 

 • ARES-12002: Stan przypisania jest wyświetlany jako „Niezmieniony” nawet w przypadku usuniętych urządzeń. 

 • ARES-12027: Katalog Workspace One na urządzeniu nie wyświetla prawidłowej wersji zainstalowanej aplikacji, ponieważ szczegóły aplikacji przechowywane w pamięci podręcznej nie zostały zaktualizowane.

 • ARES-12117: Widok listy profili urządzenia nie może załadować informacji o stanie profilu. 

 • ARES-12188: Tworzenie raportu Szczegóły aplikacji według urządzenia kończy się niepowodzeniem, gdy filtr aplikacji zawiera dwa rekordy o tym samym parametrze AppIdentifier. 

 • ARES-12210: Ustawienie niestandardowe proxy profilu SDK dla ładunku VMware Tunnel nie jest zgodne z domyślnymi ustawieniami proxy SDK dla ładunku VMware Tunnel.

 • ARES-12710: Polecenia usunięcia profilu nie są generowane prawidłowo, gdy urządzenia są przenoszone między różnymi grupami organizacyjnymi, gdzie profile są przypisane do grup Smart w oparciu o grupy organizacyjne. 

 • ARES-12733: Edycja grupy Smart w oparciu o użytkownika przypisanej do nieaktywnego profilu ustawia profil ponownie jako aktywny.

 • CMCM-188415: Eksportowanie z widoku listy zawartości kończy się niepowodzeniem. 

 • CMCM-188477: Nie można usunąć daty wygaśnięcia ze skonfigurowanych przez administratora repozytoriów.

 • CMCM-188525: Interfejs API zbiorczego usuwania zawartości nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CMCM-188539: Usuwanie Sproc zużywa dużo pamięci procesora. 

 • CMEM-185709: Zdarzenia ActiveSync z klasycznej bramy SEG nie są przetwarzane, a element ListView urządzenia MEM nie jest aktualizowany.

 • CMEM-185760: Program Exchange nie nawiąże łączności w konfiguracji interpretatora PowerShell, jeśli znaki specjalne są obecne w poświadczeniach konta usług.

 • CMEM-185787: Podczas próby uzyskania modelu urządzenia w wielu środowiskach SaaS wyświetla się błąd ArgumentException. 

 • CMEM-185828: Sporadyczne niepowodzenia podczas synchronizacji skrzynek pocztowych PS oraz podczas działań uruchamiania zgodności.

 • CMSVC-10950: Usługa katalogowa przestaje działać, gdy po aktualizacji serwera włączone zostaną rekordy SRV usługi DNS. 

 • CMSVC-10951: Serwer LDAP nie może przetworzyć atrybutów Null podczas wyszukiwania użytkowników katalogowych. 

 • CMSVC-11046: Grupy użytkowników nie są usuwane nawet po usunięciu przypisań.

 • CMSVC-11057: Nie można usunąć użytkowników z częściowo zarejestrowanymi urządzeniami przy użyciu interfejsu API Usuń użytkownika. 

 • CMSVC-13362: Dane użytkownika są podwójnie szyfrowane podczas rejestracji równoległej tego samego użytkownika

 • CMSVC-13373: Synchronizacja grupy użytkowników nie działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy serwer DNS jest używany z wieloma domenami. 

 • CMSVC-13592: Zadania automatyzacji nie są wstanie zastosować poprawki zestawów serwerów aplikacji. 

 • CRSVC-9464: Dziennik systemowy zwraca znak /n, który może być interpretowany przez dziennik systemowy jako koniec linii, co powoduje zduplikowane sygnatury czasowej. 

 • CRSVC-10076: Nie można uzyskać dostępu do usługi Intelligence z UEM ze względu na problem z pamięcią podręczną certyfikatu. 

 • CRSVC-10442: Komunikacja urządzenia w bezpiecznym kanale kończy się niepowodzeniem z powodu problemu z pamięcią podręczną certyfikatu.

 • CRSVC-11528: Certyfikat CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke przekracza limit czasu we wszystkich współdzielonych środowiskach SaaS. 

 • CRSVC-11914: Nie można załadować stron szczegółów urządzenia w Console. 

 • ENRL-1700: Strony listy urządzeń i szczegółów urządzeń wyświetlają różne etykiety (zarządzane przez UEM i MDM) dla urządzeń zarządzanych w trybie MDM.

 • FCA-192295: Wyróżniony tekst w filtrze wyszukiwania (widok listy urządzeń) nie pozostaje w centrum uwagi w przypadku przesunięcia wskaźnika myszy do przycisku eksportowania.

 • FCA-192304: Szczegóły lokalizacji urządzenia w sekcji Szczegóły urządzenia portalu samoobsługowego są zawsze wyświetlane w języku angielskim dla obszarów innych niż anglojęzyczne.

 • FCA-192369: Lista Usuń urządzenia wyświetla tylko 166 urządzenia do zbiorczego usunięcia, nawet jeśli liczba wybranych urządzeń jest większa.

 • FCA-192407: Umieszczenie kursora na przycisku eksportu w widoku listy urządzeń automatycznie rozszerza listę rozwijaną. 

 • FCA-192511: Wyszukiwanie w widoku listy urządzeń nie akceptuje spacji.

 • FCA-192775: Przycisk Zastosuj wprowadzony w UEM console 2001 zawiera tekst w kolorze niebieskim i nie może być zarządzany z ustawień brandingu.

 • FCA-192807: Interfejs REST API wyszukiwania urządzenia według identyfikatora indywidualnego przestaje działać i wyświetla błąd serwera wewnętrznego. 

 • FCA-192875: Raport „Szczegóły akceptacji warunków użytkowania” nie uwzględnia urządzeń/użytkowników z podrzędnych grup organizacyjnych. 

 • FCA-192921: Nie można wysłać powiadomienia push do aplikacji Hub dla systemu iOS w przypadku skonfigurowania usług aplikacji Hub. 

 • FCA-193111: Nieużywane pliki deweloperskie są ujawniane w portalu konsoli administracyjnej. 

 • INTEL-14877: Raport Intelligence wykazuje niespójności w nazwie urządzenia z systemem Windows

 • INTEL-18567: Tabela migawek użytkownika Airwatch nie ma wszystkich użytkowników. 

 • MACOS-637: Nie można zapisać profilu wygaszacza ekranu systemu macOS przy wartości ustawionej na 0.

 • PPAT-7040: Mechanizm zgodności wysyła powiadomienie o zmianie zgodności, nawet jeśli jego stan w urządzeniu się nie zmienił. 

 • PPAT-7132: Interfejs użytkownika DTR nie wyświetla listy aplikacji dla różnych platform dozwolonych przez aplikację Tunnel, jeśli mają one wspólny identyfikator pakietu dla różnych platform.

 • RUGG-7717: Naruszenie ograniczeń klucza głównego podczas zapisywania parametru DeviceCapability. 

 • RUGG-7786: Urządzenie nie przechodzi do stanu zgodności, mimo że otrzymana próbka zadania została ukończona. 

 • RUGG-7820: RSCC (Relay Server Cloud Connector) wolniej wykonuje polecenia pozycji usług po edycji działania pliku będącego częścią produktu. 

 • RUGG-7967: Manualnie wygenerowany moduł uruchamiania APK za pośrednictwem skryptu generującego znika z bazy danych po jednym dniu. 

 • SINST-175587: Ponieważ starsze certyfikaty nie są czyszczone przy odinstalowywaniu ACC, nowe certyfikaty są pomijane podczas ponownej instalacji, co powoduje użycie niepoprawnych certyfikatów przez ACC.

Poprawka 20.5.0.1 — rozwiązane problemy
 • ARES-12940: Profile systemu Android nie są usuwane po wprowadzeniu zmian w grupie organizacyjnej. 

 • ARES-12957:  Stan przypisania jest wyświetlany jako „Niezmieniony” nawet w przypadku usuniętych urządzeń. 

 • CRSVC-11607: Certyfikat CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke przekracza limit czasu we wszystkich współdzielonych środowiskach SaaS. 

Poprawka 20.5.0.2 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10134: Wersje systemu operacyjnego są usuwane po uaktualnieniu Console. 

 • AGGL-7722: Włącz flagę funkcji AndroidEnterpriseTunnelScepSupportFeatureFlag. 

 • CMCM-188538: Wyjątek AirWatch.MobileAccessGateway.RepositoryService.WebRequestHelper.MakeWebRequest na pulpicie Kibana. 

 • CMCM-188556: Wysokie zużycie procesora CPU przez obiekt Folder_Delete podczas procedury składowania. 

 • CRSVC-11728:  Obiekt HostValidation zgłasza błąd 421 dla prawidłowych żądań DS. 

 • FCA-193373: Opcja Intelligence w obszarze Monitor jest niedostępna po uaktualnieniu do wersji 2005. 

Poprawka 20.5.0.4 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-11916: Nie można załadować stron szczegółów urządzenia w UEM Console. 

Poprawka 20.5.0.5 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10198: Wycinek witryny internetowej i starsza wersja katalogu nie są instalowane podczas niestandardowej rejestracji iPadów za pośrednictwem DEP. 

 • AMST-27375: Stan rejestracji urządzenia jest zablokowany.

 • RUGG-8394: Podczas uaktualniania konsoli UEM z wersji 1907 do wersji 2005 nie jest wyświetlana opcja serwera CloudRelay.

Poprawka 20.5.0.6 — rozwiązane problemy
 • AGGL-7838 Zasady automatycznej aktualizacji Google pojawiają się w niespójny sposób w przypadku niektórych urządzeń. 

 • RUGG-8438: Wymuszenie ponownego przetwarzania nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

Poprawka 20.5.0.7 — rozwiązane problemy
 • FCA-193527 W zdarzeniach konsoli dla zdarzenia zmiany grupy organizacyjnej wyświetlane są nieprawidłowe informacje o koncie administratora. 

Poprawka 20.5.0.8 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-12385: Niezgodność prefiksu klucza pamięci podręcznej między węzłami CN i DS po pilnych poprawkach.

 • CRSVC-12421: Rozszerz walidację skrótu identyfikatora UDID w ładunkach typu beacon, aby uwzględnić identyfikatory UDID zapisane małymi literami.

Poprawka 20.5.0.9 — rozwiązane problemy
 • PPAT-7433: Blokowanie połączeń w kliencie aplikacji Tunnel powodujących blokady. 

Poprawka 20.5.0.10 — rozwiązane problemy
 • AMST-27700: Powiadomienia push są archiwizowane w przypadku urządzeń z systemem Windows podczas publikowania. 

 • ARES-13196: Punkt końcowy stanu aplikacji zwraca nieprawidłowy stan urządzenia współdzielonego w przypadku wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika. 

 • ARES-13275: Przypisania grupy Smart nie odzwierciedlają aktualizacji dokonanych w grupie Smart. 

 • ARES-13339: Edycja przypisania aplikacji Boxer za pomocą uwierzytelniania w oparciu o certyfikat w konsoli nie powoduje zapisania ukrytych pól w formie podformularza uwierzytelnienia, w związku z czym uwierzytelnianie Boxer na urządzeniu kończy się niepowodzeniem.

 • ARES-13340: Rejestr podsumowania urządzenia (przypisany, nie zainstalowany i zainstalowany) nie pobiera listy urządzeń, dla których profil jest opublikowany z wieloma konfiguracjami w ładunku. 

 • CRSVC-12329: Powiadomienia o zdarzeniach nie wysyłają nagłówka autoryzacji podczas wysyłania poleceń POST. 

 • INTEL-21540: Długotrwałe kwerendy z usług ETL. 

 • MACOS-1304: Sekcja zarządzanego administratora nie jest widoczna na stronie zabezpieczeń szczegółów urządzenia. 

Poprawka 20.5.0.11 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-12615: W ogólnym szablonie SCEP brakuje pola wyboru odnowienia. 

Poprawka 20.5.0.12 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-13890: Otwarta integracja LDAP nie może przenieść użytkowników/grup. 

 • RUGG-8616: Czas oczekiwania na procedurę składowania DevicePolicyCompliance_RetrieveDeviceComplianceByDeviceID zajmuje ponad 1 minutę, co powoduje wysokie opóźnienie na serwerze bazy danych. 

 • RUGG-8653: Zmień tabele tymczasowe na zmienną tabeli w PolicyProductListSample_save. 

Poprawka 20.5.0.13 — rozwiązane problemy
 • ARES-13951: Procedura składowania interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2 powoduje wysokie obciążenie procesora CPU serwera bazy danych. 

 • CRSVC-12994: Zmień tabelę tymczasową na zmienną tabeli w procedurze składowania stanu urządzenia. 

 • CRSVC-12996: Limit czasu procedury składowania deviceState.GpsLogSample_Load

 • RUGG-8691: Nie można edytować profilu/FA, jeśli jest on połączony z profilem rejestracji wstępnej w niższej grupie organizacyjnej.

Poprawka 20.5.0.14 — rozwiązane problemy
 • ARES-13964: Wiele wpisów utworzonych dla aplikacji w tabeli IAL powoduje rozbieżność danych w aplikacji Intelligence.

 • ARES-14030: Konfiguracja aplikacji Boxer nie pojawia się na urządzeniach, ponieważ ładunek ustawień poczty e-mail zawiera czerwony wykrzyknik. 

 • RUGG-8732: Zapisywanie nie powiodło się podczas dodawania drugiego tokena urządzenia z tą samą informacją o urządzeniu w cyklu życia urządzenia.

 • SINST-175722: Usługa Cloud Connector nie uruchamia się po uaktualnieniu do wersji 2006.

Poprawka 20.5.0.15 — rozwiązane problemy
 • AGGL-8187: Zapisywanie ustawień aplikacji Hub powoduje usunięcie klucza licencji Knox.

 • AMST-28356: Nawiguj do Urządzenie>Aktualizacje urządzenia. Strona długo się ładuje, a następnie zostaje wyświetlony błąd „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem IT.

 • ARES-13962: Optymalizuj procedury SQL. 

 • CRSVC-13317: W karcie działań Zasady zgodności menu rozwijanej listy profili dla działania Zablokuj/Usuń profil nie zostanie wypełnione profilami kończącymi się w przypadku wielokrotnego dodania. 

 • INTEL-22390: Eksport wstępny ETL trwał 8 godzin w środowisku wydajności. Wykonanie procedury składowania DeviceInventory_InitialExport i WindowsPatch_InitialExport zajęło dużo czasu.

 • RUGG-8731: Wykonanie procedur składowania przekracza limit czasu lub zajmuje więcej czasu podczas 10 publikowań produktów na 500 000 urządzeń.

Poprawka 20.5.0.16 — rozwiązane problemy
 • ARES-14156: Nadrzędny profil SDK nie jest przekazywany do urządzenia po przeniesieniu z podrzędnej do nadrzędnej grupy organizacyjnej.

Poprawka 20.5.0.17 — rozwiązane problemy
 • AGGL-8210 Podczas publikowania aplikacji publicznej z nadrzędnej grupy organizacyjnej domyślnie wybiera przypisanie grupy podrzędnej. Grupa Smart nadrzędnej grupy organizacyjnej nie jest wyświetlana na liście.

 • AMST-28550: Dzienniki błędów wyszukiwania użytkownika Azure AD nie mają wystarczającego kontekstu.

 • ARES-14193: Nie można zalogować się do katalogu nawet po podaniu prawidłowych poświadczeń.

 • CRSVC-13797: Usuń zbędny nagłówek ContentLength i znaki dopełniane w odpowiedzi. 

 • FCA-194211: Program Internet Explorer wyświetla duplikaty opcji na stronie widoku listy urządzeń.

 • INTEL-22086: Zauważono, że zdarzenia usunięcia są wysyłane przez proces ETL dla aplikacji osobistych nawet wtedy, gdy istnieje odpowiadający mu rekord w tabeli interrogator.applicationlist z IsInstalled = 1.

Poprawka 20.5.0.19 — rozwiązane problemy
 • ARES-14194: Skrócono czas odpowiedzi interfejsu API w przypadku wyszukiwanie aplikacji. 

 • RUGG-8840: Zoptymalizowano obsługę elementów usługi usuwania zawartości z serwera przekazującego usługi Cloud Connector. 

 • RUGG-8841: Tworzenie duplikatów elementów usługi zawartości (CSIs) dla tego samego produktu, który jest opublikowany. 

 • RUGG-8869: Zmiana Begininstall przerywa przepływ uploadChunk. 

Poprawka 20.5.0.21 — rozwiązane problemy
 • AGGL-8324: Procedura składowana interrogator.SaveTransactionInformation jest wywoływana ponad 100 razy na sekundę i ma ogromną różnicę pomiędzy czasem pracy a czasem, który upłynął. 

 • AMST-28727: Meldowanie bez alertów jest traktowane jako polecenia poziomu użytkownika w nieznanym trybie meldowania.

 • AMST-28809: Brak karty Windows Update na stronie Szczegóły urządzenia. 

 • AMST-28824: Ulepszono rejestrowanie odnoszące się do unieważnienia certyfikatu.

 • ARES-14394: Profile VPN na stronie przypisania nie wyświetlają nazwy grupy organizacyjnej. 

 • ARES-14396: Obiekt SmartGroup_LoadPreviewDeltaForFlexibleDeployment powinien rozważyć wersję systemu operacyjnego zamiast identyfikatora DeviceOperatingSystemID. 

 • ARES-14446: Przypisania są usuwane po kliknięciu przycisku Zapisz przed załadowaniem przypisania.

 • CMSVC-14023: Interfejs API informacji o urządzeniu użytkownika zwraca zaszyfrowane wartości, gdy szyfrowanie jest włączone. 

Poprawka 20.5.0.23 — rozwiązane problemy
 • AGGL-8390: Tryb rejestracji pracy systemu Android EnhancedWorkProfile został zwrócony podczas nowych rejestracji. 

 • ARES-14461: Nie można wyłączyć proxy aplikacji Tunnel w niestandardowym profilu SDK w ustawieniach proxy.

 • ARES-14539: Podczas publikowania aplikacji wewnętrznej systemu Android na stronie podglądu urządzeń wyświetlane są urządzenia profilu właściciela. 

 • FCA-194463: Wysokie opóźnienie podczas ładowania interfejsu console (pulpity nawigacyjne, widoki listy) po uaktualnieniu do UEM Console 2005. 

Poprawka 20.5.0.24 — rozwiązane problemy
 • ARES-14675: Wartości proxy pojawiają się ponownie nawet po ich usunięciu.

 • FCA-194630: Wydajność przechowywanej procedury wymaga poprawy w celu skrócenia wymaganego czasu do jej obsługi oraz redukcji obciążenia procesora na serwerze bazy danych.

Poprawka 20.5.0.25 — rozwiązany problem
 • AGGL-8546: Poprawiono rejestrowanie atestacji SafetyNet w systemie Android w celu rozwiązywania problemów.

   

Poprawka 20.5.0.27 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10937: podczas sprawdzania dostępności aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia z systemem iOS stale się meldują. 

Poprawka 20.5.0.28 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11149: Aktualizacja interfejsu API GET: „/api/mam/apps/purchased/search/?locationgroupid={groupId}&pagesize={pagesize}” zwraca nazwę grupy organizacyjnej. 

 • CMSVC-14300: Pokazuje poprawny komunikat o błędzie po nieudanej próbie podglądu grupy Smart.

 • CMSVC-14302: Problem z duplikatem klucza w podglądzie procedury składowania smartGroup.SmartGroup_LoadDevicesByCriteria. 

Poprawka 20.5.0.30 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11202: Profil zarządzania urządzeniem nie jest usuwany z urządzenia podczas wymazu danych firmowych. 

 • AAPP-11215: Urządzenia z wymazanymi danymi trafiają do punktu końcowego meldunku. 

 • ARES-16459: Aktualizuje interfejs UEM API, aby uwzględnić nazwę grupy organizacyjnej w odpowiedzi.

 • FCA-195180: Przeglądarki Firefox i Chrome przestają odpowiadać, gdy administrator wybierze wszystkie urządzenia ze strony widoku listy urządzeń.

Poprawka 20.5.0.31 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11311: Dodatkowe rejestrowanie i zmiany blokady usługi wiadomości dla kopii zapasowej APNSOutboundQueue. 

Poprawka 20.5.0.33 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9173: Poprawki wydajności obiektu smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load. 

 • ARES-16948: Nie można opublikować aplikacji z powodu przekroczenia limitu czasu przez obiekt „deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp”. 

Poprawka 20.5.0.34 — rozwiązane problemy
 • PPAT-8344: Brak DTR w przypadku, jeśli klient uaktualnił środowisko Console w wersji 2003 (lub wyższej) do najnowszej wersji. 

 • ARES-16937: Profil ustawień domyślnych systemu Android nie jest przenoszony do urządzeń, gdy Hub został dodany jako aplikacja wewnętrzna w hierarchii grupy organizacyjnej. 

 • MACOS-1800: Komunikat „Znajdź mój Mac PIN” nie jest wysyłany za pomocą polecenia EraseDevice. 

Poprawka 20.5.0.35 — rozwiązany problem
 • ARES-17079: Stan instalacji przypisanych aplikacji wewnętrznych dla starszych wersji systemu Android w Console to „Nie zainstalowano” nawet wtedy, gdy aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu.

 • AGGL-9295: Zbiorcze usuwanie nie uwzględnia ustalonego limitu zbiorczego ze względu na filtr zarządzania systemem Android. 

 • AGGL-9329: Stan zgodności pozostaje na etapie „Oczekiwanie na sprawdzenie zgodności”. 

 • AGGL-9331: Profile Android wyświetlają „Usunięto przy rejestracji” oraz wykazują opóźnienia we wdrażaniu po rejestracji. 

 • AGGL-9333: Status zgodności urządzenia z systemem Android blokuje się na etapie „Niedostępne”, gdy zdarzenia urządzenia są obsługiwane poza kolejnością. 

Poprawka 20.5.0.36 — rozwiązane problemy
 • ATL-5607: Brak znacznika czasowego w starszych poprawkach powoduje, że sprawdzanie podpisu kończy się niepowodzeniem. 

Poprawka 20.5.0.37 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-14591: Synchronizacja grupy użytkowników z AD do DB zajmuje dużo czasu.

 • CMSVC-14592: Synchronizacja grupy użytkowników nieudana z powodu przekroczenia limitu czasu SQL.

 • FCA-195544: Redukcja dodatkowych wywołań z elementu grupy Smart.

Poprawka 20.5.0.38 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9465: Atestacja SafetyNet dla wszystkich zarządzanych urządzeń służbowych z systemem Android oraz COPE oznaczonych żółtym trójkątem i nieprawidłowym skanowaniem. Gdy kursor znajduje się nad ikoną, wyświetlany jest komunikat „Ostatnie pomyślne skanowanie: Brak danych z poprzedniego skanowania”. 

 • RUGG-9531: Elementy CSI nie są przetwarzane / dostarczanie produktów jest wstrzymane. 

Poprawka 20.5.0.39 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-18274: Adresowanie problemów z szyfrowaniem/podpisywaniem w usługach urządzenia prowadzi do awarii komunikacji urządzenia spowodowanych niedawnymi zmianami w infrastrukturze .NET Framework wydanej wraz z najnowszymi aktualizacji systemu Windows.

Poprawka 20.5.0.40 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-14687: Możliwość dostosowania limitu czasu dla wyszukiwania listy użytkowników.

Poprawka 20.5.0.45 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11790: Aplikacja Intelligent Hub wdrożona za pomocą VPP nie jest automatycznie instalowana na urządzeniach zarejestrowanych w DEP. 

 • CRSVC-19539: Wszystkie certyfikaty są w nieznanym stanie. 

Poprawka 20.5.0.46 — rozwiązane problemy
 • ENRL-2736: Zaktualizowano wartość operacji w tabeli dbo.DeviceAudit. 

 • ENRL-2766: Walidacja danych użytkownika i obsługa błędów podczas etapów rejestracji sieciowej. 

Poprawka 20.5.0.48 — rozwiązane problemy
 • ARES-18456: Nie można załadować pliku xml konfiguracji aplikacji dla przypisań aplikacji.

Poprawka 20.5.0.49 — rozwiązane problemy
 • ARES-18725: Wyjątki SQL – upłynął limit czasu wykonania.

Poprawka 20.5.0.50 — rozwiązane problemy
 • AAPP-12412: Profil WiFi systemu iOS generuje pusty klucz dla TLSTrustedServerNames.

 • AGGL-10394: Starsze profile systemu Android są dodawane do urządzeń z profilem służbowym.

Poprawka 20.5.0.52 — rozwiązane problemy
 • AAPP-12516: Po wypchnięciu profilu konfiguracji wygeneruje on unikalny PayloadIdentifier.

Znane problemy

Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Konsola
 • FCA-193187: Niespójne działanie funkcji Zmień grupę organizacyjną. 

  Jeśli urządzenie nie kwalifikuje się do zmiany grupy organizacyjnej, administrator nie otrzyma żadnych powiadomień dotyczących działania zmiany grupy organizacyjnej.

  W celu obejścia tego problemu administrator może zobaczyć stan awarii ruchu urządzenia w dzienniku zdarzeń Console.

 • FCA-193042: Uruchomienie wywołania API w celu wysłania wiadomości e-mail dla zarejestrowanych urządzeń nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Jeśli interfejs API (/mdm/devices/{id}/messages/email) jest używany do wysyłania wiadomości e-mail, treść wiadomości e-mail jest dostarczana w jednym wierszu.

  Aby obejść ten problem, należy użyć funkcji urządzenia interfejsu użytkownika poczty e-mail w konsoli UEM. 

Apple
 • AAPP-9797: Wycinek witryny internetowej i starsza wersja katalogu nie instalują się na niestandardowo zarejestrowanym urządzeniu DEP iPad w iPadOS 13+ w konsoli Workspace ONE UEM.

  Wycinki witryny internetowej i starszej wersji katalogu nie instalują się na niestandardowo zarejestrowanych urządzeniach DEP iPadOS w konsoli Workspace ONE UEM.

 • AAPP-9787: Nie można uzyskać dostępu lub zmienić nowego sektora w usługach Hub Services z Workspace ONE Access Console.

  Nie można uzyskać dostępu lub zmienić nowego sektora w usługach Hub Services z Workspace ONE Access Console, gdy w strukturze OG istnieje wiele wersji tej samej aplikacji.

 • MACOS-61: Spis aplikacji został nieprawidłowo zaraportowany dla niektórych aplikacji.

  Dla niektórych aplikacji otrzymanych jako część próbki z urządzenia szczegóły spisu aplikacji nie są wyświetlane prawidłowo. Głównym powodem tej sytuacji jest to, że identyfikatory aplikacji i kilka szczegółów jest pustych. 

 • AAPP-10007: Widok Szczegóły urządzenia w karcie Książki nie ładuje się, gdy więcej niż jedna zakupiona książka jest przypisana do urządzenia z systemem iOS. 

  Gdy więcej niż jedna zakupiona książka jest przypisana do urządzenia z systemem iOS, nie można załadować widoku szczegółów urządzenia w karcie Książki. 

 • MACOS-1887: Nie można wdrożyć Intelligent Hub (automatyczna instalacja po rejestracji), pakietów rozruchu i aplikacji Apple Business Manager (VPP) w systemie macOS 11 Big Sur.

  Klucz „Wymagaj hasła administratora przy instalacji lub aktualizacji aplikacji” (restrict-store-require-admin-to-install) został wycofany w systemie macOS 10.14. W systemie macOS 11 Big Sur instalowanie profilu przy użyciu tego klucza spowoduje awarię aplikacji wdrażanych za pomocą natywnych poleceń MDM. 
   

  Aby obejść ten problem, wyczyść ustawienie „Wymagaj hasła administratora przy instalacji lub aktualizacji aplikacji” we wszystkich profilach ograniczeń systemu macOS wdrażanych na urządzeniu z systemem macOS 11 (lub nowszym).

Zarządzanie aplikacjami
 • ARES-18677: Klienci korzystający z aplikacji Boxer nie mogą otrzymywać certyfikatów do uwierzytelniania ani SMIME, zwłaszcza jeśli urządzenia nie mają tych certyfikatów przed uaktualnieniem.

  Problem ten dotyczy urządzeń z systemem iOS lub Android korzystających z oprogramowania Boxer z certyfikatami. Urządzenia, które nie mają certyfikatów uwierzytelniania ani certyfikatów SMIME zainstalowanych przed uaktualnieniem, nie otrzymują żadnych nowo dodanych lub zaktualizowanych certyfikatów. Problem ten dotyczy tylko nowo zarejestrowanych urządzeń, podczas gdy istniejące urządzenia z zainstalowanymi certyfikatami nie są narażone.

Zarządzanie zawartością
 • CMCM-188496: Nie można edytować atrybutów pliku z konsoli.

  Nie można edytować i zapisywać zsynchronizowanych atrybutów pliku dla repozytorium administratora w konsoli. 

  Aby obejść ten problem, atrybuty pliku można edytować bezpośrednio z repozytorium. 

 • CMCM-188497: Pole wyboru Content Gateway nie jest domyślnie zaznaczone dla repozytoriów automatycznych, gdy skonfigurowane jest repozytorium NFS/CMIS.

  Pole wyboru Content Gateway nie jest domyślnie włączone dla repozytoriów automatycznych, gdy skonfigurowane jest repozytorium NFS/CMIS.

  Aby obejść ten problem, należy ręcznie zaznaczyć wymagane pole CG. 

 • CMCM-188954: Limit czasu SQL podczas próby zapisania i edycji przypisania dla zawartości. 

  Nie można zapisać szczegółów repozytorium zawartości w Console. Podczas zapisywania repozytorium wyświetlany jest komunikat „Zapisywanie nie powiodło się: Upłynął limit czasu wykonania. Limit czasu upłynął przed zakończeniem operacji lub serwer nie odpowiada.”

 • CMCM-188952: Data wygaśnięcia pliku jest zawsze o jeden dzień późniejsza niż data ustawiona w Console.

  Ustaw datę wygaśnięcia dla każdego pliku w sekcji Zawartość zarządzana w Console. Synchronizuj urządzenie i sprawdź informacje o danym pliku. Data wygaśnięcia pliku jest zawsze o jeden dzień późniejsza niż data ustawiona w konsoli UEM. 

  Aby obejść ten problem, ustaw datę na dzień wcześniej niż zamierzona data wygaśnięcia. 

Windows
 • AMST-25507: Zmiana grupy organizacyjnej kończy się niepowodzeniem, gdy użytkownik rejestracji nie jest globalny. 

  Zmiana grupy organizacyjnej przy użyciu operacji zmiany zbiorczej powoduje, że symbol ładowania wpada w nieskończoną pętlę podczas zmiany z jednej grupy na drugą, jeśli użytkownik rejestracji nie jest na poziomie globalnym.

 • AMST-32922: Aplikacja Windows Desktop dodana za pośrednictwem BSP nie może być zainstalowana na urządzeniu.

  Problem pojawia się, gdy aplikacje BSP są importowane dla Windows Phone i ta sama aplikacja jest obsługiwana na platformie Windows Desktop i importach administratora dla Windows Desktop. W takim przypadku instalacja aplikacji BSP na platformie Windows Desktop kończy się niepowodzeniem.

 • AMST-22108: Rejestracja PPKG trwa dłużej niż zwykle

  Podczas tworzenia pliku PPKG należy ustawić limit znaków grupy roboczej na 15. W przeciwnym wypadku plik PPKG nie zostanie poprawnie zastosowany i nie zastosuje nazwy grupy roboczej przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i wydłuży czas całego procesu o wiele minut przed uruchomieniem w systemie Windows.

  Aby obejść ten problem, upewnij się, że nazwa grupy roboczej składa się z maksymalnie 15 znaków.

 • AMST-26916: OEM i modele urządzeń wyświetlają się nieprawidłowo. 

  Podczas tworzenia grupy Smart dostępna jest opcja wybierania OEM i modeli dla platform urządzeń stacjonarnych Windows. Modele te są wymienione pod OEM i odwrotnie.

  Aby obejść ten problem, należy utworzyć kolejną próbkę urządzenia dla zarejestrowanego urządzenia, co spowoduje poprawne zgłoszenie.

   

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon