Workspace ONE UEM — uwagi dotyczące wydania

Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2204, rozwiązane problemy i znane problemy.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Ta wersja jest dostępna tylko dla naszych klientów SaaS w najnowszym trybie. Funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji będą dostępne dla naszych klientów lokalnych lub zarządzanych firm hostingowych w następnym wydaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy.

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2021 roku. Zobacz Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2021 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nowe funkcje w tej wersji

Google

 • Konfiguracja zarządzana dla aplikacji wewnętrznych

  Teraz można stosować konfiguracje aplikacji zarządzanych do aplikacji wewnętrznych systemu Android. Podczas przypisywania przez konsolę Workspace ONE UEM aplikacji wewnętrznych systemu Android Workspace ONE UEM wyświetla wszystkie obsługiwane pary klucz-wartość konfiguracji aplikacji zarządzanej dla aplikacji na karcie Konfiguracja aplikacji. Ta funkcja wymaga aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub 22.04.

macOS

 • Wdrażanie profili macOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych.

  Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych (DDUI) można teraz szybko dodawać ładunki, wyszukiwać i wyświetlać podsumowania profili. Nowe doświadczenia użytkownika w systemie macOS będą dostępne już wkrótce w udostępnianych aplikacjach SaaS. Wraz z początkową wersją nowej struktury profilów dla systemu macOS dodajemy nowe ładunki i klucze ładunków do interfejsu konsoli Workspace ONE. Nowo obsługiwane klucze można znaleźć w ładunkach podanych poniżej:

  • Powiązane domeny

  • Filtr zawartości

  • DNSSetting

  • FileProvider

  • Zapora (natywna)

  • Zasady rozszerzeń jądra

  • Ograniczenia

  • Transparentność certyfikatu

  • Pomiń asystenta konfiguracji

  • Rozszerzenie SSO

  Zamierzamy dodać do Workspace ONE więcej ładunków i kluczy wydanych przez Apple, aby umożliwić administratorom szybsze wdrażanie. Ta funkcjonalność będzie stopniowo wdrażana we wszystkich współdzielonych aplikacjach SaaS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących profili macOS, zobacz temat Profile urządzeń z macOS.

Ragedyzowane

 • Mamy teraz nowy maksymalny limit rozmiaru pliku do aprowizacji plików lub działań.

  Maksymalny rozmiar pliku, który można załadować w przypadku elementu Pliki lub Działania produktu, jest teraz określony przez konfigurację serwera i może wynosić do 5 GB. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie elementu pliki-działania.

 • Wprowadzony został nowy warunek aprowizacji produktu i działanie związane ze zdarzeniem w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

  Urządzenie offline to nowy warunek, który wykrywa, kiedy Twoje urządzenie z systemem Android nie zameldowało się w konsoli przez określoną liczbę dni. Można powiązać ten warunek z nowym działaniem związanym ze zdarzeniem w systemie Android —Czyszczenie urządzenia, aby wprowadzić wysoki stopień zabezpieczeń w przypadku utraconych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematWarunki produktu i Działania związane ze zdarzeniami, Android i WinRugg.

 • Lepsze doświadczenia dzięki przyspieszonemu wdrażaniu produktów.

  Usprawniliśmy przyspieszone wdrażanie produktów tworzonych przez użytkowników. Produkty mające ten priorytet są teraz preferowane podczas dostarczania i instalowania na urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Nadawanie priorytetu produktowi dzięki przyspieszonemu wdrażaniu.

Rozwiązane problemy

2204 — rozwiązane problemy

 • FCA-202707: Nie można usunąć urządzeń z konsoli

 • MACOS-3083: Nie można zarejestrować urządzeń Mac Studio w ramach Automatycznej rejestracji urządzeń.

 • UM-7411: Nie można przenieść urządzeń do różnych grup organizacyjnych w oparciu o mapowania grup użytkowników po automatycznej synchronizacji.

 • UM-7355: Nazwy użytkownika z literami pozbawionymi znaków diakrytycznych zastępują rzeczywiste nazwy użytkownika dodane przez rejestrację urządzenia, gdy konto jest dodawane z tymi znakami.

 • UM-7345: Aktualizacja punktu końcowego poprawki UserV2.

 • RUGG-10647: Podczas tworzenia lub edycji profili obecnych w pliku/działaniach występuje komunikat — Błąd: Odśwież i spróbuj ponownie.

 • PPAT-9691: Szczegóły konfiguracji aplikacji Tunnel są puste, gdy urządzenie zostaje przeniesione z jednej grupy organizacyjnej do drugiej.

 • PPAT-10715: Ponowne wygenerowanie certyfikatu AirWatch serwera Tunnel Backend nie powoduje wyświetlenia zaktualizowanej daty wygaśnięcia.

 • MACOS-2855: Przycisk Akceptuj warunki użytkowania nie jest łatwo widoczny.

 • INTEL-34744: Wartość depozytowa klucza przywracania nie pasuje do UEM.

 • AMST-35708: Dane wyjściowe profilu Mac KEXT mają pusty ciąg.

 • FS-860: Nie można edytować innych ról z żadną rolą, która nie ma uprawnień Freestyle.

 • FS-1017: Brak synchronizacji przebiegu pracy po wybraniu pozycji Więcej działań > Przebiegi pracy.

 • FCA-202475: Nie można usunąć niestandardowego polecenia w stanie oczekiwania.

 • FCA-202485: Adres IP sieci Wi-Fi jest wyświetlany jako „0.0.0.0” na karcie Szczegóły urządzenia > Sieć.

 • FCA-202475: Wersja identyfikatora obiegu Freestyle Orchestrator jest wyświetlana jako ciąg, a powinna być czytelnym identyfikatorem wersji.

 • FCA-201915: Nie można się zalogować do UEM przy użyciu CSP.

 • FCA-202463: Powiadomienia e-mail konsoli pokazują rozciągnięte logo VMware.

 • ENRL-3406: Wiele deklaracji w nagłówku opcji X-Frame i nagłówku Set-Cookie.

 • FCA-201708: Strona Podgląd wiadomości ma wartość null w przeglądarkach takich jak Firefox i Chrome.

 • FCA-201658: Data i godzina następnego wykonania raportu nie będą prawidłowo obliczane po piątkowym wykonaniu.

 • FCA-201514: Podczas próby przypisania urządzenia do taryfy telekomunikacyjnej występuje błąd.

 • ENRL-3362: Administrator może zastąpić rekordy zarejestrowanego tokenu rejestracji.

 • ENRL-3348: Konfiguracja powiadomień UEM została zmieniona po zmianie nadrzędnej grupy organizacyjnej.

 • CRSVC-28467: Nieprawidłowe zapisanie certyfikatu GSX. Hasło jest nieprawidłowe.

 • CRSVC-27913: Ustawienia regionalne pozostają w języku angielskim w menu Urządzenie > Certyfikat > Widok listy > Filtry > Status, mimo że ustawienia regionalne są skonfigurowane jako japońskie.

 • CRSVC-28322: Okna czasowe są niedostępne (Te drzwi są zablokowane).

 • CRSVC-27551: Zasada zgodności Urządzenie ostatnio widziane utknęła w stanie oczekiwania. Następna zgłaszana data sprawdzania zgodności jest z przeszłości.

 • CRSVC-27418: Zasady zgodności UEM ulegają awarii po dodaniu listy aplikacji.

 • CRSVC-27358: Zwiększenie limitu nazwy użytkownika SMTP z 64 do 255 znaków.

 • CRSVC-26782: Usunięcie indeksu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • CRSVC-27068: Nie można usunąć urządzenia z konsoli UEM.

 • CRSVC-26569: Optymalizacja procedury składowania CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • CMSVC-14568: Żądanie interfejsu API SmartGroup zwraca nieprawidłowe wartości platform dla niektórych platform systemów operacyjnych.

 • ARES-21960: Próba uruchomienia działania Aplikacje > Skanowanie aplikacji > Integracja z aplikacjami innych firm powoduje błąd typu „Rocket Man”.

 • ARES-21940: Dziennik usuwania aplikacji nie jest aktualizowany po wykonaniu działania administratora.

 • ARES-21907: Edycja grupy aplikacji z białej listy mającej 2,3 tys. aplikacji zajmuje około 6 minut.

 • AMST-35808: Operator wykrywania aplikacji Większe niż lub równe nie działa.

 • AMST-35731: Nazwa reguł zapory wyświetla się z bezużytecznymi znakami na pulpicie systemu Windows.

 • ARES-21758: Nie udało się załadować aplikacji wewnętrznej za pośrednictwem linków w konsoli UEM.

 • AMST-35798: Polecenia wdrażania aplikacji w systemie Windows są usuwane tylko po ręcznej kwerendzie lub kwerendzie próbki aplikacji z konsoli UEM.

 • AMST-35754: Ładunek profilu Windows nie jest usuwany po usunięciu pojedynczego ładunku z profilu z kilkoma ładunkami.

 • AMST-35708: Dołączenie do domeny kończy się niepowodzeniem, gdy grupy Smart są oceniane przed rejestracją.

 • AMST-35743: Wersja kompilacji systemu Windows jest wyświetlana inaczej w widoku listy urządzeń i na stronie podsumowania urządzenia.

 • AMST-35629: Samodzielna rejestracja DSP nie synchronizuje urządzenia z OPS.

 • AMST-35619: Opis etykietki narzędziowej dla architektury CPU wyświetla nieprawidłowe informacje.

 • AMST-35704: Nie można zmodyfikować pola Wersja podczas korzystania z kryterium „Plik istnieje” dla aplikacji klasycznych systemu Windows.

 • AMST-35662: Podczas rejestracji VDI ostatnie zarejestrowane urządzenie przejmuje rekord urządzenia istniejących urządzeń.

 • AMST-35531: Nie można uruchomić wywołania API selektywnej listy aplikacji na zarejestrowanych urządzeniach z Windows 10. Urządzenia te nie mają żadnych aktywnych zalogowanych użytkowników, dlatego nie można otrzymać próbek aplikacji, co ogranicza uaktualnienie agenta SFD na urządzeniu.

 • AMST-35367: Nie można usunąć użytkowników mających pamięć wymienną skojarzoną z kontem bez możliwości usunięcia tego skojarzenia.

 • AMST-35391: Obiekty blob są obsługiwane przez DS.

 • AMST-35486: Interfejs API aplikacji / aplikacji wewnętrznych nie dodaje nowej wersji dla plików EXE i ZIP.

 • AMST-35321: Błąd menedżera przestrzeni podczas przechodzenia do sekcji Urządzenia > Cykl życia > Wstępna rejestracja > Windows.

 • AMST-35294: Nie można znaleźć opcji „Zezwól na rozszerzony kod PIN przy uruchamianiu” w profilu szyfrowania systemu Windows.

 • AGGL-11672: Informacje o modelu urządzenia nie są aktualizowane w konsoli.

 • AMST-35292: Klient ma problem z rejestracją infrastruktur VDI hostowanych na platformie Azure. Hub zawiesza się na stronie „Zaczekaj na załadowanie obszaru roboczego” po uruchomieniu.

 • AGGL-11693: Urządzenia Handsfree R5 są nieprawidłowo wymienione w bazie danych i UEM.

 • AMST-35185: Interfejs API zabezpieczeń nie zwraca klucza BitLocker dla kilku urządzeń.

 • AMST-35236: Opóźnienie w przetwarzaniu poleceń instalacji/usuwania w systemie Windows w odniesieniu do aplikacji i profili.

 • AGGL-11656: DDUI jest uszkodzony wskutek formatu daty certyfikatu w profilach systemu Android.

 • AGGL-11629: Tagi i grupy Smart nie są usuwane z konsoli UEM po wykonaniu działania Rozłącz połączenie Wi-Fi na konsoli Zimperium.

 • AGGL-11579: Urządzenia z systemem Android powoli realizują polecenia.

 • AGGL-11564: Podczas konfiguracji dostawcy EMM systemu Android z pakietem G Suite pojawia się strona błędu 404 Google, kiedy administrator kliknie link do Konsoli administracyjnej Google w konsoli UEM.

 • AGGL-11540: Ustawienia „Wymuszaj minimalny tryb ograniczonego dostępu w YouTube” i „Włącz Dotknij, by wyszukać” w profilu ustawień przeglądarki Android Chrome nie są zapisywane w konsoli w wersji 2111 i nowszych.

 • AGGL-11530: Konfiguracja aplikacji zarządzanej przez system Chrome OS.

 • AGGL-11538: Naruszenie PK

 • AGGL-11492: Zasady zgodności nie blokują urządzeń „Tecno”.

 • AGGL-11484: Numer seryjny urządzenia właściciela profilu w systemie Android 12: „HubNoSerial”.

 • AGGL-11528: Żądanie zwiększenia maksymalnego limitu znaków w polu Reguły obejścia proxy w profilu Ustawień Chrome.

 • AGGL-11398: Ustawienie „Zezwalaj na automatyczne wypełnianie” dla ustawienia „Zarządzane przez firmę” nie zostaje zmienione i staje się takie samo jak ustawienie „Profil służbowy”.

 • AGGL-11385: Aktualizacja konfiguracji aplikacji.

 • AGGL-11324: Aplikacje nie są usuwane ze sklepu Play, gdy wszystkie aplikacje nie mają zastosowania.

 • AGGL-11183: URLWhitelist lub URLBlacklist przeglądarki Chrome nie działają w najnowszych wersjach Chrome.

 • AGGL-10597: Nie można wybrać wartości Brak dla opcji Zezwalaj na konfigurację usługi lokalizacji w profilu Ograniczenia.

 • AAPP-13652: Aplikacje publiczne i VPP są usuwane z urządzenia, gdy funkcja usuwania przy wyrejestrowaniu jest wyłączona.

 • AAPP-13763: Nazwa użytkownika nie jest widoczna w ładunku „WiFi” tvOS (DDUI).

 • AAPP-13531: Książka VPP synchronizuje się jako nieznana aplikacja.

 • AAPP-13560: [DEP] Wartość Asystent konfiguracji > App Store nie jest widoczna na stronie Podsumowanie konfiguracji DEP.

 • AAPP-13593: „deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp” przekracza limit czasu.

Poprawka 22.4.0.1 — rozwiązane problemy

 • AAPP-13853: Nie można edytować ładunku macOS niektórych typów po początkowym opublikowaniu.

 • AAPP-13838: Zabezpieczenia i prywatność — ładunki nie mają randomizowanego identyfikatora PayloadUUID, co skutkuje niepowodzeniem instalacji profilu na urządzeniach.

 • AAPP-13892: ładunek zapory macOS (natywnej) — większość kluczy XML nie jest uwzględniana, gdy profil jest zapisywany.

 • AAPP-13927: macOS DDUI — nowa wersja profili tworzy nowy identyfikator PayloadUUID dla ładunków podrzędnych.

 • AAPP-13935: Kliknięcie przycisku „Dodaj” powoduje awarię strony.

 • AGGL-11974: Model urządzenia Zebra jest zgłaszany jako: Nieznany.

 • AAPP-13852: ładunek VPN do macOS nie może wdrożyć profilu na urządzeniach ani wyświetlić pliku XML po opublikowaniu.

Poprawka 22.4.0.2 — rozwiązane problemy

 • FCA-202828: Nieautoryzowany punkt końcowy w migracji MVC -> Angular: Konto > Administratorzy > Aktywność systemowa >Status partii.

 • AMST-36186: Poprawka inicjalna 2203.9 SFD do UEM.

 • MACOS-3148: Poprawka inicjalna 22.05 Hub do wzorca kanonicznego.

 • PPAT-11235: Włączenie flagi „Działanie administratora konsoli” do celów produkcyjnych.

 • CRSVC-29317: Dodanie testu integracji CustomertoE2E, aby przyspieszyć przepływ pracy.

 • AGGL-11977: Możliwość rejestracji bez zarejestrowania się jako dozwolone urządzenie w systemie Android w wersji 12 w trybie profilu służbowego, nawet jeżeli konsola jest w trybie rejestracji „tylko zarejestrowane urządzenia”.

Poprawka 22.4.0.3 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-29792: Certyfikaty S/MIME wyglądają na uszkodzone w bazie danych.

 • AGGL-12045: Automatyczne inicjowanie w systemie Android: Brak modelu urządzeń z systemem Android w konsoli i wyświetlana jest nazwa „Nieznane” zamiast korekty skryptu.

 • AAPP-13994: Profil Tunnel DDUI Workspace ONE do macOS nie zawiera wszystkich kluczy i urządzenia nie mogą się łączyć z Tunnel.

 • MACOS-3172: limit znaków profilu preferencji prywatności w macOS.

Poprawka 22.4.0.5 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-29625: Wyzwalanie limitu 5 tysięcy wywołań interfejsu API na minutę, mimo że czas wynosi więcej niż minutę.

 • CRSVC-29922: Sprawdzanie zgodności urządzenia nie powiodło się w Workspace ONE Access z konsolą UEM 2204.

 • MACOS-3203: Poprawka inicjalna 22.05.1 Hub do wzorca kanonicznego.

 • ENRL-3448: Data wyrejestrowania jest null w wielu środowiskach. Klienci zgłaszają, że kiedyś ta funkcja działała, a obecnie zakłóca raportowanie dotyczące czyszczenia urządzeń.

Poprawka 22.4.0.6 — rozwiązane problemy

 • PPAT-11236: Autonomiczny klient Tunnel — usuwanie urządzenia z konsoli UEM nie działa.

 • INTEL-40505: Intelligence — Wartość depozytowa klucza odzyskiwania nie pasuje do UEM.

 • UM-7532: Dołączenie do domeny lokalnej: Ekran przypisania nie wypełnia automatycznie „Jednostek organizacyjnych” w oparciu o wpisany tekst.

Poprawka 22.4.0.7 — rozwiązane problemy

 • AMST-36291: Wyłączenie flagi funkcji HardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • CRSVC-30199: Używanie NOT_AVAILABLE jako domyślnej wartości stanu zgodności w narzędziu migracji.

 • AMST-36336: Link przycisku integracji Azure AD UEM nie działa.

Poprawka 22.4.0.9 — rozwiązane problemy

 • AGGL-12196: Brak polecenia wymazania danych firmowych w szczegółach urządzenia dla systemu Android 11+ COPE.

 • AMST-36350: Zainicjowanie poprawki aplikacji SFD w wersji 2203 dla konsoli UEM.

 • CRSVC-30279: Uwzględnienie plików konfiguracji narzędzi dodatkowych stanu urządzenia w narzędziu UpdateSQLServerInfo.

 • ARES-22394: Nie można pobrać dzienników usuwania aplikacji w konsoli UEM.

 • AAPP-14192: Wymagane potwierdzenie działania ustawienia „Szyfruj informacje o użytkowniku”.

 • AAPP-13996: Aktualizacja wartości domyślnych dla kilku kluczy ładunku VPN.

Poprawka 22.4.0.10 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-30606: Problem z układem w polu daty połączenia w zlokalizowanych wersjach.

 • CRSVC-30608: Przetłumaczone ciągi „połączono” i „Deautoryzuj” nie są ładowane na karcie Google BeyondCorp.

 • CRSVC-30610: Data połączenia nie jest zlokalizowana.

 • AMST-36419: Podczas czyszczenia EnrollmentToken występuje błąd FK.

 • AMST-36489: Klient nie może załadować brakujących zależności dla niektórych plików .appx podczas ich edycji.

 • CMCM-189857: Intelligence | Bardzo wysoki poziom pozyskiwania dzienników ETL z piaskownicy.

 • FCA-203488: Limity czasu są widoczne w przypadku EnrollmentUser_DevicesByLastSeen dla większej liczby urządzeń.

 • MACOS-3245: Inicjowanie informacji o nowym modelu komputerów Mac „M2”.

Poprawka 22.4.0.11 — rozwiązane problemy

 • AGGL-12226: Potrzebny jest zastępujący adres URL, gdy funkcja przesyłania partiami Google jest używana dla aplikacji publicznych.

 • FCA-203515: Podczas przypisywania SG z większą liczbą urządzeń tworzenie profilu przekracza limit czasu.

 • AMST-36559: Limit czasu ACC i AWCM podczas publikowania zawartości na serwerze Adaptiva.

 • AMST-36565: [Próbkowanie urządzenia] Z urządzeń WIN_RT zgłaszane są puste próbki.

 • CRSVC-30743: Wdrażanie dzierżawcy nieudane z powodu niepowodzenia uzyskania tokena dostępu przez klienta wychodzącego dzierżawcy.

 • CRSVC-30603: Certyfikat uwierzytelniania zintegrowanego nie przestawia się na nowy urząd certyfikacji, gdy modyfikujemy ustawienia Web w ustawieniach SDK.

Poprawka 22.4.0.12 — rozwiązane problemy

 • AMST-36561: Wyzwalanie sprawdzania zgodności po zakończeniu rejestracji dla urządzeń z Windows.

 • CRSVC-30894: Nie można usunąć urzędu certyfikacji.

Poprawka 22.4.0.13 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-30900: Nie można usunąć urządzeń z konsoli.

 • INTEL-41598: Aktualizacja bazy danych ZDT nie powiodła się podczas usuwania procedur składowanych i typu.

 • CRSVC-31191: Narzędzie do migracji usługi upoważnienia nie łączy się z bazą danych po zmianie poświadczeń bazy danych.

 • RUGG-11287: Nie można wyłączyć CDN dla aprowizacji produktu.

 • FCA-203607: Widok szczegółów urządzenia uległ awarii podczas wybierania urządzenia zarejestrowanego za pośrednictwem autonomicznego Boxera.

Poprawka 22.4.0.14 — rozwiązane problemy

 • AMST-36753: Opcje wdrażania aplikacji nie są zachowywane podczas zapisywania i publikowania.

 • AMST-36623: Inicjowanie wersji 2203.4 aplikacji Hub w konsoli UEM.

Poprawka 22.4.0.15 — rozwiązane problemy

 • AGGL-12426: Ustawianie wywołań dostępnego zestawu produktów powoduje limit czasu dla klientów z dużym zbiorem danych, wskutek czego aplikacja nie jest dostępna w sklepie PlayStore.

Poprawka 22.4.0.16 — rozwiązane problemy

 • AMST-36837: Aplikacje oparte na kontekście urządzenia wymagają ważnej sesji użytkownika w celu przetworzenia dezinstalacji.

 • CMCM-190020: Niezdefiniowany błąd podczas przeglądania przypisanych urządzeń pod względems zawartości.

 • FCA-203784: Nie można uzyskać dostępu do szczegółów zdarzenia w obszarze Monitorowanie > Raporty i analizy.

 • RUGG-11332: Opóźnienie w przypisywaniu produktów do urządzeń z systemem Android.

 • CMCM-190023: CPU serwera bazy danych osiąga do 100% obciążenia wiele razy dziennie.

 • CRSVC-31785: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

Poprawka 22.4.0.17 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-31786: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

 • AMST-36972: Nie można edytować przypisań aplikacji.

 • FCA-203853: Nie można załadować strony z eksportami Angular.

 • MACOS-3313: ładunek SCEP macOS DDUI — szablon urzędu certyfikacji AirWatch nie jest wypełniany.

Poprawka 22.4.0.18 — rozwiązane problemy

 • AMST-36973: Nie można edytować przypisań aplikacji.

Poprawka 22.4.0.19 — rozwiązane problemy

 • ARES-23091: Interfejs API wyszukiwania profilu V2 działa tylko w przypadku profili urządzeń.

 • CMEM-186701: Niepowodzenie PowerShell: „Poświadczenia użytkownika zdalnego serwera PowerShell zawierają znaki specjalne”.

 • AGGL-12966: API GET profiles/[profileID] działa dla profili losowych.

 • CRSVC-32058: Funkcja „Odnów certyfikat” nie działa zgodnie z oczekiwaniami w widoku listy certyfikatów.

 • AMST-36831: Reguła zapory Windows nie działa zgodnie z przeznaczeniem na urządzeniu z systemem Windows 10.

Poprawka 22.4.0.20 — rozwiązane problemy

 • ARES-22980: Nieprawidłowe próbki z urządzeń Apple i Apple OSX z pustymi unikalnymi identyfikatorami.

 • CRSVC-32317: Dodaj telemetrię do zliczania użycia niepodpisanych ładunków bezpiecznego kanału.

 • CRSVC-31979: Nie można opublikować skryptów z powodu błędów w konsoli.

Poprawka 22.4.0.22 — rozwiązane problemy

 • AMST-37307: Od aktualizacji 22.4.0.12 (2204) profile niestandardowe nie są instalowane dla nowo zarejestrowanych urządzeń Windows.

 • AMST-37310: Niezgodność identyfikatora urządzenia i UDID z jakiegokolwiek powodu nie powinna wyrejestrować urządzenia.

 • AMST-37332: Wypełnianie tabeli dzienników zdarzeń zmianami statusu naruszenia zabezpieczeń urządzeń Mac.

Poprawka 22.4.0.24 — rozwiązane problemy

 • ARES-23590: Nie można wyświetlić urządzeń zainstalowanych, przypisanych i niezainstalowanych z powodu awarii strony internetowej.

 • CRSVC-33151: Nie można usunąć niektórych urządzeń z UEM za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub interfejsu API.

Poprawka 22.4.0.25 — rozwiązane problemy

 • AMST-37634: Rejestracja desktopów Windows z włączoną aprowizacją OOBE.

 • ARES-23591: Wydłużenie limitu czasu dla procedury przechowywanej DeviceProfile_LoadDeviceSummary.

 • INTEL-44016: Dodanie dołączenia do listy zarządzanych aplikacji w początkowym eksporcie aplikacji.

Poprawka 22.4.0.26 — rozwiązane problemy

 • AMST-37558: Udoskonalenia próbek zabezpieczeń.

Poprawka 22.4.0.27 — rozwiązane problemy

 • AGGL-13443: Polecenie zmiany Trybu organizacji grupy nie znajduje się w kolejce po zmianie na Stałą grupę organizacji.

 • AMST-37745: (P2P BranchCache) Pobieranie w trybie Peer to Peer nie działa.

 • FCA-204361: Okno modalne Dane zdarzenia nie wczytuje się dla zdarzeń urządzenia i konsoli.

 • FCA-204377: Eksport urządzeń w formacie XLSX z nieprawidłowym wyświetlanym modelem.

Poprawka 22.4.0.28 — rozwiązane problemy

 • FCA-204504: Nie można usunąć ról administratorów za pomocą interfejsu użytkownika.

Poprawka 22.4.0.29 — rozwiązane problemy

 • MACOS-3568: macOS — dodano obsługę nowego sprzętu.

 • AMST-38166: Brak opcji lokalizacji w zarządzaniu zbiorczym w przypadku urządzeń z systemem Windows.

 • AMST-38005: Nie można zmodyfikować i zapisać polecenia instalacji dla aplikacji Windows.

Poprawka 22.4.0.30 — rozwiązane problemy

 • AMST-38264: Poprawiono dostarczanie produktów dla nowo zarejestrowanych urządzeń.

 • PPAT-13435: Profile VPN systemu iOS mają nieprawidłowy zestaw reguł DTR stosowany do urządzeń.

Poprawka 22.4.0.31 — rozwiązane problemy

 • RUGG-11792: Aparat zasad blokuje się w przypadku środowisk bez przetwarzanych elementów w kolejce.

 • RUGG-11801: Zadania w tabeli devicePolicyJob nie są czyszczone zgodnie z oczekiwaniami.

Poprawka 22.4.0.32 — rozwiązane problemy

 • AMST-38339: Status programu antywirusowego i zapory jest okresowo zawodny.

 • AAPP-15385: Próbka sygnału nawigacyjnego powinna wyzwalać próbkę informacji o urządzeniu, ale nie powinna zapisywać danych systemu operacyjnego.

Poprawka 22.4.0.33 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-35973: Refaktoryzacja EventLogService w celu używania jednoczesnego zbioru.

Poprawka 22.4.0.34 — rozwiązane problemy

 • ENRL-3720: Przepływ sygnalizacji nieprawidłowo aktualizuje informacje o systemie operacyjnym.

 • MACOS-3663: Wprowadzono zmiany w kodzie polegające na uniezależnieniu klas w celu inicjacji nowych modeli MAC.

Poprawka 22.4.0.35 — rozwiązane problemy

 • AGGL-14558: Usunięcie wywołania API Play z GetApplicationdetails, gdy użytkownik zapisuje nową aplikację lub edytuje przypisanie aplikacji.

 • UM-8000: Integracja Azure AD: Zastąpienie przestarzałego Azure AD Graph punktami końcowymi interfejsu API Microsoft Graph dla elementu zarządzania użytkownikami.

 • RUGG-12047: Reguły przypisywania niestandardowego nie są prawidłowo stosowane podczas rejestracji urządzenia, ponieważ dane atrybutów niestandardowych nie są pobierane do konsoli z taką szybkością, z jaką zadania produktu są umieszczane w kolejce.

 • AAPP-15871: Faza 1 wsparcia Pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

 • CRSVC-37272: Zmiany w celu korekty typu przepływu pracy AppSequence w wydaniu 2204 Workspace ONE UEM.

Poprawka 22.4.0.36 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-37516: Aktualizacja wywołania API Azure AD Graph w celu odświeżenia tokena.

 • PPAT-14133: Po migracji do CloudFront AWS strona konfiguracji Tunnel nie ładuje się.

 • SINST-176115: Kopiowanie pliku bramy API AirWatch nie powiodło się podczas wdrożenia.

 • RUGG-12115: Przypisania produktów są opóźnione.

Poprawka 22.4.0.37 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-37821: Migracja unieważnia przepływ tokenu odświeżania z AAD do interfejsu API Microsoft Graph.

 • AAPP-15857: Nie można odnowić profilu aprowizacji dla wszystkich wersji aplikacji z powodu zduplikowanych rekordów.

 • UM-8071: Ustawienie flagi funkcji migracji AzureAD Graph na środowisko produkcyjne i telemetrię dla interfejsu API Microsoft Graph.

 • INTEL-49563: ETL | Zaktualizowano sproc sumy kontrolnej urządzenia, w celu usunięcia konkatenacji. Zamiast tego wysyłane są kolumny.

 • AAPP-15909: problemy z filtrowaniem aktualizacji systemu iOS.

Poprawka 22.4.0.38 — rozwiązane problemy

 • UM-8127: Wyłączenie przełączania funkcji AzureADGraphMigrationFeatureFlag i InvalidateAllRefreshTokensMigrationFeatureFlag.

Poprawka 22.4.0.39 — rozwiązane problemy

 • AAPP-16000: Ulepszenia i poprawki zbierania próbek w trybie rejestrowanym w aplikacji Hub.

 • CRSVC-38216: Cofnięto uwierzytelnienie punktu końcowego Deviceservices w celu wyrejestrowania dowolnego urządzenia.

 • INTEL-50179: Użytkownicy rejestracji Intelligence nie są synchronizowani zgodnie z oczekiwaniami.

   

Poprawka 22.4.0.40 — rozwiązane problemy

 • SINST-176153: Zaktualizowano certyfikat podpisywania kodu.

Poprawka 22.4.0.41 — rozwiązane problemy

 • SINST-176172: Poprawka ekranu profilu DDUI.

Poprawka 22.4.0.42 — rozwiązane problemy

 • SINST-176200: Zaktualizowano instalator, aby rozwiązać problemy z ekranem profilu DDUI.

Znane problemy

Console

 • ARES-22107: Interfejs API wyszukiwania profilu V2 działa tylko w przypadku profili urządzeń.

  Wyszukiwanie profilu V2 podaje tylko wyniki dla profili urządzeń, ale szczegóły profilu zasad aprowizacji nie są wyświetlane w wyniku interfejsu API.

  Nadal można korzystać z wyszukiwania profilu V1.

 • FS-1005: Wersja identyfikatora przepływu pracy Freestyle Orchestrator jest wyświetlana jako ciąg, a nie jako czytelny identyfikator wersji.

  Wersja identyfikatora obiegu w aplikacji Intelligent Hub jest wyświetlana jako ciąg znaków, a nie w formacie czytelnym dla użytkownika końcowego. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania interfejsu dla użytkowników końcowych, ale nie ma to wpływu na funkcjonalność przepływów pracy.

  Nie są znane obejścia tego problemu.

 • FCA-202605: Przyjazna nazwa urządzenia i hiperłącza użytkownika rejestracji są wyłączone na stronach Zdarzenia urządzenia i Zdarzenia konsoli.

  Hiperłącza w kolumnach Przyjazna nazwa urządzenia i Użytkownik rejestracji są wyłączone na stronie Zdarzenia urządzenia. Administratorzy UEM nie będą mogli przekierować stron Szczegóły urządzenia i Szczegóły użytkownika bezpośrednio ze strony Zdarzenia urządzenia. 

  W celu obejścia tego problemu można wyświetlić i skopiować przyjazną nazwę urządzenia i/lub użytkownika rejestracji ze strony Zdarzenia urządzenia, a następnie ręcznie przejść do strony Widok listy urządzeń lub Widok listy użytkowników i przeprowadzić wyszukiwanie, aby wyświetlić szczegóły.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon