Workspace ONE UEM — uwagi dotyczące wydania

Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2206, rozwiązane problemy i znane problemy.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy.

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2022 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2022 roku. Zobacz Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2022 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nowe funkcje w tej wersji

Android

 • Rozpoczęcie bezobsługowej rejestracji urządzeń z systemem Android jeszcze nigdy nie było takie proste.

  Workspace ONE UEM teraz integruje się bezpośrednio z portalem rejestracji bezobsługowej. Dzięki połączeniu konta rejestracji bezobsługowej z konsolą UEM możesz ustawić domyślną konfigurację rejestracji i obsługiwać informacje kontaktowe dla zarejestrowanych urządzeń. Konfiguracja domyślna dotyczy urządzeń, które nie mają jeszcze powiązanej konfiguracji rejestracji w portalu bezobsługowym. Aby skonfigurować tę integrację, przejdź do nowej karty rejestracji bezobsługowej na stronie ustawień rejestracji EMM do urządzeń z systemem Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rejestracja Android EMM

macOS

 • Urządzenie z macOS 12 możesz łatwo przywrócić.

  Dostępny jest teraz prosty przepływ pracy umożliwiający przygotowanie używanego komputera Mac dla innego użytkownika bez konieczności wymazywania danych z całego dysku oraz usuwania systemu operacyjnego. Podobnie jak w przypadku systemu iOS można użyć działań Usuń całą zawartość i ustawienia (EACS), aby usunąć wszystkie dane użytkownika i zainstalowane przez niego aplikacje z urządzenia oraz łatwo przywrócić urządzenie z systemem macOS Monterey. Wszystko to bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie całej zawartości i ustawień (EACS).

Freestyle

 • Ulepszyliśmy komunikaty etapu przepływu pracy.

  W celu rozwiązywania problemów ulepszyliśmy komunikaty przepływu pracy prezentowane według etapów na stronach Szczegóły urządzenia i Szczegóły przepływu pracy. Komunikaty o błędach informują o przyczynach i składnikach błędu. Kliknij link na ekranie z błędem, aby zobaczyć okno ze szczegółowymi komunikatami o błędach, które przekraczają limit słów.

Windows

 • Ulepszyliśmy czyszczenie danych urządzenia.

  Wcześniej niektóre ustawienia profilu BitLocker, takie jak Wymuś szyfrowanie, mogły przeszkadzać w niezawodnym czyszczeniu danych urządzenia. Funkcje Wymaż dane firmowe i Reset danych firmowych zapewnią teraz wyczyszczenie danych z urządzenia zgodnie z oczekiwaniami.

 • Pobieranie próbek aplikacji i próbek certyfikatów bez sesji użytkownika.

  Urządzenia uruchomione bez zalogowanego użytkownika będą teraz zwracać próbki aplikacji i certyfikatów (certyfikaty zarządzane), aby prawidłowo odzwierciedlać całe oprogramowanie/certyfikaty zainstalowane na komputerze. Wcześniej próbki aplikacji i certyfikatów były wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik był zalogowany. 

Rozwiązane problemy

2206 — rozwiązane problemy

 • CRSVC-30417: Wywołanie API w nagłówku odpowiedzi ma datę z przeszłości.

 • AGGL-11892: Wywołania API EMM setAvailableProductSet i synchronizacje aplikacji kończą się niepowodzeniem wskutek wyjątku SQL — naruszenie ograniczenia KLUCZA PODSTAWOWEGO

 • AAPP-14265: Ustawienia zarządzane podrzędnej grupy organizacyjnej nie są odzwierciedlone w scenariuszu CICO podczas wymeldowywania urządzenia do podrzędnej grupy organizacyjnej.

 • UM-7512: Dołączenie do domeny lokalnej: Ekran przypisania nie wypełnia automatycznie „Jednostek organizacyjnych” w oparciu o wpisany tekst.

 • UM-7511: Przejścia między stronami w dzienniku zdarzeń użytkownika nie działają prawidłowo.

 • RUGG-11019: Profil ograniczenia aprowizacji produktu nie ma pola wyboru „Zezwalaj na roaming danych”.

 • RUGG-11017: Opóźnienie w przypisywaniu produktów do urządzeń z systemem Android.

 • RUGG-11012: Produkt instaluje się w systemie Android w nieskończonej pętli, mimo że został z powodzeniem zainstalowany na urządzeniu.

 • PPAT-11687: Klient Tunnel do Windows ma status „Nieskonfigurowany”, a certyfikat jest odwoływany z kodem przyczyny.

 • INTEL-38152: Wartość depozytowa klucza przywracania nie pasuje do UEM.

 • FS-1408: Przepływy pracy stają się zablokowane i nie są kontynuowane.

 • FS-1329: Skrypt macOS na żądanie nie uruchamia się.

 • FCA-203536: Nie można usunąć ról administratorów za pomocą interfejsu użytkownika

 • FCA-203516: Nie można uzyskać dostępu do szczegółów zdarzenia w obszarze Monitorowanie > Raporty i analizy.

 • FCA-203345: Nieprawidłowa liczba urządzeń API dla wyszukiwania numeru seryjnego urządzenia przy użyciu atrybutu klienta.

 • FCA-203236: Zdarzenia konsoli — > kategoria zarządzania użytkownikami nie jest dostępna.

 • ENRL-3454: Istnieją duplikaty kont zarządzane przez grupę organizacyjną bez skonfigurowanych usług katalogowych, ale połączone z wyższą grupą organizacyjną, gdy nie powinno być to możliwe.

 • CRSVC-30464: Nie można usunąć urzędu certyfikacji.

 • CRSVC-30455: Błąd sortowania bazy danych.

 • CRSVC-30051: Certyfikat uwierzytelniania zintegrowanego nie przestawia się na nowy urząd certyfikacji, gdy modyfikujemy ustawienia Web w ustawieniach SDK.

 • CRSVC-29998: Wyeksportowane zdarzenia konsoli nie mają informacji o koncie.

 • CRSVC-29893: Sprawdzanie zgodności urządzenia nie powiodło się w WS1 Access z UEM 2204.

 • CRSVC-29523: Na urządzeniach Dell Federal zainstalowanych jest wiele certyfikatów z urzędu certyfikacji Entrust.

 • CMCM-189862: Aplikacja Content nie może pokazać zawartości w określonym folderze w repozytorium.

 • ARES-22327: Nie można pobrać dzienników usuwania aplikacji w konsoli UEM.

 • AMST-36472: Limit czasu ACC i AWCM podczas publikowania zawartości na serwerze Adaptiva

 • AMST-36528: Nie można aktywować opcji „Pokaż w Hub (opcjonalnie)”.

 • AMST-36293: Link przycisku integracji Azure AD z UEM nie działa.

 • AMST-36254: Ładunek profilu antywirusowego nie działa tak, jak powinien || Zapytania dotyczące ładunku programu antywirusowego.

 • AMST-36226: Nie można usunąć grupy Smart powiązanej z dołączeniami do domeny.

 • AGGL-12272: Opóźnienie w sprawdzaniu urządzenia po uaktualnieniu konsoli powoduje, że produkt ma stan „w kolejce”, chyba że urządzenie jest odpytywane lub synchronizowane.

 • AMST-36054: Podczas czyszczenia EnrollmentToken występuje błąd FK.

 • AGGL-12253: Aplikacje dodane do sklepu Play nie pojawiają się w sklepie Play.

 • AGGL-10916: Brak modelu urządzeń z systemem Android w konsoli i zamiast tego wyświetlana jest nazwa „Android” — wymagana weryfikacja automatycznie zainicjowanych nazw modeli i producentów.

 • AGGL-12006: Urządzenia z systemem Chrome OS nie otrzymują certyfikatów SCEP.

 • AAPP-13372: Wymagane potwierdzenie działania ustawienia „Szyfruj informacje o użytkowniku”.

 • RUGG-10937: Interfejs API urządzeń peryferyjnych nie zwraca już PrinterSample po włączeniu PrinterDeviceStateIntegrationFF.

 • RUGG-10936: Grupy Smart z kryteriami wersji systemu operacyjnego nie aktualizują się, gdy urządzenie aktualizuje wersję systemu operacyjnego.

 • MACOS-3112: limit znaków profilu preferencji prywatności w macOS.

 • MACOS-3109: Stan instalacji aplikacji VPP nie jest aktualizowany w konsoli dla urządzeń macOS.

 • FS-1193: Karty przepływów prac i przedziałów czasowych nie są dostępne na stronie Szczegóły urządzenia.

 • FS-1131: mechanizm przepływu pracy macOS nie jest pobierany podczas rejestracji.

 • FCA-203090: Nieprawidłowa przyczyna powiadomienia o wyrejestrowaniu urządzenia.

 • FCA-202984: Wysłanie zapytania do urządzenia skutkuje wieloma zdarzeniami żądania zapytań urządzenia w dziennikach zdarzeń rozwiązywania problemów dla danego urządzenia.

 • FCA-202861: Czyszczenie danych inicjowane dla urządzeń, nawet jeśli administrator anuluje żądanie w jego trakcie.

 • FCA-202706: Nie można usunąć urządzeń z konsoli.

 • FCA-202743: Zapytanie dotyczące wywołań API wyszukiwania urządzeń w celu pobrania HostName i LocalHostName.

 • FCA-202654: Rola niestandardowa z wyższym uprawnieniem nie może wyświetlać niższych ról uprzywilejowanych, takich jak role pomocy.

 • ENRL-3438: Data wyrejestrowania w Intelligence ma wartość null.

 • ENRL-3427: Nie można przenieść urządzeń do różnych grup organizacyjnych w oparciu o mapowania grup użytkowników.

 • ENRL-3416: Działanie interfejsu API rejestracji urządzenia kończy się niepowodzeniem, gdy zostanie wysłany komunikat „Brak” jako typ własności i obowiązują ograniczenia rejestracji.

 • CRSVC-29464: Uszkodzone certyfikaty S/MIME w bazie danych.

 • CRSVC-29391: Wyzwalanie limitu 5 tysięcy wywołań interfejsu API na minutę, mimo że czas wynosi więcej niż minutę.

 • CRSVC-29325: Nie udało się wyświetlić podsumowania urządzenia.

 • CRSVC-29010: Wyrejestrowanie UEM nie powoduje wysłania ponownego uwierzytelniania do innych urządzeń użytkownika.

 • CRSVC-28803: Nie można zainstalować profilu S/MIME z powodu błędu „Certyfikat jest używany więcej niż raz”.

 • CMSVC-16132: POST grup Smart do /API/mdm/smartgroups zwraca błąd zduplikowanych identyfikatorów urządzeń.

 • CMEM-186608: Opóźnienie w umieszczaniu urządzenia na białej liście z widoku listy e-mail.

 • ARES-22202: Zapytanie/scenariusze dotyczące aplikacji VPP.

 • ARES-22078: Uruchomienie dostawcy zabezpieczeń nie powiodło się.

 • ARES-22055: Interfejs API wyszukiwania profilu V2 działa tylko w przypadku profili urządzeń.

 • AMST-36222: Opcja wstrzymania/wznowienia funkcji BitLocker nie jest pokazywana w sekcji Szczegóły urządzenia w konsoli UEM.

 • AMST-36157: Ładowanie strony edycji aplikacji wewnętrznej zajmuje dużo czasu w przypadku aplikacji z dużą liczbą przypisanych urządzeń.

 • AMST-36126: Rejestracja natywna kończy się niepowodzeniem z błędem MultiUserFFSetup.

 • AMST-36040: Klient nie może załadować brakujących zależności dla niektórych plików .appx podczas ich edycji.

 • AMST-36003: Powiadomienie Push nie działa jako działanie zgodności.

 • AMST-35942: W kryteriach uznania instalacji za zakończoną nie używa się ProductVersion.

 • AMST-35958: Filtr powiadomień o aktualizacjach dla wewnętrznej listy aplikacji nie filtruje rekordów.

 • AMST-35941: Nie można zaktualizować przypisań aplikacji wewnętrznych w przypadku niektórych aplikacji Windows.

 • AMST-35933: Fabryczna aprowizacja zasobów: Rejestracje urządzeń nigdy nie przechodzą przez usługę zbiorczego importera.

 • AMST-34405: Przypinanie SSL wykazuje brak synchronizacji.

 • AGGL-12001: Aplikacja publiczna Android Enterprise jest usuwana z urządzeń AE, gdy dodano wykluczenie starszej aplikacji.

 • AGGL-12014: Godzina wymieniona w profilu Aktualizacje systemu zmienia się na przedpołudniową z popołudniowej po zapisaniu i opublikowaniu, gdy językiem interfejsu użytkownika jest japoński, chiński lub koreański.

 • AGGL-11972: Brak modelu urządzeń z systemem Android w konsoli i zamiast tego wyświetlana jest nazwa „Nieznane”.

 • AGGL-11930: Profil przeglądarki Android Chrome nie zapisuje bloków adresu URL i wyjątków.

 • AGGL-11924: API GET profiles/[profileID] działa dla profili losowych.

 • AGGL-11868: Publiczne aplikacje do systemu Android opublikowane z ponad 600 000 przypisanych urządzeń nie trafiają do urządzeń.

 • AGGL-11902: Ograniczenia rejestracji nie działają dla urządzeń Orbic.

 • AGGL-11283: Użytkownicy rejestracji nie są dostępni podczas wyszukiwania w trakcie tworzenia kodu QR.

 • AAPP-13843: Profil MDM wywołuje błąd „Klucz odszyfrowywania dla profilu nie jest zainstalowany”.

 • AGGL-11231: Możliwość rejestracji bez zarejestrowania się jako dozwolone urządzenie w systemie Android w wersji 12 w trybie profilu służbowego, nawet jeżeli konsola jest w trybie rejestracji „tylko zarejestrowane urządzenia”.

 • AAPP-13986: Nie można przypisać urządzeń do książek publicznych po utworzeniu książki.

 • AAPP-13752: Nie ma sposobu, by określić reguły ruchu urządzeń dla WS1 Tunnel.

 • AAPP-13982: Książki wewnętrzne są wyświetlane jako Niezainstalowane na karcie Książki na stronie Szczegóły urządzenia.

Problemy rozwiązane przez poprawkę

22.6.0.1

 • AMST-36612: Wyzwalanie sprawdzania zgodności po zakończeniu rejestracji dla urządzeń z Windows.

 • CRSVC-30899: Nie można usunąć urządzeń z konsoli.

 • CRSVC-31183: Narzędzie do migracji usługi upoważnienia nie łączy się z bazą danych po zmianie poświadczeń bazy danych.

 • MACOS-2941: Umieszczenie polecenia w kolejce, aby zaktualizować zainicjowany profil ustawień Intelligent Hub dla już zarejestrowanych urządzeń z macOS w celu uwzględnienia RemovableSystemExtension jako części ładunku Rozszerzenie systemu.

 • MACOS-3253: w profilu DDUI Tunnel do macOS brakuje tablic.

22.6.0.2

 • CMCM-190021: Niezdefiniowany błąd podczas przeglądania przypisanych urządzeń pod względems zawartości.

 • CMCM-190022: CPU serwera bazy danych osiąga do 100% obciążenia wiele razy dziennie.

 • CRSVC-31446: Filtr daty zdarzenia w konsoli nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • MACOS-3262: Nie można edytować istniejącego profilu macOS po włączeniu macOS DDUI w środowisku.

22.6.0.3

 • AGGL-12800: Synchronizacja urządzenia wyzwala polecenie RemoveApp dla aplikacji iOS.

 • AMST-36835: Aplikacje oparte na kontekście urządzenia wymagają ważnej sesji użytkownika w celu przetworzenia dezinstalacji.

 • AMST-36850: Próbki są wielokrotnie odpytywane do momentu otrzymania odpowiedzi.

 • AMST-36865: Poprawka inicjalna V2206 SFD do UEM.

 • AMST-36875: Próbkowanie aplikacji w celu kwerendy SFD, gdy wiadomo, że SFD zainstalowano na urządzeniu.

 • CMEM-186698: Niepowodzenie PowerShell: „Poświadczenia użytkownika zdalnego serwera PowerShell zawierają znaki specjalne”.

 • MACOS-3312: Profil dostępu sieciowego MacOS DDUI nie wyświetla opcji „Użyj jako konfiguracji okna logowania”.

 • MACOS-3330: Identyfikacja przyczyny niepowodzenia uaktualnienia bazy danych wskutek nieprawidłowej nazwy kolumny "DevicePlatformId".

22.6.0.4

 • CRSVC-31786: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

 • AMST-36972: Nie można edytować przypisań aplikacji.

 • FCA-203853: Nie można załadować strony z eksportami Angular.

 • MACOS-3313: ładunek SCEP macOS DDUI — szablon urzędu certyfikacji AirWatch nie jest wypełniany.

22.6.0.5

 • INTEL-42182: ETL — Zaprojektowana możliwość włączenia eksportu opartego na CDC w AWS RDS.

 • AGGL-12898: Godzina wymieniona w profilu Aktualizacje systemu zmienia się na przedpołudniową z popołudniowej po zapisaniu i opublikowaniu, gdy językiem interfejsu użytkownika jest japoński, chiński lub koreański.

22.6.0.6

 • CRSVC-32057: Funkcja „Odnów certyfikat” nie działa zgodnie z oczekiwaniami w widoku listy certyfikatów.

 • AMST-36832: Reguła zapory Windows nie działa zgodnie z przeznaczeniem na urządzeniu z systemem Windows 10.

22.6.0.7

 • MACOS-3364: Wypełnij prawidłowo konfigurację tunelu w procesorze VPN.

22.6.0.8

 • AMST-36856: Poprawka inicjalna 2206.2 Hub do UEM.

 • ARES-22978: Nieprawidłowe próbki z urządzeń Apple i Apple OSX z pustymi unikalnymi identyfikatorami.

 • RUGG-11434: Aparat zasad blokuje się w przypadku środowisk bez przetwarzanych elementów w kolejce.

 • AAPP-14586: Opcja EAP-TLS nie jest zapisywana w profilu Wi-Fi tvOS (DDUI).

 • CRSVC-31978: Nie można opublikować skryptów z powodu błędów w konsoli.

 • CRSVC-32316: Dodaj telemetrię do zliczania użycia niepodpisanych ładunków bezpiecznego kanału.

22.6.0.9

 • ARES-23168: Nie można zapisać i opublikować profilu ze względu na limit czasu SQL.

 • ARES-23175: Długi czas oczekiwania na SQL spowalniający działanie konsoli.

22.6.0.10

 • AGGL-13122: Naprawiono nieprawidłowy model aktualizowany dla urządzenia z próbek systemu — urządzenia Zebra są raportowane jako typ modelu „nieznany” w filtrze grupy Smart.

 • AMST-37237: Zezwalanie na wielkie litery w nazwie linii bazowej.

 • CRSVC-32618: Optymalizacja przepływu publikowania aplikacji publicznych i zakupionych.

 • ENRL-3580: Dodanie podglądu tokenu za FF

22.6.0.11

 • AAPP-14774: Nie można włączyć przypisania urządzenia dla niektórych aplikacji VPP.

 • AGGL-13160: Zaobserwowano odpowiedź „wewnętrzny błąd serwera 500” dla interfejsu API szczegółów aplikacji na wielu serwerach UEM.

 • AGGL-13170: wywołanie API EMM setAvailableProductSet nie powiodło się z powodu błędu obcięcia SQL.

 • AMST-37304: Od aktualizacji 22.4.0.12 (2204) profile niestandardowe nie są instalowane dla nowo zarejestrowanych urządzeń Windows.

 • AMST-37309: Niezgodność identyfikatora urządzenia i UDID z jakiegokolwiek powodu nie powinna wyrejestrować urządzenia.

 • AMST-37331: Wypełnianie tabeli dzienników zdarzeń zmianami statusu naruszenia zabezpieczeń urządzeń Mac.

 • CMSVC-16561: Zastąpienie TagsDeviceStateIntegrationFeatureFlag przez DeviceStateInterfenenabledFeatureFlag.

 • CRSVC-32685: Nie można usunąć niektórych urządzeń z UEM za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub interfejsu API.

 • CRSVC-32786: Powiadomienia o automatycznej aktualizacji aplikacji VPP nie będą już wysyłane do konsoli administracyjnej po uaktualnieniu UEM do wersji 2206 z powodu błędu w wywołaniu GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • CRSVC-32845: Poprawienie przepływu zgodności w „/api/mdm/devices/search”, aby zmniejszyć liczbę wywołań bazy danych

 • FCA-204170: Jedno wywołanie „/api/mdm/devices/search” powoduje około 3000 wywołań bazy danych, przez co ją obciąża.

 • MACOS-3383: macOS DDUI — nieprawidłowe odwołanie do certyfikatu w ładunku sieci.

 • MACOS-3400: Profil urządzenia sieciowego MacOS DDUI nie wyświetla opcji „nazwa użytkownika” w protokole EAP-TLS.

22.6.0.13

 • AAPP-14823: tvOS DDUI — nie można dodać więcej niż pięć ładunków poświadczeń.

 • AGGL-13119: Profile DDUI nie zapisują ustawień.

 • AMST-37255: Poprawka inicjalna V2206 SFD do UEM.

 • AMST-37435: Karta Czujniki w Widoku szczegółów urządzenia powinna być widoczna dla urządzeń z trybem zarejestrowanym.

22.6.0.14

 • AGGL-13311: Blokady adresu URL i wyjątki w profilu przeglądarki Chrome znikły wraz ze utratą danych.

 • MACOS-3432: macOS DDUI — wartości wyszukiwania profilu sieciowego nie są rozwiązywane.

 • CMCM-190214: Wyjątek pośredniego limitu czasu SQL widoczny w środowisku testowym.

 • CMCM-190181: Nie można usunąć zawartości z widoku listy ani za pośrednictwem interfejsu API (błąd 500).

 • ARES-23299: Jedno wywołanie API wykonuje około 600 połączeń do bazy danych powodując jej obciążenie.

22.6.0.15

 • AGGL-13352: DDUI — żądanie zwiększenia maksymalnego limitu znaków w polach w profilu Ustawień przeglądarki Chrome.

 • CRSVC-33269: Dodanie rejestrowanie debugowania do kodu kanonicznego HMAC.

 • MACOS-3372: macOS DDUI — limity znaków w ładunkach.

22.6.0.16

 • INTEL-44409: Wyświetlanie nazwy użytkownika ostatniego wymeldowania w danych urządzeń UEM w Intelligence.

 • INTEL-44133: Niezgodność wersji aplikacji Hub do systemu Android między UEM a Intelligence.

 • INTEL-44017: Dodanie dołączenia do listy zarządzanych aplikacji w początkowym eksporcie aplikacji.

 • AAPP-14825: Środowiska doświadczające długotrwałej kwerendy podczas intensywnej rywalizacji bazy danych.

22.6.0.17

 • AAPP-15041: Niektóre aplikacje VPP są zablokowane w oczekiwaniu na sprawdzenie.

22.6.0.18

 • AMST-37556: Udoskonalenia próbek zabezpieczeń.

 • CRSVC-33615: [Zgodność] Poprawka przełączania statusu zasad zgodności nie działa prawidłowo podczas ustawiania aktywnej zasady jako nieaktywnej.

22.6.0.19

 • FCA-204360: Okno modalne danych zdarzenia nie ładuje się w przypadku zdarzeń urządzenia i konsoli.

 • RUGG-11621: Po uaktualnieniu do wersji 2206 pliki pobrane z Plików lub Działań są puste.

22.6.0.20

 • UM-7779: Zadanie SQL z wygasłą próbką danych funkcji Purge AirWatch kończy się niepowodzeniem.

 • AMST-37720: (Aprowizacja fabryczna) Instrukcja select w Active Directory nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • FCA-204392: Niestandardowy szablon aktywacji urządzenia nie jest wysyłany do urządzeń zarejestrowanych za pośrednictwem SSP.

 • FCA-204431: Nieprawidłowy komunikat o powodzeniu wyświetla się podczas zmiany grupy organizacji urządzenia, nawet gdy uniemożliwia ją ograniczenie dzierżawy.

 • AMST-37746: (P2P BranchCache) Pobieranie w trybie Peer to Peer nie działa.

22.6.0.21

 • CRSVC-34057: Skrypt instalatora bazy danych dla wersji 2209.9 nie działa w wersji standardowej serwera SQL Server.

 • AGGL-13506: Ograniczenie systemu Android „Zezwalaj użytkownikowi na modyfikację ustawień lokalizacji dla profilu służbowego” nie działa.

22.6.0.22

 • CRSVC-34055: Unieważnienie certyfikatu nie działa w przypadku OpenTrust.

 • FCA-204551: Nie można edytować numeru zasobu urządzenia.

 • FCA-204433: Podczas pobierania starszych raportów nazwa raportu jest randomizowana.

22.6.0.23

 • CRSVC-34606: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych z powodu braku wartości inicjującej w szczegółach producenta i modelu urządzenia.

 • AAPP-14534: Opóźnienie we wdrożeniu skryptu inicjującego OS powoduje niespójność danych.

 • CRSVC-34057: Workspace ONE UEM — Skrypt instalatora bazy danych dla wersji 2209.9 nie działa w wersji SQL Server Standard Edition.

 • RUGG-11729: Problemy z aprowizacją produktu po uaktualnieniu UEM i UAG.

22.6.0.24

 • AMST-38167: Brak opcji lokalizacji w zarządzaniu zbiorczym w przypadku urządzeń z systemem Windows.

 • MACOS-3569: macOS — dodano obsługę nowego sprzętu.

 • AMST-38006: Nie można zmodyfikować i zapisać polecenia instalacji dla aplikacji Windows.

22.6.0.25

 • AMST-38157: Hub nie wyświetla urządzenia jako zarejestrowanego i nie odbiera aplikacji/profili.

 • PPAT-12920: Aktualizacje DTR nie są konsekwentnie wykorzystywane przez urządzenia Windows.

 • PPAT-13436: Profile VPN systemu iOS mają nieprawidłowy zestaw reguł DTR stosowany do urządzeń.

22.6.0.26

 • AGGL-13791: Niektóre modele Pixel są niespójnie mapowane do innego modelu, co powodowało nieprawidłowe uzgadnianie grupy Smart.

 • AMST-38171: Oszacowanie i aktualizacja funkcji Reset firmowy oraz kontroli DeviceGuard w procesie resetu firmowego.

 • CRSVC-34854: Certyfikat wraz z kluczem prywatnym nie są przechowywane na urządzeniu Windows CE 7 Rugged.

 • AMST-38265: Poprawiono dostarczanie produktów dla nowo zarejestrowanych urządzeń.

22.6.0.27

 • AMST-38334: Generowanie raportu zgodności linii bazowej na w pełni zgodnych urządzeniach powoduje odświeżenie zasad linii bazowej i przełączenie stanu na Oczekujące na instalację.

 • RUGG-11802: Zadania w tabeli devicePolicyJob nie są czyszczone zgodnie z oczekiwaniami.

22.6.0.28

 • AAPP-15484: Próbka sygnału nawigacyjnego powinna wyzwalać próbkę informacji o urządzeniu, ale nie powinna zapisywać danych systemu operacyjnego.

 • FS-2502: Nie można usunąć aplikacji wewnętrznych.

 • FCA-204873: wiadomości e-mail ochrony przed czyszczeniem danych nie są wysyłane na podany adres e-mail administratora.

 • AMST-38340: Status programu antywirusowego i zapory jest okresowo zawodny.

22.6.0.29

 • CRSVC-35974: Refaktoryzacja EventLogService w celu używania jednoczesnego zbioru.

22.6.0.30

 • AAPP-15585: Urządzenie ABM nie aktualizuje się wraz ze stanem drugiego zarejestrowanego użytkownika po przerejestrowaniu z pierwszego użytkownika na drugiego użytkownika.

 • AAPP-15610: Częstotliwość wykorzystania powiadomień o próbkach APN jest wyrównana z częstotliwością harmonogramu, co powoduje narastanie kolejki.

 • ARES-24644: Interfejs API odinstalowania aplikacji publicznych nie działa w przypadku aplikacji systemowych, ale interfejs użytkownika działa.

 • FCA-205025: Podgląd urządzenia na siatce DLV pokazuje nieprawidłowe rekordy urządzenia.

 • MACOS-3662: Wprowadzono zmiany w kodzie polegające na uniezależnieniu klas w celu inicjacji nowych modeli MAC.

22.6.0.31

 • ARES-25140: Nie można zapisać ustawień SDK po edycji „Dozwolonych witryn” w uwierzytelnianiu zintegrowanym.

 • ENRL-3706: Przepływ sygnalizacji nieprawidłowo aktualizuje informacje o systemie operacyjnym.

 • CRSVC-36205: Dodano dodatkowe rejestrowanie dla eksportowania siatki przy użyciu dat.

 • ARES-24959: Błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

22.6.0.32

 • AAPP-15820: Zapisywanie informacji z urządzenia w bazie danych.

22.6.0.33

 • ARES-25324: Publikowanie aplikacji do systemu Android nie udawało się z komunikatem o błędzie zduplikowanego klucza.

 • ENRL-3741: Ograniczenia rejestracji nie są honorowane w przypadku urządzeń iPad.

22.6.0.34

 • AAPP-15870: Faza 1 wsparcia Pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

 • CRSVC-37273: Zmiany w celu korekty typu przepływu pracy AppSequence w wydaniu Workspace ONE UEM 2206.

 • ARES-25336: Próba opublikowania aplikacji nie jest ponawiana z powodu problemu z blokiem catch i zakleszczeniem synchronizacji procedury składowanej.

 • FS-3211: Problem z przepływami pracy na platformie Freestyle Orchestrator. Występuje błąd podczas kaskadowego wdrażania skryptów, profili i aplikacji.

22.6.0.35

 • CRSVC-37517: Aktualizacja wywołania API Azure AD Graph w celu odświeżenia tokena.

 • AMST-38843: Redukcja ruchu pustej próbki dla urządzeń WinRT.

 • SINST-176114: Kopiowanie pliku bramy API AirWatch nie powiodło się podczas wdrożenia.

 • PPAT-14134: Po migracji do CloudFront AWS strona konfiguracji Tunnel nie ładuje się.

22.6.0.36

 • CRSVC-37820: Przeniesienie invalidateAllRefreshTokensMigrationFeatureFlag do środowiska produkcyjnego.

 • AAPP-16001: Ulepszenia i poprawki zbierania próbek w trybie rejestrowanym w aplikacji Hub.

22.6.0.37

 • RUGG-12206: Nie można usunąć zbiorczo więcej niż dziesięciu drukarek z Workspace ONE UEM Console.

 • AAPP-16148: Kopia zapasowa kolejki wychodzącej APN była tworzona na CN230.

 • UM-8065: Poprawka do starszej wersji „Integracja z AzureAD: zastąpienie przestarzałego Azure AD Graph punktami końcowymi interfejsu API Microsoft Graph” związana ze zmianami w Workspace ONE UEM 22.06.

 • INTEL-50180: Użytkownicy rejestracji Intelligence nie byli synchronizowani zgodnie z oczekiwaniami.

 • FCA-205564: Przekazywanie Selenoid 1.10.12 do Harbor i używanie docker-compose.yaml.

22.6.0.38

 • RUGG-12116: Przypisania produktów były opóźnione.

22.6.0.39

 • ARES-25868: Wdrażanie aplikacji wewnętrznych utyka w stanie „Oczekiwanie na zwolnienie”.

 • CRSVC-38592: Przeniesienie flagi funkcji migracji Unieważnij wszystkie tokeny odświeżania z powrotem do produkcji.

22.6.0.40

 • SINST-176153: Zaktualizowano certyfikat podpisywania kodu.

22.6.0.41

 • SINST-176171: Poprawka ekranu profilu DDUI.

22.6.0.42

 • SINST-176201: Zaktualizowano instalator, aby rozwiązać problemy z ekranem profilu DDUI.

22.6.0.43

 • AMST-39537: Obejście problemu produktu Microsoft, który przerywa instalację SFD.

 • CMEM-186888: Zmiany skryptu Powershell i po stronie Workspace ONE UEM dla modułu EXO V3.

 • SINST-176130: Instalacja platformy .NET Core 6 w ramach instalatora UEM.

 • PAT-14516: Uaktualnienie .NET Core do wersji 6 dla mikrousługi Tunnel.

 • CRSVC-40044: Zapisywanie tylko komponentu klucza publicznego certyfikatu w bazie danych.

 • CRSVC-39363: System Memcached używa tylko jednego serwera.

 • CRSVC-38315: Utworzono nieklastrowany indeks w tabeli certyfikatów na podstawie obserwacji w sieci Kroger.

 • RUGG-12322: Dodano przełącznik Pokaż pasek wyszukiwania w widgecie Układ.

 • CRSVC-40108: [Instalator certyfikatu — klucza prywatnego nie można było eksportować w przepływie ręcznym.

 • AGGL-15443: Nie można utworzyć profilu systemu Android z harmonogramem czasowym, którego identyfikator UUID to NULL.

 • AAPP-16309: Fałszywe powiadomienia APNS podczas synchronizacji zakupionych aplikacji.

 • AGGL-15326: Usunięcie próbki EFOTA z mikrousług.

 • AGGL-13376: Dane zdarzenia „Żądanie usunięcia aplikacji” są puste.

 • SINST-176171: Usunięto problemy z ekranem profilu DDUI.

22.6.0.44

 • SINST-176220: Zgodność wsteczna z lokalnym instalatorem.

22.6.0.45

 • MACOS-4059: Rejestracja ADE urządzeń z macOS 14 kończy się niepowodzeniem, jeśli rejestracja niestandardowa jest wyłączona.

 • CMCM-190725: Stan dokumentu w raporcie szczegółów zawartości był nieprawidłowy.

 • CRSVC-41707: Brama Tunnel nieosiągalna z nowo zarejestrowanych urządzeń z iOS.

 • AAPP-16439: Uaktualnienie kluczy komórkowych dotyczących zapytania o informacje o urządzeniu.

 • AGGL-15529: Firma Google prawdopodobnie zwiększyła długość oAuthToken (AndroidWorkSetting AccessToken został ucięty).

22.6.0.46

 • CMEM-186923: Obiekty nie są usuwane z pamięci, co powoduje jej wysoki poziom wykorzystania.

22.6.0.47

 • PAT-15437: Przejrzano i zredukowano generowanie dzienników usługi Tunnel.

 • ARES-26831: Ulepszenia PUT API reguły aplikacji.

Znane problemy

Console

 • ENRL-3501: API „Pobierz szczegóły tokenu rejestracji urządzenia” nie zwraca wartości znaczników.

  Gdy ten interfejs API jest używany do uzyskiwania szczegółów tokena rejestracji, szczegóły nie zawierają znaczników, które zostały utworzone dla tokena rejestracji.

   Znaczniki są widoczne po przejściu do pozycji Urządzenie > Cykl życia > Stan rejestracji > Znaczniki.

 • UM-7577: Klient korzysta z katalogu Oracle. Choć możemy synchronizować użytkowników i grupy, synchronizacja atrybutów zawodzi — głównie dotyczy to nazwy wyróżniającej.

  Jeśli klient korzysta z katalogu Oracle, a nie włączono automatycznego scalania, możliwe jest, że atrybuty użytkownika nie będą synchronizowane i aktualizowane prawidłowo w konsoli.

  Aby to skorygować, należy włączyć konfigurację automatycznego scalania w menu Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe > Użytkownicy > Zaawansowane.

 • FS-1297: Wersja identyfikatora obiegu Freestyle Orchestrator jest wyświetlana jako ciąg, a powinna być czytelnym identyfikatorem wersji.

  Wersja identyfikatora obiegu w aplikacji Intelligent Hub jest wyświetlana jako ciąg znaków, a nie w formacie czytelnym dla użytkownika końcowego. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania interfejsu dla użytkowników końcowych, ale nie ma to wpływu na funkcjonalność przepływów pracy.

  Nie ma obejścia tego problemu.

Linux

 • LUEM-534: Stan certyfikatów w szczegółach urządzeń z systemem Linux nie jest aktualizowany

   Po pomyślnej instalacji certyfikatów dla urządzeń z systemem Linux przy użyciu profili stan certyfikatów w konsoli UEM pozostaje wyświetlany jako Oczekiwanie na instalację lub Nieznany. Certyfikaty są jednak pomyślnie wdrażane na urządzeniach.

  Ma to wpływ na aktualizowanie stanu certyfikatu w oparciu o próbkowanie. Ale istnienie wpisu certyfikatu w szczegółach urządzenia można uznać za udane wdrożenie certyfikatów na urządzeniu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon