Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2111, rozwiązane problemy i znane problemy.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy.

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2021 roku. Wejdź w: Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nadchodzące funkcje i wersje poglądowe

Poznaj funkcje i możliwości Workspace ONE UEM, które są dostępne w wersji poglądowej lub zostaną wkrótce udostępnione. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia.

 • Fabryczna aprowizacja zasobów (online) w Workspace ONE oferuje samodzielną rejestrację urządzeń Windows w ramach wersji poglądowej.

  Alternatywą dla obecnego procesu fabrycznej aprowizacji zasobów (online), w którym użytkownik współpracuje z dostawcą OEM nad rejestacją urządzeń Windows jest użycie tego procesu do samodzielnej rejestracji i aprowizacji urządzeń. Proces ten jest również przydatny w celu przetestowania aprowizacji kilku urządzeń przed wysłaniem zamówienia w zakresie aprowizacji do dostawcy OEM. Do samodzielnej rejestracji należy użyć urządzenia Windows i konsoli Workspace ONE UEM. Urządzenia z systemem Windows są przygotowywane za pomocą standardowego pakietu PPKG do fabrycznej aprowizacji zasobów oraz są rejestrowane i konfigurowane w zakresie ich profili w konsoli. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej wersji poglądowej, zobacz Wersja poglądowa: Samodzielna rejestracja Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).

Nowe funkcje w tej wersji

Console

 • Bądź na bieżąco dzięki nowym banerom powiadomień konsoli.

  Dzięki nowym banerom powiadomień konsoli, które pojawiają się w górnej części konsoli UEM, możesz być na bieżąco z informacjami o problemach z konserwacją, uaktualnieniach, przerwach w dostawie usług i ogłoszeniach dotyczących produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiadomienia konsoli.

 • Używaj urządzeń Launcher bez przechodzenia przez cały proces uwierzytelniania.

  Możesz teraz wyznaczyć drugi profil aplikacji Launcher jako profil sesji gościa i umożliwić użytkownikom pomijanie uwierzytelniania katalogu oraz szybki dostęp do zainstalowanych aplikacji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher.

 • Zachowaj przepływ pracy dzięki ulepszonemu poleceniu usuwania zbiorczego.

  Gdy wydawano polecenie usuwania zbiorczego, wyzwalana była ochrona przed wymazem danych. Powodowało to przerwanie polecenia usuwania zbiorczego i konieczne było ręczne usunięcie urządzeń. Usprawniliśmy przepływ pracy, tak aby funkcja usuwania zbiorczego była wznawiana po rozwiązaniu ochrony przed wymazem danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.

 • Zapobiegaj porzucaniu urządzeń i podrzędnych grup organizacyjnych dzięki nowej logice usuwania grup organizacyjnych.

  Teraz gdy próbujesz usunąć grupę organizacyjną w konsoli UEM, system sprawdza podrzędne grupy organizacyjne i urządzenia w grupie organizacyjnej, którą próbujesz usunąć. Jeśli w drzewie grupy organizacyjnej znajdzie się podrzędna grupa organizacyjna lub urządzenie, usunięcie zostanie anulowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Usuwanie grupy organizacyjnej.

 • Dodaj język systemu operacyjnego do zaszyfrowanych pakietów PPKG fabrycznej aprowizacji zasobów (offline).

  Przy konfiguracji zaszyfrowanych pakietów fabrycznej aprowizacji zasobów (offline) możesz teraz dodać wersję językową systemu operacyjnego. Wprowadź kod BCP 47 zatwierdzony przez firmę Microsoft w polu Niestandardowy język systemu operacyjnego. Ustawienie to zapewnia, że zaszyfrowane pakiety działają w prawidłowym formacie daty i godziny. To nowe pole znajduje się w sekcji Urządzenia > Cykl życia > Wstępna rejestracja > Windows. Utwórz nowy pakiet aprowizacji lub edytuj istniejący. Wybierz zaszyfrowany pakiet PPKG i przejdź do sekcji Konfiguracje > Konfiguracja OOBE > Język systemu operacyjnego > Inny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Praca z pakietami aprowizacji.

 • Zakończenie korzystania z interfejsu API

  Interfejs API „/devices/{id}/sendmessage” funkcjonował do wersji 2010 konsoli Workspace ONE UEM. Od wersji 2111 Workspace ONE UEM w pełni wycofaliśmy interfejs API. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony https://<Adres URL serwera API>/API/help.

Freestyle

 • Wprowadziliśmy kilka ulepszeń platformy Freestyle Orchestrator.

  Freestyle przechodzi z wersji testowej do ograniczonej dostępności dla klientów SaaS. W tej wersji wprowadzono następujące udoskonalenia Freestyle Orchestrator.

  • Dodaliśmy możliwość szybkiego dostarczania przepływów pracy do małych flot urządzeń. Oznacza to, że w przypadku przepływów pracy wdrażanych w <2000 urządzeń, urządzenia te zostaną natychmiast powiadomione po ich opublikowaniu.

  • Przepływy pracy w systemie Windows mogą być pobierane przez urządzenia podczas ewidencjonowania, nawet jeśli nie jest zalogowany żaden użytkownik. To zachowanie wymaga aplikacji Windows Hub w wersji 22.01.

  • Stany przepływu będą teraz częściej zgłaszane przez urządzenia w celu zwiększenia widoczności dla administratorów, co wymaga aplikacji Windows Hub w wersji 22.01.

  • Dokonaliśmy zmian w katalogu Hub i sposobie działania stanu przypisania w przypadku przypisania aplikacji zarówno z obiegu pracy, jak i bezpośrednio.

  • Ponadto administratorzy mogą teraz dodawać dziennik zmian do przepływów pracy i wymuszać ich wykonanie.

Android

 • Wprowadziliśmy ulepszenia wydajności w celu poprawy tworzenia wdrożenia publicznych aplikacji systemu Android.

  Udoskonalenia te będą korzystne dla większych wdrożeń aplikacji (automatycznych i na żądanie).

 • Dzięki wprowadzeniu sesji dla gości w programie Launcher zwiększyliśmy elastyczność meldunku

  Możesz teraz wyznaczyć drugi profil aplikacji Launcher jako profil sesji gościa i umożliwić użytkownikom pomijanie uwierzytelniania katalogu oraz szybki dostęp do zainstalowanych aplikacji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher.

 • Chcesz zablokować rejestrację urządzeń innych niż Android Enterprise?

  Jeśli włączona jest opcja „Zawsze używaj systemu Android”, a urządzenie nie jest certyfikowane do użytku z systemem Android Enterprise, rejestracja zostanie zablokowana, a na urządzeniu użytkownika zostanie wyświetlony komunikat „Aby kontynuować, należy zarejestrować system Android Enterprise”.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestracja urządzenia z systemem Android.

 • Chcesz dostosować ustawienia aplikacji Launcher bez użycia niestandardowego pliku XML? Mamy rozwiązanie dla Ciebie.

  Uprościliśmy konfigurację aplikacji Workspace ONE Launcher, dodając elementy sterujące interfejsu użytkownika do 14 funkcji, które wcześniej wymagały niestandardowego pliku XML. Zaimplementowane funkcje możesz zobaczyć za pomocą nowego interfejsu użytkownika opartego na danych w systemie Android. Konfiguracja profilu Launcher zawiera teraz następujące zaawansowanego ustawienia aplikacji Launcher:

  • Użyj starszych interfejsów API aplikacji Launcher

  • Zastosuj domyślne ustawienia dostępu do użycia

  • Wymagaj pozwolenia na zapis ustawień

  • Włącz czyszczenie danych / pamięci podręcznej aplikacji

  • Włącz tryb administratora na ekranie CICO

  • Lista dozwolonych działań na ekranie zarejestrowania/wyrejestrowania

  • Lista dozwolonych określonych działań systemu Android

  • Dodaj ustawienia niestandardowe urządzenia

  • Dostosuj przycisk FAB pojedynczej aplikacji

  • Dodaj branding aplikacji Launcher

  • Włącz blokadę prędkości

  • Ustaw aplikację Launcher jako domyślną po ponownym uruchomieniu

  • Usuń ustawienie przycisku FAB „Home”

  • Zezwalaj na powiadomienia w wyskakującym okienku

  Więcej informacji przedstawiono w artykule Konfiguracja profilu VMware Workspace ONE Launcher.

iOS

 • Instaluj wymagane aplikacje ze sklepu App Store dyskretnie

  Za pomocą systemu iOS 15.1 można ustawić dowolną aplikację ze sklepu App Store jako aplikację wymaganą podczas rejestracji. Podczas instalowania aplikacji za pomocą Workspace One UEM lub Workspace ONE Intelligent Hub jest ona wdrażana dyskretnie, nawet na urządzeniach nienadzorowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień organizacji.

 • Ułatw użytkownikom rejestrację urządzeń osobistych za pomocą rejestracji użytkownika opartej na koncie.

  Na urządzeniach z systemem iOS 15 (lub nowszym) użytkownicy mogą zalogować się za pomocą zarządzanego identyfikatora Apple ID bezpośrednio w aplikacji Ustawienia iOS. Logowanie za pomocą przeglądarki Safari nie jest konieczne. Pozwala to użytkownikom skupić się na konfiguracji konta firmowego, a nie na przełączaniu się między ekranami i monitami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Rejestrowanie urządzenia z systemem iOS przy użyciu rejestracji użytkownika opartej na koncie.

Skrypty

 • Dezaktywowaliśmy funkcjonalność skryptów w przypadku urządzeń BYO.

  Aby zapewnić prywatność użytkownika końcowego, urządzenia macOS i Windows z własnością pracownika są teraz wykluczone z przypisań skryptów.

Chrome OS

 • Dodaliśmy obsługę wdrażania certyfikatów SCEP

  W profilu użytkownika Chrome lub sieci urządzenia (lub poświadczeń) można teraz wybrać urząd certyfikacji i szablon SCEP podczas dodawania certyfikatu opartego na szablonie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Obsługiwane urzędy certyfikacji

Rozwiązane problemy

2111 — rozwiązane problemy

 • RUGG-10851: Siatka Ostatnio widziane w obszarze Provisioning/PoliciesViewDevices wyświetla czas cofnięty o 5 godzin względem oczekiwanej strefy czasowej administratora.

 • AAPP-13759: Licencje VPP nie są rozłączane.

 • AMST-34890: Wyłączenie flagi HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag nadal powoduje scalanie rekordów urządzeń.

 • AGGL-11276: Parametry do czyszczenia kont nie są wysyłane przy zameldowaniu ze szczegółów urządzenia / automatycznym wylogowaniu.

 • AGGL-11276: Parametry do czyszczenia kont nie są wysyłane przy zameldowaniu ze szczegółów urządzenia / automatycznym wylogowaniu.

 • AAPP-12614: Nie można zainstalować niezarządzanych książek wewnętrznych z katalogu książek na urządzeniach iOS.

 • AAPP-12248: wymagana aplikacja MDM do iOS 15.

 • AAPP-12223: Żądanie installapp Apple tvOS kończy się niepowodzeniem z komunikatem „12008 Żądanie MDM jest nieprawidłowe” w pewnych okolicznościach.

 • UM-1871: W przypadku UEM w wersji 2105 (i nowszych) aktywacyjna wiadomość e-mail dotycząca importu zbiorczego przy użyciu szablonu zaawansowanego jest dostarczana jako zwykły tekst, zamiast HTML.

 • CRSVC-25134: Wewnętrzna aplikacja zestawu SDK systemu iOS wyświetla błąd przy uruchamianiu.

 • RUGG-10301: Ustawienia proxy skonfigurowane w ramach wstępnej rejestracji profilu WiFi (WS1) nie są stosowane, dlatego rejestracja jest zatrzymywana

 • UM-313: Gdy użytkownik katalogu jest dodawany przez import zbiorczy do podrzędnej grupy organizacyjnej, wysyłany jest domyślny szablon skonfigurowany na poziomie globalnym.

 • UM-1845: REST API punktu końcowego nieprawidłowego stronicowania.

 • RUGG-10236: Nieoczekiwany błąd po kliknięciu opcji Urządzenie -> Zastrzeganie -> Widok listy produktów w UEM Console.

 • RUGG-9961: Nie można dodać „Reguły stosowalności” produktom w ramach zestawów produktów za pośrednictwem interfejsu API.

 • MACOS-2609: Pakiet rozruchowy systemu macOS nie jest umieszczany w kolejce instalacji dla nowych rejestracji.

 • PPAT-9841: Zasada ruchu urządzenia ze skonfigurowanymi portami jest opróżniana w konsoli i bazie danych.

 • MACOS-2595: Profil systemu iOS z opcją „Zezwalaj na usunięcie z autoryzacją” nie może zostać zainstalowany na nadzorowanym urządzeniu.

 • FCA-200222: Odmowa usługi dla konta użytkownika.

 • INTEL-33360: Intelligence nie zawiera danych.

 • FCA-199468: Szablony wiadomości nie wyświetlają pełnej treści wiadomości w interfejsie użytkownika konsoli.

 • FCA-199991: Wersje aplikacji w przepływach pracy nie są honorowane po przywróceniu z najnowszej dostępnej do poprzedniej wersji.

 • FCA-200135: Awaria konsoli podczas pobierania raportu ze strony Eksporty.

 • FCA-195293: Strefa czasowa nie jest sortowana na ekranie Utwórz grupę organizacyjną.

 • ENRL-3226: Błąd uaktualnienia bazy danych Workspace ONE UEM.

 • ENRL-3171: Grupy Smart nie są aktualizowane po zmianie grupy organizacyjnej urządzenia w oparciu o zakres sieci.

 • ENRL-3153: Szablon aktywacji urządzenia.

 • CRSVC-25100: Błąd połączenia mikrousługi linii bazowej podczas ładowania strony linii bazowej w UEM.

 • CRSVC-25044: Zadanie DuplicateCertificate_Purge nie usuwa zduplikowanych certyfikatów.

 • CRSVC-25020: Wysokie wykorzystanie procesora CPU / pamięci przez usługę harmonogramu zadań.

 • CRSVC-24731: System.ArgumentOutOfRangeException w klasie DesiredStateCalculator.

 • CRSVC-24709: Łączność pulsowa VPN zawodzi od czasu aktualizacji UEM do wersji 2105 i 2107.

 • CRSVC-24607: awdevicecomplianceactionsqueue gromadzi się na węzłach API.

 • CRSVC-24526: Uwierzytelnianie certyfikatem SSL kończy się niepowodzeniem z kluczem kryptograficznym podczas korzystania z odwołań do usług sieciowych.

 • CRSVC-24437: Karta sieciowa Wi-Fi nie wyświetla prawidłowego adresu IP.

 • CRSVC-24566: Nie można usunąć grup Smart z przepływów pracy.

 • CRSVC-24515: Informacje o telefonie, obecnym operatorze i operatorze głównym wyświetlają się jako prywatne w widoku listy urządzeń, nawet jeśli ustawienie prywatności jest ustawione na Wyświetl.

 • CRSVC-24392: Nie można usunąć przepływu pracy z widoku listy przepływu pracy.

 • CRSVC-24331: Interfejs API nie ładuje się po uaktualnieniu do wersji 21.7.0.2.

 • CRSVC-19102: Nie można aktywować nieaktywnych zasad zgodności z poziomu strony Zgodność.

 • CRSVC-24419: Okno „Wyślij wiadomość” nie wyświetla monitu podczas dodawania filtru „platforma” w widoku listy urządzeń.

 • CMEM-186533: Eskalacja: Profil poczty e-mail firmy Google jest ponownie publikowany po uaktualnieniu urządzeń iOS do wersji 14.8 i 15 (z zasadami zgodności).

 • CRSVC-15742: Połączenie testowe FS nieprawidłowo testuje ścieżkę sieciową.

 • CMSVC-15843: Profile wykluczone z grupy Smart nie są usuwane podczas publikacji.

 • CMCM-189381: Pliki z programu SharePoint pakietu Office 365 są ponownie pobierane z aplikacji Content.

 • CMCM-189369: Wywołania procedury składowania o wysokim wykorzystaniu pamięci.

 • CMCM-189335: Problem z synchronizacją z SharePoint O365

 • ARES-20841: Błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

 • ARES-20824: Interfejs API modyfikacji konfiguracji przestrzeni dyskowej dzierżawcy (PUT) zwraca kod błędu 405 — metoda niedozwolona.

 • ARES-20564: Nie można opublikować aplikacji z klasyfikacjami przypisania większymi niż 255.

 • ARES-20556: Interfejs API aplikacji Mam zwraca kod stanu 500 dla urządzeń niezarejestrowanych.

 • ARES-20504: Polecenia instalacji aplikacji nie są kolejkowane dla aplikacji wewnętrznych po opublikowaniu wersji aplikacji.

 • ARES-20520: Wartość Look w szablonie wiadomości e-mail przyjmuje jako adres e-mail noreply@company.com zamiast adresu e-mail pomocy technicznej do rejestracji

 • ARES-20495: Dodanie grupy organizacyjnej do przypisania zawiesza konsolę.

 • ARES-20442: Dodawanie przypisania aplikacji kończy się niepowodzeniem z wewnętrznym błędem serwera 500.

 • AMST-34527: Flaga DSM nie wyświetla się w interfejsie API.

 • AMST-34527: Profil zapory klasycznego systemu Windows nie pozwala na edycję zakresów adresów IP po zapisaniu profilu.

 • AMST-34444: RestartDeadlineInDays nie jest ustawiane w wywołaniu interfejsu API „/begininstall”, które ma stworzyć aplikację systemu Windows 10.

 • AMST-34331: W niektórych przypadkach przepływ dezaktywacji użytkownika interfejsu API nie uruchamia ochrony przed wyczyszczeniem danych z urządzeń z systemem Windows.

 • AMST-34393: Warunki użytkowania nie są prawidłowo wyświetlane podczas rejestracji urządzenia.

 • AMST-34373: Kliknięcie przycisku „Pomoc zdalna” powoduje wyświetlenie w konsoli ikony ładowania, jednak proces nie jest kontynuowany, a ikona nigdy nie znika.

 • AMST-34329: Nawigacja po stronie nie działa prawidłowo dla widoku czujnika w widoku szczegółów urządzenia

 • AMST-34286: Usuwanie grupy organizacyjnej kończy się niepowodzeniem, jeśli zarejestrowani użytkownicy mają również przypisania ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

 • AMST-34074: Aplikacje Windows nie są instalowane z powrotem w wersji 2105 lub nowszej po zresetowaniu aplikacji firmowych.

 • AMST-33982: Aktualizacja Windows wyświetla się jako niezatwierdzana w przypadku aktualizacji funkcji.

 • AMST-33988: Urządzenia nie są synchronizowane po rejestracji DSP.

 • AMST-33903: Nowo zbudowane i zarejestrowane urządzenie (zbudowane za pomocą obrazu systemu Windows 10 x64 i zarejestrowane w aplikacji Hub 21.5.4) nie przetwarza poleceń instalacji aplikacji.

 • AMST-33898: Nie można uwierzytelnić funkcji fabrycznej aprowizacji zasobów w TechDirect podczas korzystania z niższej grupy organizacyjnej.

 • AGGL-10940: Nakładka ekranu blokady w ładunku hasła Knox na urządzeniu Samsung nie działa po wprowadzeniu nowych zmian w DDUI.

 • AGGL-10950: Dodawanie automatycznie instalującej się aplikacji w ładunku Kiosk systemu ChromeOS znika po zapisaniu i opublikowaniu.

 • AGGL-10922: Nie można zainstalować usługi OEM systemu Android podczas rejestracji starszego urządzenia.

 • AGGL-10901: Po zapisaniu pole wyboru „Zablokuj orientację” zostaje wyłączone.

 • AGGL-10816: Brak synchronizacji między urządzeniem i DS.

 • AGGL-10867: Nie można zapisać wartości jako niewybranej.

 • AGGL-10815: Powolne wdrażanie nowej aplikacji publicznej.

 • AGGL-10797: Nie można załadować niektórych profili programu Android Launcher po uaktualnieniu do wersji 2107 i funkcji DDUI FF.

 • AGGL-10772: Brak konfiguracji w profilu kopiowania programu Launcher w DDUI.

 • AGGL-8201: Podczas wykonywania AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob w środowiskach zaobserwowano wiele awarii zabezpieczeń z powodu braku googleuserid dla urządzenia w bazie danych.

 • AAPP-12809: APN dla powiadomień o wygaśnięciu ważności aplikacji w AirWatch Container i AirWatch Inbox.

 • AAPP-12774: Interfejs API ScheduleOSUpdate nie działa w UEM 2105.

 • AAPP-12438: Ustawienia tła pulpitu Apple są stosowane, ale wszystkie opcje są niezaznaczone.

Poprawka 21.11.0.2 — rozwiązane problemy

 • FCA-200862: Zaktualizuj interfejs API aktualizacji SKUORDER, aby zezwolić na dodanie podstawowej jednostki magazynowanej Freestyle do starszych wersji UEM.

 • AAPP-13256: Wyjątek widoczny w wielu środowiskach.

Poprawka 21.11.0.3 — rozwiązane problemy

 • FCA-200968: Skrypt migracji Notification.UpdateNotificationUUID powoduje błędy podczas aktualizacji.

 • UM-7238: Nie można załadować listy użytkowników grupy użytkowników z powodu przekroczenia limitu czasu procedury składowania dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers.

Poprawka 21.11.0.4 — rozwiązane problemy

 • AMST-34890: Wyłączenie flagi HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag nadal powoduje scalanie rekordów urządzeń.

 • AGGL-11276: Parametry do czyszczenia kont nie są wysyłane przy zameldowaniu ze szczegółów urządzenia / automatycznym wylogowaniu.

Poprawka 21.11.0.6 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-26469: Przepływ pracy — Ograniczono rozmiar Przyczyny w przyczynie stanu etapu przepływu pracy.

 • RUGG-10563: Bardzo duża liczba błędów unikatowych ograniczeń klucza widocznych w dziennikach ContentPullService.

 • CRSVC-26375: Procesy zablokowane przez SQL w bazie danych WMT PROD.

 • AMST-34954: Fabryczna aprowizacja zasobów: Obejście dostępu publicznego i test E2E urządzenia

Poprawka 21.11.0.7 — rozwiązane problemy

 • RUGG-10578: Wykonywanie wielu wywołań getnextmanifest powoduje rywalizację bazy danych.

 • AAPP-13365: Zajęcia nie są aktualizowane.

 • SINST-175953: Inicjacja 22.01 Hub do 2111 w następnej poprawce

 • CRSVC-26589: Zaktualizuj twierdzenie „org_location_group_id”, aby użyć OrganizationgroupId klienta, gdzie następuje włączenie, zamiast Global OrganizationgroupId.

Poprawka 21.11.0.10 — rozwiązane problemy

 • FCA-201416: Klient doświadcza powolnego działania wyszukiwarki urządzeń po aktualizacji UEM do wersji 21.09.

 • AAPP-13368: Przepustnica kolejki szybkich wiadomości Apple ma wyciek pamięci.

 • AMST-35116: Typ szyfrowania jest zawsze przywracany na TKIP w przypadku profilu Wi-Fi systemu Windows na komputery stacjonarne.

 • CRSVC-26679: Optymalizacja procedury składowania CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • AGGL-11328: W DDUI systemu Android strona ulega awarii podczas edycji profilu aplikacji Launcher, gdy aplikacja Różne jest dodana do przypiętego wiersza.

 • PPAT-10455: Wewnętrzna aplikacja SDK zgłasza kod błędu (14) w przypadku korzystania z proxy tunelu.

Poprawka 21.11.0.12 — rozwiązane problemy

 • ARES-21698:DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 powoduje rywalizację tempdb.

Poprawka 21.11.0.11 — rozwiązane problemy

 • RUGG-10571: Uaktualnienie jQuery do wersji 1.12.

 • CRSVC-26834: Dziennik Usługi Zaufania nie jest wyświetlany, mimo że poziom dziennika został zmieniony na „szczegółowy”.

 • AMST-35181: Nowo zarejestrowane urządzenia z systemem Windows 10 instalują AppDeploymentAgent w wersji x86.

 • AMST-35156: Nieprawidłowe atrybuty urządzenia — identyfikator typu rejestracji — po anulowaniu rejestracji / ponownej rejestracji.

Poprawka 21.11.0.13 — rozwiązane problemy

 • FS-818: RB-2111 — Freestyle Orchestrator jest nadal oznaczony jako wersja poglądowa.

 • RUGG-10704: Kopiowanie i edytowanie istniejącego profilu aprowizacji powoduje tworzenie kopii tego profilu w sekcji Urządzenia > Profile i zasoby.

 • CRSVC-26920: Usunięcie indeksu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • CRSVC-27368: Zwiększenie limitu nazwy użytkownika SMTP z 64 do 255 znaków.

 • AMST-35248: Opóźnienie w przetwarzaniu poleceń instalacji/usuwania w systemie Windows w odniesieniu do aplikacji i profili.

 • AGGL-11382: Orientacja aplikacji Launcher jest ustawiona w kodzie XML jako zablokowana, kiedy nie jest wybrana w interfejsie użytkownika.

 • AAPP-13482: Automatyczna aktualizacja VPP nie działa w przypadku niektórych aplikacji.

 • CMSVC-16026: Usługi Hub — Nie można znaleźć grup Smart w usługach WS ONE Hub podczas przypisywania na podstawie szablonów.

 • AGGL-11415 [Kod dostępu] Nie można wysłać kodu dostępu do wyczyszczenia urządzenia/aplikacji służbowych w COPE.

 • AMST-35270: Instalacja profilu Kiosk na urządzeniach trwa dłużej — czasem nawet kilka dni — mimo że urządzenie się melduje.

 • CMCM-189603: problem z rywalizacją bazy danych z wieloma wywołaniami schematu EnterpriseContent.

 • AAPP-13367: Problemy z usunięciem profilu edukacyjnego firmy Apple z tabletów iPad.

Poprawka 21.11.0.14 — rozwiązane problemy

 • FS-800: Domyślne ustawienie ponownej oceny przepływu pracy w kodzie systemu zostało zmienione na 4 godziny.

 • FCA-201655: Niepowodzenie logowania w konsoli dla konta administratora katalogu z komunikatem o błędzie: „Nieprawidłowe poświadczenia”.

Poprawka 21.11.0.15 — rozwiązane problemy

 • AAPP-13556: Książka VPP synchronizuje się jako nieznana aplikacja.

 • CRSVC-27631: Usuwanie martwych rekordów ze stanu urządzenia, które zostały usunięte z kanonicznego.

 • AGGL-11472: Brak modelu urządzeń z systemem Android w konsoli i zamiast tego wyświetlana jest nazwa „Android”.

 • CRSVC-27664: Usługa Dataplatform wykorzystuje komunikaty z kolejki czujnika w alternatywnych wystąpieniach.

 • AMST-35482: Nie można znaleźć opcji „Zezwól na rozszerzony kod PIN przy uruchamianiu” w profilu szyfrowania systemu Windows.

Poprawka 21.11.0.19 — rozwiązane problemy

 • AGGL-11387: Sprawdzanie ograniczeń Android Q — sprawdzanie poprawności rekordu wstępnej rejestracji przed sprawdzeniem ograniczeń.

Poprawka 21.11.0.16 — rozwiązane problemy

 • AGGL-11512: Błąd menedżera przestrzeni podczas uruchamiania profili Android DDUI.

 • INTEL-37061: Intelligence — Wartość depozytowa klucza odzyskiwania nie pasuje do UEM.

 • AMST-35624: Aktualizacja parametrów wdrażania pakietów MSI aplikacji inicjowanych przez Windows.

 • AMST-35653: Fabryczna aprowizacja zasobów: zduplikowany użytkownik rejestracji.

Poprawka 21.11.0.20 — rozwiązane problemy

 • INTEL-37768: Nieprawidłowa nazwa kolumny „RecoveryKeyPresent” w różnych środowiskach.

Poprawka 21.11.0.22 — rozwiązane problemy

 • FCA-202361: Zmiany w błędzie Naprawa FK z powodu poziomu izolacji.

 • AGGL-11552: DDUI — zażądaj zwiększenia maksymalnego limitu znaków w polu Reguły obejścia proxy w profilu Ustawień przeglądarki Chrome.

 • AGGL-11550: Klient nie może ustawić administracyjnego kodu dostępu do aplikacji Launcher z więcej niż 10 znakami

 • CRSVC-28135: Wystąpił błąd podczas przypisywania czujników.

Poprawka 21.11.0.23 — rozwiązane problemy

 • AAPP-13655: Profil iBeacon nie jest instalowany automatycznie na urządzeniu będącym w regionie.

 • AMST-35757: Podczas rejestracji VDI ostatnie zarejestrowane urządzenie przejmuje istniejący rekord urządzenia.

 • CMCM-189713: Udoskonalenia wydajności w zapisanych procedurach RepositoryTemplate.

 • CRSVC-27973: Naprawa oceny zgodności przy włączonej fladze ComplianceDeviceStateIntegrationFeatureFlag.

 • CRSVC-28169: Metoda certyfikatu rejestracji dodaje certyfikaty do łańcucha tylko jeśli mają klucz prywatny.

Poprawka 21.11.0.26 — rozwiązane problemy

 • AMST-35787: Nie można uruchomić wywołania API selektywnej listy aplikacji na zarejestrowanych urządzeniach z Windows 10.

 • AMST-35814: Dołączenie do domeny kończy się niepowodzeniem, gdy grupy Smart są oceniane przed rejestracją.

Poprawka 21.11.0.27 — rozwiązane problemy

 • RUGG-10851: Siatka Ostatnio widziane w obszarze Provisioning/PoliciesViewDevices wyświetla czas cofnięty o 5 godzin względem oczekiwanej strefy czasowej administratora.

 • AAPP-13759: Licencje VPP nie są rozłączane.

 • AMST-35938 Inicjowanie poprawki aplikacji Hub w wersji 2107.9 do UEM.

 • CRSVC-28398: Brakujące wartości zgodności powodują niepowodzenie migracji urządzenia.

 • CRSVC-28308: Wysyłane asynchronicznie powiadomienia e-mail powodują wyczerpanie puli wątków i zawieszają ocenę zgodności.

 • AGGL-11679: DDUI jest uszkodzony wskutek formatu daty certyfikatu w profilach systemu Android.

 • AMST-35880: Polecenia wdrażania aplikacji w systemie Windows są usuwane tylko po ręcznej kwerendzie lub kwerendzie próbki aplikacji z konsoli UEM.

 • CMCM-189750: Usunięcie kodu systemowego ContentLockerSDKLibraryKey powoduje zastąpienie.

 • CRSVC-28932: Nie można zainstalować profilu S/MIME z powodu błędu „Certyfikat jest używany więcej niż raz”.

 • AMST-35816: Obiekty blob są obsługiwane przez usługi urządzenia nawet wtedy, gdy są obecne w CDN, a typ magazynu jest ustawiony na 1.

 • LUEM-472: Niepowodzenie podczas rejestracji webowej z pobraniem pakietu Hub.

 • FCA-202433: Podczas przechodzenia do sekcji Urządzenia > Zasady zgodności > Dziennik zdarzeń konsola UEM ulega awarii.

 • AAPP-13760: Problem z limitem czasu strony aktualizacji urządzenia z systemem iOS.

 • RUGG-10851: Siatka „Ostatnio widziane” wyświetla czas cofnięty o 5 godzin względem oczekiwanej strefy czasowej administratora.

 • CMSVC-16076: Działanie interfejsu API aktualizacji znaczników kończy się niepowodzeniem, gdy identyfikator grupy organizacji nie jest przekazywany.

Poprawka 21.11.0.28 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-28589: Zapisanie certyfikatu GSX nie powiodło się z nieprawidłowym hasłem.

 • UM-7450: Grupy administratorów nie są aktualizowane po synchronizacji automatycznej lub ręcznej.

 • CMEM-186612: Opóźnienie w dodawaniu urządzenia do listy dozwolonych z widoku listy e-mail.

Poprawka 21.11.0.30 — rozwiązane problemy

 • AAPP-13878: Profil MDM powoduje błąd „Klucz odszyfrowywania dla profilu nie jest zainstalowany”.

 • AGGL-11879: Profil programu Launcher w DDUI Android — po zapisaniu pole wyboru „Zablokuj orientację” zostaje wyłączone

 • AMST-35970: Rejestracje z fabryczną aprowizacją urządzeń nigdy nie przechodzą przez usługę zbiorczego importera.

Poprawka 21.11.0.32 — rozwiązane problemy

 • AMST-36008: Operator wykrywania aplikacji Większe niż lub równe nie działa.

 • CRSVC-29265: Przedziały czasu niedostępne.

 • AGGL-11901: Urządzenia Handsfree R5 są nieprawidłowo wymienione w bazie danych i UEM.

 • INTEL-38426: Intelligence — Wartość depozytowa klucza odzyskiwania nie pasuje do UEM.

Poprawka 21.11.0.33 — rozwiązane problemy

 • AGGL-11949: Model urządzenia Zebra jest zgłaszany jako: Nieznany.

 • ARES-22093: Niepowodzenie przypisania aplikacji zewnętrznej z powodu błędu zduplikowanego klucza.

Poprawka 21.11.0.35 — rozwiązane problemy

 • AMST-36174: Klient nie może załadować brakujących zależności dla niektórych plików .appx podczas ich edycji.

 • ARES-21942: Android Enterprise — Niepowodzenie wysyłania konfiguracji aplikacji zarządzanej (dodanie mechanizmu ponawiania prób w przypadku błędu sieci).

 • ARES-22094: Błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

 • ARES-22158: Edycja grupy aplikacji z listy dozwolonych mającej 2,3 tys. aplikacji zajmuje około 6 minut.

 • INTEL-38430: ETL | Analiza i usuwanie błędów sumy kontrolnej w przypadku tagów zawierających znaki specjalne.

Poprawka 21.11.0.37 — rozwiązane problemy

 • FCA-203017: Nieautoryzowany punkt końcowy w migracji MVC > Angular: Konto > Administratorzy > Aktywność systemowa > Status partii.

 • CRSVC-29794: Certyfikaty S/MIME wyglądają na uszkodzone w bazie danych.

 • MACOS-3153: Pusty ekran podczas rejestracji webowej systemu macOS.

 • AMST-36170: Przekroczenie limitu czasu AuthenticationToken_Load podczas rejestracji.

 • AGGL-12049: Automatyczne inicjowanie w systemie Android: Brak modelu urządzeń z systemem Android w konsoli i zamiast tego wyświetlana jest nazwa „Nieznane” — korekta skryptu.

Poprawka 21.11.0.38 — rozwiązane problemy

 • AGGL-11944: Lista dozwolonych i lista niedozwolonych adresów URL przeglądarki Chrome nie działają w najnowszych wersjach Chrome.

 • AGGL-12082: Ustawienia „Wymuszaj minimalny tryb ograniczonego dostępu w YouTube” i „Włącz Dotknij, by wyszukać” w profilu ustawień przeglądarki Android Chrome nie są zapisywane w konsoli UEM w wersji 2111 i nowszych.

 • AMST-36289: Wyłączenie flagi funkcji HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag.

 • ARES-22164: Wymuszenie przesunięcia i limit czasu sesji wskutek bezczynności w przypadkach ładowania obiektu BLOB.

 • CRSVC-29627: Wyzwalanie limitu 5 tysięcy wywołań interfejsu API na minutę, mimo że czas wynosi więcej niż minutę.

Poprawka 21.11.0.39 — rozwiązane problemy

 • AMST-36172:ogromna liczba przypadków upływu limitu czasu w elemencie interrogator.windowsinformationsample_save SP.

 • AMST-36334: Link przycisku integracji Azure AD UEM nie działa.

 • FCA-203138: Zwiększona wydajność procedury składowanej maintenance.AuditTable_Delete.

Poprawka 21.11.0.40 — rozwiązane problemy

 • AAPP-14120: [Stan urządzenia] Wyjątek rejestracji dla wywołań POST urządzenia z brakującym stanem zgodności.

 • CRSVC-30309: Urządzenia API/{deviceID}/commands wymagają kwerendy customCommandModel.

 • CMCM-189867: Intelligence | Bardzo wysoki poziom pozyskiwania dzienników ETL z piaskownicy.

 • CRSVC-30281: Uwzględnienie plików konfiguracji narzędzi dodatkowych stanu urządzenia w narzędziu UpdateSQLServerInfo.

Poprawka 21.11.0.41 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-25449: Naprawa zakleszczonych procedur składowanych.

Poprawka 21.11.0.42 — rozwiązane problemy

 • AAPP-14354: Kopiowanie profili ograniczeń dla systemu iOS z ładunkami Ukryj aplikacje nie dodaje ładunku Ukryj aplikacje do nowego profilu.

 • AAPP-14362: Opcja Znajdź urządzenie nie staje się wypełniona, gdy urządzenie zostanie wyłączone, a następnie włączone

 • CRSVC-30605: Certyfikat uwierzytelniania zintegrowanego nie przestawia się na nowy urząd certyfikacji, gdy modyfikujemy ustawienia Web w ustawieniach SDK

 • CRSVC-30896: Nie można usunąć urzędu certyfikacji.

 • RUGG-11098: W niektórych przypadkach interfejs API zgodności produktu zwraca wewnętrzny błąd serwera (500).

Poprawka 21.11.0.43 — rozwiązane problemy

 • INTEL-41601: Aktualizacja bazy danych ZDT nie powiodła się podczas usuwania procedur składowanych i typu.

 • RUGG-11267: Grupy Smart z kryteriami wersji systemu operacyjnego nie aktualizują się, gdy urządzenie aktualizuje wersję systemu operacyjnego.

 • CRSVC-31185: Narzędzie do migracji usługi upoważnienia nie łączy się z bazą danych po zmianie poświadczeń bazy danych.

Poprawka 21.11.0.44 — rozwiązane problemy

 • MACOS-3280: Inicjowanie informacji o nowym modelu komputerów Mac „M2”.

 • CRSVC-31408: Procedura składowana oczyszczania czynności DSM zwraca błąd sortowania, gdy sortowanie serwera i bazy danych jest inne.

Poprawka 21.11.0.45 — rozwiązane problemy

 • ENRL-3534: Data wyrejestrowania w Intelligence ma wartość null.

 • CRSVC-31783: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

 • CRSVC-31691: UEM z dostępem warunkowym dla Mac OS X zgłasza device_type i operating_system jako NIEZNANE, kiedy urządzenie zmieni status.

 • RUGG-11333: Opóźnienie w przypisywaniu produktów do urządzeń z systemem Android.

Poprawka 21.11.0.46 — rozwiązane problemy

 • MACOS-3335: Strona szczegółów urządzeń ulega awarii w przypadku urządzeń z systemem Linux podczas ładowania architektury procesora z usługi najnowszego stanu urządzeń.

 • CMEM-186700: PowerShell kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie: „Poświadczenia użytkownika zdalnego serwera PowerShell zawierają znaki specjalne”.

Poprawka 21.11.0.48 — rozwiązane problemy

 • ARES-23093: Wysokie opóźnienie w wykonywaniu zadania czyszczenia wygasłych próbnych danych.

 • CRSVC-32060: Funkcja „Odnów certyfikat” nie działa zgodnie z oczekiwaniami w widoku listy certyfikatów.

Poprawka 21.11.0.49 — rozwiązane problemy

 • AAPP-14536: Opóźnienie we wdrożeniu skryptu inicjującego OS powoduje niespójność danych.

 • CRSVC-32319: Dodaj telemetrię do zliczania użycia niepodpisanych ładunków bezpiecznego kanału.

Poprawka 21.11.0.50 — rozwiązane problemy

 • CMCM-190120: Usunięcie używania szablonu ładowania z punktu końcowego DS.

 • UM-7637: Zbiorcza dezaktywacja 100 użytkowników kończy się niepowodzeniem w konsoli UEM 21.11.0.37+.

Poprawka 21.11.0.51 — rozwiązane problemy

 • AMST-37312: Niezgodność identyfikatora urządzenia i UDID z jakiegokolwiek powodu nie powinna wyrejestrować urządzenia.

Poprawka 21.11.0.52 — rozwiązane problemy

 • AAPP-14776: Nie można włączyć przypisania urządzenia dla niektórych aplikacji VPP.

 • CMCM-190218: Aplikacja Content nie może pokazać zawartości w określonym folderze w repozytorium

Poprawka 21.11.0.53 — rozwiązane problemy

 • AMST-37559: Udoskonalenia próbek zabezpieczeń.

 • CRSVC-33270: Dodanie rejestrowanie debugowania do kodu kanonicznego HMAC.

Poprawka 21.11.0.54 — rozwiązane problemy

 • ARES-24023: Przypisywanie aplikacji publicznych systemu Android nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AGGL-13505: Ograniczenie systemu Android „Zezwalaj użytkownikowi na modyfikację ustawień lokalizacji dla profilu służbowego” nie działa.

 • AGGL-13410: Nie można zapisać wpisów w polu URLAllowlist / URLBlocklist dla profilu ustawień przeglądarki Chrome.

Poprawka 21.11.0.55 — rozwiązane problemy

 • AAPP-15118: Niektóre aplikacje VPP są zablokowane w oczekiwaniu na sprawdzenie.

Poprawka 21.11.0.56 — rozwiązane problemy

 • FCA-204432: Podczas pobierania starszych raportów nazwa raportu jest randomizowana.

Poprawka 21.11.0.57 — rozwiązane problemy

 • AMST-38164: Brak opcji lokalizacji w zarządzaniu zbiorczym w przypadku urządzeń z systemem Windows

 • ARES-24522: Błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

 • RUGG-11731: Brak nazw folderów profilu Android Enterprise Launcher

Poprawka 21.11.0.58 — rozwiązane problemy

 • MACOS-3612: Dodano obsługę nowego sprzętu wydanego 24 stycznia.

Poprawka 21.11.0.59 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-35971: Refaktoryzacja EventLogService w celu używania jednoczesnego zbioru.

Poprawka 21.11.0.60 — rozwiązane problemy

 • MACOS-3665: Wprowadzono zmiany w kodzie polegające na uniezależnieniu klas w celu inicjacji nowych modeli MAC.

Poprawka 21.11.0.61 — rozwiązane problemy

 • FCA-205026: Interfejs API wyszukiwania urządzenia nie zwraca w odpowiedzi identyfikatora SSID sieci Wi-Fi.

Poprawka 21.11.0.62 — rozwiązane problemy

 • RUGG-12007: Nie można wykonać działań na następnej lub poprzedniej stronie w widoku produktu urządzenia.

Poprawka 21.11.0.63 — rozwiązane problemy

 • AAPP-15873: Obsługa szybkich odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa — faza 1.

 • PPAT-14131: Strona konfiguracji aplikacji Tunnel nie ładuje się po migracji do CloudFront AWS.

Znane problemy

 • FCA-200853: Aplikacja Angular powinna być ładowana dla wszystkich typów administratorów.

  W ramach ładowania aplikacji Angular są wywoływane interfejsy API z chronionymi zasobami. Ponieważ są to minimalne pozwolenia potrzebne do uruchomienia aplikacji, aplikacja nie ładuje się w przypadku ról niestandardowych, które nie mają tych uprawnień.

  Obejście tego problemu polega na dodaniu wymaganych uprawnień do roli administratora. Więcej informacji można wyświetlić tutaj.

 • AGGL-11106: Dodanie wersji do profilu aplikacji Launcher wewnątrz produktu powoduje, że aplikacja Launcher zatrzymuje się na ekranie ponownego ładowania.

  Klient instaluje profil uruchamiania przy użyciu produktów. Ostatnio podczas aktualizowania profilu uruchamiania i ponownego zapisywania (dodawania nowej wersji) wyświetlane są informacje o usunięciu profilu urządzenia z konsoli przed ponownym zainstalowaniem. Przed wystąpieniem tego problemu profil był aktualizowany na urządzeniu bez konieczności usuwania i ponownego stosowania. Jest to spowodowane brakującą opcją aktywacji/dezaktywacji podczas dodawania nowej wersji profilu uruchamiania w nowym interfejsie użytkownika profili opartym na danych wdrożonym przy użyciu produktów.

  Obejście: Możemy wdrożyć nową wersję programu uruchamiającego za pomocą profili i zasobów, a nie poprzez aktualizację profilu aprowizacji.

 • AGGL-11108: Hub - Katalog wyświetla nieprawidłową wersję, gdy istnieją ścieżki Prod i Beta.

  Podczas sprawdzania Google Play w celu określenia, która wersja aplikacji ma być wyświetlana w katalogu, pierwszy wynik jest wybierany bez uwzględnienia przypisania lub instalacji wersji aplikacji. Może to spowodować pojawienie się numeru wersji beta aplikacji, nawet jeśli wersja beta nie jest zainstalowana lub przypisana do użytkownika.

  Obejście: Usunięcie wersji beta z Google Play lub przypisanie wersji beta do urządzenia uniemożliwi wyświetlanie nieprawidłowej wersji.

 • AGGL-11107: Konfiguracja aplikacji: Nie można zapisać wartości jako niewybranej.

  Konfiguracja aplikacji dla systemu Android została zaprojektowana tak, aby umożliwić niewybranie konfiguracji w celu wykluczenia ich z konfiguracji wysłanej do Google. Cofnięcie wyboru różni się w zależności od typu danych (pole tekstowe może pozostać puste, wartość logiczna może być ustawiona na „Wybierz” itd.). W przypadku wartości logicznych ustawienie na „Wybierz” nie jest zapisywane, ale jest wykluczone z ładunku wysłanego do urządzenia. Tak więc przy edycji niewybrana wartość jest ustawiona na wartość domyślną tego pola

  Obejście: Nie ma to wpływu na wdrożenie i zasady ustawione na urządzeniu, ale podczas edycji konfiguracji aplikacji wdrażanej przy użyciu niewybranej wartości logicznej należy przywrócić wartość „Niezaznaczone” podczas edycji.

 • FCA-200675: Strona ze szczegółami Freestyle ma problem skrócenia po opublikowaniu przepływu pracy.

  Jeśli działanie publikowania przepływu pracy nie powiedzie się lub „wstrzymamy” przepływ pracy i przejdziemy do strony szczegółów przepływu pracy, menu nawigacji Breadcrumb zostanie skrócone ze strony szczegółów przepływu pracy.

  Obejście: Po doświeżeniu strony możemy zobaczyć pełne menu nawigacji Breadcrumb.

 • FCA-200676: Przetłumaczone ciągi „Konsola” i „Przeglądarka” nie są ładowane na liście historii logowania.

  Na stronie Historia logowania wartość kolumny Aplikacja i typ logowania (konsola i przeglądarka) nie jest tłumaczona na język konsoli.

  Obejście: Brak obejścia, ponieważ jest to problem lokalizacji, a zawartość jest zawsze wyświetlana w języku angielskim.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon