Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2006 oraz lista rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Nowe funkcje w tej wersji

 • Dzienniki zdarzeń Console wyświetlają teraz nazwę produktu.
  Zdarzenia w Console wyświetlały wcześniej tylko identyfikator produktu, ale teraz wyświetlają nazwę produktu.
 • Konfigurowalna wskazówka dotycząca logowania do rejestracji.
  Można skonfigurować przyjazną (lub niezbyt przyjazną) wskazówkę dla użytkowników końcowych rejestrujących swoje urządzenia. Może mieć charakter konkretny lub ogólny. Na przykład jeżeli login do rejestracji jest taki jak poświadczenia Active Directory, zamieść taki komunikat. Można także dodać link, którego kliknięcie pozwala uzyskać pomoc. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Windows.
 • Obecnie rozwiązanie Avi Networks (VMware NSX Advanced Load Balancer) jest obsługiwane w przypadku wszystkich usług Workspace ONE.
  Zintegrowaliśmy rozwiązanie Avi Networks z wdrożeniami Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Avi Vantage i VMware Workspace ONE UEM.
 • Uprościliśmy migrację. Migrację urządzeń Zebra działających z systemem Android 7 lub nowszym do trybu zarządzania pracą bez resetu fabrycznego lub ponownego uruchomienia można przeprowadzić dyskretnie i zdalnie.
  Ponieważ kontynuujemy przejście na system Android Enterprise, chcemy zapewnić łatwe sposoby migracji urządzeń zarejestrowanych w systemie Android (starsza wersja) do systemu Android Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja starszej wersji Android.
 • Zbieraj dane lokalizacji bez obniżania czasu pracy baterii.
  Firma Google stworzyła interfejs API dostawcy lokalizacji zespolonej. Jest to prosty i oszczędzający baterię interfejs API lokalizacji dla systemu Android. Dodaliśmy nowe ustawienie urządzenia obsługujące ten interfejs API – Dokładność danych lokalizacji – które pozwala na precyzyjniejsze zbieranie danych o lokalizacji bez pogorszenia czasu pracy baterii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Urządzenia i użytkownicy / Android / Ustawienia aplikacji Hub.
 • Teraz obsługujemy token Bootstrap MDM w macOS 10.15.
  Dla urządzeń zarejestrowanych w programie User Approved MDM w macOS 10.15 Catalina token Bootstrap będzie automatycznie generowany i deponowany w Workspace ONE UEM przy kolejnym zalogowaniu się każdego użytkownika z aktywnym bezpiecznym tokenem. Token Bootstrap zostanie następnie użyty do automatycznego przyznania bezpiecznego tokena użytkownikom kont mobilnych i opcjonalnemu zarządzanemu kontu administratora utworzonemu podczas rejestracji w programie Apple Business Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.
 • Ładowanie ikon dla aplikacji wewnętrznych przy użyciu naszego interfejsu REST API.
  Teraz można załadować ikony dla aplikacji wewnętrznych przy użyciu naszego interfejsu REST API. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy dla interfejsu REST API.
 • Skorzystaj z usługi urządzenia, aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia.
  Aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia, należy użyć punktu końcowego usługi urządzenia zamiast istniejącej tabeli dbo.Device. Tabel dbo.Device jest wycofywana i nie będzie już aktualizowana statusem urządzenia.
 • Przedstawiamy łącznik serwera przekazującego w chmurze.
  Łącznik serwera przekazującego w chmurze (RSCC) to rozwiązanie hybrydowe, które pobiera zawartość z punktu końcowego usługi i rozprowadza ją do serwerów przekazujących. Ta konstrukcja inicjuje połączenie wychodzące z sieci do chmury VMware, aby pobrać zawartość do dystrybucji. Takie połączenie wychodzące stanowi zaletę bezpieczeństwa względem innych konstrukcji serwerów przekazujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja serwera przekazującego.
 • Workspace Intelligent Hub dla Windows obsługuje teraz rejestrację za pomocą Workspace ONE Access.
  Jeśli używasz Workspace ONE Access jako dostawcy tożsamości, możesz teraz zarejestrować urządzenia Windows 10 z Intelligent Hub dla Windows. Podczas konfiguracji źródła uwierzytelnienia dla Intelligent Hub wybierz Workspace ONE Access. Skonfiguruj te ustawienia w sekcji Urządzenia > Ustawienia urządzeń > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguruj opcję rejestracji.

Rozwiązane problemy

 • AAPP-9787: Nie można uzyskać dostępu lub zmienić nowego sektora w usługach Hub Services z Workspace ONE Access Console. 

 • AAPP-10007: Widok Szczegóły urządzenia w karcie Książki nie ładuje się, gdy więcej niż jedna zakupiona książka jest przypisana do urządzenia z systemem iOS. 

 • AAPP-10022: Wersje systemu operacyjnego są usuwane po aktualizacji konsoli UEM. 

 • AAPP-10079: Karta AppleCare na urządzeniu wyświetla szczegóły błędów zamiast zwrócić informacje o gwarancji. 

 • AAPP-10175: Nie można zapisać niestandardowych aplikacji B2B, jeśli istnieje taki sam identyfikator pakietu w nadrzędnych grupach organizacyjnych. 

 • AGGL-7177: Aktualizacje konfiguracji aplikacji zarządzanej dla aplikacji publicznych systemu Android nie są przekazywane do urządzeń. 

 • AGGL-7211: Workspace ONE Intelligent Hub potrzebuje dokładnej wiadomości podczas wymeldowania, jeżeli użytkownik nie istnieje w UEM. 

 • AGGL-7407: Profil uprawnień nie ładuje się w Console przy ponad 35 aplikacjach. 

 • AGGL-7696: Instalacja sklepu Google Play i aplikacji trwa zbyt długo. 

 • AGGL-7776: Nie można użyć Access do uwierzytelniania profilu Work podczas rejestracji. 

 • AGGL-7786: Zasady automatycznej aktualizacji dla urządzeń z systemem Android Enterprise są stosowane nieprawidłowo, przez co aplikacje nie są automatycznie uaktualniane na urządzeniach. 

 • AMST-22108: Przepływ tworzenia PPKG zastrzegania fabrycznego nie ogranicza limitu znaków nazwy grupy roboczej do 15.

 • AMST-24205: Powiadomienia push są archiwizowane w przypadku urządzeń z systemem Windows podczas publikowania.

 • AMST-25507: Polecenie konsoli Zmiana grupy organizacyjnej kończy się niepowodzeniem, gdy użytkownik rejestracji nie jest dostępny globalnie. 

 • AMST-26332: Profil aktualizacji systemu Windows wyświetla nieprawidłowy opis ustawień. 

 • AMST-26773: Dane zdarzenia kodu błędu wyświetlają „Exec Status: True, True, Add Status”, co jest niezrozumiałe. 

 • AMST-26801: Pomoc techniczna PSADT dla odroczeń obsługuje tylko 2, 4, 8 godzin.

 • AMST-26916: Filtr OEM grupy Smart i modelu zawiera nieprawidłowe wpisy.

 • AMST-27153: Ustawienie ID grupy dla elementów równorzędnych grupy w sekcji DeliveryOptimization nie jest wysyłane do urządzenia. 

 • AMST-27203: Selektywna próbka listy aplikacji powoduje zmianę statusu instalacji niektórych aplikacji przy aktywnym profilu BIOS.

 • AMST-27366: Stan zgodności nie jest aktualizowany w przypadku komputerów z systemem Windows.

 • AMST-27590: Polecenia usunięcia certyfikatów w systemie Windows 10 są blokowane jako „wstrzymane”, a odwoływanie certyfikatów dla funkcji Entrust kończy się niepowodzeniem. 

 • ARES-8768: Ujednolicenie interfejsu użytkownika widoku listy aplikacji.

 • ARES-8768: Ujednolicenie interfejsu użytkownika widoku listy aplikacji.

 • ARES-9666: Dodaje znacznik charakterystyczny dla platformy do ustawienia DLP ograniczenia klawiatury w interfejsie użytkownika konsoli.

 • ARES-11751: Administrator zarejestrowany w dziennikach zdarzeń jest niespójny ze zdarzeniami instalacji/usunięcia wymaganych profili.

 • ARES-12034: Atrybut profilu Zezwolenie na usunięcie nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas edycji profilu.

 •  ARES-12077: Nie można przypisać aplikacji publicznych przy użyciu niektórych wbudowanych ról w konsoli UEM.

 • ARES-12483: Aplikacje nie wyświetlają się dla macOS z włączonym znacznikiem funkcji stanu urządzenia.

 • ARES-13014: Aplikacje nie zostają przypisane do urządzeń, które zostały dodane do istniejących grup Smart. 

 • ARES-13054: Nie można załadować pliku XML konfiguracji aplikacji dla przypisań aplikacji. 

 • ARES-13173: Wartości ustawień APN w konfiguracji aplikacji nie są ładowane na stronie interfejsu użytkownika.

 • CMSVC-13474: Limit czasu wykonania klienta z SQL podczas wyszukiwania użytkownika według nazwy użytkownika spośród ponad 300 000 użytkowników w systemie. 

 • CRSVC-11687: Obiekt HostValidation zgłasza błąd 421 dla prawidłowych żądań DS.

 • CMSVC-13563: Usunięta grupa organizacyjna jest zablokowana podczas usuwania.

 • CRSVC-10567: Certyfikaty zbliżające się do wygaśnięcia na stronie certyfikatów urządzenia pojawiają się na liście certyfikatów zbliżających się do wygaśnięcia na stronie szczegółów urządzenia. 

 • CRSVC-11914: Nie można załadować stron szczegółów urządzenia w UEM Console. 

 • ENRL-1840: Informacje o platformie systemu operacyjnego nie są zapisywane w rekordzie urządzenia podczas rejestracji. 

 • ENRL-1925: Rejestracja urządzenia do użytkownika rejestracji z typem wiadomości jest ustawiona na SMS. 

 • FCA-192641: W programie Internet Explorer 11, gdy administrator z określoną rolą administratora otwiera stronę widoku listy urządzeń, kołowrotek pozostaje na ekranie i nigdy nie znika po załadowaniu strony. 

 • FCA-193300: Podsumowanie szczegółów urządzenia pokazuje nieprawidłowy czas ostatniej widoczności urządzeń z systemem iOS.

 • FCA-193122: Rest API nie jest w stanie wykonać kwerendy dla urządzeń Win10 na niektórych stronach.

 • FCA-193184: Aktualizacja bazy danych czasu pracy kończy się niepowodzeniem z błędami.  

 • FCA-193187: Niespójne działanie funkcji Zmień grupę organizacyjną. 

 • FCA-193187: Niespójne działanie funkcji Zmień grupę organizacyjną. 

 • FCA-193341: Nie można uruchomić Workspace ONE Intelligence z Workspace ONE UEM Console. 

 • FCA-193370: Opcja dostępu do usługi Intelligence nie jest dostępna w sekcji Monitor na pulpicie nawigacyjnym aplikacji Console.

 • MACOS-12: Test odporności certyfikatów dla brakujących certyfikatów powoduje błędy, gdy brakuje co najmniej jednego certyfikatu dla pojedynczego profilu. 

 • MACOS-36: ”ID klienta” w profilu katalogu dla macOS jest „wymagane” w UEM, ale nie jest wymagane w protokole MDM.

 • RUGG-7813: Dodanie nowej aplikacji do profilu aplikacji Launcher spowoduje zniknięcie ikon symboli zastępczych nowo dodanej aplikacji.

 • RUGG-8187: Zapisywanie nie powiodło się podczas dodawania drugiego tokena urządzenia z tą samą informacją o urządzeniu w cyklu życia urządzenia.

Znane problemy

Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Konsola
 • FCA-193409: Nie można usunąć rekordu urządzenia zarejestrowanego w aplikacji Hub/Workspace ONE z konsoli UEM.

  Po usunięciu urządzenia zarejestrowanego w aplikacji Hub lub Workspace ONE z widoku listy urządzeń lub strony szczegółów zostaje zablokowany stan „Zainicjowano usuwanie”. Problem ten występuje sporadycznie, a stan urządzenia w konsoli UEM pozostaje zablokowany jako „Zainicjowano usuwanie”, ale polecenie dotyczące urządzenia jest wykonywane, a urządzenie zostanie usunięte.

  W celu obejścia tego problemu można usunąć urządzenie przy użyciu interfejsu API „<serwer_API>/api/help/#!/apis/<ID_urządzenia>?!/Devices/Devices_Delete”. 

 • CRSVC-11681: Lista profili dostępnych dla działania jest wypełniana tylko w menu rozwijanym dla pierwszego działania „Zablokuj/usuń profil”. Dla każdego kolejnego działania „Zablokuj/usuń profil” wyświetlane jest puste menu rozwijane.

   

  Lista rozwijana profili nie jest wypełniana podczas próby dodania dwóch lub większej liczby operacji blokowania/usuwania profilu do zasad zgodności.

  W celu obejścia tego problemu należy wpisać nazwę profilu zamiast wybierać go z menu rozwijanego.

 • FCA-193492: Na karcie Sieć na stronie szczegółów urządzenia nie ma adresu IP sieci Wi-Fi dla urządzeń z systemem iOS i Android.

  Nie można wyświetlić adresu IP sieci Wi-Fi urządzeń z systemem iOS i Android.

  W celu obejścia tego problemu adres IP sieci Wi-Fi można sprawdzić na stronie widoku listy urządzeń. Administrator może wyświetlić szczegóły przy użyciu interfejsu API „<apiserver>/api/mdm/devices/{deviceid}/network”

Android
 • AGGL-7621: Profil uprawnień systemu Android Enterprise zawiera uprawnienia niedotyczące uruchomienia, co powoduje niepowodzenie instalacji profilu w aplikacji Hub, ponieważ profil może być stosowany tylko dla uprawnień dotyczących uruchomienia.

  Gdy ustawione są domyślne podstawowe uprawnienia dla profilu uprawnień systemu AE, a te uprawnienia domyślne są zastępowane przez inne wartości w aplikacjach dodanych do profilu, stosowanie profilu na urządzeniach nie powiedzie się, ponieważ dane XML wysłane do urządzenia mają wszystkie uprawnienia zamiast tylko uprawnień dotyczących wykonywania.

  W celu obejścia tego problemu należy ustawić uprawnienia podstawowe lub utworzyć zduplikowane uprawnienia dla określonej aplikacji w celu zastąpienia, a następnie zmienić uprawnienia domyślne. 

Zarządzanie zawartością mobilną
 • CMCM-188571: Skonfiguruj CG z nieprawidłowymi ustawieniami KCD.

  Komunikat o błędzie „Wybierz Content Gateway z ustawieniami KCD” powinien zostać wyświetlony podczas opuszczania karty wyboru CG w repozytorium. 

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon