check-circle-line exclamation-circle-line close-line

Workspace ONE UEM | 24 april 2019

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Det här hittar du i versionsinformationen

Det här hittar du i versionsinformationen

Versionsinformationen omfattar följande ämnen:

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Vi är glada att ge dig en bättre inloggningsupplevelse
  Administratörer kan nu spara sina användarnamn och lösenord i webbläsarens cache som kan användas för efterföljande inloggningar.
 • Identifiera dina enheter på ett enkelt sätt. Vi har lagt till en ny enhetsidentifierare med namnet Offentlig IP-adress i enhetsinformationen och listvyn för enheter.
  Den offentliga IP-adressen läggs till i enhetsinformationen, i listvyn för enheter och på sidan med integritetsinställningar så att du kan begränsa åtkomsten till den enligt affärs-och slutanvändarens behov.
  Visa enheternas offentliga IP-adresser genom att gå till Enheter > Listvy, och klicka sedan på knappen Layout och anpassa kolumnvalen. Du hittar Offentlig IP-adress på fliken Nätverk i vyn för enhetsinformation. Ändra integritetsinställningar för enheters offentliga IP-adresser genom att gå till Grupp och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Allmänt > Integritet i avsnittet Nätverk.
 • Med den nya Mina tjänster-väljaren får du åtkomst till dina hubbtjänster från UEM Console. 
  Du kan nu få åtkomst till hubbtjänster från Workspace ONE UEM Console med Mina tjänster-väljaren. Väljaren finns i huvudmenyn på nästan alla sidor i konsolen.
 • Vi erbjuder nu SAML-autentisering för konfigurationer med flera domäner.
  Administratörer (endast) kan nu använda SAML-autentisering i miljöer med flera domäner för Workspace ONE UEM och utöka verktyget för redan betrodda autentiseringsprotokoll utöver konfigurationer för enskild domän. Stöd för miljöer med flera domäner är som standard aktiverat och det krävs ingen systeminställning.
 • I AirWatch Express finns nu ett annat alternativ för att kommunicera med användarenheter med SMS-meddelanden.  
  Börja använda SMS-meddelanden i AirWatch Express.Sidan för SMS-konfiguration finns nu i AirWatch Express. För att använda funktionen krävs ett konto med en SMS-leverantör som stöds. Du kan aktivera SMS-meddelanden genom att gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer > SMS och sedan fylla i inställningsalternativen inklusive Gateway-typ och Lösenord.

Android 

 • Nu är det dags att komma igång med Googles Firebase Cloud Messaging-tjänst.
  Google har meddelat att de avaktiverar Google Cloud Messaging från och med 10 april och istället lanserar en ny Cloud Messaging-plattform som kallas Firebase Cloud Messaging (FCM). När GCM har blivit föråldrad kan kunder som registrerar nya enheter i GCM-aktiverade miljöer uppleva längre fördröjningar i kommunikationen mellan Workspace ONE UEM Console och Android-enheter. 
  Alla kunder uppmanas att uppgradera sin VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub-applikation, och Workspace ONE-applikation till versionerna som innehåller stöd för Firebase Cloud Messaging. 
  Du hittar mer information om kommande ändringar i Cloud Messaging Services i miljöer med Android-enheter i portalen My Workspace ONE.

Innehållshantering

 • Den nya strategin för just-in-time cachelagring som eliminerar hög minnesanvändning.
  Vi har konstruerat om cachelagring för innehåll för bättre prestanda. Den nya strategin lagrar endast de mappar och de innehållsposter som användarna använder. Mappar lagras individuellt i stället för som i den gamla strukturen där hela arkivet lagrades.

E-posthantering

 • Börja anpassa attributen som används i API-anrop till Google Suite.
  Nu ger vi möjlighet att ändra användarens attribut för Google Suite-provisionering. Anpassa attributen som används i API-anrop till Google Suite genom att ange ett alternativt attribut istället för användarens e-postadress. 

iOS

 • Hindra användare från att ändra inställningarna för personlig hotspot.
  Nu kan du begränsa användarna från att ändra de personliga inställningarna för hotspot och förhindra Siri från att logga tillbaka data till dess servrar på iOS 12.2 +-enheter.

macOS

 • Nu har vi stöd för hubbtjänster på macOS Intelligent Hub 19.04.
  UEM Console 1904 innehåller stöd för funktioner i macOS Intelligent Hub 19.04, som förbättrad katalog, People, aviseringar och anpassad Hem-flik. 
 • Ny och förbättrad profil för FileVault-kryptering.
  Diskkrypteringsprofilen stöder nu uppskjuten MDM-aktivering. Profiluppdateringen innehåller även mer granulära kontroller över hubbeteende för aktivering av kryptering och återställningsnyckel för deponering. 

Rugged

 • Öka säkerheten på din reläserver. Nu stöds HTTPS-protokoll av reläserverns konfiguration.
  Nu kan du välja HTTPS-protokollet när du konfigurerar en reläserver, inklusive konfigurationen av en StageNow-streckkod. Utnyttja stödet genom att konfigurera en HTTPS-slutpunkt med ett valfritt konfigurationsverktyg hos webbservern (t. ex. IIS). Du måste även gå till Enheter > Provisionering > Reläservrar > Listvy, välj Lägg till följt av Lägg till reläserver. Välj sedan i fliken Enhetsanslutning ”HTTPS” som Protokoll.

Windows

 • Se till att dina Windows Desktop-enheter är säkra från skadlig kommunikation med den nya brandväggsprofilen.
  Den nya brandväggsprofilen innehåller nya inställningar för Windows 10-enheter. Nu kan du konfigurera olika beteenden för domän-, publika och privata anslutningar. Du kan även lägga till egna anpassade brandväggsregler.
 • Vi har gjort underhåll av Dell provisionering för VMware Workspace ONE-provisioneringspaket enklare med mallar.
  Med mallar kan du konfigurera inställningar för ett provisioneringspaket inklusive appar och spara inställningarna för senare användning. Vi har även lagt till möjligheten att redigera och ta bort befintliga provisioneringspaket.
  Om du har befintliga PPKG:er när du uppgraderar till 1904 kommer de att tas bort eftersom de inte längre stödjer det nya arbetsflödet. Du kommer att behöva återskapa befintliga PPKG:er på din dator.
 • Ge användarna sina appar. Lägg till användarkontextappar till dina provisioneringspaket för Dell-provisionering för Workspace ONE UEM.
  Nu kan du lägga till användarkontextappar i provisioneringspaket. Dessa appar installeras när en användare loggar in på en enhet för första gången.
 • Ibland behöver en baslinje bara justeras en aning.
  Nu kan du anpassa de förvalda ADMX-inställningarna i dina Windows Desktop-baslinjer. Den här anpassningen läggs till utöver att lägga till ytterligare ADMX-policyer.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1904 Lösta problem
 • AAPP-5436: Applikationsversionssortering för VPP-applikationshanterade enheter fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-6190: I ett scenario med flera användare kommer det mål som används för installation av VPP-applikationen inte att uppdateras om en ny användare loggar in.

 • AAPP-6390: Bootstrap-paketet tas inte bort när det tilldelas en smart grupp med minst en enhet.

 • AAPP-6408: Menyn Enhetsrensning kan inte rensa aktiveringslås om enheten flyttats till en underordnad organisationsgrupp.

 • AAPP-6419: UEM Console visar felaktigt Windows OS-uppdateringar för en iOS-enhet. 

 • AAPP-6617: Applikationsversionen sparar inte den fjärde siffran och resulterar i en versions-hash med ett felaktigt värde.

 • AAPP-6634: Den hanterade licensinformationen kan inte visas i UEM Console

 • AAPP-6636: Apple-enheter stödjer inte export alternativet för privata nycklar för filtyperna .p12 eller .pkcs eller .cer

 • AAPP-6642: Den inköpta boken i bokkatalogen resulterar i globaliseringsfel och visar "description" som "description.plural".

 • AAPP-6748: Publicering av iOS-begränsningsprofil och att tilldela den till 200K-enheter fungerar inte som förväntat och resulterar i att asynkront nätverks-IO väntar och låser sig.

 • AAPP-6768: I Hub Catalog visas alla VPP-applikationer som är driftsatta som på begäran under rekommenderade avsnitt i Hub Catalog.

 • AAPP-6795: iOS Hub rensas efter SDK-konfigurationen.

 • AAPP-6801: AllowAllAppsAccess är inte tillgänglig för enhetskontextprofiler.

 • AAPP-6824: Förregistrering misslyckas med DEP-registreringar om autentisering är aktiverat i profilen.

 • AGGL-4679: Om du tar bort en publik applikation från enheten uppdateras inte applikationsstatus i Console.

 • AGGL-4694: Knox-behållaren försvinner vid omstart med dubbelläge.

 • AGGL-4961: Uppdateringen av applikationstilldelning för den publika applikationen som redan har lagts till i UEM Console kan inte utlösa kommandot 98.

 • AGGL-5170: Registreringsbegränsningar för Android EMM som baseras på den smarta gruppen fungerar inte som förväntat för integreringarna med G Suite.

 • AGGL-5218: UEM Console accepterar endast 32 tecken som Android-UDID.

 • AGGL-5227: Publika appar visas inte under Enhetsinformation > App-fliken om arbetsprofilenheten har samma interna applikationstilldelning.

 • AGGL-5231: VPN-mappningar per app genereras inte när applikationer tilldelas efter registrering.

 • AGGL-5253: Det gick inte att visa eller hämta QR-koderna när språket för UEM Console är inställt på franska.

 • AGGL-5310: Det går inte att söka efter den offentliga appen i appgruppen om Google-kontot inte har konfigurerats.

 • AGGL-5311: Al-tabellen uppdateras inte för offentliga appar när integritetsinställningen är inställd på "samla inte in".

 • AGGL-5365: Profilen för Knox-begränsningar visar dubblettposter i UEM Console för Register Enterprise FOTA.

 • AMST-13756: Sidan Livscykel > Uppdateringar laddar "Ett fel har inträffat-något oväntat inträffade".

 • AMST-14384: OS-versionen i UEM Console kan inte uppgraderas trots att Windows-enhetsversionen har uppgraderats.

 • AMST-14437: Det gick inte att installera enhetsbaserade SCEP-certifikat på Windows 10-enheter.

 • AMST-14947: Profilen för Windows Defender Exploit Guard fungerar inte som förväntat. 

 • AMST-15013: Applikationen visar orsaken som "Misslyckad" och installationsstatus som "Inte installerad ” för alla misslyckade avinstallationer av appen.

 • AMST-15224: Enheten registreras inte som förväntat och rapporterar felaktigt registreringsstatus som registrerad.

 • ARES-6661: En intern blob för överföring av appar misslyckas intermittent.

 • ARES-6878: Applikationskatalogen lokaliseras inte som förväntat.

 • ARES-7724: Boxer-konfigurationen fungerar inte som förväntat på Android-enheter.

 • ARES-8204: Alternativknappen för applikationer på enhetsinformationssidan kan inte väljas.

 • CMCM-188068: SSP fungerar inte som förväntat när du lägger till eller redigerar arkivutrymmet med webbläsarna Microsoft Edge och Internet Explorer.

 • CMCM-188106: AW-hanterad innehållskategori kan inte sortera listan i alfabetisk ordning.

 • CMCM-188107: UEM Console skapar slumpmässiga dubbla hanterade innehållsposter.

 • CMSVC-8806: Efterlevnad av svartlistning av applikationer behandlas inte som förväntat på vissa enheter.

 • CMSVC-9119: Workspace ONE-appens katalog kan inte laddas. 

 • CMSVC-9134: Anpassade frågegrupper som skapas fungerar inte som förväntat när du använder samma logik med olika anpassade bas-DN.

 • CMSVC-9144: Kontrollen av IDM AirWatch-efterlevnad misslyckas på enheter som inte har någon regel för efterlevnad.

 • CMSVC-9166: SAML-autentisering misslyckas om användaren har en uppsättning med flera domäner.

 • CMSVC-9434: Slutpunkts-API/system/användare/{UUID} API tar bort värdena för anpassade attribut som inte anges i API-anropet.

 • CMSVC-9466: Det går inte att lägga till en administratörsroll i UEM Console med webbläsaren Internet Explorer 11 som förväntat, och felet "Sidan kunde inte hittas” läses in.

 • CMSVC-9472: Användarens aktiverings-e-post förvanskas när e-postmeddelandet skickas med batch-importen.

 • CMSVC-9549: Administratörer kan inte uppdatera "e-postanvändarnamn" med null-värdet med API-anropet.

 • CMSVC-9714: När profilen skickas ned till enheten skickas värdet "Private" ned till enheten istället för att användarens e-postadress.

 • CMSVC-9729: Dell-provisionering misslyckas med mellanlagring av autentisering och Windows-enheter registreras inte som förväntat.

 • CRSVC-4971: Alternativet för automatisk förnyelse visas inte på mallen för CA-certifikatet som har behörighetstypen ADCS och protokollet SCEP.

 • CRSVC-5048: UEM Console återställer inte ogiltiga inloggningsförsök.

 • ENRL-813: Fel vid slutförande av registreringen för iOS-enheter i Workspace ONE UEM Console vid användning av automatisk vIDM-upptäckt.

 • ENRL-889: Enhetsbegränsning per användare beaktas inte när enhetsbegränsningen är med OS-version. 

 • ENRL-904: iOS-enheter registreras inte i ohanterat läge om meddelandet "Visa MDM-installation" är aktiverat under valfri prompt i Alla inställningar > Enheter användare > Allmänt > Registrering.

 • ENRL-946: Valideringssteget för användar-ID returnerar felmeddelandet "OG är inte auktoriserad".

 • ENRL-1010: Svartlista och vitlista för kommaavgränsade värden skapar en post även med massvärden.

 • ENRL-1059: Enhetsbegränsningspolicyn kan inte blockera enhetsregistrering om meddelandemallens nationella inställningar skiljer sig från de för användare/OG.

 • FBI-178022: Rapporten Applikationsinformation baserat på enhet misslyckas med att hämta information om de enheter som har en tidigare version installerad på enheten.

 • FBI-178087: Sidan för att prenumerera på rapporter fungerar inte som förväntat och resulterar i felet "Något oväntat inträffade". Kontakta din systemadministratör om problemet kvarstår.

 • FDB-2480: Policyer för efterlevnad kan inte tilldelas till enheterna som förväntat.

 • FDB-2481: Sidan Hantera enheter visar inga enheter för vissa VPP-applikationer.

 • HUBM-53: MacOS Agent kan inte hämta de nätverksgränssnitt som är konfigurerade på MacOS-enheten. 

 • HUBM-60: Agent kan inte starta krypteringen efter att enheten har avkrypterats med kommandot Diskutil.

 • HUBM-68: Återställningsnyckeln fungerar inte som förväntat när FDErecoveryagent är inläst på macOS-enheter under 10.13.

 • HUBM-146: MacOS Agent kraschar för några av de förinstallerade applikationerna som inte har tidsstämpelposten.

 • HUBM-156: MacOS-applikationen på Workspace ONE UEM Console visar ett felaktigt meddelande om installationsstatus.

 • HUBM-157: Programvarudistributionen i MacOS visar inkonsekvenser med appinstallationsstatus.

 • HUBM-246: AirWatch kraschar om SSID-namnet har en apostrof.

 • HUBM-407: Om du anger en vmware.com-e-postadress i Hub resulterar det i felmeddelandet "Ogiltig e-postadress".

 • HUBM-428: Hub uppmanar inte användaren att starta om efter installation av macOS 10.14.3-uppdatering.

 • HUBM-429: Programvaruuppdateringsmeddelandet i Hub dirigerar felaktigt användaren till App Store i MacOS Mojave.

 • HUBM-429: Programvaruuppdateringsmeddelandet i Hub dirigerar felaktigt användaren till App Store i MacOS Mojave.

 • HUBM-525: Diskkryptering på en MacOS 10.14.3-enhet initieras inte trots att enhetens krypteringsprofil för filvalvet är installerad.

 • HUBM-795: Hubben kör bara kommandot i den nya profilen och rapporterar inte ändrad status genom att köra den gamla profilen.

 • RUGG-5576: UEM Console aktiverar felaktigt en produkt även om produkten har ett avaktiveringensdatum eller tidpunkt som har en tidigare referens.

 • RUGG-6232: Linjär streckkod genererar felaktig information när vissa Wi-Fi-profiler läggs till som en mellanlagringsprofil i paketet för mellanlagring.

 • RUGG-6262: Filer som tas bort från Provisionering > Filer/åtgärder kan inte ta bort blob-posten.

19.4.0.1 Korrigeringslösta problem
 •  RUGG-6338: Den lagrade proceduren PolicyListSample_Save uppdaterar befintliga jobb i nästa prov även om jobbet är i avslutat tillstånd vilket resulterar i fel antal misslyckade försök. 

 • CMEM-185163: G Suite med lösenordskvarhållning kan inte provisionera lösenord när användare skapas med hjälp av SSP-registrering.

 • FDB-2431: Tidsgränsen för VPP-lagringsproceduren för DeviceApplication överskrids på ett konsekvent sätt.

 • RUGG-6601: Sparande av anpassade attribut för prov resulterar i primär nyckel-restriktionsfel.

 • AAPP-7058: Workspace ONE Intelligent Hub 19.04.1 misslyckas med att dela till Workspace ONE UEM Console.

19.4.0.4 Korrigeringslösta problem
 • FCA-189665: Flera konfigurationsförbättringar har gjorts för AirWatch Express som påverkar platsinsamlingen, appkatalogen och förlorat läge för iOS-enheter.

 • AGGL-5459: Begränsningar för Android Enterprise-registrering baserade på användargrupper fungerar inte som förväntat.

 • AMST-16425: Kan inte installera profiler för Windows-brandväggen när anslutningsreglerna konfigurerats.

 •  

  CRSVC-5499: Licensfilen för AirWatch Cloud Connector saknar information för paketen med öppen källkod som används i 1904.

19.4.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AMST-16724: Prestandaförsämring på grund av Windows-användningsbaslinjeberoenden.

 • AMST-16725: Prestandaförsämring på grund av felaktig hantering av Windows-incheckningsbegäran.

19.4.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7183: Massor med CompromisedStatusReported- och DeliveryCheckIn-händelser skickas till databasen på macOS-enheter.

19.4.0.7 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-11495: Dataexport till Intelligence misslyckas för poster med tomma app-identifierare. 

 • ENRL-1155: Lägg till felsökningsloggposter för arbetsflödet för registreringsbegränsningspolicyer. 

 • AAPP-7130: APNSOutbound-meddelandekön säkerhetskopieras på grund av prestandaförsämring hos HTTP/2-klient för APNs. 

 • CRSVC-6093: Återkommande enhetsincheckningar orsakar hög minnesanvändning på enhetstjänstservern.

 • CRSVC-6094: SystemCodeBusiness instansierar en ny instans av SystemCodeBusiness.

19.4.0.8 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10102: Migreringsskriptet för registreringsanvändare för att fixera användare innehåller inte de auktoriserade organisationsgrupperna.

 • CMSVC-9306: Dubbletter av användare skapas när kataloganvändare läggs till på UEM console.

 • CMSVC-10180: Lotus Domino-integreringen kan inte synkronisera kataloganvändargruppen.

 • AGGL-5662: Hög processorbelastning på UEM-applikationsservern när Memcached inte är konfigurerad. 

19.4.0.9 Korrigeringslösta problem
 • FCA-190396: Administratörer kan inte acceptera användarvillkoren efter console-uppgraderingen.   

 • AAPP-7264: Efter iOS 12.2-uppgradering är kryptering av per meddelande-knapp inställd på falsk för iOS EAS-profiler.

19.4.0.10 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-6253: På grund av problem med avkodningen i IIS misslyckas enhetsregistreringen om användarnamnet är en e-postadress.

 • INTEL-12724: Dataexport för Windows-korrigering medför att tidsgränsen för en ETL-tråd överskrids. 

 • INTEL-12761: Vid export av applikationsdata i miljöer med CDC-funktioner används inte integritetsinställningarna för Samla in utan att visa.

19.4.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AMST-18797: Metadatasynkroniseringen för Windows Updates (WSUS) misslyckas på grund av SOAP API-undantag.

 •   AMST-15945: Windows 10-enheter kan inte uppdatera platsdata i konsolen. 

19.4.0.18 Korrigeringslösta problem
 •   AAPP-7936: Det går inte att radera lösenkod för iOS/iPadOS 13-anmälda enheter.

19.4.0.19 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-6095: Det uppstår fel i appar med Tunnel-proxyfunktioner om servercertifikaten inte efterlever de nya Apple TLS-certifikatpolicyerna för iOS 13. 

 • RUGG-6964: Det går inte att släppa spärrade kommandon på korrekt sätt på grund av primär nyckel-överträdelser. 

19.4.0.22 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6888: Fel i EFRP-länk i konsolen som hämtar Google-användar-ID.

19.4.0.23 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9905: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

19.4.0.25 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27385: Status för enhetsregistrering har fastnat.

Kända problem

 • AAPP-6843: Värde för inventarienummer från batch-importfilen tillämpas inte på DEP-registreringar.

  Enhetspost på registreringsstatussidan har värdet för inventarienummer från den överförda CSV-filen, men när enheten registreras skrivs värdet över med enhets-UDID. 

 • AAPP-6811: Slutanvändare som använder macOS Hub-katalogen ser paket i kategorin Rekommenderad.

  Hubbkatalogpaket som vanligtvis inte är avsedda för interaktion av slutanvändaren visas i kategorin Rekommenderad i hubbkatalogen på macOS.

 • AGGL-5456: Interna appar i Android för företag kan inte koppla VPN-profilen för Android For Work med hjälp av API.

  Den interna appkopplingen med VPN-profilen i Android Enterprise-enheten i ägarläge fungerar inte som förväntat. 

  Eftersom det här är en engångskoppling per intern app ska du slutföra kopplingen från UEM Console och skjuta ut appen med API.

 • AMST-15223: Installationsprogrammet för SCEP-certifiering visar ett fel på OOBE-skärmen.

  När användaren loggar in med OOBE-flödet och datumtiden för enheten är fel visar installationen för certifikat ett fel.

  Du kan lösa problemet genom att ställa in datum och tid efter registreringen.

 • AMST-1544: Felsökningsloggar för HoloLens-enhetens samplingar fungerar inte som förväntat.

  Prover som skickas till en HoloLens-enhet fungerar inte som förväntat. Administratörer ser fel för misslyckade prover på grund av HoloLens som använder hela provet.

 • AMST-15198: Skapade lokala användare bör inte tillåtas i AAD Premium-flödet.

  När användaren skapar obevakad xml finns det ett alternativ för att skapa en lokal användare. Om de väljer det här alternativet kan de inte ange Azure-autentiseringsuppgifterna för att logga in första gången.

  Som en lösning rekommenderas att administratörer tar bort flödet för att undvika förvirring.

 • AMST-16054: Kunder kan inte skicka ut BIOS-profiler om inte DCM redan finns på enheten.

  Kunden måste först se till att DCM finns på enheten innan de BIOS-profilen skickas.

  Problemet kan lösas genom att installera den senaste DCM-versionen från Dell via programvarudistribution till enheten innan BIOS-profilen skickas.

 • ARES-7989: Användaren kan spara ett ogiltigt nyckelvärdespar för applikationskonfigurationen eftersom det inte finns någon validering. 

  Det finns ingen valideringskontroll av applikationskonfigurationen för Boxer-applikation när en tom post i slutet läggs till. 

 • ARES-7986: Administratörer kan inte lösa värdet med matrisdatatyp i applikationskonfigurationen för Boxer för uppslagsvärden.

  Värdena visas inte i xml för applikationskonfigurationen för uppslagsvärden av matristyp.

  Som en lösning kan administratörer skicka in utan uppslagsvärden.

 • CMEM-185163: Ett e-postflöde påverkas av driftsättningen av provisionering för Google-lösenord.

  Om kunden lägger till en användare med SSP fungerar inte provisionering för Google-lösenord som förväntat, och e-postflödet påverkas.

  Lägg till användare genom att använda Active Directory-synkronisering som en lösning.

 • CRSVC-5465: Målinriktad loggning kan inte stoppas från enhetsinformationen om fler än en enhet är markerade för målinriktad loggning på miljön. 

  Det går inte att inaktivera målinriktad loggning från sidan med enhetsinformation när den målinriktade loggningen är aktiverad för fler än en enhet.

  Det här löser du genom att gå till sidan för målinriktad loggning (Admin -> Diagnostik -> Loggning ) och ta bort posten för enheten som du vill avsluta målinriktad loggning för och spara inställningarna. Målinriktad loggning kommer nu att avaktiveras för den enskilda enheten.

 • CRSVC-5457: Målinriktad loggning kan misslyckas på enhetsinformationen i en helt ny miljö.

  Målinriktad loggning för en enskild enhet fungerar inte som förväntat om den globala sidan för loggningsinställningar aldrig har vidrörts.

  Genom att spara loggningsinställningarna på global OG under Alla grupper och inställningar -> Admin -> Diagnostik -> Loggning skapas systemCodeGroupOverride för 127, och den målinriktade loggningen fungerar nu från enhetsinformationen.

 • FCA-189523: Bildskärms-PDF:en är inte helt läslig.

  Det finns problem med PDF-exporten av bildskärmsöversikten.

 • FCA-189553: Användare kan inte återställa språkinställningen i inställningarna för SSP.

  Listrutan Välj språk på sidan för SSP-inloggning väljer de språk som valts på global nivå, men inte från OG-nivån och återställningsknappen fungerar inte som förväntat.

  Som en lösning 

  • kan Prem-kunder inkludera nationella inställningar på global nivå.
  • SaaS-kunder kan kontakta en administratör för att lägga till språkinställningen på global nivå.
 • FDB-2516: Eftersom vi först tar bort och sedan infogar de anpassade attributen (CA) när stickprovsexemplet sparas, kommer borttagningen att inträffa men infogningen misslyckas. Enheten kommer alltså att bli utan tilldelade anpassade attribut.

  Om en produkt har skapats med tilldelningsregler och om dessa anpassade attribut används i tilldelningsregeln, kommer produkten inte att uppfylla kraven. Det här problemet inträffar när agenten skickar flera anpassade attribut med samma CustomAttribute-ApplicationGroup-par. Tabellen för att infoga anpassade attribut i enheten fungerar inte eftersom ID för anpassade attribut är primär nyckel och vi får samma CA-ID för samma CustomAttribute-ApplicationGroup-par.

 • PPAT-4820: Om du åsidosätter Tunnel-konfigurationen med underordnad OG blir VPN-anslutningen frånkopplad.

  När en administratör åsidosätter Tunnel-konfigurationen och sparar kommer den nya certifikatutfärdaren inte att skapas, och Tunnel-konfigurationen på den underordnade gruppen använder VPN-certifikatet för överordnad OG för att utfärda klientcertifikatet.

 • PPAT-4844: UEM Console tillåter samma port för per-app Tunnel-konfiguration och proxykonfiguration.

  Det bör finnas en validering för att inte tillåta samma portar om samma server används för både proxy och per-app Tunnel.

  Du kan konfigurera per-app Tunnel och Tunnel-proxy med olika portar som en lösning.

 • PPAT- 4972: Underordnad OG kan åsidosätta en överordnad tunnel-konfiguration när inställningen för underordnade behörigheter i överordnad OG är ärvd. 

  När den överordnade organisationsgruppen definierar de underordnade behörigheterna på sidan tunnel-proxy respekteras inte de konfigurerade inställningarna av de underordnade organisationsgrupperna.

  Du kan lösa problemet genom att ställa in arv för den underordnade OG-proxykonfigurationen så att de stämmer överens med inställningarna för den överordnade OG.

 • PPAT-3982: Kunden kan endast ha NSX konfigurerad i en organisationsgrupp åt gången.

  Om du synkroniserar NSX i den andra organisationsgruppen kommer säkerhetsgruppinställningarna att rensas från den första OG.

 • RUGG-6570: Äldre och dotnetcore pull-tjänster kan inte hämta innehåll i den belastningsutjämnade miljön.

  Det här problemet inträffar endast i miljöer med en belastningsutjämnare som har flera innehållshämtningsservrar där en förfrågan skickas till en server för hämtning av manifest och till en annan server för hämtning av fildata.

 • CRSVC-4391: Ändringar i Bluecoat VPN-profiler kunde inte utföras. Felmeddelande: Det inte gick att spara på grund av att betrodda certifikat inte kunde hämtas.

  Integrationen mellan Workspace ONE UEM och Bluecoat använder ett autentiseringscertifikat som delas i konsolen och innehavarens ID-nummer som anges av en administratör i VPN-nyttolasten för att initiera integrationen. Det delade autentiseringscertifikatet har upphört att gälla, vilket leder till fel när administratören försöker göra ändringar i Bluecoat-profilen.

  Vi har nu bett Bluecoat tillhandahålla ett nytt certifikat som använder SHA-512 och vi rekommenderar att de erbjuder certifikat på innehavarnivå eller leverantörsgenererade autentiseringscertifikat för ökad säkerhet. 

 • AGGL-5447: Konfigurering av Pulse Secure samtidigt som en VPN-profil skickas fungerar inte som förväntat.

  Det går inte att konfigurera Pulse Secure samtidigt som en VPN-profil skickas om autentiseringen kräver ett certifikat.

 • FCA-190396: Administratörer kan inte godkänna användarvillkoren efter console-uppdatering.

  Efter inloggning på WS1 UEM för första gången efter uppgradering till 1903 kommer administratörer, för vissa administratörskonton, inte att kunna godkänna användarvillkoren och fortsätta förbi den sidan, vilket hindrar dem från att komma åt Console.

  Det här problemet kan undvikas genom att man tar bort och återskapar administratörskontot.