Dowiedz się, jak przygotować i skonfigurować elementy platformy VMware Workspace ONE® UEM z technologią AirWatch. Elementy wspólnie zarządzają mobilnymi punktami końcowymi, systemami operacyjnymi komputerów stacjonarnych oraz zasobami korporacyjnymi, takimi jak aplikacje i poczta e-mail.

Chcesz dowiedzieć się, co zmieniło się w obecnej wersji Console Workspace ONE UEM? Zapoznaj się z najnowszymi uwagami dotyczącymi wydania Console.

Instrukcje

Czy Twoja organizacja wdraża urządzenia firmowe z systemem Android w sieci zamkniętej, aby urządzenia nie łączyły się z określonymi usługami? Gdy Workspace ONE UEM jest skonfigurowany pod wdrożenie do zamkniętej sieci, konto zarządzane nie jest dodawane do urządzenia. Oznacza to, że urządzenia nie muszą łączyć się z usługami Google, aby zakończyć rejestrację. Zapoznaj się z Wdrażanie urządzeń firmowych z systemem Android do sieci zamkniętej, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czy Twoja organizacja ma funkcje wykonywane za pomocą wspólnej puli urządzeń współdzielonych? Przykłady obejmują współdzielone urządzenia kasjerów bankowych lub udostępnione urządzenia mobilnych punktów sprzedaży w sklepach detalicznych. Jeśli tak jest, skonfiguruj Workspace ONE UEM, aby wdrażać urządzenia współdzielone i zarządzać nimi w Twoim środowisku. Sprawdź artykuł Konfiguracja Workspace ONE UEM w celu wdrożenia urządzeń współdzielonych, aby uzyskać wskazówki dotyczące platform Android i iOS.

Zasady ochrony prywatności VMware

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obsługi informacji zebranych przez aplikację Workspace ONE UEM, takich jak analizy, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności VMware.

Więcej sposobów na zapoznanie się z Workspace ONE UEM

Digital Workspace Tech Zone

Digital Workspace Tech Zone gromadzi pliki wideo, poradniki, narzędzia oraz architekturę referencyjną w jednym miejscu, aby zapewnić najkrótszą drogę do zrozumienia, oceny i wdrażania produktów firmy VMware dla użytkowników końcowych.

Jak korzystać z dokumentacji Workspace ONE UEM

Wyszukaj lub użyj nawigacji po lewej stronie, aby znaleźć dokument dopasowany do Twojej wersji Workspace ONE UEM. Dodajemy nową dokumentację dla głównych wydań Console. Aby uzyskać dostęp do plików PDF, kliknij ikonę Pobierz PDF na dowolnej stronie. (Można również utworzyć własne zestawy dokumentów, korzystając z MyLibrary.)