Dowiedz się, jak przygotować i skonfigurować elementy platformy VMware Workspace ONE® UEM z technologią AirWatch. Elementy wspólnie zarządzają mobilnymi punktami końcowymi, systemami operacyjnymi komputerów stacjonarnych oraz zasobami korporacyjnymi, takimi jak aplikacje i poczta e-mail.

Chcesz dowiedzieć się, co zmieniło się w obecnej wersji Console Workspace ONE UEM? Zapoznaj się z najnowszymi uwagami dotyczącymi wydania Console.

Nowe strony główne dokumentacji

Szukasz najnowszych dokumentacji lokalnych i SaaS? Odwiedź stronę główną Dokumentacja VMware Workspace ONE UEM, która pokazuje zasoby dostępne w naszym portalu dokumentacji. Na stronie Dokumentacja aplikacji zwiększających produktywność w VMware Workspace ONE znajdziesz również treść dotyczącą aplikacji zwiększających produktywność.

Przypadki użycia

Czy Twoja organizacja ma funkcje wykonywane za pomocą wspólnej puli urządzeń współdzielonych? Przykłady obejmują współdzielone urządzenia kasjerów bankowych lub udostępnione urządzenia mobilnych punktów sprzedaży w sklepach detalicznych. Jeśli tak jest, skonfiguruj Workspace ONE UEM, aby wdrażać urządzenia współdzielone i zarządzać nimi w Twoim środowisku. Sprawdź artykuł Konfiguracja Workspace ONE UEM w celu wdrożenia urządzeń współdzielonych, aby uzyskać wskazówki dotyczące platform Android i iOS.

Czy chcesz zastrzec urządzenie Zebra poprzez wprowadzenie meldunku urządzenia, umożliwiając tym samy obsługę wielu użytkowników? Do tego celu również przygotowaliśmy przypadek użycia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź artykuł Konfiguracja zarządzanego urządzenia firmowego Zebra z Stage Now, serwerami przekaźnikowymi i CICO Launcher.

Zasady ochrony prywatności VMware

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obsługi informacji zebranych przez aplikację Workspace ONE UEM, takich jak analizy, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności VMware.

Więcej sposobów na zapoznanie się z Workspace ONE UEM

Digital Workspace Tech Zone

Digital Workspace Tech Zone gromadzi pliki wideo, poradniki, narzędzia oraz architekturę referencyjną w jednym miejscu, aby zapewnić najkrótszą drogę do zrozumienia, oceny i wdrażania produktów firmy VMware dla użytkowników końcowych.

Jak korzystać z dokumentacji Workspace ONE UEM

Wyszukaj lub użyj nawigacji po lewej stronie, aby znaleźć dokument dopasowany do Twojej wersji Workspace ONE UEM. Dodajemy nową dokumentację dla głównych wydań Console. Aby uzyskać dostęp do plików PDF, kliknij ikonę Pobierz PDF na dowolnej stronie. (Można również utworzyć własne zestawy dokumentów, korzystając z MyLibrary.)