Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2306, rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Ta wersja jest dostępna tylko dla naszych klientów SaaS w trybie Najnowszym. Funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji będą dostępne dla naszych klientów lokalnych lub zarządzanych firm hostingowych w następnym wydaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy. Workspace ONE UEM dla wydania 2306 będzie również wydaniem lokalnym.

Przygotowanie do głównych wydań systemów operacyjnych

Chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych ważnych aktualizacjach systemu operacyjnego i ich wpływie na Workspace ONE? Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Przygotowanie do głównych wydań systemów operacyjnych w Dokumentacji VMware Workspace ONE UEM Console.

Co nowego

Console

 • Zachowajmy prostotę naszych szablonów żądań do certyfikatów SCEP.

  Zmieniliśmy sposób działania w przypadku naszych certyfikatów SCEP. Automatycznie odnowione certyfikaty nie dołączają już sceprenew do podmiotu. W poprzednich wersjach „sceprenew” było dołączane do podmiotu certyfikatu jako nazwa zwyczajna. Dzięki tej modyfikacji token sceprenew jest zawarty w certyfikacie jako alternatywna nazwa podmiotu (SAN).

 • Podstawowe konta administratora mają teraz lepsze zasady bezpieczeństwa.

  Gdy resetujesz hasło do konta, sesja Workspace ONE UEM Console stosowana do zresetowania hasła jest kontynuowana, ale automatycznie wylogowujemy Cię z innych aktywnych sesji. Funkcja ta dotyczy tylko podstawowych kont administratora. Uwierzytelnianie innych firm nie jest obecnie obsługiwane. Ta funkcja jest domyślnie włączona. Nie ma dla niej ustawień systemowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Logowanie do Console.

 • Dodaliśmy pole Subject Alt Text (SAN) do szablonu urzędu certyfikacji EJBCA.

  Teraz można dodać jedną lub więcej nazw SAN do szablonu urzędu certyfikacji EJBCA w celu identyfikacji unikatowych certyfikatów.

 • Nowa reguła zasad zgodności: Tagi urządzenia

  Można teraz wykryć, czy tag jest obecny lub nieobecny na urządzeniu, i oznaczyć odpowiednio urządzenie jako niezgodne. Obsługiwane są wszystkie platformy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły i działania zasad zgodności.

iOS

 • Dodawaj klipy z sieci Web do profili Układu ekranu głównego.

  Zarządzaj lokalizacją klipów z sieci Web podczas określania układu ekranów głównych urządzenia przy użyciu profilu Układ ekranu głównego. Klipy z sieci Web możesz umieszczać na dowolnym ekranie głównym, w Docku lub w folderach.

 • Zaktualizowaliśmy Volume Purchase Program (VPP), aby obsługiwać najnowszy interfejs API firmy Apple.

  Aby ulepszyć wdrażanie aplikacji VPP, wdrożyliśmy najnowszy pakiet API firmy Apple. Chociaż ta aktualizacja odbywa się za kulisami, zauważysz lepszą wydajność i skalowalność podczas wdrażania aplikacji zarządzanych za pośrednictwem VPP.

 • Brakuje Ci różnych kluczy profili iOS? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

  Zaktualizowaliśmy profile dla ograniczeń, Wi-Fi, VPN i asystenta pominięcia konfiguracji. Profile te obsługują teraz wszystkie dostępne klucze konfiguracji od systemu iOS 16.

  Oto konkretne aktualizacje dla każdego ładunku:

  • Nowe klucze ograniczeń: zezwalanie na modyfikację planu komórkowego, zezwalanie na NFC, zezwalanie na spersonalizowane reklamy, zezwalanie na tryb przywracania z niesparowanym urządzeniem, wymuszanie dyktowania na urządzeniu, zezwalanie na blokadę automatyczną, wymuszanie tłumaczenia na urządzeniu, wymaganie zarządzanego schowka, zezwalanie na przekazywanie prywatne do iCloud, zezwalanie na ochronę prywatności poczty, zezwalanie na instalację Pilnych uaktualnień zabezpieczeń, zezwalanie na usuwanie Pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

  • Nowe klucze sieci Wi-Fi: włączenie wymaganego certyfikatu IPv6, HESSID, wymagany certyfikat TLS.

  • Nowe klucze VPN: wymuszanie tras, maksymalna jednostka transmisji (MTU), domeny SMB, zapobieganie zastępowaniu na żądanie.

  • Nowe klucze pomijania asystenta konfiguracji: sposób zwracania się, awaryjne SOS, App Store.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Profile urządzeń z systemem iOS.

macOS

 • Korzystaj z nowego pulpitu aktualizacji urządzeń z systemem macOS, aby zarządzać aktualizacjami systemu macOS.

  Nowy pulpit nawigacyjny aktualizacji urządzeń z systemem macOS umożliwia przypisywanie oraz wdrażanie drobnych i głównych aktualizacji macOS na urządzeniach. Ten pulpit nawigacyjny wykorzystuje protokół MDM firmy Apple i obsługuje opcje takie jak możliwość pobierania i przygotowania aktualizacji urządzenia, powiadamianie użytkownika o dostępności aktualizacji, a nawet wymuszanie aktualizacji bez interakcji z użytkownikiem. Docelową wersję systemu macOS i sposób działania można dobrać do określonych grup Smart i przypisać do urządzeń, a Workspace ONE będzie automatycznie ponawiać polecenia okresowo, dopóki urządzenie nie potwierdzi, że aktualizacja się powiodła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie aktualizacjami systemu macOS.

 • Przedstawiamy nowe klucze systemu macOS Ventura.

  Dodaliśmy kilka nowych opcji konfiguracji dla profili macOS:

  • Logowanie i zarządzanie elementami w tle: Uniemożliwianie użytkownikom w systemie macOS Ventura wyłączania przetwarzania w tle dla określonych aplikacji.

  • Rozszerzenie SSO: Obsługa konfiguracji rozszerzenia SSO platform innych firm.

  • Ograniczenia:

   • Zezwalanie na wdrożenie lub usuwanie pilnych aktualizacji zabezpieczeń.

   • Zezwalanie na instalację Uniwersalnego sterowania, Trybu ograniczonego USB i ręczną instalację profilu konfiguracji.

  • Zabezpieczenia i prywatność: Większa szczegółowość w zakresie opóźniania aktualizacji głównych, drobnych i niezwiązanych z systemem operacyjnym.

  • Buforowanie zawartości: Konfigurowanie natywnych ustawień buforowania na urządzeniach z systemem macOS.

  • Zapora (natywna): Aktualizacje opcji konfiguracyjnych natywnej zapory systemu.

  • Powiadomienia: Konfiguracja domyślnych ustawień powiadomień dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem macOS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji profili, zobacz temat Profile urządzeń z systemem macOS.

 • Wprowadzenie globalnej usługi powiadomień w chmurze w celu dostarczania powiadomień APN.

  APN w komunikacji aplikacji korzystają domyślnie z Usługi powiadomień w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usługa powiadomień w chmurze.

Windows

 • Aktualizacja aplikacji Windows do nowszych wersji na żądanie stała się łatwiejsza!

  Teraz można aktualizować aplikacje na żądanie przy każdym dodaniu nowej wersji. Podczas konfiguracji przypisań dla wdrożeń aplikacji włącz ustawienie Automatycznie aktualizuj aplikację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisywanie aplikacji do pulpitu systemu Windows.

 • Poznaj nowe szablony planu bazowego zabezpieczeń systemu Windows!

  Dodaliśmy dwa nowe szablony: Windows 11 w wersji 21H2 i 22H2. Uwzględniliśmy również Windows 11 w wersji 21H2 w celu tworzenia nowego szablonu testów porównawczych Windows CIS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

 • Dostosuj serwery pamięci podręcznej Drop Ship Provisioning w trybie online.

  Obsługujemy teraz niestandardowe serwery pamięci podręcznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie niestandardowego serwera pamięci podręcznej.

 • Ulepszyliśmy UEM Console pod kątem profili użytkowników i urządzeń.

  Ulepszenia dotyczące profili systemu Windows:

  • Dane profilu będą teraz dostarczane do Console za pośrednictwem profili DDUI Windows (beta).

  • Można teraz skonfigurować około 150 natywnych ładunków CSP firmy Microsoft bez używania ustawień niestandardowych.

  • Szablony VMware są za flagą funkcji — ładunki szablonów dostarczają trzy znacznie dostosowane profile (aktualizacje Windows, dostarczanie optymalizacji i proxy), aby uprościć konfiguracje systemu Windows.

  Ulepszenia dotyczące Windows Update:

  • Informacje usługi Windows Update przeniesiono do Intelligent HUB

  • Nowy widok Aktualizacja urządzenia wyświetla dokładny stan instalacji wraz ze źródłem instalacji aktualizacji w celu ułatwienia rozwiązywania problemów.

  Aby uzyskać więcej informacji na te dwa tematy, zobacz artykuł Profile Workspace ONE UEM dla Windows.

 • Rozwiązywanie problemów z Windows Update jest teraz o wiele prostsze!

  Wprowadziliśmy trzy przyciski pomagające w rozwiązywaniu problemów z aktualizacjami systemu Windows: Wstrzymaj, Wycofaj i Wznów. Aby uzyskać więcej informacji na ich temat, zobacz artykuł: Profile Workspace ONE UEM dla Windows.

Android

 • Używaj dostępu warunkowego dla współdzielonych urządzeń Android

  Z przyjemnością ogłaszamy, że firma VMware we współpracy z firmą Microsoft rozszerzyła możliwości dostępu warunkowego UEM dla platformy Microsoft Azure Active Directory (AD) o obsługę trybu urządzenia współdzielonego z systemem Android. Dzięki tej nowej integracji możesz zapewniać urządzeniom współdzielonym bezpieczny dostęp warunkowy do aplikacji usługi Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja współdzielonych urządzeń Android dla pracowników zmiany.

 • Uproszczono uwierzytelnianie w oparciu o certyfikat dla aplikacji do systemu Android.

  Teraz możesz dyskretnie przyznawać aplikacjom dostęp do certyfikatów klienckich dostarczanych przez Workspace ONE UEM. Klienty VPN, przeglądarki i inne aplikacje nie będą już musiały monitować użytkownika urządzenia, aby wybrał certyfikat do uwierzytelniania. Funkcja ta jest obsługiwana na urządzeniach z systemem Android 11 i nowszym.

Usługi katalogowe

 • Można teraz zarządzać integracją usług katalogowych Workspace ONE UEM z Vmware Identity Services przy użyciu interfejsów API.

  Usługi VMware Identity Services umożliwiają implementację tożsamości federacyjnej dla kont użytkowników i uwierzytelniania, obsługę kont usług i aplikacji klientów oraz korzystanie z wspólnych modeli dzierżawy i wzorców autoryzacji w Workspace ONE UEM i Workspace ONE Access. Obowiązują pewne ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dot. wydania VMware Identity Services.

Zanim rozpoczniesz

Konsola Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) obsługuje najnowsze stabilne kompilacje następujących przeglądarek internetowych.

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge

Przeprowadzono kompleksowe testowanie platformy, aby zapewnić funkcjonalność korzystania z tych przeglądarek. Jeśli uruchomisz konsolę UEM w przeglądarce w starszej wersji lub w przeglądarce niecertyfikowanej, mogą wystąpić drobne problemy.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy dla wersji 2306

 • CRSVC-37061: Filtry w „Zdarzeniach Console” są całkowicie uszkodzone w Console w wersji 22.10.0.1.

 • AMST-39210: Agent ARM x64 nie jest instalowany na urządzeniach z Windows zarejestrowanych przy użyciu OOBE.

 • AGGL-14515: Wybranie opcji „Dodaj wersję” na stronie przypisania profilu Kontrola aplikacji powoduje przywrócenie ustawień domyślnych profilu Kontroli aplikacji.

 • AGGL-14916: Profil Wi-Fi Android Enterprise (WPA/WPA2 Enterprise) — nie można zapisać pola Domena.

 • AGGL-14746: Niestandardowe uprawnienia roli administratora dla ładunku uprawnień systemu Android.

 • INTEL-48971: Użytkownicy rejestracji Intelligence nie są synchronizowani zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-16060: Kopia zapasowa kolejki wychodzącej APN jest tworzona.

 • AMST-38993: Adres IP sieci Wi-Fi urządzenia z Windows jest wyświetlany jako 0.0.0.0 na karcie Sieć.

 • PAT-14564: Konfiguracja aplikacji Tunnel / Nie można edytować aplikacji DTR w pewnych okolicznościach.

 • CRSVC-37205: Brak danych administratora podczas wykonywania wywołania API USUŃ urządzenie na zarejestrowanym urządzeniu.

 • AGGL-14628: Aplikacja Tunnel do systemu Android wyświetla „Brak zarządzanych aplikacji” choć są obecne.

 • UM-8007: Występuje błąd podczas próby dodania grupy administratorów LDAP w UEM Console i zapisania.

 • CMSVC-17033: Baner migracji grupy Smart jest wyświetlany nawet wtedy, gdy nie ma grup Smart, które wymagają migracji w grupie organizacji.

 • MACOS-3836: Polecenie rotacji klucza przywracania FileVault nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-14625: Zasada zgodności zmiany karty SIM jest fałszywie oznaczana jako niezgodna w przypadku niektórych urządzeń.

 • AMST-38973: Migracja ładunku Windows Update (starszej wersji) kończy się niepowodzeniem, jeśli ustawienia regionalne są inne niż angielski w ustawieniach konta.

 • AAPP-15971: zasady zgodności stanu zagrożonego systemu iOS nie kończą oceny.

 • ARES-25505: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych z powodu operacji CREATE UNIQUE INDEX.

 • CMEM-186861: Problem z synchronizacją skrzynki pocztowej z niezarządzanymi/zablokowanymi rekordami.

 • AAPP-13841: problemy z filtrowaniem aktualizacji systemu iOS.

 • AAPP-15498: Podczas meldowania/wymeldowywania natywnego dla systemu iOS urządzenia nie są przypisywane do użytkownika końcowego po zalogowaniu się przy użyciu AppleID na urządzeniu.

 • AAPP-15074: Urządzenie ABM nie aktualizuje się wraz ze stanem drugiego zarejestrowanego użytkownika po przerejestrowaniu z pierwszego użytkownika na drugiego użytkownika.

 • AAPP-15653: Ograniczenie komunikatów APNsOutbound i kod błędu: „Nieznany”

 • AAPP-15815: Niezgodność statusu instalacji aplikacji na stronie podsumowania urządzenia z widokiem Aplikacje i książki.

 • AAPP-15878: Brak walidacji szablonu wiadomości w zarządzanej dystrybucji VPP.

 • AAPP-15929: Odnowiony sToken VPP (ASM) nie synchronizuje szczegółów aplikacji na konsoli.

 • AGGL-11827: Odłączenie rejestracji G-Suite EMM systemu Android kończy się niepowodzeniem.

 • AGGL-12919: Podczas eksportowania pliku CSV/XLSX z układem niestandardowym pole „Wersja kompilacji” systemu Android jest puste.

 • AGGL-14222: Firma Google prawdopodobnie zwiększyła długość oAuthToken (AndroidWorkSetting AccessToken został ucięty).

 • AGGL-13726: Aplikacje nie instalują aplikacji na urządzeniach udostępnionych (Pixel 6).

 • AGGL-14249: Aplikacje systemu Android nie są wyświetlane w katalogu aplikacji Hub z powodu braku rejestracji w Google EMM.

 • AGGL-14366: Po dodaniu wersji identyfikator VpnUUID jest usuwany z profilu VPN XML aplikacji Workspace ONE Tunnel.

 • AGGL-14488: Roczne okresy wstrzymania aktualizacji systemu zawsze powracają do ustawień domyślnych w przeglądarkach Firefox i Safari.

 • AGGL-14532: Nie można dodać przypisania do aplikacji publicznych systemu Android. Występuje błąd Spaceman w konsoli.

 • AMST-38422: Intel vPro nie może zsynchronizować urządzeń.

 • AMST-38498: Problem z niezapisywaniem PayloadCertificateAnchorUUID przez profil sieciowy MacOS DDUI.

 • AMST-38770: System Windows oznaczony jako zagrożony po uaktualnieniu UEM do wersji 2302.

 • AMST-38822: Usuwanie użytkownika rejestracji powoduje błąd FK.

 • ARES-25392: Po załadowaniu duplikatu aplikacji systemu Windows wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Aplikacja już istnieje w tej grupie organizacji”.

 • ARES-24494: Na ekranie globalnych wyników wyszukiwania wyświetlane są zniekształcone znaki nazw dwubajtowych w konsoli UEM w wersji 2209 lub nowszej.

 • ARES-24729: Nie można dodać grupy Smart do przepływu pracy dla aplikacji wewnętrznej.

 • ARES-24884: Opcja Wyślij konfigurację jest wyłączona, gdy nowe przypisanie aplikacji tworzy się przez kopiowanie opublikowanego przypisania, w przypadku którego konfiguracja aplikacji jest włączona.

 • ARES-24942: Zadanie SQL usuwania wygasłych przykładowych danych bazy danych AirWatch kończy się niepowodzeniem.

 • ARES-24961: Używanie interfejsu API w celu wykluczenia grupy Smart z profilu opcji nie powoduje usunięcia profilu z urządzeń.

 • ARES-25070: Nie można wyświetlić listy urządzeń z listy przypisania aplikacji lub listy eksportowania urządzeń.

 • ARES-25303: Brak konfiguracji aplikacji dla Epic Rover po ponownym opublikowaniu aplikacji.

 • ARES-25083: Profile nie są przypisywane do urządzenia z systemem iOS.

 • ARES-24974: Dzienniki awarii aplikacji — nie są usuwane.

 • ARES-25229: Nieprawidłowa próbka ApplicationEventSample z urządzeń z systemem Android.

 • ARES-25309: Nie można usunąć aplikacji.

 • ARES-25377: Wysokie opóźnienie w wykonywaniu zadania czyszczenia wygasłych próbnych danych.

 • CMSVC-16822: Znaczniki Lookout nie działają zgodnie z oczekiwaniami po uaktualnieniu Console.

 • CMSVC-16867: Intelligence Automation nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CMSVC-16935: Nie można załadować widoku listy grup przypisania oraz organizacji i nie można załadować grup przypisania w przypisaniach aplikacji.

 • CMSVC-16973: Nie można załadować strony widoku listy grup przypisania i nie można załadować grup przypisania w przypisaniach aplikacji.

 • CRSVC-34061: Strona przeglądu pokazuje nieprawidłowe dane dla urządzeń z odmową aplikacji.

 • CRSVC-35200: Profile i aplikacje nie są instalowane na urządzeniu z systemem Android podczas ponownej aprowizacji.

 • CRSVC-34180: Podczas tworzenia nowych zasad zgodności w widoku strony Przypisanie urządzeń naciśnięcie klawisza Enter powoduje zapisanie zasad zgodności.

 • CRSVC-35209: Nie można edytować, usunąć ani zdezaktywować określonych zasad zgodności.

 • CRSVC-35739: Informacje w interfejsie użytkownika Hub dla systemu Android – Szczegóły prywatności > Zarządzanie urządzeniem nie wyświetlają się.

 • CRSVC-36298: Usługa Interrogator nie może zapisać próbek certyfikatu.

 • CRSVC-36361: Workspace ONE nie usuwa tokenu podczas usuwania urządzeń lub wymazywania z nich danych firmowych.

 • CRSVC-36770: Wysokie wykorzystanie procesora CPU po uaktualnieniu do wersji 23.02.

 • CRSVC-37396: Certyfikaty nie są wdrażane do urządzeń.

 • ENRL-3527: Wyrejestrowanie UEM nie powoduje wysłania ponownego uwierzytelniania do innych urządzeń użytkownika.

 • CRSVC-37402: Błąd menedżera przestrzeni podczas uzyskiwania dostępu do strony podsumowania urządzeń wzmocnionych z systemem Windows.

 • ENRL-3718: Ograniczenia rejestracji nie są honorowane w przypadku urządzeń iPad.

 • ENRL-3716: Wymagane jest dwukrotne uwierzytelnianie podczas rejestracji Intelligent Hub.

 • ENRL-3719: Nie można edytować/wyświetlać profili DEP.

 • ENRL-3736: Użycie procesora CPU serwerów DS osiąga niemal 100%.

 • FCA-205144: Problemy ze strefą czasową Console Guadalajara, Meksyk, Monterrey.

 • FCA-205160: Niestandardowe role administratora nie mogą załadować stron AA po uaktualnieniu do wersji 2212.

 • FCA-204971: Ograniczenie dostępu do edycji w przypadku strony ustawień rejestracji.

 • FCA-205179: Błąd „Nazwa użytkownika nie powinna zawierać następujących znaków...” występuje na stronie „Problem z zalogowaniem” w przypadku konta administratora, jeśli jego nazwa użytkownika zawiera znaki specjalne.

 • FCA-205220: Przechowywanie poufnych informacji na stronie ustawień zaawansowanych w sposób niezabezpieczony ujawnia wszystkie grupy organizacji.

 • FCA-205268: Wywołanie API Post API/mdm/devices/id zwraca wewnętrzny błąd serwera lub zduplikowane wyniki.

 • FCA-205221: Opcja Eksport nieznanych zagrożonych urządzeń nie jest honorowana przy eksporcie listy urządzeń.

 • FCA-205274: Brakująca karta trybu zarządzania i brak aktywacyjnej wiadomości e-mail w celu dodania domeny e-mail.

 • FCA-205277: Polecenie API V3 GET /devices/search nie zwraca żadnych informacji o sieci urządzeń.

 • FCA-205416: Niebieski baner z powiadomieniem.

 • MACOS-3325: Interfejs API do tworzenia profilu DDUI systemu macOS.

 • MACOS-3445: Nie można wybrać certyfikatu SCEP w ładunku sieciowym.

 • MACOS-3532: Globalny HTTP Proxy zawsze wyświetla „Nieskonfigurowane” dla opcji obejścia portalu uwierzytelniania.

 • MACOS-3540: Ładunek okna logowania w systemie macOS uniemożliwia dostosowanie wygaszacza ekranu.

 • MACOS-3691: Fałszywie pozytywny wynik zasad zgodności dotyczących systemu macOS w odniesieniu do statusu szyfrowania (runda 2).

 • MACOS-3697: Brakujące urządzenia Mac w skrypcie inicjującym.

 • MACOS-3740: Nie zainicjowano aplikacji Hub 23.03.

 • MACOS-3701: Urządzenia z systemem macOS nie wyświetlają opcji AirPlay w menu Więcej działań.

 • RUGG-11913: Reguły przypisywania niestandardowego nie są prawidłowo stosowane podczas rejestracji urządzenia, ponieważ dane atrybutów niestandardowych nie są pobierane do konsoli z taką szybkością, z jaką zadania produktu są umieszczane w kolejce.

 • PPAT-14114: Po migracji do CloudFront AWS strona konfiguracji Tunnel nie ładuje się.

 • RUGG-11963: Dodawanie plików w menu Pliki/Działania kończy się niepowodzeniem po ponownym kliknięciu przycisku „ZAPISZ” podczas przekazywania dużego pliku.

 • RUGG-12004: Pliki ulegają uszkodzeniu podczas dodawania wielu plików w menu Pliki/Działania.

 • UM-7887: Ręczna synchronizacja atrybutów LDAP kończy się niepowodzeniem z błędem.

 • RUGG-12081: Przypisania produktów są opóźnione.

 • UM-7948: Nie można zmodyfikować istniejących grup administratorów w UEM.

 • UM-7902: Administrator z dwiema rolami nie może wyświetlić roli użytkownika utworzonej przez siebie samego.

Problemy rozwiązane przez poprawkę

23.6.0.1

 • CMCM-190676: Dodawanie zawartości przez interfejs API jest domyślnie ustawione na nieznaną wartość „Paxar” dla klienta, podczas gdy domyślną wartością powinno być „N/A”.

 • AMST-39542: Obejście problemu MSFT, który przerywa instalację SFD.

 • UM-8276: Niespójność w odpowiedzi na żądanie szczegółów zarejestrowanego użytkownika dla pól Trybu wstępnej rejestracji i DeviceStagingEnabled.

 • MACOS-4007: Nie można skonfigurować konta administratora na urządzeniu z macOS.

 • CMCM-190659: Nieprawidłowy raport „Szczegóły zawartości według urządzeń”.

 • AAPP-16342: Rozwiązanie błędów w zadaniu ponownej próby aktualizacji systemu operacyjnego.

 • CRSVC-39404: Globalizacja nowego komunikatu o błędzie z usługi Blind Pirate (INTEL).

 • ARES-25957: Udoskonalenia PUT API reguły aplikacji.

 • FCA-205819: Zwiększenie wydajności pulpitu urządzeń dla dużej liczby urządzeń.

 • ARES-26207: Wdrażanie aplikacji wewnętrznych utyka w stanie „Oczekiwanie na zwolnienie”.

 • AAPP-16365: Aktywowana kwerenda do sprawdzenia poprawności pola APN sieci komórkowej jako pola wymaganego z DDUI.

 • AMST-39505: WNS rozłączono dla wielu urządzeń z Windows.

 • AMST-39308: Agent Arm x64 nie jest instalowany na urządzeniach z Windows zarejestrowanych przy użyciu OOBE.

 • CMCM-190660: Próba synchronizacji po zmianie nazwy folderu zwraca błąd 404 lub pusty plik XML.

 • AAPP-16314: Fałszywe powiadomienia APNS podczas synchronizacji zakupionych aplikacji.

 • FCA-205669: Brak przewijania w poziomie dla selektora Grupy organizacji.

 • AGGL-14594: Kliknięcie opcji „Dodaj wersję” na stronie przypisania profilu Kontrola aplikacji powoduje przywrócenie ustawień domyślnych profilu.

 • AMST-39479: Domyślna rola administratora „tylko do odczytu” do wyświetlania linii bazowej nie działa.

 • CRSVC-39367: System Memcached używa tylko jednego serwera.

 • CRSVC-37865: Klucz prywatny nie pasuje do klucza publicznego do certyfikatów z ADCS.

23.6.0.2

 • CRSVC-40112: Instalator certyfikatu — klucza prywatnego nie można eksportować w przepływie ręcznym.

 • AGGL-15331: Usunięcie próbki EFOTA z mikrousług.

 • INTEL-51757: Aktualizacja bieżącego eksportu różnic użytkownika rejestracji urządzenia, aby uwzględnić operację usuwania.

 • FCA-205645: Resetowanie hasła do zablokowanego konta administratora nie działa.

 • ARES-26030: Stan instalacji profilu nie ładuje się w przypadku profili wdrożonych w całym środowisku.

 • CMCM-190665: Workspace ONE UEM Console pokazuje błąd menedżera przestrzeni podczas przeglądania karty zabezpieczeń dla większości urządzeń z macOS.

 • PAT-14872: Przełączanie z AirWatch na podmiot zewnętrzny w obszarze Uwierzytelnianie klienta nie działa.

 • AAPP-16388: Komunikaty o aktualizacjach urządzenia z systemem iOS są skracane automatycznie.

 • CRSVC-39344: Nie można wysyłać poleceń niestandardowych.

 • CMCM-190685: Błędy podczas synchronizacji/sprawdzania stanu obiektu blob z CDN.

23.6.0.3

 • AMST-39652: Nowo utworzone linie bazowe w wersji 2302 mają wartości NULL w bazie danych dla BaselineTemplatePlatformUUID.

 • CMSVC-17310: Błąd kompilacji SG w zdarzeniu urządzenia dla usługi SG.

 • AMST-39697: Rejestracja w trybie autopilota kończy się niepowodzeniem po aktualizacji Workspace ONE UEM do wersji 2306.

 • AMST-39589: Poprawka inicjalna 23.02.7 do wzorca Workspace ONE UEM Console.

 • CMCM-190717: Błąd uaktualnienia bazy danych ZDT dla procedury mapowania zawartości.

 • AAPP-16051: Profil „East iOS GP i MobileConnect” przechodzi do stanu „niezainstalowany” na wielu urządzeniach.

 • AMST-39614: Grupa Smart nie rozpoznaje 32-bitowych urządzeń z Workspace ONE UEM Console w wersji 2212.

 • AGGL-15448: Nie można utworzyć profilu systemu Android z harmonogramem czasowym, którego identyfikator ScheduleListUUID to Null.

 • AMST-39633: Punkt końcowy interfejsu API „mdm/devices/security” powoduje awarię z wewnętrznym błędem serwera 500 w przypadku niektórych urządzeń.

 • MACOS-4064: Rejestracja ADE urządzeń z macOS 14 ADE kończy się niepowodzeniem, jeśli rejestracja niestandardowa jest wyłączona.

 • ARES-26352: Nieprawidłowa wersja podczas tworzenia kopii profilu Workspace ONE UEM.

 • INTEL-51913: Kod wersji aplikacji Intelligence dla systemu Android nie został pobrany prawidłowo.

 • MACOS-4033: Workspace ONE UEM pobiera pliki binarne z ESR za każdym razem, gdy działa SeedSystemAppsJob.

 • RUGG-12328: Aktualizacja linku instalatora usługi pobierania systemu Linux w: Ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Instalatory usług pobierania.

23.6.0.4

 • AAPP-16444: Uaktualnienie kluczy komórkowych dotyczących zapytania o informacje o urządzeniu.

 • CRSVC-38843: Utworzono nieklastrowany indeks w tabeli certyfikatów na podstawie obserwacji w sieci Kroger.

 • CMCM-190640: Przesłanie dużych plików z aplikacji do repozytorium nie powiodło się.

 • CMCM-190744: Alert o upływie limitu czasu dotyczącym dostępnych aktualizacji dla Workspace ONE UEM w całym środowisku SaaS.

 • CRSVC-41362: Czasy zdarzeń inspekcji dostępu warunkowego nie zostały zlokalizowane stosownie do strefy czasowej administratora.

 • AAPP-16459: Nie można załadować aplikacji z wieloma plikami info.plist w konsoli Workspace ONE UEM.

 • CRSVC-38844: Wygaśnięcie hasła do konta API Cisco ISE.

 • ARES-26477: Modyfikacja logiki synchronizacji dla zakolejkowania polecenia, gdy poprzedni stan wskazuje na oczekiwanie na wydanie przy braku oczekujących poleceń.

 • AAPP-16489: Zamówienia klienta były widziane w grupie organizacji innego klienta.

 • ARES-26477: Modyfikacja logiki synchronizacji dla zakolejkowania polecenia, gdy poprzedni stan wskazuje na oczekiwanie na wydanie przy braku oczekujących poleceń.

 • AAPP-16478: Nie można edytować istniejących profili urządzeń po aktualizacji Workspace ONE UEM do wersji 23.6.0.1.

23.6.0.5

 • FS-4302: Krok usuwania oddzielonych rekordów stanu przepływu pracy nie działa w zadaniu „Czyszczenie wygasłych próbnych danych”.

 • AMST-39764: WNS rozłączono dla wielu urządzeń z Windows.

 • ARES-26473: Intelligent Hub do Windows i klient OMADM zgłaszają różne wersje tej samej aplikacji.

 • FCA-206095: Błąd menedżera przestrzeni podczas uzyskiwania dostępu do strony widoku listy grupy organizacji z grupy organizacji klienta.

 • FCA-206048: Baner nie jest zainicjowany w tabeli BannerFeature.

 • AAPP-16513: Wysokie użycie procesora CPU i pamięci przez RestrictionsSampleLatest_Load.

 • FCA-206084: Nie można wysyłać powiadomień push/powiadomień e-mail przy użyciu zarządzania zbiorczego.

23.6.0.6

 • FS-4329: Inicjowanie hosta przepływu pracy Mac w wersji kanonicznej 23.06.

 • ARES-26485: Nieprawidłowy identyfikator stanu profilu urządzenia w wywołaniu API.

 • ARES-26577: Automatyczne czyszczenie dzienników aplikacji urządzenia i przenoszenie progu w zależności od wartości procentowej.

 • ARES-26588: Nie można dodać wielu aplikacji do folderów w układzie ekranu głównego ze względu na zduplikowane rekordy z bazy danych.

 • ARES-26503: Wiele wpisów w tabeli bazy danych dla danego identyfikatora i wersji profilu.

 • CRSVC-41779: Nie można dodać więcej niż jednego pola sieci pamięci masowej do szablonu.

 • AAPP-16494: Utworzenie interfejsu API do pobierania przyjaznej nazwy urządzenia z systemem iOS.

 • MACOS-4071: W Workspace ONE jest aktualizowany nieprawidłowy identyfikator pakietu aplikacji dla aplikacji macOS używających platformy Electron.

23.6.0.7

 • CRSVC-42633: Włączenie rejestracji urządzenia z dostępem warunkowym Microsoft dla trybu urządzenia współdzielonego.

 • AAPP-16575: Aktualizacje zgodności VPP V2.

 • AAPP-16588: Podczas meldowania/wymeldowywania natywnego dla systemu iOS urządzenia nie są przypisywane do użytkownika końcowego po zalogowaniu się przy użyciu Apple ID na urządzeniu. Konsola pokazuje, że urządzenie jest nadal związane z kontem wstępnej rejestracji.

 • ARES-26763: Opublikowanie grupy Smart nie wyzwala uzgadniania przypisania aplikacji wewnętrznej.

 • AAPP-16596: Nie można edytować istniejącego profilu Wi-Fi urządzenia z iOS.

 • RUGG-12553: [Działanie pliku] Przekazywanie kończy się niepowodzeniem z wyjątkiem w przypadku dużych plików.

 • ARES-26453: Nieaktywne profile aktualizacji są usuwane z komputerów automatycznie, co powoduje niepotrzebną aktualizację urządzeń do systemu Windows 11.

 • AMST-39803: Aktualizacje systemu Windows nie są aktualizowane na stronie szczegółów urządzenia w ramach aktualizacji dla urządzeń z Windows 11.

 • AAPP-16534: Automatyczna aktualizacja VPP kończy się niepowodzeniem z kodem określonego kraju.

 • FCA-206101: Nie można wysłać szablonu wiadomości do urządzenia z karty szczegółów aplikacji publicznej urządzenia.

 • MACOS-4090: Wszystkie przepływy pracy mają stan „w toku”.

 • PPAT-15393: [Przepływ niezarządzany] Przepływ SDK nie jest uwierzytelniany podczas korzystania z zewnętrznego urzędu certyfikacji do uwierzytelniania klienta.

 • RUGG-12565: Produkty są wyświetlane jako „w toku” po uaktualnieniu UEM.

 • PPAT-15164: Opcja uwierzytelniania wieloskładnikowego jest widoczna także dla innych typów sieci VPN.

 • AMST-39705: Status weryfikacji systemu BIOS jest wysyłany nieprawidłowo w ramach próbki informacji o zabezpieczeniach Windows.

 • AAPP-16569: Synchronizacja utknęła, a aplikacje nie są dodawane.

 • AGGL-15900: Wszystkie wewnętrzne aplikacje Android załadowane do konsoli otrzymują domyślną ikonę systemu Android.

 • AGGL-15894: Profil VPN systemu Android zwraca błąd „Nie można zapisać profilu” podczas próby zmodyfikowania profilu lub dodania do niego wersji.

 • FS-4502: Usunięcie problemów z wydajnością i raportowaniem statusu przepływu pracy związanych przepływem pracy instalacji profilu.

 • CRSVC-42635: Niestandardowa partia migracji aplikacji w narzędziu do migracji.

 • AAPP-16540: Wartości profilu VPN zmieniają się po opublikowaniu profilu.

 • FS-4540: Inicjowanie hosta przepływu pracy Mac w wersji kanonicznej — 23.06.

23.6.0.8

 • AAPP-16587: Dane niestandardowe (klucz/wartość) nie są zachowywane w profilu VPN (iOS) po ponownym otwarciu profilu.

 • AMST-39762: Obejście problemu uniemożliwiającego instalację profilu aktualizacji OEM na urządzeniu.

 • ARES-26758: Komunikat o błędzie „Aplikacja już istnieje w tej Grupie organizacji” podczas przekazywania zduplikowanej aplikacji do systemu Windows.

 • ARES-26865: Pobierane są nieprawidłowe rekordy ze względu na kolejność zduplikowanych szablonów ładunków.

 • CMEM-186928: Obiekty nie są usuwane z pamięci, co powoduje jej wysoki poziom wykorzystania.

 • CRSVC-43006: Niektóre certyfikaty tożsamości są błędnie raportowane jako typ „cert”.

 • FCA-206261: Obsługa UEM kontroli dostępu w oparciu o role w Workspace ONE.

 • PAT-15442: Przejrzano i zredukowano generowanie dzienników usługi Tunnel.

 • UM-8390: Odblokowanie synchronizacji automatycznych/ręcznych podczas niepowodzenia cyklu zaawansowanej synchronizacji LDAP.

23.6.0.9

 • AAPP-16648: Nie można zainstalować profilu VPN w urządzeniach z systemem iOS.

 • AAPP-16654: Pokazywanie lub ukrywanie pola zależnego od różnych pól, z których jest ustawione.

 • AAPP-16651: Sekwencjonowanie sekcji parametrów działania nie było poprawne.

 • AAPP-16640: Wartości listy rozwijanej ładunku VPN IKEv2 zmieniały się na wartość domyślną po dodaniu wersji.

 • ARES-26826: Wiele węzłów MetadataTransformService próbowało przeanalizować pliki i inicjować je jednocześnie, co powoduje błąd DbUpdateConcurrencyException.

 • AGGL-15990: Nie można zainstalować profili na urządzeniach z systemem Chrome OS po migracji do V2.

23.6.0.10

 • RUGG-12357: Nie można włączyć funkcji blokady szybkości modułu uruchamiania.

 • AAPP-16558: Zmiana interfejsu użytkownika przez przypisanie DEP trwała zbyt długo.

23.6.0.11

 • AAPP-16712: Korygowanie istniejących danych kontekstowych profilu.

 • CRSVC-43754: Konfiguracja aplikacji trybu urządzenia współdzielonego dla systemu Android nie kończyła się.

 • RUGG-12629: Dodano obsługę odkrywania serwera przekazującego typu Pull przy użyciu adresu IP jako tekstu odkrywania.

 • CMCM-190730: Stan dokumentu w raporcie szczegółów zawartości był nieprawidłowy.

 • CRSVC-43331: Zwiększone użycie procesora CPU przez pulę aplikacji CiscoISE.

 • AMST-40139: Jeśli ładunek „Aplikacje zarządzane” jest skonfigurowany w profilu Windows, pole wyboru w innych ładunkach stanie się ogromne.

 • ARES-26622: Dzienniki urządzeń nie są ładowane do konsoli.

 • CRSVC-42825: Secure Channel — nie można znaleźć informacji o wystawieniu certyfikatu pierwotnej osobie podpisującej.

 • CRSVC-42774: Przejście do zdarzeń aplikacji powoduje wyświetlanie komunikatu o błędzie menedżera przestrzeni.

 • ARES-26909: Synchronizacja powinna umieszczać polecenia instalacji w kolejce, gdy istnieją już polecenia oczekujące dla innych urządzeń, a poprzedni stan to „oczekuje na zwolnienie”.

 • FS-4728: Inicjowanie hosta przepływu pracy Mac w wersji kanonicznej — 23.06.

 • AAPP-16685: Workspace ONE UEM nie może edytować zatwierdzonej karty SIM w przypadku niektórych urządzeń.

23.6.0.12

 • PAT-15756: Udoskonalenia dotyczące punktów końcowych synchronizacji listy dozwolonych aplikacji Tunnel.

 • CRSVC-43698: Administratorzy otrzymują wiadomość e-mail, z której wynika, że limit wykorzystania interfejsu API 50% został osiągnięty w przypadku określonej grupy organizacji.

 • AMST-39888: Usunięcie profilu aktualizacji Windows nie powoduje usunięcia skonfigurowanych zasad.

 • AAPP-16721: Zatrzymanie dostarczania polecenia do klientów innych niż DM, jeśli brakuje informacji zleceniodawcy.

 • FCA-206435: Nieprawidłowe przekierowanie dodawania administratora usług w chmurze.

 • CMCM -190819: Pobrane pliki znikają na losowych urządzeniach.

 • AAPP-16709: Licencja aplikacji VPP nie jest wyświetlana w UEM Console i wskazywany jest brak rekordów.

23.6.0.13

 • AAPP-16422: Po skonfigurowaniu usługi CNS dla usługi APNs w wyniku ręcznej kwerendy z aplikacji Hub w UEM są wysyłane nieciche powiadomienia usługi APNs zamiast cichych.

 • PAT-15729: Wysyłanie atrybutu stanu w ramach komunikatu AWCM do serwera Tunnel.

 • CRSVC-43969: Błędy w dziennikach serwera proxy WF dla wskaźników mających zbyt wiele tagów powodują blokowanie.

 • UM-8506: Dodanie opcji „Z ponowną kompilacją” do API User Search SP.

 • CRSVC-43972: Edycja zasad zgodności nie odwraca wcześniej skonfigurowanego działania.

 • AGGL-16079: Profile poświadczeń ChromeOS nie są ponownie wdrażane między logowaniami użytkownika.

 • AAPP-16730: Uszkodzony obraz ikony dla profilu Web Clip systemu iOS.

 • RUGG-12690: Brak paska wyszukiwania aplikacji w aplikacji Launcher, gdy profil jest w trybie wielu aplikacji.

23.6.0.14

 • ARES-27142: Profil wyświetla nieaktualny stan przy instalacji po dodaniu wersji.

 • ARES-27151: Ciągła awaria punktu końcowego Workspace ONE UEM API z komunikatem o błędzie „Kolekcja nie może być zerowa ani pusta”.

 • ARES-27168: Usunięcie danych poświadczeń sieci Wi-Fi z wyświetlania XML dla konfiguracji sieci Wi-Fi typu profilu WPA/WPA2 Enterprise.

 • PAT-15811: Reguła ruchu serwera aplikacji Tunnel z Pac Reader nie działa.

23.6.0.15

 • AGGL-15919: Globalna blokada podczas działania procedury składowanej w celu oznaczania migawek jako przestarzałych.

 • AMST-40135: Adres Mac nie jest widoczny dla karty Wi-Fi na karcie Sieć.

 • AAPP-16742: Aktualizacja skryptu inicjującego, aby dodać BundleId dla aplikacji Journal.

 • RUGG-12725: Serwery Workspace ONE nie mogą połączyć się z serwerem przekazującym SFTP ze względu na konieczność wyłączenia SHA-1.

 • CRSVC-44392: Błąd menedżera przestrzeni dotyczący tagów urządzenia pojawia się na karcie Podsumowanie w kreatorze zgodności.

 • AAPP-16789: Opis niestandardowych aplikacji B2B nie jest wyświetlany w katalogu starszej wersji i aplikacji Hub.

23.6.0.16

 • ARES-27165: W przypadku pola automatycznego uzupełniania zapisywanie danych wprowadzonych ręcznie, a nie wybranych z listy rozwijanej.

 • CMEM-186982: Optymalizacja procedury składowanej, aby uniknąć przejściowego przekraczania limitu czasu.

 • ARES-27251: Usuwanie profilu nie jest wyzwalane w oparciu o rzeczywistą strefę czasową administratora po zapisaniu daty wygaśnięcia w UTC.

 • AAPP-16806: Nie można usunąć przestarzałego rekordu ABM ze strony cyklu życia rejestracji.

 • AMST-40301: Poprawka inicjalna 23.02.8 do wzorca Workspace ONE UEM Console.

 • ARES-27280: Do niektórych urządzeń z macOS przypisano aplikacje wewnętrzne Windows.

 • ARES-27256: Próbkowanie nie zapisuje SampleHash w tabeli skrótów interrogatora.

 • ENRL-3974: Nie można zapisać ustawień ograniczeń rejestracji z powodu niedokładnych danych w bazie danych.

23.6.0.17

 • ARES-27253: Naprawa niezgodności danych segmentu aplikacji z urządzeń Apple.

 • CMSVC-17482: Wyszukiwanie grup Smart na stronach Astro-Air zwraca pełną ścieżkę grupy organizacji.

 • CMSVC-17485: Nie można wysłać aktualizacji systemu iOS — awaria i błąd strony.

 • AMST-40277: Instalacja aktualizacji nie była wznawiana po wstrzymaniu.

 • AMST-40278: Wycofywanie aktualizacji nie działa, ponieważ instalacja aktualizacji nie została wstrzymana.

 • CRSVC-44715: Karta Podsumowanie zasad zgodności nie wyświetla prawidłowej liczby urządzeń ze statusem Zgodne lub Niezgodne podczas korzystania z reguły znaczników urządzenia.

23.6.0.18

 • CRSVC-45319: Dziennik systemowy nie wysyła już zdarzeń opublikowanych aplikacji po wersji 2302 WS1 UEM.

 • AMST-40279: Profil poświadczeń Windows jest wyświetlany jako zainstalowany w WS1 UEM nawet wtedy, gdy certyfikaty nie są dostarczane do urządzeń końcowych.

 • AAPP-16848: Kopiowanie profilu DDUI systemu iOS, gdy kontekst jest nieznany, powoduje błąd.

 • AMST-40370: Certyfikaty sieci Wi-Fi nie były odnawiane automatycznie.

 • AGGL-16310: Naprawa niezgodności danych dla danych użytkownika w segmencie użytkowników i kont w stanie urządzenia.

 • UM-8577: Rola administratora nie jest automatycznie wypełniana w DDUI podczas ręcznego dodawania administratora.

 • AAPP-16827: Naprawiono zduplikowany wpis do tworzenia wartości ustawienia w ładunku poświadczeń.

 • AAPP-16869: Zmiana identyfikatora urządzenia VppV2 na pusty po kliknięciu przycisku synchronizacji zasobów po zakończeniu migracji VppV2.

 • AAPP-16841: Natywna operacja CICO nie aktualizuje listy użytkowników.

 • UM-8633: Nie można utworzyć grup administratora, jeśli nazwa wyróżniająca zawiera „&”.

 • AMST-40347: Czujnik i skrypt — usunięcie zależności SH.

23.6.0.19

 • MACOS-4247: profil macOS cały czas wyświetla symbol oczekiwania dla przycisków czynności XML, Wycofaj i Więcej czynności.

 • MACOS-4227: Automatyczne dołączanie jest wybierane automatycznie w profilu sieci macOS.

 • MACOS-4224: Nie można dodać wersji do profilu macOS ze względu na ładunek okna logowania.

 • MACOS-4221: Zarządzanie aktualizacjami macOS nie działa, gdy działanie instalacji to „Zainstaluj później”.

 • CMSVC-17522: Nie można utworzyć grupy Smart za pośrednictwem interfejsu API, gdy nazwa grupy Smart zawiera dwubajtowy symbol lub liczbę.

 • ARES-27485: Dodawanie nowszej wersji aplikacji za pomocą interfejsów API powoduje usunięcie pary KVP konfiguracji aplikacji dla poprzedniej wersji.

 • AGGL-16344: Nie można wysłać konfiguracji aplikacji dla aplikacji wewnętrznej.

 • AAPP-16867: Nie można usunąć przestarzałego rekordu ABM ze strony cyklu życia rejestracji.

 • AAPP-16866: Występuje wiele problemów z ładunkiem rozszerzenia SSO.

Znane problemy

Z każdą wersją nieustannie pracujemy nad rozwiązywaniem znanych problemów. Obecnie nie ma żadnych nowych znanych problemów do zgłoszenia.

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do VMware Customer Connect. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach udzielania pomocy technicznej, zobacz temat Zasady pomocy technicznej. Informacje o wypełnianiu zgłoszenia pomocy technicznej w Customer Connect i korzystaniu z Portalu usług w chmurze podano w artykule bazy wiedzy VMware dostępnym tutaj.

Dokumentacja

Więcej informacji o Workspace ONE UEM zawiera Dokumentacja VMware Workspace ONE UEM Console.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon