Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i ulepszeniach w każdej aplikacji zwiększającej produktywność, produktach pokrewnych oraz wersji konsoli Workspace ONE UEM Console. Uzyskaj szybki dostęp do dziennika zmian konsoli UEM, tabeli zgodności operacyjnej i ważnych informacji o zakończeniu wsparcia.

Workspace ONE UEM Console — uwagi dot. wersji

Działy operacji SaaS i inżynierii są w stanie monitorować sukces aktualizacji przed udostępnieniem oprogramowania klientom lokalnym dzięki stopniowemu wdrażaniu oprogramowania do współdzielonego środowiska SaaS. Lokalne elementy zostaną udostępnione klientom w ciągu kilku tygodni od wydania oprogramowania SaaS.

Chcesz poznać naszą najnowszą dokumentację SaaS i usług lokalnych? Zapoznaj się z dokumentacją VMware Workspace ONE UEM Console.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2011.

Konsola

 • Jesteś nowym klientem decydującym się na usługi Hub lub Workspace ONE Access platformy UEM? Jeśli zaakceptowano już warunki użytkowania usługi firmy VMW w UEM Console, nie zostaną one wyświetlone ponownie.
 • Zaktualizuj zawartość etykiety narzędzia Serwer proxy ruchu wychodzącego, aby uwzględnić ponowne uruchomianie wszystkich usług AirWatch.
  Podczas zapisywania globalnych ustawień serwera proxy wszystkie usług AirWatch dokonują żądań wychodzących w zależności od zainicjowanego przepływu, w wyniku czego zaktualizowano zawartość etykiety narzędzia, aby uwzględnić ponowne uruchamianie wszystkich usług AirWatch.

Chrome OS

 • Konfiguracja certyfikatów za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej.
  Zaktualizowaliśmy profile, aby wyodrębnić z sekcji certyfikatów profilu sieci nowy profil poświadczeń. Po uaktualnieniu wszystkie istniejące certyfikaty zostaną przeniesione do profilu poświadczeń, gdzie będzie je można skonfigurować za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja profilu poświadczeń.
 • Łatwiejsza migracja rejestracji Chrome EMM między konsolami.
  Aby ułatwić migrację rejestracji Chrome EMM z jednego środowiska do drugiego, gdy wyczyścisz ustawienia Chrome w UEM console, wszystkie rekordy urządzenia z systemem Chrome OS zostaną wyczyszczone, wszystkie certyfikaty zostaną wysłane do użytkowników Chrome i/lub urządzenia z console zostaną odwołane, a rozszerzenie UEM zostanie usunięte z urządzeń. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome.

Android

 • Czy wiesz, że wprowadzono zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (w starszej wersji systemu Android)?
  Zaktualizowano UEM Console, aby system Android Enterprise był domyślnym modelem wdrożenia dla urządzeń z systemem Android, a starszy model zarządzania systemem Android (znany także jako administrator urządzenia) będzie dostępny tylko w wyjątkowych sytuacjach. System Android Enterprise jest dostosowany do trybu urządzeń prywatnych (BYOD), firmowych i dedykowanych, gdzie każdy z nich ma unikalne mechanizmy zarządzania i inny sposób obsługi przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, patrz Nadchodzące zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (starsza wersja systemu Android). .

iOS

 • Monitoruj, usuwaj i wylogowuj użytkowników za pomocą udostępnionych iPadów.
  Administratorzy z udostępnionymi urządzeniami iPad dla firm mogą teraz śledzić użytkowników, którzy istnieją na ich urządzeniach, wymuszać ich wylogowanie, a nawet ich usuwać. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Monitorowanie, wylogowywanie i usuwanie użytkownika.
 • Popraw jakość przeprowadzania aktualizacji urządzenia, pomijając niektóre lub wszystkie ekrany na urządzeniach z systemem iOS 14 lub macOS Big Sur 11.0.
  Teraz możesz wdrożyć ładunek pomijania asystenta konfiguracji i decydować o pominięciu ekranów konfiguracji po aktualizacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji.

macOS

 • Aktualizacja systemu macOS 11 Big Sur do tokena rozruchu.
  Token rozruchu został ulepszony w celu obsługi systemu macOS Big Sur. Informacje o stanie depozytu tokena rozruchu mogą zostać pobrane za pomocą interfejsu API Console w celu uzyskania informacji o urządzeniu, a dzienniki zdarzeń wyświetlają teraz usunięcia tokenów rozruchu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.
 • Profil rozszerzenia SSO systemu macOS w kontekście użytkownika.
  Począwszy od systemu macOS Big Sur administratorzy będą mogli tworzyć profile rozszerzenia SSO dla urządzenia lub kontekstu użytkownika w zależności od potrzeb wdrożenia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz temat Konfigurowanie profilu rozszerzenia SSO.

Zarządzanie aplikacjami

 • Sortuj aplikacje wewnętrzne według daty i godziny utworzenia i filtruj je według źródła, z którego zostały dodane.
  Dodano dwie nowe kolumny do strony widoku listy aplikacji wewnętrznych. Kolumna Data utworzenia umożliwia sortowanie aplikacji na podstawie znacznika czasu utworzenia aplikacji, a kolumna Źródło umożliwia filtrowanie aplikacji na podstawie źródła aplikacji.

Zarządzanie zawartością

 • Zautomatyzowano dodawanie repozytorium za pomocą interfejsów API.
  Teraz możesz dodać repozytoria przy użyciu interfejsów API, zamiast dodawać repozytoria ręcznie w UEM Console.
 • Ogłosiliśmy koniec wsparcia dla repozytorium Personal Content rozwiązania Workspace ONE Content.
  Koniec ogólnej pomocy technicznej dla VMware Workspace ONE Personal Content. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Informacja o zakończeniu wsparcia.

Tunnel

 • Zabezpieczenia jawne z NSX-T.
  Integracja NSX Tunnel obsługuje teraz NSX-T. Dzięki temu możesz określić jawne ścieżki między aplikacjami na urządzeniach i w usługach w Twoim centrum danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Integracja VMware Tunnel z NSX.
 • Grupy Smart reguł ruchu urządzenia.
  Chcesz wymusić zasadę braku zaufania dla dostępu do aplikacji? Możesz teraz utworzyć wiele zasad dla reguł ruchu urządzenia i przypisywać je do poszczególnych profili, ułatwiając w ten sposób uzyskanie zasad dostępu w oparciu o najmniejsze uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2010.

Dokumentacja

 • Czy znasz nowy interfejs nawigacji na stronie? Jeśli nie, zapoznaj się z Dokumentacją VMware Workspace ONE UEM Console.
  Wiemy, że korzystanie z tradycyjnego zagnieżdżonego spisu treści (TOC) jest dla naszych klientów niewygodne. Począwszy od wersji 2008 można wyszukiwać i odkrywać zawartość, korzystając z nowej strony głównej, która jest zorganizowana według sposobu korzystania z produktu.

  Pamiętaj, że usunęliśmy numerację w oparciu o wydanie z lewego paska bocznego. Jeśli szukasz zawartości w chmurze, możesz wybrać usługi z rozwijanego menu wyboru wersji. Jeśli szukasz dokumentacji lokalnej, wybierz wersję Workspace ONE UEM, na temat której chcesz uzyskać informacje, gdy otworzysz zawartości na stronie VMware Docs.

   

  Zapoznaj się z nową stroną główną i wyraź opinię. Aby wystawić opinię, odwiedź Dokumentacja Workspace ONE UEM Console, przejdź do dołu sekcji opinii i powiedz nam, co Ci się podoba.

Poświadczenie bramy Escrow

 • Szybsza dostawa certyfikatu systemu Windows 10 dla deponowanych certyfikatów SMIME.
  Przejście do modelu opartego na zdarzeniach w celu powiadomienia UEM, gdy certyfikaty są ładowane do poświadczeń bramy Escrow, w dużym stopniu przyspiesza dostarczanie deponowanych certyfikatów do urządzeń z systemem Windows 10.
  Uwaga: Wszelkie certyfikaty załadowane do bramy Escrow (EG) w wersji starszej niż 1.2 nie są już zgodne. Po dokonaniu migracji danych bazy danych Redis do EG 1.2 lub nowszej załaduj certyfikaty ponownie przy użyciu punktu końcowego w wersji 1 lub 2, aby zachować dane zgromadzone przez cały skonfigurowany okres przechowywania.

Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)

 • Informacje wstępne o platformie Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)
  Freestyle Orchestrator to niekodowana platforma aranżacji IT, która zapewnia elastyczność tworzenia przepływów pracy dla zasobów, takich jak aplikacje, profile i skrypty, a także zastosowania ich do urządzeń w oparciu o kryteria szczegółowe. Funkcja ta umożliwia klientom definiowanie kompleksowych wdrożeniowych przepływów pracy, przechodzenie przez wieloetapowe procesy, takie jak uaktualnienie funkcji BitLocker z jednorazową konfiguracją, oraz oznaczanie urządzeń w oparciu o kryteria związane z urządzeniem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz Czym jest Freestyle Orchestrator.

Android

 • Wyświetl znacznik czasu „Ostatniego ponownego rozruchu” w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia.
  Chcesz poznać czas ostatniego ponownego rozruchu urządzeń przy rozwiązywaniu problemów lub wyświetlaniu szczegółów urządzenia? Teraz możesz wyświetlić znacznik czasu ostatniego ponownego rozruchu w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły urządzenia.
 • Dystrybuuj aplikacje do zamkniętych testów.
  W konsoli UEM Console możesz teraz testować i wdrażać niestandardowe wewnętrzne ścieżki testowe aplikacji przed wydaniem wersji produkcyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie prywatnych aplikacji do ścieżki testowej.

iOS

 • Wymuś wylogowanie się użytkowników udostępnionych iPadów dla firm.
  Możesz teraz wymusić wylogowanie się aktualnego użytkownika udostępnionego iPada, aby powrócił on do głównego ekranu blokady. Pozwala to nowemu użytkownikowi na odbiór i rozpoczęcie korzystania z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne wylogowywanie użytkownika.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom firmy Apple randomizację adresów MAC.
  System iOS 14 wprowadza nową funkcję chroniącą prywatność, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Uniemożliwiaj użytkownikom usuwanie wszelkich zarządzanych aplikacji w systemie iOS.
  Teraz możesz ustawić wszystkie zarządzane aplikacje na urządzeniach z systemem iOS 14 jako nieusuwalne dla użytkowników.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie iOS 14 można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.
 • Wdrażaj ruch punktów APN poprzez serwer proxy HTTP.
  Jeśli korzystasz z serwera proxy HTTP w jego środowisku Workspace ONE UEM, może on przesłać cały ruch przez serwer proxy do wychodzących punktów APN.

macOS

 • Odrocz aktualizacje oprogramowania w systemie macOS Big Sur.
  Wcześniej urządzenia z systemem macOS mogły odraczać wyłącznie istotne aktualizacje systemu operacyjnego. W systemie macOS Big Sur administratorzy mogą teraz odraczać aktualizacje oprogramowania niezwiązane z systemem operacyjnym na urządzeniach z systemem macOS.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom firmy Apple randomizację adresów MAC.
  System macOS 11 Big Sur wprowadza nową funkcję chroniącą prywatność, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie macOS Big Sur można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.

Windows

 • Łatwiejsze i bardziej elastyczne wdrażanie oprogramowania przy zmianie kryteriów zakończenia instalacji.
  Teraz możesz edytować kryteria uznania instalacji za zakończoną przy wdrażaniu aplikacji dla systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja plików Win32 przy dystrybucji oprogramowania.
 • Zakończyliśmy wsparcie konsoli Workspace ONE UEM Console dla urządzeń z systemem Windows Phone.
  Wraz z wydaniem Workspace ONE UEM 2010 urządzenia z systemem Windows Phone nie są już dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console. Nie będzie możliwe zarządzanie, usuwanie ani resetowanie urządzeń z poziomu konsoli. Aby usunąć możliwość zarządzania urządzeniem, rozpocznij usuwanie konta służbowego lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy na stronie Opcja zarządzania urządzeniami z systemem Windows Phone zostanie usunięta w Workspace ONE 2010.
 • Sprawdź wersję testową Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).
  Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA eliminuje potrzebę tworzenia i udostępniania plików PPKG producentowi sprzętu. Przypisz ładunki do znacznika w Workspace ONE UEM Console, a następnie złóż zamówienie u producenta sprzętu z systemem Windows 10, korzystając z tego znacznika Workspace ONE UEM. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Wersje testowe: Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA.

Zarządzanie aplikacjami

 • Zablokuj dostęp do aplikacji SDK Workspace ONE, gdy aplikacje nie są zarządzane przez EMM na urządzeniach użytkowników końcowych.
  Podczas konfigurowania przypisania aplikacji: w przypadku ustawienia flagi dostępu zarządzanego przez EMM na „wymaga zarządzania przez EMM” aplikacja SDK spróbuje uzyskać dostęp do konfiguracji aplikacji, która jest zarządzana na urządzeniu przez EMM. Jeśli aplikacja nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych informacji, oznacza to, że aplikacja jest niezarządzana i dostęp do niej zostanie zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.

Zarządzanie zawartością

 • W ramach naszych działań integracyjnych zastąpiliśmy kilka obraźliwych określeń.
  Wdrożyliśmy proces mający na celu oszacowanie i wprowadzenie alternatyw dla potencjalnie obraźliwych określeń znajdujących się na stronach konsoli zarządzania zawartością mobilną.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Ustawienia niestandardowe bramy SEG są teraz dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console jako pary klucz-wartość.
  Możesz teraz skonfigurować ustawienia niestandardowe bramy SEG w konsoli Workspace ONE UEM Console w formie par klucz-wartość. Najczęściej używane właściwości są inicjowane w konsoli Workspace ONE UEM Console. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia niestandardowe bramy SEG.

Integruj usługi katalogowe

Ragedyzowane

 • Umieść zawartość w kolejce na serwerach przekazujących bez przypisywania urządzeń.
  Możesz teraz dodawać zawartość do serwerów przekazujących typu push-and-pull (w tym do serwera przekazującego usługi Cloud Connector) bez konieczności rejestrowania urządzeń na serwerze w powiązanej grupie organizacyjnej. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich przygotowanych aplikacji i zawartości jeszcze przed zarejestrowaniem urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Publikowanie produktu na serwerze przekazującym.

Skrypty i czujniki

 • Użyj skryptów do zautomatyzowania konfiguracji punktów końcowych.
  Użyj nowej funkcji Skrypty dla urządzeń z systemem macOS i komputerów stacjonarnych z systemem Windows do wysyłania kodów na urządzenia w celu uruchamiania procesów. Możesz na przykład przekazać skrypt do urządzenia z systemem macOS, aby zresetować konfiguracje drukarki lub przekazać skrypt do komputera stacjonarnego z systemem Windows, aby poprosić użytkownika o ponowne uruchomienie komputera. Aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych zawartych w skryptach, Workspace ONE UEM dodaje zmienne w celu maskowania informacji, takich jak hasła skrzynek e-mail czy tokeny sesji. W przypadku integracji Workspace ONE Intelligent Hub ze skryptami, użytkownicy urządzeń mogą uzyskać dostęp do tych użytecznych skryptów zawsze, gdy ich potrzebują. Skrypty są wyświetlane w sekcji „Aplikacje” katalogu Hub. Aby uzyskać informacje o skryptach dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o skryptach w systemie macOS, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów z systemem macOS.
 • Znajdź funkcję Czujniki w nowym miejscu nawigacji i sprawdź aktualizacje.
  Przenieśliśmy funkcję Czujniki do sekcji Zasoby, aby można ją było łatwiej znaleźć. Teraz możesz używać czujników nie tylko na komputerach stacjonarnych z systemem Windows, ale także na urządzeniach z systemem macOS, którego wsparcie dodaliśmy. Używaj skryptów w sekcji Czujniki do gromadzenia wszystkich rodzajów danych, które możesz wyświetlić na stronie Szczegóły danego urządzenia, w karcie Czujniki. Nowa karta eliminuje potrzebę korzystania z usługi VMware Workspace ONE Intelligence. Bez obaw. Jeśli korzystasz z usługi Intelligence, możesz nadal wyświetlać i wchodzić w interakcję z danymi wielu urządzeń wraz z raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gromadzenie danych za pomocą czujników na komputerach stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o czujnikach dla systemu macOS, zobacz Zbieranie danych za pomocą czujników dla urządzeń z systemem macOS.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2008.

Dokumentacja

 • Wypróbuj nową stronę domową z narzędziami do nawigacji, które pomogą uzyskać dostęp do dowolnego innego miejsca.
  Uruchamiamy nową stronę domową, dzięki której będzie można przyspieszyć odnajdywanie dokumentacji. Niniejsza strona pokazuje treści dostępne w naszym portalu dokumentacyjnym, wskazuje, jak do nich dotrzeć, i pomaga rozpocząć korzystanie z portalu. Aby pomóc w zawężaniu tego, czego szukasz, dokumentację pogrupowaliśmy w logiczne pakiety. Chcesz poprzeglądać? Zapoznaj się z Dokumentacją VMware Workspace ONE UEM.

iOS

 • Pomiń najnowsze ekrany powitalne iOS 14 i macOS Big Sur.
  Teraz można pominąć ekrany najnowszego Asystenta konfiguracji, takie jak Dostępność, Aktualizacja i Przywracanie zakończone.
 • Uniemożliwiaj użytkownikom akceptowanie App Clips.
  Możesz teraz uniemożliwić urządzeniom z systemem iOS 14 wyświetlanie nowej funkcji o nazwie „App Clips”, w której użytkownik może przeglądać i wchodzić w interakcje z małą częścią kodu binarnego większej aplikacji bez pobierania jej całej.
 • Zastąp istniejące hasła podczas konfiguracji natywnej poczty.
  W systemie iOS 14 można teraz wybrać zastąpienie poprzedniego hasła urządzenia podczas instalacji profilu poczty e-mail Exchange ActiveSync.
 • Kontroluj podglądy powiadomień aplikacji w systemie iOS 14.
  Jeśli zainstalowana aplikacja otrzymuje powiadomienia push wyświetlane użytkownikom, administratorzy mogą całkowicie zapobiec wyświetlaniu zawartości powiadomienia, gdy urządzenie jest zablokowane.

macOS

 • Rozpocznij pracę z urządzeniem MacOS prawdziwie bezobsługowo.
  Teraz możesz po prostu podłączyć nowe komputery Mac do sieci Ethernet i je uruchomić. Dzięki Automatycznemu przechodzeniu skonfigurowanemu w Workspace ONE UEM urządzenia z macOS automatycznie przygotują się do pracy z pominięciem wszystkich wymaganych ekranów bez interakcji z użytkownikiem.

Android

 • Wykryj i monitoruj aktywność w sieci na urządzeniach firmowych.
  Dla urządzeń z systemem Android uruchomionych przez rejestrację trybu zarządzania pracą możesz włączyć rejestrowanie zdarzeń w sieci. Gdy tryb ten jest aktywny, przez określony czas system Android zapisuje żądania DNS i połączenia sieciowe z aplikacji do pliku dziennika za pomocą polecenia Żądaj dziennika urządzenia. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń z trybem zarządzania pracą z systemem Android 8 i nowszymi.

Zarządzanie aplikacjami

 • Skonfiguruj Workspace ONE Boxer do obsługi wielu kont zarządzanych.
  Do zarządzania wieloma kontami e-mail przypisanymi z różnymi ustawieniami możesz teraz używać aplikacji Boxer. Funkcja ta jest włączona do Boxer w wersji 5.21 lub nowszej i wymaga aktywacji SSO.

Zarządzanie zawartością

 • Nie zdziw się, jeśli w ustawieniach starszej zawartości nie znajdziesz „Użyj starszych ustawień i konfiguracji polityk”.
  Aby uniknąć konfliktów między ustawieniami konfiguracji starszej zawartości oraz innymi ustawieniami SDK, wycofano ustawienia Użyj starszych ustawień i polityk w Ustawienia systemowe > Content > Aplikacje > Aplikacja Workspace ONE Content. Przypisany profil SDK stanie się teraz obsługiwanym mechanizmem dostarczania polityk DLP do aplikacji Workspace ONE Content. Więcej informacji przedstawiono w temacie Skonfiguruj VMware Workspace ONE Content.

Ragedyzowane

 • Workspace ONE Launcher wyświetla teraz status instalacji tylko wtedy, gdy jest to istotne dla rejestru urządzenia.
  Wprowadziliśmy zmiany w interfejsie użytkownika w Workspace ONE UEM Launcher. Teraz możesz zobaczyć stan instalacji modułu Launcher w informacjach na temat urządzenia Workspace ONE UEM Console, jeśli urządzenie jest przypisane do użytkownika wieloetapowego lub profil modułu Launcher przypisany jest do urządzenia. Więcej informacji przedstawiono w Status Workspace ONE Launcher.
 • Dodaliśmy wsparcie porównywania ciągów do przydzielania zasobów produktu.
  Podczas tworzenia reguły przypisania porównania przy użyciu operatorów „mniejsze niż” (<) i „większe niż” (>) (oraz ich wariantów) mają nadal zastosowanie tylko do porównań wartości ściśle liczbowych. Nowym wyjątkiem jest porównywanie wersji kompilacji OEM, gdzie można zastosować operatory < oraz > w nienumerycznych ciągach ASCII. Jako przykład może posłużyć sytuacja, w której nazwa pliku aktualizacji OEM obok cyfr zawiera myślniki, kropki i inne znaki. Takie reguły przypisywania muszą identyfikować producenta urządzenia w logice reguły, a porównanie to jest uznane za dokładne, jeśli format na urządzeniu odpowiada temu określonemu na serwerze.

Tunnel

 • Tunelowanie SDK obsługuje teraz urzędy certyfikacji innych firm dla uwierzytelniania klienta.
  Tunelowanie za pomocą aplikacji Workspace ONE Web lub wszelkich innych aplikacji, które możesz zbudować ze składnikiem Tunnel w SDK, natywnie obsługuje bezpieczny urząd certyfikacji SCEP zintegrowany z usługami UEM. Teraz obsługujemy również inne urzędy certyfikacji do użycia z aplikacją Tunnel. Szczegółowe informacje o osadzonym tunelowaniu dzięki Workspace ONE Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat AirWatch App Tunnel.
 • Docieranie do wewnętrznych domen MŚP z plików na platformie iOS za pośrednictwem aplikacji Workspace ONE Tunnel.
  Możesz teraz uzyskać dostęp do wewnętrznych plików MŚP za pośrednictwem aplikacji Pliki w systemie iOS. Aplikacja jest już zainicjowana i dostępna do konfiguracji przez reguły ruchu urządzenia na stronie konfiguracji Tunnel. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu zarówno urządzeń mobilnych, jak i pulpitów dla reguł tunelowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2007.

Android

 • Wyłącz bezpieczne uruchamianie podczas ustawiania kodu PIN na urządzeniach z systemem Android.
  Dodaliśmy nowe pole do profilu hasła, co pozwala użytkownikom na wyłączenie bezpiecznego uruchamiania podczas ustawiania kodu PIN na urządzeniach z systemem Android. Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie są zobowiązani do wprowadzenia kodu PIN w celu ponownego uruchomienia urządzenia, a urządzenia mogą nadal być używane jako urządzenia współdzielone bez żadnych problemów. Funkcja ta obsługuje także klienta aplikacji Boxer dla systemu Android i iOS. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Ustawienia wymuszania hasła.

iOS

 • Udostępnianie urządzeń iPad dla LOB oraz innych firm stało się jeszcze bezpieczniejsze.
  Workspace ONE UEM umożliwia teraz wdrażanie udostępnionych iPadów firmom. Każde kompatybilne urządzenie zarejestrowane za pomocą programu Apple Business Manager może teraz zostać wdrożone jako udostępniony iPad i tworzyć unikalne partycje danych przy użyciu zarządzanego identyfikatora Apple ID lub sesji tymczasowej. Dane użytkownika są zabezpieczone na przypisanej do użytkownika partycji, a sam użytkownik zobaczy tylko przypisane do niego aplikacje i profile, które są natywnie logowane i wylogowywane z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnione iPady dla firm.

Certyfikaty

 • Przesyłanie certyfikatów SMIME do Workspace ONE UEM dla lokalnych użytkowników iOS i Android stało się jeszcze łatwiejsze. Poświadczenie bramy Escrow jest teraz zautomatyzowane przez Workspace ONE UEM.
  Po zarejestrowaniu urządzenia zostanie wysłane zdarzenie do zdefiniowanego elementu webhook, który poinformuje dostawcę certyfikatów, aby załadował certyfikat użytkownika do bramy Escrow. Gdy certyfikat będzie dostępny, brama Escrow wypełni profil wymaganymi informacjami, zaszyfruje profil urządzenia, a certyfikat zostanie usunięty z bramy Escrow zgodnie z skonfigurowanymi ustawieniami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poświadczenie bramy Escrow.

Tunnel

 • Przekieruj ruch do określonego serwera proxy HTTPS, który znajduje się za Tunnel.
  Możesz teraz utworzyć połączenie Tunnel i uwierzytelnić się do serwera proxy ruchu wychodzącego, który znajduje się za bramą Tunnel. Funkcja ta jest obsługiwana tylko przez Tunnel SDK w systemie iOS, ponieważ jest używana przez aplikację Workspace ONE Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Windows

 • Wyłącz powiadomienia użytkownika podczas instalowania i usuwania aplikacji na urządzeniach z systemem Windows 10.
  Gdy wdrażasz niektóre aplikacje, takie jak dotyczące bezpieczeństwa, infrastruktury lub często aktualizowane aplikacje, można zapobiec pojawianiu się powiadomień do użytkowników końcowych. Teraz możesz ukryć powiadomienia o instalacji dla aplikacji wdrażanych automatycznie z centrum działań w systemie Windows i monitora instalacji w aplikacji Intelligent Hub i Workspace ONE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
 • Zaktualizowaliśmy profil SCEP dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
  Aby ulepszyć obsługę urzędów certyfikacji (CA) dla systemu Windows 10, usunęliśmy wymóg wprowadzenia wystawcy urzędu certyfikacji. Można teraz używać certyfikatów SCEP, które używają atrybutów sieci pamięci masowej z urzędami certyfikacji innymi niż AirWatch. System wysyła dodane atrybuty sieci pamięci masowej z żądaniem certyfikatu za pośrednictwem profilu SCEP. Znajdź profil SCEP dla urządzeń z systemem Windows 10 w opcji Urządzenia > Profile.
 • Dodaliśmy obsługę dla trybu zarejestrowanego dla urządzeń z systemem Windows 10.
  Urządzenia z systemem Windows 10, które są zarejestrowane w Workspace ONE Intelligent Hub lub OOBE, mogą również zostać zarejestrowane bez zarządzania MDM za pomocą zarejestrowanego trybu. Tryb zarejestrowany jest także znany jako tryb zarządzania i umożliwia przypisanie tej metody rejestracji według grupy organizacyjnej lub przez grupę Smart. Znajdź ustawienia dla trybu zarejestrowanego w opcji Urządzenia > Ustawienia urządzeń > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja > Tryb zarządzania. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Rejestracja za pośrednictwem trybu zarejestrowanego.
 • Dzięki repozytorium aplikacji firmowych można szybko i łatwo dodawać najpopularniejsze aplikacje firmowe.
  Dodawanie i przypisywanie najczęściej spotykanych aplikacji systemu Windows stało się łatwiejsze dzięki repozytorium aplikacji firmowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodawanie aplikacji z repozytorium aplikacji firmowych.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2006.

Konsola

 • Dzienniki zdarzeń Console wyświetlają teraz nazwę produktu.
  Zdarzenia w Console wyświetlały wcześniej tylko identyfikator produktu, ale teraz wyświetlają nazwę produktu.
 • Konfigurowalna wskazówka dotycząca logowania do rejestracji.
  Można skonfigurować przyjazną (lub niezbyt przyjazną) wskazówkę dla użytkowników końcowych rejestrujących swoje urządzenia. Może mieć charakter konkretny lub ogólny. Na przykład jeżeli login do rejestracji jest taki jak poświadczenia Active Directory, zamieść taki komunikat. Można także dodać link, którego kliknięcie pozwala uzyskać pomoc. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Windows.
 • Obecnie rozwiązanie Avi Networks (VMware NSX Advanced Load Balancer) jest obsługiwane w przypadku wszystkich usług Workspace ONE.
  Zintegrowaliśmy rozwiązanie Avi Networks z wdrożeniami Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Avi Vantage i VMware Workspace ONE UEM.

Android

 • Uprościliśmy migrację. Migrację urządzeń Zebra działających z systemem Android 7 lub nowszym do trybu zarządzania pracą bez resetu fabrycznego lub ponownego uruchomienia można przeprowadzić dyskretnie i zdalnie.
  Ponieważ wycofujemy wsparcie administratora urządzenia, chcemy zapewnić łatwe sposoby migracji urządzeń zarejestrowanych w systemie Android (starsza wersja) do systemu Android Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja starszej wersji Android.
 • Zbieraj dane lokalizacji bez obniżania czasu pracy baterii.
  Firma Google stworzyła interfejs API dostawcy lokalizacji zespolonej. Jest to prosty i oszczędzający baterię interfejs API lokalizacji dla systemu Android. Dodaliśmy nowe ustawienie urządzenia obsługujące ten interfejs API – Dokładność danych lokalizacji – które pozwala na precyzyjniejsze zbieranie danych o lokalizacji bez pogorszenia czasu pracy baterii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Urządzenia i użytkownicy / Android / Ustawienia aplikacji Hub.

macOS

 • Teraz obsługujemy token Bootstrap MDM w macOS 10.15.
  Dla urządzeń zarejestrowanych w programie User Approved MDM w macOS 10.15 Catalina token Bootstrap będzie automatycznie generowany i deponowany w Workspace ONE UEM przy kolejnym zalogowaniu się każdego użytkownika z aktywnym bezpiecznym tokenem. Token Bootstrap zostanie następnie użyty do automatycznego przyznania bezpiecznego tokena użytkownikom kont mobilnych i opcjonalnemu zarządzanemu kontu administratora utworzonemu podczas rejestracji w programie Apple Business Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Skorzystaj z usługi urządzenia, aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia.
  Aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia, należy użyć punktu końcowego usługi urządzenia zamiast istniejącej tabeli dbo.Device. Tabel dbo.Device jest wycofywana i nie będzie już aktualizowana statusem urządzenia.

Ragedyzowane

 • Przedstawiamy łącznik serwera przekazującego w chmurze.
  Łącznik serwera przekazującego w chmurze (RSCC) to rozwiązanie hybrydowe, które pobiera zawartość z punktu końcowego usługi i rozprowadza ją do serwerów przekazujących. Ta konstrukcja inicjuje połączenie wychodzące z sieci do chmury VMware, aby pobrać zawartość do dystrybucji. Takie połączenie wychodzące stanowi zaletę bezpieczeństwa względem innych konstrukcji serwerów przekazujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja serwera przekazującego.

Windows

 • Workspace Intelligent Hub dla Windows obsługuje teraz rejestrację za pomocą Workspace ONE Access..
  Jeśli używasz Workspace ONE Access jako dostawcy tożsamości, możesz teraz zarejestrować urządzenia Windows 10 z Intelligent Hub dla Windows. Podczas konfiguracji źródła uwierzytelnienia dla Intelligent Hub wybierz Workspace ONE Access. Skonfiguruj te ustawienia w sekcji Urządzenia > Ustawienia urządzeń > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguruj opcję rejestracji.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2005.

Android

 • Zmieniliśmy sposób, w jaki ograniczenia rejestracji działają dla urządzeń z systemem Android 10+.
  Po zarejestrowaniu urządzeń z systemem Android 10 lub nowszym w trybie profilu służbowego będą one utrzymywane przez okres próbny, do momentu pobrania numeru IMEI i numeru seryjnego. Konsola UEM pokazuje urządzenie jako „Oczekiwanie na rejestrację”, dopóki konsola UEM nie potwierdzi, czy numer IMEI lub seryjny znajduje się na białej liście lub czarnej liście. Zapewnia to, że dane służbowe (aplikacje, profile itp.) nie są wysyłane do urządzenia z systemem Android 10, dopóki nie zostaną ocenione ograniczenia rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia rejestracji dla systemu Android.

iOS

 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu iOS 10.15.4.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS, udostępnionych tymczasowych sesji iPad, konfiguracji telefonu iPhone z pobliskiego telefonu iPhone i żądań hasła z pobliskiego urządzenia.

macOS

 • Usprawnij korzystanie z usługi SSO dzięki tożsamości systemu macOS i preferencjom dotyczącym certyfikatów.
  Jeśli wdrażasz wiele certyfikatów klienta, użytkownicy mogą być okresowo monitowani o wybranie, którego certyfikatu powinni używać do uwierzytelniania. Dzięki tej funkcji dostępnej w ładunkach certyfikatu użytkownika systemu macOS lub profilu SCEP można określić adresy URL, które powinny automatycznie używać tego certyfikatu, dzięki czemu użytkownicy nie muszą go wybierać za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie profilu SCEP/poświadczeń.
 • Pobieranie dzienników Intelligent Hub dla systemu macOS właśnie stało się łatwiejsze.
  Możesz teraz zdalnie zażądać pobrania dziennika Intelligent Hub z urządzeń z systemem macOS w celu rozwiązywania problemów z poziomu szczegółów urządzenia. Jeśli korzystasz z podwyższonych zasad ochrony prywatności, funkcja ta zawiera opcjonalne ustawienie, które monituje użytkownika końcowego o zatwierdzenie przed zebraniem i przesłaniem dzienników. Ta funkcja wymaga aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub 20.05. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Żądanie dziennika urządzenia.
 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu macOS 10.15.4.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS, udostępnionych tymczasowych sesji iPad, konfiguracji telefonu iPhone z pobliskiego telefonu iPhone i żądań hasła z pobliskiego urządzenia.

Apple Business Manager

 • Wycofaj licencje automatycznie po usunięciu aplikacji Apple Business Manager systemu iOS.
  Licencje programu Apple Business Manager dla aplikacji systemu iOS, które zostały przydzielone, ale ręcznie usunięte przez użytkownika, będą automatycznie wycofywane i dostępne do dystrybucji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wycofywanie licencji z odinstalowanych aplikacji.

Windows

 • Umożliwiamy wprowadzenie własnej wersji aplikacji Windows SFD.
  Teraz możesz edytować rzeczywistą wersję aplikacji i pole wersji dla aplikacji SFD typu EXE i ZIP. Ta nowa funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku przesyłania nowego pliku EXE lub ZIP. Dla wszystkich istniejących aplikacji można dodać nową wersję aplikacji, a pole wersji pojawia się jako tylko do odczytu dla dodanej nowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguracja plików Win32 dla dystrybucji oprogramowania.
 • Ponownie ustanów komunikację między urządzeniami z systemem Windows 10 a aplikacją Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows.
  Niektóre zdarzenia mogą powodować problemy z komunikacją, takie jak błędy HMAC i niepowodzenia aktualizacji aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows. Te problemy z komunikacją można rozwiązać przy użyciu nowego działania Napraw Hub na stronie Szczegóły urządzenia dla urządzeń z systemem Windows 10. To działanie umożliwia także ponowną instalację aplikacji Hub. Znajdź to ustawienie w opcji Urządzenia > Widok listy > wybierz urządzenie stacjonarne Windows > Więcej działań > Administrator > Napraw Hub. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Strona Szczegóły urządzenia stacjonarnego z systemem Windows.

SDK

 • Wprowadziliśmy zmiany w zachowaniu źródła poświadczeń certyfikatu użytkownika dla aplikacji utworzonych w SDK.
  Gdy użytkownicy są skonfigurowani do otrzymywania certyfikatów SMIME wraz z ich innymi niestandardowymi konfiguracjami SDK, ale nie mają skojarzonego z nimi certyfikatu SMIME, system nie będzie już zatrzymywał przetwarzania innych niestandardowych konfiguracji SDK. Certyfikaty dla niestandardowego profilu SDK można znaleźć w opcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Aplikacje > Ustawienia i zasady > Profile > Dodaj > Profil SDK > Ładunek poświadczeń.

Tunnel

 • Urządzenia z systemem Android Enterprise obsługują teraz generowanie SCEP certyfikatów klienta aplikacji Tunnel z kluczem o długości 4096 podczas korzystania z urzędu certyfikacji AW (domyślny).
  Aby wysłać certyfikat klienta aplikacji Tunnel do urządzeń z systemem Android Enterprise za pośrednictwem SCEP, ponownie zapisz konfigurację aplikacji Tunnel. Wszystkie nowe wygenerowane certyfikaty będą używać SCEP ze zwiększoną długością klucza. Nie ma to bezpośredniego wpływu na urządzenia z istniejącymi profilami.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2004.

Android

 • Kontroluj sposób działania widżetów w profilu służbowym.
  Ograniczenie Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z widżetów w profilu roboczym kontroluje, czy użytkownicy mogą używać widżetów aplikacji dodanych do profilu roboczego. Jeśli ograniczenie jest włączone, użytkownicy mogą dodawać widżety aplikacji publicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja ograniczeń urządzenia z systemem Android za pomocą Workspace ONE UEM.
 • Zastosuj filtry niestandardowe, aby dowiedzieć się, jak urządzenia są rejestrowane w Workspace ONE UEM.
  Dodaliśmy niestandardowy filtr do widoku listy, który umożliwia szybkie przeglądanie sposobów zarządzania urządzeniami. Nowa kolumna widoku niestandardowego wskazuje, czy urządzenie jest zarządzane przez system Android (starsza wersja), profil roboczy, COPE czy przez firmę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android.

Chrome OS

 • Chcesz udokumentować powód, dla którego dane firmowe urządzenia Chromebook są wymazywane? Teraz masz taką możliwość.
  Podczas procesu wymazywania danych firmowych z urządzenia Chromebook zostanie przedstawiona nowa opcja, która pozwala wybrać, czy urządzenie jest czyszczone w celu wymiany, czy wycofania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Polecenia zarządzające urządzeniami z systemem Chrome OS.

Windows

 • Dell Provisioning for VMware Workspace ONE ma teraz nową nazwę. Factory Provisioning.
  Zaktualizowaliśmy nazwę zastrzegania Dell Provisioning for VMware Workspace ONE na Factory Provisioning. Funkcjonalność pozostaje bez zmian. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Provisioning.
 • Zaktualizowaliśmy profil antywirusowy dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
  Profil antywirusowy działający z systemem antywirusowym Windows Defender zawiera teraz więcej opcji. Skonfiguruj poziomy ochrony w chmurze, zidentyfikuj potencjalnie niechciane aplikacje, włącz ochronę przed niechcianym dostępem i monituj o zgodę użytkownika. Profil antywirusowy dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows znajdziesz w menu Urządzenia > Profile > Widok listy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Konfiguracja profilu antywirusowego (komputery stacjonarne z systemem Windows).
 • Wstrzymywanie instalacji aplikacji podczas przypisywania aplikacji.
  Podczas przypisywania aplikacji można teraz odroczyć instalację aplikacji. Zmiany te można wprowadzić podczas dodawania przypisań aplikacji i zasad do aplikacji Win32. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
  Uwaga: Odroczenia aplikacji to funkcja w wersji poglądowej i może nie być ona dostępna we wszystkich środowiskach. Rozważ ograniczenie użycia tej funkcji tylko do celów testowych. Odraczanie aplikacji nie może być używane w środowisku produkcyjnym. Funkcje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Ragedyzowane

 • Wprowadziliśmy kilka udoskonaleń dezaktywacji zastrzegania produktów.
  Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz anulować aktualne wdrożenie zastrzegania produktu (z powodu nieprawidłowego użycia lub problemu z zawartością produktu), możesz użyć ulepszonego przebiegu dezaktywacji. Oprócz wyczyszczenia kolejki poleceń urządzenia, anulowania zadań w toku i czyszczenia poleceń z tabeli usług zawartości, nowy przebieg dezaktywacji sprawdza, czy produkt jest aktywny przed przetwarzaniem i usuwa elementy zawartości z tabeli usług zawartości.

Zarządzanie aplikacją

 • Przypisanie aplikacji ma nowy wygląd.
  Sprawdź nową jakość w przypisywaniu dla wszystkich aplikacji z pełną obsługą API. Usprawniliśmy sposób konfiguracji aplikacji z grupami Smart. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.
 • Konfiguracja aplikacji Workspace ONE Boxer stała się jeszcze łatwiejsza.
  Typowe konfiguracje obsługiwane przez aplikację Workspace ONE Boxer można teraz skonfigurować w sekcji Aplikacje i książki. Można również skonfigurować aplikację Boxer dla wewnętrznych wdrożeń aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisz i skonfiguruj aplikację Workspace ONE Boxer.
 • Skonfiguruj aplikację Notebook w sekcji Aplikacje i książki.
  Skonfiguruj aplikację Workspace ONE Notebook dla urządzeń zarządzanych i niezarządzanych przy użyciu przypisania aplikacji w sekcji Aplikacje i książki. TA nowa funkcja jest dostępna, jeśli korzystasz z aplikacji Notebook w wersji 1.4 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisz i skonfiguruj aplikację Workspace ONE Notebook.

Zarządzanie zawartością

 • Wyświetl dokładną liczbę użytkowników Smartfolio, którzy potwierdzili dokument.
  Użytkownicy Smartfolio mogą teraz potwierdzać dokumenty, które przypisano do nich jako zawartość wymaganą. Potwierdzenia te można przeglądać w programie Workspace ONE UEM Console w widoku listy zawartości i na stronach szczegółów urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Potwierdzanie w usłudze Smartfolio.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2003.

Workspace ONE UEM Console

 • Jeśli raport przekroczy limit rozmiaru, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat.
  W przypadku zażądania raportu większego niż limit rozmiaru będzie on teraz wyświetlany w sekcji Monitor > Raporty i analizy > Eksport z nową etykietą statusu o nazwie „Rozmiar pliku przekracza limit”. Nowy status sekcji Eksport zostanie wyświetlony, jeśli raport wymaga więcej miejsca niż sztywny limit 4 GB.
 • Wprowadziliśmy kilka aktualizacji SAML i uwierzytelniania katalogu w aplikacji Workspace ONE Express.
  Podczas konfigurowania SAML na stronie konfiguracji usług katalogowych w aplikacji Express można teraz wyeksportować ustawienia dostawcy usług bez żadnych problemów. Ponadto uwierzytelnianie katalogu jest włączone dla grup organizacyjnych Express, co oznacza, że można teraz zarejestrować urządzenia z uwierzytelnianiem katalogu.
 • Skorzystaj z danych zdarzenia, aby wykorzystać interfejsy API Workspace ONE w oparciu o Identyfikatory UUID.
  Dodaliśmy atrybuty EnrollmentUUID i DeviceUUID do powiadomień o zdarzeniu. Te dodatkowe identyfikatory są powiązane z użytkownikiem i urządzeniem.

Android

 • Pobierz informacje zwrotne zgłoszone przez aplikacje do konfiguracji OEM w celu szybkiego wykrywania błędów.
  Skorzystaj z kanału informacji zwrotnych, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat aplikacji oraz informacje o rozwiązywaniu problemów przesłane przez aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pobieranie informacji zwrotnych z aplikacji konfiguracyjnych OEM.
 • Kontroluj, które konta Google mogą być używane w zarządzanym sklepie Google Play.
  Czasami należy umożliwić użytkownikom dodawanie kont pakietu G-Suite w celu uzyskania dostępu do firmowej poczty e-mail lub kont osobistych (na przykład, aby odczytywać wiadomości z poczty Gmail), ale niezarządzane konto Google nie powinno uzyskać dostępu do nieograniczonego sklepu Google Play. Dzięki nowemu ustawieniu Dozwolone konta w Google Play w profilu Ograniczenia możesz ograniczyć lub zezwolić na dostęp do niezarządzanych kont Google Play. Możesz utworzyć listę kont, które mogą być używane przez użytkowników w Google Play. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.
 • Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi.
  Opcja Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi w profilu Ograniczenia uniemożliwia teraz udostępnianie aplikacjom osobistym plików, zdjęć i danych profilowi zarządzanemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.

iOS

 • Przekonwertuj wszystkie licencje programu Apple Business Manager przy pomocy jednego kliknięcia.
  Możesz teraz przekonwertować wszelkie licencje oparte na użytkowniku zsynchronizowane z programem Apple Business Manager z licencjami opartymi na urządzeniu, wybierając jedną, wiele lub wszystkie aplikacje dla danej grupy organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja licencji i przypisywanie poprzez elastyczne wdrożenie.
 • Regularnie aktualizuj niestandardowe aplikacje firmy Apple.
  Teraz można włączyć automatyczną aktualizację niestandardowych aplikacji firmy Apple zsynchronizowanych z programem Apple Business Manager. Dowolne urządzenie, które raportuje aplikację posiadającą nieaktualną wersję oprogramowania, zostanie automatycznie uaktualnione.
 • Zoptymalizowano proces pomocy zdalnej w widoku listy urządzeń i widoku szczegółów.
  Rozpoczęcie sesji pomocy zdalnej na kwalifikującym się urządzeniu z poziomu widoku listy urządzeń i widoku szczegółów konsoli UEM wymaga teraz mniejszej liczby kliknięć. Zdalne sesje rozwiązywania problemów i przeprowadzania zaawansowanych konfiguracji na urządzeniach w Twojej flocie są inicjowane szybko, ponieważ przed nawiązaniem połączenia wybrano konkretne narzędzie klienckie pomocy zdalnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.

Windows

 • Uzyskaj dostęp do danych o wydajności funkcji BranchCache zarówno z poziomu urządzenia, jak i serwera.
  Nowy panel dystrybucji równorzędnej w sekcji Aplikacje i książki > Natywne > Widok listy > Wyświetl szczegóły aplikacji informuje o liczbie urządzeń, które pobrały aplikację przy użyciu dystrybucji równorzędnej, ilości pobranych danych oraz źródle pobranych danych. Na karcie Urządzenia aplikacji znajdują się teraz indywidualne dane dotyczące wydajności funkcji BranchCache dla każdego z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.
 • Zwiększono niezawodność komunikacji dla systemu Windows 10 z automatycznym odzyskiwaniem danych HMAC.
  Workspace ONE UEM automatycznie sprawdza funkcję HMAC na urządzeniach z systemem Windows 10. Jeśli system zidentyfikował uszkodzoną lub brakującą funkcję HMAC, wyzwala on odzyskiwanie danych HMAC. System wysyła je za pośrednictwem kanału OMADM do aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub w celu ponownego ustanowienia komunikacji.
 • Zachowaj swoje aplikacje zainstalowane na urządzeniach.
  Dzięki nowemu ustawieniu Zarządzania stanem pożądanym można teraz chronić zarządzane aplikacje przed usunięciem z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
 • Wdróż profile z nową kategorią grup Smart: Windows – zarejestrowane w AAD.
  Korzystaj z nowej kategorii Windows – zarejestrowane w AAD w grupach Smart, aby wykluczyć lub dodać urządzenia z systemem Windows 10 w zależności od ich stanu zarządzania. Na przykład skonfiguruj ogólny ładunek profilu poświadczeń i wyklucz grupę Smart Windows – zarejestrowane w AAD, aby można było wdrażać certyfikaty na zarządzanych urządzeniach, ale nie na urządzeniach OOBE. Podczas tworzenia grup Smart można znaleźć znajdź nową kategorię Windows – zarejestrowane w AAD w sekcji Typ kryteriów > Kategoria rejestracji. Podczas konfigurowania profilów przejdź do ładunku ogólnego i wybierz grupę z opcją Windows – zarejestrowane w AAD skonfigurowaną dla grup Smart lub włącz wykluczenia i wybierz tę samą opcję dla wykluczonych grup.
 • Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update (DCU) z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI) i jest dostosowana do wydania najnowszej wersji DCU 3.1 firmy Dell.
  Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI). Dzięki nowej wersji aplikacji Dell Command | Update uzyskano kilka obejść i skryptów, które podtrzymają korzystanie z CLI. Obserwuj strefy techniczne VMware (https://techzone.vmware.com/), aby uzyskać informacje na temat integracji i kolejnych kroków.

Zarządzanie zawartością

 • Zautomatyzuj ustawienia bramy Content Gateway w konsoli UEM.
  Teraz można tworzyć pliki konfiguracyjne w konsoli UEM w celu wdrożenia UAG. Pliki te upraszczają wdrażanie serwerów Content Gateway za pośrednictwem UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja bramy Content Gateway w konsoli UEM.

Ragedyzowane

 • Zastrzeganie aplikacji dla systemu Android obsługuje funkcję Per-App VPN.
  Funkcja Per-App VPN jest teraz obsługiwana przez zastrzeganie aplikacji na urządzeniach z systemem Android. Po skonfigurowaniu aplikacji systemu Android, która ma zostać zastrzeżona za pomocą opcji Per-App VPN, automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy aplikacja systemu Android jest uruchomiona, i przekierowuje cały ruch aplikacji przez sieć VPN. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie produktu.
 • Zastrzeganie produktu obsługuje teraz CDN.
  Teraz, gdy wprowadzono obsługę sieci Content Delivery Networks (CDN), problemy związane z przepustowością w środowisku zastrzegania stały się nieco mniejsze. Jeśli ta opcja jest włączona i skonfigurowana, CDN może zmniejszyć dystrybucję ładunków produktu w celu odciążania ruchu sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja CDN do zastrzegania.

Tunnel

 • Skonfiguruj szczegółowe ustawienia bramy Unified Access z poziomu konsoli UEM.
  Teraz można określać zaawansowane ustawienia konfiguracyjne dla bramy tunelu bezpośrednio z konsoli UEM bez konieczności logowania się do serwerów UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2001.

Workspace ONE UEM Console

 • Nowy filtr urządzeń umożliwia zastosowanie dowolnej ilości filtrów.
  Poprawiliśmy funkcję filtrowania na urządzeniach w widoku listy urządzeń. Można teraz zastosować dowolną liczbę filtrów, a lista urządzeń nie zostanie zaktualizowana aż do wybrania przycisku Zastosuj. Pozwala to zaoszczędzić czas przy wyborze filtra i aktualizacji konsoli.
 • Prezentacja Warunków korzystania z usług (TOS) dla klientów SaaS.
  Klienci SaaS logujący się do konsoli po raz pierwszy mają dostęp do Warunków korzystania z usług (TOS) dla oferty VMWare Cloud Service. Po zaakceptowaniu logujący się administratorzy nie widzą już Warunków korzystania z usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat treści umowy, zapoznaj się z ofertą VMware Cloud Service.
 • Przeglądanie wszystkich urządzeń podłączonych do tego samego routera Wi-Fi z poziomu dostosowanego Widoku listy urządzeń.
  Teraz można dołączyć identyfikator zestawu usług (SSID), inaczej nazwę sieci Wi-Fi, w Widoku listy urządzeń. Ta nowa kolumna ułatwia wyświetlanie wszystkich zarządzanych urządzeń połączonych przy użyciu tego samego routera sieci Wi-Fi. Nową kolumnę można włączyć, wybierając opcję dostosowania widoku i wybranie SSID z listy dostępnych kolumn.
 • Raporty nie zajmują dużo miejsca na dysku.
  Raporty Workspace ONE UEM od teraz nie zajmują więcej niż 4 GB. Ograniczenie to zapobiega nadmiernym cyklom przetwarzania i tworzeniu zbyt dużych raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie raportów.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.

Android

 • Rejestracja i zarządzanie urządzeniami firmowymi GMS i innymi niż GMS w ramach tej samej grupy organizacyjnej.
  Aby uniknąć tworzenia kilku grup organizacyjnych do zarządzania urządzeniami GMS i innymi niż GMS, zaktualizowaliśmy rejestrację kodu QR o uwzględnianie opcji, która wymusza rejestrację AOSP / Sieci zamkniętej. Jeśli opcja ta jest włączona w ustawieniach rejestracji kodu QR, urządzenie rejestruje się jako AOSP / Sieć zamknięta, niezależnie od typu rejestracji zarządzanej Work w ustawieniach rejestracji systemu Android. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Rozpoczęcie konfiguracji, odnawiania i odwoływania certyfikatów z konsoli UEM.
  Korzystając z rozszerzenia Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome, można w pełni zarządzać certyfikatami poziomu użytkownika i urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozszerzenie VMware Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome.

iOS

 • Aktualizacja niestandardowych aplikacji Apple przy pomocy jednego kliknięcia.
  Teraz można uruchamiać aktualizacje nieaktualnych niestandardowych aplikacji Apple.

Windows

 • Definiowanie zadań linii podstawowej przy pomocy nowej funkcji Wykluczenia.
  Teraz można wykluczyć określone grupy Smart z zadań podczas przypisywania Linii podstawowych w urządzeniach z systemem Windows 10. Ta funkcja umożliwia przypisanie linii bazowej do dużej grupy Smart, a następnie ograniczenie przypisania w celu wyłączenia określonych, mniejszych grup Smart.
 • Bezpieczeństwo danych na urządzeniach z systemem Windows 10 nawet po wymazaniu danych z urządzenia.
  Profil szyfrowania obecnie obsługuje nieprzerwane szyfrowanie systemu. W tym także po usunięciu profilu, wymazaniu danych z urządzenia lub przerwaniu komunikacji między Workspace ONE UEM a urządzeniami z systemem Windows 10.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 1912.

Workspace ONE UEM Console

 • Program VMware Identity Manager zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
  Inteligentny dostęp do cyfrowego miejsca pracy zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
 • Ulepszono odpowiedź konsoli na usunięte urządzenia.
  Po usunięciu urządzenia z konsoli jej odpowiedź nie będzie już ukrywać przyjaznej nazwy urządzenia, co umożliwi jego identyfikację.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.
 • Strona pomocy systemu w sekcji Wszystkie ustawienia > Administrator > Diagnostyka straciła stronę główną. Jednak zachowaliśmy niektóre funkcje, które były dostępne dla złącza w chmurze.
  Teraz można sprawdzić stan łącznika chmury, korzystając z opcji Testuj połączenie. Opcja ta dostarcza takie same informacje jak strona sprawdzania kondycji systemu.

Android

iOS

 • Regularnie aktualizuj urządzenia z systemem iOS, aby zawsze pracować na najnowszej i bogatej w funkcje wersji systemu iOS.
  Zarządzaj aktualizacjami systemu operacyjnego urządzeń z systemem iOS z nową strukturą aktualizacji. Nowa struktura pozwala zmusić urządzenia do pobrania i zainstalowania wszelkich aktualizacji systemu iOS dostępnych dla danego urządzenia. Możesz również powiadamiać użytkowników, gdy zakończą się poszczególne kroki. Nowy pulpit raportowania umożliwia śledzenie wdrożenia każdej aktualizacji urządzeń oraz zapoznanie się z poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania bardziej szczegółowej listy aktualizacji dla urządzenia.
 • Zapoznaj się z nowoczesnym interfejsem rejestracji użytkownika i rejestracji niestandardowej.
  Użytkownicy rejestrujący się za pomocą nowej rejestracji użytkownika dla BYOD lub niestandardowej rejestracji urządzeń dodanych do programu Apple Business Manager zobaczą nowoczesny i odświeżony interfejs, który odpowiada widokowi rejestracji Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Zapewnij dodatkowe funkcje kontroli firmowym urządzeniom z systemem iOS 13+ dla sieci Wi-Fi i aplikacji Files.
  Możesz teraz wymusić włączenie sieci Wi-Fi na urządzeniach nadzorowanych z systemem iOS 13, a także uniemożliwiać łączność z dyskami sieciowymi z aplikacji Files w profilu ograniczeń.
 • Lepsze wdrażanie aplikacji niestandardowych dzięki obszernym metadanym widocznym w konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Teraz możesz automatycznie synchronizować metadane niestandardowych aplikacji, które są dodawane poprzez integrację z aplikacją Apple Business Manager w podobny sposób do archiwizowania aplikacji publicznych. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Aktywne zarządzanie aplikacjami niestandardowymi.

macOS

 • Uproszczona pomoc techniczna dzięki rozwiązaniu pomocy zdalnej na wielu platformach.
  Funkcja Workspace ONE Assist jest teraz dostępna na systemie macOS. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Widok zdalny.
 • Zwiększone bezpieczeństwo zarządzania lokalnym kontem administratora za pomocą unikatowego, losowego hasła dla każdego urządzenia, które można wyświetlić w konsoli administratora.
  Usprawniono zabezpieczenia zarządzania lokalnym kontem administratora w systemie macOS. Usprawniono również Workspace ONE UEM, dzięki czemu 8 godzin po próbie wyświetlenia w konsoli hasła dla konkretnego urządzenia automatycznie wyzwalana jest rotacja hasła.
 • Teraz automatycznie korygujemy urządzenia, które nie posiadają wymaganych certyfikatów.
  Ulepszono zarządzanie żądanym stanem certyfikatów dla systemu macOS przez automatyczne korygowanie urządzeń, które nie posiadają wymaganych certyfikatów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Odporność profilu certyfikatu.

Windows

 • Kontroluj, kiedy wykonywane są aktualizacje urządzeń z systemem Windows 10 dzięki poprawionemu profilowi Windows Update.
  Udoskonalono profil Windows Update w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Zmniejszono niektóre pola, usunięto starsze opcje i częściowo przeorganizowano układ. Dodano także opcję maksymalnego zakresu godzin aktywności, która pozwala ograniczyć liczbę godzin aktywności w celu aktualizacji urządzenia. Można również ustawiać terminy ponownego rozruchu w oparciu o typ aktualizacji za pomocą opcji Ostateczny termin ponownego uruchomienia.
 • Tworzenie linii bazowych jest łatwiejsze w ulepszonym interfejsie użytkownika.
  Usprawniliśmy sposób tworzenia linii bazowych. Nowy układ pionowy ułatwia korzystanie z niestandardowych zasad. Przeglądanie dodatkowych zasad jest łatwiejsze dzięki nowemu układowi zwijanemu.
 • Dowiedz się, z jakiej kompilacji korzystają Twoje urządzenia z systemem Windows 10.
  Udoskonaliliśmy stronę Szczegóły urządzenia, aby w polu Numer kompilacji była wyświetlana najnowsza wersja poprawki lub czwarta cyfra wersji systemu operacyjnego urządzeń z systemem Windows 10.

Zarządzanie aplikacją

 • Zatrzymano zbieranie informacji osobistych aplikacji z urządzeń nawet przy wymuszeniu zgodności aplikacji lub zasad kontroli aplikacji.
  Zmieniono sposób gromadzenia informacji osobistych aplikacji, gdy zasady ochrony prywatności są ustawione jako „Nie gromadź”. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wpływ ustawień prywatności na zgodność listy aplikacji i profil kontroli aplikacji.
 • Usprawniliśmy instalację wszystkich instalacji aplikacji Windows.
  Teraz możesz odłożyć na później rozruch komputera lub zainstalować wiele aplikacji i ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu wszystkich aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne uruchamianie urządzenia.

Zarządzanie zawartością

 • Zarządzanie istniejącymi szablonami ręcznymi stało się łatwiejsze.
  Teraz możesz dodać linki do istniejącego szablonu.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Bezproblemowa rotacja hasła pakietu G Suite.
  Rotacja hasła pakietu Google Suite dla kont użytkowników G Suite bez konieczności zarejestrowania lub wyrejestrowania urządzenia.

Ragedyzowane

 • Dodano obsługę nazw użytkowników domeny w poświadczeniach serwera przekaźnikowego Stage Now.
  Możesz korzystać z nazw użytkowników domeny, aby uwierzytelnić serwery przekaźnikowe Stage Now. Formaty akceptowane dla nazw użytkowników domeny to: użytkownik@domena i domena\użytkownik. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Znaki specjalne Zebra Stage Now — Android.
 • Staramy się, aby program VMware Launcher był jak najbardziej zbliżony do natywnych programów do uruchamiania. Przypnij ikony do podręcznego paska lub odepnij je za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE.
  Dodaj aplikację do paska dolnego za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE. Pasek ten pozostaje widoczny podczas przesuwania przez użytkownika do innych ekranów programu Launcher.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1910, zobacz Uwagi dot. wydania 1910.

Workspace ONE UEM Console

 • Wprowadziliśmy ulepszenia w interfejsie API /users/.
  Wprowadziliśmy nowe atrybuty w interfejsach API GET /users/{uuid} oraz POST /users/, takie jak aadMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 i customAttribute5.
 • Dodaliśmy nowy interfejs API, który automatycznie synchronizuje grupy użytkownika i administratora z konsolą z usługą Active Directory lub LDAP.
  Do tej pory administratorzy musieli ręcznie logować się do konsoli, aby przeprowadzić synchronizację grupową. Wprowadziliśmy interfejs API do przeprowadzania synchronizacji grup, który umożliwia automatyzację. Nowy interfejs API GET /GroupSyncActions/{uuid} uzyskuje stan zatwierdzenia grupy za pomocą tokena dostępu i łącza do scalenia tej grupy. Wynik zawiera również informacje o członkach dodanych do grupy lub usuniętych z niej. Nowy interfejs API POST /GroupSyncActions scala grupy użytkowników lub grupy administratorów, które znajdują się w stanie „Oczekująca prośba o zatwierdzenie”.

Android

 • Wyświetl spersonalizowaną wiadomość przy usuwaniu profilu do pracy na urządzeniu użytkownika końcowego.
  Możesz teraz wysłać użytkownikowi końcowemu spersonalizowaną wiadomość w momencie, gdy postanowisz usunąć profil do pracy.
 • Zwiększyliśmy bezpieczeństwo dotyczące słabszych metod uwierzytelniania i powiadomień o zmianie hasła.
  Profil kodu dostępu zapewnia lepsze zabezpieczenie przy słabszych metodach uwierzytelniania i przy powiadomieniach o zmianie hasła. Zakres wymagane hasło umożliwia określenie czasu po odblokowaniu urządzenia za pomocą słabszego uwierzytelniania, po upływie którego użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła. Pole tekstowe Alert o zmianie hasła umożliwia określenie ilości czasu przed wygaśnięciem hasła, o którego zmianie informowany jest użytkownik.
 • Uaktualniliśmy profil uruchamiania o dodatkowe konfiguracje.
  Możesz teraz włączyć lub wyłączyć przycisk „Home” oraz włączyć lub wyłączyć opcję blokady klawiatury w Profilu uruchamiania dla systemu Android Enterprise.

Chrome OS

 • Bezpiecznie zarządzaj certyfikatami poziomu użytkownika i urządzenia za pomocą rozszerzenia Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome.
  Rozszerzenie Workspace ONE UEM dla Chrome OS jest automatycznie instalowane na zarządzanych urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznego zastrzegania zarówno certyfikatów Microsoft ADCS użytkowników oraz urządzeń i zapewnia bezproblemową łączność z Wi-Fi i aplikacjami sieciowymi. Ponadto bezpośrednia komunikacja z konsolą UEM umożliwia szybszą synchronizację urządzenia po rejestracji i rozszerzoną widoczność urządzenia.
 • Możesz zdalnie wyłączać urządzenia, które zostały zgubione lub skradzione za pomocą Trybu Utraconego dla systemu operacyjnego Chrome.
  Tryb Utracony dla systemu operacyjnego Chrome pozwala zdalnie wyłączać zgubione lub skradzione urządzenia i umożliwia ustawienie w nich niestandardowej wiadomości wyświetlanej na ekranie blokady za pośrednictwem profilu urządzenia systemu operacyjnego Chrome. Gdy urządzenie jest wyłączone, nie może być używane w żadnym celu. Urządzenia można ponownie włączyć zdalnie po ich znalezieniu.

iOS

 • Możesz zwiększyć możliwości aplikacji dzięki dodatkowym funkcjom dostępnym przez zdalne kojarzenie domen.
  Skonfiguruj wszelkie domeny wymagające skojarzenia z ich aplikacjami wewnętrznymi lub aplikacjami innych firm bez ręcznego uwzględniania ich w pliku uprawnień aplikacji. To skojarzenie może zostać użyte do zaawansowanych funkcji, takich jak rozszerzenie SSO, łącz uniwersalnych i udostępnionych poświadczeń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dodawanie przypisania i wykluczeń do aplikacji.
 • Unikaj opóźnień akceptowania monitów i szybko zaangażuj swoich uczniów w korzystanie z aplikacji.
  Uczniowie z zarządzanymi identyfikatorami Apple ID utworzonymi w programie Apple School Manager nie są już zobowiązani do zaakceptowania monitów o instalację aplikacji i książek. Workspace ONE w trybie cichym akceptuje te monity w imieniu zarządzanego identyfikatora Apple ID bez konieczności interakcji z administratorem.
 • Skorzystaj z najnowszych standardów komunikacji dla powiadomień Apple Push.
  Komunikuj się z urządzeniami Apple za pośrednictwem protokołu zarządzania urządzeniami HTTP/2 i dostarczania powiadomień push do aplikacji biurowych VMware.

Windows

 • Możesz używać czujników, aby monitorować swoje 64-bitowe urządzenia z systemem Windows 10.
  Czujniki urządzeń z systemem Windows Desktop obsługują teraz kontrolę uruchamiania skryptów PowerShell w oparciu o architekturę urządzenia. Można ograniczyć skrypt do wersji 32-lub 64-bitowej albo wymusić uruchomienie skryptu w wersji 32-bitowej bez względu na architekturę urządzenia. To ulepszenie ogranicza błędy przy korzystaniu z czujników dla urządzeń 64-bitowych.
 • Dowiedz się, jak zapewnić zgodność urządzeń z liniami bazowymi.
  Konsola UEM informuje teraz o zgodności urządzenia z określoną Linią bazową. Wyświetl aktualny stan zgodności urządzeń do opublikowanych zasad linii bazowej. Funkcja raportowania zgodności linii bazowych korzysta z progu zgodności wynoszącego 15% przed oznaczeniem urządzenia jako niezgodnego.
 • Nasze grupy Smart są nie tylko Smart – są również elastyczne. Rozpocznij tworzenie grup Smart dla określonych OEM dla urządzeń z systemem Windows Desktop.
  Dodano obsługę OEM systemu Windows Desktop i modeli dla grup Smart.
 • Pracujemy nad wersją testową funkcji Digital Employee Experience Management dla wdrożeń systemu Windows 10.
  Funkcja Digital Employee Experience Management pozwala na współpracę między Workspace ONE UEM i Workspace ONE Intelligence. Jeśli ta funkcja jest włączona, Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows wysyła dane telemetryczne do Intelligence dotyczące stabilności oraz użycia aplikacji i systemu operacyjnego.
  W następnej wersji Intelligence można zobaczyć swoje dane w pulpitach nawigacyjnych, aby dowiedzieć się, co działa, a co wymaga naprawienia. Użyj pulpitów nawigacyjnych, aby skoncentrować się na określonych analizach i korzystać z automatyzacji w celu ograniczenia możliwych problemów i naprawiania problemów po ich wystąpieniu.
  Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem zbierania danych, skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta, aby włączyć tę funkcję.

Zarządzanie aplikacją

 • Możesz skorzystać ze stałego monitorowania stanu aplikacji we wszystkich urządzeniach.
  Ulepszyliśmy różne obszary UEM Console, które są związane z monitorowaniem wdrażania aplikacji. Workspace ONE UEM Console monitoruje teraz aplikacje i zapewnia szczegółowe informacje o stanie aplikacji na podstawie raportów dotyczących urządzenia oraz na podstawie działań podjętych w konsoli UEM.

Tunnel

 • Dodaliśmy obsługę reguł ruchu urządzenia dla Workspace ONE Tunnel w macOS.
  Utwórz zasady szczegółowe dla przypadków użycia takich jak podział tunelowania i filtrowanie domen dla aplikacji macOS. Dodaj aplikacje i zasady z poziomu Reguł ruchu urządzenia aplikacji Tunnel i dostarcz je jako część istniejących profili.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1909, zobacz Uwagi dot. wydania 1909.

Workspace ONE UEM Console

 • Weź udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta VMware (CEIP).
  Workspace ONE UEM jest teraz uczestnikiem Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) firmy VMware, którego celem jest udoskonalenie produktów i usług, rozwiązywanie problemów i doradzanie w kwestii najlepszego wdrożenia i korzystania z naszych produktów.  W ramach programu CEIP firma VMware regularnie gromadzi informacje techniczne na temat użytkowania przez Twoją organizację produktów i usług firmy VMware zgodnie z kluczami licencyjnymi VMware wykorzystywanymi przez tę organizację.  Dane te nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób. Szczegółowe informacje dotyczące programu CEIP znajdują się w Centrum pewności i zaufania pod adresem https://www.vmware.com/pl/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatyczne ponawianie próby zapewnia ulepszoną obsługę instalacji profilu. 
  Dodaliśmy nową logikę ponownych prób dla profili, których instalacja na urządzeniach nie powiodła się. Nowa logika ponawia próbę zainstalowania profili po zameldowaniu urządzeń.
 • Zapoznaj się z nowo opracowanymi szablonami wiadomości.
  Przeprojektowane szablony wiadomości zapewniają teraz lepszą globalną obsługę. W nowym systemie administratorzy korzystający z szablonów wiadomości widzą tylko szablony dla aktywnego języka. Na przykład, jeśli administrator używa Workspace ONE UEM Console w języku japońskim, zobaczy tylko szablony wiadomości w języku japońskim.
 • Zachowuj swoje karty na współdzielonych urządzeniach, korzystając z powiadomień o zdarzeniu API do meldowania i wymeldowywania.
  Dodaliśmy powiadomienie o zdarzeniu API, które pozwala zobaczyć, kiedy urządzenia współdzielone zostają zameldowane lub wymeldowane. Powiadomienie o zdarzeniu umożliwia rozpoznanie wzorców użytkowania i pomaga zachować karty na współdzielonych urządzeniach. 
 • Powiadomienia UEM dostępne jako wiadomości w aplikacji Intelligent Hub są teraz dostępne w menu Powiadomienia. 
  Jeśli aktywowano usługi Workspace ONE Intelligent Hub i włączono powiadomienia, powiadomienia UEM, takie jak powiadomienia o problemach ze zgodnością, będą wysyłane za pośrednictwem usługi powiadomień. To ulepszenie pozwoli pracownikom na pobieranie wszystkich powiadomień ze strony aplikacji Intelligent Hub, co zapewni spójność pracy. Nie jest już konieczne przechodzenie do strony Konta > To urządzenie > Wiadomości w aplikacji Intelligent Hub, aby wyświetlić powiadomienia z UEM.

Chrome

 • Przedstawiamy nowy profil Dell dla określonych funkcji zarządzania firmy Dell. 
  Po wprowadzeniu na rynek serii Dell Enterprise Chromebook, firma Dell przedstawiła specyficzne dla siebie funkcje zarządzania z nowym profilem Dell (Chrome OS)

iOS

 • Popraw swoje bezpieczeństwo, korzystając z nowych elementów sterujących dostępem do dysku USB.
  Możesz teraz uniemożliwić dostęp do dysku USB i plików w profilu ograniczeń w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym. 
 • Korzystając z profilu VPN, określ, w jaki sposób urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym mają obsługiwać ruch sieciowy.
  Możesz teraz ustawiać domeny, z którymi automatycznie łączą się konta poczty, kontaktów i kalendarza. Możesz również określić, jak klient wirtualnej sieci prywatnej (VPN) uwzględnia lub wyklucza lokalny ruch sieciowy.
 • Zarządzaj funkcją sterowania głosowego w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym uruchomionych w trybie pojedynczej aplikacji.
  Blokuj lub zezwalaj na funkcje kontroli głosowej w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym podczas konfiguracji profilu trybu pojedynczej aplikacji
 • Przenieś funkcję SSO do swoich aplikacji razem z profilem rozszerzenia SSO.
  Nowy profil rozszerzenia jednokrotnego logowania dla urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym umożliwia dostarczenie docelowych adresów URL zarówno dla przekierowania, jak i poświadczeń SSO.
 • Dostosuj obsługę rejestracji dla urządzeń zsynchronizowanych za pomocą aplikacji Apple Business Manager. 
  Urządzenia zsynchronizowane za pomocą aplikacji Apple Business Manager (wcześniej DEP) można wdrożyć przy użyciu zestawu konfigurowalnych i oznakowanych ekranów sieciowych. Ekrany te oferują niestandardową rejestrację z zaawansowanymi działaniami rejestrowania, takimi jak nowoczesne uwierzytelnianie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i akceptacja umowy EULA.
 • Obsługujemy nową, skupioną na ochronie prywatności metodę rejestracji, która chroni dane osobowe użytkowników, jednocześnie zapewniając dostęp do zasobów przedsiębiorstwa.
  Zarejestruj wszystkie urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym przy użyciu zarządzanych identyfikatorów Apple utworzonych w aplikacji Apple Business Manager za pośrednictwem federacji i platformy Azure AD. Zarejestrowane urządzenia użytkownika zapewniają ulepszą ochronę prywatności, która oddziela dane zarządzane od osobistych, zapewniając jednocześnie podstawowe funkcje zarządzania, takie jak instalowanie aplikacji, konfigurowanie sieci Wi-Fi i wymogi hasła.
 • Odśwież konfigurację karty eSIM.
  Zażądaj od urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym odświeżenia konfiguracji karty eSIM dla określonego operatora poprzez wprowadzenie zmian na stronie szczegółów urządzenia.  

macOS

 • Usprawnij korzystanie z funkcji asystenta konfiguracji dzięki nowym opcjom dostosowywania głównego konta użytkownika. 
  Dostosuj podstawowe informacje o koncie użytkownika utworzone w Asystencie konfiguracji na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina podczas automatycznej rejestracji za pośrednictwem aplikacji Apple Business Manager. Wprowadź te zmiany podczas tworzenia lub edycji profilu rejestracji DEP
 • Synchronizuj SSO oraz hasła AD na swoich urządzeniach razem z profilem rozszerzenia SSO. 
  Skonfiguruj rozszerzenia aplikacji, które korzystają z funkcji jednokrotnego logowania przy użyciu rozszerzenia SSO podstawowego lub Kerberos na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina za pomocą ładunku rozszerzenia SSO

 • Uprość doświadczenia użytkownika poprzez automatyzację zatwierdzania nowych rozszerzeń systemu. 
  Kontroluj ograniczenia i ustawienia aplikacji korzystających z rozszerzeń systemu, konfigurując profil rozszerzeń systemowych

 • Zapobiegaj wyciekom danych dzięki nowym ograniczeniom usługi Handoff.
  Ogranicz możliwość korzystania z funkcji ciągłości usługi Handoff na komputerach z systemem Mac w wersji 10.15, konfigurując klucz tej usługi w profilu ograniczeń

 • Monitoruj stany bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu, aby upewnić się, że działają tylko zatwierdzone systemy operacyjne. 
  Wyświetl stan bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu urządzeń Mac z systemem 10.15 Catalina na stronie szczegółów urządzenia

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Funkcja Content Locker otrzymuje nową nazwę. Przedstawiamy aplikację Workspace ONE Content.
  Workspace ONE Content posiada wszystkie funkcje aplikacji Content Locker, ale pod nową nazwą. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat VMware Workspace ONE Content

Ragedyzowane

 • Zachowaj prostotę rejestracji urządzenia Honeywell z systemem Android dzięki rejestracji z użyciem kodu kreskowego.
  Możesz uprościć obsługę rejestrowania dzięki funkcji rejestracji urządzeń Honeywell z systemem Android za pomocą kodu kreskowego. Aby zarejestrować urządzenie, wystarczy zeskanować kod kreskowy

Windows

 • Wszystko jest lepsze dzięki firmie Dell i nowemu zaświadczeniu o systemie BIOS firmy Dell.
  Chroń swoje urządzenia stacjonarne firmy Dell z systemem Windows, korzystając z nowego zaświadczenia o systemie BIOS firmy Dell. Ta usługa analizuje system BIOS urządzeń firmy Dell i przekazuje stan systemu BIOS do aplikacji Workspace ONE UEM. Korzystając z zasad zgodności Workspace ONE UEM, można szybko podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka, jakie zagrożone urządzenia mogą spowodować w sieci.

Workspace ONE Express

 • Dowiedz się więcej o uaktualnianiu do Workspace ONE UEM.  
  Teraz masz jasny obraz korzyści, jakie to uaktualnienie do Workspace ONE UEM może przynieść Twojej organizacji. Uzyskaj dostęp do przydatnych filmów, demonstracji na żywo i dokumentacji wszystkich funkcji Workspace ONE UEM, nie wspominając o prostej obsłudze samego uaktualnienia.
 • Ułatwiliśmy migrację starszych urządzeń z systemem Android do systemu Android Enterprise. Wypróbuj nasze nowe narzędzie migracji Android w aplikacji Express.
  Narzędzie migracji systemu Android przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Po zarejestrowaniu aplikacji Workspace ONE Express jako dostawcy usług zarządzania mobilnością przedsiębiorstw w Google możesz migrować starsze urządzenia z systemem Android. 
 • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami stało się łatwe dzięki wprowadzeniu karty Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia. 
  Karta Rozwiązywanie problemów zawiera dziennik zdarzeń i wykaz poleceń, a także oferuje funkcje filtrowania i wyszukiwania, które umożliwiają rozwiązywanie problemów na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz kartę Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1908, zobacz Uwagi dot. wydania 1908.

Android

 • Zarejestruj urządzenia w trybie zarządzania firmowego Android Enterprise bez zarządzanego konta Google. 
  Urządzenia można zarejestrować w trybie zarządzania firmowego Android Enterprise bez zarządzanego konta Google w następujących sytuacjach:
  • w przypadku braku połączenia z Google,
  • podczas pracy w sieci zamkniętej,
  • gdy urządzenia nie zawierają usług Google (AOSP/non-GMS).  
   Strona rejestracji dostawcy EMM systemu Android zawiera teraz możliwość wyboru sieci zamkniętej AOSP jako zarządzany typ rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rejestracja urządzenia z systemem Android
 • Możliwe jest również resetowanie hasła na urządzeniach z systemem Android 8.0 i nowszym, które mają profil służbowy.
  Możesz teraz wybrać polecenia Czyszczenia hasła i Resetowania hasła na urządzeniach z profilem służbowym z systemem Android 8.0 lub nowszym. Polecenie „Wyczyść hasło służbowe” powoduje usunięcie wezwania związanego z bezpieczeństwem pracy na urządzeniu, a polecenie „Resetuj hasło służbowe” wyświetla monit o wprowadzenie nowego hasła. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Polecenia zarządzania urządzeniem.

iOS

 • Dodaliśmy nowe przyciski ładunku zasad używania sieci dla wszystkich urządzeń z systemem iOS 13.
  Skonfiguruj funkcje pomocy sieci Wi-Fi dla docelowych kart fizycznych i kart eSIM dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie profilu zasad korzystania z sieci
 • Pomiń wszystkie nowo dodane ekrany Asystenta ustawień dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Możesz pominąć nowo dodane ekrany Asystenta konfiguracji dla urządzeń z systemem iOS 13 dodane do aplikacji Apple Business Manager.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wypełnianie profilu rejestracji DEP
 • Dodaliśmy nowe przyciski Ograniczeń ładunku dla urządzeń z systemem iOS 13.
  Zablokuj przełączanie sieci Wi-Fi, klawiaturę QuickPath, funkcję „Znajdź moich znajomych” i „Znajdź moje urządzenie” w systemie iOS 13. Dodaliśmy także kilka istniejących opcji wymagających nadzoru, takich jak ograniczanie dostępu do aparatu, przeglądarki Safari, kopii zapasowych iCloud i treści dla dorosłych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracje profilów ograniczeń
 • Wyłącz możliwość przełączania pomiędzy natywnymi aplikacjami Poczta, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia i Notatki przez użytkownika. 
  Dodaliśmy nowy przycisk ładunku profilu Exchange dla urządzeń z systemem iOS 13, który umożliwia konfigurację oraz uniemożliwia użytkownikowi osobne przełączanie się między natywnymi aplikacjami Poczta, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia i Notatki. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie profilu poczty EAS dla natywnego klienta poczty

macOS

Windows

 • Uprość dystrybucję równorzędną dzięki nowemu profilowi Windows Desktop.
  Przenieśliśmy usługę dystrybucji równorzędnej Workspace ONE z Grupy i ustawienia do profilu urządzenia dla Windows Desktop. Nowy profil dla urządzeń z systemem Windows Desktop upraszcza konfigurację ustawień dystrybucji w ramach Workspace ONE Peer.
  Rozwiązanie dla dystrybucji Workspace ONE Peer obsługuje teraz tryb rozproszonej, hostowanej i lokalnej funkcji BranchCache wraz z dodatkowymi ustawieniami konfiguracji, takimi jak procent wolnego miejsca na dysku i maksymalny wiek pamięci podręcznej.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dystrybucja Peer z Workspace ONE
 • Samodzielnie skonfiguruj swoje urządzenia z systemem Windows 10, korzystając z szyfrowanych niestandardowych usług PPKG.
  PPKG umożliwia zastrzeganie urządzeń z systemem Windows 10 za pomocą aplikacji, profili i poświadczeń rejestracji, których używasz. Z tego pakietu można korzystać w ramach funkcji pracy w gotowym środowisku Windows 10 (Out of Box Experience) lub później po skonfigurowaniu urządzenia.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Utwórz pakiet zastrzegania dla urządzeń z systemem Windows 10
 • Firma VMware ogłasza wprowadzenie platformy Workspace ONE Express+ we współpracy z firmą Dell.
  Workspace ONE Express+ to rozwiązanie do zarządzania światłem przeznaczone dla małych i średnich firm, które obsługuje urządzenia z systemem Windows 10 i aplikacje Office365.

Workspace ONE Express

 • Zarejestruj konto Google w aplikacji Workspace ONE Express, która obsługuje teraz urządzenia z systemem Android Enterprise.
  Program Workspace ONE Express obsługuje teraz system Android Enterprise, w tym obsługę typów rejestracji Profili do pracy i Zarządzania firmowego, a także obsługę zarządzanych zasad i zasobów Google Play, Android Enterprise. Ekspresowa obsługa starszych wersji systemu Android nie ulega zmianie.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rejestracja
 • Program Workspace ONE Express umożliwia dodanie katalogu aplikacji do ekranu głównego urządzeń.
  Po skonfigurowaniu oprogramowania Workspace ONE Express można dodać katalog aplikacji do ekranu głównego urządzeń. Ta opcja ułatwia pobieranie przez urządzenia opcjonalnych aplikacji, które zostały im przypisane.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja aplikacji Express

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1907, zobacz Uwagi dot. wydania 1907.

Workspace ONE UEM Console

 • Usprawniono logowanie do Console po przekroczeniu limitu czasu sesji.
  Console zapamiętuje teraz, czy jesteś użytkownikiem SAML, czy innym niż SAML. Po przekroczeniu limitu czasu sesji użytkownicy SAML mogą zalogować się ponownie bez żadnych kliknięć. Użytkownicy inni niż SAML posiadający zapamiętaną nazwę użytkownika i hasło zobaczą swoje dane logowania wypełnione automatycznie na ekranie i mogą się ponownie zalogować za pomocą jednego kliknięcia. To ulepszenie jest domyślnie włączone.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Logowanie do UEM Console
   
 • Sprawdź, czy Twoje certyfikaty APN są połączone za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
  Dodaliśmy opcję ręcznego przeprowadzenia testu i sprawdzania, czy Twoje certyfikaty APNs łączą się przez protokół HTTP/2. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Sprawdzanie łączności APN za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
   
 • W znacznikach urządzenia nie jest już wyświetlany kolor znacznika i typ znacznika w konsoli.
  Opcje dla koloru znacznika urządzenia i typ znacznika urządzenia zostały usunięte z konsoli.
   
 • Cofanie przypisania znacznika urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Możesz teraz cofnąć przypisanie znaczników urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Cofanie przypisania znaczników z wielu urządzeń.
   
 • Oferujemy uproszczoną integrację z serwerem Adaptiva w celu obsługi wdrożeń dystrybucji oprogramowania równorzędnego.
  Workspace ONE UEM obsługuje nową wersję serwera Adaptiva. Dla wszystkich istniejących klientów Workspace ONE UEM nadal obsługuje poprzednią wersję serwera Adaptiva. Aby korzystać z nowej integracji, zaktualizuj swój serwer Adaptiva i AirWatch Cloud Connector do wersji 1907.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie ustawień oprogramowania do dystrybucji równorzędnej z serwerem Adaptiva
   
 • Aplikacja AirWatch Express otrzymała nową nazwę. Nosi teraz nazwę Workspace ONE Express.
  Workspace ONE Express posiada wszystkie funkcje aplikacji AirWatch Express, ale pod nową nazwą. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wprowadzenie do Workspace ONE Express.
   
 • Ulepszyliśmy prywatność przez dodanie zapytania danych lokalizacji do Workspace ONE Express.
  Ochrona prywatności jest ważna dla naszych klientów. Po wybraniu opcji Tak w ankiecie z menu Wprowadzenia na urządzeniu użytkownika wyświetla się monit z pytaniem o zezwolenie na udostępnianie danych lokalizacji. Jeśli użytkownik odmówi, dane lokalizacji nie będą zbierane.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ankieta dotycząca konfiguracji aplikacji Express.
   
 • Uzyskaj lepszy widok stanu zadania importowania partii w Workspace ONE Express.
  Możesz teraz wyświetlać stan zadań importowania partii. Wybierz kolejno opcje Konto > Użytkownicy > Stan partii, aby zobaczyć stan zainicjowanych już zadań importu partii.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Użytkownicy lub urządzenia funkcji importu partii.
   
 • Maksymalnie wykorzystuj możliwości strony widoku listy telekomunikacji dzięki nowej opcji eksportu.
  Dodaliśmy opcję eksportowania szczegółowych informacji o użyciu i danych roamingu w formatach CSV i XLSX. Wyeksportowany plik jest dostępny do pobrania na stronie Monitorowanie > Raporty i analizy > Eksporty
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Szczegóły użycia planu dla zasobów telekomunikacyjnych.
   
 • Ulepszyliśmy logikę synchronizacji stanu użytkowników katalogu.
  Stan kont administratorów i użytkowników rejestracji w konsoli UEM synchronizuje się teraz prawidłowo z dezaktywacjami dokonanymi w usłudze Active Directory pod następującymi warunkami. Użytkownik wskazany w opcji Nazwa użytkownika BIND, znajdującej się w sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe na karcie Serwer musi mieć uprawnienia administratora usługi Active Directory. Kosz musi również zostać włączony przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Active Directory.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Synchronizacja stanu użytkowników katalogu.
   
 • MDM - Weryfikacja konfiguracji LDAP jest teraz bardziej ujednolicona. Weryfikacja LDAP bezpośrednio w konsoli. 
  Administratorzy mogą teraz podczas konfiguracji usług katalogowych weryfikować użytkowników i grupy użytkowników katalogu oraz ich atrybuty, nawet przed dodaniem ich do konsoli UEM. Ulepszona funkcja pomaga uniknąć niepoprawnych konfiguracji, które mogą powstać wskutek nieprawidłowych ustawień usług katalogowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Mapowanie informacji użytkownika dotyczących usług katalogowych.
   
 • Karta Ustawienia została usunięta z globalnych wyników wyszukiwania w celu przyspieszenia wyszukiwania.
  Jeśli zdecydujesz się wyszukać ustawienia, rozpocznij wyszukiwanie na stronie Konfiguracja. Wybierz kolejno Grupy i ustawienia > Konfiguracje i wprowadź słowo kluczowe w polu tekstowym wyszukiwania.

Android

 • Proces konfiguracji dla publicznych aplikacji systemu Android umożliwia teraz ustawienie zaawansowanych konfiguracji obsługiwanych przez producenta OEM.
  Nowe aktualizacje obejmują:
  • Obsługę zagnieżdżonych tablic pakietów.
  • Lepszy, uproszczony układ z przydatnymi etykietami narzędzi. 
  • Możesz pozostawić nieużywane opcje konfiguracji aplikacji jako puste zamiast usuwać je z interfejsu.
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Przypisywanie aplikacji dla systemu Android.
 • Dodaliśmy przepływy pracy migracji programowej w celu przenoszenia urządzeń wyposażonych w starsze wersje administrowania urządzeniem do profilu roboczego.
  Przeprowadzanie migracji z wdrożenia systemu Android (w starszej wersji) do systemu Android Enterprise (dawniej Android for Work), aby zyskać większą kontrolę i spójność wszystkich urządzeń OEM przy większym bezpieczeństwie i lepszym komforcie użytkowania dla pracowników z urządzeniami BYOD.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Migracja administratora urządzenia z systemem Android (dla starszych wersji)
   
 • Udoskonalony profil hasła zapewnia lepszą obsługę natywnych funkcji systemu Android.
  Profil Hasło dla systemu Android został zaktualizowany w celu obsługi natywnych funkcji dla systemu Android 9,0. Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia: 
  • Wymuszanie oddzielnego hasła w celu służbowego i osobistego użytkowania urządzenia.
  • Zwiększono maksymalną ilość dni na wygaśnięcie hasła ze 180 do 9999.
  • Określanie dodatkowych opcji hasła biometrycznego. 
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ustawienia wymuszania hasła (Android).
 • Zachowaj bezpieczeństwo urządzeń zarządzanych w miejscu pracy i urządzeń firmowych przeznaczonych do użytku osobistego (COPE) za pomocą hasła początkowego.
  Korzystając z opcji Określ hasło początkowe w profilu hasła, możesz teraz skonfigurować hasło początkowe na poziomie urządzenia na wszystkich wdrożonych urządzeniach. Po wdrożeniu można zresetować hasło na poziomie urządzenia.
  Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Ustawienia wymuszania hasła (Android).
   
 • Kreator kodu QR zapewnia teraz większą elastyczność dla aplikacji systemowych podczas rejestracji urządzenia. 
  W przypadku wszystkich urządzeń zarządzanych w miejscu pracy zezwól aplikacjom systemowym na zachowanie zainstalowanych niekrytycznych aplikacji systemowych w urządzeniu zarządzanym w miejscu pracy lub wybierz opcję Wyłącz, aby usunąć te aplikacje.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Zapewnianie wersji beta lub deweloperskiej systemu operacyjnego Chrome oraz przetestowanie wersji przedpremierowej, zanim stanie się ogólnodostępna.
  Określanie, czy urządzenia otrzymają system operacyjny Chrome w wersji beta, rozwojowej lub produkcyjnej za pomocą pola kanału dystrybucji w profilu aktualizacji systemowych. Jest to przydatne przy testowaniu wersji oprogramowania przed rozpoczęciem aktualizacji całej floty urządzeń.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu aktualizacji systemowych (Chrome OS).

iOS

 • Włączanie ochrony danych urządzeń w dowolnie wybranym czasie. 
  Zapewniamy teraz możliwość wyczyszczenia hasła urządzenia podczas meldowania urządzenia współdzielonego.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja urządzeń współdzielonych
 • Automatyczna konwersja aplikacji na żądanie na zarządzane, jeśli wybierzesz opcję „Ustaw aplikację, aby była zarządzana przez MDM, jeśli została zainstalowana przez użytkownika”. 
  Jeśli teraz zainstalujesz aplikację jako niezarządzaną (na przykład ze sklepu App Store), konsola automatycznie przekonwertuje ją na zarządzaną, gdy włączone jest ustawienie Ustaw aplikację, aby była zarządzana przez MDM, jeśli została zainstalowana przez użytkownika, niezależnie od tego, czy stosowana jest metoda dostarczania aplikacji automatycznie lub na żądanie. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dodawanie przypisania i wykluczeń do aplikacji

macOS

 • Rotacja kluczy odzyskiwania na żądanie w celu zapewnienia lepszej zgodności zabezpieczeń.
  Dodano nowe ulepszenie zabezpieczeń do Szczegółów urządzenia i portalu samoobsługowego — automatycznie rotujące osobiste klucze odzyskiwania FileVault po upływie 15 minut od uzyskania dostępu przez użytkownika lub administratora.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rotacja osobistych klucze odzyskiwania
   
 • Kontrolowanie ograniczeń parowania kart inteligentnych w urządzeniach z systemem macOS w wersji 10.12.4 i nowszych.
  Dodaliśmy teraz nowy ładunek profilu w celu konfiguracji ustawień i ograniczeń dotyczących użycia karty inteligentnej.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu karty inteligentnej
   
 • Ograniczanie lub zezwalanie na przechwytywanie nagrań ekranu i zrzutów ekranu.
  Dodaliśmy nowy klucz ograniczeń, który uniemożliwia użytkownikowi wykonywanie zrzutów ekranu lub przechwytywanie nagrań ekranu.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu ograniczeń

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Możliwe jest wybranie wielu plików i ich jednoczesne usunięcie z poziomu widoku listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch.
  Widok listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch obsługuje teraz zbiorcze usuwanie plików.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Widok listy zarządzania zawartością.
   

Tunnel

 • Przygotowujemy coś nowego. Nadchodząca wersja aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows wymaga nowej oprawy i dodatkowych ustawień.
  W konsoli UEM pojawią się nowe ustawienia odnoszące się do aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows. Wstrzymaj się z korzystaniem z tych dodatkowych ustawień do czasu, gdy nowa aplikacja będzie dostępna.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel dla aplikacji systemu Windows.
 • Czas przenieść domeny Safari z profilu VPN systemu iOS do konfiguracji reguł ruchu urządzeń.
  Usunęliśmy sekcję Domena Safari z pliku XML profilu VPN. W przypadku uaktualniania do wersji 1907 ze starszej wersji należy zaplanować płynną strategię migracji i przenieść wszystkie domeny Safari z profilu VPN systemu iOS do konfiguracji reguł ruchu urządzeń. 

Windows

 • Chcesz, aby Twoje urządzenia z systemem Windows 10 były skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi? Funkcja linii bazowych jest teraz dostępna dla wszystkich klientów.
  Linie bazowe umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i dostosowanie ich do standardów branżowych, takich jak testy porównawcze CIS. Dla linii bazowych ustawić można preferowane konfiguracje i zarządzać nimi w całości zdalnie, bez żadnych zależności od sieci VPN lub domeny. Można również tworzyć niestandardowe linie bazowe przy użyciu obiektu zasad grupy. Nowe ulepszenia linii bazowych obejmują edycję i usuwanie niestandardowych linii bazowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Korzystanie z linii bazowych

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1905, zobacz Uwagi dot. wydania 1905.

Workspace ONE UEM Console

 • Dowiedz się, jak lepiej wykorzystać możliwości AirWatch Express dzięki nowym konfiguracjom domyślnym.
  • Zbieranie lokalizacji jest teraz domyślnie włączone dla nowych wdrożeń AirWatch Express. . Użytkownicy końcowi otrzymają teraz monit potwierdzenia swoich urządzeń z prośbą o pozwolenie na zbieranie danych o lokalizacji. Jeśli pozwolenie zostanie udzielone, dane lokalizacji będą pojawiać się w sekcji Szczegóły urządzenia w konsoli UEM Console.
  • Katalog aplikacji jest teraz domyślnie włączony dla nowych wdrożeń AirWatch Express. Po zarejestrowaniu na ekranie startowym urządzenia zostanie wyświetlony wycinek sieciowy katalogu aplikacji, umożliwiający użytkownikom końcowym wyświetlenie wszystkich przypisanych aplikacji.
  • Szybkie odblokowywanie urządzeń z systemem iOS w trybie utraconym z paska narzędzi działania w widoku szczegółów urządzenia.
 • W aplikacji AirWatch Express wprowadzono kilka udoskonaleń konfiguracji, które mają wpływ na zbieranie lokalizacji, katalog aplikacji i tryb utracony urządzeń z systemem iOS.
 • Pobieraj konta i grupy użytkownika za pomocą nowego interfejsu API SCIM.
  Nowy interfejs API SCIM umożliwia pobranie wszystkich grup, do których należy użytkownik. 
 • Automatycznie zatwierdzaj aplikacje z kreatora Wprowadzenie do Office 365.
  Kreator Wprowadzenie do Office 365 umożliwia automatyczne zatwierdzenie aplikacji pakietu Office 365 dla systemu Android Enterprise. Jest to teraz normalny przepływ.
 • Eksportuj raporty do plików XLSX tak jak do plików CSV.
  Oprócz eksportowania plików CSV można teraz eksportować widoki list i raportów jako pliki XLSX. Dzięki temu można uniknąć problemów z formatowaniem plików w formacie CSV.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Łatwa aktywacja usług Hub Services dla klientów korzystających już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz łatwo włączyć usługi Hub Services, jeśli korzystasz już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Wprowadź istniejący adres URL programu VMware Identity Manager, aby aktywować usługi Hub Services. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania poświadczeń administratora. Użyjemy tych podanych wcześniej do połączenia VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.

iOS

 • Raportuj o fizycznych kartach SIM i kartach eSIM za pomocą nowej funkcji obsługi dwóch kart SIM.
  Administratorzy mogą teraz raportować zarówno o fizycznych kartach SIM, jak i kartach eSIM skonfigurowanych na obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak iPhone XR, XS i XS Max.

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Dodaj wartości wieloznaczne, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów.
  Można teraz korzystać z symboli wieloznacznych (*) na początku i końcu ścieżki pliku, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów przy użyciu szablonu ręcznego.

Ragedyzowane

 • Skorzystaj z udogodnienia automatyzacji, aby dodać aplikacje do profilu modułu uruchamiania.
  Możesz teraz tworzyć reguły dynamiczne, aby automatycznie umieszczać na białej liście aplikacje dodane do profilu modułu uruchamiania. Reguły te umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych w polu Aplikacja. Po dodaniu symbolu wieloznacznego ikona aplikacji jest wyświetlana jako zbiór aplikacji i pojawia się w dostępnym miejscu na ekranie. Nie musisz ponownie publikować aplikacji przy każdym dodaniu nowej aplikacji.
 • Rozszerzyliśmy sieć dostarczania zawartości (CDN) na moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.
  Sieć dostarczania zawartości (CDN) jest teraz rozszerzona o moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.Podczas rejestracji moduł uruchamiania jest wypychany do urządzenia przy użyciu usługi CDN zamiast usług urządzenia. Zwiększa to wydajność dostarczania modułu uruchamiania do urządzeń i zmniejsza obciążenie serwera po wdrożeniu nowej wersji modułu uruchamiania.

Windows

 • Wykorzystaj w pełni urządzenia Dell dzięki zaktualizowanemu profilowi systemu BIOS i integracji programu Dell Command | Monitor.
  Nie jest już konieczne ręczne wypychanie Dell Command | Monitor do urządzeń z systemem Windows, aby korzystać z profilu systemu BIOS. Po wypchnięciu profilu do urządzeń Workspace ONE UEM automatycznie wypycha do urządzeń program Dell Command | Monitor.
 • Przekaż wiedzę użytkownikom. Włącz wyświetlanie postępu dla stacjonarnych urządzeń z systemem Windows rejestrowanych przy użyciu przepływu pracy w gotowym środowisku pracy (OOBE, Out-Of-Box-Experience).
  Nowy podgląd postępu informuje użytkownika o tym, co dzieje się za ekranem podczas rejestracji OOBE. Możesz również zezwolić użytkownikom na pomijanie OOBE po upływie określonego limitu czasu.

 • Urządzenia użytkowników końcowych nie wymagają już korzystania z profilu antywirusowego Windows przez Intelligence Hub.
  Utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń stacjonarnych z systemem Windows za pomocą programu Windows Defender jest teraz niezwykle łatwe, ponieważ dla urządzeń z systemem Windows nie jest już wymagany agent ze zaktualizowanym profilem antywirusowym.

 • Urządzenia mają ogromną liczbę skojarzonych atrybutów. Wykorzystaj moc czujników, aby dotrzeć do konkretnych urządzeń.
  Urządzenia z systemem Windows Desktop mają ogromną ilość atrybutów do zapamiętania, takich jak sprzęt, system operacyjny, certyfikaty, poprawki, aplikacje i wiele innych. Aby śledzić wszystkie te atrybuty, utworzyliśmy Czujniki. Można teraz utworzyć czujnik dla określonego atrybutu i wyświetlać zebrane dane w Workspace ONE Intelligence, tworząc wizualizacje na pulpity nawigacyjne i dostosowując raporty.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1904, zobacz Uwagi dot. wydania 1904.

Workspace ONE UEM Console

 • Pragniemy zapewnić lepszy komfort logowania.
  Administratorzy mogą teraz zapisywać swoją nazwę użytkownika i swoje hasła w pamięci podręcznej przeglądarki, by użyć ich do kolejnych logowań.
 • Łatwe identyfikowanie urządzeń. Dodaliśmy nowy identyfikator urządzenia o nazwie Publiczny adres IP w widoku Szczegóły urządzenia i Lista urządzeń.
  Dodaliśmy Publiczny adres IP do strony Szczegóły urządzenia, Widok listy urządzeń i Ustawienia prywatności, aby umożliwić ograniczanie dostępu do nich zgodnie z potrzebami firmy i użytkowników końcowych.
  Publiczny adres IP urządzeń można wyświetlić, przechodząc do sekcji Urządzenia > Widok listy, a następnie wybierając przycisk Układ i dostosowując wybór kolumn. W widoku Szczegóły urządzenia Publiczny adres IP można znaleźć na karcie Sieć. Ustawienia prywatności dla publicznych adresów IP urządzeń można zmienić, przechodząc do Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Prywatność w sekcji Sieć.
 • Nowy selektor usług (My Services Selector) zapewnia dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu UEM Console. 
  Teraz można uzyskać dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu konsoli Workspace ONE UEM Console z selektorem usług. Selektor jest dostępny w menu nagłówka niemal każdej strony konsoli.
 • Teraz oferujemy uwierzytelnienie SAML dla konfiguracji wielodomenowych.
  Administratorzy (wyłącznie) mogą teraz używać uwierzytelniania SAML w środowiskach wielodomenowych dla Workspace ONE UEM, co zwiększa użyteczność zaufanego już protokołu uwierzytelniania poza konfiguracje jednodomenowe. Pomoc techniczna dla środowisk wielodomenowych jest domyślnie włączona i dokonywanie ustawień systemowych w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Aplikacja AirWatch Express zapewnia teraz dodatkową opcję komunikacji z urządzeniami użytkownika przy użyciu wiadomości SMS.  
  Zacznij korzystać z wiadomości SMS w aplikacji AirWatch Express. Strona konfiguracji SMS jest teraz dostępna w aplikacji AirWatch Express. Aby korzystać z tej funkcji, wymagane jest konto z obsługiwanym dostawcą usług SMS. Obsługę wiadomości SMS można włączyć, przechodząc do Grupy i ustawienia > Konfiguracje > SMS, a następnie wypełniając opcje ustawień, w tym Typ bramy i Hasło.

Android 

 • Czas rozpocząć korzystanie z usługi Google Firebase Cloud Messaging.
  Firma Google ogłosiła, że począwszy od 10 kwietnia 2018 r. będzie wycofywać usługę Google Cloud Messaging na rzecz nowej platformy wiadomości w chmurze o nazwie Firebase Cloud Messaging (FCM). Po wycofaniu GCM klienci rejestrujący nowe urządzenia w środowiskach obsługujących GCM mogą doświadczyć znaczących opóźnień w komunikacji pomiędzy aplikacją Workspace ONE UEM Console a urządzeniami z systemem Android. 
  Wszystkich klientów zachęca się do uaktualnienia aplikacji VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub oraz Workspace ONE do wersji, które obsługują Firebase Cloud Messaging. 
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o nadchodzących zmianach w usługach przesyłania wiadomości w chmurze w środowiskach wykorzystujących urządzenia z systemem Android w portalu My Workspace ONE.

Zarządzanie zawartością

 • Nowa strategia buforowania zawartości „just-in-time”, która eliminuje duże użycie pamięci.
  W celu zwiększenia wydajności ponownie zaprojektowaliśmy pamięć podręczną zawartości. Nowa strategia buforuje tylko te foldery i rekordy zawartości, do których uzyskują dostęp użytkownicy. Foldery są buforowane indywidualnie, w przeciwieństwie do starej struktury, w której buforowano całe repozytorium.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Rozpocznij dostosowywanie atrybutów używanych w wywołaniach API do pakietu Google Suite.
  Obecnie oferujemy możliwość zmiany atrybutu użytkownika dla przydzielania zasobów w ramach pakietu Google Suite. Atrybuty używane w wywołaniach API do pakietu Google Suite można dostosować, określając atrybut alternatywny zamiast adresu e-mail użytkownika. 

iOS

 • Zablokuj użytkownikom możliwość modyfikacji ustawień osobistego hotspotu.
  Można teraz ograniczyć użytkownikom możliwość modyfikowania ustawień osobistego hotspotu i uniemożliwić Siri rejestrowanie danych z powrotem na serwerach usługi na urządzeniach z systemem iOS 12.2 lub nowszym.

macOS

 • Obsługujemy już usługi aplikacji Hub Services w macOS Intelligent Hub 19.04.
  Konsola UEM Console 1904 obsługuje funkcje macOS Intelligent Hub 19.04, które obejmują rozszerzony katalog, usługi People, powiadomienia i niestandardową kartę ekranu startowego. 
 • Nowy i udoskonalony profil szyfrowania FileVault.
  Profil szyfrowania dysku obsługuje obecnie odroczoną aktywację MDM. Aktualizacja profilu zapewnia również bardziej szczegółowe kontrole w zakresie zachowania aplikacji Hub w przypadku włączania szyfrowania i deponowania klucza odzyskiwania. 

Ragedyzowane

 • Popraw zabezpieczenia serwera przekazującego. Konfiguracja serwera przekazującego obsługuje obecnie protokół HTTPS.
  Podczas konfiguracji serwera przekazującego można teraz wybrać protokół HTTPS, włącznie z konfiguracją kodu kreskowego Stage Now. Skorzystaj z tej funkcji, konfigurując punkt końcowy HTTPS przy użyciu wybranego narzędzia konfiguracji serwera sieci Web (na przykład IIS). Należy również przejść do Urządzenia > Przydzielanie zasobów > Serwery przekazujące > Widok listy, wybrać Dodaj, potem Dodaj serwer przekazujący, a następnie na karcie Połączenie urządzenia jako Protokół należy wybrać „HTTPS”.

Windows

 • Zapewnij swoim urządzenia z systemem Windows ochronę przed szkodliwą komunikacją dzięki nowemu profilowi zapory.
  Nowy profil zapory zawiera nowe ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 10. Teraz można skonfigurować różne zachowania dla połączeń z domenami oraz sieciami publicznymi i prywatnymi. Można również dodać własne niestandardowe reguły zapory.
 • Uprościliśmy konserwację pakietu zastrzegania Dell Provisioning for VMware Workspace ONE dzięki wykorzystaniu szablonów.
  Szablony pozwalają skonfigurować ustawienia pakietu zastrzegania, w tym aplikacji, i zapisać ustawienia do późniejszego użycia. Dodaliśmy również możliwość edycji i usuwania istniejących pakietów zastrzegania.
  Jeśli korzystasz z istniejących pakietów PPKG, po uaktualnieniu do wersji 1904 zostaną one usunięte, ponieważ nie będą już obsługiwały nowego przepływu pracy. Konieczne będzie ponowne utworzenie pakietów PPKG.
 • Daj użytkownikom ich aplikacje. Dodaj aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania oprogramowania Dell Provisioning for Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz dodać aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania. Aplikacje te zostaną zainstalowane, gdy użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do urządzenia.
 • Czasem linia bazowa wymaga lekkiego poprawienia.
  Teraz można dostosować domyślne ustawienia ADMX w liniach bazowych Windows Desktop Baselines. To dostosowanie jest również dodawane do dodatkowych zasad ADMX.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami dla wydania 1903, zobacz Uwagi dot. wydania 1903.

Workspace ONE UEM Console

 • Przełączanie pomiędzy wszystkimi skonfigurowanymi usługami Workspace ONE.
  Można teraz przełączać się pomiędzy wszystkimi usługami Workspace ONE, korzystając z nowej ikony bento w menu nagłówka. Wybierz nową ikonę znajdującą się po prawej stronie nazwy konta. Ta funkcja jest domyślnie włączona.
 • Kryteria filtrowania grupy Smart stają się coraz bardziej inteligentne.
  Przy tworzeniu grupy Smart dostępne są dwie nowe, przydatne kategorie: Typ zarządzania i kategoria rejestracji. 
  Typ zarządzania umożliwia namierzanie urządzeń na podstawie różnych platform, zarządzanych przez MDM lub aplikacje takie jak Boxer czy Content. 
  Kategoria rejestracji umożliwia szczegółowe zapoznanie się wyłącznie z pulą urządzeń Apple lub Android, izolując urządzenia według określonej ścieżki rejestracji. Można na przykład wyświetlić tylko urządzenia firmy Apple, które zostały zarejestrowane w DEP lub urządzenia z systemem Android Enterprise. Aby zapoznać się z pełnym zakresem typów zarządzania i kategorii rejestracji, należy przejść do opcji Grupy i ustawienia > Grupy > Grupy przypisania i wybrać przycisk Dodaj grupę Smart.
 • Uzyskaj dostęp do szablonów wiadomości, które są charakterystyczne dla Twojego procesu rejestracji.
  Po dodaniu brakujących użytkowników usługi Active Directory do grup użytkowników uzyskasz dostęp do szablonów wiadomości charakterystycznych dla Twojej rejestracji. Oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymać wiadomość dotyczącą rejestracji, która uwzględnia Twoją konfigurację. Na przykład, jeśli rejestracja ograniczona jest tylko do zarejestrowanych urządzeń z tokenem, można wysłać tym użytkownikom wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji, która odzwierciedla tę konfigurację i zawiera token. Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Grupy użytkowników > Widok listy, wybierz opcję Dodaj, a następnie Dodaj grupę użytkowników. Następnie włącz opcję Wyślij wiadomość e-mail do użytkownika podczas dodawania brakujących użytkowników i wybierz Szablon wiadomości, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Teraz możesz mieć jedną grupę administratorów tworzącą znaczniki dla Twoich urządzeń i pozostawić przypisywanie znaczników innej grupie.
  Przypisywanie znaczników urządzeń zostało udoskonalone. Możesz posiadać jedną grupę administratorów, której zadaniem jest tworzenie wszystkich znaczników dla Twoich urządzeń i pozostawić masowe przypisywanie tych znaczników innej grupie administratorów.
  Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Administratorzy > Role i dodaj do swoich ról administratora nowy zasób „Zarządzanie masowe urządzeniami — przypisywanie znaczników”.
 • Zapewniamy większą elastyczność zarządzania urządzeniami, ponieważ aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz trzy nowe działania urządzenia.
  Aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz funkcję Wyczyść hasło, Wyczyść pamięć urządzenia i Aktualizuj system operacyjny (dla systemów iOS i MacOS). 
  Przejdź do opcji Urządzenia > Widok listy, otwórz widok szczegółów urządzenia, wybierając przyjazną nazwę w widoku listy, a następnie wybierz przycisk Więcej działań.
 • Konfiguracja łączy przepływów mobilnych opartych na kontach usług z konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Administratorzy mogą teraz wprowadzać poświadczenia konta usługi na konsoli podczas konfigurowania złączy OOTB.
 • Rozszerzenie narzędzia Identity Manager jako źródła uwierzytelniania dla rozwiązania Workspace ONE Intelligent Hub.
  Poprzednio program Identity Manager i jego funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego umożliwiały uwierzytelnianie tylko użytkownikom usługi UEM Active Directory. Teraz użytkownicy podstawowi/lokalni UEM mogą być uwierzytelnieni przez program Identity Manager w Intelligent Hub. 
  Ponadto program Identity Manager może być teraz używany do wstępnej rejestracji systemu Android i rejestrowania urządzeń udostępnionych w programie Intelligent Hub. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Android i będzie dostępna dla systemu iOS w przyszłej wersji.
 • Oferujemy jednokrotne logowanie bez potrzeby ponownego uwierzytelniania do aplikacji Intelligent Hub oraz zasobów.
  Można teraz włączyć podstawową synchronizację użytkownika, aby dodawać użytkowników lokalnych do lokalnego katalogu UEM programu VMware Identity Manager. Po zsynchronizowaniu podstawowych kont można wykorzystać Workspace ONE Intelligent Hub do uzyskiwania dostępu do zasobów za pomocą jednokrotnego logowania.
 • Wprowadziliśmy wyszukiwanie za pomocą szybkich filtrów dla ładunków.
  Wprowadziliśmy pasek wyszukiwania, który ułatwia znajdowanie pożądanego ładunku w modalnym oknie profilów. Ładunki można wyszukiwać, wprowadzając tekst w filtrze wyszukiwania Szukaj ładunku.
 • Rozszerzyliśmy zabezpieczenia ograniczające tworzenie nowego użytkownika rejestracji przez proces rejestracji w przepływie Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika.
  Użytkownicy nie mogą już tworzyć innych użytkowników rejestracji w ramach przepływu Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika. W imieniu innego użytkownika mogą jedynie rejestrować urządzenie.
 • Usuń wszystkie powiadomienia z konsoli za pomocą jednego przycisku.
  Można odrzucić wszystkie aktywne powiadomienia i wysłać je na listę Odrzucone alerty. Wypróbuj tę funkcję, wybierając ikonę dzwonka w prawym górnym rogu ekranu Workspace ONE UEM Console, a następnie opcję Odrzuć wszystko. Nie istnieje ustawienie włączające tę funkcję. Jest ona domyślnie włączona.

Android 

 • Dostosowywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń mobilnych dla przedsiębiorstw.
  Strona aktualizacji systemu Android w konsoli Workspace ONE UEM Console zawiera dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie aktualizacji usługi Samsung Enterprise Firmware Over the Air (EFOTA).
  Aby skonfigurować następujące aktualizacje Samsung EFOTA dla systemu Android, przejdź do opcji Urządzenia > Cykl eksploatacji > Aktualizacje i wybierz kartę Android:
  • Metoda instalacji
  • Czas rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia
  • Strefa czasowa serwera
  • Sieć
 • Osiągnęliśmy koniec pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store.
  Firma VMware zakończyła świadczenie ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store 15 grudnia 2018 r., zgodnie z ogłoszeniem w grudniu 2017 r. dla klientów korzystających z metody wdrażania systemu Android (w starszej wersji). Zachęca się dotychczasowych klientów korzystających z usługi integracji ze sklepem Play Store do wyszukiwania i dodawania publicznych aplikacji na system Android do konsoli Workspace ONE UEM Console, aby skonfigurowali system Android Enterprise do korzystania z oficjalnej funkcji wyszukiwania w sklepie Play Store. 
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Koniec ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store” na portalu My Workspace ONE.

iOS

 • Teraz pomagamy użytkownikom w łatwej instalacji profilu MDM podczas rejestracji urządzeń BYO z systemem iOS 12.2 lub nowszym
  Użytkownicy będą teraz widzieć ekrany instruktażowe w przeglądarce Safari podczas rejestrowania urządzeń z najnowszą wersją systemu iOS lub przyszłymi wersjami. Ta wersja wymaga od użytkowników ręcznego przejścia do aplikacji Ustawienia systemu iOS w celu zainstalowania profilu MDM zamiast automatycznego przeniesienia w to miejsce użytkownika.
 • Uzyskaj dokładne informacje o bieżącym stanie wymazania danych firmowych lub wymazaniu danych urządzeń z systemem iOS z włączoną blokadą aktywacji.
  Administratorzy uzyskali lepszy wgląd podczas wymazywania urządzeń z systemem iOS z włączoną funkcją blokady aktywacji i większą wydajność podczas ich usuwania.
 • Uzyskaj dokładną liczbę licencji i ich status realizacji dla aplikacji Apple Business Manager.
  Administratorzy mogą teraz uzyskać skonsolidowaną, dokładniejszą liczbę licencji oraz status ich realizacji dla aplikacji Apple Business Manager i Apple School Manager.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Zarządzaj zasobami aplikacji Horizon, Citrix lub Thin App z poziomu Workspace ONE UEM za pomocą nowych kolekcji aplikacji wirtualnych.
  Oprócz aplikacji sieciowych można integrować komputery stacjonarne i aplikacje Horizon, Horizon Cloud, opublikowane zasoby Citrix oraz aplikacje ThinApp w Workspace ONE UEM z integracją kolekcji aplikacji wirtualnych.
 • Oferujemy teraz natywny system dystrybucji równorzędnej do wdrażania aplikacji Win32 w sieciach korporacyjnych.
  Można teraz skonfigurować natywną dystrybucję równorzędną Workspace ONE UEM, która korzysta z funkcji BranchCache systemu Windows. Jednak w pierwszych kilku wersjach natywny system dystrybucji równorzędnej będzie ukryty za flagą funkcji. Jeśli chcesz wypróbować funkcję podglądu technicznego, skontaktuj się z przedstawicielem Workspace ONE UEM i poproś go o włączenie opcji "WorkspaceOneP2PBranchCacheFeatureFlag". 

Ragedyzowane

 • Przyspieszyliśmy transfer usługi dostarczania zawartości.
  Poprawiono prędkość transferu CDS. Dzięki wdrożeniu nowej metodologii transferu plików nasi projektanci umożliwili równoległe, jednoczesne przesyłanie danych do serwerów przekaźnikowych zamiast w seriach, jak dotychczas. Brak ustawień systemowych tej funkcji. Ustawienie to jest domyślnie włączone.
 • Przed zastosowaniem czynności sprawdź, czy dany plik istnieje w urządzeniu z systemem Android. 
  Można ustawić warunek pliku jako dodatkowe kryteria pobierania i/lub instalacji produktu w oparciu o istnienie lub nieistnienie pliku. Kryterium można utworzyć, wybierając kolejno opcje Urządzenia > Zastrzeganie > Komponenty > Warunki i wybierając opcję Dodaj warunek, a następnie pozycję Android jako platformę, oraz wybierając z menu rozwijanego Warunek pozycję Plik. Nowy warunek pliku działa tylko na urządzeniach z systemem Android, które posiadają wersję 19.03 programu Intelligent Hub. 
 • Zwiększamy wydajność zastrzegania produktów.
  Wprowadziliśmy znaczące ulepszenie w zakresie zastrzegania produktów. Obecnie, jeśli przetworzenie przydzielonego produktu nie powiedzie się, wymaga to ręcznej interwencji w postaci wymuszenia ponownego przetwarzania. Poprawka powoduje automatyczne ponowienie próby wypchnięcia produktu, gdy wykryje współczynnik niepowodzenia wypchnięć wynoszący do 5%. Wykonuje maksymalnie trzy ponowne próby na urządzenie, co powinno zminimalizować liczbę wykonywanych ręcznie ponownych przetworzeń. Włącz tę funkcję podczas tworzenia produktu, wybierając kolejno Urządzenia > Zastrzeganie > Widok listy produktów, a następnie Dodaj produkt i platformę. Na karcie Wdrożenie pojawi się pole wyboru Automatyczna ponowna próba.

Tunnel

 • Szybka konfiguracja elementu Per App Tunnel w celu uzyskania dostępu firmowego.
  Stworzyliśmy nową obsługę administracyjną, aby uprościć wdrażanie i zarządzanie ustawieniami elementu Tunnel. Aby rozpocząć, przejdź do opcji Grupy i ustawienia > Konfiguracje > Tunnel.

Linux

 • Zarejestruj urządzenia z dowolną wersją systemu Linux do wdrożenia Workspace ONE UEM.
  Za pomocą Workspace ONE UEM można teraz rejestrować urządzenia Linux. Zarejestruj we wdrożeniu Workspace ONE UEM urządzenia z dowolną wersją systemu Linux x86_64 lub ARM7, instalując na urządzeniu Workspace ONE Intelligent Hub. Urządzenie można potem wyświetlić w Workspace ONE UEM Console.
  Aby pobrać Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Linux, organizacja musi znajdować się na białej liście Workspace ONE UEM. Skontaktuj się z przedstawicielem konta, aby uzyskać dostęp do pliku do pobrania.

Aplikacja zwiększająca produktywność w Workspace ONE UEM — uwagi dot. wersji

Chcesz zobaczyć dokumentację naszej aplikacji zwiększającej produktywność? Zapoznaj się z Dokumentacją aplikacji zwiększającej produktywność w Workspace ONE.

Tabela zgodności

Tabela zgodności operacyjnej produktów VMware zawiera szczegółowe informacje na temat zgodności obecnych i poprzednich wersji produktów i elementów VMware.

Informacje o zakończeniu wsparcia

Zestawienie wersji Workspace ONE UEM Console i zakończenia ogólnej pomocy technicznej  zapewnia daty ogólnej dostępności, końca dostępności oraz końca pomocy dla wszystkich wersji konsoli Workspace ONE UEM.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon