Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2109, rozwiązane problemy i znane problemy.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu
 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS
 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2021 roku. Wejdź w: Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nowe funkcje w tej wersji

Console

 • Przypisywanie domyślnego profilu SDK do Intelligent Hub w systemie iOS stało się łatwiejsze.
  Nie trzeba już ręcznie przypisywać domyślnego profilu SDK do Intelligent Hub w systemie iOS, ponieważ zajmie się tym Workspace ONE UEM. To ulepszenie rozwiązuje kilka problemów, takich jak niespójne komunikaty Push z UEM Console, zablokowane w kolejce profile SDK, trudności z rejestracją urządzeń za pomocą Intelligent Hub dla systemu iOS oraz niespójne monity dotyczące rejestracji. Ustawienia Intelligent Hub i domyślnego profilu SDK można znaleźć w Workspace ONE UEM Console w sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Apple > Apple iOS > Ustawienia aplikacji Intelligent Hub.
 • Wyczyściliśmy listę obsługiwanych wersji aplikacji Launcher.
  Wycofaliśmy obsługę Workspace ONE Launcher w wersjach 1 i 2. Nie będzie już można wybrać tych wersji z menu rozwijanego w sekcji Aplikacje usług. Aby uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji, należy uaktualnić Workspace ONE Launcher do najnowszej wersji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher Version Information
 • Zmaksymalizuj wyniki wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu globalnym UEM.
  W wyszukiwaniu globalnym można teraz używać symboli wieloznacznych z gwiazdką, aby poprawić wyniki wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Globalne wyszukiwanie.
 • Workspace ONE UEM i Workspace ONE Access nie współdzielą już konfiguracji dla aplikacji SaaS, zasad dostępu i aplikacji wirtualnych. Funkcje zarządzania aplikacjami można z łatwością znaleźć w konsoli Workspace ONE Access. Więcej informacji przedstawiono w dokumentacji Workspace ONE Launcher
 • Przywróciliśmy link UEM Monitor w celu uzyskania dostępu do Workspace ONE Intelligence.
  Jeśli masz konto usług w chmurze, możesz teraz uzyskać dostęp do Workspace ONE Intelligence za pomocą przycisku Monitor w menu głównym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Console Monitor.
 • Kontroluj unieważnienie certyfikatu w oparciu o próbkowanie certyfikatu.
  Możesz określić, kiedy wycofać certyfikaty urządzenia, jeśli ich brakuje w próbce. Jeśli wybierzesz wyłączenie tego ustawienia, Workspace ONE UEM nie wycofa certyfikatów z urządzeń, których certyfikatów brakuje w próbce. Co więcej, manualne unieważnienie i unieważnienie podczas anulowania rejestracji będzie nadal działać, nawet jeśli ustawienie to zostanie wyłączone.
 • Już wkrótce — obsługa Workspace ONE UEM w urządzeniach opartych na systemie Linux. 
  Chcemy udostępnić nową funkcję, ale będziemy ją wdrażać w fazach w celu pomyślnego uruchomienia. Będziemy wprowadzać tę funkcję w nadchodzących miesiącach globalnie w środowiskach SaaS. Gdy funkcja będzie dostępna, będzie można zauważyć zmiany w interfejsie użytkownika, takie jak dodanie Linux jako platformy w filtrach, grupach Smart i ustawieniach. Można także wybrać Linux podczas tworzenia profili w Workspace ONE UEM. W najbliższych tygodniach ogłosimy wydanie odpowiedniego Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Linux wraz ze wszystkimi dokumentacjami niezbędnymi do ułatwienia korzystania z tej ekscytującej nowej oferty zespołu Workspace ONE.
 • Skonfigurowaliśmy nowy interfejs użytkownika oparty na danych dla systemu Android i tvOS jako domyślny interfejs profilu.
  Można teraz łatwo i szybko konfigurować i wdrażać profile Android i tvOS przy użyciu nowego profilu DDUI. Mowy model oparty na danych zawiera nowe układy ładunków, możliwości wyszukiwania i podsumowania profili. Nowa struktura interfejsu użytkownika oparta na danych umożliwia VMware szybsze dostarczanie nowych funkcji profilu. Aby uzyskać informacje dotyczące profili systemu Android, patrz temat Jak skonfigurować profile systemu Android, a dla profili systemu Apple tvOS patrz Profile systemu Apple tvOS.
 • Ulepszyliśmy atestację SafetyNet dzięki sprawdzeniu Hardware_Backed
  Można teraz wybrać, które typy oceny z atestacji SafetyNet są zaufane w ramach wykrywania zagrożenia systemu Android. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Aplikacje / Ustawienia i zasady / Zasady zabezpieczeń.

Windows

 • Skonfiguruj urządzenia z systemem Windows 10 przy użyciu integracji VMware Dynamic Environment Manager (DEM) z Workspace ONE UEM.
  Zintegrowaliśmy DEM z Workspace ONE UEM, umożliwiając wdrożenie profilu konfiguracji DEM na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows w wersji klasycznej (Windows 10) przy użyciu UEM. Aby użyć profilu DEM, zainstaluj konsolę zarządzania DEM w celu utworzenia plików konfiguracyjnych DEM i wdróż DEM FlexEngine na urządzeniach zarządzanych w celu zastosowania plików konfiguracyjnych DEM. Stronę docelową tej integracji można znaleźć w Workspace ONE UEM, przechodząc do: Grupy i ustawienia > Konfiguracje > Dynamic Environment Manager. Profil można znaleźć w Workspace ONE UEM w sekcji Zasoby > Profile i punkty odniesienia > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Windows > Windows Desktop > Profil urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Profile dla Windows Desktop i dokumentacja DEM.
 • Ulepszyliśmy mechanizm odświeżania urządzenia dla Windows Desktop.
  Po odświeżeniu i ponownej rejestracji wcześniej zarejestrowanych urządzeń w Workspace ONE UEM oryginalny rekord urządzenia zostanie ponownie użyty w konsoli Workspace ONE UEM. Ponowne użycie oryginalnego zapisu urządzenia eliminuje potrzebę tworzenia zduplikowanych rekordów w konsoli. To ulepszenie dotyczy urządzeń fizycznych, ale nie maszyn wirtualnych.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia wydajności podczas wykonywania zapytań na urządzeniach z systemem Windows Desktop pod kątem metadanych aktualizacji systemu Windows.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Rozwiązane problemy dla wersji 2109
 • AAPP-10674: Podczas rejestracji sieciowej w przypadku wielu konfiguracji na urządzeniu wyświetlany jest komunikat „Wystąpił błąd”.

 • AAPP-11502: Intelligent Hub pojawia się na liście rozwijanej w obszarze Szczegóły urządzenia > Więcej działań > Znajdź urządzenie, nawet jeśli urządzenie z systemem iOS jest zarejestrowane przez Internet, a aplikacja Hub nie jest na nim zainstalowana.

 • AAPP-12511: Profil globalny „ShowSpecificApps” nie jest przekazywany do urządzeń ASM, gdy nowa aplikacja VPP jest przypisana do klasy.

 • AAPP-12292: Wszystkie profile kanałów urządzeń wskazują nieprawidłowy stan instalacji na urządzeniach iPad udostępnionych z ABM.

 • AAPP-12398: Zdarzenie usunięcia aplikacji dla zakupionej aplikacji nie jest obecne.

 • AAPP-12494: Profil Ograniczenia nie jest usuwany w momencie wymeldowania urządzenia.

 • AAPP-12426: Utwórz indeks kolumny RecommendedExternalApplicationID dla tabeli PurchasedAppAssigment.

 • AAPP-12464: Urządzenia nienadzorowane z włączoną usługą Find My wyświetlają blokadę aktywacji jako wyłączoną.

 • AAPP-12508: Niespójne informacje w sekcji Aktualizacje urządzenia dla systemu iOS.

 • AGGL-9885: Aplikacja Launcher nie jest pobierana na urządzenie, nawet po pomyślnym zainstalowaniu profilu Launcher.

 • AGGL-10166: Brak ManagedApplicationList dla określonej aplikacji.

 • AGGL-10227: Interfejs API Setmanagedconfigurationfordevices nie został wywołany zbiorczo dla wszystkich przypisanych urządzeń.

 • AGGL-10422: Opcja menu ponownego uruchomienia nie jest dostępna dla urządzeń z systemem Android Enterprise AOSP.

 • AGGL-10438: Profile nie są stosowane do urządzenia.

 • AGGL-10463: Gdy profil zostanie usunięty lub certyfikat zostanie odwołany, rozszerzenie powinno mieć możliwość usunięcia certyfikatu.

 • AGGL-10502: Mapowanie PerAppVPNAssociation sporadycznie kończy się niepowodzeniem.

 • AGGL-10546: Nie można edytować profilu programu Launcher w DDUI, gdy do programu dodawane jest zbyt wiele aplikacji.

 • AGGL-10549: Aplikacja HCL Verse nie działa na urządzeniach z systemem Android Enterprise z SEG V2.

 •  AGGL-10611: Nie można wymazać danych firmowych na podstawie zgodności, ponownie zarejestrowano urządzenie.

 • AGGL-10579: Zapisanie profilu uprawnień powoduje awarię Console.

 • AGGL-10583: Aplikacje nie są usuwane ze sklepu Play, gdy wszystkie aplikacje nie mają zastosowania.

 • AGGL-10599: Profil hasła (Android) z początkowym hasłem ustawionym na „vmware1!” nie powoduje prawidłowego ustawienia hasła na urządzeniu.

 • AGGL-10658: Nie można automatycznie instalować profili systemu Android na urządzeniach.

 • AGGL-10676: Ograniczenie metody wprowadzania nie działa.

 • AGGL-10708: Nie można edytować profilu Launcher w DDUI, gdy wybrano język portugalski.

 • AMST-32724: Zarejestrowane urządzenia nie są oznaczone.

 • AMST-33356: Rejestracja OOBE z włączonym monitowaniem o śledzeniu statusu nie powiodła się.

 • AMST-33442: Opcja dołączenia do domeny nie jest dostępna w konsoli.

 • AMST-33500: Profil automatycznej aktualizacji aplikacji publicznej jest nieprawidłowo oznaczony jako „Usunięty” w konsoli UEM Console, ale pozostaje na urządzeniu.

 • AMST-33529: Przypisania dołączania do domeny powodują mieszanie grup przypisania podczas edycji.

 • AMST-33570: Usunięcie organizacji klienta kończy się niepowodzeniem z powodu błędu bazy danych, jeśli istnieją parametry wdrożenia DomainJoin.

 • AMST-33650: Urządzenia z systemem Windows 10 nie zgłaszają dokładnej lokalizacji.

 • AMST-33759: Brak czujników w sekcji Zasoby > Czujniki.

 • ARES-19768: Wywołanie interfejsu API /begininstall w celu utworzenia aplikacji systemu Windows 10 kończy się niepowodzeniem, jeżeli rzeczywista wersja pliku rozpoczyna się od cyfry 0.

 • ARES-19777: Przekroczenie limitu czasu dla Sproc RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses.

 • ARES-19786: Polecenie instalacji zbiorczej nie zostaje utworzone, jeśli liczba wybranych urządzeń przekracza 50.

 • ARES-19934: Nie można zapisać i opublikować profilu z dużą liczbą przypisań.

 • ARES-19970: AppDefaultBrowserExceptions nie działa w aplikacji Boxer dla systemu Android.

 • ARES-20013: Kopiowanie przypisania aplikacji powoduje uszkodzenie konfiguracji aplikacji.

 • ARES-20049: Klient nie może zobaczyć widoku listy urządzeń w UEM Console.

 • CMCM-189114: Brak opcji Otwórz w dla formatu pliku .ods.

 • CMCM-189134: Repozytoria zawartości nie są wyświetlane w aplikacji Content.

 • CMCM-189167: Repozytoria są wyświetlane jako dostępne, ale nie synchronizują się z aplikacją Content.

 • CMEM-186155: Problem z przesłaniem duplikatu certyfikatu.

 • CMEM-186419: Limity czasu API.

 • CMEM-186470: Próba uruchomienia zgodności kończy się niepowodzeniem, jeśli nie istnieje żaden rekord urządzenia dotyczący urządzenia MEM. 

 • CMSVC-15408: Aktualizacja atrybutów użytkownika katalogu za pośrednictwem interfejsu API.

 • CMSVC-15506: Wywołanie interfejsu API dotyczące wyszukiwania grup Smart nie zwraca odpowiedniej liczby wykluczeń.

 • CRSVC-22816: Stan linii bazowej oczekuje na ponowne uruchomienie po ponownym zastosowaniu.

 • CRSVC-23783: Gdy zasady linii bazowej są stosowane do urządzeń, powoduje to usunięcie zasad QoS.

 • CRSVC-23287: Profil certyfikatu nie może być zainstalowany na urządzeniu z powodu błędu „Scep response Status: Pending; FailureInfo: BadAlg” ogólnej integracji SCEP.

 • CRSVC-23688: Nie można skopiować żadnych starszych profili systemu Android z ładunkiem ograniczeń.

 • CRSVC-23765: Komunikat o błędzie „Nie można pobrać certyfikatów S/MIME” w aplikacji iOS Boxer 21.04.1. 

 • CRSVC-23814: Proces kończy się niepowodzeniem podczas uaktualnienia bazy danych bez przestojów.

 • CRSVC-24142: Brak opcji szablonu po uaktualnieniu.

 • ENRL-2943: Zmiana na stronie ustawień rejestracji z „Zastępowanie” na „Dziedziczenie” nie powoduje zarejestrowania zdarzenia w zdarzeniach Console w UEM

 • ENRL-2956: Przyjazna nazwa na podstawie wyszukiwania atrybutu niestandardowego.

 • ENRL-2976: Zaobserwowano przydzielenie znacznej ilości pamięci w związku ze Sproc EnrollmentToken_Search.

 • FCA-197073: Gdy wysyłasz zapytanie do urządzenia z systemem iOS wiele razy z rzędu, Console nie aktualizuje czasu ostatniej widoczności.

 • FCA-197985: Adres IP sieci WiFi nie wypełnia się dla niektórych urządzeń z widoku listy urządzeń.

 • FCA-198106: Argumenty w powiadomieniu o wygaśnięciu profilu zastrzegania są wyświetlane nieprawidłowo.

 •  FCA-198219: Problemy związane ze stanem technicznym bazy danych.

 • FCA-198233: Wysłano komunikat push do wszystkich urządzeń w grupie organizacyjnej.

 •  FCA-198458: Okno Edytuj przypisanie aplikacji sporadycznie nie ładuje się.

 • FCA-198464: Dane lokalizacji urządzenia współdzielonego nie są zbierane, jeśli zgodnie z naszymi ustawieniami nie są zbierane dane firmowych urządzeń przydzielonych. 

 • FCA-198997: Wyszukiwanie siatki urządzeń zwraca rekordy z zaszyfrowanych wartości.

 • FCA-199084: Wersja systemu operacyjnego nie jest wyświetlana w szczegółach urządzeń z systemem Big Sur.

 • INTEL-30971: Raport Intelligence dla użytkowników jest niespójny.

 • INTEL-32640: Brakujące wartości w polach „nazwa menedżera” i „nazwa hosta” w raporcie użytkownika Intelligence.

 • INTEL-32641: Eksport różnic Interrogator.SecurityInformationSample aktualizuje stan szyfrowania do wartości 0 dla typu urządzenia 12.

 • IOTSVC-124: Linki operacji pulpitu nawigacyjnego podziału systemu nie są już prawidłowo filtrowane w widoku listy urządzeń.

 • LUEM-291: Przyjazna nazwa urządzenia jest błędnie zgłaszana na karcie podsumowania szczegółów urządzenia.

 • MACOS-2478: Podczas dodawania nowych wersji zachowaj spójność identyfikatorów UUID ładunków dla ładunków podrzędnych, aby zapobiec nieprzesyłaniu rozszerzeń systemu.

 • MACOS-2348: Klucz szyfrowania dysku zdeponowany na konsoli UEM dla urządzeń z systemem Mac, które nie są już zaszyfrowane.

 • MACOS-2432: urządzenia z systemem Mac nie usuwają oczekujących poleceń profilu po cofnięciu przypisania profilu wskutek zmiany grupy organizacyjnej.

 • MACOS-2474: Niestandardowe polecenie MDM wysłane do kanału użytkownika.

 • RUGG-10006: Grupa organizacyjna utknęła w stanie „USUWANIE W TOKU”.

 • CRSVC-22714: Karta działania zgodności w konsoli nie działa.

 • AAPP-12774: Interfejs API ScheduleOSUpdate nie działa w UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN dla powiadomień o wygaśnięciu ważności aplikacji w AirWatch Container i AirWatch Inbox.

 • AGGL-10704: Ustawienie „Zezwalaj na automatyczne wypełnianie” nigdy nie jest dezaktywowane w interfejsie konsoli ładunku ograniczeń.

 • AGGL-10772: Konfiguracja pominięta w profilu kopiowania programu Launcher w DDUI.

 • AGGL-10797: Nie można załadować niektórych profili programu Android Launcher po uaktualnieniu do wersji 2107 i funkcji DDUI FF.

 • AMST-33838: Eksportowanie profilu zapory Windows za pośrednictwem interfejsu API nie zawiera wszystkich wartości.

 • AMST-33898: Nie można uwierzytelnić funkcji fabrycznego przydzielania zasobów w TechDirect podczas korzystania z niższej grupy organizacyjnej.

 • AMST-33903: Nowo zbudowane i zarejestrowane urządzenie (zbudowane za pomocą obrazu systemu Windows 10 x64 i zarejestrowane w aplikacji Hub 21.5.4) nie przetwarza poleceń instalacji aplikacji.

 • AMST-33982: Aktualizacja Windows wyświetla się jako niezatwierdzana w przypadku aktualizacji funkcji. 

 • AMST-34074: Aplikacje Windows nie są instalowane z powrotem w wersji 2105 lub nowszej po zresetowaniu aplikacji firmowych.

 • ARES-20326: Wyszukiwanie profilu wg UniqueKey powoduje rywalizację.

 • ARES-20461: Flaga DSM nie wyświetla się w interfejsie API.

 • ARES-20495: Dodanie grupy organizacyjnej do przypisania zawiesza konsolę.

 • ARES-20504: Polecenia instalacji aplikacji nie są kolejkowane dla aplikacji wewnętrznych po opublikowaniu wersji aplikacji. 

 • RUGG-10236: Nieoczekiwany błąd po kliknięciu opcji Urządzenie -> Zastrzeganie -> Widok listy produktów w UEM Console.

 • LUEM-291: Przyjazna nazwa urządzenia jest błędnie zgłaszana na karcie podsumowania szczegółów urządzenia.

 • FCA-199468: Szablony wiadomości nie wyświetlają pełnej treści wiadomości w interfejsie użytkownika konsoli.

 • CMCM-189381: Pliki z programu Office365 SharePoint są ponownie pobierane z aplikacji Content.

 • CMSVC-15690: REST API punktu końcowego nieprawidłowego stronicowania.

 • CRSVC-24392: Nie można usunąć przepływu pracy z widoku listy przepływu pracy.

 • CRSVC-24419: Okno „Wyślij wiadomość” nie wyświetla monitu podczas dodawania filtra „platformy” w widoku listy urządzeń.

 • FCA-199037: Oznaczanie marką w szablonach wiadomości nie działa zgodnie z oczekiwaniami w wersji UEM 21.05.

 • CRSVC-24526: Uwierzytelnianie certyfikatem SSL kończy się niepowodzeniem z kluczem kryptograficznym podczas korzystania z odwołań do usług sieciowych.

 • CRSVC-24709: Łączność pulsowa VPN zawodzi od czasu aktualizacji UEM do wersji 2105 i 2107.

 • ENRL-3153: Renderowanie kodu QR.

 • ENRL-3171: Grupy Smart nie są aktualizowane po zmianie grupy organizacyjnej urządzenia w oparciu o zakres sieci.

 • CRSVC-24515: Informacje o telefonie, obecnym operatorze i operatorze głównym wyświetlają się jako prywatne w widoku listy urządzeń, nawet jeśli ustawienie prywatności jest ustawione na Wyświetl.

 • CRSVC-24099: Dane GPS nie zostaną zaktualizowane, jeśli ustawienia prywatności zostaną zmienione na Dziedzicz w podrzędnej grupie organizacyjnej.

 • ARES-20520: Wartość Look w szablonie wiadomości e-mail przyjmuje adres e-mail jako noreply@company.com zamiast adresu e-mail pomocy technicznej do rejestracji.

 • ARES-20564: Nie można opublikować aplikacji z klasyfikacjami przypisania większymi niż 255.

 • AGGL-10800: Nie można użyć PhoneNumber jako wartości Lookup w konfiguracji aplikacji po uaktualnieniu konsoli do wersji 2107.

 • AAPP-12506: Rejestracja nie powiedzie się w przypadku niestandardowej rejestracji DEP i uwierzytelniania proxy.

 • AGGL-10726: Urządzenia z systemem Android nie wyświetlają danych lokalizacji w podrzędnych grupach organizacyjnych, ale działają w nadrzędnej grupie organizacyjnej.

 • AMST-33988: Urządzenia nie są synchronizowane po rejestracji DSP.

 • ARES-20442: Dodawanie przypisania aplikacji kończy się niepowodzeniem z wewnętrznym błędem serwera 500.

 • CMCM-189335: Problem z synchronizacją z SharePoint O365.

 • CMCM-189369: Wywołania procedury składowania o wysokim wykorzystaniu pamięci.

 • CRSVC-24331: Interfejs API nie ładuje się po uaktualnieniu do wersji 21.7.0.2

 • INTEL-33360: Intelligence nie zawiera danych.

 • MACOS-2595: Profil systemu iOS z opcją „Zezwalaj na usunięcie z autoryzacją” nie może zostać zainstalowany na nadzorowanym urządzeniu.

 • MACOS-2609: Pakiet rozruchowy systemu macOS nie jest umieszczany w kolejce instalacji dla nowych rejestracji.

 • PPAT-9841: Zasada ruchu urządzenia ze skonfigurowanymi portami jest opróżniana w konsoli i bazie danych.

 • AGGL-10815: Powolne wdrażanie nowej aplikacji publicznej.

Poprawka 21.9.0.1 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-25077: Wysokie wykorzystanie procesora CPU / pamięci przez usługę harmonogramu zadań.

Poprawka 21.9.0.2 — rozwiązane problemy
 • AGGL-10807: Nie można załadować niektórych profili programu Android Launcher po uaktualnieniu do wersji 2107 i funkcji DDUI FF.

 • FCA-199992: Wersje aplikacji w przepływach pracy nie są honorowane po przywróceniu z najnowszej dostępnej do poprzedniej wersji.

 • UM-376: Konsolidacja użytkowników rejestracji na poziomie grupy organizacyjnej.

 • CRSVC-25204: Aktualizacja środowiska bez przestojów: Aktualizacja czasu pracy bazy danych kończy się niepowodzeniem.

Poprawka 21.9.0.4 — rozwiązane problemy
 • AMST-34506: Zainicjuj poprawkę aplikacji Hub w wersji 2107.7 dla UEM Console.

Poprawka 21.9.0.6 — rozwiązane problemy
 • AMST-34558: Klaster DS jest obciążony z powodu poleceń zatwierdzenia aktualizacji systemu Windows.

Poprawka 21.9.0.8 — rozwiązane problemy
 • UM-7181: Automatyczna synchronizacja grupy LDAP klienta jest sporadycznie pomijana.

 • FCA-199939:  Aktualizacja linku bazy wiedzy i przenoszenie flagi funkcji do produkcji.

 • CRSVC-25284: Błąd połączenia testowego certyfikatu dla certyfikatu dynamicznego NDES.        

 • CMSVC-15851: Profile wykluczone z grupy Smart nie są usuwane podczas publikacji.   

 • AMST-34544: Profil zapory klasycznego systemu Windows nie pozwala na edycję zakresów adresów IP po zapisaniu profilu.

 • AMST-34507: Ustawienie trwałe systemu Windows jest widoczne, mimo że funkcja nie jest ogólnodostępna.

 • AMST-34251: Nie można dodać aplikacji EAR.

 • AGGL-10967: Profil hasła systemu Android powinien ukryć minimalną długość dla poziomów zawartości „Dowolny” i „Słabe dane biometryczne”.

 • AGGL-10966: Profile DDUI zezwalają tylko na 5 kart poświadczeń.

 • AAPP-13033: Ustawienia tła pulpitu Apple są stosowane, ale wszystkie opcje są niezaznaczone.

Poprawka 21.9.0.9 — rozwiązane problemy
 • AMST-34644: Migracja obsługi dla identyfikatora UUID przypisania wersji.

 • CRSVC-25204: Aktualizacja czasu pracy bazy danych kończy się niepowodzeniem.

 • INTEL-34750: Błąd aktualizacji bazy danych.

 • UM-7184: Aktualizacja EnrollmentUser LocationGroupUUID nie jest łączona.

Poprawka 21.9.0.11 — rozwiązane problemy
 • AAPP-13147 Nie można wyświetlić przypisanych aplikacji VPP z katalogu po edycji szczegółów urządzenia.

 • CRSVC-25439: Zasady zgodności wyświetlają tylko szablony wiadomości zdefiniowane w tej samej grupie organizacyjnej, co zasady zgodności.

 • FCA-199596: Zasady zgodności dotyczące użycia danych sieci komórkowych nie raportują prawidłowego stanu.

 • CRSVC-25258: AU01PSQL02: Spowolnione działanie Console zgłoszone przez wielu klientów. Serwer jest obciążony.

 • AAPP-13124: Identyfikatory pakietów w sekcji profilu ograniczenia Ukryj aplikacje są puste po uaktualnieniu.

 • CRSVC-25352: [Linia bazowa] Błąd połączenia mikrousługi linii bazowej podczas ładowania strony linii bazowej w UEM.

 • CRSVC-25502: Wyłącz flagę funkcji linii bazowej kwerendy.

 • FCA-200438: Zmień OrganizationGroupDeleteRestrictionFeatureFlag na wersję deweloperską 2109.

 • CRSVC-25638: Przywróć FF CertificateRevocationBySampleFeatureFlag z powrotem do fazy testowania.

Poprawka 21.9.0.12 — rozwiązane problemy
 • AMST-34665: Polecenie usunięcia jest nieprawidłowo kierowane, gdy aplikacja jest usunięta z UEM.

 • CRSVC-25667: Raport „Certyfikat bliski wygaśnięcia” zwraca niekompletne wyniki.

 • CMEM-186551: Podczas żądania zasad urządzenia przez SEG zaobserwowano błąd.

 • CMEM-186551: Podczas żądania zasad urządzenia przez SEG zaobserwowano błąd.

 • AGGL-11036: Wygląda na to, że konfiguracja profilu aplikacji Launcher powraca do poprzedniej wartości po dokonaniu dowolnej edycji profilu.

 • FCA-200699: Nie można przypisać już opublikowanych aplikacji. Problem nie dotyczy nowej aplikacji.

 • AGGL-11081: Aplikacja Launcher w profilu systemu Android nie wyświetla dozwolonych aplikacji w Canvas.

Poprawka 21.9.0.13 — rozwiązane problemy
 • AMST-34765: Tworzenie użytkownika wstępnej rejestracji fabrycznego przydzielania zasobów, odwołanie tokena i poprawki przycisku synchronizacji.

 • CMCM-189505: Ładowanie dużych plików PDF powoduje, że konsola sieciowa jest niedostępna.

 • CRSVC-25524: Usuń użycie parametru zaszyfrowanej kwerendy URL.

 • CRSVC-25792: Przedział czasu — Przedział czasu nie jest poprawnie aktualizowany, gdy ustawienie lokalizacji administratora Console jest inne niż Stany Zjednoczone.

 • CRSVC-25839: Nowe rejestracje aplikacji Boxer nie mogą połączyć się z lokalnym serwerem Exchange przez SEG po aktualizacji systemu Workspace ONE UEM 2109.

 • UM-7244: Wprowadzanie poprawki kończy się niepowodzeniem ze względu na istniejące tabele kopii zapasowej — zmień nazwy tabeli kopii zapasowych na bardziej unikatowe.

Poprawka 21.9.0.15 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-25878: Podczas ładowania widoku listy certyfikatów występuje błąd.

 • FCA-200846: Niedokładne rejestrowanie poprawek w środowiskach SaaS.

 • ARES-21185: Strona Wyświetl urządzenia zwraca puste wyniki.

 • CRSVC-25904: Błąd niepowodzenia żądania certyfikatu podczas próby instalacji profilu z certyfikatem.

 • AGGL-11180: Katalog wyświetla nieprawidłową wersję, gdy istnieją ścieżki Prod i Beta.

Poprawka 21.9.0.16 — rozwiązane problemy
 • AAPP-13257: Wyjątek widoczny w wielu środowiskach.

 • FCA-200863: Zaktualizuj interfejs API aktualizacji SKUORDER, aby zezwolić na dodanie podstawowej jednostki magazynowanej Freestyle do starszych wersji UEM.

Poprawka 21.9.0.17 — rozwiązane problemy
 • AMST-34860: Profil KIOSK — zajętość w trybie kiosku w środowisku Windows powoduje ładowanie wszystkich wstrzymanych poleceń, co skutkuje wyjątkami pamięci.

 • AMST-34850: Wyłączenie flagi HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag nadal powoduje scalanie rekordów urządzeń.

Poprawka 21.9.0.19 — rozwiązane problemy
 • AGGL-11198: DDUI — z ładunku aplikacji Launcher usunięto elementy interfejsu użytkownika, które nie są obsługiwane w wersji 2109.

Poprawka 21.9.0.20 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-26468:  Przepływ pracy — Ograniczono rozmiar Przyczyny w przyczynie stanu etapu przepływu pracy.

 • CRSVC-26376: Procesy zablokowane przez SQL w bazie danych WMT PROD.

Poprawka 21.9.0.21 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-26588: Zaktualizuj twierdzenie „org_location_group_id”, aby użyć OrganizationgroupId klienta, gdzie następuje włączenie, zamiast Global OrganizationgroupId.

Poprawka 21.9.0.22 — rozwiązane problemy
 • AMST-35064: Nieprawidłowe atrybuty urządzenia — identyfikator typu rejestracji — po anulowaniu/ponownej rejestracji.

 • CRSVC-26609: Analiza i naprawianie błędów ES HC w produkcji.

 • ARES-21560: Profile poświadczeń pokrewnych nie dodają do kolejki polecenia usunięcia podczas DeviceSync.

Poprawka 21.9.0.23 — rozwiązane problemy
 • AMST-35182: Nowo zarejestrowane urządzenia z systemem Windows 10 instalują AppDeploymentAgent w wersji x86.

 • RUGG-10570: Sprawdź, czy jQuery można uaktualnić do wersji 1.12.
   

Poprawka 21.9.0.24 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-26590: Szczegóły urządzenia — przedziały czasowe — lista wyświetla nieprawidłową datę harmonogramu.

 • CRSVC-27369: Zwiększenie limitu nazwy użytkownika SMTP z 64 do 255 znaków.

 • AMST-35263: Opóźnienie w przetwarzaniu poleceń instalacji/usuwania w systemie Windows w odniesieniu do aplikacji i profili.

 • CRSVC-26678: Optymalizacja procedury składowania CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • CRSVC-26919: Usunięcie indeksu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • AMST-35205: DM i HUB są w sytuacji wyścigu, który powoduje problemy z rejestracją.

 • RUGG-10703: Kopiowanie i edytowanie istniejącego profilu aprowizacji powoduje tworzenie kopii tego profilu w sekcji Urządzenia > Profile i zasoby.

Poprawka 21.9.0.25 — rozwiązane problemy
 • FS-816: Poprawka przeniesiona z nowszej wersji dla sytuacji wyścigu związanego z operacją Edytuj przepływy pracy.

 • AGGL-11458: Ładunek uprawnień generuje nieprawidłowy plik XML.

Poprawka 21.9.0.26 — rozwiązane problemy
 • AMST-35481: Nie można znaleźć opcji „Zezwól na rozszerzony kod PIN przy uruchamianiu” w profilu szyfrowania systemu Windows.

 • CRSVC-27630: Usuwanie martwych rekordów ze stanu urządzenia, które zostały usunięte z kanonicznego.

 • AMST-35502: Usuwanie grupy organizacyjnej kończy się niepowodzeniem, jeśli zarejestrowani użytkownicy mają również przypisania ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

Poprawka 21.9.0.28 — rozwiązane problemy
 • AMST-35587: Inicjowanie poprawki aplikacji Hub w wersji 2107.9 do UEM.

 • AGGL-11397: DDUI  — przeniesienie brakujących poprawek z nowszej wersji po 2109 GA.

 • AMST-35625: Aktualizacja parametrów wdrażania pakietów MSI aplikacji inicjowanych przez Windows.

Poprawka 21.9.0.29 — rozwiązane problemy
 • AGGL-11416: Nie można ustawić administracyjnego kodu dostępu do aplikacji Launcher z więcej niż 10 znakami.

 • AMST-35628: Problem klienta z rejestracją infrastruktur VDI hostowanych na platformie Azure. Hub zawiesza się na stronie „Zaczekaj na załadowanie obszaru roboczego” po uruchomieniu.

 • INTEL-37305: Intelligence — Wartość depozytowa klucza odzyskiwania nie pasuje do UEM.

 • AMST-35679: Podczas edycji aplikacji Win32 w konsoli wyświetlany jest błąd „Identyfikuj aplikację według jest polem wymaganym”, nawet jeśli wartość została dodana.

 • CMCM-189669: Przekazywanie niestandardowych atrybutów Active Directory do ContentGateway w celu uwierzytelnienia w oparciu o certyfikat.

 • AGGL-11577: Klient widzi „błąd Spaceman” podczas edycji profili Android DDUI.

 • AGGL-11551:  Polecenia hasła do usuwania hasła urządzenia z systemem Android nie działają.

 • AGGL-11524: Podczas zapisywania nowego lub istniejącego profilu uprawień dla systemu Android występuje błąd.

Poprawka 21.9.0.30 — rozwiązane problemy
 • AGGL-11678: DDUI jest uszkodzony wskutek formatu daty certyfikatu w profilach systemu Android.

 • AMST-35756: Podczas rejestracji VDI ostatnie zarejestrowane urządzenie przejmuje istniejący rekord urządzenia.

 • CMSVC-16056: Dodawanie nowej procedury dla interfejsu API grupy przypisania 1 bez liczby urządzeń.

 • AGGL-11653: Numer seryjny urządzenia właściciela profilu w systemie Android 12: „HubNoSerial”.

 • FCA-202432: Podczas przechodzenia do sekcji Urządzenia > Zasady zgodności > Dziennik zdarzeń konsola UEM ulega awarii.

Poprawka 21.9.0.32 — rozwiązane problemy
 • CMEM-186609: Profil poczty e-mail firmy jest ponownie publikowany po uaktualnieniu urządzeń z iOS do wersji iOS 14.8 oraz iOS 15 (z zasadami zgodności).

 • CMCM-189751: Usunięcie kodu systemowego klucza biblioteki SDK Content Locker powoduje zastąpienie.

 • AMST-35881: Nie można zmodyfikować pola Wersja podczas korzystania z kryterium „Plik istnieje” dla aplikacji klasycznych systemu Windows.

 • AMST-35815: Obiekty BLOB są obsługiwane przez usługi katalogowe nawet wtedy, gdy są obecne w CDN, a typ magazynu jest ustawiony na 1.

Poprawka 21.9.0.33 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-29040: Nie można zainstalować profilu S/MIME z powodu błędu „Certyfikat jest używany więcej niż raz”.

 • INTEL-38427: Intelligence — Wartość depozytowa klucza odzyskiwania nie pasuje do UEM.

 • CRSVC-28590:  Niepowodzenie zapisania certyfikatu GSX. Hasło jest nieprawidłowe.

Poprawka 21.9.0.34 — rozwiązane problemy
 • INTEL-38429: Analiza niepowodzenia sumy kontrolnej w przypadku znaczników zawierających znaki specjalne.

 • AMST-36009: Operator wykrywania aplikacji Większe niż lub równe nie działa.

 • AAPP-13900: Licencje VPP nie są rozłączane.

 • AMST-35839: Usunięcie zakodowanych kluczy z plików konfiguracyjnych.

Poprawka 21.9.0.35 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-29795: Certyfikaty S/MIME wyglądają na uszkodzone w bazie danych.

 • AMST-36171: Przekroczenie limitu czasu AuthenticationToken_Load podczas rejestracji.

Poprawka 21.9.0.36 — rozwiązane problemy
 • FCA-203267: Czyszczenie danych inicjowane dla urządzeń, nawet jeśli administrator anuluje żądanie w jego trakcie.

 • ENRL-3449: Data wyrejestrowania w Intelligence ma wartość null.

 • AMST-36288: Wyłączenie flagi funkcji HardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • AGGL-11997: Lista dozwolonych i lista niedozwolonych adresów URL przeglądarki Chrome nie działają w najnowszych wersjach Chrome.

Poprawka 21.9.0.37 — rozwiązane problemy
 • AMST-36173: CN1191 Ogromna liczba przypadków upływu limitu czasu w elemencie interrogator.windowsinformationsample_save SP.

 • AMST-36333: Link przycisku integracji Azure AD UEM nie działa.

Poprawka 21.9.0.38 — rozwiązane problemy
 • CMCM-189866: Intelligence | Bardzo wysoki poziom pozyskiwania dzienników ETL z piaskownicy.

 • CRSVC-30308: Urządzenia API/{deviceID}/commands wymagają kwerendy customCommandModel.

Poprawka 21.9.0.39 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-30568: Naprawa zakleszczonych procedur składowanych.

Poprawka 21.9.0.40 — rozwiązane problemy
 • FCA-203569: Eksport podsumowania ustawień nie kończy się powodzeniem w przeglądarce Google Chrome/Edge (działa prawidłowo w aplikacji Firefox).

 • MACOS-3255: Inicjowanie informacji o nowym modelu komputerów Mac „M2”.

Poprawka 21.9.0.41 — rozwiązane problemy
 • MACOS-3268: Unikanie wysyłania do kanału użytkownika polecenia usunięcia danych z urządzenia z systemem macOS.

 • INTEL-41602: Aktualizacja bazy danych ZDT nie powiodła się podczas usuwania procedur składowanych i typu.

 • CRSVC-31186: Narzędzie do migracji usługi upoważnienia nie łączy się z bazą danych po zmianie poświadczeń bazy danych.

Poprawka 21.9.0.42 — rozwiązane problemy
 • CMCM-190024: CPU serwera bazy danych osiąga do 100% obciążenia wiele razy dziennie.

 • AGGL-12338: Nie można utworzyć ani edytować profili DDUI.

 • AAPP-14462: Opóźnienie we wdrożeniu skryptu inicjującego OS powoduje niespójność danych.

Poprawka 21.9.0.43 — rozwiązane problemy
 • CMEM-186703: Niepowodzenie PowerShell: „Poświadczenia użytkownika zdalnego serwera PowerShell zawierają znaki specjalne”.

 • CRSVC-31782: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

Poprawka 21.9.0.44 — rozwiązane problemy
 • AMST-37158:  Połączenie w pakiet poleceń zatwierdzania i niezatwierdzania aktualizacji podczas uzgadniania z SG.

Poprawka 21.9.0.45 — rozwiązane problemy
 • AAPP-14587: Opcja Znajdź urządzenie nie staje się wypełniona, gdy urządzenie zostanie wyłączone, a następnie włączone

Poprawka 21.9.0.46 — rozwiązane problemy
 • MACOS-3394: Nie można edytować istniejącego profilu macOS po włączeniu macOS DDUI w środowisku.

 • AAPP-14537: Opóźnienie we wdrożeniu skryptu inicjującego OS powoduje niespójność danych.

Poprawka 21.9.0.47 — rozwiązane problemy
 • AMST-37313: Niezgodność identyfikatora urządzenia i UDID z żadnego powodu nie powinna wyrejestrować urządzenia.

 • AAPP-14928: Nie można włączyć przypisania urządzenia dla niektórych aplikacji VPP.

Poprawka 21.9.0.48 — rozwiązane problemy
 • MACOS-3603: macOS — dodano obsługę nowego sprzętu w styczniu.

Poprawka 21.9.0.49 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-35970: Refaktoryzacja EventLogService w celu używania jednoczesnego zbioru.

Poprawka 21.9.0.50 — rozwiązane problemy
 • MACOS-3666: Wprowadzono zmiany w kodzie polegające na uniezależnieniu klas w celu inicjacji nowych modeli MAC.

Znane problemy

Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Console
 • FCA-199471: Zasady zgodności dotyczące użycia danych sieci komórkowych nie raportują prawidłowego stanu.

  Ocena zasad zgodności wymaga aktualizacji maski próbki urządzenia po otrzymaniu próbki informacji o sieci komórkowej. Maska próbki urządzenia nie jest aktualizowana w ramach przepływu zestawień telekomunikacyjnych.

  Obecnie nie ma żadnego obejścia tego problemu.

 • AMST-34255: Błąd uwierzytelniania HMAC.

  Ogromna liczba wyjątków HMAC powoduje nagły wzrost liczby pól DS.

Ragedyzowane
 • RUGG-10301: Rejestracja urządzeń Zebra jest zatrzymywana, ponieważ ustawienia proxy skonfigurowane w ramach profilu WiFi wstępnej rejestracji (WS1) nie są stosowane.

  Firmowe połączenie WiFi klienta nie ma bezpośredniego dostępu do usług firmy Google, więc przypadek użycia tego klienta wymaga wypchnięcia informacji proxy podczas wstępnej rejestracji, ponieważ urządzenia muszą połączyć się z GMS podczas rejestracji. Obecnie ustawienia proxy skonfigurowane w ramach profilu WiFi wstępnej rejestracji (WS1) nie są stosowane i dlatego urządzenia nie mogą ukończyć rejestracji. Proces blokuje się podczas etapu „Przygotowywanie środowiska do rejestracji konta służbowego” i nie przechodzi do następnego ekranu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon