Välkommen till den äldre VMware®-dokumentationen! Du kan använda navigeringen till vänster till att bläddra i dokumentationen för din version av AirWatch. Den här dokumentationen gäller för version 9.1 till 9.3.

Om du vill visa versioner av dokumentationen för Workspace ONE UEM går du vill VMware Workspace ONE UEM-dokumentationen.

Om AirWatch

Dokumentation om AirWatch-dataanvändning, -spårning, -statistik och -automatisering, hur du får åtkomst till innehåll om rapporter, analys, telekommunikation och Workspace ONE Intelligence.

Dokumentation om hur du registrerar dig med hjälp av AirWatch Admin Console, hur du får åtkomst till innehåll om registrering, som innehåller information om registrering av allmänna enheter, plattformsspecifik registrering och Workspace ONE ONE-direktregistrering.

Dokumentation om hur du uppdaterar appar, hur du får åtkomst till innehåll om appar. Detta innefattar offentliga appar, interna appar, köpta appar och webbapplikationer, hur du hanterar applikationer och applikationsefterlevnad.

Dokumentation om AirWatch Agent, hur du får åtkomst till innehåll om AirWatch Agent-versioner. Detta innefattar information om AirWatch Agent för iOS, AirWatch Agent för Android och AirWatch Agent för stationära Windows-enheter.

AirWatch Resources

Om du vill ha mer information om vad AirWatch är och hur du kan använda det för slutpunktshantering går du till Workspace ONE Unified Endpoint Management Powered by AirWatch.

Om du vill visa teknisk marknadsföringsinformation om AirWatch och Workspace ONE UEM går du till VMware Digital Workspace Tech Zone.

Om du vill visa information om AirWatch och alla produkter i Workspace ONE UEM-sviten, kunskapsbasartiklar och communityforum går du till My Workspace ONE. Den här webbplatsen kallades tidigare MyAirWatch.

Relaterade resurser

Ytterligare Workspace™ ONE™-resurser.