check-circle-line exclamation-circle-line close-line

Workspace ONE UEM | 28 november 2018

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Det här hittar du i versionsinformationen

Versionsinformationen omfattar följande ämnen:

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Nu behöver administratörer inte längre redigera inloggningswebbadressen. Workspace ONE UEM stöder nu automatisk SAML-autentisering.
  När du har SAML-inloggning aktiverad i systeminställningar tillhandahåller systemet den organisationsspecifika inloggningsskärmen, som följer standarder för identitetsfederation, när du anger administratörsanvändarnamnet. Nu behöver du inte längre redigera inloggningswebbadressen för att få den inloggningsskärm du vill ha.
  Aktivera SAML-inloggning för administratörer genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > System > Företagsintegration > Katalogtjänster. Välj fliken Server. I avsnittet LDAP aktiverar du inställningen Använd SAML för autentisering och väljer sedan relevanta alternativ.
 • Dina synpunkter är fortfarande viktiga. Vi har förbättrat den frivilliga enkäten för att bättre kunna behandla dina svar.
  Den frivilliga enkäten som introducerades i föregående utgåva samlade in värdefulla synpunkter utifrån dina erfarenheter av vår programvara. Tillsammans med data som samlades in när du skapade ditt administratörskonto behandlar VMware dessa enkätsvar med hjälp från tredje part för att underlätta för ett slutet återkopplingssystem. Detta system hjälper oss att förstå våra användare bättre och gör att vi kan förbättra våra produkter utifrån dina behov.
 • Spåra grundläggande administratörskontoaktivitet på ett bättre sätt med nya tillägg för händelseloggning för Console.
  Två nya händelser har lagts till i händelseloggaren för Console: "administratörskonto låst" och "administratörskonto olåst". Dessa händelser hjälper dig att efterforska grundläggande problem med administratörsinloggning, vilket du kan göra genom att gå till Övervaka > Rapporter och statistik > Händelser > Console-händelser. De nya inloggningshändelserna är för Modul: Administration och Kategori: Logga in.
 • Vi har blivit bättre på att berätta vad som gått fel genom förbättrade felmeddelanden.
  Vi förstår att det är frustrerande när det inte fungerar. För att minska frustrationen har vi sett över våra felmeddelanden för att se var vi kan göra förbättringar.
 • Vi har tagit bort inställningssidan för datasamplingar i Console.
  Vi har fasat ut möjligheten att konfigurera och lagra historiska exempeldata relaterade till enhetens maskinvara, enhet nätverksdata, profilinformation, telekommunikationsdata, begränsningar, och säkerhetsinformation i UEM Console. Du kan göra dessa ändringar från Alla inställningar > Admin > Dataurval.
 • Vi har fasat ut flera API:er så se till att du använder de nya ersättningarna.
  För mer information om vilka API:er som har fasats ut och deras ersättningar, se https://resources.workspaceone.com/view/6z89m664plrjdjjr7fcb/en

Android

 • Konfigurera fler funktioner för Android-enheter.
  Vi har uppdaterat Workspace ONE UEM Console till att inkludera ytterligare stöd för Wi-Fi-proxy, Bluetooth, säkerhetskopieringstjänst och uppdateringsinformation.
  • Wi-Fi-profilen innehåller ett nytt avsnitt som kallas Proxy för att konfigurera proxyinställningar för Android-enheter. (Android 8.0+). 
  • Sidan Enhetsinformation innehåller ett avsnitt som heter Pågående systemuppdatering som visar information om tillgängliga eller senaste uppdateringar för Android 8.0+-enheter.
  • Profilen för begränsningar har uppdaterats med en ny begränsning, "Tillåt säkerhetskopieringstjänst"
  • Stöd för nya begränsningar finns för att förhindra Bluetooth och Bluetooth-delning. 
 • Du kan nu aktivera Knox för Android-enheter utan att använda äldre Android-inställningar.
  Under Intelligent Hub-inställningar är fältet Licensnyckel för Knox inte längre beroende av inställningen Aktivera behållare.  Det innebär att du kan ange en licensnyckel för Knox utan att slå på Aktivera behållare (gäller endast för äldre Android). Om Aktivera behållare är markerad och Android EMM-registrering är konfigurerad slås Knox Play for Work på (läget Äldre Android-registrering).

  Om du vill se dessa inställningar går du till Grupp och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Android > Intelligent Hub-inställningar

 • Hantera hur dina Android-enheter uppdaterar appar med den nya profilen Uppdatera policy.
  Vi har lagt till den nya profilen Automatisk uppdatering av policy för Android-enheter som gör att administratörer kan konfigurera automatiska uppdateringar och schemalägga underhållsperioder för publika Android-appar. När den aktiveras uppdateras applikationerna automatiskt endast under den angivna start- och sluttiden.

  För att konfigurera Automatisk uppdatering av policy går du till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android > och väljer profilen Automatisk uppdatering

 • Konfigurera ytterligare funktioner i profilen Begränsningar.
  Profilen Begränsningar har nu stöd för ytterligare funktioner som är specifika för Android för företag. På Work Managed-enheter och på företagsägda, personligt aktiverade enheter (COPE) kan du nu förhindra system-UI (meddelanden, aktiviteter, varningar, överlägg) som blockerar ytterligare fönster från att öppnas på enheten. För alla registreringstyper (Work Managed-enhet, Work Profile och företagsägda, personligt aktiverade enheter (COPE)) kan du aktivera Hoppa över användarhandledning och nybörjartips för att tvinga appar att hoppa över skärmbilder med användarhandledningar och nybörjartips.

 • Bekräfta att dina appar är säkra för dina enheter med Safetynet App Verification.
  En ny systeminställning, Safetyney App Verification, möjliggör appverifiering och skannar appar som finns installerade på enheten innan de laddas ned för att identifiera potentiellt skadliga appar. 

macOS

 • Förbättrad macOS-nätverksprofil för att stödja konfigurering av flera Ethernet-gränssnitt.
  Vi har lagt till alternativ för att konfigurera flera Ethernet-gränssnitt efter behov.

 • Förbättrad profil för macOS-sekretessinställning så att du kan lägga till flera Apple Event-regler för en viss app.
  För att hjälpa administratörer att hantera dataåtkomstsamtycke åt användaren har vi förbättrat profilen Sekretessinställning. Nu kan du lägga till flera Apple Events till en viss app.

Windows

 • Att hålla stationära Windows-enheter konfigurerade och uppdaterade med bästa praxis är svårt. Workspace ONE UEM sammanställer bästa praxis till konfigurationer som kallas baslinjer.
  Den här nya funktionen gör att du kan skydda dina enheter och anpassa dem efter industristandarder såsom CIS Benchmarks. Med baslinjer kan du ställa in och hantera dina valda konfigurationer helt trådlöst utan behov av VPN eller ditt domännamn. Den här funktionen erbjuds för närvarande som en teknisk förhandsversion.

 • Spåra dina stationära Windows-enheter utan att behöva den äldre AirWatch Agent.
  Vi har förbättrat vårt GPS-stöd för stationära Windows-enheter. Workspace ONE UEM får nu platsdata via OMA-DM istället för att förlita sig på AirWatch Agent från Microsoft Store. Windows Phone-enheter måste fortfarande använda den äldre metoden.

 • Skicka Windows 10-enhetens trafik via en proxy med den nya proxyprofilen.
  Med den här profilen kan du konfigurera de inbyggda systemproxyinställningarna i dina Windows 10-enheter för direkt nätverkstrafik via en proxyserver.

 • Enheter har ett stort antal attribut associerade. Utnyttja kraften hos sensorer för att välja specifika enheter.
  Stationära Windows-enheter har mängder av attribut för att komma ihåg t.ex. maskinvara, OS, certifikat, korrigeringar, appar och mycket mer. För att spåra alla dessa attribut har vi skapat sensorer. Nu kan du skapa en sensor för ett visst attribut och kombinera sensorn med smartgrupper för att välja specifika enheter för profiler, uppdateringar med mera.

 • Vi har gjort Dells provisionering för VMware Workspace ONE enklare att använda.
  En ny installationsguide i UEM Console erbjuder en plats för att skapa en konfigurationsfil för de olika användarfallen och exportera dina Win32-appar. Du behöver inte längre använda det externa konfigurationsverktyget.

  Dessutom har vi utökat appsupporten så att den nu innefattar OMA-DM och användarkontext-appar. För att använda den nya installationsguiden, gå till Livscykel > Mellanlagring > Windows

 • Styr nivån på telemetridata om enhetsdiagnostik och användning som dina enheter skickar till Microsoft.
  Vi har uppdaterat profilen Begränsningar till att styra nivån av data som skickas till Microsoft. Nivån av data sträcker sig från Säkerhet, som begränsar data till enbart det som krävs för att hålla enheten skyddad och säker, till Fullständig.

 • Samla in viktig information om enheten via åtgärden Begär enhetslogg.
  Vi har lagt till denna funktion så att du kan begära loggar från enheten för att felsöka och ge support. Om du vill begära en logg går du till enheten och väljer Begär enhetslogg från listan Fler åtgärder.

 • Rensa dina enheter precis som du vill.
  Vi har förbättrat åtgärden Enhetsrensning så att du kan välja nivå på enhetsrensingen. Utöver den ursprungliga enhetsrensningen kan du nu utföra Rensningsskydd, som inte kan kringgås av användare. Slutligen kan du utföra åtgärden Rensa och behåll provisioneringsdata som säkerhetskopierar provisioneringsdata och tillämpar den igen efter att enheten rensats.

 • Återställ dina enheter tillbaka till fabriksinställningarna med åtgärden Företagsåterställ enhet.
  Vi har lagt till denna funktionalitet för företagsägda Windows Desktop-enheter. Nu kan du återställa enheten till fabriksinställningarna samtidigt som enheten är registrerad i Workspace ONE UEM.

Apphantering

 • Håll din VPN-profil per app, som är associerad med ursprungliga appar, uppdaterad.
  Du kan redigera konfigurationen Tunnling per app genom att välja en annan VPN-profil per app i den flexibla driftsättningstilldelningen. Det här associerar den ändrade profilen när applikationerna publiceras. Med den flexibla driftsättningstilldelningen kan du även ändra prioritet för en tilldelning. Flytta den högre upp i listan så får tilldelade grupper de associerade konfigurationerna som innehåller VPN-profilen per app.

  Du kan också avmarkera inställningen Tunnling per app i den flexibla driftsättningstilldelningen. Systemet tar bort VPN per app från enheter i den tilldelade smartgruppen. Ett annat alternativ är att ändra smartgruppen för en enhet till en som är tilldelad till en applikation som har den önskade VPN-profilen per app associerad till sig.

 • Distribuera interna appaket från Workspace ONE UEM istället för att omdirigera användare till en länk.
  Den här funktionen är användbar för driftsättningar som använder API:er för kontinuerliga leveransintegrationer och UI-åtgärder. 

 • Ha kontroll på kostnaden för licenser för distribution av programvara och OMA DM-applikationer med det nya arbetsflödet Appgodkännanden.
  Med den här processen kan du godkänna vem som kan använda applikationslicenser och därmed styra kostnaderna för att hantera dessa resurser. Detta arbetsflöde integrerar dina befintliga driftsättningar av ServiceNow, VMware Identity Manager, VMware Workspace ONE UEM och VMware Workspace ONE Intelligence. Den här funktionen erbjuds för närvarande som en teknisk förhandsversion.

 • Programvarudistributionen har uppdaterats så att den stödjer distribution av Win32-applikationer utan CDN (content delivery network) för lokala driftsättningar.
  För närvarande behövs fortfarande ett av två system för distribution, CDN eller ett fillagringssystem. VMware Workspace ONE UEM har stöd för upp till 5 GB lagringsutrymme på CDN lokalt. Om mer än 5 GB behövs används ett fillagringssystem.

E-posthantering

 • Återkalla åtkomst för Google-konton om ett konto bryter mot standarder med alternativet Tokenåterkallelse på sidan E-postinställningar.
  Vi erbjöd en liknande funktion för Office 365 och nu stödjer vi den för Google-konton. Om du återkallar en token förlorar användare åtkomst till sina Google-konton. Workspace ONE utvärderar sedan om standarder följs innan en ny token utfärdas.

 

Lösta problem

 • AAPP-2695: Registreringsstatus 'Registered’ ("Registrerad”) ändrad till 'Enrolled’ ("Registrerad").

 • AAPP-5887: Specifika VPP-appar kan inte hämtas till enheter.

 • AAPP-5922: Det går inte att överföra en applikation med API-anrop.

 • AAPP-5927: Bokkatalogen laddar endast 24 böcker med renderingsproblem.

 • AAPP-5929: Profilen iOS-aviseringar använder fel nyckel i XML.

 • AAPP-5938: Hanterad inställning för Bluetooth skickas alltid som falskt när iOS-enheter flyttas till en annan OG

 • AAPP-6018: Kryptografiska fel i inställningar för slutpunkt för macOS-enheter

 • AAPP-6040: VPN-profil för iOS med anslutningstypen IKE v2 och datorautentiseringstypen Certifikat fungerar inte.

 • AAPP-6073: Grupperingen av undantagshantering för e-postmeddelanden i metoden MDMEnrollmentComplete gör att ytterligare kommandon inte fungerar även om bara en har problem.

 • AAPP-6112: Console lägger till en tom strängmatris i en kerneltilläggsprofil som gör att den inte installeras på enheter

 • AAPP-6115: Hanterade inställningar skickas inte till Apple TV-enheter som är registrerade i DEP

 • AAPP-6156: Apple-delade systemprofiler visas i profillistan med enhetsinformation

 • AGGL-3910: Det går inte att uppdatera Play Store med tilldelade appar

 • AGGL-4152: I Android Exchange Active Sync-profiler finns S/MIME-fält kvar när man byter e-postklient från en klient som stöder S/MIME till en klient som inte stödjer S/MIME.

 • AGGL-4209: Registrerade användare är inte tillgängliga när en QR-kod skapas för AE-registrering

 • AGGL-4283: Enhetssynkronisering misslyckas för ChromeOS-enheter som är registrerade med specifika superadministratörskonton

 • AGGL-4340: Smartgrupper uppdateras inte för Android-enheter efter uppgradering av UEM Console-versioner

 • AGGL-4413: Playstore uppdateras inte med tilldelade appar på grund av ett tidsgränsfel.

 • AGGL-4444: ChromeOS-nätverksprofiler misslyckas med att skicka till enheter om fler än 2 certifikat är bifogade.

 • AGGL-4462: VPN-appmappning i Android tillämpas inte på applikationer när en enhet checkas ut under särskilda omständigheter.

 • AGGL-4617: Tokenregistrering i Android misslyckas vid vitlistning av enhetstillverkaren.

 • AMST-9303: API-anrop med innehållstypen inställd på application\XML misslyckas med felet 1000.

 • AMST-9425: Loggar för meddelandetjänster spammas med WNSClient-fel

 • AMST-10159: Avinstallera API för intern app misslyckas för Windows Phone och stationära Windows-enheter.

 • AMST-10606: Windows 10-kioskprofilen renderar inte en lista med tillgängliga applikationer.

 • AMST-10769: Produktkoden utvärderas under identifiering även när administratören har valt andra kriterier

 • AMST-11049: Enhetsinformationen uppdaterar inte appstatus när en intern Windows 10-applikation avinstallerats.

 • AMST-11623: PPKG för en användare tas bort när en annan användare i samma organisationsgrupp exporterar ett nytt PPKG.

 • AMST-11797: Hälsoattestering visas inte på sidan Enhetsinformation och ett felmeddelande visas.

 • AMST-11870: PPKG, som tillämpades under granskningsläget, tillämpas igen under OOBE-läget vilket resulterar i ett stort antal flashar och fördröjning.

 • ARES-6454: När specifika nyckelvärdepar läggs till i en publik Boxer-app genereras felet "Icke-unik appkonfigurationsnyckel".

 • ARES-6477: Åtkomst nekas vid begäran om appinstallation från Visa information på enheten > fliken App (appuppdatering)

 • ARES-6494: Syslog EventData visar oväntat profil/applikations-ID från databasen.

 • ARES-6656: Associerade resursprofiler visas i globala sökresultat.

 • ARES-6684: Fel i API_InternalApplicationSearch på grund av ett filnamnsfel när en ny appversion sparats.

 • ARES-6766: Appversioner sorteras inte på sammanfattningssidan för appar.

 • ARES-6929: Appnivåhanterade enheter visas på skärmen för förhandsvisning av enheter när en profil publiceras.

 • ARES-6975: Överföring av en app misslyckas när språket är inställt på franska.

 • CMCM-187871: Det gick inte att använda massborttagning för filversioner från SSP.

 • CMCM-187959: Alternativet Visa historik på fliken Obligatoriskt innehåll i Enhetsinformation sorterar inte efter händelsetid och exporterar en tom fil.

 • CMEM-184768: Vald loggning för klassisk SEG fungerar inte.

 • CMEM-184859: Kötjänst för MEG kräver extra systemminne och går in i ett tillstånd med fel.

 • CMSVC-7894: Användare skapas i UEM Console trots att användaren inte finns i AD efter SAML-autentisering.

 • CMSVC-8038: Massborttagning av användare resulterar i oväntat fel på grund av SPROC-problem.

 • CMSVC-8058: Det går inte att modifiera Uuid för registreringsorganisationsgrupp via PUT-API.

 • CMSVC-8115: Åtkomst till e-post återkallas inte från MEM-kontrollpanelen för en enhet efter att åtgärden Blockera e-poståtkomst tagits bort genom efterlevnadspolicy.

 • CMSVC-8400: Content Locker Sync loggar inte ut om administratören avaktiverar användaren från UEM Console

 • CMSVC-8437: Enheter/användare som läggs till i en tilldelningsgrupp genom tillägg tilldelas inte till grupptilldelningen

 • CMSVC-8454: Det går inte att redigera standardsmartgrupper

 • CMSVC-8520: CDN misslyckas när Epoch används med UTC

 • CRSVC-3271: Platsrubriken i API-svar returnerar HTTP istället för HTTPS

 • CRSVC-4129: Batterinivån visar XX00 under ett API-anrop

 • CRSVC-4211: SDK-inställningar anger att biometriskt läge endast stöds för iOS

 • CRSVC-4302: Global Sign-certifikatet återkallas inte när företagsrensning utförs från enhetslistvyn

 • ENRL-324: Enhetsexport på sidan med registreringsstatus tar lång tid

 • ENRL-347: Enheter får fel ägarform tilldelad efter registrering på grund av en skadad registreringstoken

 • ENRL-374: Console-händelser loggar inte modifieringar för registreringsinställningar

 • ENRL-411: Det går inte att generera registreringstoken för AD-användare om meddelandemallen innehåller taggen {Date}.

 • ENRL-505: Delad lösenkod för DEP-enhet går ut innan fördefinierade 90 dagar.

 • ENRL-608: Registreringsbegränsningar fungerar inte för Samsung-enheter

 • ENS-1832: Enheter får Boxer-aviseringar men spelar inte upp ljud när ENSv1 används med FedRAMP CNS

 • FBI-178029: Äldre rapporter genererar ett fel när "Applikationstyp" ändras till "Hanterade publika appar" från "Ohanterade publika appar".

 • FBI-178037: När rapporten Information om användning av enhet körs skapas mycket stora filer men alla är tomma. (mer än 3 GB)

 • FCA-187478: SPROC API_DeviceSearchByLGID returnerar endast det översta inventarienumret

 • FCA-187549: Syntaxfel när ett avstängningskommando utfärdas till en enhet: "Device shutdown success"

 • FCA-187613: Administratörer kan skapa en kund-organisationsgrupp som underordnad till en kund-organisationsgrupp

 • FCA-187635: Console-administratörer kan inte se rollen Sekretessansvarig

 • FCA-187671: UDID returneras inte som en del av /mdm/devices/id POST-API

 • FCA-187736: interrogator.AppDataUsage_Save misslyckas när AppName anges till NULL

 • FCA-187752: Massborttagning av avregistrerade enhetsposter fungerar inte.

 • FCA-187753: Att lägga till en policy på sidan Registrering > Begränsningsinställningar misslyckas när språket är inställt på koreanska

 • FCA-187823: Massåtgärder från enhetslistvyn misslyckas och webbläsaren kraschar på grund av ett JavaScript-fel.

 • FCA-187830: Console-händelse genereras inte när slutpunkten "v1/mdm/devices/serialnumber/$serial/editdevice" utlöses för inventarienummeruppdatering

 • INTEL-7350: Det Bitlocker-krypterade enhetsnumret är felaktigt vid jämförelse med Console-data.

 • LOC-10445: VPP-licenslista för Workspace ONE UEM översattes felaktigt

 • RUGG-5113: I Android Launcher svarar inte knapparna "Lägg till" och "Spara" för diverse appar

 • RUGG-5548: Knappen Appattribut fungerar inte i Android Launcher-profilen

 • RUGG-5568: Hämta /api/mdm/relayservers/ växlar mellanlagrings- och produktionsorganisationsgrupp i svaret

 • RUGG-5624: REST API anropar för att hämta nätverksinformation för några MC32-enheter och returnerar en tom IP-adress

 • RUGG-5662: Profiler som skapas under provisionering kan tilldelas genom tilldelningsgrupper i hela UEM Console.

 • RUGG-5670: Policymotorn visar inte någon information om vem som skickade en produkt

 • RUGG-5697: Produkter tilldelas inte till nyligen registrerade enheter med tilldelningsregelattribut som använder operatorn ELLER

 • RUGG-5701: Felaktig produkt installeras från produktuppsättningen

 • RUGG-5707: Ett jobb som inte finns genererar ett undantag i enhetsjobbpolicyn

 • RUGG-5717: Testanslutning för ny filserverfunktion misslyckas i efterföljande tester efter att inledningsvis ha sparats.

 • RUGG-5749: Det går inte att hämta jobb-XML för inaktiva produkter och kommandon fastnar i kön

Kända problem

 • AAPP-5805 - VPP-applikationer som inte har tilldelats eller har tilldelats till en annan organisationsgrupp kan installeras om applikationslicensen delas mellan enheterna.

  Ej tilldelade VPP-applikationer kan installeras om en licens delas för applikationen som har tilldelats till en annan organisationsgrupp.

 • AAPP-6152 - Åsidosättningskod för aktiveringslås sparas inte på enheter med odelad modellinformation.

  UEM Console kan inte spara åsidosättningskoden för aktiveringslås innan enhetsmodellen har delats. Ny modelldata delas omedelbart när den finns tillgänglig, så kunder bör inte påverkas.

 • AGGL-4524 - "Fel vid konfigurering av nätverk" på ChromeOS-enheter för användarnätverksprofil med certifikat.

  Det här problemet inträffar när du installerar en ChromeOS användarnätverksprofil med certifikat. Användarna ser "Fel vid konfigurering av nätverk" när du försöker ansluta till nätverket.

 • AGGL-4676 - Enhet som är registrerad vid kundorganisationsgrupp har underordnade organisationsappar i Play Store.

  När du har en enhet som är registrerad vid en överordnad organisationsgrupp, visas publika applikationer hanterade och tilldelade till en underordnad organisationsgrupp i Play Store för enheter.

 • AGGL-4648 - Workspace ONE Android-profiler är inte tillgängliga efter steget upp till Workspace Services.

  Detta problem inträffar när Workspace One-registrering med adaptiv registrering inte visar Android-profiler efter steget upp till Workspace Services.

 • AGGL-4679 - Borttagning av publik app av profilägare uppdaterar inte statusen i UEM Console.

  När en administratör tar bort en publik app från enheten uppdaterar den inte appstatusen i UEM Console.

 • AGGL-4685 - Företagsdedikerade enheter misslyckas ibland med att registrera hos organisationsgrupper med Samsung Knox konfigurerad.

  Företagsdedikerade enheter misslyckas ibland med att registrera med hjälp av Intelligent Hub. Enheten hänger sig vid "skärmen för att konfigurera något spektakulärt ." Det här problemet inträffar i organisationsgrupper med Samsung Knox konfigurerad.

 • AMST-12187 - Administratörer kan inte skapa en app-PPKG om de använder knappen Markera alla.

  Det här problemet inträffar när en administratör använder knappen ”Markera allt” för appar på PPKG-skapelsesidan. Apparna dupliceras och misslyckas med att skapa en PPKG.

  Välj applikationerna var för sig när du bygger en applikations-PPKG.

 • ARES-6832 - Slutpunkt för applikationsstatus returnerar Stöds inte/Ej tilldelade för gamla appversioner.

  När app V1 och V2 läggs upp på Console och när vi försöker nå slutpunkten för applikationsstatus för appen v1, returnerar den statusen att den inte stöds (2).

 • CMCM-187991 - Lokal lagringsplats för innehåll genererar ett undantag när Content Gateway inte är konfigurerad.

  Det här problemet inträffar eftersom den lokala lagringsplatsen för innehåll är konfigurerad utan att Content Gateway har konfigurerats. Den schemalagda uppgiften försöker synkronisera periodvis och misslyckas med att synkronisera.

  Du måste konfigurera Content Gateway eller ta bort innehållet i databasen.

 • ARES-6661 - Uppladdningsblob för intern app misslyckas ibland när du använder Mozilla Firefox som webbläsare.

  Om du överför en stor applikation misslyckas uppladdningen ibland när du använder Mozilla Firefox.

  Använd Google Chrome för att komma runt detta problem.

 • ARES-6976 - Fel på sidan Visa enheter för en profil om profilen har automatisk tilldelning men ännu inte publicerats på någon enhet.

  Om du visar profiler som tilldelats en enhet via sidan Visa enheter i listvyn Profiler, uppstår ett fel på sidan Visa enheter när enheten använder automatisk tilldelning men ännu inte har publicerats till enheter.

 • ENRL-700 - Registreringsbegränsningar med enhetsmodellregler hörsammas inte.

  Det här problemet inträffar när enhetsmodeller med specifika regeluppsättningar följs av en regel för "Någon" enhetsmodell från en tillverkare.

 • FCA-187578 - När uppdaterade användarvillkor skickas får användarna inget meddelande om att acceptera användarvillkoren i självbetjäningsportalen, men du kan se de nya villkoren under fliken för användarvillkor.

  Det här problemet inträffar när användarvillkor skapas eller uppdateras i en överordnad organisationsgrupp, när en användare är närvarande i antingen den över- eller underordnade organisationsgruppen, och en enhet är registrerad vid en dubbelt underordnad organisationsgrupp. Efter att ha loggat in i SPP i den underordnade organisationsgruppen får användare inget meddelande om att acceptera användarvillkoren. Om användare loggar in i SPP i överordnad eller dubbelt underordnad organisationsgrupp får användaren ett meddelande om att acceptera användarvillkoren.

  Vid inloggning till SSP vid underordnad organisationsgrupp får användareninget meddelande om att godkänna användarvillkoren, men om användaren loggar in i SSP vid överordnad eller dubbelt underordnad organisationsgrupp får användaren ett meddelande om att acceptera användarvillkoren.

 • FCA-188060 - Kunden får ett generiskt felmeddelande i Console när Identity Manager misslyckas med att konfigurera på grund av saknat grupp-ID.

  Det här problemet inträffar när du konfigurerar Identity Manager med hjälp av ” installationsguiden för Anslut till VMware Identity Manager” (Komma igång > Workspace ONE>Anslut till VMware Identity Manager). Identity Manager misslyckas med att konfigurera på grund av att organisationsgruppen inte har ett grupp-ID tillagt.

  Se till att ett grupp-ID har lagts till organisationsgruppen.

 • CMCM-187940 - Överföring av större videor till en SharePoint-lagringsplats genom Content Locker misslyckas ibland.

  När du överför större (över 20 MB) videofiler till en SharePoint-lagringsplats med hjälp av Content Locker misslyckas överföringen ibland.

 • FCA-188078 - Standardsidan för självbetjäningsportalen hänvisar inte användare till SAML-inloggning.

  Det här problemet inträffar endast när SAML är konfigurerad på en organisationsgrupp, och samma organisationsgrupp är inställd som standard för SSP-inloggning (SSP-autentiseringstyp: - dedikerad).

  När användare besöker webbadressen för SSP (https://[environment]/mydevice) hänvisas användaren inte till SAML. Om en användare anger grupp-ID i URL:en dirigeras användaren till SAML-sidan.

  Ange grupp-ID i URL. Till exempel: https://[envirnoment]/MyDevice/Login?ac=[groupid].

   

 • FCA-187518 - Särskilda ChromeOS-profilsidor visar inte globaliserat innehåll.

  Om du ändrar globalisering i UEM Console visar specifika ChromeOS-profilsidor inte globaliserat innehåll.

 • FCA-188149 - Ett felmeddelande visas när en administratör försöker byta en applikations autentiseringstyp från WSFed 1.2 till en annan typ.

  Det här problemet inträffar när du lägger till en SaaS-app i UEM Console. Om administratören väljer WSFed 1.2 som autentiseringstyp och sedan ändrar typen i samma Lägg till app-modal visas ett felmeddelande.

  Innan du byter autentiseringstyp för appen, stäng den befintliga Lägg till applikation-modalen och öppna en ny modal för att lägga till en SaaS-app.

 • HW-90872 - Administratören kan inte öppna. Lägga till eller redigera SaaS-applikationer i UEM Console.

  Att välja knappen för Ny eller Redigera på SaaS-appsidan och att sedan direkt stänga skärmen Lägg till app eller Redigera app gör att dessa sidor kraschar. Sidan svarar inte och knapparna öppnar inte sidor.

  Uppdatera SaaS-appsidan för att öppna skärmen för Lägg till app eller Redigera app.

 • CMCM-187977 - Att välja arkivtypen SP O365 ADFS och utföra en testanslutning kommer att misslyckas.

  Utför testanslutningen med filarkivtypen ODFB ADFS och lämplig länk, till exempel: https://<company>.sharepoint.com/personal