Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2212, rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Ta wersja jest początkowo dostępna tylko dla naszych klientów SaaS w najnowszym trybie. Funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji będą dostępne dla naszych klientów lokalnych lub zarządzanych firm hostingowych w następnym wydaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy. Wydanie Workspace ONE UEM 2212 będzie również wydaniem lokalnym.

Przygotuj się na ważne aktualizacje systemów operacyjnych firmy Apple z 2022 roku

Chcesz dowiedzieć się więcej o ostatnich jesiennych wydaniach oprogramowania firmy Apple z 2022 roku? Zobacz artykuł Przygotuj się na ważne aktualizacje systemów operacyjnych firmy Apple z 2022 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Co nowego

Console

 • Ulepszyliśmy pobieranie certyfikatów dla infrastruktury klucza publicznego (PKI) Entrust oraz OpenTrust.

  Aby obsługiwać pobieranie i wdrażanie poprzednich certyfikatów S/MIME do urządzeń (w celu odszyfrowywania starszych wiadomości e-mail w standardzie S/MIME zaszyfrowanych na podstawie poprzedniego, wygasłego certyfikatu), można teraz włączyć funkcję Dla S/MIME w szablonie certyfikatu dla urzędów certyfikacji PKI Entrust i OpenTrust. To pole wyboru w szablonie certyfikatu określa, czy historyczne certyfikaty mają być pobierane, czy nie. Dodatkowo wszystkie istniejące urzędy certyfikacji Entrust PKI V9 i OpenTrust PKI będą miały zaznaczone pole wyboru Dla S/MIME w ramach jednorazowej migracji.

 • Obsługa dostępu warunkowego dla lokalnej konsoli UEM w środowisku sieci zamkniętej.

  Klienci używający lokalnego środowiska konsoli UEM w sieci zamkniętej mogą teraz umożliwiać dostęp warunkowy usłudze Microsoft Azure AD przez włączenie flagi funkcji ConditionalAccessClosedNetworkSupportFeatureFlag. Dzięki tej funkcji klienci używający lokalnego środowiska konsoli UEM w sieci zamkniętej nie muszą już tworzyć rozpoznawanego publicznie adresu URL konsoli UEM dla VMware Workspace ONE Intelligence w celu nawiązywania połączenia za pośrednictwem portu 443. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie danych zgodności w zasadach dostępu warunkowego Azure AD.

 • Nowy pulpit nawigacyjny dla urządzeń z systemami Windows i macOS!

  Na stronie Pulpit nawigacyjny urządzeń w Workspace ONE UEM Console widoczne są teraz nowo dodane pulpity nawigacyjne. Pulpity te wyświetlają liczbę urządzeń iOS, na których działają poszczególne wersje systemu.

 • Wprowadzenie do VMware Identity Services w Workspace ONE UEM

  Dodaliśmy usługę, która ułatwia aprowizację użytkowników i grup! Można teraz korzystać z usług VMware Identity Services do konfigurowania pojedynczego katalogu użytkowników i grup z przydzielanymi zasobami przy użyciu protokołu SCIM 2.0 w konsoli administracyjnej Workspace ONE w chmurze. Usługi VMware Identity Services będą automatycznie przydzielać zasoby w postaci użytkowników, grup oraz ustawień uwierzytelniania do Workspace ONE UEM Console. Katalogiem zarządza się z konsoli administracyjnej Workspace ONE w chmurze. Ustawienia katalogu, użytkowników, grup użytkowników i dostawcy tożsamości w Workspace ONE Access i Workspace ONE UEM stają się tylko do odczytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dot. wydania VMware Identity Services.

  Usługi VMware Identity Services obsługują następujących dostawców tożsamości i źródła katalogów:

  • Azure AD — oparta na chmurze usługa tożsamości w Microsoft Azure

  • Ogólne źródło tożsamości SCIM 2.0

iOS

 • Wdrażanie profili iOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych.

  Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych (DDUI) można teraz szybko dodawać ładunki, wyszukiwać i wyświetlać podsumowania profili. Nowe doświadczenia użytkownika w systemie iOS będą dostępne już wkrótce w udostępnianych aplikacjach SaaS. Zamierzamy dodać do Workspace ONE więcej ładunków i kluczy wydanych przez Apple, aby umożliwić administratorom szybsze wdrażanie. Ta funkcjonalność będzie stopniowo wdrażana we wszystkich współdzielonych aplikacjach SaaS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących profili iOS, zobacz temat Profile urządzeń z iOS.

Android

 • Wprowadziliśmy zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości kodu dostępu do urządzeń z systemem Android.

  Nowe ustawienie Złożoność kodu dostępu jest teraz dostępne w sekcjach Służbowy kod dostępu i Kod dostępu urządzenia w Profilu kodu dostępu. Funkcja ta umożliwia określenie, czy chcesz stosować podstawowe, czy zaawansowane ustawienia kodu dostępu na urządzeniach użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Kod profilu dostępu w systemie Android.

Windows

 • Ulepszyliśmy funkcję BitLocker.

  Dodaliśmy możliwość konfiguracji szyfrowania dysków wymiennych w Workspace ONE UEM Console w ustawieniach „BitLocker To Go”. Teraz można dostosowywać metodę szyfrowania i minimalną długość hasła oraz szyfrować tylko używane miejsce w pamięci.

 • Workspace ONE UEM 2212 dodaje obsługę maszyn wirtualnych z systemem Windows 10 działających na platformie Amazon WorkSpaces. 

  Amazon WorkSpaces nie zapewnia jeszcze opcji dla maszyn wirtualnych z systemem Windows 11. W związku z tym obsługa tej konfiguracji nie została zweryfikowana przez VMware w odniesieniu do Workspace ONE UEM na platformie Amazon WorkSpaces w przypadku Windows 11. Amazon WorkSpaces nie obsługuje zarządzania BitLocker, licencjonowania i podstawowych profili użytkowników.

  Uwaga:

  Maszyny wirtualne Amazon WorkSpaces wymuszają specyficzne ograniczenia, co uniemożliwia UEM modyfikację tych ustawień.

Linux

 • Workspace ONE UEM 2212 dodaje obsługę maszyn wirtualnych z systemem Linux działających na platformie Amazon WorkSpaces.

  Zarówno instancje Ubuntu, jak i Amazon Linux 2 w WorkSpaces są obsługiwane przez UEM. 

  Uwaga:

  UEM nie może określić, czy maszyna wirtualna Amazon WorkSpaces jest zaszyfrowana. Zostanie to uwzględnione w przyszłej wersji UEM.

Zanim rozpoczniesz

Konsola Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) obsługuje najnowsze stabilne kompilacje następujących przeglądarek internetowych.

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge

Przeprowadzono kompleksowe testowanie platformy, aby zapewnić funkcjonalność korzystania z tych przeglądarek. Jeśli uruchomisz konsolę UEM w przeglądarce w starszej wersji lub w przeglądarce niecertyfikowanej, mogą wystąpić drobne problemy.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy dla wersji 2212

 • AAPP-15032: nieznany typ certyfikatu tvOS DDUI.

 • AGGL-11827: Odłączenie rejestracji G-Suite EMM systemu Android nie powiodło się.

 • AMST-37821: Strona ze szczegółami urządzenia nieprawidłowo wyświetla stan „Niezagrożone” zamiast „Nieznane”.

 • CMSVC-16654: Usuwanie grupy Smart kończy się niepowodzeniem, gdy przypisanie usunięte w przepływie pracy jest dostępne dla urządzenia i aplikacji.

 • AAPP-15095: Szczegóły aplikacji nie są wstępnie wypełniane podczas przekazywania aplikacji wewnętrznej w UEM 22.09 lub nowszej wersji.

 • UM-7787: Usuwanie definicji LDAP nie udaje się z powodu ograniczenia dotyczącego kluczy obcych.

 • MACOS-3459: Nie można zainstalować profilu bezpieczeństwa i prywatności macOS DDUI na urządzeniach z systemem macOS.

 • FCA-204402: Nie można dodać kont katalogu z samą integracją SAML.

 • CRSVC-33035: Unieważnienie certyfikatu nie działa w przypadku OpenTrust.

 • CRSVC-33876: Po uaktualnieniu Workspace ONE UEM do wersji 2209 serwery hostowane na platformie 2012 R2 nie przechodzą testów kondycji.

 • CRSVC-33755: Jeśli filtr zostanie zmieniony po uaktualnieniu do Workspace ONE UEM w wersji 2210, dane zdarzenia nie zostaną wypełnione do czasu odświeżenia.

 • ARES-23988: Przypisywanie aplikacji publicznych systemu Android nie działało zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-23915: Nie można włączyć CDN dla grupy organizacji typu klienta.

 • MACOS-3460: Nie udało się wypełnić kilku kluczy podczas edycji profili sieci.

 • ARES-23951: Występował błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

 • ARES-23996: Nie można wyświetlić podglądu warunków użytkowania podczas wdrażania żadnych aplikacji.

 • FCA-204417: Workspace ONE UEM Console niespodziewanie eksportuje wszystkie konta administratorów niezależnie od bieżącej roli administratora w Workspace ONE UEM w wersji 2210.

 • PPAT-12882: Podczas uaktualniania migracja aplikacji Tunnel napotyka błąd danych.

 • FCA-204401: Link „Otwórz stronę pomocy” na stronie widoku szczegółów aplikacji wewnętrznej prowadzi do uszkodzonego linku do dokumentacji (błąd 404).

 • ARES-23860: Określona procedura składowana wyświetla błąd sortowania podczas uaktualnienia środowiska.

 • RUGG-11607: W Workspace ONE UEM w wersji 2206 pliki pobrane z Plików lub Działań były puste.

 • CMCM-190239: Kategoria powodowała błąd, gdy cała zawartość kategorii była przypisana do grupy użytkowników.

 • FCA-204401: Pole adresu e-mail administratora nie akceptuje + i wielu innych symboli.

 • FCA-202372: Przeniesienie urządzenia do innej grupy organizacji nie udawało się po wyzwoleniu czyszczenia danych urządzenia.

 •  AGGL-13259: Token uwierzytelniania aplikacji Hub do systemu Android zostaje odwołany po usunięciu przypisania aplikacji Hub.

 • MACOS-3284: Szablon urzędu certyfikacji AirWatch nie jest wypełniany.

 • MACOS-3378: Nieprawidłowe odwołanie do certyfikatu w ładunku sieciowym.

 • MACOS-3385: Wartości wyszukiwania profilu sieciowego nie były rozpoznawane.

 • CMSVC-16550: Przypisanie grupy Smart przy wymeldowaniu kończy się niepowodzeniem, gdy kryteria grupy Smart zawierają model urządzenia.

 • CMSVC-16558: Automatyzacja tagowania Workspace ONE Intelligence kończyła się niepowodzeniem i błędem HTTP w Workspace ONE UEM podczas wywołania interfejsu API.

 • CMEM-186728: Możliwość wykradzenia hasła do konta integracji z Microsoft Exchange innych dzierżawców za pośrednictwem punktu końcowego API.

 • FS-1766: Żądanie usunięcia aplikacji powoduje awarię strony szczegółów urządzenia.

 • RUGG-11528: Tapeta skonfigurowana za pomocą programu Launcher utrzymuje się na urządzeniu nawet po usunięciu.

 • AMST-37639: Nie można zainstalować profilu użytkownika. Podczas próby ręcznej instalacji w trybie push pojawia się błąd.

 • AGGL-13268: Nie można załadować aplikacji Kalkulator z sekcji aplikacji wewnętrznych.

 • AGGL-13339: Aplikacje niezarządzane można usunąć z konsoli UEM, kiedy były wcześniej zarządzane.

 • AAPP-14986: Zaobserwowano zwiększone użycie pamięci DS po uaktualnieniu do wydania Workspace ONE UEM 2209.

 • ARES-23277: Wydłużenie limitu czasu dla procedury składowanej.

 • CRSVC-33499: Nie można zapisać ustawień dziennika systemowego przy użyciu nazwy hosta wskutek błędu Zapisywanie nie powiodło się — nieprawidłowa nazwa hosta.

 • UM-7632: Nie można wyświetlić użytkowników na poziomie nadrzędnej grupy organizacji przy użyciu /API/system/users/search po zmianie uprawnień grupy użytkowników.

 • FCA-204007: Nie można pobrać informacji o pamięci za pomocą interfejsu API.

 • ARES-23708: Strona warunków użytkowania nie działa w Workspace ONE UEM Console.

 • ARES-23741: Zdarzenie rozwiązywania problemów dotyczące pobierania profili elementów powoduje wyświetlanie nieprawidłowych informacji o użytkowniku.

 • ARES-23063: Nakładanie się tekstu w widoku listy przypisań profilu.

 • ARES-23645: Po uaktualnieniu do wersji Workspace ONE UEM 2203 nie udawało się usunąć profili przy pierwszej próbie.

 • RUGG-11472: Interfejs API aplikacji zwracał zarówno produkty do wyboru, jak i produkty wymagane dla katalogu aplikacji Hub do systemu macOS.

 • CMSVC-16621: Optymalizacja interfejsów API urządzeń w zakresie przypisywania i cofania przypisania tagów w celu usunięcia zbędnych wywołań bazy danych listy urządzeń.

 • RUGG-11520: Ograniczenie rozmiaru strony dla interfejsu API wyszukiwania atrybutów niestandardowych.

 • FCA-204004: Okno modalne Dane zdarzenia nie wczytywało się dla zdarzeń urządzenia i konsoli.

 • RUGG-11581: Edytowanie układu programu Launcher przez usunięcie wierszy uniemożliwia uruchomienie aplikacji Launcher, gdy jest włączona opcja „Dodaj wiersz dla przypiętych aplikacji”.

 • INTEL-43347: Wyświetlanie nazwy użytkownika ostatniego wymeldowania w danych urządzeń Workspace ONE UEM w Intelligence.

 • AAPP-15010: Urządzenia zarejestrowane z domyślnym kontem do wstępnej rejestracji nie monitują o zalogowanie. Wstępna rejestracja urządzeń została wyłączona w bazie danych.

 • AMST-37542: Stan zgodności urządzenia dla linii bazowych przełączał się z trybu zgodnego na tryb niezgodny.

 • AGGL-12098: Żądanie zwiększenia maksymalnego limitu znaków w polach w profilu Ustawień przeglądarki Chrome.

 • FCA-204272: Niestandardowy szablon aktywacji urządzenia nie był wysyłany do urządzeń zarejestrowanych za pośrednictwem SSP.

 • AAPP-15027: Niektóre aplikacje VPP są zablokowane w oczekiwaniu na sprawdzenie.

 • CMCM-190220: Występuje błąd duplikatu klucza, gdy dane mapy zawartości mają status >1.

 • UM-7697: Zmieniona nazwa grupy użytkowników nie jest aktualizowana w przypisaniach opartych na grupie użytkowników.

 • UM-7697: Zadanie SQL z wygasłą próbką danych funkcji Purge AirWatch kończyło się niepowodzeniem.

 • AGGL-12919: Podczas eksportowania pliku CSV/XLSX z układem niestandardowym pole Wersja kompilacji systemu Android było puste.

 • PRFL-18: Dodanie wykluczonej grupy Smart w ładunku profilu powoduje awarię strony, jeśli ta sama grupa Smart została już dodana do uwzględnionej grupy Smart.

 • AMST-37551: Dodawanie nowej wersji dla aplikacji do Windows nie udawało się w pewnych sytuacjach (EAR lub zmiana ikony).

Problemy rozwiązane przez poprawkę

22.12.0.1

 • AMST-38045: Usługa Drop Ship Online Self Service nie działa w wielu współdzielonych środowiskach SaaS.

 • CMCM-190304: Format daty i godziny nie jest zlokalizowany na stronie edycji szablonu repozytorium zawartości.

 • AAPP-15235: Informacje o szczegółach urządzenia muszą być pobierane i wyświetlane.

 • AMST-38009: Nie można zmodyfikować i zapisać polecenia instalacji dla aplikacji Windows.

 • FS-2528: Nie można dodać więcej niż 20 zasobów w przypadku urządzeń z Windows.

 • PPAT-12973: STR z wieloma zakresami portów rozdzielone są na wiele linii.

 • CMEM-186750: Funkcja MEM RunCompliance przełącza urządzenia zarządzane do stanu zablokowanego, gdy jest włączona funkcja zachowania zgodności MEM.

22.12.0.2

 • INTEL-45766: Nazwa hosta urządzenia raportującego klienta jest nieprawidłowa i niespójna na platformie Intelligence.

 • ARES-24397: Procedura składowana została wywołana zbyt wiele razy, co zwiększyło rywalizację o zasoby bazy danych.

 • UM-7814: migracja z tokena dostępu do interfejsów API SCIM tokenów jst

 • AAPP-15071: tvOS DDUI Nie można załadować certyfikatów .pem, .p12.

22.12.0.3

 • ENRL-3683: Powiadomienia nie są wysyłane w odniesieniu do cyklu życia rejestracji.

 • UM-7836: Interfejs użytkownika VMware Identity Services nie może zapisać ustawień platformy Azure.

 • MACOS-3586: Stan szyfrowania dysku jest w nieprawidłowym formacie.

 • MACOS-3561: Błąd menedżera przestrzeni kontenera Rocket podczas próby dostępu do karty Zabezpieczenia w przypadku urządzenia macOS.

 • AMST-38160: Hub nie wyświetla urządzenia jako zarejestrowanego i nie odbiera aplikacji/profili.

 • AMST-38170: Brak opcji lokalizacji w zarządzaniu zbiorczym w przypadku urządzeń z systemem Windows.

 • RUGG-11774: Produkt — Zapisywanie kończy się niepowodzeniem podczas próby utworzenia manifestu usuwania pliku w sekcji Plik/Działania ze ścieżką bezwzględną w Console w wersji 22.10.

 • MACOS-3572: macOS — dodano obsługę nowego sprzętu.

 • INTEL-46368: Poprawka bazy danych kończy się niepowodzeniem z błędem ograniczenia PK podczas aktualizacji.

 • CRSVC-34950: Ulepszenie dziennika OAuth w celu precyzyjnego wskazywania źródła błędów.

 • AMST-38180: Status programu antywirusowego i zapory jest okresowo zawodny.

 • AGGL-13814: Nie można wyświetlić XML lub zainstalować profilu Android zawierającego ładunki zarówno VPN, jak i poświadczeń.

 • ARES-24508: Błędy InstallEnterpriseApplication w przypadku systemu macOS.

 • PPAT-12919: Aktualizacje DTR nie są konsekwentnie wykorzystywane przez urządzenia Windows.

 • PAT-13439: Profile VPN systemu iOS mają nieprawidłowe reguły DTR, które są stosowane do urządzeń.

 • CMEM-186769: Integracja PowerShell z Nowoczesnym uwierzytelnianiem powoduje awarię w przypadku dzierżawców O365.

 • MACOS-3553: instalacja profilu okna logowania DDUI macOS na urządzeniu kończy się niepowodzeniem i powoduje błąd.

 • AMST-38183: Komunikat o migracji pojawia się po aktualizacji do wersji 22.10 — bez FF.

 • FCA-204696: Wyszukiwanie ogólne zwraca wartość ASCII dla apostrofu w przyjaznej nazwie urządzenia.

 • ARES-24475: Nie można wyświetlić żadnych zainstalowanych aplikacji w sekcji Aplikacje w konsoli UEM.

   

22.12.0.4

 • AMST-38162: Inicjowanie wersji 22.10.4 aplikacji Hub w konsoli UEM.

 • ARES-24650: Nie można odnowić profilu aprowizacji wewnętrznych aplikacji iOS.

 • FCA-204727: Nieprawidłowe wyrównanie kolumn przypisania aplikacji.

 • AAPP-15353: Zarejestrowane przez użytkownika urządzenia iPad nie wyświetlają szczegółów modelu urządzenia w sekcji przyjaznej nazwy urządzenia i modelu urządzenia.

 • CRSVC-34953: Usługa DeviceStateMigrationService prowadzi do 100-procentowego użycia CPU w węźle.

 • CMSVC-16771: Nie można załadować widoku listy grup przypisania i nie można załadować grup przypisania w przypisaniach aplikacji.

22.12.0.5

 • AAPP-15401: Istniejące aplikacje są ukrywane na współdzielonym urządzeniu z iOS, gdy zostanie przypisana nowa aplikacja VPP.

 • AMST-38174: Oszacowanie i aktualizacja funkcji Reset firmowy oraz kontroli DeviceGuard w procesie resetu firmowego.

 • AMST-38286: Katalog Workspace One nie wyświetla kategorii niestandardowej po dodaniu do skryptu Windows.

 • ARES-24502: Enterprise Application Repository nie może już dodawać aplikacji iTunes.

 • MACOS-3605: Błąd menedżera przestrzeni podczas ładowania widoku Konta > Użytkownicy > Widok listy.

22.12.0.6

 • AMST-38337: Generowanie raportu zgodności linii bazowej na w pełni zgodnych urządzeniach powoduje odświeżenie zasad linii bazowej i przełączenie stanu na Oczekujące na instalację.

 • ARES-24702: Nie można wyświetlić/edytować profilu poświadczeń w UEM.

 • AAPP-15387: Próbka sygnału nawigacyjnego powinna wyzwalać próbkę informacji o urządzeniu, ale nie powinna zapisywać danych systemu operacyjnego.

 • CRSVC-35245: Połączenie testowe AWCM przestaje działać, kiedy konsola działa przez kilka dni.

 • MACOS-3613: DDUI — pole ładunku VPN „Wyznaczony wymóg dostawcy” ma maksymalny limit znaków wynoszący 255.

 • AAPP-15425: Przypisanie VPP po uaktualnieniu konsoli z wersji 22.06 do 22.09 nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • FCA-204781: Pula aplikacji konsoli kończy się z nieobsługiwanym wyjątkiem.

 • AMST-38342: Brak pola nazwy komputera dla urządzeń z systemem Windows.

22.12.0.7

 • UM-7885: Adres URL CN jest udostępniany usłudze tożsamości VMware w celu wywołania punktu końcowego API.

 • ARES-24750: Widok listy Warunków użytkowania jest niedostępny, a raportowanie Warunków użytkowania powoduje wyświetlanie niespójnych wyników.

 • FS-2747: Warunki nie są oceniane w przypadku macOS Freestyle.

 • ARES-24780: Uszkodzenie danych podczas ładowania danych z tabeli.

 • AMST-38397: Ograniczanie przepustowości bramy dla próbki zarządzanych aplikacji.

 • CMCM-190373: Nie można pobrać zawartości zarządzanej przesłanej do CDN z konsoli UEM.

 • CMEM-186787: Błąd połączenia testowego MEM O365 z powodu braku nazwy środowiska dla istniejącej konfiguracji.

 • AMST-38368: Inicjowanie wersji 22.06.20 aplikacji SFD w konsoli UEM.

22.12.0.8

 • CRSVC-35769: Stan zgodności urządzenia jest oznaczony jako Nieznany po rejestracji.

 • CRSVC-35959: Refaktoryzacja EventLogService w celu używania jednoczesnego zbioru.

22.12.0.9

 • AAPP-15109: Urządzenie ABM nie aktualizuje się wraz ze stanem drugiego zarejestrowanego użytkownika po przerejestrowaniu z pierwszego użytkownika na drugiego użytkownika.

 • AAPP-15611: Częstotliwość wykorzystania powiadomień o próbkach APN jest wyrównana z częstotliwością harmonogramu, co powoduje narastanie kolejki.

 • AGGL-14128: Aktualizacja Usługi przekształcania metadanych do środowiska .NET 6.

 • ARES-24647: Interfejs API odinstalowania aplikacji publicznych nie działa w przypadku aplikacji systemowych.

 • ARES-24824: Nie można dodać grupy Smart do przepływu pracy dla aplikacji wewnętrznej.

 • CRSVC-35063: Ulepszenia wydajności wyszukiwania w dzienniku zdarzeń.

 • MACOS-3659: Wprowadzono zmiany w kodzie polegające na uniezależnieniu klas w celu inicjacji nowych modeli MAC.

 • PPAT-13022: Uaktualnienie .NET Core do najnowszej wersji dla mikrousługi Tunnel.

 • SINST-176073: Tworzenie niestandardowego działania, aby usunąć starszą bibliotekę DLL z folderu Tunnel i MTS dla poprawki.

22.12.0.10

 • AMST-38349: Inicjowanie wersji 22.10.5 aplikacji Hub w konsoli UEM.

 • CRSVC-36074: Publikowanie artefaktów ES.NET 6.0 w instalatorze UEM.

 • CRSVC-36193: Nie udało się pobrać tokenu okaziciela w celu odwołania tokenu odświeżania dla aplikacji usługi Office 365.

 • CRSVC-36225: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych z powodu braku wartości inicjującej w szczegółach producenta i modelu urządzenia.

 • FCA-205027: Nie można wyszukać i dodać kont katalogowych w UEM w wersji 2210.

 • FS-3056: Odwrócenie zmiany fragmentów w przepływie pracy hosta Mac.

 • FS-3077: Inicjacja hosta przepływu pracy Mac w wersji kanonicznej.

 • INTEL-47534: ETL | Zaktualizowano sproc sumy kontrolnej urządzenia, w celu usunięcia konkatenacji. Zamiast tego wysyłane są kolumny.

22.12.0.11

 • AMST-38621: Prośba, by użytkownicy mogli załadować obraz do nakładki ekranu blokady w ładunku kodu dostępu Samsung Knox

 • CMSVC-16930: Znaczniki Lookout nie działają zgodnie z oczekiwaniami po uaktualnieniu konsoli.

 • ENRL-3709: Przepływ sygnalizacji nieprawidłowo aktualizuje informacje o systemie operacyjnym.

 • RUGG-11673: Edycja serwera przekazującego z poziomu widoku ekranu serwera przekazującego.

22.12.0.12

 • FCA-205074: Usługi katalogowe — nie można dodać kont administratora AD z domeny podrzędnej.

 • AMST-38676: Tabela sesji zarządzania urządzeniami z Windows nie jest aktualizowana.

 • ARES-25142: Zadanie SQL związane z przykładowymi danymi kończy się niepowodzeniem.

 • ARES-25137: Nie można zapisać ustawień SDK po edycji „Dozwolonych witryn” w uwierzytelnianiu zintegrowanym.

 • UM-7928: Ręczna synchronizacja atrybutów LDAP kończy się niepowodzeniem z błędem.

22.12.0.13

 • AAPP-15770: Ograniczenie komunikatów wychodzących APN i kod błędu: nieznany.

 • ARES-25157: Błąd Rocket Man na karcie urządzenia podczas instalowania aplikacji.

 • CMEM-186838: Synchronizacja skrzynki pocztowej nie udaje się z powodu niezamapowanych rekordów urządzenia.

 • CMSVC-16951: Nie można załadować widoku listy grup przypisania oraz organizacji i nie można załadować grup przypisania w przypisaniach aplikacji.

 • FCA-205223: Niestandardowe role administratora nie mogą załadować stron AA po uaktualnieniu do wersji 2212.

   

22.12.0.14

 • FCA-205257: Strona widoku listy administratorów ulegała awarii, gdy interfejs API resetowania hasła zgłaszał błąd.

 • ENRL-3738: Ograniczenia rejestracji nie są honorowane w przypadku urządzeń iPad.

 • RUGG-11960: Ekran ładowania wyświetla się ponad godzinę po kliknięciu przycisku Wyślij na stronie Listy urządzeń, na której wybrano wszystkie urządzenia iOS.

 • ARES-25171: Udoskonalenie i optymalizacja Usługi uzgadniania obiektów w celu uzgadniania urządzeń partiami.

22.12.0.15

 • FS-3214: Problem z przepływami pracy na platformie Freestyle Orchestrator. Występują błędy podczas kaskadowego wdrażania skryptów, profili i aplikacji.

 • AAPP-15867: Faza 1 wsparcia Pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

 • CMSVC-16974: Nie można załadować strony widoku listy grup przypisania i grup przypisania w przypisaniach aplikacji.

 • AMST-38806: Przykładowa procedura składowana zapisywania powoduje blokady.

 • UM-7970: Nie można zmodyfikować istniejących grup administratorów w Workspace ONE UEM.

 • AMST-38809: Wycofanie starego wywołania interfejsu API SOAP aktualizacji Windows.

22.12.0.16

 • CRSVC-37276: Zmiany w celu korekty typu przepływu pracy AppSequence w wersji 2212.

 • CRSVC-37253: Interfejs użytkownika aplikacji Hub nie wyświetla szczegółowych informacji o prywatności zarządzania urządzeniami.

 • CRSVC-37325: Usługa Interrogator nie może zapisać próbek certyfikatu.

 • CMSVC-16969: Intelligence Automation nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

22.12.0.17

 • AAPP-15941: Synchronizacja urządzenia nie może umieszczać w kolejce polecenia usunięcia profilu aprowizacji, jeśli profil aprowizacji jest współdzielony przez inne przypisane aplikacje.

 • PPAT-14137: Po migracji do CloudFront AWS strona konfiguracji Tunnel nie ładuje się.

 • SINST-176111: Kopiowanie pliku bramy API AirWatch nie powiodło się podczas wdrożenia.

 • ARES-25413: Niezamierzone konsekwencje włączenia uwierzytelniania SAML dla portalu samoobsługowego w wykazie starszych aplikacji.

 • ARES-25417: Wysokie opóźnienie w wykonywaniu zadania czyszczenia danych wygasłych próbek.

 • AMST-38846: Redukcja ruchu pustej próbki dla urządzeń WinRT.

 • CRSVC-37374: Po naciśnięciu klawisza Enter podczas tworzenia nowych zasad zgodności w widoku strony Przypisanie urządzeń zasady zgodności są zapisywane.

22.12.0.18

 • CRSVC-37520: Aktualizacja wywołania API Azure AD Graph w celu odświeżenia tokena.

 • AMST-38947: Powiadomienia WNS nie są wysyłane do urządzenia, dlatego polecenia w kolejce nie są natychmiast wykorzystywane przez urządzenie. 

 • FCA-205338: Niepowodzenie zbiorczego usuwania urządzeń w Workspace ONE UEM w wersji 2210.

 • CRSVC-37541: Strona przeglądu pokazuje nieprawidłowe dane dla urządzeń z odmową aplikacji.

 • CRSVC-37652: Nie można edytować, usunąć ani dezaktywować określonych zasad zgodności.

 • CRSVC-37483: Strona przeglądu pokazuje nieprawidłowe dane dla urządzeń bez wymaganych aplikacji.

22.12.0.19

 • PPAT-14385: Obsługa flagi funkcji DTRDeliveryToTunnelServerFeatureFlag.

 • ENRL-3765: Naprawa niezgodności atrybutów między stanem urządzenia a kanonicznym.

 • AAPP-15990: zasady zgodności stanu zagrożonego systemu iOS nie kończą oceny.

 • UM-8073: Włączenie flagi funkcji migracji AzureAD Graph do środowiska produkcyjnego i telemetrii dla interfejsu API Microsoft Graph.

 • RUGG-12094: Aktualizacja łączy w: Ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Instalatory usług pobierania.

 • CRSVC-37657: Urządzenie DEP po zresetowaniu i ponownym zarejestrowaniu nie generowało nowego certyfikatu, ale nadal używało unieważnionego certyfikatu na urządzeniu.

22.12.0.20

 • AGGL-14520: Nie można edytować istniejących profili Android Enterprise DDUI.

 • AAPP-15979: Obsługa nieprawidłowych znaków w kodzie XML odebranych z Apple MDM podczas analizowania próbek w celu uniknięcia utraty danych próbek.

 • ARES-25577: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych z powodu operacji tworzenia unikatowego indeksu.

 • AAPP-15969: Niezgodność statusu instalacji aplikacji na stronie podsumowania urządzenia z widokiem Aplikacje i książki.

 • FCA-205438: Pojawia się niebieski baner z powiadomieniem „Aktualizacja dla Workspace ONE UEM jest zaplanowana na 24.03.2023. Wyświetl szczegóły”.

 • AMST-39006: Inicjowanie — najnowsza kompilacja SFD 22.06 do serwerów Workspace ONE UEM 2212, 2210 i 2209.

 • AAPP-16004: Ulepszenia i poprawki zbierania próbek w trybie rejestrowanym w aplikacji Hub.

 • UM-8078: Wyjątek w konfiguracji LDAP.

 • SINST-176077: AirWatch Tunnel: niepowodzenie ochrony TunnelDB connectionString.

22.12.0.21

 • AAPP-16038: Usunięto kanoniczne odwołanie do odczytu w celu uzyskania statusu użytkownika urządzenia na potrzeby procedury składowania VPP.

 • UM-8128: Wyłączenie przełączania funkcji AzureADGraphMigrationFeatureFlag i InvalidateAllRefreshTokensMigrationFeatureFlag.

 • UM-8086: Występuje błąd podczas próby dodania grupy administratorów LDAP w konsoli Workspace ONE UEM i zapisania.

 • AGGL-14656: Aplikacje systemu Android nie były wyświetlane w katalogu aplikacji Hub z powodu braku rejestracji w Google EMM.

 • RUGG-12119: Przypisania produktów były opóźnione.

22.12.0.22

 • UM-8135: Nie można zapisać strony DS z ustawieniami Azure, kiedy jest skonfigurowany broker.

22.12.0.23

 • AGGL-14770: Aktualizacja grupy profili do grupy profili zezwoleń usuwa wszystkie aplikacje z listy zezwoleń.

 • AAPP-16145: Kopia zapasowa kolejki wychodzącej APN była tworzona na CN230.

 • MACOS-3896: Polecenie rotacji klucza przywracania funkcji FileVault nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • INTEL-50183: Użytkownicy rejestracji Intelligence nie byli synchronizowani zgodnie z oczekiwaniami.

 • UM-8151: Nie można dodać nowych administratorów ani zmodyfikować istniejących.

22.12.0.24

 • UM-8152: Interfejs użytkownika tworzenia grupy administratorów nie może wyszukać grupy katalogów, jeśli ustawienia regionalne nie są dostępne w języku angielskim.

 • AGGL-14892: Niestandardowe uprawnienia roli administratora dla ładunku uprawnień systemu Android.

22.12.0.25

 • CRSVC-38145: Dodanie zdarzeń powiązanych z oceną zgodności do celów rozwiązywania problemów.

 • CRSVC-38142: Zgodność — nadanie priorytetu ocenom zgodności na podstawie próbek.

 • ARES-25897: Dzienniki aplikacji z zestawu SDK urządzenia nie są czyszczone.

22.12.0.26

 • AAPP-15108: Zasada zgodności zmiany karty SIM jest fałszywie oznaczana jako niezgodna w przypadku niektórych urządzeń.

 • AGGL-14962: Aplikacja Android Tunnel nieprawidłowo raportuje „Brak zarządzanych aplikacji”, nawet jeśli są obecne.

 • AGGL-15033: Profil Wi-Fi systemu Android Enterprise (WPA/WPA2 Enterprise) nie może zapisać pola Domena.

 • ARES-25829: Stan instalacji profilu nie ładuje się w przypadku profili wdrożonych w całym środowisku.

 • ARES-25935: Zwiększony limit czasu procedury składowanej jako tymczasowa poprawka do momentu ukończenia Epic.

 • CRSVC-38595: Umożliwienie migracji przepływu unieważniania odświeżania tokenu z AAD do interfejsu API Microsoft Graph.

 • MACOS-3983: Profil macOS wielokrotnie napotyka błąd „Profil urządzenia jest uszkodzony”.

22.12.0.27

 • SINST-176153: Zaktualizowano certyfikat podpisywania kodu.

22.12.0.28

 • SINST-176168: Poprawka ekranu profilu DDUI.

22.12.0.29

 • SINST-176204: Zaktualizowano instalator, aby rozwiązać problemy z ekranem profilu DDUI.

22.12.0.30

 • AMST-39540: Obejście problemu produktu Microsoft, który przerywa instalację SFD.

 • CRSVC-39277: Hasło certyfikatu było puste.

 • FCA-205774: AirWatchSSP kończył działanie z nieobsługiwanym wyjątkiem.

 • INTEL-51755: Aktualizacja bieżącego eksportu różnic użytkownika rejestracji urządzenia, aby uwzględnić operację usuwania.

 • AMST-39507: WNS rozłączono dla wielu urządzeń z Windows.

 • AAPP-16312: Fałszywe powiadomienia APNS podczas synchronizacji zakupionych aplikacji.

 • CRSVC-40110: Nie można wyeksportować klucza prywatnego w przepływie ręcznym.

 • CMCM-190663: WS1 UEM Console pokazuje błąd menedżera przestrzeni podczas przeglądania karty zabezpieczeń dla większości urządzeń z macOS.

 • AMST-39477: Domyślna rola administratora „tylko do odczytu” do wyświetlania linii bazowej nie działała.

 • AAPP-16315: W szczegółach wewnętrznej aplikacji iOS wyświetlany jest nieprawidłowy identyfikator BundleID.

 • CMCM-190635: Zawartość zarządzana nie wyświetlała się na nowo zarejestrowanych urządzeniach.

 • MACOS-4002: Nie można skonfigurować konta administratora na urządzeniu z macOS.

 • FCA-205680: Brak przewijania w poziomie dla selektora Grupy organizacji.

 • RUGG-12326: Aktualizacja linku instalatora usługi pobierania systemu Linux w: Ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Instalatory usług pobierania.

22.12.0.31

 • AGGL-15213: Kliknięcie opcji „Dodaj wersję” na stronie przypisania profilu Kontrola aplikacji powoduje przywrócenie ustawień domyślnych ładunku Kontroli aplikacji.

 • AGGL-15329: Usunięcie próbki EFOTA z mikrousług.

 • AGGL-15446: Nie można utworzyć profilu systemu Android z harmonogramem czasowym, którego identyfikator UUID to NULL.

 • AGGL-15524: Firma Google prawdopodobnie zwiększyła długość oAuthToken (AndroidWorkSetting AccessToken został ucięty).

 • AMST-39304: Agent Arm x64 nie jest instalowany na urządzeniach z Windows zarejestrowanych przy użyciu OOBE.

 • AMST-39611: Grupa Smart nie rozpoznaje 32-bitowych urządzeń z Console w wersji 2212.

 • CMEM-186872: Zmiany skryptu Powershell i po stronie UEM dla modułu EXO V3.

 • CRSVC-38641: Zatrzymano zwracanie wyjątku z DSM w przypadku błędu 404, gdy nie znaleziono użytkownika rejestracji.

 • CRSVC-39365: System Memcached używa tylko jednego serwera.

 • SINST-176168: Usunięto problemy z ekranem profilu DDUI.

22.12.0.32

 • SINST-176222: Zgodność wsteczna z lokalnym instalatorem.

22.12.0.33

 • FCA-206083: Nie można wysyłać powiadomień push ani e-mail przy użyciu zarządzania zbiorczego.

 • AAPP-16457: Nie można załadować aplikacji z wieloma plikami info.plist w konsoli Workspace ONE UEM.

 • ARES-26475: Modyfikacja logiki synchronizacji dla zakolejkowania polecenia, gdy poprzedni stan wskazuje na oczekiwanie na wyzwolenie przy braku oczekujących poleceń.

 • AGGL-15522: Nie można wysłać konfiguracji aplikacji dla aplikacji wewnętrznej.

 • FCA-205868: Ustawienie metody ToString() jako niezależnej od kultury w celu poprawienia raportu o urządzeniach.

 • ARES-26451: Nieaktywne profile aktualizacji były automatycznie usuwane z komputerów, co powodowało niepotrzebną aktualizację urządzeń do systemu Windows 11.

 • CMCM-190728: Status dokumentu w raporcie szczegółów zawartości jest nieprawidłowy.

 • AAPP-16442: Uaktualnienie kluczy komórkowych dotyczących zapytania o informacje o urządzeniu.

 • UM-8332: Administrator z dwiema rolami nie może wyświetlić roli użytkownika utworzonej przez administratora.

 • MACOS-4062: rejestracja ADE urządzeń z macOS 14 kończy się niepowodzeniem, jeśli rejestracja niestandardowa jest wyłączona.

 • CMCM-190638: Przesłanie dużych plików z aplikacji do repozytorium kończy się niepowodzeniem.

 • CRSVC-41360: Czasy zdarzeń inspekcji dostępu warunkowego nie są zlokalizowane stosownie do strefy czasowej administratora.

22.12.0.34

 • RUGG-12445: CICO dla wielu użytkowników nie działa w przypadku urządzenia Android AOSP.

 • ARES-26621: Dzienniki urządzeń nie zostały załadowane do Workspace ONE UEM Console.

 • AGGL-15635: Problemy z automatycznym inicjowaniem danych producenta i modelu z systemem Android.

 • RUGG-12355: Nie można włączyć funkcji blokady szybkości modułu uruchamiania.

 • CRSVC-40903: Dzienniki dostępu warunkowego (dzienniki Kibana) nie działają, gdy urządzenie zostało zarejestrowane do podrzędnej grupy organizacji, a dostęp warunkowy został skonfigurowany na poziomie nadrzędnej grupy organizacji.

 • CRSVC-41710: Brama Tunnel jest nieosiągalna z nowo zarejestrowanych urządzeń z iOS.

 • INTEL-52990: Poprawka bazy danych kończy się niepowodzeniem podczas uaktualnienia.

22.12.0.35

 • ARES-26483: Nieprawidłowy identyfikator stanu profilu urządzenia w wywołaniu API.

 • AMST-39760: Obejście problemu uniemożliwiającego instalację profilu aktualizacji OEM na urządzeniu.

 • AMST-39844: WNS rozłączono dla wielu urządzeń z Windows.

 • FCA-206099: Nie można wysłać szablonu wiadomości do urządzenia z karty szczegółów aplikacji publicznej urządzenia.

 • AGGL-15523: Numer telefonu zgłaszany jako „Nie wykryto karty SIM” w przypadku właściciela profilu systemu Android 12 i nowszych na karcie Podsumowanie.

22.12.0.36

 • UM-8410: Odblokowanie synchronizacji automatycznych/ręcznych podczas niepowodzenia cyklu zaawansowanej synchronizacji LDAP.

 • RUGG-12624: Dodano obsługę odkrywania serwera przekazującego typu Pull przy użyciu adresu IP jako tekstu odkrywania.

 • PAT-15440: Przejrzano i zredukowano generowanie dzienników usługi Tunnel.

 • CRSVC-41216: Wygaśnięcie hasła do konta API Cisco ISE.

 • CMEM-186926: Obiekty nie były usuwane z pamięci, co powodowało jej wysoki poziom wykorzystania.

22.12.0.37

 • AAPP-16683: Workspace ONE UEM nie może edytować zatwierdzonej karty SIM w przypadku niektórych urządzeń.

 • AAPP-16611: Nie można edytować istniejącego profilu Wi-Fi urządzenia z iOS.

 • AGGL-16018: Profil VPN systemu Android zwraca błąd „Nie można zapisać profilu” podczas próby zmodyfikowania profilu lub dodania do niego wersji.

22.12.0.38

 • CRSVC-42823: Secure Channel — nie można znaleźć informacji o wystawieniu certyfikatu pierwotnej osobie podpisującej.

 • AGGL-15898: Wszystkie wewnętrzne aplikacje do systemu Android załadowane do Workspace ONE UEM Console otrzymywały domyślną ikonę systemu Android.

22.12.0.39

 • CRSVC-43329: Zwiększone użycie procesora CPU przez pulę aplikacji CiscoISE.

22.12.0.40

 • ARES-26618: Przekazanie duplikatu aplikacji Windows powoduje komunikat o błędzie „Aplikacja już istnieje z tą grupą organizacji”.

Znane problemy

 • AAPP-15138: Liczba instalacji nie jest aktualizowana w przypadku aplikacji Apple Books.

   Podczas wdrażania aplikacji Books na urządzeniach firmy Apple stan aplikacji Books jest nieprawidłowo wyświetlany jako „Odinstalowana” pomimo tego, że aplikacja Books została zainstalowana i jest dostępna dla użytkownika końcowego. Jest to problem kosmetyczny i nie uniemożliwia wdrożenia aplikacji Books.

  Nie ma obecnie obejścia tego problemu.

 • AMST-37856: Strona ze szczegółami urządzenia nieprawidłowo wyświetla stan „Niezagrożone” zamiast „Nieznane”.

  Status zagrożenia urządzenia z systemem Windows wynika z próbki (zabezpieczeń HAS i Windows). Jeśli urządzenie nie zgłosiło próbki, status zagrożenia powinien być wyświetlany jako „Nieznane”, ale obecnie jest wyświetlany jako „Niezagrożone”.

  Nie ma obecnie obejścia tego problemu.

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do VMware Customer Connect. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach udzielania pomocy technicznej, zobacz temat Zasady pomocy technicznej. Informacje o wypełnianiu zgłoszenia pomocy technicznej w Customer Connect i korzystaniu z Portalu usług w chmurze podano w artykule bazy wiedzy VMware dostępnym tutaj.

Dokumentacja

Aby dowiedzieć się więcej o Workspace ONE UEM, możesz skorzystać z następującego linku do dokumentacji

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon