Workspace ONE UEM | 30 maj 2019

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Det här hittar du i versionsinformationen

Det här hittar du i versionsinformationen

Versionsinformationen omfattar följande ämnen:

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

  Få ut det mesta av AirWatch Express med de nya standardinställningarna.
  • Platsinsamling är nu aktiverad som standard för nya driftsättningar av AirWatch Express. . Slutanvändarna får nu ett bekräftelsemeddelande på sina enheter som ber om tillåtelse att samla in platsdata. Om tillåtelsen ges visas platsinformation i enhetsinformationen på UEM-konsolen.
  • Appkatalogen är nu aktiverad som standard för nya driftsättningar av AirWatch Express. Efter registreringen visas webbklippet för appkatalogen på enhetens hemskärm och gör att slutanvändare kan se alla tilldelade appar.
  • Du kan snabbt låsa upp iOS-enheter i förlorat läge från åtgärdsverktygsfältet i vyn med enhetsinformation.
 • Flera konfigurationsförbättringar har gjorts för AirWatch Express som påverkar platsinsamlingen, appkatalogen och förlorat läge för iOS-enheter.
 • Hämta dina användarkonton och grupper med helt nya SCIM API.
  Ett nytt SCIM API är till hjälp med att hämta alla grupper som en användare tillhör. 
 • Godkänn automatiskt dina applikationer från kom igång-guiden i Office 365.
  Med kom igång-guiden i Office 365 kan du automatiskt godkänna Office 365-appar för Android Enterprise. Det här är nu det normala flödet.
 • Exportera dina rapporter till XLSX-filer, precis som CSV-filer.
  Förutom att exportera CSV-filer kan du nu exportera listvyer och rapporter som XLSX-filer. Med det nya alternativet kan du undvika de formateringsproblem som orsakats av CSV-format.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Aktivera enkelt dina hubbtjänster om du redan använder VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.
  Nu kan du enkelt aktivera hubbtjänster om du redan använder VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.
  Ange bara din befintliga VMware Identity Manager-URL för att aktivera hubbtjänster. Du behöver inte ange administratörens användaruppgifter igen. Vi använder dem som du redan har angett för att koppla VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.

iOS

 • Börja rapportera på både fysiska SIM-kort och eSIM-kort med det nya stödet för dubbla SIM.
  Administratörer kan nu rapportera både fysiska SIM-kort och eSIM-kort som är konfigurerade på iOS-enheter som stöds, som iPhone XR, XS och XS Max.

Mobile Content Management

 • Lägg till jokertecken för att hindra användare från att skapa manuella arkiv och undermappar.
  Du kan nu använda jokertecknet (*) i början och slutet av filens sökväg för att förhindra användare från att skapa manuella arkiv och undermappar med den manuella mallen.

Rugged

 • Automatisering gör det enkelt att lägga till appar i Launcher-profilen.
  Nu kan du skapa dynamiska regler för automatisk vitlistning av appar som lagts till i en Launcher-profil. Reglerna har stöd för jokertecken i appfältet. När du har lagt till ett jokertecken visas appikonen som ett paket med appar och visas i Launcher-tjänsten i det tillgängliga utrymmet. Du behöver inte publicera appen varje gång du lägger till en ny app.
 • Vi har utökat Content Delivery Network (CDN) till VMware Workspace ONE Launcher.
  Content Delivery Network (CDN) är nu utökat till VMware Workspace ONE Launcher.Under registrering, när starttjänsten skickas till enheten, så skickas den genom CDN istället för via enhetstjänsterna. Detta förbättrar Launcher-tjänstens prestanda till enheter och minskar belastningen på servern när en ny version av Launcher (starttjänsten) distribueras.

Windows

 • Få ut mesta möjliga av dina Dell-enheter med den uppdaterade integrationen av BIOS-profilen och Dell Command | Monitor.
  Du behöver inte längre skicka Dell Command | Monitor manuellt till Windows Desktop-enheter för att använda BIOS-profilen. När du skickar profilen till enheterna skickar Workspace ONE UEM Dell Command | Monitor till enheterna.
 • Ge användarna kunskaper. Aktivera en förloppsvisning för Windows Desktop-enheter som registreras genom att använda arbetsflödet OOBE (out of the box experience).
  Den nya förloppsvisningen informerar användaren om vad som händer bakom skärmen under OOBE-registreringen. Du kan även tillåta användare att hoppa över OOBE efter en viss tidsgräns.

 • Slutanvändarenheter kräver inte längre Intelligence Hub för att använda Windows Desktop Antivirus-profilen.
  Nu är det enklare än tidigare att hålla dina Windows Desktop-enheter säkra med Windows Defender eftersom vi inte längre kräver agent med den uppdaterade antivirusprofilen för Windows Desktop-enheter.

 • Enheter har ett stort antal attribut associerade. Utnyttja kraften hos sensorer för att välja specifika enheter.
  Stationära Windows-enheter har mängder av attribut för att komma ihåg t.ex. maskinvara, OS, certifikat, korrigeringar, appar och mycket mer. För att spåra alla dessa attribut har vi skapat sensorer. Nu kan du skapa en sensor för ett visst attribut och visa dessa data i Workspace ONE Intelligence genom att skapa visualiseringar på kontrollpaneler och anpassa rapporter.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1905 Lösta problem
 • AAPP-2103: Matrisvärdestypen är inte tillgänglig för VPP-applikationskonfigurationen.

 • AAPP-5525: Administratörer kan inte publicera trådlös macOS-profil.

 • AAPP-6094: Rensa aktiveringslås fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-6108: DEP-enheter som har mer än en befintlig registreringstokenpost skapar en avvikelse i det faktiska antalet DEP-enheter. 

 • AAPP-6140: publik iOS-app tillagd via webbadressen visas inte under fliken appar på enhetsinformationssidan. 

 • AAPP-6744: SDK-integrerad app kan inte läsas in på iOS-enheter när den skickas som hanterad VPP-applikation.

 • AAPP-6843: Tillgångsnummer från batchimporten tillämpas inte på DEP-registreringar.

 • AAPP-6845: Att förnya iOS-provisioneringsprofilen fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-6859: Licensavtalet för slutanvändare för VPP-apparna har inte uppdaterats.

 • AAPP-6882: Det går inte att ändra tilldelningen av DEP-profil för en enhet som har registrerats via API-anropet och inte batchimporten.

 • AAPP-6886: API-anrop för enhetssökning eller anrop som returnerar nätverksprov misslyckas för macOS-enheter.

 • AAPP-6903: Anpassade B2B VPP-applikationer visas inte under den angivna kategorin.

 • AAPP-6905: UEM svarar felaktigt på nätverksanvändares autentiseringsmeddelanden när enheten är registrerad för en slutanvändare.

 • AAPP-6969: Fil- eller åtgärdsprodukter på begäran kan inte driftsättas från macOS Intelligent Hub-katalogen.

 • AAPP-7020: Avinstallation av API för köpta appar misslyckas och indikerar att applikationen eller användaren inte har åtkomst.

 • AGGL-192: Server-API system/users/enrolleddevices/search misslyckas med att returnera organisationsgruppen.

 • AGGL-4544: Android Enterprise-enheter bevarar inte inställningarna för registreringsbegränsning. 

 • AGGL-4940: Avaktivering av FRP vid initiering av en enhetsrensning för Work Managed-enheter fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-5024: Systemappar på Android for Work-enheter kan inte hantera automatiskt när de tilldelas i konsolen vid registrering.

 • AGGL-5306: Det gick inte att söka igenom Android-appar i applikationsgruppen när AFW är aktiverat.

 • AGGL-5363: Enhetsuppslagsvärden som används i applikationskonfigurationen skickas inte till enheter.

 • AGGL-5366: Systemapp (Chrome) kan inte hämta VPN-profilen när den registreras via Android For Work.

 • AGGL-5411: Uppslagsvärden för applikationskonfiguration kan inte väljas för Android Enterprise-enheter.

 • AGGL-5447: Det går inte att konfigurera Pulse Secure när en VPN-profil skickas om autentiseringen kräver ett certifikat.

 • AGGL-5456: Interna appar i Android för företag kan inte koppla VPN-profilen för Android For Work med hjälp av API.

 • AGGL-5459: Android Enterprise-registrering uppfyller inte begränsningarna baserat på användargrupperna.

 • AGGL-5501: Uppslagsvärden för serienummer fylls inte i för applikationskonfigurationen för Android For Work.

 • AMST-14774: Tillfälliga data i avsnittet "Installera när" fungerar inte som förväntat.

 • AMST-14843: Windows Desktop VPN-profil fungerar inte med felet Ogiltig DNS-server.

 • AMST-15004: InterrogatorDataHandler ger OverflowException-fel.

 • AMST-15094: Om Dell BIOS-profilen redan är installerad på Win-10-enheten går det inte att skicka profilen på nytt när BIOS-profilen har ändrats.

 • AMST-15198: Det är tillåtet att skapa användare lokalt i AAD Premium-flödet.

 • AMST-15203: Profiler tillämpas felaktigt på Dell Command Suite-appar.

 • AMST-15744: Felsökningsloggar för HoloLens-enhetens sampling fungerar inte som förväntat.

 • AMST-16054: Kunder kan inte skicka ut BIOS-profiler om inte DCM redan finns på enheten.

 • AMST-16345: DCM-appen är inte placerad i kö när vi skickar ut ny auto-BIOS-profil för redan registrerade enheter.

 • ARES-2791: Menyn Hantera enheter tillåter borttagningen av avvisade applikationer och visar felaktigt statusen som Installerad.

 • ARES-2831: Listan Hanterad applikation visar ogiltiga data.

 • ARES-6830: Applikationsantalet för Workspace ONE-programmet på UEM Console stämmer inte med databasen.

 • ARES-6832: Slutpunkt för applikationsstatus returnerar Stöds inte/Ej tilldelade för gamla appversioner.

 • ARES-6859: "Hittade inga poster" visas som installerade enheter på skärmen Hantera enheter när den publika applikationen är inaktiv.

 • ARES-7989: Användaren kan spara ett ogiltigt nyckelvärdespar för applikationskonfigurationen eftersom det inte finns någon validering. 

 • ARES-8162: Sökfältet i Workspace ONE-appkatalogen söker inte efter appbeskrivning för ursprungliga applikationer tvärtemot det meddelande som visas för slutanvändaren.

 • ARES-8171: Applikationsnamnet under Enheter och användare/Apple/Apple iOS/Intelligent Hub-inställningar matchar inte.

 • CMCM-187739: Distributed Files System är inte kompatibelt med Content Gateway.

 • CMEM-185163: G Suite med lösenordsbevarande kan inte installeras på enheten med SSP.

 • CMSVC-9154: Den sista e-postaviseringen om utgående lösenord skickas felaktigt baserat på UTC-tid.

 • CMSVC-9155: Det går inte att infoga NULL-värdet i kolumnen UserName.

 • CMSVC-9624: E-postaviseringar skickas inte när ett administratörsanvändarobjekt uppdateras med hjälp av REST API.

 • CMSVC-9933: Underordnade administratörer kan inte redigera användargruppen.

 • CMSVC-9974: Uppdateringar av smartgrupper fungerar inte som förväntat.

 • CMSVC-10016: Azure AD-bilder och -exempel i UEM-konsolen är gamla. 

 • CMSVC-10037: Redigering av smartgrupptilldelning fungerar inte som förväntat. Att klicka på det vita utrymmet bredvid kryssrutan 
  innebär aktivering eller avaktivering av markeringen.

 • CRSVC-4729: OCSP-urval som görs på certifikatet returnerar felaktig status om serienumret börjar med noll.

 • CRSVC-5465: Målinriktad loggning kan inte stoppas från enhetsinformationen om fler än en enhet är markerade för målinriktad loggning på miljön. 

 • ENRL-308: Systeminställningarna för användargruppsmappning tillåter inte att en administratör lämnar användargrupperna utanför konfigurationen.

 • ENRL-1084: Om en kund kör ett skript för att ta bort enheter från databasen utan att lämna spårningen förblir enheterna registrerade och fortsätter att checka in. Eftersom enheterna inte kan spåras är det svårt att identifiera dem och registrera dem igen.

 • ENRL-1119: Registreringar misslyckas efter miljöuppgradering.

 • ENRL-1193: Inloggningen av användaren misslyckas vid godkännande av EULA om användarnamnet sätts som prefix till domänen.

 • ENRL-1120: Enhetsregistreringen fungerar inte som förväntat.

 • FBI-178092: Rapporten Enhetssäkerhet visar felaktiga data för kolumnen Säkerhetskorrigeringsnivå.

 • FBI-178093: Vid generering av rapporten Detaljer om svartlistade eller icke-vitlistade applikationer per enhet, innehåller rapporten felaktigt vitlistade appar.

 • FCA-186959: Flerbytestecken i den exporterade CSV-filen blir förvrängda om du öppnar den med Excel som körs på japanska Windows-operativsystem.

 • FCA-188925: Exporten av listvyn för enheter fungerar inte som förväntat om det anpassade Monitor-filtret har fler än 1000 enheter.

 • FCA-189086: Förbättringar gjorda för säker åtkomst till inställningssidorna. 

 • FCA-189092: Versionsnumret för applikationen stämmer inte överens med UEM-konsolen och databasen.

 • FCA-189523: Det finns problem med PDF-exporten av bildskärmsöversikten.

 • FCA-189839: Installationslänken för VMware Identity Connector kan inte peka på hämtning av installationsprogrammet.

 • FCA-189930: Registrering kan inte sparas och ett felmeddelande visas när UEM-konsolens språk är inställt på franska.

 • FCA-189969: Administratörer kan inte ta bort en organisationsgrupp.

 • FCA-190245: Integritetsappen visar felaktig telekomdatainsamling för iOS-och Android-enheter.

 • FDB-2326: Det gick inte att infoga dubblettnyckelraden i objektet mobileManagement.EnrollmentUser med unikt index IX_EnrollmentUserID.

 • FDB-2497: Monitor-sidan tar lång tid att ladda jämfört med andra sidor i konsolen.

 • INTEL-11312: Applikationer som publicerats via produkterna plockas inte upp för dataexporten. 

 • INTEL-11730: Workspace ONE Intelligence visar felaktigt antal registrerade enheter.

 • PPAT-4887: Omkonfiguration av Tunnel-proxy när Tunnel-konfigurationen har tagits bort raderar inte det gamla SSL-certifikatet.

 • PPAT-5073: Det går inte att redigera eller ändra enhetstrafikregler.

 • PPAT-5305: Interna appar för Android visas inte i enhetstrafikregler.

 • RUGG-5615: Mellanlagringspaket överförs felaktigt till alla organisationsgrupper.

 • RUGG-5857: Administratörer kan felaktigt spara tid som är tidigare än starttiden.

 • RUGG-5965: Borttagning av filer på en Brick FTP- reläserver fungerar inte som förväntat. 

 • RUGG-6231: Produktnamn som innehåller dubbelbytetecken sparas även om ett fel visas. 

 • RUGG-6373: Mellanlagringsprofil visar inte underordnade Wi-Fi-profiler när en streckkod genereras.

 • RUGG-6430​: Policymotorn genererar ett undantag för överträdelse av primärnyckel.

 • RUGG-6525: Kryssrutan för att låsa orientering sparas inte i startprogramprofilen.

 • RUGG-6601: Restriktion för primära nycklar vid sparande av ett anpassat attribut för stickprov.

 • RUGG-6626: Ohanterad rensningsskyddskontroll för Android och robust plattform fungerar inte som förväntat. 

 • AGGL-4492: Fältet Senast sedd under fliken Summering i enhetsinformationen har förbättrats för att ge en mer korrekt tidsstämpel.

19.5.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-5662: Hög processorbelastning på UEM-applikationsservern om Memcached inte är konfigurerad.

19.5.0.2 Korrigeringslösta problem
 • ARES-8588: Om du väljer "Kassera tidigare version" när du överför en ny version av en intern applikation leder det till att den senaste versionen kasseras.

19.5.0.3 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10004: Enheter som visas i användarlistvyn visar även felaktigt enheter från organisationsgrupper på samma nivå. 

   

19.5.0.4 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-6253: Enhetsregistrering misslyckas när användarnamnet är en e-postadress. 

 •  AAPP-7264: Efter uppgradering till iOS 12.2 är parametern för kryptering per meddelande angiven till Falsk för alla EAS-profiler för iOS.

 • CRSVC-6002: API:t SystemCode är inte BG-kompatibelt (Blue/Green).

 • INTEL-12761: ETL | Integritetsinställningarna för personliga appar används inte vid export av CDC-applikationer.

 • INTEL-12724: Consoledatabas | Windows-korrigeringsdata innehåller inte ETL-tråden.

19.5.0.5 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-6799: Det gick inte att hämta Launcher efter 1905-migrering.

 • PPAT-5317: Organisationsgruppen två nivåer under ärver DTR från två nivåer över, inte från den överordnade organisationsgruppen. 

 • AGGL-5663: VPN-mappningar per app köas flera gånger för enheter.

 •  AMST-18272: Misslyckad databasanslutning kan leda till att Windows 10-enheter avregistreras.

 •  AAPP-7487: Enheter registreras endast för ett användarkonto.

 • INTEL-12509: Produktkategorin exporteras till listan med entitetstyper.

19.5.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7561: Felet "Det gick inte att hämta applikationsstatus" visas i iOS-webbapplikationen vid start av 19.5-miljön med korrigering 5 när SSO-inloggning är aktiverat i SDK:t.

19.5.0.7 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-6900: Svarta ikoner visas felaktigt för alla appar i Hub-katalogen.

 • AAPP-7543: macOS-enheter registreras endast på ett användarkonto. 

19.5.0.8 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10349: Användargruppssynkroniseringsfel från UEM-konsolen till vIDM när ImmutableID är mappat till externalID.

 • CMSVC-10352: Användarsynkroniseringsfel från UEM-konsolen till IDM när administratörs- och registreringsanvändarkonton har samma värde för primär nyckel i UEM-konsolen.

 •   CMSVC-10460: Vid synkronisering från UEM till IDM-katalogintegreringen synkroniseras endast 20 användargrupper.

 • ARES-8700: Standardformatet för JSON-svar kan inte användas för slutpunkten AppStatus.

19.5.0.9 Korrigeringslösta problem
 •  AMST-18797: Metadatasynkroniseringen för Windows Updates (WSUS) misslyckas på grund av SOAP API-undantag.

19.5.0.10 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-6750: Kopiering av fil/åtgärder och borttagning av fil från kopierad fil/åtgärder påverkar de ursprungliga filåtgärderna. 

 • INTEL-13179: Ohanterade applikationer visas i rapporterna när enheten avregistreras. 

19.5.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7936: Det går inte att radera lösenkod för iOS/iPadOS 13-anmälda enheter.

19.5.0.13 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-6095: Det uppstår fel i appar med Tunnel-proxyfunktioner om servercertifikaten inte efterlever de nya Apple TLS-certifikatpolicyerna för iOS 13.

1905 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9904: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

19.5.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27384: Status för enhetsregistrering har fastnat.

19.5.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10087: Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram

Kända problem

 • PPAT-3982: Kunden kan endast ha NSX konfigurerad i en organisationsgrupp åt gången.

  Om du synkroniserar NSX i den andra organisationsgruppen kommer säkerhetsgruppinställningarna att rensas från den första OG.

 • PPAT-4817: Tunnelkonfigurationen visas inte korrekt vid växling mellan organisationsgrupper.

  Vid växling mellan organisationsgrupper visar användargränssnittet felaktig Tunnelkonfiguration. Användargränssnittet visar konfigurationen från den ursprungliga organisationsgruppen.

 • PPAT-5382: Enhetstrafikregler för en Workspace ONE-applikation dupliceras om användaren anger enhetstrafikregler för Workspace ONE-applikationen och sedan kör Mobile SSO-guiden från komma igång-spåret.

  Enhetstrafikregler för Workspace ONE dupliceras istället för att hoppas över. 

  Som en tillfällig lösning kan du ta bort den duplicerasdeposten. 

 • PPAT-5388: Enhetstrafikregler kan vara missvisande i en underordnad organisationsgrupp som inte åsidosätts om det finns regler för appar som finns på den överordnade nivån.

  Appar visas inte om de hanteras av den överordnade nivån.

 • PPAT-4844: UEM Console tillåter samma port för per-app Tunnel-konfiguration och proxykonfiguration.

  Det bör finnas en validering för att inte tillåta samma portar om samma server används för både proxy och per-app Tunnel.

  Du kan konfigurera per-app Tunnel och Tunnel-proxy med olika portar som en lösning.

 • AMST-17342​: Det gick inte att ta bort brandväggsregler. 

  Kunder kan inte ta bort brandväggsregler från sina enheter vid redigering.

  Som en tillfällig lösning kan du ta bort de profiler som har regler så att konfigurationen raderas från enheterna.

 • ARES-6552: Sortering av applikationsversion fungerar inte som förväntat. 

  Andra versioner-> sortera efter versionsnummer i UEM-konsolen fungerar inte som förväntat.

 • CMEM-185217: SEG-MemConfig visas under Monitor -> Adminpanelen.

  SEG-konfiguration ska inte visas på adminpanelen.

 • CMEM-184489: Statuspopupfönstret för synkronisering av postlådor ser inte bra ut i användargränssnittet. 

  Statuspopupfönstret är avklippt från användar gränssnittet. 

 • AMST-17297​: Kunder kan inte ändra registerkriterierna eftersom appens status kvarstår som ”Installeringskommandot har skickats”. 

  Installeringskommandot bearbetas när registerkriterierna har hkey_local_machine istället för HKLM. I idealfallet förväntar man vid sådana fall att installeringskommandot misslyckas.

  Som en tillfällig lösning kan du ta bort applikationen från UEM-konsolen och lägga till den igen med lämpliga identifieringskriterier.

 • AMST-17107: SFD-schemaläggaren fungerar inte som förväntat.

  SFD-schemaläggaren kvarstår i statusen körs efter klientuppgraderingen. Appar som köas efter uppgraderingen bearbetas inte förrän SFD-schemaläggaren startas om.

  Som en tillfällig lösning kan du avsluta och starta om SFD-schemaläggaren. Det här problemet är ett extremfall eftersom inte alla appar hänger sig under pågående hämtning.

 • AMST-17391: OOBE-blockeringsskärmen går inte automatiskt till nästa sida för RS3-enheter.

  OOBE-blockeringsskärmen går inte automatiskt till nästa sida för RS3-enheter. Användare kan dock gå vidare med arbetsflödet genom att klicka på Uppfattat-knappen . Dessutom fungerar inte inställningen för provisionering av enheter vid Windows OOBE-registrering under "valfritt meddelande” för RS3-enheter.

 • FCA-190511​: Mobile SSO-guiden visar statusen inställning för tunnelinställningar i VMware istället för "Redigera inställningar". 

  Trots att installationen med Mobile SSO-guiden slutför all Tunnelrelaterad konfiguration är uppgiftsstatusen på sammanfattningssidan inte "Redigera inställningar”.

 • FCA-190415: Bokmärken fungerar inte som förväntat. 

  Favoritikonen lägger till en sida i bokmärkeslistan men den visas inte i listrutan. 

  Som en tillfällig lösning kan du uppdatera sidan. 

 • FCA-190417​: Navigering från panelerna för granskning av skisser fungerar inte som förväntat.

  Administratören tas till fel avsnitt från AW Express paneler för granskning av skisser.

  Som en tillfällig lösning kan du navigera med hjälp av navigeringssökvägen från granskningssidan.

 • AAPP-7212 ​: iOS-enhetsdelningsskript visar inte generationsnumret.

  Enheter visar som "iPad mini" och "iPad Air" och generationensnummer visas inte.

 • AAPP- 7000: På DEP-sidan kan administratörer välja standarddelningsanvändare som hanteras i kundens organisationsgrupp.

  Administratörer kan se både överordnad och underordnad delningsanvändare när de konfigurerar DEP och det kan hända att de av misstag väljer fel. 

  Som en tillfällig lösning kan du ändra organisationsgrupp för eventuella berörda enheter, eller registrera enheten på nytt.

 • AAPP- 6997: Anpassade B2B-VPP-applikationer visas inte under lanserade appar. 

  Sök-API returnerar för närvarande inte anpassad B2B-typ för appar.

 • CRSVC-4391: Ändringar i Bluecoat VPN-profiler kunde inte utföras. Felmeddelande: Det inte gick att spara på grund av att betrodda certifikat inte kunde hämtas.

  Integrationen mellan Workspace ONE UEM och Bluecoat använder ett autentiseringscertifikat som delas i konsolen och innehavarens ID-nummer som anges av en administratör i VPN-nyttolasten för att initiera integrationen. Det delade autentiseringscertifikatet har upphört att gälla, vilket leder till fel när administratören försöker göra ändringar i Bluecoat-profilen.

  Vi har nu bett Bluecoat tillhandahålla ett nytt certifikat som använder SHA-512 och vi rekommenderar att de erbjuder certifikat på innehavarnivå eller leverantörsgenererade autentiseringscertifikat för ökad säkerhet. 

 • FCA-190396: Administratörer kan inte godkänna användarvillkoren efter console-uppdatering.

  Administratörer kan inte logga in på konsolen.

 • PPAT-5730: Ogiltiga Safari-domäner medför att det inte går att installera profiler på enheter.

  Om du skapar en profil med endast ett blanksteg eller kommatecken går det inte att installera den resulterande profil-XML-filen på enheter. 

  Som tillfällig lösning lägger du endast till giltiga Safari-domäner till profilnyttolaster.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon