Workspace ONE UEM | 18 juli 2019

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Det här hittar du i versionsinformationen

1907 för lokala kunder: Workspace ONE UEM 1907 för lokala kunder innehåller alla funktioner och åtgärdade problem från tidigare SaaS-versioner. Mer information om funktioner och lösta problem i de här versionerna finns iVMware Workspace ONE UEM 1904– versionsinformationochVMware Workspace ONE UEM 1905– versionsinformation.

Versionsinformationen omfattar följande ämnen:

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Vi har gjort det lättare att logga in på Console efter att tidsgränsen för sessionen har överskridits.
  Console kommer nu ihåg om du är SAML-användare eller inte. När tidsgränsen för SAML överskrids kan SAML-användare logga in igen utan några klick. Användare som inte är SAML-användare, med användarnamn och lösenord i historiken, får sina autentiseringsuppgifter ifyllda automatiskt på skärmen och kan sedan logga in med ett klick. Den här förbättringen är aktiverad som standard.
  Mer information finns i Logga in på UEM Console
   
 • Ta reda på om dina APN-certifikat ansluter via HTTP/2-protokollet.
  Du kan nu välja att utföra testet manuellt och kontrollera om dina APN-certifikat ansluter via HTTP/2-protokollet. 
  Mer information finns i Kontrollera APN-anslutningar via HTTP/2-protokollet.
   
 • Enhetstaggar visar inte längre taggfärgen och taggtypen i console.
  Alternativ för enhetens taggfärg och taggtyp har tagits bort från console.
   
 • Ta bort en tilldelad enhetstagg från flera enheter samtidigt.
  Du kan ta bort tilldelade enhetstaggar från flera enheter samtidigt.
  Mer information finns i Ta bort taggar från flera enheter.
   
 • Vi erbjuder en förenklad integrering med Adaptiva för att stödja driftsättningen av peer-to-peer-programvarudistribution.
  Workspace ONE UEM har stöd för en ny version av Adaptiva-servern. För alla befintliga kunder stöder Workspace ONE UEM fortfarande den äldre versionen av Adaptiva-servern. Om du vill använda den nya integreringen uppdaterar du din Adaptiva-server och AirWatch Cloud Connector till version 1907.
  Mer information finns i Konfiguration av Adaptiva Peer Distribution-programvara
   
 • AirWatch Express har fått ett nytt namn. Det nya namnet är Workspace ONE Express.
  Workspace ONE Express har samma funktioner som AirWatch Express, men med ett nytt namn. 
  Mer information finns i Introduktion till Workspace ONE Express.
   
 • Vi har förbättrat sekretessen genom att lägga till en fråga om platsdata i Workspace ONE Express.
  Sekretess är viktigt för våra kunder. Om användaren svarar Ja på enkäten Komma igång får användaren en fråga på enheten om han eller hon vill dela sina platsdata. Om användaren avböjer samlas inte platsdata in.
  Mer information finns i Enkät om Express-installation.
   
 • Få bättre översikt över statusen för batchimport av aktiviteter i Workspace ONE Express.
  Du kan nu se status för batchimport av aktiviteter. Gå till Konton > Användare > Batchstatus för att se status för de batchimportjobb som du har påbörjat.
  Mer information finns i Batchimport av användare eller enheter.
   
 • Få ut mesta möjliga av sidan Listvy för telekom med det nya exportalternativet.
  Du kan nu exportera din användnings- och roaminginformation i CSV- och XLSX-format. Den exporterade filen kan hämtas på sidan Övervakning > Rapporter och statistik > Exporteringar
  Mer information finns i Detaljerad information om abonnemangsanvändning för telekomtillgångar.
   
 • Vi har förbättrat vår logik för synkronisering av kataloganvändarstatus.
  Statusen för administratörs- och anmälningsanvändarkonton i UEM console synkroniserar nu korrekt med avaktiveringar utförda i Active Directory-tjänsten, förutsatt att följande är uppfyllt. Användaren som anges i alternativet BindningsanvändarnamniGrupper och inställningar > Alla inställningar > System > Enterprise-integration > Katalogtjänsterpå flikenServermåste ha administratörsbehörigheter för Active Directory. Papperskorgen måste också aktiveras med Active Directory-administrationscenter.
  Mer information finns i Synkronisering av kataloganvändarstatus.
   
 • Nu är validering av LDAP-konfiguration mer omfattande. Validera din LDAP-konfiguration direkt från console. 
  Administratörer kan nu, vid inställning av Directory Services, validera kataloganvändare och användargrupper samt deras attribut, även innan de läggs till i UEM Console. Den förbättrade funktionen bidrar till att undvika dåliga konfigurationer på grund av felaktig inställning av katalogtjänster.
  Mer information finns i Användarinformation för kartkatalogtjänster.
   
 • Fliken Inställningar har tagits bort från de globala sökresultaten, vilket gör att sökningen går snabbare.
  Om du väljer att söka efter inställningar startar du en sökning från sidan Konfigurationer . Gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer och ange ett nyckelord i söktextrutan.

Android

 • I konfigurationsupplevelsen för Androids publika appar kan du nu ställa in komplexa konfigurationer som stöds av OEM.
  Våra nya uppdateringar omfattar:
  • Stöd för kapslade paketmatriser.
  • En bättre och enklare design med användbara knappbeskrivningar. 
  • Välj att lämna de oanvända applikationsinställningarna tomma i stället för att ta bort dem från användargränssnittet.
   Mer information finns i Tilldela appar för Android.
 • Vi har lagt till programmatiska migreringsarbetsflöden för att flytta dina enheter i äldre enhetsadministration till arbetsprofil.
  Migrera från din Android-driftsättning (äldre) till Android Enterprise (tidigare Android for Work) för att få mer kontroll och enhetlighet för alla OEM-enheter med förbättrad säkerhet och en bättre övergripande upplevelse för anställda med BYOD-enheter.
  Mer information finns i Migrering av Android (äldre) enhetsadministratör
   
 • Den förbättrade lösenkodsprofilen har bättre stöd för den ursprungliga Android-funktionen.
  Lösenkodsprofilen för Android har uppdaterats med stöd för ursprungliga funktioner i Android 9.0. Nu kan du: 
  • Tvinga fram en separat lösenkod för enhetens arbetsdel och privata del.
  • Öka maximalt antal dagar innan lösenordet går ut från 180 till 9 999.
  • Ange ytterligare biometriska lösenkodsalternativ. 
   Mer information finns i Inställningar för att påtvinga lösenkod (Android).
 • Skydda dina Work Managed-enheter och företagsägda, personligt aktiverade enheter med en första lösenkod.
  Använd alternativet Ange första lösenkod i lösenkodsprofilen för att ange en första lösenkod på enhetsnivå på alla driftsatta enheter. Efter driftsättning kan du återställa lösenkoden på enhetsnivå.
  Mer information finns iInställningar för att påtvinga lösenkod (Android).
   
 • QR-kodguiden ger större flexibilitet för alla dina systemappar när enheten anmäls. 
  På alla arbetshanterade enheter kan du aktivera systemappar för att icke-kritiska systemapplikationer ska vara fortsatt installerade på din arbetshanterade enhet, eller så väljer du Avaktivera för att ta bort apparna
  Mer information finns i Generera en QR-kod med hjälp av konfigurationsguiden för anmälning.

Chrome OS

 • Få tillgång till beta- eller utvecklingsversioner av Chrome OS och testa förhandsversioner innan de är allmänt tillgängliga.
  Ange om enheterna ska ta emot beta-, utvecklings- eller produktionsversioner av Chrome OS via fältet för att släppa kanaler i profilen för systemuppdateringar. Det är användbart för att testa versioner innan uppdateringar skickas ut till hela enhetsflottan.
  Mer information finns i profilen Konfigurera systemuppdateringar (Chrome OS).

iOS

 • Aktivera dataskydd på dina enheter vid alla tidpunkter. 
  Nu kan du välja om du vill ta bort enhetens lösenkod när du checkar in en delad enhet.
  Mer information finns i Konfigurera delade enheter
 • Konvertera automatiskt begärda appar till hanterade, om du väljer att aktivera "Ändra app till MDM-hanterad om installerad av användaren". 
  Om du nu installerar en app som ohanterad (t.ex. via App Store) konverterar konsolen automatiskt appen till hanterad när inställningen Ändra app till MDM-hanterad om installerad av användaren är aktiverad, oavsett om metoden för appdistribution är automatisk eller på begäran. 
  För mer information se Lägga till tilldelning och undantag till applikationer

macOS

 • Rotera dina återställningsnycklar på begäran för bättre säkerhetsefterlevnad.
  En ny säkerhetsförbättring har lagts till i enhetsinformationen och självbetjäningsportalen som innebär att PRK (personlig återställningsnyckel för FileVault) roteras automatiskt 15 minuter efter att användaren eller administratören har fått åtkomst till den.
  Mer information finns i Rotation av personlig återställningsnyckel
   
 • Kontrollera begränsningarna för parkoppling av smartkort på enheter med macOS 10.12.4 och senare.
  Vi har lagt till en ny profilnyttolast för att konfigurera inställningarna och begränsningarna för användningen av smartkort.
  Mer information finns i Konfigurera en profil för smartkort
   
 • Begränsa eller tillåt registrering av skärminspelningar och skärmbilder.
  Vi har lagt till en ny begränsningsnyckel som avaktiverar användarens möjlighet att ta skärmbilder av bildskärmen eller registrera skärminspelningar.
  Mer information finns i Konfigurera profilen Begränsningar

Mobile Content Management

 • Markera flera filer och ta bort dem samtidigt från den innehållslistvy som hanteras av AirWatch.
  Innehållslistvy som hanteras av AirWatch har nu stöd för massborttagning av filer.
  Mer information finns i Listvy för innehållshantering.
   

Tunnel

 • Vi förbereder oss för något nytt. Workspace ONE Tunnel för Windows-appen behöver ett nytt ramverk och ytterligare inställningar för den kommande versionen.
  I UEM console visas nya inställningar för Workspace ONE Tunnel för Windows. Vänta med att använda de nya inställningarna tills vår nya app finns tillgänglig.
  Mer information finns i Konfigurera per-app-tunnelprofil för Windows Desktop-appen.
 • Det är dags att flytta dina Safari-domäner från iOS VPN-profilnyttolast till konfigurationen enhetstrafikregler.
  Vi har tagit bort avsnittet Safari-domän från XML för VPN-profiler. Om du uppgraderar till 1907 från en äldre version kan du planera en smidig migreringsstrategi och flytta alla dina Safari-domäner från iOS VPN-profilnyttolast till konfigurationen enhetstrafikregler. 

Windows

 • Vill du att dina Windows 10-enheter ska fortsätta att vara konfigurerade med bästa praxis? Nu är baslinjefunktionen tillgänglig för alla kunder.
  Baslinjer gör att du kan skydda dina enheter och anpassa dem efter industristandarder såsom CIS Benchmarks. Med baslinjer kan du ställa in och hantera dina valda konfigurationer helt trådlöst utan behov av VPN eller ditt domännamn. Du kan också skapa anpassade baslinjer med GPO-policyer. De nya baslinjeförbättringarna inkluderar redigering och borttagning av anpassade baslinjer.
  Mer information finns i Använda baslinjer

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1907 Lösta problem
 • AAPP-6661: API som används hämtar returer ”använd VPN-flagga” som falska för alla VPP-applikationer.

 • AAPP-6868: Specifika DEP-enheter tas bort från anmälningsstatusen. 

 • AAPP-6884: DEP-anmälning fastnar i Väntar på konfiguration på macOS-enheter i olika scenarier som involverar en kombination av en mellanlagringsanvändare och en kataloganvändare.

 • AAPP-6992: Felaktig XML skickas till en profil som innehåller mer än en skrivarenhet i skrivarens nyttolast.

 • AAPP-7087: Användare/SMIME-certifikat som skickas till macOS-enheter fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-7129: Intern appinstallation på övervakade enheter visar ett felaktigt meddelande.

 • AAPP-7130: APN HTTP/2-klient fungerar inte som förväntat och resulterar i kön APN:er utgående.

 • AAPP-7138: Funktionalitet för Bluetooth-hanterade inställningar fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-7212: iOS-enhetens SeedScript misslyckas med visning för iPad Mini 5- och iPad Air 3-enheter.

 • AAPP-7228: APN HTTP/2-klient genererar undantag för överträdelse av autentisering.

 • AAPP-7264: iOS12.2-enheter kan inte aktivera eller avaktivera kryptering per meddelande. 

 • AAPP-7279: Applikationer installeras inte på macOS-enheter om användaren skapar en Fusion-profil.

 • AAPP-7551: Installation och borttagning av appar fungerar inte som förväntat vid in-/utcheckning av iOS-enheter. 

 • AGGL-5025: Användarprofiler i ChromeOS uppdaterar inte enhetstilldelningar.

 • AGGL-5500: Det går inte att rensa appdata på Samsung-enheter.

 • AGGL-5579: interna iOS-appar använder inte inställningarna för VPN per app efter uppgradering till 1904.

 • AGGL-5605: Enhetshantering -> HMAC-autentiseringshanterare. TryValidate kan inte lösa typen IAndroidWorkWebAppBusiness. 

 • AGGL-5609: När Android-företagsprofiler tilldelas visar sidan Förhandsvisning av enheter felaktigt äldre enheter.

 • AGGL-5662: Hög processorbelastning på UEM-applikationsservern om Memcached inte är konfigurerad.

 • AGGL-5694: Spara applikationskonfiguration misslyckas i Chrome-webbläsaren när flera alternativ i listan väljs.

 • AGGL-5698: Omanmälning av enheterna resulterar i felet ”Anmälning har blockerats. Du tillåts inte anmäla enheten”. 

 • AGGL-5715: UEM console kan inte generera en XML för profil med S/MIME-certifikatdata när certifikatet överförs via SSP.

 • AGGL-5732: Proxykonfiguration med en webbadress för PAC tillämpas felaktigt på Chrome för Android.

 • AGGL-5745: Det fungerar inte som förväntat att skicka push-meddelanden som är längre än 256 tecken.

 • AMST-14538: Återställning av Windows tar inte bort gamla certifikat.

 • AMST-15491: Begränsningsprofil för Windows Desktop fungerar inte som förväntat.

 • AMST-16332: Windows Protection Agent loggar upprepade gånger felet ”Fel vid loggning av HTTP-förfrågan för HMAC”.

 • AMST-16344: Dell BIOS-konfigurationsprofil som konfigurerats med anpassade BIOS-attribut kan inte konfigurera attributen på enheter.

 • AMST-16369: Sidan Enhetsinformation kan inte visa ett verktygstips för installerade statusbeskrivningar.

 • AMST-16548: Installationen av BitLocker-profil misslyckas på enheter. 

 • AMST-16577: Funktionsflaggor för Win10-sensorer inaktiveras efter uppgradering av delad SaaS och dedikerad SaaS UEM. 

 • AMST-16590: Hälsoattesteringsprov för Windows-enheter fungerar inte som förväntat.

 • AMST-16714: Visa enhetsinformation för Console uppdateras inte med enhetsnamnet för Windows 10.

 • AMST-16819: Den nya brandväggsprofilen som lanserades med 1904 UEM console kan inte ta bort brandväggsregler.

 • AMST-16994: Appstatus i listan över hanterade applikationer (MAL) ändras till ”Användare borttagen” när appen kasseras i UEM Console.

 • AMST-17054: Det går inte att öppna eller redigera profilen för dataskydd av nyttolast i Windows.

 • AMST-17058: Windows-enhetens hälsoattesteringstjänst fungerar inte som förväntat. 

 • AMST-17081: Adapter för baslinje kan inte tolka tjänstlokaliseringsreferens.

 • AMST-17082: Windows incheckningsbegäran för processor kan inte tolka företagsnyttolast för Windows-profil.

 • AMST-17102: Windows dataskyddsprofil (skrivbord) som innehåller skrivbordsappar med filsökvägar fungerar inte som förväntat.

 • AMST-17106: Det fungerar inte som förväntat att överföra Windows Update-profiler till en dator med 1607 med 365 dagar.

 • AMST-17398: Det går inte att installera BSP-applikationer på x86-enheter. 

 • AMST-17560: Windows-sensordata rapporteras inte på Intelligence-konsolen.

 • AMST-17617: Hög processorbelastning för enhetstjänster efter uppgradering till 1903.

 • ARES-2524: Rutnätsvy och enhetsflik för intern app visar inkonsekvent applikationsantal.

 • AMST-18356: Databasanslutningsfel kan leda till att Windows 10-enheter avanmäls. 

 • ARES-2791: Menyn Hantera enheter tillåter borttagningen av avvisade applikationer och visar felaktigt statusen som Installerad.

 • ARES-2831: Listan Hanterad applikation visar ogiltiga data.

 • ARES-5063: Det går inte att aktivera installationskommandot för applikationer som tilldelats enheten via enhetstaggen.

 • ARES-6830: Applikationsantalet för Workspace ONE-programmet på UEM Console stämmer inte med databasen.

 • ARES-6859: Hittade inga poster visas som installerade enheter på skärmen Hantera enheter när den publika applikationen är inaktiv.

 • ARES-7065: Metoden Hämta användaravtalsinnehåll fungerar inte som förväntat.

 • ARES-7895: Appinformation -> Mer -> Händelser visar inte händelser.

 • ARES-7905: UEM console visar felaktigt ”VMware Browser” i appens säkerhetspolicyer.

 • ARES-7946: Kataloginställningar i UEM console fungerar inte som förväntat.

 • ARES-7986: Uppslagsvärde fungerar inte som förväntat för någon värdetyp förutom Sträng.

 • ARES-8284: Intern Android-applikation inställd på På begäran installeras automatiskt när VPN per app är aktivt.

 • ARES-8381: Inkonsekvent beteende registreras vid överföring av nya applikationsversioner.

 • ARES-8384: DLP-inställningar för ”Lista över tillåtna applikationer” kan inte hämta applikationerna.

 • ARES-8414: Användning av AL för att fastställa installationsstatus innehåller inte användarhanterade appar för vissa flöden.

 • ARES-8579: Lösenord visas inte som tecken när en ny iOS-profil skapas.

 • ARES-8588: Om du väljer Kassera tidigare version när du överför en ny version av en intern app kasseras felaktigt den senaste versionen.

 • CMCM-188185: POST/PUT-kategorier eller AW-innehåll misslyckas om parametern innehåller tvåbytestecken.

 • CMCM-188204: Diagrammet Lagringshistorik för kontrollpanelen för innehåll visar en annan separation mellan företagsminne och privat minne. 

 • CMEM-184489: Status för synkronisering av brevlådor fungerar inte som förväntat.

 • CMSVC-9924: Antalet medlemskap i användargrupper visar felaktigt 0 i den underordnade OG:n för kataloganvändare.

 • CMSVC-10004: Enheter som visas i användarlistvyn visar även felaktigt enheter från organisationsgrupper på samma nivå. 

 • CMSVC-10178: Lotus Domino kan inte synkronisera användargrupper.

 • CMSVC-10250: Det går inte att redigera tilldelningsgrupper.

 • CMSVC-10268: Sidan Tilldela tagg fungerar inte som förväntat.

 • CRSVC-3888: Verktygstipset för loggning i SDK-profilen fungerar inte som förväntat.

 • CRSVC-4672: Anpassade SDK-profilinställningar tillämpas i webbläsaren om enheten är under åsidosatt underordnad organisationsgrupp.

 • CRSVC-4906: Den inledande inläsningen av nyttolast vid redigering av en iOS-anpassad SDK-profil som tilldelats för webben fungerar inte som förväntat.

 • CRSVC-5154: Android/iOS-enheter visar felaktigt Certifikat-GUID i certifikatmallens ämnesnamn.

 • CRSVC-5272: Enhetsrensning kan inte återkalla certifikat för åtkomst till Boxerklient.

 • CRSVC-5472: Incheckning av efterlevnadsstatus resulterar i SQL-undantagsfel.

 • CRSVC-5525: Integritetsinställningar för Bluetooth-data och USB-data visar felaktigt tre asterisker.

 • CRSVC-6000: Integritetsikonen lokaliseras inte som förväntat.

 • CRSVC-6024: Tidsgränsen överskrids vid anmälning på Android- och iOS-enheter.

 • CRSVC-6094: Återkommande enhetsincheckningar orsakar en hög minnesanvändning på enhetstjänstservern.

 • CRSVC-6130: Enhetsefterlevnadspolicyer fastnar i läget Pågår. 

 • CRSVC-6253: Enhetsanmälning misslyckas om användarnamnet är en e-postadress. 

 • CRSVC-6270: Tillståndslösa tokens för BlobHandler som skickades via webbadress kan inte avbryta begäran vid tokenfel.

 • ENRL-1057: Fel namn för organisationsgrupp fylls i automatiskt i anmälningsfältet för organisationsgrupp när du registrerar en enhet från anmälningsstatussidan.

 • ENRL-1135: Anmälningsinställningarna för UEM console kan inte visa produktnamnet för VMware Identity Manager.

 • ENRL-1147: Inloggning av slutanvändare accepterar inte licensavtalet för slutanvändare om domänen är förinställd med användarnamnet.

 • ENRL-1172: Varumärkesanpassning läses inte in som förväntat efter att Intelligent Hub omdirigerar till enhetshanteringen.

 • ENRL-1222: Anmälning av enheter Android M Zebra TC51 och TC56 via Hub 19.05.0.14 i 9.3.0.31 console resulterar i felet ”Anmälning har blockerats”.

 • FBI-178096: Rapporten för information om applikationer på enheter fungerar inte som förväntat.

 • FBI-178097: Rapporten för adminanvändarroller visar felaktigt senaste inloggningsdatum.

 • FBI-178100: Rapporten med information om svartlistade eller icke-vitlistade applikationer per enhet innehåller felaktigt vitlistade applikationer.

 • FCA-189489: Telekom > Listvyexportering använder inte sidlogiken från sidan Exportering och det gör att appoolen i Console kraschar/återställs.

 • FCA-189553: Välj nedrullningsmenyn för Språk från SSP-inloggningssidan misslyckas med att välja språken som är valda för den specifika OG-filen.

 • FCA-189746: I textrutorna Grupp- och inställningsresurs visas behörigheterna för Help Desk i Console-version 19.02 och senare.

 • FCA-189973: Det gick inte att komma åt logg för delad enhet.

 • FCA-190033: Det går inte att flytta vissa etiketter på sidan med profillistan och sidan misslyckas med att returnera den ursprungliga platsen.

 • FCA-190204: API-anropet /API/mdm/devices/search fyller inte i användarnamnsinformation om användaren inte har ett förnamnsvärde i Active Directory.

 • FCA-190396: Administratörer kan inte acceptera användarvillkoren efter console-uppgraderingen.

 • FCA-190542: E-postlänksflödet för glömt lösenord använder inte tvåfaktorautentisering.

 • FCA-190589: Swagger API-exemplet som visas för /system/grupper/ID är felaktigt.

 • FCA-191283: Borttagning av en organisationsgrupp resulterar i FK-fel.

 •  FDB-2639: Sidan Enhetsinformation kan inte laddas för några enheter.

 • PPAT-4820: TLS-handskakning misslyckas vid åsidosättning av Tunnel-konfigurationen.

 • PPAT-4825: Applikationer under enhetstrafikregler visas inte efter åsidosättning.

 • PPAT-5248: Interna appar för Android med AFW Tunnel visas inte under enhetstrafikregler.

 • PPAT-5454: Kontroll av vitlista för proxy misslyckas om consoles värdnamnsträng innehåller ”VPN”.

 • RUGG-6698: UEM console har felaktigt stöd för redigering av produktvillkor.

 • RUGG-6718: Bokmärken visas inte under alternativet Bokmärken i Launcher. 

 • CRSVC-7075 : Certifikat som är unikt tvingar inte fram ömsesidig TLS-autentisering för Android. 

19.7.0.2 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-6712: Aweventlog MSMQ säkerhetskopierar och ett undantag visas i ChangeEventQueue-loggen. 

 • INTEL-13485: Misslyckade deltaexporteringar i Intelligence på grund av objektavsaknadundantag kan leda till förlust av data.

 • AAPP-7410: Nya grundläggande DEP-alternativ som behövs för höstens Apple 2019-versioner

 • RUGG-6947: Databas-CSI-tabell upplever låsning när fem produkter med fyra filåtgärder skickas till 12 000 enheter.

 • RUGG-6951: Jobb i policymotorns kommandokö ställs i kö även om manifest inte är att installera profil eller installera program.

 • RUGG-6964: Spärrade kommandon släpps inte korrekt på grund av överträdelse av primärnyckel som observerades i ReleaseMultipleCommands för tabell dbo.DeviceQueueCommandsReleased. 

 • RUGG-6977: Reläservrar bör leverera en redan upplockad app innan någon annan app hämtas.

 •  RUGG-6133: Profilinställningskommandon skapas i onödan när du aktiverar reläservrar på den överordnade OG:n.

19.7.0.5 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-5748: Synkroniseringskommandot i Dell-registret utfärdas inte tillsammans med installationsprofilen. 

 • RUGG-6906: Tjänsten för innehållsleverans slutar svara och orsakar problem med produktpush-meddelanden.

 •   FCA-191302: API-anrop kontrollerar felaktigt hämtningstoken från VidmOAuthTokenService.

19.7.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AMST-19365: Baslinjefunktionen är inte synlig i den underordnade platsgruppen. 

 • PPAT-5850: Enhetstjänsten i applikationspoolen avbryts och resulterar i fel 503 otillgänglig tjänst när du publicerar Tunnel-profil för 50 000 Android-enheter. 

 • PPAT-5874: Onödiga samtal görs till Tunnel-mikrotjänster.

 • RUGG-7025: Databastabellen Interrogator.ManagedApplicationList låser sig

 • RUGG-7026: Händelser som skapas för anpassade attributsändringar svarar inte på ändringar i appgrupp. 

 • RUGG-6265: Policymotorn skapar inte enhetskommandon när reläservern inte har något arbete eller beroende. 

19.7.0.8 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-5903: Fältet för Safari-domäner är dolt på VMware Tunnel VPN-profilen.

 • ENRL-1248: Policy för anmälningsbegränsning tillämpas på UG om den skapas för OG. 

 • AGGL-6166: Appkonfiguration skapas inte vid anmälning. 

 • CMSVC-10750: Databasen upplever ett SQL-undantag vid uppdatering av smartgrupp via korrigerings-API. 

 • PPAT-5908: Applikationer med DTR-regler saknas efter uppgradering från 1902 till 1907. 

 • ARES-9653: Databasens lagrade procedur deviceApplication.SyncAppsOnDevice upplever låsning. 

 • RUGG-7059: Komponenten PolicyEngineService upplever låsning.

19.7.0.10 Korrigeringslösta problem
 • ARES-8483 : Databaslagrade proceduren devicecommandqueue. threshhold_updatedevicequeuestatusbythreshholdid överskred tidsgräns på grund av stort antal enheter. 

 • AGGL-3270: Applikationsinformationen visar inte information från Play Store i Hub-appen. 

 • AAPP-7867: Schemaläggartjänsten köar fler applikationsmeddelanden än aktuellt maximum. 

 • ARES-9512 : Den lagrade databasproceduren SelectiveApplicationList_Save låser sig. 

 • CMSVC-10747: När 10 000 eller fler användare läggs till smartgruppen överskrids tidsgränsen för korrigerings-API. 

 • CRSVC-7061: eventLog.EventLog_Save SPROC returnerar överflödiga data. 

 • RUGG-7067: Policymotorn loggar inte rätt data eller kontext, vilket gör det svårt att felsöka problem.

 • CRSVC-7186: DEP-anmälning misslyckas med NIAP-konfiguration på grund av att beroendet saknas.

 • FCA-191530: Sök-API för MDM-enheter läser in egenskapen användarinformation istället för användar-ID.

 •  CRSVC-7237: interrogator.savetransationinformation tar för lång tid när flera (10) produkter ska publiceras till 500 000 enheter. 

19.7.0.12 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10638: Den lagrade proceduren Interrogator.SaveRestrictionsSamples är CMSVC-10638, anropas cirka 2 000 gånger per minut.

 • AAPP-7936: Det går inte att radera lösenkod för iOS/iPadOS 13-anmälda enheter.

 • AGGL-6069: Den lagrade databasproceduren interrogator.SaveRestrictionsSamples fungerar inte som förväntat.

 • RUGG-7130: AWPolicyListSample-kön säkerhetskopieras på grund av att databasen väntar.

 • RUGG-7139: Den lagrade proceduren DevicePolicyCompliance_DeleteByPolicyID gör att tidsgränsen överskrids vid avaktivering av en produkt som tilldelats 1 miljon enheter. 

 • CRSVC-7353: Endast testanslutningsmeddelanden skickas till Syslog.

19.7.0.13 Korrigeringslösta problem
 •  AMST-19972: Ändring av enhetslösenordet för Windows 10-enheter med standardanvändarkonton fungerar inte som avsett.

 • ARES-9392: Tidsscheman fungerar inte som förväntat för ökningar av typen Hela dagen.

19.7.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7835: Fel token tas emot från underordnade organisationsgrupper på DEP-enheter.

 • AAPP-8178: Stöd för "apns-push-type" för åtkomstpunktsnamn via HTTP/2.

 • FCA-191637: Det går inte att ta bort enheter som massåtgärd i enhetslistvyn.

 • PPAT-6095: Det uppstår fel i appar med Tunnel-proxyfunktioner om servercertifikaten inte efterlever den nya Apple TLS-certifikatpolicyerna för iOS 13.

19.7.0.17 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10898: Byggfel på grund av att certifikatet har upphört att gälla.

19.7.0.18 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-10690: Avaktivering av användare från sidan med användarinformation fungerar inte som förväntat. 

 • ENRL-1437: Vitlistade enhetsposter med anmälningsstatusen Registrerad och efterlevandestatusen Efterlever tas bort. 

 • ARES-9912: Fel 204 returneras från API:t api/mam/apps/internal/xxx/devices API när MamCountsImprovementFeatureFlag har värdet ”On”.

19.7.0.19 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6284: Vid migrering av enhetsadministration till profilens ägare skapas inte kommandon, och de fastnar i tillståndet ”Pågår” när migrering initieras för fler än 200 enheter. 

 • FCA-191605: WiFi-IP-adress måste ignoreras för adapternamnet ”dummy0”.

 • PPAT-6192: SQL-skript misslyckas med begränsningsfel runt tabellerna Tunnel. 

   

19.7.0.20 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-7259: Under produktpublicering skapas nya jobb trots att produkten är markerad som överensstämmande.

 • AMST-21454: Enhetsregistreringsstatusen överensstämmer inte med enhetsanmälningsstatusen.

19.7.0.23 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-13876: ETL | Borttagna enheter tas inte bort från EntityList vid omsynkronisering. 

 • INTEL-14177: ETL | CDC-jobb misslyckas på grund av att datatyperna inte matchar. 

19.7.0.24 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-7487: Efterlevnadspolicy för senast sedda enheter fungerar inte som förväntat. 

 • ARES-9529: SDK får felaktigt paket-ID för "EnableDataLossPrevention"-nyttolasten från konsolen. 

19.7.0.26 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-15395: ETL | Uppdaterade enhetsjobb avaktiveras efter databasuppgraderingen.

19.7.0.29 Korrigeringslöst problem
 • SINST-175504​: UpdateSQLServerInformation kan inte uppdatera anslutningssträngen för Tunnel-mikrotjänster vilket gör att UEM Console Tunnel-sidan kraschar. 

 • SINST-175506: Filsökväg för AirWatch.APIGateway web config saknas.

19.7.0.36 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6795: ApplicationSource för Android-appar åsidosätts inte vid import från Play-/appsökningar. 

 • AMST-23342: Ändra FPS-integreringstesten så att ppkg-filen sparas på C-enheten. 

 • ARES-11181: Det går inte att installera profiler eftersom kommandona inte genereras på grund av int32-gränsen. 

 • ENRL-1734: Det går inte att registrera enheter när Endast registrerade enheter har valts. 

 • RUGG-7526: Dubblett-DevicePolicyJob skapas i DevicePolicyJob för PE. 

 • RUGG-7524: Prioriteringslogiken för RSCC-innehåll fungerar inte som förväntat. 

19.7.0.38 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6886: Profilen med standardinställningar för Android är inte placerad i kö för Android-enheter som redan är registrerade.

Kända problem

 • AGGL-5484: Anmälningsdatum uppdateras till senaste synkroniseringstid för Chrome OS-enheter.

  Tid och datum för anmälning uppdateras till den senaste synkroniseringstiden för Chrome OS-enheter när enheterna hämtas från Google Cloud. Den ska istället läsa av den faktiska anmälningstiden för enheten som delas i Google Cloud-svaret.

 • AGGL-5725: Apptilldelningar kan inte sparas när NSX är aktiverad.

  När NSX är aktiverad kan inte säkerhetsgrupper för applikationstilldelning sparas.

  Som tillfällig lösning kan du avaktivera NSX, lägga till apptilldelningar och återaktivera NSX.

 • AGGL-5744​: Godkända appar installeras inte ibland på enheterna från Play Store på Xiaomi-enheter.

  De godkända apparna på UEM-servern visas inte ibland för Xiaomi-enheter när de är anmälda i Android Enterprise. 

 • AGGL-5906​: Android Enterprise-enhet skapar enhetslösenkod i stället för lösenkod för arbetsprofil.

  Hubben visar meddelande om att ange enhetslösenkod när lösenkoden för arbetsprofilen skickas på grund av att profilens XML har både en enhetslösenkodpolicy (com.airwatch.android.androidworkage.passwordpolicy) och en arbetslösenkodpolicy (com.airwatch.android.androidwork.apppwordpolicy)

  Välj meddelandet ”Ändra lösenkod för Work-app” och ange lösenkoden för den arbetsanmälda enheten.

 • AGGL-6014​: Mellanlagring för enstaka användare fungerar inte som förväntat.

  Mellanlagring för enstaka användare slutförs inte på grund av HMAC-fel.

 • AMST-17019: Installationskontext och identifieringskriterier kan inte redigeras för den nya MSP-versionen om den tidigare versionen driftsätts. 

  Om en MSP läggs till i MSI som redan är driftsatt kan installationskontext och identifieringskriterier inte redigeras efter att de sparats, trots att det är en ny version med okänd status. 

 • AMST-17022: Fel vid applikationsinstallation uppdateras inte i UEM console.

  Selektiv sampel för applista köas inte för fel vid appinstallation och behöver därför ett sampel för applista för att uppdatera status. 

 • AMST-17581: Appens status ändras till ”Inte installerad” och ”Installerar” på fliken Appar. När avinstallationen av appen misslyckas ändras statusen till ”Inte installerad” och körningsfel.

  SFD-klient skickar noll i sampling när avinstallationen av applikationen placeras i kö. Det gör att appens status på console ändras till Inte installerad, vilket leder till installationsfel istället för avinstallationsfel.

 • AMST-17591: Filen finns visar ett felaktigt versionsnummer.

  Kriteriet för Filen finns visar versionsinformationen som tillhör kriteriet ”App finns”.

 • AMST-17881: Ändring av profilnyttolast fungerar inte som förväntat.

  Om alla konfigurationer i nya nyttolaster är inställda på Ej konfigurerad måste nyttolasten återgå till okonfigurerad status. Vi fortsätter för närvarande att visa den nyttolast som är markerad i grönt fält, ikon för redigering, ikon för papperskorg osv.

 • AMST-18107​: Kriterier för applikationsdriftsättning misslyckas om citattecken används i konfigurationen.

  Applikationsdriftsättningen misslyckas om registerkriterierna eller tillfälliga register används med citattecken som ingår i konfigurationen.

 • AMST-18160: Rubriken Lägg till kriterier visas i stället för rubriken Lägg till möjligheter.

  När du lägger till möjligheter hänvisar rubriken/typtexten till ”kriterier”. I idealfallet ska rubriken visa ”Lägg till möjligheter” och typtexten visa "Kontextens typ ”Möjlighetstyp”.

 • AMST-18221: Profilen Begränsningar blockerar alla cookies från tredje part även om profilen är inställd på att tillåta cookies. 

  När användaren anger en restriktionspolicy och tillåter webbläsarcookies blockerar Edge-webbläsaren fortfarande cookies från tredje part. 

  Du kan komma runt problemet genom att använda en annan webbläsare.

 • AMST-18762: Hanterade appar visar ett felaktigt statusmeddelande. 

  Ta över hanterade appar med avinstallationsfel har fortfarande status ”Väntar på borttagning”. 

 • ARES-8578: Senast utförda åtgärd uppdateras inte i Microsoft Store för borttagning av Business-applikation när flaggan för MAM-räkningsfunktionen är PÅ.

  Applikationsstatus uppdateras inte för BSP-applikation.

 • ARES-8427​: Mellanlagring för enstaka användare fungerar inte som förväntat på grund av HMAC-fel.

  Mellanlagring för enstaka användare fungerar inte som förväntat på grund av HMAC-fel.

 • CMCM-188249​: Hämtning av innehåll som hanteras av AirWatch fungerar inte som förväntat. 

  contentavailable_search tar för lång tid att svara.

 • CMCM-188259: Innehåll som tilldelats den underordnade organisationsgruppen kan inte tillämpas på enheten om kategorin skapas i organisationsgrupper på samma nivå.

  AW-innehåll får inte tilldelas till organisationsgrupperna på samma nivå med kategorier som skapats i andra organisationsgrupper på samma nivå.

  Som tillfällig lösning kan du tilldela innehåll till andra organisationsgrupper på samma nivå eller skapa en kategori på den tilldelade organisationsgruppsnivån.

 • CMEM-185217: Konfiguration av SEG visas i adminpanelen

  SEG-MemConfig visas under Monitor -> Adminpanelen.

 • ENRL-1292: API-händelsenotis aktiveras inte vid ändring av enhetsattribut.

  Prenumeration på händelsenotiser aktiveras inte när den konfigureras för ändring av enhetsattribut eller när organisationsgruppen för enheten ändras

 • FCA-190413​: Begäran om hubbkonfiguration av Cloud-innehavare ToS läses inte in eller fördröjs vid laddningen.

  PDF för begäran om hubbkonfiguration av Cloud-innehavare ToS läses inte in i Firefox och Chrome-webbläsaren tar lång tid att ladda

  Du kan komma runt problemet genom att använda Chrome-webbläsaren för att gå igenom användarvillkoren.

 • PPAT-5464: Sidan för utgående proxyn i STR uppdateras inte automatiskt.

  Om du tar bort en utgående proxy från STR-listan skapas en dubblettpost i användargränssnittet.

  Du kan komma runt problemet genom att stänga sidan och ladda om den.

 • PPAT-5730: Ogiltiga Safari-domäner medför att det inte går att installera profiler på enheter.

  Om du skapar en profil med endast ett blanksteg eller kommatecken går det inte att installera den resulterande profil-XML-filen på enheter. 

  Som tillfällig lösning lägger du endast till giltiga Safari-domäner till profilnyttolaster.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon