Transmisja na żywo obyła się 09 czerwca 2021 r.

Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2105, rozwiązane problemy i znane problemy.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo i UAT
 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS
 • Faza 3: Najnowsze dedykowane środowiska

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2021 roku. Wejdź w: Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nowe funkcje w tej wersji

Konsola

 • Już wkrótce – Wdrażanie profili Android i tvOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych. 
  Nie możemy się doczekać wprowadzenia nowej funkcji DDUI, ale chcielibyśmy upewnić się, że rozwiążemy wszelkie problemy, które mogą mieć wpływ na użyteczność.
 • Będziemy wprowadzać tę funkcję w nadchodzących tygodniach. Gdy będzie dostępna, pojawią się aktualizacje interrfejsu użytkownika.
  Można konfigurować profile dla platform Android i tvOS przy użyciu nowego interfejsu opartego na danych, który obejmuje nowe układy ładunków, możliwości wyszukiwania i podsumowanie profilu. Model oparty na danych umożliwia również dodanie do Workspace ONE nowych kluczy i ładunków wydanych przez Google i Apple, aby administratorzy mogli znacznie szybciej wdrażać aplikacje. Aby uzyskać informacje dotyczące profili systemu Android, zobacz temat Jak skonfigurować profile systemu Android, a dla profili systemu Apple tvOS zobacz Profile systemu Apple tvOS.
 • Zmaksymalizuj wyniki wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu globalnym UEM.
  W wyszukiwaniu globalnym można teraz używać symboli wieloznacznych z gwiazdką. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Globalne wyszukiwanie.
 • Dodaliśmy limit zbiorczego usuwania urządzeń.
  Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu większej liczby urządzeń, niż zamierzasz, od dzierżawcy lub z grupy organizacyjnej, wdrożyliśmy limit zbiorczego usuwania urządzeń. Nowy limit (100 urządzeń) jest włączony domyślnie i nie wymaga żadnych zmian w ustawieniach systemu.

 • Skorzystaj lub zrezygnuj z powiadomień dotyczących uaktualnień i konserwacji środowiska.
  Możesz teraz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy środowisko Workspace ONE UEM jest uaktualniane lub konserwowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień powiadomień.

 • Włącz lub wyłącz usługi Hub na każdym poziomie podrzędnym grupy organizacyjnej w drzewie grupy organizacyjnej.
  Wdrożono integrację aplikacji Hub na poziomie grupy organizacyjnejAby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja opcji rejestracji w integracji aplikacji Hub.

Android

 • Czy masz problemy z dostępem do funkcji Launcher, gdy urządzenia nie są połączone z siecią? Mamy rozwiązanie. Wyznacz swój profil Launcher jako profil trybu offline.
  Dostęp do profili trybu offline można teraz uzyskać, gdy urządzenie jest uruchomione w trybie offline, co pozwala na kontynuowanie pracy nawet wtedy, gdy nie można się zalogować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja profilu Launcher.

 • Już wkrótce – Wprowadzenie profili opartych na danych dla urządzeń Android – szybszy sposób na korzystanie z nowych interfejsów API MDM. 
  Zobaczysz kilka zmian w konfiguracji profilu Android z nowymi układami profili, możliwościami wyszukiwania i stronami podsumowania.

  • Nazwa profilu trybu pojedynczej aplikacji została zmieniona na Tryb blokowania zadań, co pozwala na zablokowanie pojedynczego lub wcześniej ustalonego zestawu aplikacji na pierwszym planie programu uruchamiającego urządzenie. Można dodać aplikacje do listy zezwalania i ustawić określone działania, takie jak użycie przycisku Home lub Pokaż ostatnie za pomocą działania globalnego.
  • Teraz można określić, czy użytkownicy mogą używać funkcji automatycznego wypełniania na swoich urządzeniach. Niektóre aplikacje mogą wypełniać widoki w innych aplikacjach danymi wcześniej dostarczonymi przez użytkownika. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w profilu Ograniczenia.
  • Profil daty/czasu został dodany, aby umożliwić konfigurację ustawień daty i czasu na urządzeniach z trybem zarządzania pracą z systemem Android 9 i nowszymi oraz uniemożliwić zmianę konfiguracji przez użytkownika.
  • W profilu Ograniczenia aplikacje kalendarza uruchomione w profilu osobistym mogą teraz wyświetlać wydarzenia z kalendarza profilu roboczego. Istnieje nowa opcja: Włącz dostęp do kalendarza między profilami w profilu, która pozwala na ustawienie tego uprawnienia. Jest dostępna na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym i wymaga obsługi przez aplikację kalendarza w celu udostępniania danych kalendarza do systemu.
 • Obsługujemy teraz konta na podstawie urządzenia z rejestracjami firmowymi COPE. ​
  W przypadku sytuacji, gdy urządzenia nie są skojarzone z określonym użytkownikiem, ustawienia rejestracji zostały zaktualizowane, aby uwzględnić rejestracje na podstawie urządzenia. Jest to przydatne przy wstępnej rejestracji urządzenia w trybie pojedynczego użytkownika przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi końcowemu. Jeśli wybrano opcję na podstawie urządzenia, podczas rejestracji generowane są unikatowe konta na podstawie urządzenia zamiast ponownie używać istniejącego zarządzanego konta Google, jeśli użytkownik zarejestrował już poprzednie urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestracja urządzenia z systemem Android.
 • Chcesz upewnić się, że Twoje urządzenia są bezpieczne? Wykonaj kontrole zabezpieczeń na w pełni zarządzanych urządzeniach firmowych z systemem Android poprzez zgromadzenie dziennika zabezpieczeń. 
  Dzienniki zabezpieczeń zgłaszają możliwe naruszenia bezpieczeństwa na urządzeniu przez raportowanie pewnych działań przed i po uruchomieniu, takich jak próby uwierzytelnienia, modyfikacje magazynu poświadczeń, próby połączenia bazy danych ADB i inne. Można dostosować to żądanie w Szczegółach urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android.
  Uwaga: Wymaga to przyszłej wersji Workspace ONE Intelligent Hub. 

 • Automatyczna inicjalizacja producentów i modeli z systemem Android. 
  Producenci i modele urządzeń z systemem Android są teraz automatycznie dodawane do Console po rejestracji lub synchronizacji urządzenia.  OEM i modele mogą być użyte do ograniczeń rejestracji i zasad zgodności oraz nowo wprowadzonego filtra OEM i modelu Android w grupach Smart.

Chrome OS

 • Automatycznie umieszcza urządzenia w zamierzonych grupach organizacji.
  Urządzenia z systemem Chrome OS można teraz umieścić w oczekiwanych grupach organizacyjnych w oparciu o członkostwo w grupach użytkowników. Rozszerzenie UEM dla systemu Chrome OS raportuje aktualnego zalogowanego użytkownika, a rekord urządzenia zostaje automatycznie przeniesiony do odpowiedniej grupy organizacyjnej.

macOS

 • Uprość inicjowanie obsługi urządzeń z systemem macOS dzięki nowym procesom dołączania po rejestracji. 
  Informuj użytkowników o procesie przydzielania urządzeń po zakończeniu rejestracji dzięki nowemu procesowi dołączania wbudowanemu w Workspace ONE Intelligent Hub. Po zakończeniu rejestracji Intelligent Hub wyświetli nowe okno, śledząc wszystkie przychodzące instalacje aplikacji. Administratorzy mogą włączyć i dostosować obsługę konsoli UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie ustawień dołączania po rejestracji
 • Uprość obsługę Intelligent Hub na punktach końcowych z systemem macOS.
  Istniejący profil Preferencje prywatności aplikacji Intelligent Hub dla systemu macOS obejmuje teraz także ładunki Powiadomienia i Rozszerzenia systemu, aby automatycznie włączyć wszystkie funkcje Intelligent Hub na punktach końcowych bez potrzeby tworzenia profili samodzielnie.

 • Zezwalaj standardowym użytkownikom na dostęp do uprawnień prywatności w systemie macOS Big Sur. 
  Dzięki nowym kluczom w profilu Preferencje prywatności administratorzy mogą teraz umożliwić użytkownikom ze standardowymi uprawnieniami w systemie macOS Big Sur, aby zezwalali narzędziom konferencyjnym na wykonywanie usług nagrywania ekranu i monitorowania danych wejściowych.

 • Wyzwalaj czujniki systemu macOS w oparciu o sieć. 
  Za pomocą nowego wyzwalacza zmiany sieci administratorzy mogą teraz skonfigurować czujniki do uruchamiania zawsze wtedy, gdy stan sieci urządzenia się zmienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz czujnik dla urządzeń z systemem macOS.

Tunnel

 • Możliwość obsługi reguł ruchu urządzenia Tunnel dla domen Samba dla platformy iOS. 
  Teraz można dodać regułę dla domen Samba w interfejsie użytkownika reguł ruchu urządzenia Tunnel. Funkcja to jest obsługiwana tylko dla platformy iOS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Windows

 • Witamy w zatwierdzeniach aplikacji systemu Windows. 
  Jeśli korzystasz z aplikacji Windows Hub w wersji 21.05, możesz teraz podać uzasadnienie podczas żądania aplikacji systemu Windows z katalogu aplikacji Hub. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatwierdzenia aplikacji

 • Wprowadzenie do obsługi funkcji BitLocker To Go. 
  Użyj oprogramowania Workspace ONE UEM, aby wymagać szyfrowania dysków wymiennych na urządzeniach z systemem Windows 10 za pomocą funkcji BitLocker.
  Wystarczy zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę funkcji BitLocker To Go Support w zasadach szyfrowania. Gdy włączysz obsługę, użytkownicy będą proszeni o podanie hasła, nastąpi szyfrowanie i Workspace ONE UEM wyda klucz przywracania dla dysku. 
  Użytkownicy wpisują to hasło za każdym razem, gdy uzyskają dostęp do dysku wymiennego na swoich urządzeniach. Znajdź profil szyfrowania w konsoli, wybierając kolejno Urządzenia > Profile i zasoby > Profile. Jeśli użytkownicy zapomną swoje hasła, dyski można przywrócić, używając klucza odzyskiwania zapisanego w konsoli na karcie Urządzenia > Profile i zasoby > Widok listy > Magazyn wymienny. Jeśli widzisz tysiące identyfikatorów odzyskiwania, użyj dostępnych funkcji filtra, aby znaleźć dokładnie ten klucz, którego potrzebujesz. 
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej pomocy, zobacz Szyfrowanie

 • Wstrzymaj i wznów funkcję BitLocker na urządzeniach z systemem Windows 10 z konsoli.
  Użyj menu Więcej działań > Zawieś funkcję BitLocker lub Wznów funkcję BitLocker w rekordach urządzenia, aby pomóc użytkownikom systemu Windows 10 bez uprawnień do kontrolowania funkcji BitLocker. Możesz wstrzymać działanie urządzenia i zezwolić na od 1 do 15 ponownych uruchomień w celu przeprowadzenia konserwacji w systemie lub wznowić działanie funkcji BitLocker, jeśli było ono wcześniej zawieszone.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej funkcji, przejdź do Zarządzanie komputerami z systemem Windows > Więcej działań

 • Utwórz konfigurację dołączania do domeny dla grupy roboczej i opcjonalnie utwórz lokalne konto administratora z Workgroup Join dla systemu Windows.
  Można teraz używać Workspace ONE UEM w celu dołączania urządzeń z systemem Windows do grupy roboczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do Jak wdrożyć konfiguracje dołączania do domeny dla komputera z systemem Windows?.

 • Duplikuj linie bazowe i edytuj kopie bez ryzyka naruszenia oryginalnej linii bazowej.
  Utwórz zduplikowane kopie linii bazowej z tymi samymi zasadami i wartościami, a następnie dostosuj je zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

 • Zachowaj zarządzane aplikacje na urządzeniach z systemem Windows 10 w przypadku wymazu danych firmowych. 
  Przyspiesz proces ponownej rejestracji urządzenia z systemem Windows 10 dla innego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie komputerami z systemem Windows

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

2105 — rozwiązane problemy
 • AAPP-4931: Powiadomienia o wygaśnięciu profilu dołączania nie mogą być wysyłane dla wycofanych aplikacji.

 • AAPP-7488: Wysłanie niestandardowego polecenia informacji o urządzeniu powoduje utratę danych. 

 • AAPP-10678: Nie można uzyskać dostępu do pełnej strony na stronie licencji powiązanej z VPP.

 • AAPP-10984: Nieprawidłowa liczba kart SIM wyświetlanych w szczegółach urządzenia dla urządzeń z systemem iOS. 

 • AAPP-11617: Przy rejestracji nazwa urządzenia nie jest ustawiona na przyjazną nazwę.

 • AAPP-11767: Zgodność zmiany karty SIM nie działa na urządzeniach DualSim z systemem iOS.

 • AAPP-11019: Gdy użytkownik jest wybrany w profilu DEP z załadowanym certyfikatem, interfejs API usuwania V1 użytkownika nie działa i dane są porzucane.

 • AAPP-11025: Po otwarciu aplikacji VPP z globalnego wyszukiwania interfejs użytkownika jest nieaktualny i nie odpowiada temu, co jest wyświetlane, gdy jest otwierany w widoku listy Zakupione aplikacje.

 • AAPP-11075: W starszym katalogu wyświetlana jest nieprawidłowa wersja aplikacji dla niestandardowej aplikacji b2b.

 • AAPP-11143: Podczas uaktualniania do wersji UEM, która ma nieaktualne certyfikaty, ważne certyfikaty APN dla aplikacji są zastępowane nieprawidłowymi certyfikatami.

 • AAPP-11181: Jeśli parametr stanu nie jest uwzględniony, interfejs API w celu uzyskania urządzeń z przypisaną/zainstalowaną aplikacją kupioną nie działa.

 • AAPP-11237: Zasady zgodności przy zmianie ustawień roamingu zastępują polecenie ustawień w kolejce podczas rejestracji i nie zawierają wszystkich skonfigurowanych ustawień zarządzanych. 

 • AAPP-11243: Nie można wyczyścić sToken, deviceApplication.VppAccount_Delete przekracza limit czasu. 

 • AAPP-11271: Dane telekomunikacyjne zgłoszone przez urządzenia z systemem iOS nie są zapisywane.

 • AAPP-11303: Jeśli aplikacja jest dostępna tylko w sklepach z aplikacjami innych niż amerykańskie, karta/strona Obrazy aplikacji Console iOS nie ładuje się.

 • AAPP-11305: W profilu VPN dla niestandardowych aplikacji systemu iOS 14 brakuje taga dla powiązanych i wykluczonych domen.

 • AAPP-11434: Konsola UEM obsługuje ładowanie certyfikatów bez klucza prywatnego dla certyfikatów podpisywania firmy Apple.

 • AAPP-11512: Instalacja aplikacji z wartością odnośnika konfiguracji aplikacji, która zawiera cudzysłowy, kończy się niepowodzeniem.

 • AAPP-11484: Gdy aplikacja jest zarządzana na poziomie wyższej grupy organizacji, nie można ręcznie wprowadzić identyfikatorów pakietu aplikacji dla profili powiadomień systemu iOS.

 • AAPP-11517: „Aktualizacja zakończona” oraz „Przywracanie zakończone” i „Dostępność” w profilu DEP są zawsze wyświetlane jako „POMIŃ”. 

 • AAPP-11519: Przydzielona pamięć dla procedury składowanej interrogator.Scheduler_SearchByDevice jest nieużywana.

 • AAPP-11550: Nie można przełączyć flagi „IsManaged” przy użyciu interfejsu API tworzenia lub aktualizacji profilu.

 • AAPP-11610: Nie można zażądać dzienników aplikacji dla systemu iOS do momentu ponownego jej uruchomienia. 

 • AAPP-11625: Częstotliwość VppUsersSchedulerNotVisited jest bardzo agresywna. 

 • AAPP-11656: W szczegółach urządzenia z systemem iOS nie są wyświetlane żadne aktualizacje.

 • AAPP-11678: Profil iOS VPN typu IKEv2 nie zapisuje ustawień EAP.

 • AAPP-11679: Wywołanie REST API nie tworzy sesji Workspace ONE Assist dla urządzeń iOS.

 • AAPP-11688: Synchronizacja klasy nieudana ze względu na limit czasu SQL.

 • AAPP-11699: Wyszukiwanie IMEI dla cyfrowej karty SIM firmy Apple nie wyszukuje urządzenia.

 • AAPP-11714: Wysokie użycie procesora CPU spowodowane przez procedurę sproc interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2.

 • AAPP-11717: W przypadku urządzeń z systemem iOS wartość wyszukiwania {DeviceWLANMac} dla przyjaznej nazwy jest wyświetlana nieprawidłowo.

 • AAPP-11725: Aktualizacje systemu iOS mają nieprawidłowe daty opublikowania i wygaśnięcia.

 • AAPP-11731: Aplikacja Intelligent Hub wdrożona za pośrednictwem VPP nie instaluje się automatycznie na urządzeniach zarejestrowanych z DEP.

 • AAPP-11745: Wycinki sieciowe nie są wyświetlane na udostępnionych urządzeniach iPad.

 • AAPP-11767: Zgodność zmiany karty SIM nie działa na urządzeniach DualSim z systemem iOS.

 • AAPP-11746: Nie można uzyskać wyników wyszukiwania dla określonych użytkowników w obszarze urządzenie > aktualizacje urządzenia > iOS.

 • AAPP-11779: Intelligent Hub nie wysyła danych lokalizacji, a funkcja geofencingu nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-11788: Interfejs API usuwania zbiorczego nie działa na urządzeniach zarządzanych na poziomie aplikacji.

 • AAPP-11804: Hub wysyła nieprawidłowy adres MAC w wiadomości z sygnałem nawigacyjnym.

 • AAPP-11869: PIV-D nie może pobrać poświadczeń pochodnych Xtec (iOS).

 • AAPP-11876: Przypisanie publicznych aplikacji dla systemu iOS jest usuwane, gdy typ dostępności aplikacji jest aktualizowany do obsługiwanego przez system tvOS.

 • AAPP-11907: Urządzenie z systemem iOS z działaniem „Zablokuj/usuń aplikację zarządzaną” nie jest obsługiwane przez aplikację VPP.

 • AAPP-11879: Synchronizacja klasy nieudana ze względu na wyjątek SQL.

 • AAPP-11891: Urządzenia z systemem iOS w trybie utraconym nie wyświetlają swojej lokalizacji w konsoli UEM.

 • AAPP-11896: Powiadomienia push dla aktualizacji iOS nie występują.

 • AAPP-11916: Rejestracja użytkownika kończy się niepowodzeniem, jeśli menedżer użytkownika zawiera wiele kont UEM.

 • AAPP-11938: Safari nie akceptuje nazw użytkowników zawierających apostrof.

 • AAPP-11950: Verizon zgłosił opóźnienie próbki SelectiveAppList.

 • AAPP-12061: AAPP-12061: Rozwiązanie ClearPass SCEP zawarte w certyfikatach UEM zawiera tylko jedną sieć SAN określonego typu (jeśli skonfigurowano wiele sieci SAN tego samego typu).

 • AAPP-12115: Nie można usunąć nadzorowanego urządzenia z systemem iOS, jeśli stan rejestracji to „zainicjowano wymazywanie”.

 • AAPP-12041: Zapisywanie aplikacji niestandardowej kończy się niepowodzeniem, gdy w tym samym LG obecna jest ta sama aplikacja publiczna dla systemu iOS.

 • AGGL-8011: Po uaktualnieniu konta administratora systemu Chrome OS nie zmieniono nazwy.

 • AGGL-8094: Pole zasad rozszerzenia kontroli aplikacji systemu Chrome OS może obsługiwać tylko 10 znaków.

 • AGGL-8250: Ograniczenie roamingu nie działa.

 • AGGL-8394: Hasło systemu Android zgłasza błąd zapisywania.

 • AGGL-8685: Publikowanie profilu VMware Tunnel podczas dodawania poleceń do stanu wstrzymania jest bardzo powolne.

 • AGGL-8774: Aplikacja nie zostanie usunięta, jeśli warunki użytkowania dla aplikacji nie zostaną zaakceptowane.

 • AGGL-8890: Opcja automatycznego wybierania certyfikatu jest ignorowana w systemie Chrome OS.

 • AGGL-8974: Katalog starszych aplikacji nie jest już dostępny w Hub, gdy zmieniają się grupy organizacyjne urządzenia. 

 • AGGL-8983: Problem z synchronizacją użytkownika integracji z systemem Chrome OS.

 • AGGL-9066: Profile nie są instalowane na urządzeniach Chromebook po ponownej rejestracji.

 • AGGL-9075: Ujednolicony katalog Intelligent Hub Services jest włączony, ale żaden katalog nie jest widoczny na wcześniej zarejestrowanych urządzeniach.

 • AGGL-9084: Wygląda na to, że ograniczenie „Zezwalaj na udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi” nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AGGL-9139: Wybrana aplikacja nie jest widoczna na białej liście aplikacji Tunnel.

 • AGGL-9155: Poprawa wydajności ładowania stron związana z kanałem informacji zwrotnej poprzez wykorzystanie masowych wywołań API do Intelligence.

 • AGGL-9194: System Android 10 nie wybiera rekordów rejestracji.

 • AGGL-9314: Aplikacja pobrana i zainstalowana ze sklepu Work Playstore pomimo usunięcia przypisania aplikacji.

 •  AGGL-9372: Zarządzenie przez ustawienie nie jest uwzględniane podczas dodawania publicznej aplikacji Android.

 • AGGL-9395: Nie można wysłać wiadomości Push do urządzenia z systemem Android ze strony szczegółów aplikacji.

 • AGGL-9506: Gdy wybierasz opcję Importuj z Play, zaimportowanie listy aplikacji do UEM zajmuje od 8 do 11 minut.

 • AGGL-9527: Jeśli wymagane wartości logiczne w konfiguracji aplikacji są puste, nie można zapisać aplikacji.

 • AGGL-9643: Powiadomienie o prywatności obejmuje usuwanie danych urządzenia z profilu Work.

 • AGGL-9658: Jeśli aplikacja publiczna pozostanie nieprzypisana po zmianie warunków grupy Smart poprzez dodanie taga, pozostanie w sklepie Play.

 • AGGL-9714: Profil katalogu aplikacji nie pojawia się po migracji DA >PO.

 • AGGL-9765: Trwały wysoki wzrost w klastrze API w wyniku żądań AndroidWorkUtility.

 • AGGL-9826: Identyfikator i wersja aplikacji nie są wyświetlane podczas dodawania wersji aplikacji.

 • AGGL-9833: Nie można przypisać pewnych aplikacji publicznych AE.

 • AGGL-9867: Ograniczenia rejestracji nie są honorowane, a urządzenie nie wyświetla strony blokady urządzenia, ale całkowicie je rejestruje.

 • AGGL-9873: Problemy z rejestracją systemu Android z AOSP/siecią zamkniętą.

 • AGGL-9946: Profile i aplikacje nie są przypisane do urządzeń w kasie. 

 • AGGL-10003: Tryb rejestracji Hub nie działa w przypadku urządzeń z systemem Android, jeśli system Android Enterprise nie jest dostępny.

 • AGGL-10018: Ustawienia telekomunikacji i lokalizacji Hub są wyłączone, gdy administrator z niestandardową rolą zmienia i zapisuje ustawienia aplikacji Hub.

 • AGGL-10020: Nie można wdrożyć profilu Wi-Fi.

 • AGGL-10111: Nie można dodać aplikacji Microsoft Launcher do konsoli, gdy EMM jest zintegrowane.

 • AMST-28531: Procesor Win32 nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku żądania wielu procesorów.

 • AMST-29552: Nawet po usunięciu ładunku ładunek ochrony danych nie usuwa zasad AppLocker.

 • AMST-28751: Podczas edycji profilu można go zapisać i opublikować, nawet jeśli pola obowiązkowe są puste.

 • AMST-30814: Nowo utworzona rola administratora z pełnymi uprawnieniami nie wyświetla ustawień „Pulpit systemu Windows”.

 • AMST-30891: Polecenie „Operacja rejestru” jest umieszczana w kolejce dla urządzeń z systemem macOS.

 • AMST-31061: Nie można edytować niestandardowego pliku XML konfiguracji w profilu VPN systemu Windows.

 • AMST-31155: Profil VPN F5 Edge wysyła nieprawidłowy identyfikator aplikacji dla systemu Windows 10.

 • AMST-31296: Typ klasyfikacji „Aktualizacje” jest nieprawidłowo oznaczony w profilach i aktualizacjach urządzeń. 

 • AMST-31376: Brak klucza funkcji BitLocker w konsoli UEM.

 • AMST-31378: Problemy z warunkami użytkowania dla przepływu rejestracji AAD i ADFS.

 • AMST-31388: Zmiany przyjaznych nazw w zdarzeniach dotyczących rozwiązywania problemów.

 • AMST-31435: Po aktualizacji urządzeń Console do wersji 2101 z 2010 polecenie kontekstu użytkownika w urządzeniach blokuje się w kolejce.

 • AMST-31450: Wymuszanie resetowania hasła BIOS zostało zmienione na WYŁĄCZONE i nie można przywrócić go jako WŁĄCZONE.

 • AMST-31460: Po usunięciu profilu z urządzenia UEM wyświetla się „Usunięto”, ale Intelligence wyświetla „Usunięcie niepotwierdzone”.

 • AMST-31493: Polityka zgodności szyfrowania dla urządzeń z systemem Windows 10 kończy się niepowodzeniem tylko dla urządzeń, które zostały już zarejestrowane, gdy zasady BitLocker zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.

 • AMST-31669: Adres IP systemu Windows 10 wyświetlany na karcie Sieć nie jest poprawny

 • AMST-31689: Stan zgodności jest wyświetlany jako „Niedostępny”.

 • AMST-31774: Kryteria wykrywania dla aplikacji systemu Windows zostały usunięte. 

 • AMST-31189: Nie można dodać profilu ładunku poświadczeń urządzenia z systemem Windows typu Określony UC.

 • AMST-31325: Po edycji profilu programu antywirusowego Windows ustawienia zostają utracone.

 • AMST-31349: W przypadku urządzeń z systemem Windows 10 zaobserwowano nieprawidłowy adres URL pobierania ADA.

 • AMST-31917: Nie można zaimportować aplikacji BSP z pakietu wyjątków obsługi pakietu dla typu pakietu „msix”.

 • AMST-31976: Intelligent Hub zamyka się dla urządzeń zarejestrowanych w usłudze Azure OOBE.

 • AMST-32182: „Limit urządzeń na użytkownika” w „Zasadach ograniczeń rejestracji” nie działa zgodnie z oczekiwaniami z rejestracją natywnego klienta Windows MDM.

 • AMST-32402: Certyfikaty na urządzeniach Win10 w produkcji nie są odwoływane.

 • AMST-32672: Nie można usunąć aplikacji publicznej Win z powodu starszych rekordów mapowania w ApplicationKiosk. 

 • AMST-32290: Podczas tworzenia aplikacji systemu Windows przy użyciu interfejsu API rozpoczęcia instalacji wartość „konfiguruj dane rejestru” w przypadku danych warunkowych pozostaje niezaznaczona.

 • AMST-32433: Podczas dodawania ładunku programu antywirusowego do istniejącego profilu w systemie Windows 10 DS nie tworzy pliku InstallProfile.

 • CRSVC-18100: Liczniki podsumowania linii bazowej nie są zgodne z rzeczywistymi licznikami stanu.

 • AMST-32433: DS nie generuje profilu instalacji podczas dodawania ładunku programu antywirusowego do istniejącego okna profilu.

 • AMST-32232: Certyfikat zainstalowany z profilem SCEP, który jest skonfigurowany z UC AirWatch, nie pojawia się w konsoli.

 • AMST-32574: DeviceReportedName tymczasowo raportuje niepoprawnie, powodując niepoprawne SubjectName wypychanych w tym czasie certyfikatów.

 • AMST-32400: Usługa platform danych jest w stanie zawieszonym.

 • ARES-13418: Niestandardowy profil SDK nie wyzwala kolejki poleceń profilu instalacji po zapisaniu i opublikowaniu zmiany.

 • ARES-14755: Ładowanie dużych plików ZIP (~3,5 GB) jako wewnętrznej aplikacji dla systemu Windows nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • ARES-15791: Narzędzie Zdarzenia Console na stronie Zdarzenia szczegółów aplikacji publicznej nie wyświetla żadnych danych.

 • ARES-16917: Ładunek profilu geofencingu nie jest usuwany, kiedy usunięto profil urządzenia i obszar geofencingu.

 • ARES-16991: Opisy najazdu myszą dla ładunku profilu iOS nie są wyświetlane w wersjach Console nowszych niż 20.7.

 • ARES-17094: Aby uniknąć aktualizowania wartości w nieprawidłowych kolumnach, parametr ApplistSample wymaga atrybutu kolejności.

 • ARES-17119: Ustawienia Exchange nie są dostępne dla notatnika Android z włączonym AFW.

 • ARES-17126: Usunięcie zarządzanej aplikacji z przyszłą datą wejścia w życie z karty Widok szczegółów urządzenia > Aplikacje nie działa.

 • ARES-17211: Kwerenda zbiorcza z aplikacji jest ograniczona do 47.

 • ARES-17224: W przypadku korzystania z autonomicznego katalogu Workspace ONE UEM urządzenia nie są dodawane do grupy Smart po rejestracji.

 • ARES-17237: Zmienna wyszukiwania „{EmailAddressPrompt}” dla profilu EAS systemu iOS nie wybiera wartości określonej w SSP. 

 • ARES-17319: Stan nie zgłasza się jako ukończony w Windows 10 Freestyle.

 • ARES-17338: Ustawienia subskrypcji raportów nie są poprawnie zapisywane.

 • ARES-17362: Istniejące informacje o metadanych aplikacji zostały zastąpione nowo załadowaną wersją.

 • ARES-17423: Nie można opublikować aplikacji wewnętrznej, jeśli ustawienie ustawień regionalnych używa (Kanada) jako typu języka.

 • ARES-17427: Opcja „Żądaj dzienników” nie jest dostępna dla aplikacji Workspace ONE na konsoli UEM. 

 • ARES-17502: Niespójność w rozmiarze aplikacji między widokiem listy a widokiem szczegółów aplikacji wewnętrznych.

 • ARES-17538: Naruszenie ograniczenia PRIMARY KEY „PK_DeviceProfileDevicePool”. Nie można wstawić zduplikowanego klucza w obiekcie 'deviceProfile.DeviceProfileDeviceFile'.

 • ARES-17100: Pamięć przyznana dla procedury składowanej deviceCommandQueue.CommandQueue_List jest nieużywana.

 • ARES-17651: Wywołanie API zwraca błąd.

 • ARES-17869: Urząd certyfikacji, który jest zainicjowany, nie może zostać wyświetlony na liście rozwijanej UC Boxer.

 • ARES-17959: Wdrożenie aplikacji utknęło w stanie oczekiwania na wydanie.

 • ARES-17987: Nie można zapisać konfiguracji XML w ustawieniach niestandardowych w profilu SDK.

 • ARES-18167: Raport „Szczegóły aplikacji według urządzeń” nie zawiera aplikacji publicznych (niezarządzanych) dla urządzeń prywatnych pracowników.

 • ARES-18197: Sortowanie na podstawie nazwy grupy organizacyjnej nie działa na stronie Wyświetl urządzenia w profilach.

 • ARES-18214: Nie można zaktualizować IPA i APK do Workspace ONE UEM o tym samym identyfikatorze pakietu i tej samej wersji.

 • ARES-18645: Podczas próby usunięcia/odinstalowania aplikacji ze strony szczegółów urządzenia UEM wyświetla błąd „Drzwi są zablokowane”.

 • CMCM-188989: Enterprisecontent.[Content_StatusByLocationGroup_Save] zapełnia dyski klientów.

 • CMCM-188997: Nie można zapisać ustawień zabezpieczeń w zsynchronizowanych folderach podrzędnych z repozytorium firmowego.

 • CMCM-188958: Firmowe serwery plików nie są widoczne w przypadku licencji MCM.

 • CMEM-186217: Działanie „Uruchom zgodność” generuje błąd, gdy wystąpił błąd dostępu do danych urządzenia.

 • CMEM-186249: Interfejs API dla Zasad urządzenia raportuje nieprawidłowe dane.

 • CMEM-186289: AllowList lub DenyList nie działa poprawnie na niezarządzanych rekordach w widoku listy e-mail.

 • ARES-18253: Użytkownik zmienił komunikat w aplikacji iOS Hub po uaktualnieniu konsoli do wersji 2102.

 • CMEM-186308: Operacja nie powiodła się podczas wykonywania synchronizacji skrzynki pocztowej.

 • CMSVC-14360: Bezpiecznie obsługuj nieprawidłowe harmonogramy wyzwalacza.

 • CMSVC-14432: Wprowadzanie CSV jest dozwolone w przypadku importu zbiorczego użytkowników, administratorów i urządzeń.

 • CMSVC-14292: Gdy użytkownik katalogu jest dodawany do podrzędnej grupy organizacji przez import partii, wysyłany jest domyślny szablon skonfigurowany na poziomie globalnym.

 • CMSVC-14633: Grupa organizacji utknęła w stanie „Usuwanie w toku”.

 • CMSVC-14673: Problem z opóźnieniem na punkcie końcowym „GET /API/system/groups/users”.

 • CMSVC-14565: Awaria wyszukiwania przypisanych urządzeń.

 • CMSVC-14685: Nie można wyświetlić domyślnych ról zarządzanych dla globalnej grupy organizacyjnej, dostępu podstawowego, dostępu zewnętrznego lub pełnego dostępu z poziomu strony Konta > Użytkownicy > Role. 

 • CMSVC-14577: Brak dokumentacji dla interfejsu API SCIM.

 • CMSVC-14752: Nie można usunąć grup Smart przy użyciu wywołań API.

 • CMSVC-14795: Synchronizacja grupy administratorów nieudana z powodu zmiany ObjectGUID.

 • CMSVC-14809: Nie można wyszukać administratorów za pomocą interfejsu API, jeśli suma nazwy grupy i konta administratora przekracza 79 znaków.

 • CMSVC-14814: Podczas dodawania przypisania przez widok listy grup przypisania używana jest nazwa grupy QuickAddSmartGroup-OrganizationGroup ID.

 • CMSVC-14827: Nawigacja stron jest nieaktywna.

 • CMSVC-14828: Czas odpowiedzi dla zbiorczego wywołania API w celu dodania użytkowników do grupy użytkowników mieści się w zakresie od 12 do 40 sekund.

 • CMSVC-14829: Nie można dodać urządzenia, jeśli numer telefonu konta użytkownika jest ustawiony na <Nieznany>.

 • CMSVC-14872: Dziennik zdarzeń wyświetla komunikat o błędzie „Wystąpił błąd”.

 • CMSVC-14904: Administrator z rolą „Tylko do odczytu” może dodawać tagi do urządzeń za pomocą /tags/tagid/adddevices.

 • CMSVC-14917: Członkostwo grup użytkowników AD zmniejsza się bez żadnych wyzwalaczy.

 • CMSVC-14563: Błąd podczas ładowania historii logowania administratora.

 • CMSVC-14668: Dodatkowe zasoby są ładowane, gdy użytkownik ma wiele ról przypisanych do administratora.

 • CRSVC-7871: Program VMware AirWatch posiada zaimplementowaną konsolę swagger, która jest wrażliwa na ataki DOM XSS.

 • CRSVC-13613: Zmiana filtra zakresu dat dla zdarzeń urządzenia na tydzień zwraca błąd.

 • CRSVC-15675: Nie można usunąć rekordu urządzenia z konsoli UEM.

 • CMSVC-14183: Warunki użytkowania dla użytkownika rejestrującego podają: Stało się coś nieoczekiwanego.

 • CRSVC-15472: Strona ograniczenia szybkości przekroczyła limit czasu w ustawieniach zaawansowanych interfejsu API.

 • CMSVC-15144: Urządzenia dodane do grupy przypisania przez opcję Dodatki nie są prawidłowo przypisywane do grupy przypisania.

 • CRSVC-16038: Opcja Harmonogram czasowy jest niedostępna, gdy administrator roli z całkowitym prawem do zapisu zalogował się poprzez UEM Console.

 • CRSVC-16702: Przypisanie aplikacji wewnętrznej nie jest tworzone dla urządzeń przypisanych do przepływu pracy z usuniętą grupą Smart.

 • CRSVC-17449: CertificateNearExpiration_quick Analysis jest kwerendą długotrwałą

 • CMCM-188954: Limit czasu SQL podczas próby zapisania i edycji przypisania dla zawartości.

 • CRSVC-17503: Nie można wykryć karty SIM urządzenia na stronie Device Summary (Podsumowanie urządzenia). 

 • CRSVC-17807: Nie udało się nawiązać połączeń z CA.

 • CRSVC-17954: Polecenie ukończenia rejestracji DEP MDM w systemie iOS nie jest generowane.

 • CRSVC-17815: Ustawienia zabezpieczeń dla komunikatów logowania w liniach bazowych łamią format zdań w polu tekstowym.

 • CRSVC-17864: Nie można uruchomić usług, ponieważ jeden ze skonfigurowanych węzłów memcached uległ awarii.

 • CRSVC-17870: Końcowa spacja w przypadku adresu URL serwera CDN powoduje błąd połączenia testowego.

 • CRSVC-17979: Certyfikaty załadowane za pośrednictwem interfejsu API UploadSmimeCerts regularnie ulegają awarii.

 • CRSVC-18017: Szablony nie pokazują już grafiki VMWare, gdy użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail.

 • CRSVC-20900: Urządzenie nieprawidłowo raportuje stan pośredni.

 • AMST-31378: Problemy z warunkami użytkowania dla przepływu rejestracji AAD i ADFS.

 • CRSVC-18862: Wymuszona ponowna instalacja profilu EG zmienia stan innych profili w Console na stan oczekiwania.

 • CRSVC-18758: Instalacja profilu AirWatch SCEP CA nie powiodła się na kliencie MDM SCEP, jeśli nazwa podmiotu certyfikatu zawiera znak specjalny.

 • CRSVC-19406: Brama Escrow jako poświadczenie z profilem serwera Exchange.

 • CRSVC-19113: Przepływ pracy nie próbuje ponownie zainstalować po awarii z powodu braku instalacji ADA.

 • CRSVC-19222: Niestandardowe linie bazowe nie są instalowane lub nie instalują się bez powiadomień w związku z opóźnieniami instalacji.

 • CRSVC-20047: Certyfikaty klienta nie są wypychane po uaktualnieniu do wersji 2102, jeśli szablon zawiera odnośnik UserDistinguishedName.

 • CRSVC-20507: System iOS Boxer 21.03 nie pobiera SMIME z bramy odzyskiwania.

 • CRSVC-20489: Urządzenie nieprawidłowo raportuje stan pośredni.

 • CRSVC-20449: Karty Widok szczegółów aplikacji > Postęp wdrożenia przedstawiają rekordy typu przepływu pracy AWEntitySmartGroupAssignmentMap.

 • CRSVC-20614: Można usunąć SG powiązaną z aktywnym przepływem pracy.

 • CRSVC-20970: Wiele wyzwań dla SCEP/PKI w scenariuszu SCEP i EG.

 • CRSVC-18027: Stan naruszenia bezpieczeństwa dla urządzeń zarejestrowanych w aplikacji Hub nie jest poprawnie aktualizowany na stronie Device Details Summary (Podsumowanie szczegółów urządzenia), mimo że baza danych wskazuje, że nie jest zagrożona.

 • CRSVC-18259: Rozwiązanie problemów z szyfrowaniem/podpisywaniem w usługach urządzenia prowadzi do awarii komunikacji urządzenia spowodowanych niedawnymi zmianami w platformie .NET Framework wydanej wraz z najnowszymi aktualizacji systemu Windows.

 • CRSVC-21557: Nie można załadować widoku listy urządzeń. 

 • ENRL-2464: Poprawka problemów z przydzielaniem pamięci w niektórych procedurach baz danych. 

 • ENRL-1575: Użytkownicy mogą nie mieć prawa do rejestracji urządzenia ze względu na zapis porzuconego urządzenia podczas opuszczania ekranu prywatności.

 • ENRL-1841: Jeśli nazwa użytkownika rejestracji jest adresem e-mail, ograniczenie rejestracji nie jest stosowane.

 • ARES-18649: Aplikacja nie jest wyświetlana w katalogu dla użytkownika, który nie jest członkiem grupy użytkowników dodanej do grupy aplikacji listy niedozwolonych.

 • ENRL-2420: W przypadku urządzeń z systemem Windows 10 rekordy urządzeń są usuwane z białej listy po 90 dniach.

 • ENRL-2546: Urządzenie zablokowane powiadomieniem „Enrollment Restriction” (Ograniczenie rejestracji) niewysyłanym co pewien czas do użytkownika, gdy urządzenia nie można zarejestrować.

 • ENRL-2465: Poprawka problemów z przydzielaniem pamięci w niektórych procedurach baz danych.

 • ENRL-2591: Gdy format przyjaznej nazwy urządzenia jest ustawiony na DeviceReportedName, przyjazna nazwa urządzenia jest wyświetlana nieprawidłowo.

 • ENRL-2653: Jeśli obecne są ograniczenia w oparciu o wersję systemu operacyjnego, urządzenia mogą nie być w stanie zarejestrować się ponownie po uaktualnieniu systemu operacyjnego urządzenia.

 • ENRL-2655: Ustawienie mapowania grupy użytkowników ma charakter zastępujący w podrzędnej grupie organizacyjnej, mimo tego że ustawiono dziedziczenie z nadrzędnej grupy organizacyjnej.

 • FCA-194914: Paski zliczania pulpitu nawigacyjnego są wyświetlane na czarno zamiast różnych kolorów.

 • FCA-195356: Nie można ponownie skonfigurować usług aplikacji Hub.

 • FCA-195413: Podczas dodawania urządzenia dla nowych użytkowników usług katalogowych lista grupy organizacyjnej nie jest wypełniana.

 • FCA-195540: Nie można usunąć niezarejestrowanych urządzeń ze strony Szczegóły urządzenia lub Widok listy urządzeń.

 • FCA-194998: Wywołanie interfejsu API w celu zbiorczego usuwania urządzeń.

 • FCA-195447: Nie można wykonać żadnych działań z poziomu strony szczegółów urządzenia podczas korzystania z przeglądarki Internet Explorer.

 • FCA-195752: Interfejs API V3 GET/devices/search zawsze zwraca identyfikator urządzenia jako 0.

 • FCA-194943: Nie można załadować aplikacji z bezczynną sesją konsoli ustawioną na 15 minut.

 • FCA-195828: Nieprawidłowe liczenie w trybie potwierdzenia po wybraniu wszystkich urządzeń.

 • FCA-195875: Nieprawidłowa liczba urządzeń do automatyzacji.

 • FCA-195530: Nie można uzyskać wszystkich dostępnych licencji dla aplikacji VPP.

 • FCA-197169: Zbiorcze wiadomości SMS nie działają.

 • AMST-32458: Skrypt migracji do wstawiania brakujących kluczy odzyskiwania z tabeli DiskEncryptionSample.

 • FCA-196233: Zgłoszono lukę w zabezpieczeniach konsoli UEM w wersji 2010.

 • FCA-196507: Administrator jest automatycznie wylogowany z konsoli UEM po wygaśnięciu limitu czasu bezczynności sesji, mimo że administrator jest nadal zalogowany.

 • FCA-196508: Administrator przechowywał XSS w Workspace ONE UEM.

 • FCA-196729: W interfejsie użytkownika wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat z numerem zamiast oczekiwanej nazwy produktu.

 • FCA-196233:  Zgłoszono lukę w zabezpieczeniach UEM Console w wersji 2010.

 • FCA-197141: Wartość strefy czasowej nie jest aktualizowana.

 • FCA-197236: Program Workspace ONE Express nie ma opcji prywatności do zbierania i wyświetlania danych o lokalizacji. 

 • FCA-197012: Zewnętrznie zgłoszona luka w zabezpieczeniach interfejsu API WorkspaceOne REST DDoS.

 • FCA-197258: Nieudokumentowany pusty kod odpowiedzi 204.

 • INTEL-29749: Pole Nazwa producenta nie wypełnia się dla wszystkich urządzeń.

 • MACOS-1699: Wygenerowany kod XML zawiera pustą tablicę dla klucza OnDemandRules dla typu F5 Access VPN.

 • MACOS-1912: Podczas konfiguracji dwóch ładunków sieci w profilu pierwszy ładunek traci dane certyfikatu uwierzytelnienia po zapisaniu.

 • MACOS-1965: Czujniki nie zwracają danych do UEM Console.

 • MACOS-1972: Kwerenda AvailableOSUpdate zapobiega aktualizacji systemu macOS 11.2.

 • MACOS-1964: Sprawdź interfejs API przypisania czujnika, aby obsłużyć „SCHEDULEANDEVENT” dla przypisania czujnika okien.

 • MACOS-2209: Opcja „Zainstaluj Intelligent Hub dla macOS” jest niedostępna. 

 • PPAT-8508: Nie można zapisać konfiguracji aplikacji Tunnel.

 • PPAT-8563: Instalacja profilu VPN kończy się niepowodzeniem, gdy urządzenie jest zarejestrowane w podrzędnej grupie organizacyjnej.

 • PPAT-8598: Skrypt migracji kończy się niepowodzeniem podczas uruchamiania instalatora bazy danych.

 • PPAT-8734: Nie można skopiować profilu VPN dla innych typów połączeń.

 • PPAT-9085: Certyfikat serwera Tunnel lub klienta zwraca nieprawidłową datę w Console.

 • RUGG-7423: Niespójność w trwałości filtra aplikacji wewnętrznych i publicznych.

 • RUGG-8682: Pliki są losowo usuwane z pliku lub działania.

 • RUGG-9351: Całkowita liczba przypisanych produktów przez wywołanie API wynosi 0 w wersji UEM 20.5 i nowszych.

 • RUGG-9357: Kliknięcie przycisku zależności na produkcie powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

 • RUGG-9433: Wyłączenie działania ograniczonego dla „Zastąpienia poziomu dziennika zadań” nie działa.

 • RUGG-9520: Dostarczenie produktu jest wstrzymane lub nie przetworzono elementów CSI.

 • RUGG-9577: Nie można uruchomić usługi Windows Remote Assist w trybie nienadzorowanym z aplikacją w wersji 2011 na komputerach dołączonych do AAD.

 • RUGG-9579: Tryb nienadzorowany nie jest dostępny dla urządzeń przyłączanych do domeny w systemie Windows 10.

 • RUGG-9591: Nie można załadować strony Widok listy produktów podczas wybierania filtra.

 • RUGG-9680: Liczba przypisań aplikacji nie jest wypełniana w siatce aplikacji Produkty. 

 • RUGG-9711: Konfiguracja rejestracji QR dla Androida Rugged wyświetla użytkowników z Global.

 • CRSVC-20614: Można usunąć SG powiązaną z aktywnym przepływem pracy.

 • RSVC-20489: Urządzenie nieprawidłowo raportuje stan pośredni.

 • CMSVC-15106: Grupy Smart pozwalają na skojarzenie z użytkownikami katalogu lub grupami użytkowników z nadrzędnych grup organizacyjnych, gdy pozwolenie LDAP jest ustawione na „Zastąp”.

 • CMSVC-15105: Użytkownicy podstawowi i AuthProxy utworzeni z LDAPDefinitionID innym niż NULL. 

 • AMST-32917: Aplikacja Windows Desktop dodana za pośrednictwem BSP nie może być zainstalowana na urządzeniu.

 • AGGL-10237: Na urządzeniach z systemem Android zarejestrowanych w aplikacji Hub nie można instalować aplikacji Google Play innych niż służbowe.

 • AGGL-10264: Przypisania aplikacji dla systemu Android zarejestrowane w aplikacji Hub nie są aktualizowane po rejestracji.
   

 • AGGL-10327: Problem z przypisaniem grupy organizacyjnej dla urządzeń w oparciu o zakres sieci IP. 

 • AMST-33118: Wczytywanie przypisania zgłasza błąd, gdy nazwa przypisania jest większa niż 64 znaki.

 • ARES-18659: Nie można edytować profili aplikacji Tunnel.

 • CMSVC-15170: Połączenie testu katalogu z Kerberos nie powiodło się.

 • ENRL-2857: Nie można zarejestrować urządzeń z systemem macOS Big Sur, gdy obecne są ograniczenia wersji systemu operacyjnego.

 • FCA-196939: Działanie zbiorcze z widoku listy urządzeń nie jest przetwarzane dla wszystkich urządzeń.

Poprawka 21.5.0.1 — rozwiązane problemy
 • AAPP-12239: Nie można zainstalować aplikacji wewnętrznych na urządzeniach Mac po aktualizacji konsoli.

 • AGGL-10259: Nie udało się edytować hasła ładunku dla profilu AFW w DDUI.

 • AGGL-10243: Wartość wyszukiwania DeviceSerialNumber nie jest poprawnie rozwiązywana w poleceniu XML.

 • AMST-33026: Eksporty widoku listy urządzenia przekraczają limit czasu.

 • ARES-18815: ARP nie działa zgodnie z oczekiwaniami po drugim wyzwalaczu.

 • CMSVC-15172: Użytkownicy katalogu nie mogą być tworzeni z podrzędnych grup organizacyjnych, jeśli uprawnienie podrzędne LDAP jest ustawione na Zastąp tylko w nadrzędnej grupie organizacyjnej.

 • CMSVC-15174: Grupy Smart umożliwiają kojarzenie użytkowników z nadrzędnej grupy organizacyjnej z użytkownikami katalogu.

 • CMSVC-15176: Użytkownicy podstawowi i AuthProxy są tworzeni, gdy wartość LDAPDefinitionID jest inna niż NULL.

 • CMSVC-15217: Połączenie testu katalogu z Kerberos nie powiodło się.

 • CMSVC-15219: Role administratora mają problemy z interfejsem użytkownika.

 • ENRL-2858: Gdy zasady ograniczeń dla wersji systemu operacyjnego są skonfigurowane, rejestracja urządzeń z systemem macOS Big Sur jest niemożliwa.

 • FCA-197663: Eksportowanie widoku listy urządzeń nieudane z powodu przekroczenia limitu czasu.

Poprawka 21.5.0.2 — rozwiązane problemy
 • AMST-33128: Zainicjuj poprawkę platformy UEM w wersji 2105 dla aplikacji Hub w UEM Console. 

 • AGGL-10330: Problemy z zakresem adresów IP sieci na podstawie przypisania grupy organizacyjnej do urządzeń. 

Poprawka 21.5.0.3 — rozwiązane problemy
 • AGGL-10259: DDUI dla profilu AFW: Nie udało się edytować profilu ładunku hasła.

 • AGGL-10315: Na urządzeniach z systemem Android zarejestrowanych w aplikacji Hub nie można instalować aplikacji Google Play innych niż służbowe.

 • AMST-33014: Aplikacja Windows Desktop dodana za pośrednictwem BSP nie może być zainstalowana na urządzeniu.

 • AMST-33019: Podczas uruchamiania przepływów pracy razem z obciążeniem BG zaobserwowano długi czas oczekiwania na SQL i blokowanie SQL.

 •  AMST-33137:  Wczytywanie przypisania zgłasza błąd, gdy nazwa przypisania jest większa niż 64 znaki.

 • CRSVC-22437: Przepływy pracy nie są zgodne z przedziałami czasu.

Poprawka 21.5.0.4 — rozwiązane problemy
 • AGGL-10375: Interfejs API Setmanagedconfigurationfordevices nie wywołał zbiorczo wszystkich przypisanych urządzeń.

 • AMST-33201: Błąd aktualizacji bazy danych.

 • ARES-19092: Aktualizacja czasu pracy kończy się niepowodzeniem.

 • CRSVC-22713: Podczas publikowania zasad zgodności w deviceCompliance pojawiają się blokady.

 • PPAT-9293: Procesor bazy danych był widoczny podczas publikowania profilu aplikacji Tunnel dla systemu iOS.

 • RUGG-9951: Ograniczenie tabeli bazy danych w tabeli związanej z zastrzeganiem produktu powoduje przekroczenie limitu czasu podczas aktualizacji.

 • SINST-175893: AWCM wysyła nieprawidłowe wiadomości do ACC.

Znane problemy

Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Konsola
 • CMSVC-15106: Klienci mogą wyświetlać i tworzyć grupy Smart z użytkownikami / grupami użytkowników z nadrzędnej grupy organizacyjnej, gdzie LDAP jest skonfigurowane jako uprawnienie do pominięcia procedur.

  Grupy Smart (w podrzędnej grupie organizacyjnej) pozwalają na powiązanie z użytkownikami katalogu z nadrzędnej grupy organizacyjnej, gdzie konfiguracja usług katalogowych jest ustawiona na Tylko zastąp. Dzieje się tak, gdy podrzędna grupa organizacyjna nie ma skonfigurowanych usług katalogowych. 

  Nie można obejść tego problemu, jednak jeśli administratorzy chcą uzyskać dostęp do użytkowników katalogowych / grup użytkowników z nadrzędnej grupy organizacyjnej, powinni ustawić konfigurację LDAP na „Dziedzicz” lub „Dziedzicz lub Zastąp”

 • CMSVC-15111: Administratorzy nie powinni mieć możliwości dodawania użytkowników katalogów lub grup z katalogu skonfigurowanego w nadrzędnej grupie organizacyjnej, którego uprawnienie podrzędne ma wartość Tylko zastąp.

  Domyślnie wyszukiwany katalog to najbliższa grupa organizacyjna w górę hierarchii od bieżącej grupy organizacyjnej. Jeśli w nadrzędnej grupie organizacyjnej jest skonfigurowany katalog z uprawnieniami podrzędnymi ustawionymi na wartość „Tylko zastąp”, oznacza to, że katalog nie ma zastosowania do podrzędnych grup organizacyjnych, nawet jeśli nie mają katalogów. W takiej konfiguracji nie chcemy, aby administratorzy z z podrzędnej grupy organizacyjnej mogli dodawać użytkowników katalogów z katalogu nadrzędnego. Jest to obecnie możliwe z poziomu importu zbiorczego i interfejsów API

 • AGGL-10214: Klienci wdrażający profile przy użyciu numeru seryjnego urządzenia jako wartości wyszukiwania mogą zobaczyć niespójności w aplikacji profilu na urządzeniu

  Jeśli profil jest skonfigurowany z numerem seryjnym, administrator nie może wyszukać profilu na podstawie numeru seryjnego, wystąpią niespójności w sposobie zastosowania profilu do urządzenia, co może prowadzić do błędów.

  Administratorzy mogą skonfigurować profil przy użyciu numeru seryjnego w nazwie profilu lub SSID (profilu Wi-Fi) lub certyfikatu, a obecnie rozwiązanie numeru seryjnego urządzenia powoduje, że wartość wyszukiwania nie rozwiązuje numeru seryjnego. W rezultacie wyszukiwanie przechodzi do urządzenia jako puste. Aplikacja profilu na urządzeniach z systemem Android nie działa.

  W celu obejścia tego problemu klienci mogą wypychać profile bez używania numeru seryjnego jako odnośnika i używać innych identyfikatorów urządzeń. 

 • ARES-17539: Zmienna wyszukiwania „EmailAddressPrompt” dla profilu EAS systemu iOS nie wybiera wartości określonej w SSP.

  Podczas korzystania z SSP pole wyszukiwania nie jest rozwiązywane. Obiekt profilu ze wszystkimi rozwiązanymi wartościami wyszukiwania został odrzucony, a obiekt jest ładowany ponownie z bazy danych. W rezultacie profil EAS nie jest wypełniany informacjami o użytkowniku.

  Aby obejść ten problem, zainstaluj z poziomu konsoli administratora

 • ARES-18724: Każde działanie, które uruchamia usunięcie aplikacji po raz drugi, może bezpośrednio usunąć aplikację z urządzenia bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie przez ochronę przed usunięciem aplikacji.

  Polecenie usunięcia aplikacji zostaje wydane do urządzeń bez oczekiwania na zatwierdzenie. 

 • CMSVC-15178: Klienci z konfiguracjami katalogów, którzy korzystają z funkcji DNS SRV z uwierzytelnianiem Kerberos, nie mogą korzystać z funkcji związanych z LDAP, takich jak Testuj połączenie, Wyszukiwanie użytkowników katalogów, dodawanie użytkowników katalogów, dodawanie grup katalogów itd.

  Katalog ustawiony z uwierzytelnianiem Kerberos i włączonym DNS SRV ulegnie awarii.

  Klienci mogą przełączyć się na inne typy uwierzytelniania, takie jak Basic/NTLM lub GSS-Negotiate lub wyłączyć DNS SRV i używać Kerberos z nazwą hosta.

 • FCA-197672: Eksport widoku listy urządzeń może się nie powieść, jeśli eksportowana jest bardzo duża ilość danych urządzenia.

  Gdy użytkownik próbuje wyeksportować widok listy urządzeń i ilość danych do wyeksportowania jest duża, proces eksportowania rozpoczyna się, ale kończy się niepowodzeniem z powodu przekroczenia limitu czasu, prosząc użytkownika o ponowienie próby.

  Użytkownik może wyeksportować widok listy urządzeń dla grup podorganizacji, które mają mniejszy wolumen danych urządzenia do wyeksportowania.

 • ENRL 2860: Jeśli klient wprowadził zasady ograniczania za pomocą czarnej lub białej listy w oparciu o wersję systemu operacyjnego urządzeń, ograniczenia te mogą nie być przestrzegane przez urządzenia.

  Format zapisu wersji systemu operacyjnego UEM to „Nazwa systemu operacyjnego wersja główna>.wersja pomocnicza>.kompilacyjna>”. Podczas tworzenia zasady UEM zapisuje określony identyfikator systemu operacyjnego dla tej zasady. Gdy urządzenie jest rejestrowane, zgłasza ono wersję systemu operacyjnego w formie ciągu „wersja główna>.wersja pomocnicza>.kompilacyjna>”. Podczas rejestracji UEM próbuje rozwiązać problemy z identyfikatorem wersji systemu operacyjnego, sprawdzając najpierw wersję systemu operacyjnego pod kątem określonej wartości. System je teraz rozwiązuje, wykonując wyszukiwanie oparte na nazwie wersji systemu operacyjnego. W rezultacie, jeśli inna wersja systemu operacyjnego zawiera ten ciąg, nieprawidłowa wersja systemu operacyjnego może zostać skorygowana.

Windows
 • AMST-32938: Wydajność serwera obniża się wraz z publikacją przepływów pracy Freestyle

  Podczas przeprowadzania testu wydajności dużego obiegu pracy Freestyle z 5 aplikacjami, 5 profilami, 5 czujnikami i 5 skryptami zaobserwowano długie oczekiwanie SQL i blokowanie SQL Obserwacja ta została dokonana tylko wtedy, gdy duży przepływ pracy Freestyle był publikowany w środowisku z obciążeniem próbkowania 600 000 urządzeń.

 • AMST-32922: Aplikacja Windows Desktop dodana za pośrednictwem BSP nie może być zainstalowana na urządzeniu.

  Problem pojawia się, gdy aplikacje BSP są importowane dla Windows Phone i ta sama aplikacja jest obsługiwana na platformie Windows Desktop i importach administratora dla Windows Desktop. W takim przypadku instalacja aplikacji BSP na platformie Windows Desktop kończy się niepowodzeniem.

Apple
 • AAPP-11689: Profil VPN IKEv2 został nieprawidłowo skonfigurowany.

  Profil VPN systemu iOS typu IKEv2 nie zapisuje pola wyboru EAP.

Freestyle
 • ARES-17497: Gdy klient wyda polecenie zawinięte w elemencie <atomic> dla ładunku niestandardowego, stan przepływu pracy nie zostaje zgłoszony jako ukończony. Z drugiej strony instalacja profilu kończy się pomyślnie. W takim przypadku wpływa to tylko na raportowanie statusu przepływu pracy.

  Problem jest specyficzny dla logiki generowania SyncMl w DeviceServices. W celu określenia, czy profil OmaDM jest zainstalowany, logika SyncML jest aktualizowana o polecenia pamięci podręcznej węzła, które zawierają UUID profilu. Implementacja dodaje wpis pamięci podręcznej węzła, jeśli element <atomic> jest obecny na początku logiki SyncML, ale wykonywany jest dodany wpis pamięci podręcznej węzła w zdarzeniu SyncML, nawet jeśli element <atomic> jest obecny w dowolnym miejscu logiki SyncML.

  W razie wystąpienia tego problemu sprawdź, czy w niestandardowym ładunku SyncML występuje jakikolwiek element <atomic> i usuń go.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon