Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2010, lista rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo i UAT
 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS
 • Faza 3: Najnowsze dedykowane środowiska

Ta wersja jest dostępna tylko dla naszych klientów SaaS w najnowszym trybie. Funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji będą dostępne dla naszych klientów lokalnych lub zarządzanych firm hostingowych w następnym wydaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy

Nowe funkcje w tej wersji

Dokumentacja

 • Czy znasz nowy interfejs nawigacji na stronie? Jeśli nie, zapoznaj się z Dokumentacją VMware Workspace ONE UEM Console.
  Wiemy, że korzystanie z tradycyjnego zagnieżdżonego spisu treści (TOC) jest dla naszych klientów niewygodne. Począwszy od wersji 2008 można wyszukiwać i odkrywać zawartość, korzystając z nowej strony głównej, która jest zorganizowana według sposobu korzystania z produktu.

  Pamiętaj, że usunęliśmy numerację w oparciu o wydanie z lewego paska bocznego. Jeśli szukasz zawartości w chmurze, możesz wybrać usługi z rozwijanego menu wyboru wersji. Jeśli szukasz dokumentacji lokalnej, wybierz wersję Workspace ONE UEM, na temat której chcesz uzyskać informacje, gdy otworzysz zawartości na stronie VMware Docs.

  Zapoznaj się z nową stroną główną i wyraź opinię. Aby wystawić opinię, odwiedź Dokumentacja Workspace ONE UEM Console, przejdź do dołu sekcji opinii i powiedz nam, co Ci się podoba.

Poświadczenie bramy Escrow

 • Szybsza dostawa certyfikatu systemu Windows 10 dla deponowanych certyfikatów SMIME.
  Przejście do modelu opartego na zdarzeniach w celu powiadomienia UEM, gdy certyfikaty są ładowane do poświadczeń bramy Escrow, w dużym stopniu przyspiesza dostarczanie deponowanych certyfikatów do urządzeń z systemem Windows 10.
  Uwaga: Wszelkie certyfikaty załadowane do bramy Escrow (EG) w wersji starszej niż 1.2 nie są już zgodne. Po dokonaniu migracji danych bazy danych Redis do EG 1.2 lub nowszej załaduj certyfikaty ponownie przy użyciu punktu końcowego w wersji 1 lub 2, aby zachować dane zgromadzone przez cały skonfigurowany okres przechowywania.

Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)

 • Informacje wstępne o platformie Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)
  Freestyle Orchestrator to niekodowana platforma aranżacji IT, która zapewnia elastyczność tworzenia przepływów pracy dla zasobów, takich jak aplikacje, profile i skrypty, a także zastosowania ich do urządzeń w oparciu o kryteria szczegółowe. Funkcja ta umożliwia klientom definiowanie kompleksowych wdrożeniowych przepływów pracy, przechodzenie przez wieloetapowe procesy, takie jak uaktualnienie funkcji BitLocker z jednorazową konfiguracją, oraz oznaczanie urządzeń w oparciu o kryteria związane z urządzeniem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz Czym jest Freestyle Orchestrator.

Android

 • Wyświetl znacznik czasu „Ostatniego ponownego rozruchu” w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia.
  Chcesz poznać czas ostatniego ponownego rozruchu urządzeń przy rozwiązywaniu problemów lub wyświetlaniu szczegółów urządzenia? Teraz możesz wyświetlić znacznik czasu ostatniego ponownego rozruchu w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły urządzenia.
 • Dystrybuuj aplikacje do zamkniętych testów.
  W konsoli UEM Console możesz teraz testować i wdrażać niestandardowe wewnętrzne ścieżki testowe aplikacji przed wydaniem wersji produkcyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie prywatnych aplikacji do ścieżki testowej.

iOS

 • Wymuś wylogowanie się użytkowników udostępnionych iPadów dla firm.
  Możesz teraz wymusić wylogowanie się aktualnego użytkownika udostępnionego iPada, aby powrócił on do głównego ekranu blokady. Pozwala to nowemu użytkownikowi na odbiór i rozpoczęcie korzystania z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne wylogowywanie użytkownika.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom firmy Apple randomizację adresów MAC.
  System iOS 14 wprowadza nową funkcję chroniącą prywatność, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Uniemożliwiaj użytkownikom usuwanie wszelkich zarządzanych aplikacji w systemie iOS.
  Teraz możesz ustawić wszystkie zarządzane aplikacje na urządzeniach z systemem iOS 14 jako nieusuwalne dla użytkowników.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie iOS 14 można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.
 • Wdrażaj ruch punktów APN poprzez serwer proxy HTTP.
  Jeśli korzystasz z serwera proxy HTTP w jego środowisku Workspace ONE UEM, może on przesłać cały ruch przez serwer proxy do wychodzących punktów APN.
 • Wdrażaj profile bezpośrednio do użytkowników udostępnionych iPadów dla firm.
  Udostępnione iPady dla firm mogą teraz instalować profile użytkownikom bezpośrednio przy użyciu kanału użytkownika w celu skonfigurowania ustawień, np. konta Exchange i rozszerzenia SSO.

macOS

 • Odrocz aktualizacje oprogramowania w systemie macOS Big Sur.
  Wcześniej urządzenia z systemem macOS mogły odraczać wyłącznie istotne aktualizacje systemu operacyjnego. W systemie macOS Big Sur administratorzy mogą teraz odraczać aktualizacje oprogramowania niezwiązane z systemem operacyjnym na urządzeniach z systemem macOS.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom firmy Apple randomizację adresów MAC.
  System macOS 11 Big Sur wprowadza nową funkcję chroniącą prywatność, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie macOS Big Sur można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.

Windows

 • Łatwiejsze i bardziej elastyczne wdrażanie oprogramowania przy zmianie kryteriów zakończenia instalacji.
  Teraz możesz edytować kryteria uznania instalacji za zakończoną przy wdrażaniu aplikacji dla systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja plików Win32 przy dystrybucji oprogramowania.
 • Zakończyliśmy wsparcie konsoli Workspace ONE UEM Console dla urządzeń z systemem Windows Phone.
  Wraz z wydaniem Workspace ONE UEM 2010 urządzenia z systemem Windows Phone nie są już dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console. Nie będzie możliwe zarządzanie, usuwanie ani resetowanie urządzeń z poziomu konsoli. Aby usunąć możliwość zarządzania urządzeniem, rozpocznij usuwanie konta służbowego lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy na stronie Opcja zarządzania urządzeniami z systemem Windows Phone zostanie usunięta w Workspace ONE 2010.
 • Sprawdź wersję testową Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).
  Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA eliminuje potrzebę tworzenia i udostępniania plików PPKG producentowi sprzętu. Przypisz ładunki do znacznika w Workspace ONE UEM Console, a następnie złóż zamówienie u producenta sprzętu z systemem Windows 10, korzystając z tego znacznika Workspace ONE UEM. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Wersje testowe: Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA.

Zarządzanie aplikacjami

 • Zablokuj dostęp do aplikacji SDK Workspace ONE, gdy aplikacje nie są zarządzane przez EMM na urządzeniach użytkowników końcowych.
  Podczas konfigurowania przypisania aplikacji: w przypadku ustawienia flagi dostępu zarządzanego przez EMM na „wymaga zarządzania przez EMM” aplikacja SDK spróbuje uzyskać dostęp do konfiguracji aplikacji, która jest zarządzana na urządzeniu przez EMM. Jeśli aplikacja nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych informacji, oznacza to, że aplikacja jest niezarządzana i dostęp do niej zostanie zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.

Zarządzanie zawartością

 • W ramach naszych działań integracyjnych zastąpiliśmy kilka obraźliwych określeń.
  Wdrożyliśmy proces mający na celu oszacowanie i wprowadzenie alternatyw dla potencjalnie obraźliwych określeń znajdujących się na stronach konsoli zarządzania zawartością mobilną.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Ustawienia niestandardowe bramy SEG są teraz dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console jako pary klucz-wartość.
  Możesz teraz skonfigurować ustawienia niestandardowe bramy SEG w konsoli Workspace ONE UEM Console w formie par klucz-wartość. Najczęściej używane właściwości są inicjowane w konsoli Workspace ONE UEM Console. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia niestandardowe bramy SEG.

Integracja zasad dostępu warunkowego Azure AD

Ragedyzowane

 • Umieść zawartość w kolejce na serwerach przekazujących bez przypisywania urządzeń.
  Możesz teraz dodawać zawartość do serwerów przekazujących typu push-and-pull (w tym do serwera przekazującego usługi Cloud Connector) bez konieczności rejestrowania urządzeń na serwerze w powiązanej grupie organizacyjnej. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich przygotowanych aplikacji i zawartości jeszcze przed zarejestrowaniem urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Publikowanie produktu na serwerze przekazującym.

Skrypty i czujniki (wersja podglądowa)

 • Użyj skryptów do zautomatyzowania konfiguracji punktów końcowych (wersja podglądowa).
  Użyj nowej funkcji Skrypty dla urządzeń z systemem macOS i komputerów stacjonarnych z systemem Windows do wysyłania kodów na urządzenia w celu uruchamiania procesów. Możesz na przykład przekazać skrypt do urządzenia z systemem macOS, aby zresetować konfiguracje drukarki lub przekazać skrypt do komputera stacjonarnego z systemem Windows, aby poprosić użytkownika o ponowne uruchomienie komputera. Aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych zawartych w skryptach, Workspace ONE UEM dodaje zmienne w celu maskowania informacji, takich jak hasła skrzynek e-mail czy tokeny sesji. W przypadku integracji Workspace ONE Intelligent Hub ze skryptami, użytkownicy urządzeń mogą uzyskać dostęp do tych użytecznych skryptów zawsze, gdy ich potrzebują. Skrypty są wyświetlane w sekcji „Aplikacje” katalogu Hub. Aby uzyskać informacje o skryptach dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o skryptach w systemie macOS, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów z systemem macOS.
 • Znajdź funkcję Czujniki w nowym miejscu nawigacji i sprawdź aktualizacje (wersja podglądowa).
  Przenieśliśmy funkcję Czujniki do sekcji Zasoby, aby można ją było łatwiej znaleźć. Teraz możesz używać czujników nie tylko na komputerach stacjonarnych z systemem Windows, ale także na urządzeniach z systemem macOS, którego wsparcie dodaliśmy. Używaj skryptów w sekcji Czujniki do gromadzenia wszystkich rodzajów danych, które możesz wyświetlić na stronie Szczegóły danego urządzenia, w karcie Czujniki. Nowa karta eliminuje potrzebę korzystania z usługi VMware Workspace ONE Intelligence. Bez obaw. Jeśli korzystasz z usługi Intelligence, możesz nadal wyświetlać i wchodzić w interakcję z danymi wielu urządzeń wraz z raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gromadzenie danych za pomocą czujników na komputerach stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o czujnikach dla systemu macOS, zobacz Zbieranie danych za pomocą czujników dla urządzeń z systemem macOS.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

2010 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10648: podczas sprawdzania dostępności aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia z systemem iOS stale się meldują. 

 • AAPP-10660: Monit automatycznej aktualizacji aplikacji VPP nie pojawia się, gdy dostępna jest aktualizacja aplikacji w sklepie.

 • AAPP-10665: Nie można wyświetlić obu numerów telefonów dla urządzeń z wieloma kartami SIM, gdy karta e-SIM jest główną kartą SIM. 

 • AAPP-10677: Brak niektórych modeli telefonu iPhone 11 w najnowszym skrypcie generującym. 

 • AAPP-10706: Nie można usunąć urządzeń peryferyjnych/drukarek w przypadku pracy w konsoli i przejścia do pozycji Urządzenia > Urządzenia peryferyjne > Widok listy > Szczegóły urządzenia > więcej> Administrator (Usuń urządzenie). 

 • AAPP-10808: Nie można ustawić uwierzytelniania komputera na „Brak”.

 • AAPP-10810: Nie można usunąć grupy Smart ze strony grup przypisania VPP. 

 • AAPP-10859: Urządzenia DEP nie są monitowane o warunki użytkowania, jeśli w ustawieniach warunków użytkowania wybrano określoną platformę.

 • AGGL-7219: Aplikacje internetowe dodane przez iFrame dla urządzeń z systemem Android Enterprise nie są raportowane jako zainstalowane. 

 • AGGL-8194: Wymazywanie danych z urządzenia nie uwzględnia ochrony przed resetem fabrycznym urządzeń firmowych.

 • AGGL-8345: Etykieta narzędzia linku sieciowego Dodaj do ekranu głównego musi zostać zaktualizowana w systemie Android.

 • AMST-26955: Profil Kiosk nie pozwala na użycie przecinka w ścieżce pliku wykonywalnego, dlatego nie możemy ustawić prawidłowej ścieżki pliku wykonywalnego aplikacji profilu Kiosk.

 • AMST-28425: Brak karty Aktualizacje systemu Windows na wielu urządzeniach.

 • AMST-28536: Dzienniki błędów wyszukiwania użytkownika Azure AD nie mają wystarczającego kontekstu. 

 • AMST-28857: Zastąpione aktualizacje zbiorcze (miesięczne) nie są raportowane jako „zastąpione”/„usunięte” w Workspace ONE UEM Console.

 • AMST-28980: Skrócony numer seryjny maszyny wirtualnej z systemem Windows w Console. 

 • AMST-29079: Tekst warunków użytkowania rejestracji nie jest wyświetlany w gotowym środowisku pracy Azure AD.

 • AMST-29083: Duża liczba poleceń „Zatwierdź aktualizacje” jest przenoszona do kolejki. 

 • AMST-29277: Polecenie „Usuń aplikację” dla aplikacji kontekstu urządzenia (Windows) nie jest przetwarzane, gdy urządzenie melduje tryb maszyny. 

 • AMST-29572: Polecenia aktualizacji systemu Windows nie są generowane do momentu usunięcia tagu z urządzenia. 

 • ARES-8485: Jeśli skonfigurowano profil iOS z ładunkiem sieci komórkowej, a pole Hasło zawiera wartość, po skopiowaniu profilu administrator nie będzie mógł zapisać skopiowanego profilu bez ponownego wprowadzenia hasła.

 • ARES-11738: Zmiana grupy organizacyjnej i zmiana klasyfikacji grup Smart nie sprawia, że odpowiednie konfiguracje aplikacji są kolejkowane. 

 • ARES-12342: Opcja wdrażania powinna być ustawiona domyślnie jako Na żądanie i powinna być wyłączona, gdy aplikacja publiczna dla systemu iOS jest załadowana poprzez link w konsoli.

 • ARES-12992: Profile i zasoby > Wyświetl widok XML: nieprawidłowo wyświetla informacje o urządzeniu w oknie konsoli sieciowej. 

 • ARES-13132: Uzgadnianie aplikacji wewnętrznej kończy się niepowodzeniem, gdy grupa Smart jest modyfikowana przez dodanie urządzeń. 

 • ARES-13322: Nie można wysyłać powiadomień push podczas filtrowania na podstawie grupy Smart. 

 • ARES-13327: Pobieranie brakującego obrazu oceny, gdy ocena w sklepie z aplikacjami nie jest wielokrotnością liczby 0,5.

 • ARES-13552: Ukrywanie flagi dostępu zarządzanego przez EMM na stronie podsumowania przypisania w aplikacjach VPP. 

 • ARES-14109: Nie można pobrać szczegółów aplikacji przy użyciu raportu Szczegóły aplikacji wg urządzenia, gdy aplikacja jest dodana poprzez opcję Urządzenia/Zastrzeganie/Elementy/Aplikacja w konsoli.

 • ARES-14149: Przy wyświetlaniu katalogu aplikacji znaki dwubajtowe w warunkach użytkowania aplikacji są zastępowane przez znak „?”.

 • ARES-14324: Data przy wartości „Zaktualizowano” na stronie statusu instalacji jest niepoprawna.

 • ARES-14398: Urządzenia ze stanem aplikacji Raport aplikacji i szczegółów użytkownika > Nie zainstalowano nie wyświetlają danych żadnego typu aplikacji.

 • ARES-14456: Profil kontroli aplikacji nie działa, jeśli przypisanie grupy aplikacji to Korporacyjna. 

 • ARES-14457: Podczas publikowania aplikacji wewnętrznej systemu Android na stronie podglądu urządzeń wyświetlane są urządzenia profilu służbowego.

 • ARES-14508: Profil ograniczenia z geofencingiem nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-14533: Dokumentacja interfejsu API dla stanu GET /devices/app jest niewystarczająca.  

 • CMCM-188721: Firmowe procedury składowania zawartości lub przepływy pracy powodują nagłe skoki użycia mocy procesora bazy danych. 

 • CMCM-188723: Repozytorium zawartości kontenera nie zostanie zsynchronizowane, jeśli współpracownik folderu udostępnionego zostanie usunięty. 

 • CMCM-188745: deviceState.GpsLogSample_Load powoduje błąd przekroczenia limitu czasu.

 • CMEM-185999: Ograniczenia obcych kluczy z tabeli zgodności blokują uaktualnienie bazy danych.

 • CMSVC-13755: Należy obsłużyć wyjątek SQL zwrócony przy zduplikowanym identyfikatorze urządzenia i znaczniku, gdy dwa równoległe wątki dodają interfejs API znacznika.

 • CMSVC-13900: Usunięcie grupy organizacyjnej użytkownika powoduje błąd przekroczenia limitu czasu.

 • CMSVC-13923: Konsola nie mapuje szczegółów menadżera (nazwa i adres e-mail) do użytkownika końcowego, a powiadomienie e-mail dot. zgodności nie jest wysyłane. 

 • CMSVC-13929: Planowanie aktualizacji urządzeń z systemem iOS z grupą Smart zawierającą symbole „<” lub „>” nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMSVC-13981: Brak procedury składowania Admin_Role_Requires_Passcode.

 • CMSVC-13982: Interfejs API informacji o urządzeniu użytkownika zwraca zaszyfrowane wartości, gdy szyfrowanie jest włączone. 

 • CMSVC-14075: Aktualizacja wartości konta administratora za pośrednictwem interfejsu API wyłącza uwierzytelnienie dwuskładnikowe. 

 • CMSVC-14039: Po zmianie nazwy grupy organizacyjnej przypisania oparte o grupy organizacyjne nie aktualizują się przy przypisaniach aplikacji. 

 • CRSVC-10460: Oprogramowanie pośredniczące do uwierzytelniania YATS zwraca błąd o tokenach z niezgodnym wystawcą. 

 • ARES-13246: Grupy Smart są usuwane z aplikacji wewnętrznej w przypadku edycji przypisania.

 • ARES-14149: Znaki dwubajtowe w DACIE ZDARZENIA dziennika zdarzeń urządzenia wysłanego z Workspace ONE do dziennika systemowego są zastępowane symbolem „?”.

 • CRSVC-13326: Integracja SMS z usługą Twilio nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CRSVC-13692: Procedura składowania WorkflowAssignment_RemoveMultipleAssignment nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CRSVC-13698: Po uaktualnieniu konsoli UEM Console do wersji 2007 przypisane linie bazowe są przenoszone do stanu „oczekujący na usunięcie”.

 • CRSVC-14556: Strona podsumowująca urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CRSVC-14634: Wiadomość e-mail dotycząca aktywacji użytkownika nie jest wysyłana z konsoli UEM Console 2010.

 • CRSVC-14920: Zdarzenie urządzenia dla poleceń związanych z profilem wyświetla nazwę aplikacji i odwrotnie.

 • ENRL-2157: Przy rejestracji w sieci lub rejestracji urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem DEP wyświetlany stan urządzenia to „zarządzany przez MDM”.

 • FCA-193012: Przy logowaniu do SSP warunki użytkowania są wyświetlane zawsze w języku angielskim.

 • FCA-193237: Eksport raportów telekomunikacyjnych nie wyświetla nagłówka z liczbą komunikatu. 

 • FCA-193884: Wywołanie API modyfikujące nazwę grupy organizacyjnej kończy się niepowodzeniem, gdy nowa nazwa grupy organizacyjnej zawiera znak mniejszości (<), a następnie a-z, A-Z lub znaki takie jak „?!/”. 

 • FCA-194019: Na stronie podsumowania stan aktualizacji automatycznych na urządzeniach z systemem Windows 10 jest nieznany. 

 • FCA-194393: Gdy na urządzeniu z systemem iOS włączona jest funkcja „Nie przeszkadzać”, Workspace ONE UEM błędnie wyświetla się jako „AW nie przeszkadzać do”. 

 • FCA-194403: Wysokie opóźnienie podczas ładowania pulpitu nawigacyjnego w przypadku uaktualniania do konsoli w wersji 2005 z wersji 1907. 

 • MACOS-1347: Pakiet Bootstrap zgłasza stan „Nieaktualna. Aplikacja została przypisana, lecz nie jest zainstalowana”.

 • MACOS-1490: Poprawka odwołań FK w tabeli grupy przypisania podczas usuwania grupy organizacyjnej.

 • RUGG-7733: Zduplikowane aplikacje Kontakty i Telefon są wyświetlane jako wybrane, gdy profil uruchamiania wielu aplikacji jest tworzony przy ustawieniach regionalnych innych niż angielskie. 

 • RUGG-8846: Strona Podsumowanie urządzenia w systemie Windows pokazuje niepoprawną liczbę z profilu. 

 • RUGG-8867: Zmiana Begininstall przerywa przepływ uploadChunk. 

 • RUGG-8867: Wywołanie Begininstall nie powiodło się z powodu błędu „Dołączony plik aplikacji nie jest prawidłowym typem modułu dla aplikacji obsługującej zastrzeganie”.

 • SAWCM-497: Zaobserwowano sporadyczne opóźnienie w odpowiedzi AWCM. 

Poprawka 20.10.0.1 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-15597: Wyłączanie DeviceStateMigrationFeatureFlag jest opcjonalne.

Poprawka 20.10.0.2 — rozwiązane problemy
 • AGGL-8832: Urządzenia z systemem Android nie mogą zostać zarejestrowane, ponieważ podczas ConcludeDeviceEnrollment zgłaszany jest wyjątek. 

 • AMST-29860 – kontekst instalacji zmienia się z użytkownika na urządzenie, gdy administrator aktualizuje kryterium rejestru „Kiedy instalacja jest uważana za ukończoną”.

 • ARES-15829: Poprawa wydajności synchronizacji przepływu profili urządzenia.

 • ARES-15831: Poprawa wydajności przetwarzania zapisu przykładowej listy aplikacji. 

 • CMSVC-14198: Wysokie odczyty przy ładowaniu rejestracji użytkownika grupy organizacyjnej. 

 • CMSVC-14200: Problem z wydajnością EnrollmentUser_DetailsLoadByEmail. 

 • CRSVC-15651: Pogorszenie wydajności procedury składowania interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2.

 • ENRL-2299: Tworzenie rekordu urządzenia w stanie urządzenia dla rejestracji samodzielnych aplikacji. 

 • FCA-194954: Poprawa wydajności w celu zmniejszenia czasu odczytów i skanowania interfejsu API DevicesBySearchCriteria. 

Poprawka 20.10.0.3 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11190: Usługa wysyłania wiadomości kończy przetwarzanie wiadomości w kolejce APNSOutbound. 

 • CMCM-188861: Pliki zawartości zarządzanej nie są wyświetlane w aplikacji Content. 

Poprawka 20.10.0.4 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11198: Profil zarządzania urządzeniem nie jest usuwany z urządzenia podczas wymazu danych firmowych. 

 • AAPP-11211: Urządzenia z wymazanymi danymi trafiają do punktu końcowego meldunku. 

 • ARES-16460: Wymuszone działanie instalacyjne nie powinno przechodzić do DSM do momentu włączenia opcji ProfileDeliveryAtScaleFeatureFlag. 

 • CRSVC-16375: Podczas rejestracji funkcji RunActivityLoop wystąpił problem. 

Poprawka 20.10.0.5 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11299: Zapisana procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment oddziałuje na serwer bazy danych.

 • AMST-30245: Polecenie DeviceQuery powoduje utworzenie kolejki maksymalnie 8 wiadomości FastLaneWNSOutbound.

 • CRSVC-16561: Przepływ pracy w trybie Freestyle nie jest aktualizowany w najnowszej wersji aplikacji.

 • CRSVC-16637: Ogranicz wpływ kosztownych połączeń z katalogiem aplikacji dla systemu Windows. 

 • INTEL-25646: Stan instalacji profilu nie jest prawidłowo raportowany.

 • MACOS-1713: Przypisanie czujnika wskazuje tylko 500 pierwszych grup Smart.

Poprawka 20.10.0.6 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9091: Po wywołaniu dla urządzenia z systemem Android interfejs API aplikacji zwraca kod stanu 500.

 • CMSVC-14465: Strona widoku listy administratora nie ładuje się. 

Poprawka 20.10.0.7 — rozwiązany problem
 • AMST-30440: Nie można utworzyć aplikacji systemu Windows za pośrednictwem interfejsu API z aktualną wersją pliku. 

 • LUEM-187: Błędy przepełnienia arytmetycznego spowodowane niespójnością typu danych w procedurze składowania Device_Load. 

 • PPAT-8340: Brak DTR w przypadku, jeśli klient uaktualnił środowisko Console w wersji 2003 (lub wyższej) do najnowszej wersji. 

Poprawka 20.10.0.8 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-17284: Utwórz dodatkowe rejestrowanie dotyczące biznesowego dziennika zdarzeń. 

Poprawka 20.10.0.9 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9332: Stan zgodności pozostaje na etapie Oczekiwanie na sprawdzenie zgodności. 

Poprawka 20.10.0.12 — rozwiązane problemy
 • AMST-31370: Próbka certyfikatu jest przetwarzana nawet wtedy, gdy pewna kwerenda certyfikatu zwraca błędy, które unieważniają certyfikat. 

Poprawka 20.10.0.14 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11730: Przy rejestracji nazwa urządzenia nie jest ustawiona na przyjazną nazwę. 

 • CRSVC-18456: Rozwiązanie problemów z szyfrowaniem/podpisywaniem w usługach urządzenia prowadzi do awarii komunikacji urządzenia spowodowanych niedawnymi zmianami w platformie .NET Framework wydanej wraz z najnowszymi aktualizacji systemu Windows.

 • CRSVC-18743: Występuje błąd w uruchomieniu usług [memcached] wywołany awarią jednego ze skonfigurowanych węzłów Memcached. 

Poprawka 20.10.0.15 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9646: Stan zgodności w widoku listy urządzeń jest wyświetlany jako „Niedostępny”, co powoduje problemy z logowaniem SSO przy próbie uzyskania dostępu.

 • AGGL-9647: Dysk tymczasowej bazy danych jest prawie pełen z powodu obiektu smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load. 

Poprawka 20.10.0.16 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-19535: Wszystkie certyfikaty są w nieznanym stanie. 

 • RUGG-9666: Kwerendy wyszukiwania w widoku listy produktów zostały zastąpione w przefiltrowanym widoku. 

 • ENRL-2762: Walidacja danych użytkownika i obsługa błędów podczas etapów rejestracji sieciowej. 

Poprawka 20.10.0.17 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11908: Aplikacja Workspace ONE Intelligent Hub nie może wysłać danych lokalizacji. Funkcja geofencingu nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-11910: Generowanie unikatowego identyfikatora ładunku w profilu konfiguracji podczas wypychania. 

Poprawka 20.10.0.18 — rozwiązane problemy
 • INTEL-30006: Suma kontrolna pomija aplikacje, których nie ma w MAL, ale znajdują się w IAL.

 • INTEL-30007: Aplikacje zarządzane pominięte w początkowym eksporcie.

Poprawka 20.10.0.19 — rozwiązane problemy
 • FCA-197651: Nieprawidłowe liczenie w trybie potwierdzenia po wybraniu wszystkich urządzeń.

Poprawka 20.10.0.20 — rozwiązane problemy
 •  AAPP-11910: Generowanie unikatowego identyfikatora ładunku w profilu konfiguracji podczas wypychania.

Poprawka 20.10.0.21 — rozwiązane problemy
 • AGGL-10586: Migracja DA do DO nie uwzględnia typu konta rejestracji użytkownika.

Poprawka 20.10.0.22 — rozwiązane problemy
 • AGGL-10761: Komunikat „Wystąpił błąd” podczas uzyskiwania dostępu do ograniczenia rejestracji (AFW).

Poprawka 20.10.0.23 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-25529: Usuń użycie parametru zaszyfrowanej kwerendy URL

Poprawka 20.10.0.24 — rozwiązane problemy
 • FCA-200868: Zaktualizuj interfejs API aktualizacji SKUORDER, aby zezwolić na dodanie podstawowej jednostki magazynowanej Freestyle do starszych wersji UEM.

Poprawka 20.10.0.25 — rozwiązane problemy
  Poprawka 20.10.0.26 — rozwiązane problemy
  • CRSVC-27152: Aktualizacja twierdzenia „org_location_group_id” w celu używania OrganizationgroupId klienta, gdzie następuje włączenie, zamiast Global OrganizationgroupId.

  Znane problemy

  Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

  Apple
  • AAPP-10591: Wpływ na raportowanie i automatyzację klienta

   Po zarejestrowaniu urządzenia DEP z niestandardową rejestracją OSPlatform i OSPlatformString nie są wypełniane.

   Aby obejść ten problem, wyłącz rejestrację niestandardową. 

  • AAPP-10869: Zarządzanie aktualizacjami systemu iOS „Data rozpoczęcia wdrożenia” jest zapisywane nieprawidłowo.

   Aktualizacje urządzenia z systemem iOS — zarządzanie aktualizacjami systemu iOS „Data rozpoczęcia wdrożenia” jest zapisywane nieprawidłowo.

  • MACOS-1887: Nie można wdrożyć Intelligent Hub (automatyczna instalacja po rejestracji), pakietów rozruchu i aplikacji Apple Business Manager (VPP) w systemie macOS 11 Big Sur.

   Klucz „Wymagaj hasła administratora przy instalacji lub aktualizacji aplikacji” (restrict-store-require-admin-to-install) został wycofany w systemie macOS 10.14. W systemie macOS 11 Big Sur instalowanie profilu przy użyciu tego klucza spowoduje awarię aplikacji wdrażanych za pomocą natywnych poleceń MDM. 

   Aby obejść ten problem, wyczyść ustawienie „Wymagaj hasła administratora przy instalacji lub aktualizacji aplikacji” we wszystkich profilach ograniczeń systemu macOS wdrażanych na urządzeniu z systemem macOS 11 (lub nowszym).

  Konsola
  • FCA-194884: Po wielokrotnym dodaniu strony Freestyle do zakładek usunięcie duplikatów zakładek powoduje awarię strony Freestyle.

   W grupie organizacyjnej administrator może dodawać każdą stronę do zakładek tylko raz, ale jeśli strona Freestyle jest początkową stroną docelową, administrator może wielokrotnie dodać stronę Freestyle przy użyciu ikony zakładki.

    

   W celu obejścia tego problemu dodawanie zakładek na stronie Freestyle przez administratora powinno być wykonywane za pomocą przycisku zakładki zamiast ikony.

  • FCA-194720: Administrator może wykonać działanie tworzenia i edycji w przepływie pracy za pomocą zasobu Freestyle tylko do odczytu.

   Administrator może dodawać/usuwać/edytować zasoby, takie jak aplikacje, profile i skrypty w przepływie pracy z niestandardową rolą administratora, która ma dostęp tylko do wyświetlania i przeglądania stron Freestyle.

  • FCA-194795: Administrator nie będzie mógł zobaczyć wszystkich dostępnych elementów działania w etapach przepływu pracy, jeśli informacje te są wymienione w dolnej części strony.

   Dodaj przepływ pracy przy użyciu wielu etapów i warunku, aby administrator mógł przejść do końca strony z ostatniego etapu. Jeśli administrator kliknie przycisk wielokropka, wszystkie dostępne wykonywalne elementy nie będą widoczne.

   Aby obejść ten problem, administrator może uzyskać dostęp do wykonywalnych elementów ostatniego etapu, zwijając poprzedni etap przepływu pracy.

  • FCA-194585: W bloku Jeśli-To-Inny, etap Inny nie jest usuwany z przepływu pracy po usunięciu kroku Jeśli.

   Administrator tworzy przepływ pracy przy użyciu etapu Jeśli-To-Inny, a następnie usuwa etap Jeśli. Z etapem Jeśli usuwane są również etapy To, ale etap Inny pozostaje w przepływie pracy.

   Aby obejść ten problem, administrator może indywidualnie usunąć etap Inny z przepływu pracy.

  • FCA-194661: W przepływie pracy zasób skryptu panelu administratora pojawia się dwukrotnie.

   Utwórz przepływ pracy i dodaj zasób skryptu w warunku grupy Inny. Jeśli administrator kliknie teraz główny blok warunku, w panelu administratora pojawią się dwa etapy skryptu. Nie ma to wpływu na funkcjonalność przepływu pracy, ale wyświetlane informacje, że etapy skryptu są dodawane dwa razy, są mylące.

   Aby obejść ten problem, administrator może zweryfikować etapy ze strony szczegółów przepływu pracy.

  • ENRL-2278: Przyjazna nazwa urządzenia wyświetla magazyn urządzenia i numer modelu.

   Przyjazna nazwa urządzenia wyświetla magazyn urządzenia i numer modelu urządzania do momentu kliknięcia przycisku Gotowe w aplikacji Hub. 

  Tunnel
  • PPAT-7896: Instalacja profilu VPN kończy się niepowodzeniem, jeśli klient przenosi uwierzytelnianie klienta z innej firmy do urzędu certyfikacji AirWatch. 

   Certyfikat podpisywania nie zostanie wygenerowany ani zaktualizowany podczas migracji z uwierzytelniania klienta innej firmy do AirWatch, ponieważ mogłoby to spowodować awarię profilu VPN na urządzeniach z systemem iOS, macOS i AFW.

   Aby obejść ten problem, kliknij opcję Regeneracja w sekcji Uwierzytelnienie klienta na stronie Konfiguracja aplikacji Tunnel i opublikuj profil.

  Zarządzanie zawartością mobilną
  • CMCM-188782: Opóźnienie w zmianie nazwy folderu w programie SP. 

   Próba synchronizacji po zmianie nazwy folderu w programie SharePoint zwraca błąd 404 lub pusty plik XML

   Aby obejść ten problem, odczekaj chwilę po zmianie nazwy folderu i pozwól na zakończenie synchronizacji. 

  • CMCM-188551: Nie można edytować ani zapisywać repozytoriów użytkownika na stronie „Repozytoria użytkowników”. 

   Nadmiarowe ustawienia edycji dla repozytorium użytkownika. 

   Aby obejść ten problem, edytuj repozytoria na stronie główniej. 

  • CMCM-188952: Data wygaśnięcia pliku jest zawsze o jeden dzień późniejsza niż data ustawiona w Console.

   Ustaw datę wygaśnięcia dla każdego pliku w sekcji Zawartość zarządzana w Console. Synchronizuj urządzenie i sprawdź informacje o danym pliku. Data wygaśnięcia pliku jest zawsze o jeden dzień późniejsza niż ta ustawiona w konsoli. 

   Aby obejść ten problem, ustaw datę na dzień wcześniej niż zamierzona data wygaśnięcia.  

  Ragedyzowane
  • RUGG-9133​: Nie można zarejestrować urządzenia ragedyzowanego po uaktualnieniu Console do wersji 2010

   Jeśli wygenerujesz nowy kod kreskowy ze starym pakietem w Console, rejestracja nie powiedzie się.

   Aby obejść ten problem, najpierw zapisz pakiet, a następnie wygeneruj kod kreskowy.

  Windows
  • AMST-32922: Aplikacja Windows Desktop dodana za pośrednictwem BSP nie może być zainstalowana na urządzeniu.

   Problem pojawia się, gdy aplikacje BSP są importowane dla Windows Phone i ta sama aplikacja jest obsługiwana na platformie Windows Desktop i importach administratora dla Windows Desktop. W takim przypadku instalacja aplikacji BSP na platformie Windows Desktop kończy się niepowodzeniem.

  check-circle-line exclamation-circle-line close-line
  Scroll to top icon