Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i ulepszeniach w każdej aplikacji zwiększającej produktywność, produktach pokrewnych oraz wersji konsoli Workspace ONE UEM Console. Uzyskaj szybki dostęp do dziennika zmian UEM Console, tabeli zgodności operacyjnej i ważnych informacji o zakończeniu wsparcia.

 

Dziennik zmian Workspace ONE UEM Console

Działy SaaS Ops i inżynierii są w stanie monitorować sukces aktualizacji przed udostępnieniem oprogramowania klientom lokalnym dzięki stopniowemu wdrażaniu oprogramowania do współdzielonego środowiska SaaS. Lokalne elementy zostaną udostępnione klientom w ciągu kilku tygodni od wydania oprogramowania SaaS.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2003.

Workspace ONE UEM Console

 • Jeśli raport przekroczy limit rozmiaru, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat.
  W przypadku zażądania raportu większego niż limit rozmiaru będzie on teraz wyświetlany w sekcji Monitor > Raporty i analizy > Eksport z nową etykietą statusu o nazwie „Rozmiar pliku przekracza limit”. Nowy status sekcji Eksport zostanie wyświetlony, jeśli raport wymaga więcej miejsca niż sztywny limit 4 GB.
 • Wprowadziliśmy kilka aktualizacji SAML i uwierzytelniania katalogu w aplikacji Workspace ONE Express.
  Podczas konfigurowania SAML na stronie konfiguracji usług katalogowych w aplikacji Express można teraz wyeksportować ustawienia dostawcy usług bez żadnych problemów. Ponadto uwierzytelnianie katalogu jest włączone dla grup organizacyjnych Express, co oznacza, że można teraz zarejestrować urządzenia z uwierzytelnianiem katalogu.
 • Skorzystaj z danych zdarzenia, aby wykorzystać interfejsy API Workspace ONE w oparciu o Identyfikatory UUID.
  Dodaliśmy atrybuty EnrollmentUUID i DeviceUUID do powiadomień o zdarzeniu. Te dodatkowe identyfikatory są powiązane z użytkownikiem i urządzeniem.

Android

 • Pobierz informacje zwrotne zgłoszone przez aplikacje do konfiguracji OEM w celu szybkiego wykrywania błędów.
  Skorzystaj z kanału informacji zwrotnych, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat aplikacji oraz informacje o rozwiązywaniu problemów przesłane przez aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pobieranie informacji zwrotnych z aplikacji konfiguracyjnych OEM.
 • Kontroluj, które konta Google mogą być używane w zarządzanym sklepie Google Play.
  Czasami należy umożliwić użytkownikom dodawanie kont pakietu G-Suite w celu uzyskania dostępu do firmowej poczty e-mail lub kont osobistych (na przykład, aby odczytywać wiadomości z poczty Gmail), ale niezarządzane konto Google nie powinno uzyskać dostępu do nieograniczonego sklepu Google Play. Dzięki nowemu ustawieniu Dozwolone konta w Google Play w profilu Ograniczenia możesz ograniczyć lub zezwolić na dostęp do niezarządzanych kont Google Play. Możesz utworzyć listę kont, które mogą być używane przez użytkowników w Google Play. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.
 • Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi.
  Opcja Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi w profilu Ograniczenia uniemożliwia teraz udostępnianie aplikacjom osobistym plików, zdjęć i danych profilowi zarządzanemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.

iOS

 • Przekonwertuj wszystkie licencje programu Apple Business Manager przy pomocy jednego kliknięcia.
  Możesz teraz przekonwertować wszelkie licencje oparte na użytkowniku zsynchronizowane z programem Apple Business Manager z licencjami opartymi na urządzeniu, wybierając jedną, wiele lub wszystkie aplikacje dla danej grupy organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja licencji i przypisywanie poprzez elastyczne wdrożenie.
 • Regularnie aktualizuj niestandardowe aplikacje firmy Apple.
  Teraz można włączyć automatyczną aktualizację niestandardowych aplikacji firmy Apple zsynchronizowanych z programem Apple Business Manager. Dowolne urządzenie, które raportuje aplikację posiadającą nieaktualną wersję oprogramowania, zostanie automatycznie uaktualnione.
 • Zoptymalizowano proces pomocy zdalnej w widoku listy urządzeń i widoku szczegółów.
  Rozpoczęcie sesji pomocy zdalnej na kwalifikującym się urządzeniu z poziomu widoku listy urządzeń i widoku szczegółów konsoli UEM wymaga teraz mniejszej liczby kliknięć. Zdalne sesje rozwiązywania problemów i przeprowadzania zaawansowanych konfiguracji na urządzeniach w Twojej flocie są inicjowane szybko, ponieważ przed nawiązaniem połączenia wybrano konkretne narzędzie klienckie pomocy zdalnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.

Windows

 • Uzyskaj dostęp do danych o wydajności funkcji BranchCache zarówno z poziomu urządzenia, jak i serwera.
  Nowy panel dystrybucji równorzędnej w sekcji Aplikacje i książki > Natywne > Widok listy > Wyświetl szczegóły aplikacji informuje o liczbie urządzeń, które pobrały aplikację przy użyciu dystrybucji równorzędnej, ilości pobranych danych oraz źródle pobranych danych. Na karcie Urządzenia aplikacji znajdują się teraz indywidualne dane dotyczące wydajności funkcji BranchCache dla każdego z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.
 • Zwiększono niezawodność komunikacji dla systemu Windows 10 z automatycznym odzyskiwaniem danych HMAC.
  Workspace ONE UEM automatycznie sprawdza funkcję HMAC na urządzeniach z systemem Windows 10. Jeśli system zidentyfikował uszkodzoną lub brakującą funkcję HMAC, wyzwala on odzyskiwanie danych HMAC. System wysyła je za pośrednictwem kanału OMADM do aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub w celu ponownego ustanowienia komunikacji.
 • Zachowaj swoje aplikacje zainstalowane na urządzeniach.
  Dzięki nowemu ustawieniu Zarządzania stanem pożądanym można teraz chronić zarządzane aplikacje przed usunięciem z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
 • Wdróż profile z nową kategorią grup Smart: Windows – zarejestrowane w AAD.
  Korzystaj z nowej kategorii Windows – zarejestrowane w AAD w grupach Smart, aby wykluczyć lub dodać urządzenia z systemem Windows 10 w zależności od ich stanu zarządzania. Na przykład skonfiguruj ogólny ładunek profilu poświadczeń i wyklucz grupę Smart Windows – zarejestrowane w AAD, aby można było wdrażać certyfikaty na zarządzanych urządzeniach, ale nie na urządzeniach OOBE. Podczas tworzenia grup Smart można znaleźć znajdź nową kategorię Windows – zarejestrowane w AAD w sekcji Typ kryteriów > Kategoria rejestracji. Podczas konfigurowania profilów przejdź do ładunku ogólnego i wybierz grupę z opcją Windows – zarejestrowane w AAD skonfigurowaną dla grup Smart lub włącz wykluczenia i wybierz tę samą opcję dla wykluczonych grup.
 • Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update (DCU) z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI) i jest dostosowana do wydania najnowszej wersji DCU 3.1 firmy Dell.
  Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI). Dzięki nowej wersji aplikacji Dell Command | Update uzyskano kilka obejść i skryptów, które podtrzymają korzystanie z CLI. Obserwuj strefy techniczne VMware (https://techzone.vmware.com/), aby uzyskać informacje na temat integracji i kolejnych kroków.

Zarządzanie zawartością

 • Zautomatyzuj ustawienia bramy Content Gateway w konsoli UEM.
  Teraz można tworzyć pliki konfiguracyjne w konsoli UEM w celu wdrożenia UAG. Pliki te upraszczają wdrażanie serwerów Content Gateway za pośrednictwem UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja bramy Content Gateway w konsoli UEM.

Ragedyzowane

 • Zastrzeganie aplikacji dla systemu Android obsługuje funkcję Per-App VPN.
  Funkcja Per-App VPN jest teraz obsługiwana przez zastrzeganie aplikacji na urządzeniach z systemem Android. Po skonfigurowaniu aplikacji systemu Android, która ma zostać zastrzeżona za pomocą opcji Per-App VPN, automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy aplikacja systemu Android jest uruchomiona, i przekierowuje cały ruch aplikacji przez sieć VPN. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie produktu.
 • Zastrzeganie produktu obsługuje teraz CDN.
  Teraz, gdy wprowadzono obsługę sieci Content Delivery Networks (CDN), problemy związane z przepustowością w środowisku zastrzegania stały się nieco mniejsze. Jeśli ta opcja jest włączona i skonfigurowana, CDN może zmniejszyć dystrybucję ładunków produktu w celu odciążania ruchu sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja CDN do zastrzegania.

Tunnel

 • Skonfiguruj szczegółowe ustawienia bramy Unified Access z poziomu konsoli UEM.
  Teraz można określać zaawansowane ustawienia konfiguracyjne dla bramy tunelu bezpośrednio z konsoli UEM bez konieczności logowania się do serwerów UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2001.

Workspace ONE UEM Console

 • Nowy filtr urządzeń umożliwia zastosowanie dowolnej ilości filtrów.
  Poprawiliśmy funkcję filtrowania na urządzeniach w widoku listy urządzeń. Można teraz zastosować dowolną liczbę filtrów, a lista urządzeń nie zostanie zaktualizowana aż do wybrania przycisku Zastosuj. Pozwala to zaoszczędzić czas przy wyborze filtra i aktualizacji konsoli.
 • Prezentacja Warunków korzystania z usług (TOS) dla klientów SaaS.
  Klienci SaaS logujący się do konsoli po raz pierwszy mają dostęp do Warunków korzystania z usług (TOS) dla oferty VMWare Cloud Service. Po zaakceptowaniu logujący się administratorzy nie widzą już Warunków korzystania z usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat treści umowy, zapoznaj się z ofertą VMware Cloud Service.
 • Przeglądanie wszystkich urządzeń podłączonych do tego samego routera Wi-Fi z poziomu dostosowanego Widoku listy urządzeń.
  Teraz można dołączyć identyfikator zestawu usług (SSID), inaczej nazwę sieci Wi-Fi, w Widoku listy urządzeń. Ta nowa kolumna ułatwia wyświetlanie wszystkich zarządzanych urządzeń połączonych przy użyciu tego samego routera sieci Wi-Fi. Nową kolumnę można włączyć, wybierając opcję dostosowania widoku i wybranie SSID z listy dostępnych kolumn.
 • Raporty nie zajmują dużo miejsca na dysku.
  Raporty Workspace ONE UEM od teraz nie zajmują więcej niż 4 GB. Ograniczenie to zapobiega nadmiernym cyklom przetwarzania i tworzeniu zbyt dużych raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie raportów.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.

Android

 • Rejestracja i zarządzanie urządzeniami firmowymi GMS i innymi niż GMS w ramach tej samej grupy organizacyjnej.
  Aby uniknąć tworzenia kilku grup organizacyjnych do zarządzania urządzeniami GMS i innymi niż GMS, zaktualizowaliśmy rejestrację kodu QR o uwzględnianie opcji, która wymusza rejestrację AOSP / Sieci zamkniętej. Jeśli opcja ta jest włączona w ustawieniach rejestracji kodu QR, urządzenie rejestruje się jako AOSP / Sieć zamknięta, niezależnie od typu rejestracji zarządzanej Work w ustawieniach rejestracji systemu Android. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Rozpoczęcie konfiguracji, odnawiania i odwoływania certyfikatów z konsoli UEM.
  Korzystając z rozszerzenia Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome, można w pełni zarządzać certyfikatami poziomu użytkownika i urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozszerzenie VMware Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome.

iOS

 • Aktualizacja niestandardowych aplikacji Apple przy pomocy jednego kliknięcia.
  Teraz można uruchamiać aktualizacje nieaktualnych niestandardowych aplikacji Apple.

Windows

 • Definiowanie zadań linii podstawowej przy pomocy nowej funkcji Wykluczenia.
  Teraz można wykluczyć określone grupy Smart z zadań podczas przypisywania Linii podstawowych w urządzeniach z systemem Windows 10. Ta funkcja umożliwia przypisanie linii bazowej do dużej grupy Smart, a następnie ograniczenie przypisania w celu wyłączenia określonych, mniejszych grup Smart.
 • Bezpieczeństwo danych na urządzeniach z systemem Windows 10 nawet po wymazaniu danych z urządzenia.
  Profil szyfrowania obecnie obsługuje nieprzerwane szyfrowanie systemu. W tym także po usunięciu profilu, wymazaniu danych z urządzenia lub przerwaniu komunikacji między Workspace ONE UEM a urządzeniami z systemem Windows 10.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 1912.

Workspace ONE UEM Console

 • Program VMware Identity Manager zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
  Inteligentny dostęp do cyfrowego miejsca pracy zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
 • Ulepszono odpowiedź konsoli na usunięte urządzenia.
  Po usunięciu urządzenia z konsoli jej odpowiedź nie będzie już ukrywać przyjaznej nazwy urządzenia, co umożliwi jego identyfikację.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.
 • Strona pomocy systemu w sekcji Wszystkie ustawienia > Administrator > Diagnostyka straciła stronę główną. Jednak zachowaliśmy niektóre funkcje, które były dostępne dla złącza w chmurze.
  Teraz można sprawdzić stan łącznika chmury, korzystając z opcji Testuj połączenie. Opcja ta dostarcza takie same informacje jak strona sprawdzania kondycji systemu.

Android

iOS

 • Regularnie aktualizuj urządzenia z systemem iOS, aby zawsze pracować na najnowszej i bogatej w funkcje wersji systemu iOS.
  Zarządzaj aktualizacjami systemu operacyjnego urządzeń z systemem iOS z nową strukturą aktualizacji. Nowa struktura pozwala zmusić urządzenia do pobrania i zainstalowania wszelkich aktualizacji systemu iOS dostępnych dla danego urządzenia. Możesz również powiadamiać użytkowników, gdy zakończą się poszczególne kroki. Nowy pulpit raportowania umożliwia śledzenie wdrożenia każdej aktualizacji urządzeń oraz zapoznanie się z poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania bardziej szczegółowej listy aktualizacji dla urządzenia.
 • Zapoznaj się z nowoczesnym interfejsem rejestracji użytkownika i rejestracji niestandardowej.
  Użytkownicy rejestrujący się za pomocą nowej rejestracji użytkownika dla BYOD lub niestandardowej rejestracji urządzeń dodanych do programu Apple Business Manager zobaczą nowoczesny i odświeżony interfejs, który odpowiada widokowi rejestracji Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Zapewnij dodatkowe funkcje kontroli firmowym urządzeniom z systemem iOS 13+ dla sieci Wi-Fi i aplikacji Files.
  Możesz teraz wymusić włączenie sieci Wi-Fi na urządzeniach nadzorowanych z systemem iOS 13, a także uniemożliwiać łączność z dyskami sieciowymi z aplikacji Files w profilu ograniczeń.
 • Lepsze wdrażanie aplikacji niestandardowych dzięki obszernym metadanym widocznym w konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Teraz możesz automatycznie synchronizować metadane niestandardowych aplikacji, które są dodawane poprzez integrację z aplikacją Apple Business Manager w podobny sposób do archiwizowania aplikacji publicznych. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Aktywne zarządzanie aplikacjami niestandardowymi.

macOS

 • Uproszczona pomoc techniczna dzięki rozwiązaniu pomocy zdalnej na wielu platformach.
  Funkcja Workspace ONE Assist jest teraz dostępna na systemie macOS. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Widok zdalny.
 • Zwiększone bezpieczeństwo zarządzania lokalnym kontem administratora za pomocą unikatowego, losowego hasła dla każdego urządzenia, które można wyświetlić w konsoli administratora.
  Usprawniono zabezpieczenia zarządzania lokalnym kontem administratora w systemie macOS. Usprawniono również Workspace ONE UEM, dzięki czemu 8 godzin po próbie wyświetlenia w konsoli hasła dla konkretnego urządzenia automatycznie wyzwalana jest rotacja hasła.
 • Teraz automatycznie korygujemy urządzenia, które nie posiadają wymaganych certyfikatów.
  Ulepszono zarządzanie żądanym stanem certyfikatów dla systemu macOS przez automatyczne korygowanie urządzeń, które nie posiadają wymaganych certyfikatów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Odporność profilu certyfikatu.

Windows

 • Kontroluj, kiedy wykonywane są aktualizacje urządzeń z systemem Windows 10 dzięki poprawionemu profilowi Windows Update.
  Udoskonalono profil Windows Update w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Zmniejszono niektóre pola, usunięto starsze opcje i częściowo przeorganizowano układ. Dodano także opcję maksymalnego zakresu godzin aktywności, która pozwala ograniczyć liczbę godzin aktywności w celu aktualizacji urządzenia. Można również ustawiać terminy ponownego rozruchu w oparciu o typ aktualizacji za pomocą opcji Ostateczny termin ponownego uruchomienia.
 • Tworzenie linii bazowych jest łatwiejsze w ulepszonym interfejsie użytkownika.
  Usprawniliśmy sposób tworzenia linii bazowych. Nowy układ pionowy ułatwia korzystanie z niestandardowych zasad. Przeglądanie dodatkowych zasad jest łatwiejsze dzięki nowemu układowi zwijanemu.
 • Dowiedz się, z jakiej kompilacji korzystają Twoje urządzenia z systemem Windows 10.
  Udoskonaliliśmy stronę Szczegóły urządzenia, aby w polu Numer kompilacji była wyświetlana najnowsza wersja poprawki lub czwarta cyfra wersji systemu operacyjnego urządzeń z systemem Windows 10.

Zarządzanie aplikacją

 • Zatrzymano zbieranie informacji osobistych aplikacji z urządzeń nawet przy wymuszeniu zgodności aplikacji lub zasad kontroli aplikacji.
  Zmieniono sposób gromadzenia informacji osobistych aplikacji, gdy zasady ochrony prywatności są ustawione jako „Nie gromadź”. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wpływ ustawień prywatności na zgodność listy aplikacji i profil kontroli aplikacji.
 • Usprawniliśmy instalację wszystkich instalacji aplikacji Windows.
  Teraz możesz odłożyć na później rozruch komputera lub zainstalować wiele aplikacji i ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu wszystkich aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne uruchamianie urządzenia.

Zarządzanie zawartością

 • Zarządzanie istniejącymi szablonami ręcznymi stało się łatwiejsze.
  Teraz możesz dodać linki do istniejącego szablonu.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Bezproblemowa rotacja hasła pakietu G Suite.
  Rotacja hasła pakietu Google Suite dla kont użytkowników G Suite bez konieczności zarejestrowania lub wyrejestrowania urządzenia.

Ragedyzowane

 • Dodano obsługę nazw użytkowników domeny w poświadczeniach serwera przekaźnikowego Stage Now.
  Możesz korzystać z nazw użytkowników domeny, aby uwierzytelnić serwery przekaźnikowe Stage Now. Formaty akceptowane dla nazw użytkowników domeny to: użytkownik@domena i domena\użytkownik. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Znaki specjalne Zebra Stage Now — Android.
 • Staramy się, aby program VMware Launcher był jak najbardziej zbliżony do natywnych programów do uruchamiania. Przypnij ikony do podręcznego paska lub odepnij je za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE.
  Dodaj aplikację do paska dolnego za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE. Pasek ten pozostaje widoczny podczas przesuwania przez użytkownika do innych ekranów programu Launcher.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1910, zobacz Uwagi dot. wydania 1910.

Workspace ONE UEM Console

 • Wprowadziliśmy ulepszenia w interfejsie API /users/.
  Wprowadziliśmy nowe atrybuty w interfejsach API GET /users/{uuid} oraz POST /users/, takie jak aadMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 i customAttribute5.
 • Dodaliśmy nowy interfejs API, który automatycznie synchronizuje grupy użytkownika i administratora z konsolą z usługą Active Directory lub LDAP.
  Do tej pory administratorzy musieli ręcznie logować się do konsoli, aby przeprowadzić synchronizację grupową. Wprowadziliśmy interfejs API do przeprowadzania synchronizacji grup, który umożliwia automatyzację. Nowy interfejs API GET /GroupSyncActions/{uuid} uzyskuje stan zatwierdzenia grupy za pomocą tokena dostępu i łącza do scalenia tej grupy. Wynik zawiera również informacje o członkach dodanych do grupy lub usuniętych z niej. Nowy interfejs API POST /GroupSyncActions scala grupy użytkowników lub grupy administratorów, które znajdują się w stanie „Oczekująca prośba o zatwierdzenie”.

Android

 • Wyświetl spersonalizowaną wiadomość przy usuwaniu profilu do pracy na urządzeniu użytkownika końcowego.
  Możesz teraz wysłać użytkownikowi końcowemu spersonalizowaną wiadomość w momencie, gdy postanowisz usunąć profil do pracy.
 • Zwiększyliśmy bezpieczeństwo dotyczące słabszych metod uwierzytelniania i powiadomień o zmianie hasła.
  Profil kodu dostępu zapewnia lepsze zabezpieczenie przy słabszych metodach uwierzytelniania i przy powiadomieniach o zmianie hasła. Zakres wymagane hasło umożliwia określenie czasu po odblokowaniu urządzenia za pomocą słabszego uwierzytelniania, po upływie którego użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła. Pole tekstowe Alert o zmianie hasła umożliwia określenie ilości czasu przed wygaśnięciem hasła, o którego zmianie informowany jest użytkownik.
 • Uaktualniliśmy profil uruchamiania o dodatkowe konfiguracje.
  Możesz teraz włączyć lub wyłączyć przycisk „Home” oraz włączyć lub wyłączyć opcję blokady klawiatury w Profilu uruchamiania dla systemu Android Enterprise.

Chrome OS

 • Bezpiecznie zarządzaj certyfikatami poziomu użytkownika i urządzenia za pomocą rozszerzenia Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome.
  Rozszerzenie Workspace ONE UEM dla Chrome OS jest automatycznie instalowane na zarządzanych urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznego zastrzegania zarówno certyfikatów Microsoft ADCS użytkowników oraz urządzeń i zapewnia bezproblemową łączność z Wi-Fi i aplikacjami sieciowymi. Ponadto bezpośrednia komunikacja z konsolą UEM umożliwia szybszą synchronizację urządzenia po rejestracji i rozszerzoną widoczność urządzenia.
 • Możesz zdalnie wyłączać urządzenia, które zostały zgubione lub skradzione za pomocą Trybu Utraconego dla systemu operacyjnego Chrome.
  Tryb Utracony dla systemu operacyjnego Chrome pozwala zdalnie wyłączać zgubione lub skradzione urządzenia i umożliwia ustawienie w nich niestandardowej wiadomości wyświetlanej na ekranie blokady za pośrednictwem profilu urządzenia systemu operacyjnego Chrome. Gdy urządzenie jest wyłączone, nie może być używane w żadnym celu. Urządzenia można ponownie włączyć zdalnie po ich znalezieniu.

iOS

 • Możesz zwiększyć możliwości aplikacji dzięki dodatkowym funkcjom dostępnym przez zdalne kojarzenie domen.
  Skonfiguruj wszelkie domeny wymagające skojarzenia z ich aplikacjami wewnętrznymi lub aplikacjami innych firm bez ręcznego uwzględniania ich w pliku uprawnień aplikacji. To skojarzenie może zostać użyte do zaawansowanych funkcji, takich jak rozszerzenie SSO, łącz uniwersalnych i udostępnionych poświadczeń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dodawanie przypisania i wykluczeń do aplikacji.
 • Unikaj opóźnień akceptowania monitów i szybko zaangażuj swoich uczniów w korzystanie z aplikacji.
  Uczniowie z zarządzanymi identyfikatorami Apple ID utworzonymi w programie Apple School Manager nie są już zobowiązani do zaakceptowania monitów o instalację aplikacji i książek. Workspace ONE w trybie cichym akceptuje te monity w imieniu zarządzanego identyfikatora Apple ID bez konieczności interakcji z administratorem.
 • Skorzystaj z najnowszych standardów komunikacji dla powiadomień Apple Push.
  Komunikuj się z urządzeniami Apple za pośrednictwem protokołu zarządzania urządzeniami HTTP/2 i dostarczania powiadomień push do aplikacji biurowych VMware.

Windows

 • Możesz używać czujników, aby monitorować swoje 64-bitowe urządzenia z systemem Windows 10.
  Czujniki urządzeń z systemem Windows Desktop obsługują teraz kontrolę uruchamiania skryptów PowerShell w oparciu o architekturę urządzenia. Można ograniczyć skrypt do wersji 32-lub 64-bitowej albo wymusić uruchomienie skryptu w wersji 32-bitowej bez względu na architekturę urządzenia. To ulepszenie ogranicza błędy przy korzystaniu z czujników dla urządzeń 64-bitowych.
 • Dowiedz się, jak zapewnić zgodność urządzeń z liniami bazowymi.
  Konsola UEM informuje teraz o zgodności urządzenia z określoną Linią bazową. Wyświetl aktualny stan zgodności urządzeń do opublikowanych zasad linii bazowej. Funkcja raportowania zgodności linii bazowych korzysta z progu zgodności wynoszącego 15% przed oznaczeniem urządzenia jako niezgodnego.
 • Nasze grupy Smart są nie tylko Smart – są również elastyczne. Rozpocznij tworzenie grup Smart dla określonych OEM dla urządzeń z systemem Windows Desktop.
  Dodano obsługę OEM systemu Windows Desktop i modeli dla grup Smart.
 • Pracujemy nad wersją testową funkcji Digital Employee Experience Management dla wdrożeń systemu Windows 10.
  Funkcja Digital Employee Experience Management pozwala na współpracę między Workspace ONE UEM i Workspace ONE Intelligence. Jeśli ta funkcja jest włączona, Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows wysyła dane telemetryczne do Intelligence dotyczące stabilności oraz użycia aplikacji i systemu operacyjnego.
  W następnej wersji Intelligence można zobaczyć swoje dane w pulpitach nawigacyjnych, aby dowiedzieć się, co działa, a co wymaga naprawienia. Użyj pulpitów nawigacyjnych, aby skoncentrować się na określonych analizach i korzystać z automatyzacji w celu ograniczenia możliwych problemów i naprawiania problemów po ich wystąpieniu.
  Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem zbierania danych, skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta, aby włączyć tę funkcję.

Zarządzanie aplikacją

 • Możesz skorzystać ze stałego monitorowania stanu aplikacji we wszystkich urządzeniach.
  Ulepszyliśmy różne obszary UEM Console, które są związane z monitorowaniem wdrażania aplikacji. Workspace ONE UEM Console monitoruje teraz aplikacje i zapewnia szczegółowe informacje o stanie aplikacji na podstawie raportów dotyczących urządzenia oraz na podstawie działań podjętych w konsoli UEM.

Tunnel

 • Dodaliśmy obsługę reguł ruchu urządzenia dla Workspace ONE Tunnel w macOS.
  Utwórz zasady szczegółowe dla przypadków użycia takich jak podział tunelowania i filtrowanie domen dla aplikacji macOS. Dodaj aplikacje i zasady z poziomu Reguł ruchu urządzenia aplikacji Tunnel i dostarcz je jako część istniejących profili.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1909, zobacz Uwagi dot. wydania 1909.

Workspace ONE UEM Console

 • Weź udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta VMware (CEIP).
  Workspace ONE UEM jest teraz uczestnikiem Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) firmy VMware, którego celem jest udoskonalenie produktów i usług, rozwiązywanie problemów i doradzanie w kwestii najlepszego wdrożenia i korzystania z naszych produktów.  W ramach programu CEIP firma VMware regularnie gromadzi informacje techniczne na temat użytkowania przez Twoją organizację produktów i usług firmy VMware zgodnie z kluczami licencyjnymi VMware wykorzystywanymi przez tę organizację.  Dane te nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób. Szczegółowe informacje dotyczące programu CEIP znajdują się w Centrum pewności i zaufania pod adresem https://www.vmware.com/pl/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatyczne ponawianie próby zapewnia ulepszoną obsługę instalacji profilu. 
  Dodaliśmy nową logikę ponownych prób dla profili, których instalacja na urządzeniach nie powiodła się. Nowa logika ponawia próbę zainstalowania profili po zameldowaniu urządzeń.
 • Zapoznaj się z nowo opracowanymi szablonami wiadomości.
  Przeprojektowane szablony wiadomości zapewniają teraz lepszą globalną obsługę. W nowym systemie administratorzy korzystający z szablonów wiadomości widzą tylko szablony dla aktywnego języka. Na przykład, jeśli administrator używa Workspace ONE UEM Console w języku japońskim, zobaczy tylko szablony wiadomości w języku japońskim.
 • Zachowuj swoje karty na współdzielonych urządzeniach, korzystając z powiadomień o zdarzeniu API do meldowania i wymeldowywania.
  Dodaliśmy powiadomienie o zdarzeniu API, które pozwala zobaczyć, kiedy urządzenia współdzielone zostają zameldowane lub wymeldowane. Powiadomienie o zdarzeniu umożliwia rozpoznanie wzorców użytkowania i pomaga zachować karty na współdzielonych urządzeniach. 
 • Powiadomienia UEM dostępne jako wiadomości w aplikacji Intelligent Hub są teraz dostępne w menu Powiadomienia. 
  Jeśli aktywowano usługi Workspace ONE Intelligent Hub i włączono powiadomienia, powiadomienia UEM, takie jak powiadomienia o problemach ze zgodnością, będą wysyłane za pośrednictwem usługi powiadomień. To ulepszenie pozwoli pracownikom na pobieranie wszystkich powiadomień ze strony aplikacji Intelligent Hub, co zapewni spójność pracy. Nie jest już konieczne przechodzenie do strony Konta > To urządzenie > Wiadomości w aplikacji Intelligent Hub, aby wyświetlić powiadomienia z UEM.

Chrome

 • Przedstawiamy nowy profil Dell dla określonych funkcji zarządzania firmy Dell. 
  Po wprowadzeniu na rynek serii Dell Enterprise Chromebook, firma Dell przedstawiła specyficzne dla siebie funkcje zarządzania z nowym profilem Dell (Chrome OS)

iOS

 • Popraw swoje bezpieczeństwo, korzystając z nowych elementów sterujących dostępem do dysku USB.
  Możesz teraz uniemożliwić dostęp do dysku USB i plików w profilu ograniczeń w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym. 
 • Korzystając z profilu VPN, określ, w jaki sposób urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym mają obsługiwać ruch sieciowy.
  Możesz teraz ustawiać domeny, z którymi automatycznie łączą się konta poczty, kontaktów i kalendarza. Możesz również określić, jak klient wirtualnej sieci prywatnej (VPN) uwzględnia lub wyklucza lokalny ruch sieciowy.
 • Zarządzaj funkcją sterowania głosowego w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym uruchomionych w trybie pojedynczej aplikacji.
  Blokuj lub zezwalaj na funkcje kontroli głosowej w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym podczas konfiguracji profilu trybu pojedynczej aplikacji
 • Przenieś funkcję SSO do swoich aplikacji razem z profilem rozszerzenia SSO.
  Nowy profil rozszerzenia jednokrotnego logowania dla urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym umożliwia dostarczenie docelowych adresów URL zarówno dla przekierowania, jak i poświadczeń SSO.
 • Dostosuj obsługę rejestracji dla urządzeń zsynchronizowanych za pomocą aplikacji Apple Business Manager. 
  Urządzenia zsynchronizowane za pomocą aplikacji Apple Business Manager (wcześniej DEP) można wdrożyć przy użyciu zestawu konfigurowalnych i oznakowanych ekranów sieciowych. Ekrany te oferują niestandardową rejestrację z zaawansowanymi działaniami rejestrowania, takimi jak nowoczesne uwierzytelnianie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i akceptacja umowy EULA.
 • Obsługujemy nową, skupioną na ochronie prywatności metodę rejestracji, która chroni dane osobowe użytkowników, jednocześnie zapewniając dostęp do zasobów przedsiębiorstwa.
  Zarejestruj wszystkie urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym przy użyciu zarządzanych identyfikatorów Apple utworzonych w aplikacji Apple Business Manager za pośrednictwem federacji i platformy Azure AD. Zarejestrowane urządzenia użytkownika zapewniają ulepszą ochronę prywatności, która oddziela dane zarządzane od osobistych, zapewniając jednocześnie podstawowe funkcje zarządzania, takie jak instalowanie aplikacji, konfigurowanie sieci Wi-Fi i wymogi hasła.
 • Odśwież konfigurację karty eSIM.
  Zażądaj od urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym odświeżenia konfiguracji karty eSIM dla określonego operatora poprzez wprowadzenie zmian na stronie szczegółów urządzenia.  

macOS

 • Usprawnij korzystanie z funkcji asystenta konfiguracji dzięki nowym opcjom dostosowywania głównego konta użytkownika. 
  Dostosuj podstawowe informacje o koncie użytkownika utworzone w Asystencie konfiguracji na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina podczas automatycznej rejestracji za pośrednictwem aplikacji Apple Business Manager. Wprowadź te zmiany podczas tworzenia lub edycji profilu rejestracji DEP
 • Synchronizuj SSO oraz hasła AD na swoich urządzeniach razem z profilem rozszerzenia SSO. 
  Skonfiguruj rozszerzenia aplikacji, które korzystają z funkcji jednokrotnego logowania przy użyciu rozszerzenia SSO podstawowego lub Kerberos na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina za pomocą ładunku rozszerzenia SSO

 • Uprość doświadczenia użytkownika poprzez automatyzację zatwierdzania nowych rozszerzeń systemu. 
  Kontroluj ograniczenia i ustawienia aplikacji korzystających z rozszerzeń systemu, konfigurując profil rozszerzeń systemowych

 • Zapobiegaj wyciekom danych dzięki nowym ograniczeniom usługi Handoff.
  Ogranicz możliwość korzystania z funkcji ciągłości usługi Handoff na komputerach z systemem Mac w wersji 10.15, konfigurując klucz tej usługi w profilu ograniczeń

 • Monitoruj stany bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu, aby upewnić się, że działają tylko zatwierdzone systemy operacyjne. 
  Wyświetl stan bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu urządzeń Mac z systemem 10.15 Catalina na stronie szczegółów urządzenia

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Funkcja Content Locker otrzymuje nową nazwę. Przedstawiamy aplikację Workspace ONE Content.
  Workspace ONE Content posiada wszystkie funkcje aplikacji Content Locker, ale pod nową nazwą. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat VMware Workspace ONE Content

Ragedyzowane

 • Zachowaj prostotę rejestracji urządzenia Honeywell z systemem Android dzięki rejestracji z użyciem kodu kreskowego.
  Możesz uprościć obsługę rejestrowania dzięki funkcji rejestracji urządzeń Honeywell z systemem Android za pomocą kodu kreskowego. Aby zarejestrować urządzenie, wystarczy zeskanować kod kreskowy

Windows

 • Wszystko jest lepsze dzięki firmie Dell i nowemu zaświadczeniu o systemie BIOS firmy Dell.
  Chroń swoje urządzenia stacjonarne firmy Dell z systemem Windows, korzystając z nowego zaświadczenia o systemie BIOS firmy Dell. Ta usługa analizuje system BIOS urządzeń firmy Dell i przekazuje stan systemu BIOS do aplikacji Workspace ONE UEM. Korzystając z zasad zgodności Workspace ONE UEM, można szybko podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka, jakie zagrożone urządzenia mogą spowodować w sieci.

Workspace ONE Express

 • Dowiedz się więcej o uaktualnianiu do Workspace ONE UEM.  
  Teraz masz jasny obraz korzyści, jakie to uaktualnienie do Workspace ONE UEM może przynieść Twojej organizacji. Uzyskaj dostęp do przydatnych filmów, demonstracji na żywo i dokumentacji wszystkich funkcji Workspace ONE UEM, nie wspominając o prostej obsłudze samego uaktualnienia.
 • Ułatwiliśmy migrację starszych urządzeń z systemem Android do systemu Android Enterprise. Wypróbuj nasze nowe narzędzie migracji Android w aplikacji Express.
  Narzędzie migracji systemu Android przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Po zarejestrowaniu aplikacji Workspace ONE Express jako dostawcy usług zarządzania mobilnością przedsiębiorstw w Google możesz migrować starsze urządzenia z systemem Android. 
 • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami stało się łatwe dzięki wprowadzeniu karty Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia. 
  Karta Rozwiązywanie problemów zawiera dziennik zdarzeń i wykaz poleceń, a także oferuje funkcje filtrowania i wyszukiwania, które umożliwiają rozwiązywanie problemów na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz kartę Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1908, zobacz Uwagi dot. wydania 1908.

Android

 • Zarejestruj urządzenia w trybie zarządzania firmowego Android Enterprise bez zarządzanego konta Google. 
  Urządzenia można zarejestrować w trybie zarządzania firmowego Android Enterprise bez zarządzanego konta Google w następujących sytuacjach:
  • w przypadku braku połączenia z Google,
  • podczas pracy w sieci zamkniętej,
  • gdy urządzenia nie zawierają usług Google (AOSP/non-GMS).  
   Strona rejestracji dostawcy EMM systemu Android zawiera teraz możliwość wyboru sieci zamkniętej AOSP jako zarządzany typ rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rejestracja urządzenia z systemem Android
 • Możliwe jest również resetowanie hasła na urządzeniach z systemem Android 8.0 i nowszym, które mają profil służbowy.
  Możesz teraz wybrać polecenia Czyszczenia hasła i Resetowania hasła na urządzeniach z profilem służbowym z systemem Android 8.0 lub nowszym. Polecenie „Wyczyść hasło służbowe” powoduje usunięcie wezwania związanego z bezpieczeństwem pracy na urządzeniu, a polecenie „Resetuj hasło służbowe” wyświetla monit o wprowadzenie nowego hasła. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Polecenia zarządzania urządzeniem.

iOS

 • Dodaliśmy nowe przyciski ładunku zasad używania sieci dla wszystkich urządzeń z systemem iOS 13.
  Skonfiguruj funkcje pomocy sieci Wi-Fi dla docelowych kart fizycznych i kart eSIM dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie profilu zasad korzystania z sieci
 • Pomiń wszystkie nowo dodane ekrany Asystenta ustawień dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Możesz pominąć nowo dodane ekrany Asystenta konfiguracji dla urządzeń z systemem iOS 13 dodane do aplikacji Apple Business Manager.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wypełnianie profilu rejestracji DEP
 • Dodaliśmy nowe przyciski Ograniczeń ładunku dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Zablokuj przełączanie sieci Wi-Fi, klawiaturę QuickPath, funkcję „Znajdź moich znajomych” i „Znajdź moje urządzenie” w systemie iOS 13. Dodaliśmy także kilka istniejących opcji wymagających nadzoru, takich jak ograniczanie dostępu do aparatu, przeglądarki Safari, kopii zapasowych iCloud i treści dla dorosłych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracje profilów ograniczeń
 • Wyłącz możliwość przełączania pomiędzy natywnymi aplikacjami Poczta, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia i Notatki przez użytkownika. 
  Dodaliśmy nowy przycisk ładunku profilu Exchange dla urządzeń z systemem iOS 13, który umożliwia konfigurację oraz uniemożliwia użytkownikowi osobne przełączanie się między natywnymi aplikacjami Poczta, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia i Notatki. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie profilu poczty EAS dla natywnego klienta poczty

macOS

Windows

 • Uprość dystrybucję równorzędną dzięki nowemu profilowi Windows Desktop.
  Przenieśliśmy usługę dystrybucji równorzędnej Workspace ONE z Grupy i ustawienia do profilu urządzenia dla Windows Desktop. Nowy profil dla urządzeń z systemem Windows Desktop upraszcza konfigurację ustawień dystrybucji w ramach Workspace ONE Peer.
  Rozwiązanie dla dystrybucji Workspace ONE Peer obsługuje teraz tryb rozproszonej, hostowanej i lokalnej funkcji BranchCache wraz z dodatkowymi ustawieniami konfiguracji, takimi jak procent wolnego miejsca na dysku i maksymalny wiek pamięci podręcznej.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dystrybucja Peer z Workspace ONE
 • Samodzielnie skonfiguruj swoje urządzenia z systemem Windows 10, korzystając z szyfrowanych niestandardowych usług PPKG.
  PPKG umożliwia zastrzeganie urządzeń z systemem Windows 10 za pomocą aplikacji, profili i poświadczeń rejestracji, których używasz. Z tego pakietu można korzystać w ramach funkcji pracy w gotowym środowisku Windows 10 (Out of Box Experience) lub później po skonfigurowaniu urządzenia.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Utwórz pakiet zastrzegania dla urządzeń z systemem Windows 10
 • Firma VMware ogłasza wprowadzenie platformy Workspace ONE Express+ we współpracy z firmą Dell.
  Workspace ONE Express+ to rozwiązanie do zarządzania światłem przeznaczone dla małych i średnich firm, które obsługuje urządzenia z systemem Windows 10 i aplikacje Office365.

Workspace ONE Express

 • Zarejestruj konto Google w aplikacji Workspace ONE Express, która obsługuje teraz urządzenia z systemem Android Enterprise.
  Program Workspace ONE Express obsługuje teraz system Android Enterprise, w tym obsługę typów rejestracji Profili do pracy i Zarządzania firmowego, a także obsługę zarządzanych zasad i zasobów Google Play, Android Enterprise. Ekspresowa obsługa starszych wersji systemu Android nie ulega zmianie.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rejestracja
 • Program Workspace ONE Express umożliwia dodanie katalogu aplikacji do ekranu głównego urządzeń.
  Po skonfigurowaniu oprogramowania Workspace ONE Express można dodać katalog aplikacji do ekranu głównego urządzeń. Ta opcja ułatwia pobieranie przez urządzenia opcjonalnych aplikacji, które zostały im przypisane.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja aplikacji Express

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1907, zobacz Uwagi dot. wydania 1907.

Workspace ONE UEM Console

 • Usprawniono logowanie do Console po przekroczeniu limitu czasu sesji.
  Console zapamiętuje teraz, czy jesteś użytkownikiem SAML, czy innym niż SAML. Po przekroczeniu limitu czasu sesji użytkownicy SAML mogą zalogować się ponownie bez żadnych kliknięć. Użytkownicy inni niż SAML posiadający zapamiętaną nazwę użytkownika i hasło zobaczą swoje dane logowania wypełnione automatycznie na ekranie i mogą się ponownie zalogować za pomocą jednego kliknięcia. To ulepszenie jest domyślnie włączone.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Logowanie do UEM Console
   
 • Sprawdź, czy Twoje certyfikaty APN są połączone za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
  Dodaliśmy opcję ręcznego przeprowadzenia testu i sprawdzania, czy Twoje certyfikaty APNs łączą się przez protokół HTTP/2. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Sprawdzanie łączności APN za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
   
 • W znacznikach urządzenia nie jest już wyświetlany kolor znacznika i typ znacznika w konsoli.
  Opcje dla koloru znacznika urządzenia i typ znacznika urządzenia zostały usunięte z konsoli.
   
 • Cofanie przypisania znacznika urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Możesz teraz cofnąć przypisanie znaczników urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Cofanie przypisania znaczników z wielu urządzeń.
   
 • Oferujemy uproszczoną integrację z serwerem Adaptiva w celu obsługi wdrożeń dystrybucji oprogramowania równorzędnego.
  Workspace ONE UEM obsługuje nową wersję serwera Adaptiva. Dla wszystkich istniejących klientów Workspace ONE UEM nadal obsługuje poprzednią wersję serwera Adaptiva. Aby korzystać z nowej integracji, zaktualizuj swój serwer Adaptiva i AirWatch Cloud Connector do wersji 1907.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie ustawień oprogramowania do dystrybucji równorzędnej z serwerem Adaptiva
   
 • Aplikacja AirWatch Express otrzymała nową nazwę. Nosi teraz nazwę Workspace ONE Express.
  Workspace ONE Express posiada wszystkie funkcje aplikacji AirWatch Express, ale pod nową nazwą. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wprowadzenie do Workspace ONE Express.
   
 • Ulepszyliśmy prywatność przez dodanie zapytania danych lokalizacji do Workspace ONE Express.
  Ochrona prywatności jest ważna dla naszych klientów. Po wybraniu opcji Tak w ankiecie z menu Wprowadzenia na urządzeniu użytkownika wyświetla się monit z pytaniem o zezwolenie na udostępnianie danych lokalizacji. Jeśli użytkownik odmówi, dane lokalizacji nie będą zbierane.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ankieta dotycząca konfiguracji aplikacji Express.
   
 • Uzyskaj lepszy widok stanu zadania importowania partii w Workspace ONE Express.
  Możesz teraz wyświetlać stan zadań importowania partii. Wybierz kolejno opcje Konto > Użytkownicy > Stan partii, aby zobaczyć stan zainicjowanych już zadań importu partii.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Użytkownicy lub urządzenia funkcji importu partii.
   
 • Maksymalnie wykorzystuj możliwości strony widoku listy telekomunikacji dzięki nowej opcji eksportu.
  Dodaliśmy opcję eksportowania szczegółowych informacji o użyciu i danych roamingu w formatach CSV i XLSX. Wyeksportowany plik jest dostępny do pobrania na stronie Monitorowanie > Raporty i analizy > Eksporty
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Szczegóły użycia planu dla zasobów telekomunikacyjnych.
   
 • Ulepszyliśmy logikę synchronizacji stanu użytkowników katalogu.
  Stan kont administratorów i użytkowników rejestracji w konsoli UEM synchronizuje się teraz prawidłowo z dezaktywacjami dokonanymi w usłudze Active Directory pod następującymi warunkami. Użytkownik wskazany w opcji Nazwa użytkownika BIND, znajdującej się w sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe na karcie Serwer musi mieć uprawnienia administratora usługi Active Directory. Kosz musi również zostać włączony przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Active Directory.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Synchronizacja stanu użytkowników katalogu.
   
 • MDM - Weryfikacja konfiguracji LDAP jest teraz bardziej ujednolicona. Weryfikacja LDAP bezpośrednio w konsoli. 
  Administratorzy mogą teraz podczas konfiguracji usług katalogowych weryfikować użytkowników i grupy użytkowników katalogu oraz ich atrybuty, nawet przed dodaniem ich do konsoli UEM. Ulepszona funkcja pomaga uniknąć niepoprawnych konfiguracji, które mogą powstać wskutek nieprawidłowych ustawień usług katalogowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Mapowanie informacji użytkownika dotyczących usług katalogowych.
   
 • Karta Ustawienia została usunięta z globalnych wyników wyszukiwania w celu przyspieszenia wyszukiwania.
  Jeśli zdecydujesz się wyszukać ustawienia, rozpocznij wyszukiwanie na stronie Konfiguracja. Wybierz kolejno Grupy i ustawienia > Konfiguracje i wprowadź słowo kluczowe w polu tekstowym wyszukiwania.

Android

 • Proces konfiguracji dla publicznych aplikacji systemu Android umożliwia teraz ustawienie zaawansowanych konfiguracji obsługiwanych przez producenta OEM.
  Nowe aktualizacje obejmują:
  • Obsługę zagnieżdżonych tablic pakietów.
  • Lepszy, uproszczony układ z przydatnymi etykietami narzędzi. 
  • Możesz pozostawić nieużywane opcje konfiguracji aplikacji jako puste zamiast usuwać je z interfejsu.
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Przypisywanie aplikacji dla systemu Android.
 • Dodaliśmy przepływy pracy migracji programowej w celu przenoszenia urządzeń wyposażonych w starsze wersje administrowania urządzeniem do profilu roboczego.
  Przeprowadzanie migracji z wdrożenia systemu Android (w starszej wersji) do systemu Android Enterprise (dawniej Android for Work), aby zyskać większą kontrolę i spójność wszystkich urządzeń OEM przy większym bezpieczeństwie i lepszym komforcie użytkowania dla pracowników z urządzeniami BYOD.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Migracja administratora urządzenia z systemem Android (dla starszych wersji)
   
 • Udoskonalony profil hasła zapewnia lepszą obsługę natywnych funkcji systemu Android.
  Profil Hasło dla systemu Android został zaktualizowany w celu obsługi natywnych funkcji dla systemu Android 9,0. Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia: 
  • Wymuszanie oddzielnego hasła w celu służbowego i osobistego użytkowania urządzenia.
  • Zwiększono maksymalną ilość dni na wygaśnięcie hasła ze 180 do 9999.
  • Określanie dodatkowych opcji hasła biometrycznego. 
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ustawienia wymuszania hasła (Android).
 • Zachowaj bezpieczeństwo urządzeń zarządzanych w miejscu pracy i urządzeń firmowych przeznaczonych do użytku osobistego (COPE) za pomocą hasła początkowego.
  Korzystając z opcji Określ hasło początkowe w profilu hasła, możesz teraz skonfigurować hasło początkowe na poziomie urządzenia na wszystkich wdrożonych urządzeniach. Po wdrożeniu można zresetować hasło na poziomie urządzenia.
  Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Ustawienia wymuszania hasła (Android).
   
 • Kreator kodu QR zapewnia teraz większą elastyczność dla aplikacji systemowych podczas rejestracji urządzenia. 
  W przypadku wszystkich urządzeń zarządzanych w miejscu pracy zezwól aplikacjom systemowym na zachowanie zainstalowanych niekrytycznych aplikacji systemowych w urządzeniu zarządzanym w miejscu pracy lub wybierz opcję Wyłącz, aby usunąć te aplikacje.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Zapewnianie wersji beta lub deweloperskiej systemu operacyjnego Chrome oraz przetestowanie wersji przedpremierowej, zanim stanie się ogólnodostępna.
  Określanie, czy urządzenia otrzymają system operacyjny Chrome w wersji beta, rozwojowej lub produkcyjnej za pomocą pola kanału dystrybucji w profilu aktualizacji systemowych. Jest to przydatne przy testowaniu wersji oprogramowania przed rozpoczęciem aktualizacji całej floty urządzeń.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu aktualizacji systemowych (Chrome OS).

iOS

 • Włączanie ochrony danych urządzeń w dowolnie wybranym czasie. 
  Zapewniamy teraz możliwość wyczyszczenia hasła urządzenia podczas meldowania urządzenia współdzielonego.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja urządzeń współdzielonych
 • Automatyczna konwersja aplikacji na żądanie na zarządzane, jeśli wybierzesz opcję „Ustaw aplikację, aby była zarządzana przez MDM, jeśli została zainstalowana przez użytkownika”. 
  Jeśli teraz zainstalujesz aplikację jako niezarządzaną (na przykład ze sklepu App Store), konsola automatycznie przekonwertuje ją na zarządzaną, gdy włączone jest ustawienie Ustaw aplikację, aby była zarządzana przez MDM, jeśli została zainstalowana przez użytkownika, niezależnie od tego, czy stosowana jest metoda dostarczania aplikacji automatycznie lub na żądanie. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dodawanie przypisania i wykluczeń do aplikacji

macOS

 • Rotacja kluczy odzyskiwania na żądanie w celu zapewnienia lepszej zgodności zabezpieczeń.
  Dodano nowe ulepszenie zabezpieczeń do Szczegółów urządzenia i portalu samoobsługowego — automatycznie rotujące osobiste klucze odzyskiwania FileVault po upływie 15 minut od uzyskania dostępu przez użytkownika lub administratora.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rotacja osobistych klucze odzyskiwania
   
 • Kontrolowanie ograniczeń parowania kart inteligentnych w urządzeniach z systemem macOS w wersji 10.12.4 i nowszych.
  Dodaliśmy teraz nowy ładunek profilu w celu konfiguracji ustawień i ograniczeń dotyczących użycia karty inteligentnej.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu karty inteligentnej
   
 • Ograniczanie lub zezwalanie na przechwytywanie nagrań ekranu i zrzutów ekranu.
  Dodaliśmy nowy klucz ograniczeń, który uniemożliwia użytkownikowi wykonywanie zrzutów ekranu lub przechwytywanie nagrań ekranu.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu ograniczeń

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Możliwe jest wybranie wielu plików i ich jednoczesne usunięcie z poziomu widoku listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch.
  Widok listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch obsługuje teraz zbiorcze usuwanie plików.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Widok listy zarządzania zawartością.
   

Tunnel

 • Przygotowujemy coś nowego. Nadchodząca wersja aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows wymaga nowej oprawy i dodatkowych ustawień.
  W konsoli UEM pojawią się nowe ustawienia odnoszące się do aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows. Wstrzymaj się z korzystaniem z tych dodatkowych ustawień do czasu, gdy nowa aplikacja będzie dostępna.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel dla aplikacji systemu Windows.
 • Czas przenieść domeny Safari z profilu VPN systemu iOS do konfiguracji reguł ruchu urządzeń.
  Usunęliśmy sekcję Domena Safari z pliku XML profilu VPN. W przypadku uaktualniania do wersji 1907 ze starszej wersji należy zaplanować płynną strategię migracji i przenieść wszystkie domeny Safari z profilu VPN systemu iOS do konfiguracji reguł ruchu urządzeń. 

Windows

 • Chcesz, aby Twoje urządzenia z systemem Windows 10 były skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi? Funkcja linii bazowych jest teraz dostępna dla wszystkich klientów.
  Linie bazowe umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i dostosowanie ich do standardów branżowych, takich jak testy porównawcze CIS. Dla linii bazowych ustawić można preferowane konfiguracje i zarządzać nimi w całości zdalnie, bez żadnych zależności od sieci VPN lub domeny. Można również tworzyć niestandardowe linie bazowe przy użyciu obiektu zasad grupy. Nowe ulepszenia linii bazowych obejmują edycję i usuwanie niestandardowych linii bazowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Korzystanie z linii bazowych

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1905, zobacz Uwagi dot. wydania 1905.

Workspace ONE UEM Console

 • Dowiedz się, jak lepiej wykorzystać możliwości AirWatch Express dzięki nowym konfiguracjom domyślnym.
  • Zbieranie lokalizacji jest teraz domyślnie włączone dla nowych wdrożeń AirWatch Express. . Użytkownicy końcowi otrzymają teraz monit potwierdzenia swoich urządzeń z prośbą o pozwolenie na zbieranie danych o lokalizacji. Jeśli pozwolenie zostanie udzielone, dane lokalizacji będą pojawiać się w sekcji Szczegóły urządzenia w konsoli UEM Console.
  • Katalog aplikacji jest teraz domyślnie włączony dla nowych wdrożeń AirWatch Express. Po zarejestrowaniu na ekranie startowym urządzenia zostanie wyświetlony wycinek sieciowy katalogu aplikacji, umożliwiający użytkownikom końcowym wyświetlenie wszystkich przypisanych aplikacji.
  • Szybkie odblokowywanie urządzeń z systemem iOS w trybie utraconym z paska narzędzi działania w widoku szczegółów urządzenia.
 • W aplikacji AirWatch Express wprowadzono kilka udoskonaleń konfiguracji, które mają wpływ na zbieranie lokalizacji, katalog aplikacji i tryb utracony urządzeń z systemem iOS.
 • Pobieraj konta i grupy użytkownika za pomocą nowego interfejsu API SCIM.
  Nowy interfejs API SCIM umożliwia pobranie wszystkich grup, do których należy użytkownik. 
 • Automatycznie zatwierdzaj aplikacje z kreatora Wprowadzenie do Office 365.
  Kreator Wprowadzenie do Office 365 umożliwia automatyczne zatwierdzenie aplikacji pakietu Office 365 dla systemu Android Enterprise. Jest to teraz normalny przepływ.
 • Eksportuj raporty do plików XLSX tak jak do plików CSV.
  Oprócz eksportowania plików CSV można teraz eksportować widoki list i raportów jako pliki XLSX. Dzięki temu można uniknąć problemów z formatowaniem plików w formacie CSV.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Łatwa aktywacja usług Hub Services dla klientów korzystających już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz łatwo włączyć usługi Hub Services, jeśli korzystasz już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Wprowadź istniejący adres URL programu VMware Identity Manager, aby aktywować usługi Hub Services. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania poświadczeń administratora. Użyjemy tych podanych wcześniej do połączenia VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.

iOS

 • Raportuj o fizycznych kartach SIM i kartach eSIM za pomocą nowej funkcji obsługi dwóch kart SIM.
  Administratorzy mogą teraz raportować zarówno o fizycznych kartach SIM, jak i kartach eSIM skonfigurowanych na obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak iPhone XR, XS i XS Max.

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Dodaj wartości wieloznaczne, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów.
  Można teraz korzystać z symboli wieloznacznych (*) na początku i końcu ścieżki pliku, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów przy użyciu szablonu ręcznego.

Ragedyzowane

 • Skorzystaj z udogodnienia automatyzacji, aby dodać aplikacje do profilu modułu uruchamiania.
  Możesz teraz tworzyć reguły dynamiczne, aby automatycznie umieszczać na białej liście aplikacje dodane do profilu modułu uruchamiania. Reguły te umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych w polu Aplikacja. Po dodaniu symbolu wieloznacznego ikona aplikacji jest wyświetlana jako zbiór aplikacji i pojawia się w dostępnym miejscu na ekranie. Nie musisz ponownie publikować aplikacji przy każdym dodaniu nowej aplikacji.
 • Rozszerzyliśmy sieć dostarczania zawartości (CDN) na moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.
  Sieć dostarczania zawartości (CDN) jest teraz rozszerzona o moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.Podczas rejestracji moduł uruchamiania jest wypychany do urządzenia przy użyciu usługi CDN zamiast usług urządzenia. Zwiększa to wydajność dostarczania modułu uruchamiania do urządzeń i zmniejsza obciążenie serwera po wdrożeniu nowej wersji modułu uruchamiania.

Windows

 • Wykorzystaj w pełni urządzenia Dell dzięki zaktualizowanemu profilowi systemu BIOS i integracji programu Dell Command | Monitor.
  Nie jest już konieczne ręczne wypychanie Dell Command | Monitor do urządzeń z systemem Windows, aby korzystać z profilu systemu BIOS. Po wypchnięciu profilu do urządzeń Workspace ONE UEM automatycznie wypycha do urządzeń program Dell Command | Monitor.
 • Przekaż wiedzę użytkownikom. Włącz wyświetlanie postępu dla stacjonarnych urządzeń z systemem Windows rejestrowanych przy użyciu przepływu pracy w gotowym środowisku pracy (OOBE, Out-Of-Box-Experience).
  Nowy podgląd postępu informuje użytkownika o tym, co dzieje się za ekranem podczas rejestracji OOBE. Możesz również zezwolić użytkownikom na pomijanie OOBE po upływie określonego limitu czasu.

 • Urządzenia użytkowników końcowych nie wymagają już korzystania z profilu antywirusowego Windows przez Intelligence Hub.
  Utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń stacjonarnych z systemem Windows za pomocą programu Windows Defender jest teraz niezwykle łatwe, ponieważ dla urządzeń z systemem Windows nie jest już wymagany agent ze zaktualizowanym profilem antywirusowym.

 • Urządzenia mają ogromną liczbę skojarzonych atrybutów. Wykorzystaj moc czujników, aby dotrzeć do konkretnych urządzeń.
  Urządzenia z systemem Windows Desktop mają ogromną ilość atrybutów do zapamiętania, takich jak sprzęt, system operacyjny, certyfikaty, poprawki, aplikacje i wiele innych. Aby śledzić wszystkie te atrybuty, utworzyliśmy Czujniki. Można teraz utworzyć czujnik dla określonego atrybutu i wyświetlać zebrane dane w Workspace ONE Intelligence, tworząc wizualizacje na pulpity nawigacyjne i dostosowując raporty.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1904, zobacz Uwagi dot. wydania 1904.

Workspace ONE UEM Console

 • Pragniemy zapewnić lepszy komfort logowania.
  Administratorzy mogą teraz zapisywać swoją nazwę użytkownika i swoje hasła w pamięci podręcznej przeglądarki, by użyć ich do kolejnych logowań.
 • Łatwe identyfikowanie urządzeń. Dodaliśmy nowy identyfikator urządzenia o nazwie Publiczny adres IP w widoku Szczegóły urządzenia i Lista urządzeń.
  Dodaliśmy Publiczny adres IP do strony Szczegóły urządzenia, Widok listy urządzeń i Ustawienia prywatności, aby umożliwić ograniczanie dostępu do nich zgodnie z potrzebami firmy i użytkowników końcowych.
  Publiczny adres IP urządzeń można wyświetlić, przechodząc do sekcji Urządzenia > Widok listy, a następnie wybierając przycisk Układ i dostosowując wybór kolumn. W widoku Szczegóły urządzenia Publiczny adres IP można znaleźć na karcie Sieć. Ustawienia prywatności dla publicznych adresów IP urządzeń można zmienić, przechodząc do Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Prywatność w sekcji Sieć.
 • Nowy selektor usług (My Services Selector) zapewnia dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu UEM Console. 
  Teraz można uzyskać dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu konsoli Workspace ONE UEM Console z selektorem usług. Selektor jest dostępny w menu nagłówka niemal każdej strony konsoli.
 • Teraz oferujemy uwierzytelnienie SAML dla konfiguracji wielodomenowych.
  Administratorzy (wyłącznie) mogą teraz używać uwierzytelniania SAML w środowiskach wielodomenowych dla Workspace ONE UEM, co zwiększa użyteczność zaufanego już protokołu uwierzytelniania poza konfiguracje jednodomenowe. Pomoc techniczna dla środowisk wielodomenowych jest domyślnie włączona i dokonywanie ustawień systemowych w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Aplikacja AirWatch Express zapewnia teraz dodatkową opcję komunikacji z urządzeniami użytkownika przy użyciu wiadomości SMS.  
  Zacznij korzystać z wiadomości SMS w aplikacji AirWatch Express. Strona konfiguracji SMS jest teraz dostępna w aplikacji AirWatch Express. Aby korzystać z tej funkcji, wymagane jest konto z obsługiwanym dostawcą usług SMS. Obsługę wiadomości SMS można włączyć, przechodząc do Grupy i ustawienia > Konfiguracje > SMS, a następnie wypełniając opcje ustawień, w tym Typ bramy i Hasło.

Android 

 • Czas rozpocząć korzystanie z usługi Google Firebase Cloud Messaging.
  Firma Google ogłosiła, że począwszy od 10 kwietnia 2018 r. będzie wycofywać usługę Google Cloud Messaging na rzecz nowej platformy wiadomości w chmurze o nazwie Firebase Cloud Messaging (FCM). Po wycofaniu GCM klienci rejestrujący nowe urządzenia w środowiskach obsługujących GCM mogą doświadczyć znaczących opóźnień w komunikacji pomiędzy aplikacją Workspace ONE UEM Console a urządzeniami z systemem Android. 
  Wszystkich klientów zachęca się do uaktualnienia aplikacji VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub oraz Workspace ONE do wersji, które obsługują Firebase Cloud Messaging. 
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o nadchodzących zmianach w usługach przesyłania wiadomości w chmurze w środowiskach wykorzystujących urządzenia z systemem Android w portalu My Workspace ONE.

Zarządzanie zawartością

 • Nowa strategia buforowania zawartości „just-in-time”, która eliminuje duże użycie pamięci.
  W celu zwiększenia wydajności ponownie zaprojektowaliśmy pamięć podręczną zawartości. Nowa strategia buforuje tylko te foldery i rekordy zawartości, do których uzyskują dostęp użytkownicy. Foldery są buforowane indywidualnie, w przeciwieństwie do starej struktury, w której buforowano całe repozytorium.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Rozpocznij dostosowywanie atrybutów używanych w wywołaniach API do pakietu Google Suite.
  Obecnie oferujemy możliwość zmiany atrybutu użytkownika dla przydzielania zasobów w ramach pakietu Google Suite. Atrybuty używane w wywołaniach API do pakietu Google Suite można dostosować, określając atrybut alternatywny zamiast adresu e-mail użytkownika. 

iOS

 • Zablokuj użytkownikom możliwość modyfikacji ustawień osobistego hotspotu.
  Można teraz ograniczyć użytkownikom możliwość modyfikowania ustawień osobistego hotspotu i uniemożliwić Siri rejestrowanie danych z powrotem na serwerach usługi na urządzeniach z systemem iOS 12.2 lub nowszym.

macOS

 • Obsługujemy już usługi aplikacji Hub Services w macOS Intelligent Hub 19.04.
  Konsola UEM Console 1904 obsługuje funkcje macOS Intelligent Hub 19.04, które obejmują rozszerzony katalog, usługi People, powiadomienia i niestandardową kartę ekranu startowego. 
 • Nowy i udoskonalony profil szyfrowania FileVault.
  Profil szyfrowania dysku obsługuje obecnie odroczoną aktywację MDM. Aktualizacja profilu zapewnia również bardziej szczegółowe kontrole w zakresie zachowania aplikacji Hub w przypadku włączania szyfrowania i deponowania klucza odzyskiwania. 

Ragedyzowane

 • Popraw zabezpieczenia serwera przekazującego. Konfiguracja serwera przekazującego obsługuje obecnie protokół HTTPS.
  Podczas konfiguracji serwera przekazującego można teraz wybrać protokół HTTPS, włącznie z konfiguracją kodu kreskowego Stage Now. Skorzystaj z tej funkcji, konfigurując punkt końcowy HTTPS przy użyciu wybranego narzędzia konfiguracji serwera sieci Web (na przykład IIS). Należy również przejść do Urządzenia > Przydzielanie zasobów > Serwery przekazujące > Widok listy, wybrać Dodaj, potem Dodaj serwer przekazujący, a następnie na karcie Połączenie urządzenia jako Protokół należy wybrać „HTTPS”.

Windows

 • Zapewnij swoim urządzenia z systemem Windows ochronę przed szkodliwą komunikacją dzięki nowemu profilowi zapory.
  Nowy profil zapory zawiera nowe ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 10. Teraz można skonfigurować różne zachowania dla połączeń z domenami oraz sieciami publicznymi i prywatnymi. Można również dodać własne niestandardowe reguły zapory.
 • Uprościliśmy konserwację pakietu zastrzegania Dell Provisioning for VMware Workspace ONE dzięki wykorzystaniu szablonów.
  Szablony pozwalają skonfigurować ustawienia pakietu zastrzegania, w tym aplikacji, i zapisać ustawienia do późniejszego użycia. Dodaliśmy również możliwość edycji i usuwania istniejących pakietów zastrzegania.
  Jeśli korzystasz z istniejących pakietów PPKG, po uaktualnieniu do wersji 1904 zostaną one usunięte, ponieważ nie będą już obsługiwały nowego przepływu pracy. Konieczne będzie ponowne utworzenie pakietów PPKG.
 • Daj użytkownikom ich aplikacje. Dodaj aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania oprogramowania Dell Provisioning for Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz dodać aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania. Aplikacje te zostaną zainstalowane, gdy użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do urządzenia.
 • Czasem linia bazowa wymaga lekkiego poprawienia.
  Teraz można dostosować domyślne ustawienia ADMX w liniach bazowych Windows Desktop Baselines. To dostosowanie jest również dodawane do dodatkowych zasad ADMX.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1903, zobacz Uwagi dot. wydania 1903.

Workspace ONE UEM Console

 • Przełączanie pomiędzy wszystkimi skonfigurowanymi usługami Workspace ONE.
  Można teraz przełączać się pomiędzy wszystkimi usługami Workspace ONE, korzystając z nowej ikony bento w menu nagłówka. Wybierz nową ikonę znajdującą się po prawej stronie nazwy konta. Ta funkcja jest domyślnie włączona.
 • Kryteria filtrowania grupy Smart stają się coraz bardziej inteligentne.
  Przy tworzeniu grupy Smart dostępne są dwie nowe, przydatne kategorie: Typ zarządzania i kategoria rejestracji. 
  Typ zarządzania umożliwia namierzanie urządzeń na podstawie różnych platform, zarządzanych przez MDM lub aplikacje takie jak Boxer czy Content. 
  Kategoria rejestracji umożliwia szczegółowe zapoznanie się wyłącznie z pulą urządzeń Apple lub Android, izolując urządzenia według określonej ścieżki rejestracji. Można na przykład wyświetlić tylko urządzenia firmy Apple, które zostały zarejestrowane w DEP lub urządzenia z systemem Android Enterprise. Aby zapoznać się z pełnym zakresem typów zarządzania i kategorii rejestracji, należy przejść do opcji Grupy i ustawienia > Grupy > Grupy przypisania i wybrać przycisk Dodaj grupę Smart.
 • Uzyskaj dostęp do szablonów wiadomości, które są charakterystyczne dla Twojego procesu rejestracji.
  Po dodaniu brakujących użytkowników usługi Active Directory do grup użytkowników uzyskasz dostęp do szablonów wiadomości charakterystycznych dla Twojej rejestracji. Oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymać wiadomość dotyczącą rejestracji, która uwzględnia Twoją konfigurację. Na przykład, jeśli rejestracja ograniczona jest tylko do zarejestrowanych urządzeń z tokenem, można wysłać tym użytkownikom wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji, która odzwierciedla tę konfigurację i zawiera token. Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Grupy użytkowników > Widok listy, wybierz opcję Dodaj, a następnie Dodaj grupę użytkowników. Następnie włącz opcję Wyślij wiadomość e-mail do użytkownika podczas dodawania brakujących użytkowników i wybierz Szablon wiadomości, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Teraz możesz mieć jedną grupę administratorów tworzącą znaczniki dla Twoich urządzeń i pozostawić przypisywanie znaczników innej grupie.
  Przypisywanie znaczników urządzeń zostało udoskonalone. Możesz posiadać jedną grupę administratorów, której zadaniem jest tworzenie wszystkich znaczników dla Twoich urządzeń i pozostawić masowe przypisywanie tych znaczników innej grupie administratorów.
  Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Administratorzy > Role i dodaj do swoich ról administratora nowy zasób „Zarządzanie masowe urządzeniami — przypisywanie znaczników”.
 • Zapewniamy większą elastyczność zarządzania urządzeniami, ponieważ aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz trzy nowe działania urządzenia.
  Aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz funkcję Wyczyść hasło, Wyczyść pamięć urządzenia i Aktualizuj system operacyjny (dla systemów iOS i MacOS). 
  Przejdź do opcji Urządzenia > Widok listy, otwórz widok szczegółów urządzenia, wybierając przyjazną nazwę w widoku listy, a następnie wybierz przycisk Więcej działań.
 • Konfiguracja łączy przepływów mobilnych opartych na kontach usług z konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Administratorzy mogą teraz wprowadzać poświadczenia konta usługi na konsoli podczas konfigurowania złączy OOTB.
 • Rozszerzenie narzędzia Identity Manager jako źródła uwierzytelniania dla rozwiązania Workspace ONE Intelligent Hub.
  Poprzednio program Identity Manager i jego funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego umożliwiały uwierzytelnianie tylko użytkownikom usługi UEM Active Directory. Teraz użytkownicy podstawowi/lokalni UEM mogą być uwierzytelnieni przez program Identity Manager w Intelligent Hub. 
  Ponadto program Identity Manager może być teraz używany do wstępnej rejestracji systemu Android i rejestrowania urządzeń udostępnionych w programie Intelligent Hub. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Android i będzie dostępna dla systemu iOS w przyszłej wersji.
 • Oferujemy jednokrotne logowanie bez potrzeby ponownego uwierzytelniania do aplikacji Intelligent Hub oraz zasobów.
  Można teraz włączyć podstawową synchronizację użytkownika, aby dodawać użytkowników lokalnych do lokalnego katalogu UEM programu VMware Identity Manager. Po zsynchronizowaniu podstawowych kont można wykorzystać Workspace ONE Intelligent Hub do uzyskiwania dostępu do zasobów za pomocą jednokrotnego logowania.
 • Wprowadziliśmy wyszukiwanie za pomocą szybkich filtrów dla ładunków.
  Wprowadziliśmy pasek wyszukiwania, który ułatwia znajdowanie pożądanego ładunku w modalnym oknie profilów. Ładunki można wyszukiwać, wprowadzając tekst w filtrze wyszukiwania Szukaj ładunku.
 • Rozszerzyliśmy zabezpieczenia ograniczające tworzenie nowego użytkownika rejestracji przez proces rejestracji w przepływie Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika.
  Użytkownicy nie mogą już tworzyć innych użytkowników rejestracji w ramach przepływu Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika. W imieniu innego użytkownika mogą jedynie rejestrować urządzenie.
 • Usuń wszystkie powiadomienia z konsoli za pomocą jednego przycisku.
  Można odrzucić wszystkie aktywne powiadomienia i wysłać je na listę Odrzucone alerty. Wypróbuj tę funkcję, wybierając ikonę dzwonka w prawym górnym rogu ekranu Workspace ONE UEM Console, a następnie opcję Odrzuć wszystko. Nie istnieje ustawienie włączające tę funkcję. Jest ona domyślnie włączona.

Android 

 • Dostosowywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń mobilnych dla przedsiębiorstw.
  Strona aktualizacji systemu Android w konsoli Workspace ONE UEM Console zawiera dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie aktualizacji usługi Samsung Enterprise Firmware Over the Air (EFOTA).
  Aby skonfigurować następujące aktualizacje Samsung EFOTA dla systemu Android, przejdź do opcji Urządzenia > Cykl eksploatacji > Aktualizacje i wybierz kartę Android:
  • Metoda instalacji
  • Czas rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia
  • Strefa czasowa serwera
  • Sieć
 • Osiągnęliśmy koniec pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store.
  Firma VMware zakończyła świadczenie ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store 15 grudnia 2018 r., zgodnie z ogłoszeniem w grudniu 2017 r. dla klientów korzystających z metody wdrażania systemu Android (w starszej wersji). Zachęca się dotychczasowych klientów korzystających z usługi integracji ze sklepem Play Store do wyszukiwania i dodawania publicznych aplikacji na system Android do konsoli Workspace ONE UEM Console, aby skonfigurowali system Android Enterprise do korzystania z oficjalnej funkcji wyszukiwania w sklepie Play Store. 
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Koniec ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store” na portalu My Workspace ONE.

iOS

 • Teraz pomagamy użytkownikom w łatwej instalacji profilu MDM podczas rejestracji urządzeń BYO z systemem iOS 12.2 lub nowszym
  Użytkownicy będą teraz widzieć ekrany instruktażowe w przeglądarce Safari podczas rejestrowania urządzeń z najnowszą wersją systemu iOS lub przyszłymi wersjami. Ta wersja wymaga od użytkowników ręcznego przejścia do aplikacji Ustawienia systemu iOS w celu zainstalowania profilu MDM zamiast automatycznego przeniesienia w to miejsce użytkownika.
 • Uzyskaj dokładne informacje o bieżącym stanie wymazania danych firmowych lub wymazaniu danych urządzeń z systemem iOS z włączoną blokadą aktywacji.
  Administratorzy uzyskali lepszy wgląd podczas wymazywania urządzeń z systemem iOS z włączoną funkcją blokady aktywacji i większą wydajność podczas ich usuwania.
 • Uzyskaj dokładną liczbę licencji i ich status realizacji dla aplikacji Apple Business Manager.
  Administratorzy mogą teraz uzyskać skonsolidowaną, dokładniejszą liczbę licencji oraz status ich realizacji dla aplikacji Apple Business Manager i Apple School Manager.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Zarządzaj zasobami aplikacji Horizon, Citrix lub Thin App z poziomu Workspace ONE UEM za pomocą nowych kolekcji aplikacji wirtualnych.
  Oprócz aplikacji sieciowych można integrować komputery stacjonarne i aplikacje Horizon, Horizon Cloud, opublikowane zasoby Citrix oraz aplikacje ThinApp w Workspace ONE UEM z integracją kolekcji aplikacji wirtualnych.
 • Oferujemy teraz natywny system dystrybucji równorzędnej do wdrażania aplikacji Win32 w sieciach korporacyjnych.
  Można teraz skonfigurować natywną dystrybucję równorzędną Workspace ONE UEM, która korzysta z funkcji BranchCache systemu Windows. Jednak w pierwszych kilku wersjach natywny system dystrybucji równorzędnej będzie ukryty za flagą funkcji. Jeśli chcesz wypróbować funkcję podglądu technicznego, skontaktuj się z przedstawicielem Workspace ONE UEM i poproś go o włączenie opcji "WorkspaceOneP2PBranchCacheFeatureFlag". 

Ragedyzowane

 • Przyspieszyliśmy transfer usługi dostarczania zawartości.
  Poprawiono prędkość transferu CDS. Dzięki wdrożeniu nowej metodologii transferu plików nasi projektanci umożliwili równoległe, jednoczesne przesyłanie danych do serwerów przekaźnikowych zamiast w seriach, jak dotychczas. Brak ustawień systemowych tej funkcji. Ustawienie to jest domyślnie włączone.
 • Przed zastosowaniem czynności sprawdź, czy dany plik istnieje w urządzeniu z systemem Android. 
  Można ustawić warunek pliku jako dodatkowe kryteria pobierania i/lub instalacji produktu w oparciu o istnienie lub nieistnienie pliku. Kryterium można utworzyć, wybierając kolejno opcje Urządzenia > Zastrzeganie > Komponenty > Warunki i wybierając opcję Dodaj warunek, a następnie pozycję Android jako platformę, oraz wybierając z menu rozwijanego Warunek pozycję Plik. Nowy warunek pliku działa tylko na urządzeniach z systemem Android, które posiadają wersję 19.03 programu Intelligent Hub. 
 • Zwiększamy wydajność zastrzegania produktów.
  Wprowadziliśmy znaczące ulepszenie w zakresie zastrzegania produktów. Obecnie, jeśli przetworzenie przydzielonego produktu nie powiedzie się, wymaga to ręcznej interwencji w postaci wymuszenia ponownego przetwarzania. Poprawka powoduje automatyczne ponowienie próby wypchnięcia produktu, gdy wykryje współczynnik niepowodzenia wypchnięć wynoszący do 5%. Wykonuje maksymalnie trzy ponowne próby na urządzenie, co powinno zminimalizować liczbę wykonywanych ręcznie ponownych przetworzeń. Włącz tę funkcję podczas tworzenia produktu, wybierając kolejno Urządzenia > Zastrzeganie > Widok listy produktów, a następnie Dodaj produkt i platformę. Na karcie Wdrożenie pojawi się pole wyboru Automatyczna ponowna próba.

Tunnel

 • Szybka konfiguracja elementu Per App Tunnel w celu uzyskania dostępu firmowego.
  Stworzyliśmy nową obsługę administracyjną, aby uprościć wdrażanie i zarządzanie ustawieniami elementu Tunnel. Aby rozpocząć, przejdź do opcji Grupy i ustawienia > Konfiguracje > Tunnel.

Linux

 • Zarejestruj urządzenia z dowolną wersją systemu Linux do wdrożenia Workspace ONE UEM.
  Za pomocą Workspace ONE UEM można teraz rejestrować urządzenia Linux. Zarejestruj we wdrożeniu Workspace ONE UEM urządzenia z dowolną wersją systemu Linux x86_64 lub ARM7, instalując na urządzeniu Workspace ONE Intelligent Hub. Urządzenie można potem wyświetlić w Workspace ONE UEM Console.
  Aby pobrać Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Linux, organizacja musi znajdować się na białej liście Workspace ONE UEM. Skontaktuj się z przedstawicielem konta, aby uzyskać dostęp do pliku do pobrania.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1902, zobacz Uwagi dot. wydania 1902.

Workspace ONE UEM Console

 • Nowa funkcja Powiadomienie e-mail o wygaśnięciu hasła dostarczy informacje o terminie wygaśnięcia hasła.
  Konsola UEM wysyła administratorom wiadomość e-mail na pięć dni (domyślnie) przed wygaśnięciem hasła. Administratorzy lokalni mogą zmienić domyślną wartość pięciu dni, podczas gdy administratorzy współużytkowanej usługi SaaS nie mogą tego zrobić. Jeśli masz uprawnienia, by zmienić to ustawienie, przejdź do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Administrator > Zabezpieczenia konsoli> Hasła.
  Wiadomości e-mail są wysyłane tylko pierwszego i ostatniego dnia okresu powiadamiania.
 • Poznaj nowy selektor Grup organizacji.
  Wprowadzono kilka udoskonaleń interfejsu użytkownika w selektorze grup organizacyjnych, które znajdują się na ekranach Dodaj inteligentną grupę, Dodaj konto użytkownika, Dodaj konto administratora > Rola i Dodaj profil funkcji DEP.
  Dodaliśmy także funkcję szybkiego wyszukiwania: wystarczy zacząć wpisywać tekst w polu tekstowym grupy, a funkcja natychmiast przeprowadzi wyszukiwanie na podstawie wprowadzonego ciągu, wyświetlając nazwy Grup organizacji, dla których zostanie znalezione dopasowanie. Grupy organizacji, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania błyskawicznego, są wyświetlane z pełną ścieżką hierarchii, przy czym poszczególne grupy organizacji są oddzielone ukośnikami. Nazwy i ścieżki grup, które są dłuższe niż szerokość okna selektora, zawijają się, tak aby można było zobaczyć całą nazwę lub ścieżkę. Nie jest wymagane żadne dodatkowe ustawienie w celu włączenia tej nowej funkcji — jest ona włączona domyślnie.
 • Włączenie bezpiecznego identyfikatora Active Directory użytkownika w certyfikacie SAN for ADCS CA Integration pozwala zwiększyć bezpieczeństwo.
  Można teraz mapować żądania certyfikatu wartości SID dla szablonów certyfikatów ADCS.
 • Nowe funkcje pozwalają kontrolować, do kogo są wysyłane wiadomości e-mail związane z testowaniem połączenia SMTP.
  Dodano możliwość ustawienia pola „Do” adresu e-mail podczas testowania połączenia SMTP. W celu skorzystania z nowej funkcji wybierz kolejno Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > E-mail (SMTP).
 • Ważne informacje można skonfigurować na stronie Konfiguracje.
  Strona Konfiguracje zawiera listę krytycznych ustawień systemu, które są niezbędne do skonfigurowania potrzeb firmy. Pozwala ona wyszukiwać konfiguracje dla żądanej funkcji, filtrować funkcje, które nie mają być widoczne i udostępniać listę filtrowaną innym administratorom. Aby zacząć korzystać z tej funkcji, przejdź do pozycji Grupy i ustawienia > Konfiguracje.
 • Wprowadzenie do Workspace ONE Intelligent Hub.
  • Udoskonalona obsługa pozwalająca na zdefiniowanie konfiguracji Intelligent Hub.
   Na stronie konfiguracji Intelligent Hub można teraz znaleźć podsumowanie ustawień Intelligent Hub w zakresie trybu zarządzania, typu uwierzytelniania i katalogu Hub, a nawet łatwo i szybko skonfigurować te ustawienia.
  • Aktywuj usługi Intelligent Hub natychmiast, nawet jeśli nie dysponujesz instancją VMware Identity Manager w chmurze (funkcja dostępna tylko w usłudze SaaS).
   Strona konfiguracji Intelligent Hub zapewnia teraz natychmiastowy dostęp do usług Intelligent Hub, dzięki czemu możesz rozpocząć podróż w kierunku cyfrowego obszaru roboczego. Aby skorzystać z usług Intelligent Hub, nie trzeba już składać zgłoszenia do pomocy technicznej ani kontaktować się z przedstawicielem firmy VMware. Można wykonać kroki w prostym kreatorze, aby pobrać dzierżawcę VMware Identity Manager w chmurze i automatycznie aktywować usługi Intelligent Hub.
  • Bezproblemowa aktywacja usług Intelligent Hub.
   Jeśli dysponujesz już instancją oprogramowania VMware Identity Manager w chmurze i chcesz korzystać z funkcji usług Intelligent Hub, takich jak katalog, People i powiadomienia, mamy dla Ciebie odpowiednie wsparcie. Usprawniliśmy obsługę, aby umożliwić wprowadzenie adresu URL dzierżawcy i poświadczeń do usług aktywnych usług Intelligent Hub.
 • Szybkie konfigurowanie łączników przepływów mobilnych obsługiwanych przez VMware.
  Znajdź i skonfiguruj łączniki przepływów mobilnych obsługiwane przez VMware bez konieczności wdrażania jakichkolwiek łączników w chmurze lub infrastrukturze. Konsola UEM zawiera listę dostępnych do użycia łączników.

Android

 • Nowy profil Wiadomości niestandardowe pozwala dostarczać wiadomości do urządzeń użytkowników. 
  Dodaliśmy profil „Wiadomości niestandardowe” dla urządzeń Android, który umożliwia administratorom tworzenie własnych wiadomości i wysyłanie ich na urządzenia z systemem Android. Nowy profil umożliwia ustawienie wiadomości na ekranie blokady, ustawienie wiadomości dla zablokowanych ustawień oraz ustawienie wiadomości dla użytkowników, które są wyświetlane w ustawieniach urządzenia. Profil ten jest dostępny na urządzeniach zarządzanych w miejscu pracy z systemem Android 7.0.  
  Aby skonfigurować ten profil, przejdź do opcji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Android i wybierz profil Wiadomości niestandardowe
 • Ponownie zainstaluj żądane aplikacje na udostępnianych urządzeniach z systemem Android za pomocą polecenia Zainstaluj ponownie aplikacje po wylogowaniu.
  W ustawieniach wylogowywania z systemu Android dla udostępnianych urządzeń wprowadziliśmy nową opcję ponownej instalacji aplikacji po wylogowaniu, która określa, czy aplikacje na udostępnianych urządzeniach są ponownie instalowane automatycznie, gdy użytkownik wyloguje się (wyewidencjonuje) z urządzenia. Administratorzy mogą zdecydować, czy zawsze, czy nigdy nie instalować ponownie aplikacji. 
  Jeśli opcja Wyczyść dane aplikacji przy wylogowaniu jest włączona, dostępna jest trzecia opcja, zgodnie z którą ponowna instalacja ma miejsce tylko w przypadku, gdy nie można wyczyścić danych aplikacji.  Po włączeniu Workspace ONE UEM nie będzie już wymagać usunięcia i ponownej instalacji aplikacji, gdy jeden użytkownik przestanie korzystać z udostępnionego urządzenia, a inny użytkownik zacznie. Oznacza to, że użytkownicy mogą mieć dostęp do danych poprzedniego użytkownika, w tym danych osobowych.
 • Określ, czy identyfikator SSID i hasło mają być konfigurowane podczas korzystania z Kreatora konfiguracji rejestracji.
  Administratorzy musieli wcześniej określić identyfikator SSID i hasło w kreatorze konfiguracji rejestracji, który umożliwia użytkownikowi pominięcie tego kroku podczas rejestracji kodu QR w urządzeniach z systemem Android przy użyciu funkcji rejestracji na urządzeniach zarządzanych w miejscu pracy. Pole Hasło jest teraz opcjonalne, ponieważ podczas łączenia się z siecią hasło nie zawsze jest wymagane.
  Aby skonfigurować rejestrację przy użyciu kodu QR przy pomocy Kreatora konfiguracji rejestracji, wybierz kolejno Urządzenie > Cykl eksploatacji > Wstępna rejestracja > Widok listy > Konfiguruj rejestrację > Android > Kod QR > Konfiguruj.
 • Stare odchodzi, nowe przychodzi. Dodano obsługę usługi Google Firebase Cloud Messaging.
  Implementacja usługi Firebase Messaging zastąpi usługę Google Cloud Messaging (która wkrótce zostanie wyłączona przez Google) dla urządzeń z systemem Android. 
 • Usunięto polecenie wymazania danych firmowych z urządzenia na urządzeniach z systemem Android zarządzanych w miejscu pracy i urządzeniach firmowych przeznaczonych do użytku osobistego (COPE).
  Funkcja wymazania danych firmowych nie jest już obsługiwana na urządzeniach z systemem Android zarządzanych w miejscu pracy i urządzeniach firmowych przeznaczonych do użytku osobistego (COPE), ponieważ administratorzy używają najczęściej polecenia wymazania danych z urządzenia, aby zresetować je do ustawień fabrycznych.
  Ustawienie zostało usunięte z Workspace ONE UEM Console.

iOS

 • Zapobiegaj wprowadzaniu i edycji konfiguracji eSIM na obsługiwanych, nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS.
  Dodaliśmy nowe ograniczenie do profilu Ograniczenie systemu iOS. Możesz teraz uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie i edycję konfiguracji eSIM na obsługiwanych, nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS.

macOS

 • Nie pozwól, aby złośliwe oprogramowanie zainfekowało urządzenia z systemem MacOS, zapewniając ich ochronę przy pomocy zasad zgodności z funkcją ochrony integralności systemu.
  Możesz teraz wprowadzić zasady zgodności, które sprawdzą, czy w urządzeniach z systemem MacOS jest wyłączona funkcja ochrony integralności systemu. Zasady zgodności, które wykorzystują tę pomoc, można utworzyć, przechodząc do menu Urządzenia > Zasady zgodności > Widok listy i klikając przycisk Dodaj, a następnie wybierając platformę MacOS i opcję „Ochrona integralności systemu” z menu rozwijanego po lewej stronie karty Reguły.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Przesyłaj wewnętrzne aplikacje bez obawy o nowsze wersje.
  Poprzednio administratorzy nie mogli przesyłać starszych wersji aplikacji wewnętrznych bez podnoszenia wersji platformy Workspace ONE UEM o jedną. Teraz administratorzy nie muszą martwić się o wersję Workspace ONE UEM i mogą przesyłać wcześniejsze wersje aplikacji wewnętrznych bez powiadomień o błędach.
  Na przykład, jeśli administratorzy mają dwie wersje wewnętrznej aplikacji przechowywanej w konsoli UEM o numerach 1.1 (poprzednia wersja) i 1.5 (najnowsza wersja), mogą teraz przesłać wersję 1.3 (nowa wersja) bez powiadomienia o błędzie i bez pojawiania się konsoli, która nakazuje zwiększenie numeru wersji Workspace ONE UEM o jeden. Konsola przeniesie przypisania z poprzedniej wersji do nowej wersji. Najnowsza wersja pozostaje najnowszą, a urządzenia, które rejestrują się w przypisanej grupie, będą nadal korzystać z nowej wersji aplikacji. Ponadto administratorzy nadal mogą wycofać poprzednią wersję podczas dodawania nowej wersji.
  Wyjątkiem są wciąż aplikacje dla systemu Android. Mają one ciąg o nazwie versionCode, który w dalszym ciągu kontroluje wersję Workspace ONE UEM. Jeśli administratorzy dodadzą nowy numer wersji aplikacji dla systemu Android, która ma ten sam kod versionCode co najnowsza wersja, konsola będzie nadal zachęcać ich do zwiększenia numeru wersji Workspace ONE UEM o jeden.

Ragedyzowane

 • Sprawniejsze zastrzeganie produktów.
  Wprowadziliśmy ulepszenie w zakresie zastrzegania produktów. Zoptymalizowano komunikację wychodzącą i przychodzącą dla wdrożeń obejmujących wiele sieci, co zwiększa wydajność i skalowalność. Udoskonalenie to nie wymaga zmiany ustawień, jest ono domyślnie włączone.
 • Ustawienie trwałości produktu domyślnie wyłączone.
  Ustawienie trwałości dla nowych produktów, poprzednio domyślnie włączone, zostało zmienione. Nowe produkty mają teraz domyślnie wyłączone ustawienie trwałości. Trwałość nowego produktu można włączyć ręcznie, wybierając kolejno Urządzenia > Zastrzeganie > Widok listy produktów, a następnie wybierając polecenie Dodaj produkt i wybierając platformę. Wybierz Manifest, a następnie Dodaj, po czym zaznacz czynność. Zostanie wyświetlone pole wyboru Trwałość do resetu firmowego.

Windows

 • Urządzenia z systemem Windows Desktop można dowolnie personalizować z użyciem nowego profilu Personalizacja.
  Dodaliśmy nowy profil Windows Desktop, który pozwala kontrolować ustawienia personalizacji na urządzeniach. Profil Personalizacja kontroluje obraz tła i ekranu blokady, a także zasady menu Start urządzenia. Oprócz tych ustawień można przesłać plik XML z układem początkowym. Ten plik XML zastępuje domyślny układ menu Start i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę.
 • Stwórz optymalny plan bazowy. Do planów bazowych można teraz dodawać dodatkowe zasady.
  Do planów bazowych można teraz dodawać dodatkowe zasady, co pozwala dowolnie konfigurować urządzenia. Plany bazowe zapewniają bezpieczeństwo urządzeń i dostosowanie ich do standardów branżowych. Teraz można dodawać do swoich planów bazowych zasady Microsoft ADMX. Obecnie funkcja ta jest w fazie testowej.
 • Ukryj niestandardowe pliki Windows Desktop w katalogu.
  Użyj opcji Wyświetlaj w katalogu aplikacji, gdy przypisujesz aplikację wewnętrzną lub publiczną, aby ukryć pliki, które chcesz wdrożyć, ale bez ukazywania ich w katalogu. Ta funkcja jest przydatna w przypadku ukrywania plików, które wykonują procesy wewnętrzne.
 • Pojedynczy plik APPX dla komputerów z systemem Windows Desktop i systemem Windows Phone.
  Dzięki Workspace ONE UEM zniknęła konieczność ładowania wielu pakietów aplikacji podczas korzystania z typu APPX. Teraz gdy dodawany jest wewnętrzny plik, plik systemu Windows lub aplikacja, bez względu na architekturę przesyłany jest pojedynczy plik APPX.
 • Wybierz odpowiednią aplikację dla swoich urządzeń. Teraz przy dodawaniu aplikacji do pakietu zastrzegania funkcji Zastrzegania Dell dla VMware Workspace ONE można wybrać transformacje i poprawki (MST i MSP).
  Kreator pakietu zastrzegania obsługuje obecnie wybór transformacji i poprawek dla aplikacji. Transformacje i poprawki należy dodawać do aplikacji przy użyciu funkcji modalnej Edytuj aplikację.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1811, zobacz Uwagi dot. wydania 1811.

Workspace ONE UEM Console

 • Brak możliwości edycji adresu URL logowania dla administratorów. Workspace ONE UEM obsługuje obecnie automatyczne uwierzytelnianie SAML.
  Po włączeniu funkcji logowania SAML w ustawieniach systemu i wprowadzeniu nazwy użytkownika administratora system dostarcza określony dla OG ekran logowania, zgodny z normami Identity Federation. Nie trzeba już edytować adresu URL, aby uruchomić żądany ekran logowania.
  Logowanie SAML dla administratorów można włączyć, przechodząc do Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe. Na karcie Serwer i w sekcji LDAP ustaw opcję Użyj funkcji SAML do uwierzytelniania i wybierz odpowiednie opcje.
 • Twoja opinia nadal ma znaczenie. Udoskonaliliśmy opcjonalne badanie, aby lepiej przetwarzać Twoje odpowiedzi.
  W opcjonalnym badaniu wprowadzonym w poprzednim wydaniu zgromadziliśmy cenne opinie oparte o wrażenia użytkowników naszych programów. Wraz z danymi zebranymi w czasie tworzenia konta administratora, VMware przetwarza odpowiedzi ankietowe z pomocą innych firm, aby ułatwić obieg opinii w pętli zamkniętej. Taki system umożliwia nam zrozumienie naszych użytkowników oraz pozwala poprawić nasze produkty w oparciu o potrzeby użytkowników.
 • Ulepszyliśmy śledzenie podstawowego konta administratora dzięki nowym dodatkom do rejestrowania zdarzeń konsoli.
  Do konsoli operatorskiej konsoli dodaliśmy dwa nowe zdarzenia logowania: „konto administratora zablokowane” i „konto administratora odblokowane”. Zdarzenia te powinny pomóc w wyszukiwaniu podstawowych problemów logowania administratora. Wyszukiwanie można przeprowadzić, przechodząc kolejno do Monitorowanie > Raporty i analizy > Zdarzenia > Zdarzenia konsoli. Nowe zdarzenia logowania znajdują się w Module: Administracja i Kategorii: Logowanie.
 • Poprawiliśmy część komunikatów o błędach, dzięki czemu lepiej informujemy użytkownika o tym, co się stało.
  Rozumiemy, że jest to frustrujące, gdy rzeczy nie działają. Aby zmniejszyć poziom frustracji, przyglądamy się naszym komunikatom o błędach, aby zobaczyć, co możemy w nich poprawić.
 • Z konsoli usunęliśmy stronę Ustawienia próbek danych.
  Usunęliśmy możliwość konfigurowania i przechowywania historycznych próbek danych związanych ze sprzętem w urządzeniach, z danymi dotyczącymi sieci urządzeń, informacjami o profilu, danymi telekomunikacyjnymi, ograniczeniami i informacjami o bezpieczeństwie w UEM Console. Zmiany w tych ustawieniach można wprowadzić, wybierając kolejno Wszystkie ustawienia> Admin> Próbki danych.
 • Wycofaliśmy część naszych interfejsów API, aby upewnić się, że użytkownicy korzystają z ich zamienników.
  Więcej informacji o wycofanych API i ich zamiennikach można znaleźć na stronie https://resources.workspaceone.com/view/6z89m664plrjdjjr7fcb/en.

Android

 • Możliwość skonfigurowania większej liczby funkcji w urządzeniach z systemem Android.
  Uaktualniliśmy Workspace ONE UEM Console i dodaliśmy dodatkowe wsparcie dla funkcji Wi-Fi Proxy, Bluetooth, usługi tworzenia kopii zapasowych i aktualizacji informacji.
  • Profil Wi-Fi zawiera nową sekcję o nazwie proxy do konfigurowania ustawień serwera proxy dla urządzeń Android. (Android 8.0+). 
  • Strona Szczegóły urządzenia zawiera sekcję o nazwie Oczekujące uaktualnienie systemu, która pokazuje informacje o dostępnych lub ostatnich uaktualnieniach dla urządzeń z systemem Android w wersji 8.0 i nowszych.
  • Profil ograniczenia został uaktualniony o nowe ograniczenie: „Zezwalaj na wykonywanie kopii zapasowych”.
  • Obsługa nowych ograniczeń uniemożliwiających komunikację Bluetooth i udostępnianie przez Bluetooth. 
 • Można teraz włączyć Knox dla urządzeń Android bez używania ustawień Android Legacy.
  W sekcji Ustawienia aplikacji Inteligent Hub pole klucza licencyjnego Knox nie jest już zależne od ustawienia opcji Włącz kontenery.  Oznacza to, że można wprowadzić klucz licencyjny Knox bez włączania kontenerów (dotyczy to tylko Android Legacy). Zaznaczenie opcji Włącz kontenery i skonfigurowanie opcji Rejestracja dostawcy EMM systemu Android spowoduje włączenie funkcji Knox Play for Work (tryb rejestracji Android Legacy).

  Aby zobaczyć te ustawienia, wybierz kolejno Grupy i Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy> Android > Ustawienia aplikacji Inteligent Hub.

 • Zarządzanie sposobem aktualizacji aplikacji na urządzenia Android z nowym profilem Zasady aktualizacji.
  Dodaliśmy nowy profil „Zasady automatycznej aktualizacji” dla urządzeń Android, który umożliwia administratorom konfigurowanie automatycznych aktualizacji i harmonogramów przerw technicznych dla publicznych aplikacji na urządzenia z systemem Android. Po naciśnięciu aplikacje będą automatycznie aktualizowane w uprzednio określonych godzinach.

  Aby skonfigurować zasady automatycznej aktualizacji, przejdź do Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Android > i wybierz profil Automatyczna aktualizacja

 • Możliwość skonfigurowania dodatkowych możliwości w profilu Ograniczenia.
  Profil Ograniczenia obsługuje teraz dodatkowe funkcje specyficzne dla systemu Android Enterprise. W przypadku Zarządzanych urządzeń firmowych i rejestracji COPE użytkownik może teraz uniemożliwić uruchamianie elementów interfejsu systemu (powiadomień wyskakujących, czynności, alertów, nakładek), co blokuje otwieranie się dodatkowych okien w urządzeniu. W przypadku wszystkich typów zapisu (Zarządzane urządzenie firmowe, Profil do pracy i COPE) można włączyć funkcję Pomiń samouczek użytkownika i wstępne wskazówki w celu wymuszenia na aplikacji pomijania samouczków użytkownika i ekranów wprowadzających.

 • Sprawdź, czy Twoje aplikacje są bezpieczne dla urządzeń z usługą Safetynet App Verification.
  Nowe ustawienie systemowe — Weryfikacja aplikacji SafetyNet — umożliwia weryfikację aplikacji. Po uruchomieniu weryfikacji aplikacje instalowane w urządzeniu są skanowane w celu wykrycia potencjalnie szkodliwych aplikacji, zanim zostaną pobrane. 

macOS

 • Ulepszyliśmy profil sieciowy systemu macOS, dodając obsługę konfiguracji wielu interfejsów Ethernet.
  Dodaliśmy opcje konfigurowania wielu interfejsów Ethernet.

 • Rozszerzony profil Ustawienia prywatności systemu macOS pozwala na dodanie wielu reguł dotyczących zdarzeń Apple dla danej aplikacji.
  Aby ułatwić administratorom zarządzanie dostępem do danych w imieniu użytkownika, rozszerzyliśmy profil Ustawienia prywatności. Teraz można multiplikować zdarzenia Apple do danej aplikacji.

Windows

 • Regularne aktualizowanie urządzeń stacjonarnych z systemem Windows Desktop i stosowanie najlepszych rozwiązań jest trudne. Dlatego aplikacji Workspace ONE UEM zbiera najlepsze rozwiązania w konfiguracjach nazywanych Linie podstawowe.
  Ta nowa funkcja umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i dostosowanie ich do standardów branżowych, takich jak testy porównawcze CIS. Dla linii bazowych ustawić można preferowane konfiguracje i zarządzać nimi w całości zdalnie, bez żadnych zależności od sieci VPN lub domeny. Obecnie funkcja ta jest dostępna w wersji testowej.

 • Śledzenie urządzeń stacjonarnych z systemem Windows Desktop bez konieczności korzystania ze starszej wersji AirWatch Agent.
  Ulepszyliśmy obsługę systemu GPS dla urządzeń stacjonarnych z systemem Windows Desktop. Workspace ONE UEM pobiera teraz dane o lokalizacji za pośrednictwem usługi OMA-DM, zamiast polegać na AirWatch Agent w Sklepie Microsoft. Urządzenia z systemem Windows Phone nadal wymagają użycia starej metody.

 • Ruch w urządzeniu z systemem Windows 10 można teraz przesyłać przez proxy z nowym profilem Proxy.
  Profil ten pozwala skonfigurować Ustawienia systemowe proxy w systemie Windows 10, tak by cały ruch sieciowy był kierowany do serwera proxy.

 • Urządzenia mają ogromną liczbę skojarzonych atrybutów. Wykorzystaj moc czujników, aby dotrzeć do konkretnych urządzeń.
  Urządzenia z systemem Windows Desktop mają ogromną ilość atrybutów do zapamiętania, takich jak sprzęt, system operacyjny, certyfikaty, poprawki, aplikacje i wiele innych. Aby śledzić wszystkie te atrybuty, utworzyliśmy Czujniki. Teraz można utworzyć czujnik dla określonego atrybutu i połączyć go z grupami Smart, aby dotrzeć do określonych urządzeń z nowymi profilami, aktualizacjami i innymi danymi.
  Uwaga: ta funkcja jest obecnie w fazie testowej. Zostanie udostępniona do użytku ogólnego w Workspace ONE UEM 1905.

 • Ułatwiliśmy użytkowanie Dell Provisioning for VMware Workspace ONE.
  Nowy kreator w UEM Console umożliwia tworzenie pliku konfiguracji dla różnorodnych przypadków użycia i eksportowanie aplikacji Win32. Nie trzeba dłużej korzystać z narzędzi konfiguracyjnych innych firm.

  Dodatkowo rozszerzyliśmy wsparcie dla aplikacji, tak by obejmowało aplikacji OMA-DM i kontekstowe aplikacje użytkownika. Aby skorzystać z nowego kreatora, przejdź do Cykl eksploatacji > Wstępna rejestracja > Windows.

 • Kontrola ilości informacji diagnostycznych i danych telemetrycznych użytkowania wysyłane przez urządzenia użytkownika do firmy Microsoft.
  Zaktualizowaliśmy profil Ograniczenia o opcje kontroli poziomu danych wysyłanych do firmy Microsoft. Poziom danych mieści się w zakresie od Bezpieczny, w którym dane są ograniczone tylko do tego, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia, do Całkowicie bezpieczny.

 • Zbieranie ważnych informacji o urządzeniu za pomocą polecenia Żądaj dziennika urządzenia.
  Dodaliśmy tę funkcję, by można było uzyskać dostęp do dzienników z urządzenia w celu rozwiązania problemów i zapewnienia wsparcia. Aby zażądać dziennika, wystarczy przejść do urządzenia i wybrać polecenie Zażądaj dziennika urządzenia z listy Więcej czynności.

 • Wymazywanie danych urządzenia w sposób określony przez użytkownika.
  Ulepszyliśmy działanie funkcji Wymaż dane urządzenia, dzięki czemu można wybrać poziom czyszczenia urządzenia. Oprócz oryginalnej opcji „Wymaz danych urządzenia” można teraz uruchomić funkcję „Wymaż dane chronione”, której użytkownicy nie mogą pominąć. Można także uruchomić operację „Wymaż i zachowaj dane zastrzeżone”, która spowoduje utworzenie kopii zapasowych danych i ponowne ich zastosowanie po wyczyszczeniu urządzenia.

 • Funkcja Reset firmowy pozwala przywrócić ustawienia fabryczne urządzeń.
  Dodaliśmy tę funkcję do firmowych urządzeń biurowych z systemem Windows Desktop. Umożliwia ona przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia z zachowaniem rejestracji w Workspace ONE UEM.

Zarządzanie aplikacją

 • Zachowaj swój profil Per-App VPN po uaktualnieniu aplikacji natywnych.
  Udostępniliśmy możliwość edytowania konfiguracji tunelowania Aplikacji. Wystarczy wybrać inny profil Per-App VPN w elastycznym przypisaniu wdrożenia. Powoduje to przypisanie zmienionego profilu do opublikowanej aplikacji. Za pomocą elastycznego przypisania wdrożenia można zmienić priorytet przypisania. Można na przykład je przenieść wyżej na liście, a wtedy przypisane grupy otrzymają powiązane konfiguracje, które zawierają profil Per-App VPN.

  Można również usunąć zaznaczenie ustawienia tunelowania aplikacji w elastycznym przypisaniu wdrożenia. System usunie wtedy per-app VPN z urządzeń w przypisanej grupie Smart. Inną możliwością jest zmiana grupy Smart urządzenia na tę, która jest przypisana do aplikacji mającej przypisany do niej odpowiedni profil Per-App VPN.

 • Dystrybucja wewnętrznych pakietów aplikacji z Workspace ONE UEM zamiast przekierowywania użytkowników do łącza.
  Ta funkcja jest przydatna w przypadku wdrożeń, które wykorzystują interfejsy API dla zapewnienia ciągłej integracji i działania interfejsu użytkownika. 

 • Kontrola kosztów licencji na dystrybucję oprogramowania i aplikacje OMA DM dzięki nowemu przepływowi pracy w funkcji Zatwierdzenia aplikacji.
  Proces ten umożliwia zatwierdzenie, kto może zużywać licencje aplikacji, a co za tym idzie, pozwala na kontrolowanie kosztów zarządzania tymi zasobami. Ten przepływ pracy umożliwia integrację istniejących wdrożeń usług ServiceNow, VMware Identity Manager, VMware Workspace ONE UEM oraz VMware Workspace ONE Intelligence. Obecnie funkcja ta jest dostępna w wersji testowej.
  Uwaga: Zatwierdzanie aplikacji jest obecnie funkcją wersji poglądowej. Rozważ ograniczenie użycia tej funkcji tylko do celów testowych.  Zatwierdzanie aplikacji nie powinno być używane w środowisku produkcyjnym. Funkcje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w każdej chwili.

 • Zaktualizowana dystrybucja oprogramowania poprzez współpracę w celu wsparcia dystrybucji aplikacji Win32 bez sieci dostarczania zawartości (CDN) dla wdrożeń lokalnych.
  Nadal obecnie niezbędny do dystrybucji jest jeden z dwóch systemów: sieć dostarczania zawartości lub system przechowywania plików. Oprogramowanie VMware Workspace ONE UEM obsługuje do 5 GB pamięci masowej w sieci CDN dla wdrożeń lokalnych. Jeśli potrzebne jest więcej niż 5 GB, należy użyć systemu przechowywania plików.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Odwołanie dostępu do kont Google, jeśli konto narusza zgodność z opcją Odwołanie tokena na stronie Ustawienia poczty e-mail.
  Wprowadziliśmy podobną funkcję dla pakietu Office 365, a teraz stosujemy ją dla kont Google. Jeśli odwołasz token, użytkownicy utracą dostęp do kont Google. Workspace ONE następnie oceni zgodność przed wydaniem nowego tokena.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1810, zobacz Uwagi dot. wydania 1810.

Workspace ONE UEM Console

 • Nasze wydania konsoli są zgodne z nowym formatem wersjonowania.
  VMware Workspace ONE UEM oddala się od naszych tradycyjnych oznaczeń numerycznych wersji (numer główny.numer poboczny) na rzecz oznaczania wersji modeli na podstawie daty – roku i miesiąca (RRMM). Ta wersja jest wersją 1810 z kompilacją 18.10.0.0 (RR.MM.M.P) gdzie M to numer konserwacji, a P — poprawki. 
 • Twoja opinia ma znaczenie. Weź udział w opcjonalnej ankiecie i opowiedz nam o swoich doświadczeniach z konsolą Workspace ONE UEM Console.
  Możesz przekazać swoją opinię, wypełniając opcjonalną ankietę na temat swoich doświadczeń z konsolą Workspace ONE UEM Console. Twoja opinia zostanie pozytywnie wykorzystywane do wprowadzania ulepszeń w naszym oprogramowaniu. Rozpocznij ankietę samodzielnie, wybierając swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wyślij opinię. Możesz również zdecydować się na skorzystanie z wyskakującego okna, które pojawi się po 25. zalogowaniu w przeciągu 30 dni. Jeśli zrezygnujesz z tego wyskakującego okna, nie otrzymasz ponownego zapytania.

 • Integracja oprogramowania VMware Identity Manager i VMware Workspace ONE UEM bez Active Directory we wprowadzeniu.
  Na stronie ustawień sekcji Wprowadzenie odłączyliśmy zależność od usługi Active Directory, dzięki czemu można skonfigurować aplikację VMware Identity Manager bez niej.
   
 • Poprawiliśmy bezpieczeństwo logowania dla podstawowych administratorów dzięki usunięciu limitu czasu blokady. 
  Administrator podstawowy może zostać zablokowany w wyniku przekroczenia maksymalnej liczby nieprawidłowych prób logowania lub też trzykrotne udzielenie błędnej odpowiedzi na pytania zabezpieczające.
  W przypadku zablokowania muszą oni zresetować swoje hasło za pomocą łącza do rozwiązywania problemów na stronie logowania lub poprosić innego administratora, aby ten odblokował ich konto za pomocą widoku listy administratorów. Zablokowany administrator otrzymuje również powiadomienie e-mail, gdy jego konto zostanie zablokowane, a także, gdy konto to zostanie odblokowane.
  Administratorzy podstawowi mogą również zostać zablokowani poprzez API. Choć muszą oni zresetować swoje hasła przy użyciu tych samych metod, nie będą w takim przypadku powiadamiani za pomocą wiadomości e-mail.
  Limit czasu blokady został usunięty, co oznacza, że w przypadku zablokowania administratora podstawowego, nie będzie on już mógł przeczekać wspomnianej blokady i spróbować ponownie. Nie jest wymagane żadne dodatkowe ustawienie w celu włączenia tego nowego zachowania — jest ono włączone domyślnie.
  Aby skonfigurować maksymalną liczbę nieprawidłowych prób logowania, przejdź do Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Administrator > Zabezpieczenia konsoli> Hasła.
   
 • Nadaliśmy w UEM Console nową nazwę dla Hub. Teraz nosi on nazwę Monitor.
  Centralny portal, który zapewnia szybki dostęp do wszystkich krytycznych informacji, nosi teraz nazwę Monitor
   
 • Bezpośrednia rejestracja w LDAP.
  Usprawniliśmy obsługę identyfikatorów zewnętrznych, aby upewnić się, że UEM Console obsługuje bezpośrednią rejestrację w LDAP.
   
 • Przyspiesz konfigurację Mobile Flow dzięki automatycznemu zastrzeganiu dzierżawców.
  UEM Console zapewnia teraz kompleksowe, zautomatyzowane zastrzeganie dzierżawców z poziomu UEM Console przy użyciu programu VMware Identity Manager.
   
 • Dostępność Mobile Flows stała się bardziej elastyczna. Administratorzy mogą teraz uzyskać dostęp do Mobile Flows bez żadnych ograniczeń.
  Usunęliśmy ograniczenie dostępu programu VMware Identity Manager do korzystania z Mobile Flows w UEM Console. Administratorzy mogą teraz uzyskać dostęp do Mobile Flows z poziomu UEM Console.
   
 • Proces synchronizacji i uwierzytelniania użytkowników Mobile Flow został usprawniony.
  Mobile Flows nie wymaga synchronizacji użytkownika z poziomu UEM Console do programu VMware Identity Manager. Jeśli konto użytkownika istnieje obecnie w programie VMware Identity Manager, Mobile Flows automatycznie uwierzytelni żądania klienta.
   
 • Nazwa aplikacji zwiększającej produktywność AirWatch Agent została zmieniona na VMware Workspace ONE Intelligent Hub.
  Ta nowa aplikacja zapewnia elastyczność niezbędną do zapewnienia pracownikom ujednoliconej obsługi na praktycznie każdym urządzeniu z systemem iOS lub Android. Hub Services ułatwiają organizację prawdziwie cyfrowego interfejsu, dzięki nowym przydatnym funkcjom takim jak:
  • Ujednolicony katalog aplikacji z ocenami aplikacji
  • Powiadomienia
  • People
  Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych usług, zobacz Przewodnik po wdrażaniu usług Workspace ONE Intelligent Hub.

AirWatch Cloud Connector

 • Zmieniliśmy nazwę strony ustawień systemowych VMware Enterprise Systems Connector.
  Strona ustawień systemowych VMware Enterprise Systems Connector funkcjonuje teraz jako strona Cloud Connector. 
 • AirWatch Cloud Connector lub VMware Identity Manager Connector należy zainstalować za pomocą ich własnych instalatorów.
  Stworzyliśmy dwa oddzielne instalatory, jeden dla AirWatch Cloud Connector i drugi dla VMware Identity Manager Connector. Teraz można zainstalować VMware AirWatch Cloud Connector i VMware Identity Manager Connector oddzielnie lub razem.
  Pobierz program instalacyjny programu AirWatch Cloud Connector ze strony Workspace ONE UEM Console Cloud Connector. Pobierz instalator VMware Identity Manager Connector ze strony my.workspaceone.com lub my.vmware.com.

Android

 • Wdrażaj urządzenia będące własnością firmy, korzystając z w pełni zarządzanej funkcji urządzenia, umożliwiając działanie w ramach profilu pracy.
  Administratorzy mają teraz możliwość kontrolowania funkcji zarządzania urządzeniami podczas wdrażania profilu pracy dla użytkownika. Administratorzy mogą teraz ustawić osobne ustawienia zasad dla pracy i osobistych aplikacji oraz uzyskać elastyczne opcje wdrażania dla urządzeń z systemem Android, korzystając metody wdrażania Corporate Owned Personally Enabled (COPE).  
   
 • Chroń urządzenia z systemem Android przed zagrożeniami bezpieczeństwa przy użyciu API atestacji SafetyNet.
  Można teraz ocenić bezpieczeństwo i zgodność środowisk systemu Android, w których działają aplikacje. Administratorzy mogą korzystać z interfejsu API atestacji Google SafetyNet, który sprawdza poprawność informacji o oprogramowaniu i sprzęcie w urządzeniu, w którym aplikacja jest zainstalowana w celu utworzenia profilu tego urządzenia. API atestacji pomaga określić, czy dane urządzenie zostało zmanipulowane lub zmodyfikowane.
  Włącz API atestacji SafetyNet w UEM Console, otwierając kolejno Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Aplikacje > Ustawienia i zasady > Ustawienia > Ustawienia niestandardowe i wklej niestandardową komendę XML { "SafetyNetEnabled":true} w polu Ustawienia niestandardowe.
 • Zasada ochrony przed przywróceniem danych fabrycznych na urządzeniach firmowych jest teraz bardziej elastyczna. Umożliwiaj administratorom zmienianie ustawień podczas wymazywania danych z urządzenia.
  Ochrona przed przywróceniem danych fabrycznych może być teraz usunięta podczas wymazywania danych z urządzenia z poziomu poleceń zarządzania urządzeniem.
   
 • Zarządzanie funkcjami Samsung Knox z poziomu UEM Console zostało usprawnione.
  • Nowy profil zapory firewall jest teraz dostępny dla konfiguracji Samsung Knox i Android Enterprise, która umożliwia administratorom konfigurowanie reguł zapory dla urządzeń z systemem Android. Profil zapory firewall jest wyświetlany tylko wtedy, gdy pole ustawień OEM jest włączone, a pozycja Samsung jest zaznaczona w polu Wybierz OEM.
  • Profil hasła został zaktualizowany dla Samsung Knox, aby uwzględnić ograniczenia funkcji Zezwalaj na skanowanie tęczówki, Zezwalaj na odblokowanie twarzą i Nakładka ekranu blokady.
  • Profil Ograniczenia został zaktualizowany w celu uwzględnienia dodatkowych możliwości określonych dla urządzeń Knox. Można teraz zobaczyć nową sekcję o nazwie Samsung Knox, która umożliwia zmianę ustawień.
 • Konfiguracja klienta Per-App VPN jest teraz bardziej elastyczna. Można teraz wybrać tunel zarówno dla Android Enterprise, jak i Legacy Android.
  W ramach Per-app VPN można skonfigurować zasady ruchu VPN w oparciu o określone aplikacje. Podczas konfigurowania Per-App VPN (aplikacje wewnętrzne) administratorzy mogą teraz indywidualnie wybrać pozycję VMware Tunnel dla Android Enterprise i Legacy Android. Wcześniej wybór tunelu VMware Tunnel był stosowany jednocześnie do Legacy Android i Android Enterprise.

Chrome OS

 • Kolumna stanu zainstalowania w widoku listy profili została ulepszona. 
  Administratorzy mogą teraz uzyskać szczegółowe informacje o niezainstalowanych, zainstalowanych i przypisanych profilach oraz wyświetlić listę użytkowników, którzy mają profil w określonym stanie
  Skorzystaj z tej aktualizacji, filtrując widok listy profili według platformy. W kolumnie stanu zainstalowania widoczna będzie liczba profili o stanie niezainstalowany, zainstalowany i przypisany. Można użyć łącza stanu, aby wyświetlić Informacje o użytkowniku w osobnym oknie. 

iOS

 • Zarządzanie aplikacjami tvOS opracowanymi przez firmę zostało usprawnione.
  Teraz można łatwiej zarządzać firmowymi aplikacjami tvOS w ten sam sposób, co aplikacjami iOS, dodając nowe wersje, odnawiając mobilne profile zastrzegania, ustawiając konfigurację aplikacji i instalując te aplikacje na żądanie.
   
 • Pomiń konfigurację ustawień SIM w Asystencie konfiguracji.
  W przypadku urządzeń z systemem iOS 12.1 skonfigurowanych pod kątem DEP w programie Apple Business Manager administratorzy mogą teraz pominąć opcję konfiguracji ustawień SIM w Asystencie konfiguracji.

macOS

 • Można teraz określić aplikacje, które mogą blokować czystą instalację aplikacji.
  Aby zwiększyć komfort pracy użytkowników końcowych podczas aktualizowania aplikacji, dodaliśmy możliwość określenia aplikacji, które mogą blokować proces czystej instalacji aplikacji. Określając aplikację blokującą, administratorzy mogą sprawdzić, czy użytkownik końcowy jest powiadamiany, gdy aplikacja wymaga aktualizacji, ale nie jest w stanie dokonać aktualizacji aplikacji, ponieważ aktualnie uruchomiona aplikacja musi być zamknięta. Jeśli użytkownik końcowy odrzuci zamknięcie aplikacji blokującej, Workspace ONE Intelligent Hub ponowi próbę instalacji podczas następnej synchronizacji.
 • Pakiet rozruchowy dla systemu macOS jest obecnie obsługiwany przez najnowszą wersję komendy MDM do wdrażania aplikacji firmowych.
  Udoskonaliliśmy funkcję pakietu rozruchowego systemu macOS — teraz obsługuje ona najnowsze polecenie MDM umożliwiające wdrażanie aplikacji firmowych dla systemu macOS 10.13.6 i nowszych wersji. Nie ma to wpływu na istniejące pakiety i urządzenia.
 • System macOS Mojave 10.14 wprowadza ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa związane ze zgodą użytkownika na dostęp do danych.
  Aby ułatwić administratorom zarządzanie zgodami na dostęp do danych w imieniu użytkowników, dodaliśmy nowy ładunek profilu konfiguracji MDM o nazwie Kontrola ustawień prywatności. Za pomocą tego ładunku administratorzy mogą wybiórczo zezwolić aplikacjom i procesom na dostęp do różnych usług macOS lub uniemożliwić go.

Ragedyzowane 

 • Użyj nowej funkcji Kontroli dostępu w oparciu o rolę, aby ponownie przetworzyć produkt. 
  Utworzono dwa nowe zasoby umożliwiające uwzględnienie uprawnień do ponownego przetwarzania produktów podczas tworzenia roli administratorów. Administratorzy posiadający to uprawnienie mogą ponownie przetwarzać produkty na określonych urządzeniach lub zażądać ponownego przetworzenia dla wszystkich urządzeń, których one dotyczą.
  Aby utworzyć rolę administratora z możliwością ponownego przetwarzania, przejdź do Konta > Administratorzy > Role i wybierz Dodaj rolę. Na stronie Utwórz rolę wpisz przetwórz ponownie w polu tekstowym Wyszukaj w zasobach, aby skorzystać z nowych uprawnień.

Windows

 • Dystrybucja oprogramowania dla aplikacji Win32 jest domyślnie włączona dla wszystkich klientów lokalnych.
  Dystrybucja oprogramowania jest teraz domyślnie włączona w UEM Console dla wszystkich klientów lokalnych. Domyślnie klienci otrzymują do 5 GB pamięci dla aplikacji w bazie danych przed rozpoczęciem korzystania z Magazynu plików.
   
 • Zmień urządzenia z systemem Windows 10 w kioski z wieloma aplikacjami za pomocą nowego profilu Kiosk.
  Nowy profil Kiosk umożliwia skonfigurowanie menu Start urządzenia i dodanie do niego ulubionych aplikacji i grup. Tryb Kiosk obsługuje większość aplikacji i zawiera wbudowane aplikacje, takie jak Microsoft Edge i Mapy. Można utworzyć profil przy użyciu własnego pliku XML lub dołączonego projektanta.
   
 • Z łatwością usuwaj własne profile, dodając kod usuwania do profilu niestandardowego dla urządzeń z systemem Windows.
  Dodaliśmy nowe pole tekstowe do profilu, dzięki czemu można dodać kod usuwania do własnego pliku XML. Ten kod usuwania aktywuje funkcje Usuń profil i Dezaktywuj profil. Nie trzeba już wypychać profilu niestandardowego w celu usunięcia własnych profilów.
   
 • Automatycznie zatwierdź wszystkie aktualizacje funkcji i sterowniki do pobrania za pomocą profilu Windows Update.
  Dodaliśmy aktualizacje funkcji i sterowniki do funkcji zatwierdzonych aktualizacji profilu. Teraz można ustawić automatyczne zatwierdzanie tego typu aktualizacji, aby zapewnić, że urządzenia zostaną zaktualizowane, gdy będzie to możliwe.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 9.7, zobacz Uwagi dot. wydania 9.7.

Konsola

 • Praca z konsolą bez CAPTCHA jest przyjemnością. 
  Czy znasz system typu wyzwanie-odpowiedź zwany CAPTCHA? Ten skrót oznacza „całkowicie zautomatyzowany test Turinga mający na celu odróżnienie komputera od człowieka” („Completely-Automated-Public-Turing-Test to tell Computers and Humans Apart”). Dobrą wiadomością jest to, że technologia CAPTCHA jest obecnie przestarzała, więc usunęliśmy wszystkie komunikaty CAPTCHA i ustawienia z Konsoli Workspace ONE UEM, w tym wstępny ekran logowania, ekran logowania SSP, konsolę i ekran odzyskiwania hasła SSP oraz ustawienia systemowe.

 • Zabezpieczenia konsoli dla administratorów zostały udoskonalone dzięki rozwiązaniu do resetowania hasła.
  Zabezpieczenia konsoli UEM dla administratorów są teraz zwiększone dzięki usunięciu opcji Zmień hasło i zmianie jej na rozwiązanie Resetuj hasło. Opcja resetowania hasła oznacza, że wiadomość e-mail jest wysyłana do administratora, który może wybrać własne hasło. Tożsamość administratora jest uwierzytelniana poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące odzyskiwania hasła, które są konfigurowane z wyprzedzeniem.
  Nowa opcja Resetuj hasło znajduje się teraz w Widoku listy administratora.
   
 • Grupy smart stały się bardziej inteligentne. Dobrze widzisz — można teraz wykluczyć grupy użytkowników podczas tworzenia grup smart.
  Szybsze tworzenie profili urządzeń i zasad zgodności poprzez wykluczanie grup użytkowników podczas tworzenia grup smart. Aby to zrobić, przejdź do Grupy i Ustawienia > Grupy > Grupy przypisania, wybierz opcję Dodaj grupę smart i wybierz opcję Wybierz kryteria. Nowa opcja znajduje się w sekcji Wyłączenia.
   
 • Filtrowanie widoku Urządzenie widziane ostatnio po liczbie dni, jakie upłynęły od zobaczenia urządzenia przez konsolę.
  Filtr Ostatnio widziano w Widoku listy urządzeń może teraz wyświetlić listę urządzeń, które były widziane przez więcej niż, mniej niż lub pomiędzy dowolną liczbą dni. Opcje te ułatwiają konfigurację list urządzeń, które nie mają kontaktu z resztą floty, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań.
  Sprawdź nowy filtr Ostatnio widziano, przechodząc do opcji Urządzenia > Widok listy, wybierając przycisk Filtry, a następnie menu rozwijane Status.
   
 • Ponowne zarejestrowanie wcześniej wyrejestrowanych urządzeń stało się prostsze dzięki wprowadzeniu zasad przechowywania białej listy.
  Biała lista umożliwiająca rejestrację zarejestrowanych urządzeń była usuwana po 90 dniach. Teraz jest ona przechowywana przez czas nieokreślony, dzięki czemu w każdej chwili można ponownie zarejestrować urządzenia, które nie zostały wcześniej wyrejestrowane. Nie istnieje ustawienie włączające tę funkcję — jest ona automatyczna.
   
 • Zdalne zameldowanie wszystkich współdzielonych urządzeń z systemem iOS dzięki nowej opcji zameldowania urządzenia.
  Teraz można zdalnie zameldować współdzielone urządzenie z systemem iOS z poziomu konsoli UEM, która resetuje rejestrację urządzenia do użytkownika wstępnej rejestracji z określoną grupą organizacyjną, profilem, aplikacjami itd.
  Skorzystaj z tej aktualizacji, przechodząc do sekcji Urządzenia > Widok listy, a następnie wybierz przyjazną nazwę współdzielonego urządzenia iOS, aby wyświetlić Szczegóły urządzenia. Następnie kliknij przycisk Więcej działań, a następnie wybierz opcję Zameldowanie urządzenia.
   
 • Ogłosiliśmy koniec dostępności widoku dla urządzeń mobilnych w konsoli Workspace ONE UEM. 
  Widok konsoli UEM dla urządzeń mobilnych dobiegł końca i nie będzie już uwzględniany w żadnym z wydań konsoli UEM. Po usunięciu widoku dla urządzeń mobilnych administratorzy są przekierowywani do pełnego widoku konsoli UEM, niezależnie od typu urządzenia. 
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Koniec dostępności widoku dla urządzeń mobilnych w konsoli Workspace ONE UEM”
   na portalu My Workspace ONE.
   
 • Wysoce bezpieczne wzajemne uwierzytelnianie pomiędzy połączeniem AirWatch Cloud i serwerem Adaptiva.
  AirWatch Cloud Connector i serwer Adaptiva komunikują się ze sobą przy zwiększonym poziomie zaufania i korzystają z funkcji TLS (Transport Layer Security). Aby wdrożyć zaawansowaną funkcję wzajemnego uwierzytelniania zabezpieczeń, prześlij publiczny certyfikat Adaptiva podczas konfigurowania oprogramowania do dystrybucji równorzędnej w konsoli UEM.

Bramka Content Gateway

 • Ogłosiliśmy koniec dostępności dla ICAP-Proxy.
  Począwszy od tej wersji konfiguracje serwera proxy ICAP nie są już obsługiwane z konsoli UEM. Wszyscy nasi dotychczasowi klienci mogą nadal korzystać z konfiguracji do zakończenia pomocy technicznej. W przyszłości użytkownik nie będzie mógł skonfigurować nowego serwera proxy ICAP z poziomu Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Integracja systemowa firmy > Content Gateway i Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Zawartość > Magazyn zdalny.
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Koniec ogólnego wsparcia dla VMware AirWatch ICAP-Proxy w portalu My Workspace ONE.

Dokumentacja

 • Ewolucja dokumentacji produktu Workspace ONE UEM.
  Workspace ONE UEM stale się rozwija, dlatego nasza dokumentacja również musi zostać dostosowana. W ciągu najbliższych kilku miesięcy zauważysz poprawę w wyglądzie i organizacji naszej dokumentacji.

iOS

 • Określ, czy natywne połączenie z pocztą Exchange powinno używać uwierzytelnienia OAuth do uwierzytelniania wszystkich urządzeń z systemem iOS 12.
  Profil Exchange ActiveSync teraz określa, czy natywne połączenie z pocztą Exchange powinno używać uwierzytelnienia OAuth do uwierzytelniania urządzeń z systemem iOS 12. Aby włączyć uwierzytelnianie OAuth, wybierz opcję Użyj OAuth w ładunku Exchange ActiveSync.

 • Rozwiązywanie problemów w przypadku urządzeń z systemem iOS 11 (lub nowszym) stało się łatwiejsze dzięki funkcji „Widok zdalny”.
  Dzięki funkcji „Widok zdalny” administratorzy mogą teraz łatwo inicjować sesję widoku zdalnego urządzenia z systemem iOS w wersji 11 i nowszych z konsoli UEM i pomagać w rozwiązywaniu problemów, oglądając urządzenie użytkownika końcowego. Aby skorzystać z widoku zdalnego, należy dokupić moduł Advanced Remote Management i używać aplikacji iOS Agent w wersji 5.8.1 lub nowszej. 
  Aby rozpocząć, skorzystaj z działania Uruchom widok zdalny w sekcji Więcej działań > Obsługa dla każdego z urządzeń w obszarze Widok listy urządzeń.  
   
 • Zwiększ wydajność publikowania profili do urządzeń Apple.
  Wydajniejsze publikowanie profili do wielu przypisanych urządzeń jednocześnie.
   
 • Pozwól użytkownikom zdecydować, czy chcą korzystać z protokołu S/MIME do podpisywania i szyfrowania na wszystkich urządzeniach z systemem iOS 12.
  Ładunki Poczta e-mail i Exchange pozwalają teraz użytkownikowi na włączanie i wyłączanie podpisywania S/MIME i szyfrowania S/MIME na wszystkich urządzeniach z systemem iOS 12. Użytkownicy mogą również wybrać certyfikat podpisywania S/MIME certyfikat szyfrowania S/MIME dla wszystkich urządzeń z systemem iOS 12. 
   
 • Grupuj wszystkie powiadomienia aplikacji na urządzeniach z systemem iOS 12, używając nowego „typu powiadamiania grupowego”. 
  Powiadomienie ładunku ma obecnie ustawienie, które pomaga grupować powiadomienia aplikacji. Skorzystaj z tej aktualizacji, przechodząc do sekcji Ładunek powiadomień i korzystając z opcji Wybierz typ powiadomień grupowych. 
   
 • Teraz już żadne krytyczne powiadomienie nie przejdzie niezauważone po włączeniu ustawienia „Nie przeszkadzać”
  Ładunek Powiadomienie ma teraz ustawienie o nazwie Zezwalaj na krytyczne powiadomienia, które pozwala na oznaczanie powiadomień aplikacji jako krytyczne i ignorowanie ustawienia dzwonka „Nie przeszkadzać”. 
   
 • Czy kiedykolwiek przeszkadzały Ci powiadomienia aplikacji podczas jazdy samochodem? Teraz możesz uniemożliwić wyświetlanie powiadomień z aplikacji w programie CarPlay w przypadku wszystkich urządzeń z systemem iOS 12.
  Ładunek Powiadomienie ma teraz ustawienie o nazwie Zezwalaj na CarPlay, które wykorzystywane jest do uniemożliwienia wyświetlania powiadomień z aplikacji w CarPlay.
   
 • Zachowaj dane na karcie SIM firmy Apple w trakcie wymazywania urządzenia. 
  W przypadku urządzeń z systemem starszym niż iOS 11 polecenie wymazania danych urządzenia powoduje również wymazanie z karty SIM danych powiązanych z tymi urządzeniami. W przypadku urządzeń z systemem iOS 11 (lub nowszym) na karcie SIM można zachować plan danych (jeśli taki plan istnieje w urządzeniu), zaznaczając przed wysłaniem polecenia wymazania danych urządzenia pole wyboru Zachowaj plan danych na stronie Wymazywanie danych urządzenia.
   
 • Pomijaj ustawienia zbliżeniowe podczas wymazywania danych z urządzenia z systemem iOS. 
  Urządzenia z systemem iOS 11.3 (lub nowszym) oferują dodatkowo możliwość pominięcia ekranu „Ustawienia zbliżeniowe” w Asystencie konfiguracji. Opcja ta uniemożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do konfigurowania Ustawień zbliżeniowych.
   
 • Zablokuj użytkownikom możliwość zmiany funkcji „Ustaw automatycznie” w opcji „Data i czas” dla urządzenia z systemem iOS.
  Skorzystaj z ustawień Wymuś automatyczne ustawianie daty i godziny w sekcji „Funkcjonalność urządzenia” ładunku Ograniczenia, aby uniemożliwić użytkownikom zmianę funkcji „Automatyczne ustawianie” dla daty i czasu w przypadku urządzenia z systemem iOS. 
   
 • Zezwalaj użytkownikom na kontrolowanie automatycznego wypełniania hasła w przypadku wszystkich nadzorowanych urządzeń z systemem iOS 12 (lub nowszym).
  Użyj opcji Zezwalaj na automatyczne wypełnianie haseł w sekcji „Funkcjonalność urządzenia” ładunku Ograniczenia, aby kontrolować funkcję automatycznego wypełniania haseł w nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS 12 (lub nowszym).
   
 • Zwiększono elastyczność w zakresie udostępniania hasła do sieci Wi-Fi w przypadku nadzorowanych urządzeń z systemem iOS 12 (lub nowszym). 
  Skorzystaj z funkcji Zezwalaj na udostępnianie haseł Wi-Fi w sekcji „Funkcjonalność urządzenia” ładunku Ograniczenia w celu zapobiegania udostępnianiu haseł Wi-Fi z nadzorowanych urządzeń z systemem iOS 12 (lub nowszym) do pobliskiego urządzenia.
   
 • Zablokuj użytkownikom możliwość zmiany ustawień automatycznego wypełniania haseł w przypadku nadzorowanych urządzeń z systemem iOS 11 (lub nowszym).
  Skorzystaj z ustawienia Wymuś uwierzytelnianie przed automatycznym wypełnianiem haseł w sekcji „Funkcjonalność urządzenia” ładunku Ograniczenia w celu wymuszania uwierzytelnienia na wszystkich nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS 11 (lub nowszym) przed automatycznym wypełnianiem haseł.
   
 • Zablokuj użytkownikom możliwość komunikacji z niezarządzanymi kontaktami w zarządzanych aplikacjach lub zarządzanymi kontaktami w niezarządzanych aplikacjach. 
  Ładunek
  Ograniczenia w podsekcji „Zapobieganie utracie danych” ma nową funkcję, która umożliwia zarządzanym aplikacjom na odczyt kontaktów z niezarządzanych kont kontaktów. Skorzystaj z tej nowej funkcji za pośrednictwem ustawienia Zezwalaj niezarządzanym aplikacjom na odczyt kontaktów z zarządzanych kont kontaktów lub Zezwalaj zarządzanym aplikacjom na odczyt kontaktów z niezarządzanych kont kontaktów dostępnego w podsekcji „Zapobieganie utracie danych” ładunku Ograniczenia.

macOS

 • Określ, czy natywne połączenie z pocztą Exchange powinno używać uwierzytelniania OAuth do uwierzytelniania urządzeń z systemem macOS 10.14.
  Profil Exchange ActiveSync może teraz określać, czy natywne połączenie z pocztą Exchange powinno używać uwierzytelniania OAuth do uwierzytelniania urządzeń z systemem macOS 10.14. Aby włączyć uwierzytelnianie OAuth, można wybrać opcję Użyj OAuth w ładunku Exchange ActiveSync.
   
 • Zablokuj użytkownikom możliwość zmiany ustawień automatycznego wypełnianie haseł w przypadku wszystkich nadzorowanych urządzeń z systemem macOS 10.14.
  Użyj opcji Zezwalaj na automatyczne wypełnianie haseł w sekcji Funkcjonalności urządzenia ładunku Ograniczenia, aby kontrolować funkcję automatycznego wypełniania haseł w przypadku urządzeń z systemem macOS 10.14.
   
 • Dodatkowa możliwość udostępniania hasła Wi-Fi w przypadku urządzeń z systemem macOS 10.14.
  Korzystanie z ustawienia Zezwalaj na udostępnianie haseł Wi-Fi w sekcji Funkcjonalności urządzenia ładunku Ograniczenia w celu uniemożliwienia udostępniania haseł Wi-Fi z urządzenia z systemem macOS 10.14 do pobliskiego urządzenia.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Lepszy sposób obsługi aktualizacji wprowadzanych do najczęściej używanej tabeli próbek aplikacji.
  Udoskonalenia w zakresie wydajności wprowadzane są do kolekcji próbek aplikacji i zapisują proces w celu zmniejszenia liczby operacji odczytu i zapisu dokonywanych w najczęściej używanych tabelach próbek. Znaczniki czasowe listy aplikacji przypadające na jedno urządzenie i na jedną aplikację są teraz konwertowane na znaczniki czasowe przypadające na jedno urządzenie, gdy próbki dla wszystkich aplikacji są zbierane jednocześnie.
   
 • Dodatkowa elastyczność w zakresie przesyłania aplikacji jako łącza.
  Oprócz obsługi przesyłania aplikacji jako łącza z obsługiwanym rozszerzeniem pliku w adresie URL można teraz przesyłać aplikację jako łącze, jeśli adres URL zawiera parametry zapytań na końcu adresu URL. 

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Ogłosiliśmy koniec dostępności dla dodatku programu Outlook VMware Content Locker oraz VMware Content Locker dla Windows Desktop. 
  Ustawienia konfiguracyjne aplikacji dodatku programu Outlook oraz Content Locker dla Windows Desktop nie są już dostępne w konsoli UEM, ponieważ zakończył się okres ogólnej pomocy technicznej dla tych aplikacji.
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Koniec ogólnej pomocy technicznej dla dodatku programu Outlook VMware Content Locker” na portalu My Workspace ONE.

Drukarka

 • Zacznij korzystać z drukarki Avery Dennison 9485 w konsoli UEM.
  Obsługa zarządzania drukarką została rozszerzona dla drukarki Avery Dennison 9485 jako nowego producenta OEM. Teraz możesz zarządzać drukarkami Avery Dennison w taki sam sposób jak innymi drukarkami, takimi jak Zebra i Epson, z poziomu konsoli UEM. W obecnej wersji można wykonać następujące czynności:
  • Zarejestruj drukarkę Avery Dennison.
  • Wyświetl zarejestrowaną drukarkę w konsoli UEM.
  • Wyrejestruj drukarkę.
  • Wyświetl szczegóły drukarki w konsoli UEM.
  • Prześlij pliki konfiguracyjne do drukarki.

Ragedyzowane

 • Pozwól użytkownikom wybrać model wdrożenia zastrzegania produktu.
  Teraz można wybrać sposób wdrażania produktu. Można użyć domyślnego trybu wdrażania (którym jest serwer przekazujący z kopią zapasową usług urządzenia) lub tylko z serwerem przekazującym. Wybranie tylko serwera przekazującego zwalnia zasoby serwera urządzenia i umożliwia poświęcenie ich na inne zadania. Dokonaj wyboru w zakresie własnych produktów, przechodząc do opcji Urządzenia > Wstępna rejestracja i zastrzeganie > Widok listy produktów > Dodaj produkt, a następnie wybierz platformę.  Wyboru tego dokonuje się na liście rozwijanej Tryb wdrożenia na karcie Wdrożenie
   
 • Interfejs API aplikacji/wyszukiwania stał się jeszcze lepszy. Administratorzy mogą wyszukiwać aplikacje, które są wdrażane w ramach wstępnej rejestracji i zastrzegania.
  Interfejs API aplikacji/wyszukiwania został rozszerzony o aplikacje przesłane w ramach Wstępnej rejestracji i zastrzegania i zwraca identyfikator aplikacji, dzięki czemu może on być następnie użyty w ramach przepływu API.
   
 • Skonfiguruj serwer plików jako element wstępnej rejestracji i zastrzegania dla wszystkich urządzeń z systemem Android.
  Teraz możesz dysponować serwerami plików używanymi jako źródło lub miejsce docelowe działań zdarzeń Pobierz pliki lub Załaduj pliki. Aby skonfigurować serwer plików jako komponent wstępnej rejestracji i zastrzegania dla wszystkich produktów z systemem Android, przejdź do Urządzenia > Wstępna rejestracja i zastrzeganie > Komponenty > Działania zdarzeń) i wybierz przycisk Dodaj działanie zdarzenia). Wybierz Android i na karcie Działania wybierz Pobierz pliki lub Załaduj pliki.
 • Użyj nowej funkcji Kontroli dostępu w oparciu o rolę, aby ponownie przetworzyć produkt. 
  Utworzono dwa nowe zasoby umożliwiające uwzględnienie uprawnień do ponownego przetwarzania produktów podczas tworzenia roli administratorów. Administratorzy posiadający to uprawnienie mogą ponownie przetwarzać produkty na określonych urządzeniach lub zażądać ponownego przetworzenia dla wszystkich urządzeń, których one dotyczą.
  Aby utworzyć rolę administratora z możliwością ponownego przetwarzania, przejdź do Konta > Administratorzy > Role i wybierz Dodaj rolę. Na stronie Utwórz rolę wpisz przetwórz ponownie w polu tekstowym Wyszukaj w zasobach, aby skorzystać z nowych uprawnień.

SDK

 • Przenieśliśmy opcję Ochrona przed zagrożeniem oraz Dostęp w trybie offline dla Domyślnego profilu SDK na stronę Zasady zabezpieczeń.
  Strona zgodności aplikacji SDK została usunięta. Dokonaliśmy jednak migracji wcześniejszych konfiguracji ochrony przed zagrożeniem i dostępu w trybie offline dla domyślnego profilu SDK do sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Aplikacje > Ustawienia i zasady > Zasady zabezpieczeń.
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Zmiany w ustawieniach SDK ochrony przed zagrożeniem i dostępu w trybie offline po aktualizacji” na portalu My Workspace ONE.

Tunnel

 • Kontroluj dziedziczenie ustawień reguł ruchu urządzenia pomiędzy grupami organizacyjnymi.
  Teraz można wybrać dziedziczenie lub anulowanie ustawień reguł ruchu urządzenia dla wszystkich podrzędnych grup organizacyjnych. Zmiany te należy wprowadzić w Regułach ruchu urządzeń w sekcji VMware Tunnel > Reguły dostępu do sieci. 
Windows
 • Wymuszanie szyfrowania przy użyciu funkcji BitLocker stało się jeszcze lepsze. Profil szyfrowania umożliwia wyłączenie wymuszania w czasie rzeczywistym na komputerach stacjonarnych z systemem Windows.
  Wcześniej wymuszanie szyfrowania przy użyciu funkcji BitLocker mogło powodować problemy podczas próby uaktualnienia urządzenia lub jego wymazania. Teraz można wyłączyć wymuszanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można aktualizować swoje urządzenia z systemem Windows bez problemów z szyfrowaniem przy użyciu funkcji BitLocker.
   
 • Skonfiguruj urządzenie z systemem Windows 10, jeszcze zanim opuści fabrykę, korzystając z nowej funkcji Zastrzegania Dell (Dell Provisioning) dla VMware Workspace ONE. 
  Workspace ONE UEM obsługuje teraz tworzenie pakietu zastrzegania dla urządzeń z systemem Windows 10, który można wysłać do firmy Dell w celu skonfigurowania urządzeń przed ich dostawą. Proces ten wymaga dystrybucji oprogramowania i nowego narzędzia konfiguracyjnego VMware Workspace ONE. Po zainstalowaniu pakietu zastrzegania w urządzeniu użytkownicy końcowi muszą się tylko zalogować, aby dokonać pełnej rejestracji za pomocą aplikacji już zainstalowanych. Firma Dell przyjmuje te pakiety i instaluje je na urządzeniach, dzięki czemu użytkownicy końcowi otrzymują urządzenie z już zainstalowanymi aplikacjami.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 9.6, zobacz Uwagi dot. wydania 9.6.

Android

 • Uproszczona rejestracja dla firmowych urządzeń z systemem Android za pomocą kodów QR
  Administratorzy mogą teraz używać automatycznego kodu QR generowanego przez konsolę UEM w celu uproszczenia procesu rejestracji dla urządzeń z systemem Android w wersji 7.0 (Nougat) lub nowszej.
  Konsola UEM umożliwia teraz administratorowi IT lub użytkownikowi końcowemu zarejestrowanie urządzenia jako zarządzanego w pracy przy użyciu kodów QR. Nowy proces rejestracji jest idealnym rozwiązaniem dla administratorów, którzy chcą wstępnie rejestrować wiele urządzeń przed wdrożeniem ich dla użytkowników, oraz dla użytkowników końcowych, jeśli preferują oni rejestrację urządzenia za pomocą kodu QR podanego przez administratora IT.
  Uprość proces rejestracji, przechodząc kolejno do pozycji Urządzenia > Wstępna rejestracja i zastrzeganie > Wstępna rejestracja i wybierając przycisk Skonfiguruj rejestrację.
 • Wychwytywanie podejrzanych dzienników aktywności po nawiązaniu połączenia USB lub podłączeniu urządzenia peryferyjnego Bluetooth do Twojego urządzenia
  Po nawiązaniu połączenia USB lub podłączeniu urządzenia peryferyjnego Bluetooth do Twojego urządzenia konsola UEM śledzi zdarzenie i raportuje je w postaci dziennika do konsoli UEM.
  Aby śledzić wszystkie złośliwe aktywności, włącz opcję Podejrzane dzienniki aktywności w obszarze Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Android > Ustawienia agenta
 • Ustawianie Słabych danych biometrycznych dla zawartości Hasła
  Profil hasła umożliwia teraz ustawienie słabych danych biometrycznych dla zawartości hasła w ustawieniach hasła. Zawartość hasła w postaci słabych danych biometrycznych umożliwia korzystanie z danych biometrycznych o niskim poziomie bezpieczeństwa, takich jak rozpoznawanie twarzy.
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Android i skonfiguruj ustawienia Hasło.
 • Konfiguracja urządzeń Samsung zarządzanych w pracy w ramach firmowego profilu Android
  Profile w konsoli UEM zostały zaktualizowane, aby zapewniać standardowe funkcje Samsung Knox dla urządzeń zarządzanych w pracy. W profilu Ogólnym zostało dodane nowe pole Ustawienia OEM. Po włączeniu ustawień OEM profile ze zaktualizowanymi funkcjami do obsługi Knox są oznaczone symbolem Knox. Są to następujące funkcje: Hasło, Ograniczenia, Data/godzina i APN.
 • Profil uruchamiania obsługuje zapisy wieloetapowe użytkowników oraz funkcję zameldowania i wymeldowania urządzeń zarządzanych w miejscu pracy
  Rejestracje w systemie Android Enterprise obsługują teraz funkcje wstępnej rejestracji oraz zameldowania i wymeldowania dla wielu użytkowników w ramach udostępnianych urządzeń. Funkcja urządzenia współużytkowanego / dla wielu użytkowników umożliwia użytkownikom łatwe udostępnianie urządzenia przy zachowaniu wyjątkowych zasobów przedsiębiorstwa.
 • Ustawianie domyślnych identyfikatorów użytkownika Google dla urządzenia w przypadku jego zresetowania za pomocą programu ładującego lub szybkiego rozruchu
  Konsola UEM ma teraz nowy profil o nazwie Firmowa ochrona przed przywróceniem danych fabrycznych. Nowy profil umożliwia administratorom ustawienie domyślnych identyfikatorów użytkownika Google dla urządzenia w przypadku jego zresetowania za pomocą programu ładującego lub szybkiego rozruchu. Jest to przydatne w przypadku zresetowania urządzenia po opuszczeniu firmy przez użytkownika końcowego i umożliwia administratorowi użycie jednego z określonych identyfikatorów Google w celu zresetowania urządzenia i przypisania do innego użytkownika.
  Skonfiguruj firmową ochronę przed przywróceniem danych fabrycznych, wybierając opcję Firmowa ochrona przed przywróceniem danych fabrycznych z menu Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Android.

Certyfikaty

 • Odnawianie certyfikatów wydanych za pośrednictwem protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
  Administratorzy mogą teraz konfigurować szablon certyfikatu Simple Certificate Enrollment Protocol do automatycznego odnawiania podczas korzystania z systemu Microsoft ADCS. Opcja odnawiania eliminuje konieczność ręcznej ingerencji, która jest wymagana do konfiguracji SCEP, i umożliwia administratorom zwiększenie wydajności i skalowalności. 
 • Definiowanie atrybutów SAN dla ogólnego protokołu Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) i GlobalSign
  Administratorzy mogą teraz konfigurować atrybuty sieci SAN dla certyfikatów ogólnego protokołu SCEP i GlobalSign. Skorzystaj z tej aktualizacji, konfigurując typ sieci pamięci masowej na ekranie Szablon certyfikatu – Dodaj/edytuj

Chrome OS

 • Kończenie procesów w Menedżerze zadań
  Można teraz konfigurować Profil kontroli aplikacji dla systemu operacyjnego Chrome i umożliwić użytkownikom końcowym wyświetlanie opcji kończenia procesu w tym systemie operacyjnym.
  Aby skorzystać z tej funkcji, włącz opcję Użytkownicy mogą kończyć procesy w Menedżerze zadań w profilu Kontrola aplikacji w obszarze Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Chrome OS.
 • Uruchamianie adresu URL przy rozruchu
  Profil Zawartość obejmuje teraz nową opcję umożliwiającą otwieranie konfiguracji adresu URL przy rozruchu. Dodatkowe pole, URL, umożliwia uruchamianie adresu URL przy rozruchu.
  Zacznij korzystać z tej funkcji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Chrome OS, a następnie skonfiguruj profil Zawartość i ustaw pole URL.
 • Sprawdzanie, czy tryb rozruchu jest wymagany do pomyślnej weryfikacji urządzenia dla profili Użytkownik i Urządzenie
  Ustawienie Bezpieczeństwo i prywatność dla profili użytkownika i urządzenia zostało wyposażone w nową opcję: Wymagany tryb weryfikacji urządzenia. Po włączeniu opcja ta sprawdza, czy do pomyślnej weryfikacji urządzenia wymagany jest tryb rozruchu.
  Zacznij korzystać z tej funkcji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Chrome OS, a następnie skonfiguruj profil Bezpieczeństwo i prywatność i ustaw pole Wymagany tryb weryfikacji urządzenia.
 • Odkryj funkcję elastycznego drukowania
  Można teraz skonfigurować profil Drukowanie dla systemu operacyjnego Chrome umożliwiający korzystanie z podglądu druku za pomocą chmury Google lub systemowego okna dialogowego druku. Jeśli ten profil zostanie wyłączony, drukowanie będzie możliwe wyłącznie za pomocą wtyczek obchodzących przeglądarkę Google Chrome.
  Zacznij korzystać z nowej funkcji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Chrome OS i skonfiguruj profil Drukowanie.

Konsola

 • Elastyczność włączania uwierzytelniania SAML na SSP i wyłączanie Rejestracji
  Konsola UEM umożliwia obecnie uwierzytelnianie SAML administratorowi i/lub użytkownikom. Administratorzy mogą teraz zdecydować się na uwierzytelnianie SAML dla Administratorów, Rejestracji lub Portalu samoobsługowego, a dodatkowo mogą wybrać wszystkie trzy, kombinację dowolnych dwóch lub tylko jeden z trzech komponentów. Administratorzy zyskuj elastyczność wymuszania uwierzytelniania SAML na SSP i wyłączania Rejestracji.
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe i włącz opcję .  
 • Automatyczne wycofywanie tokenów użytkownika podczas wymazywania danych firmowych
  Obecnie usługa Active Directory Azure nie zapewnia opcji wycofywania tokena z konkretnego urządzenia. W momencie wycofania tokena podczas wymazywania danych firmowych użytkownicy są wylogowywani ze wszystkich stron z opcją Azure SSO. Strona konfiguracyjna usług katalogowych w konsoli UEM została teraz wyposażona w ustawienie interfejsu użytkownika umożliwiające administratorowi włączanie i wyłączanie automatycznego wycofywanie tokenów użytkownika podczas wymazywania danych firmowych.
  Ustawienie to można włączyć, przechodząc do pozycji Konta > Administratorzy > Ustawienia administratorów > Usługi katalogowe i Automatycznie cofnij tokeny użytkownika podczas wymazywania urządzeń.
 • Program ulepszania produktów VMware obejmuje Portal samoobsługowy
  Portal samoobsługowy jest teraz częścią programu ulepszania produktów VMware, pozwalającego wpływać na jakość i efektywność naszych produktów. Po włączeniu program ten testuje tylko dane użyteczności SSP niezbędne do spełniania faktycznych potrzeb naszych klientów.
  Można zapisać się do programu usprawniania produktów lub zrezygnować z niego w dowolnym momencie, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Administrator > Programy ulepszania produktów.
 • Konfiguracja harmonogramu zadania oczyszczania w celu obsługi obiektów typu blob pamięci plików
  Istniejący proces oczyszczania uznaje za obiekty typu blob wyłącznie bazy danych. Harmonogram Zadania oczyszczania rozważa oczyszczanie zarówno pamięci plików, jak i CDN. Skonfiguruj harmonogram zadania oczyszczania, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Administrator > Harmonogram.
 • Zwiększone środki ostrożności w portalu samoobsługowym dla wszystkich kont opartych o tokeny
  Wprowadzono następujące funkcje zabezpieczeń dotyczące wyłącznie kont rejestrowanych za pomocą tokenów w portalu samoobsługowym:
  • pola Adres e-mail i Numeru telefonu na ekranach Dodaj urządzenie i konto są teraz tylko do odczytu;
  • formularz podstawowego działania Wyślij ponownie wiadomość rejestracji obejmuje pola tekstowe adresu e-mail i numeru telefonu tylko do odczytu;
  • podstawowe działanie Wyświetl wiadomość rejestracji jest niedostępne;
 • rejestracja urządzeń rejestrowanych tylko przy użyciu tokenów jest ograniczona;
  konsola UEM ogranicza teraz rejestrację dla urządzeń rejestrowanych tylko przy użyciu tokenów.
  Rejestruj swoje urządzenia przy użyciu tokenów, przechodząc do pozycji Urządzenia > Ustawienia urządzenia > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja i upewnij się, że wybrana została karta Uwierzytelnianie. Przewiń w dół przez sekcję Zaczynamy i wybierz opcję Tylko zarejestrowane urządzenia dla ustawienia Tryb rejestracji urządzeń. Zostanie wyświetlony przełącznik Wymagaj tokenu rejestracji. Włączenie tej opcji ograniczy rejestrację dla urządzeń rejestrowanych tylko przy użyciu tokenów.
 • Poprawiono działanie strony Widok listy urządzeń w konsoli UEM
  Wydajność strony Widok listy urządzeń została poprawiona poprzez usunięcie opcji sortowania według kolumny Numer zasobu.  Skorzystaj z tego usprawnienia, przechodząc do sekcji Urządzenia > Widok listy.  To ulepszenie jest domyślnie włączone.

Bramka Content Gateway

 • Wybór bramki UAG (Unified Access Gateway) jako typu instalacji podczas konfigurowania węzła bramki Content Gateway
  Administratorzy mogą teraz używać bramki UAG (Unified Access Gateway) jako typu instalacji do konfigurowania nowej bramki Content Gateway w Unified Access Gateway lub do migracji istniejącej bramki Content Gateway systemu Windows lub Linux do bramki UAG.
  Można teraz wybrać opcję Unified Access Gateway (UAG) jako typ instalacji podczas konfigurowania węzła Content Gateway, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Integracja systemowa firmy > Content Gateway.

iOS

 • Konfiguracja nowych ustawień pomijania DEP dla urządzeń z systemem iOS
  Można teraz jednocześnie konfigurować trzy nowe ustawienia pomijania DEP w asystencie konfiguracji Apple
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Apple >
  Program rejestracji urządzeń
  i skonfiguruj przepływ pracy Asystenta konfiguracji Apple, tak aby pomijał następujące opcje asystenta konfiguracji:
  • iMessage i FaceTime: Włącz ustawienie pomijania, aby zapobiec wyświetlaniu monitów aplikacji iMessage i FaceTime w asystencie konfiguracji.
  • Aktualizacja oprogramowania: Włącz ustawienie pomijania, aby zapobiec wyświetlaniu aktualizacji oprogramowania w asystencie konfiguracji.
  • Czas na ekranie: Włącz ustawienie pomijania, aby zapobiec wyświetlaniu informacji o Czasie na ekranie w asystencie konfiguracji.
 • Żądanie od nauczyciela pozwolenia na opuszczenie niezarządzanej klasy w aplikacji Classroom na urządzeniach z systemem iOS 11.3+
  Podczas tworzenia profilu z ograniczeniami dla urządzeń edukacyjnych możesz teraz pozwolić uczniom uczestniczącym w niezarządzanych lekcjach w aplikacji Classroom na żądanie zezwolenia od nauczyciela przed opuszczeniem klasy. 
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj. Wybierz Apple iOS i skonfiguruj ustawienia Ograniczenia edukacyjne aplikacji Classroom 2.0.
 • Możliwość wyłączania trybu ograniczenia USB na nadzorowanych urządzeniach
  Do profilu Ograniczenia systemu iOS dodano nowe ograniczenie bezpieczeństwa i prywatności, które uniemożliwiają użytkownikom nadzorowanych urządzeń z systemem iOS 11.4+ wprowadzanie hasła w celu wstępnego połączenia lub utrzymania połączenia z akcesoriami USB, gdy urządzenie jest zablokowane.
  Wyłącz tryb ograniczenia USB na nadzorowanych urządzeniach, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj, wybierz Apple iOS i skonfiguruj ładunek Ograniczenia.
 • Konfiguracja minimalnej i maksymalnej wersji TLS dla sieci Wi-Fi
  Podczas konfiguracji profilu Wi-Fi dla urządzeń z systemem iOS można teraz ustawić minimalną i maksymalną wersję TLS dla profilu VPN typu IKEv2.
  Skonfiguruj minimalną i maksymalną wersję TLS, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj. Wybierz opcję Apple iOS i skonfiguruj szczegóły Uwierzytelniania w ustawieniach Wi-Fi.
 • Konfiguracja łączności Bluetooth jako jednego z Ustawień zarządzanych dla urządzeń z systemem iOS
  Oprócz Roamingu połączeń głosowych, Roamingu danych i Osobistego hotspotu można teraz włączyć również łączność Bluetooth jako jedno z ustawień na stronie Ustawienia zarządzane na konsoli UEM. 
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Urządzenia, Ustawienia urządzenia > Urządzenia i użytkownicy > Apple > Apple iOS > Ustawienia zarządzane > Domyślne ustawienia zarządzane.

macOS

 • Opcjonalne wyłączanie wymuszonego zarządzania aplikacji
  Konsola UEM została wyposażona w nową flagę dla dystrybucji oprogramowania macOS o nazwie Zarządzanie żądanym stanem. Nowa flaga umożliwia działowi IT opcjonalne wyłączanie wymuszonego zarządzania aplikacji. Włączenie tego ustawienia zapewnia elastyczność wdrażania aplikacji jako części jednorazowej konfiguracji, a jednocześnie gwarantuje użytkownikom końcowym możliwość odinstalowania aplikacji lokalnie w razie potrzeby. 
  Ustawienie to można opcjonalnie wyłączyć, przechodząc do pozycji Aplikacje i książki > Aplikacje > Natywne > Wewnętrzne i konfigurując ustawienia Wdrażanie.
 • Konfiguracja nowych ustawień pomijania DEP dla urządzeń z systemem macOS
  Można teraz jednocześnie konfigurować dwa nowe ustawienia pomijania DEP w konfiguracji asystencie konfiguracji Apple.
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Apple >
  Program rejestracji urządzeń
  i skonfiguruj przepływ pracy Asystenta konfiguracji Apple, tak aby pomijał następujące opcje asystenta konfiguracji:
  • Wybierz swój wygląd:  Włącz ustawienie pomijania, aby uniemożliwić użytkownikom wybór trybu jasnego lub ciemnego w asystencie konfiguracji.
  • Ton wyświetlacza: Włącz ustawienie pomijania, aby zapobiec wyświetlaniu Tonu wyświetlacza w asystencie konfiguracji.
 • Zezwalaj na dostęp do wszystkich aplikacji w ładunku SCEP macOS w kontekście użytkownika
  Dodano opcję umożliwiającą zezwolenie na dostęp do wszystkich aplikacji w ładunku SCEP macOS w kontekście użytkownika. Po włączeniu tej funkcji wszystkie aplikacje w urządzeniu będą miały dostęp do łańcucha kluczy certyfikatów, który został wydany przez ładunek SCEP. W związku z tym użytkownik nie jest nigdy monitowany o wprowadzenie poświadczeń umożliwiających przyznanie dostępu do dowolnej aplikacji w urządzeniu.
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj > Dodaj profil i skonfiguruj ładunek SCEP
 • Włączanie lub wyłączanie polecenia Bluetooth na urządzeniach z systemem macOS w wersji 10.13.4 i nowszych
  Do klastra przycisków akcji Szczegóły urządzenia na konsoli UEM został teraz dodany przycisk Ustawienia zarządzane, pozwalający na włączanie lub wyłączanie polecenia Bluetooth. Dotyczy to wyłącznie urządzeń z systemem macOS 10.13.4+.
 • Ponowne zdalne uruchamianie urządzenia z systemem macOS 10.13+ za pomocą działania Uruchom urządzenie ponownie
  Do klastra przycisków akcji Szczegóły urządzenia na konsoli UEM został teraz dodany przycisk Uruchom urządzenie ponownie, pozwalający zdalnie ponownie uruchomić urządzenie.
 • Zdalne zamykanie urządzenia z systemem macOS 10.13+ za pomocą działania Zamknij urządzenie
  Do klastra przycisków akcji Szczegóły urządzenia na konsoli UEM został teraz dodany przycisk Zamknij, pozwalający zamykać urządzenia z systemem macOS zdalnie.
 • Konfiguracja minimalnej i maksymalnej wersji TLS dla sieci Wi-Fi
  Konsola UEM ma teraz możliwość ustawiania minimalnej i maksymalnej wersji TLS dla profilu Wi-Fi z protokołami typu TLS, TTLS, EAP-Fast i PEAP. Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Urządzenia > Profile i zasoby > Profile > Dodaj. Wybierz opcję Apple iOS i skonfiguruj szczegóły Uwierzytelniania w ustawieniach Wi-Fi.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Wykonywanie asynchronicznych połączeń do VMware AirWatch Cloud Messaging przy publikowaniu aplikacji
  Podczas publikacji wewnętrznej aplikacji konsola UEM może teraz wykonywać asynchroniczne połączenia do AWCM, tak aby wydajność AWCM nie miała wpływu na czas, którego pakiet instalacji aplikacji potrzebuje na wykonanie. Serwer AWCM wybiera urządzenia z kolejki i wysyła powiadomienia.

Ragedyzowane

 • Konfiguracja serwera proxy podczas instalacji nowej usługi pobierania opartej na systemie Linux
  Konsola UEM umożliwia teraz konfigurowanie serwera proxy podczas instalacji nowej usługi pobierania opartej na systemie Linux. Podczas instalacji można podać nazwę hosta, port, nazwę użytkownika i hasło. Aby skonfigurować serwer proxy z istniejącą usługą pobierania, należy ponownie zainstalować usługę pobierania za pomocą nowego instalatora.
  Zacznij korzystać z tej aktualizacji, przechodząc do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Pobierz instalatory usług i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez instalator, obejmującymi opcjonalną konfigurację serwera proxy.
 • Unikanie nadmiernego przeciążenia bazy danych i poprawa przepływu danych podczas procesu zastrzegania produktu
  Konsola UEM ulepszyła teraz kolejkę poleceń zastrzegania produktów o następujące funkcje w celu usprawnienia procesu zastrzegania produktów: 
  • Nałożono limit na liczbę i częstotliwość poleceń wysyłanych do urządzeń, co z kolei ogranicza liczbę zwróconych próbek.
  • Domyślny limit wychodzącej kolejki serwera AWCM (AirWatch Cloud Messenger) do urządzeń został ulepszony o algorytm FIFO (first in/first out).
  • Silnik zasad został ulepszony o nową logikę uwzględniającą liczbę rekordów w taki sposób, aby w razie potrzeby kolejka mogła zostać zresetowana.
  • Każde działanie zainicjowane przez użytkownika podczas procesu zastrzegania jest natychmiast przetwarzane w przyspieszonym trybie.
  • Przejdź do pozycji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Instalacja > Dostosowywanie wydajności i skonsultuj z działem pomocy technicznej zmiany w dwóch nowych ustawieniach: Wskaźnik ograniczenia AWCM zastrzegania produktów i Rozmiar paczki poleceń zwolnienia zastrzegania produktów.

Tunnel

 • Możliwość usuwania publicznego certyfikatu SSL z zarządzania cyklem życia certyfikatu SSL
  W przypadku wczytania publicznego certyfikatu SSL, jeśli chcesz usunąć certyfikat z bazy danych, możesz go teraz usunąć z konsoli UEM. Zacznij korzystać z tej funkcji, przechodząc do karty Zaawansowane w obszarze VMware Tunnel

Windows

 • Wyświetlanie aktualizacji OEM wdrażanych do urządzeń z systemem Windows 10 w widoku listy Aktualizacji OEM
  Oprogramowanie Workspace ONE UEM wyświetla teraz wdrożone aktualizacje OEM w widoku listy Aktualizacji OEM. Strona ta umożliwia filtrowanie uaktualnień według typu aktualizacji, w tym aktualizacji sterowników dźwięku, chipsetu, systemu BIOS i innych. Aby wyświetlić te aktualizacje na konsoli UEM, przejdź do pozycji Urządzenia > Cykl życia > Aktualizacje i wybierz kartę Aktualizacje OEM.
 • Ponowne zdalne uruchamianie urządzeń z systemem Windows 10+ za pomocą działania Uruchom urządzenie ponownie
  Do klastra przycisków akcji Szczegóły urządzenia na konsoli UEM został teraz dodany przycisk Uruchom urządzenie ponownie, pozwalający ponownie uruchomić urządzenie zdalnie.
 • Nowe minimalne interwały dla próbek urządzeń
  Agent AirWatch na platformę Windows został zaktualizowany o nowe opcje wyboru minimalnych wartości interwałów. Minimalne wartości próbek zaczynają się od 120 minut.
  Aby ustawić nowe minimalne interwały, przejdź do pozycji Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Windows > Pulpit; Windows > Ustawienia agenta.

Tabela zgodności

Tabela zgodności operacyjnej produktów VMware zawiera szczegółowe informacje na temat zgodności obecnych i poprzednich wersji produktów i elementów VMware.

Informacje o zakończeniu wsparcia

Zestawienie wersji Workspace ONE UEM Console i zakończenia ogólnej pomocy technicznej  zapewnia daty ogólnej dostępności, końca dostępności oraz końca pomocy dla wszystkich wersji konsoli Workspace ONE UEM.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon