Модернизация vRealize Orchestrator 8.x до последней версии продукта.