Workspace ONE UEM | augusti 2019

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Det här hittar du i versionsinformationen

Det här hittar du i versionsinformationen

Versionsinformationen omfattar följande ämnen:

Nya funktioner i denna version

Android

 • Registrera enheter i Android Enterprise arbetshanterat läge utan hanterat Google-konto. 
  Du kan registrera enheter i Android Enterprise arbetshanterat läge utan ett hanterat Google-konto under följande omständigheter:
  • Om du inte har anslutning till Google.
  • När du arbetar i ett slutet nätverk.
  • Om enheterna inte innehåller Google-tjänster (AOSP/icke-GMS). 
   Sidan Android EMM-registrering har nu ett alternativ för att välja AOSP-slutet nätverk som arbetshanterad registreringstyp. Mer information finns i Android-enhetsregistrering
 • Vi tillåter lösenkodsåterställning på arbetsprofilenheter som kör Android 8.0+.
  Du kan nu välja kommandona Rensa lösenkod och Återställ lösenkod för arbetsprofilenheter som kör Android 8.0+. Rensa arbetslösenkod tar bort säkerhetskontrollen på enheten och Återställ arbetslösenkod uppmanar dig att ange en ny lösenkod. 
  Mer information finns i Enhetshanteringskommandon.

iOS

 • Vi har nu lagt till nya nyttolastnycklar för nätverksanvändning för alla dina iOS 13-enheter.
  Ställ in Wi-Fi-stödfunktionerna för riktade fysiska och eSIM-kort för iOS 13-enheter.
  Mer information finns i Konfigurera profil för nätverksanvändningsregler
 • Hoppa över alla nyligen tillagda installationsassistent-skärmar för iOS 13-enheter.
  Vi låter dig hoppa över nyligen tillagda installationsassistentskärmbilder för iOS 13-enheter som lagts till i Apple Business Manager.
  Mer information finns i Slutför registreringsprofilen för DEP
 • Vi har lagt till nya nyttolastnycklar för begränsningar för iOS 13-enheter.
  Förhindra Wi-Fi-växling, QuickPath-tangentbord, Hitta mina vänner och Hitta min enhet på iOS 13-enheter. Vi har dessutom lagt till flera befintliga alternativ som kräver övervakning, till exempel att begränsa kamera, Safari, iCloud-säkerhetskopiering och explicit innehåll.
  Mer information finns i Konfigurationer av begränsningsprofiler
 • Stoppa användarens växling av apparna Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar separat. 
  Vi har nu lagt till en ny nyttolastnyckel för Exchange för iOS 13-enheter som tillåter konfigurering och förhindrar användare att växla mellan ursprungliga apparna E-post, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar separat. 
  Mer information finns i Konfigurera EAS-e-postprofil för den ursprungliga Mail-klienten

macOS

Windows

 • Förenkla peerdistributionen med den nya Windows Desktop-profilen.
  Vi har flyttat Workspace ONE-peerdistributionen från Grupper och inställningar till en enhetsprofil för Windows Desktop. Den nya profilen för Windows Desktop-enheter förenklar konfigurationen av inställningarna för Workspace ONE-peerdistribution.
  Workspace ONE-peerdistribution har nu stöd för distribuerade, värdbaserade och lokala BranchCache-lägen tillsammans med ytterligare konfigurationsinställningar som diskutrymmesprocent och maxålder för cache.
  Mer information finns i Peerdistribution med Workspace ONE
 • Provisionera dina Windows 10-enheter själv med krypterade anpassade PPKG:er.
  Med PPKG:er kan du provisionera Windows 10-enheter med de appar, profiler och registreringsuppgifter du använder. Du kan använda det här provisioneringspaketet som en del av Windows 10 Out of the Box Experience eller senare när enheten har konfigurerats.
  För mer information, se Skapa ett provisioneringspaket för Windows 10-enheter
 • Med ursprung i ett partnerskap med Dell kan VMware presentera Workspace ONE Express+.
  Workspace ONE Express+ är en enkel hanteringslösning för små och medelstora företag som ger stöd för Windows 10-enheter och Office365-appar.

Workspace ONE Express

 • Registrera Google-kontot med Workspace ONE Express och ge stöd åt enheter med Android Enterprise.
  Workspace ONE Express stödjer nu Android Enterprise, däribland stöd för arbetsprofil och arbetshanterade registreringstyper, samt stöd för hanterat Google Play, Android Enterprise-regler och resurser. Express-stöd för äldre Android fortsätter oförändrat.
  Mer information finns i Registrering
 • Med Workspace ONE Express kan du nu lägga till en applikationskatalog på enheternas startskärm.
  När du ställer in Workspace ONE Express erbjuds du nu chansen att lägga till en applikationskatalog på enheternas startskärm. Det här alternativet gör det enkelt att se till att dina enheter kan hämta de valfria appar du tilldelar dem.
  Mer information finns i Express-installation

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1908 Lösta problem
 • AAPP-6228: iOS-profil med anpassad VPN-typ och ADCS-konfiguration för certifikatet fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-7213: Apples automatiserade registrering (Apple Configurator) kan inte registrera enheter korrekt när enheten har blockerats av en begränsning eller är svartlistad.

 • AAPP-7217: Statussträngar för bokinstallation kan inte lokaliseras.

 • AAPP-7236: Funktionen Kopiera profil fungerar inte som förväntat för nyttolasten macOS Privacy Preferences.

 • AAPP-7284: Installationsmeddelanden för macOS-appen visar inte den faktiska applikationens beteende.

 • AAPP-7390: Exchange-profilen stannar i kön om enheten är låst under installationskommandot.

 • AAPP-7487: När du använder automatisk registrering för iOS registreras enheter för ett enda användarkonto även om de är registrerade på två olika konton.

 • AAPP-7518: Webbinstallationsstatus för Workspace ONE uppdateras inte vid användning av iOS-containerregistrering.

 • AAPP-7543: När du använder automatisk registrering för macOS registreras enheter för ett enda användarkonto även om de är registrerade på två olika konton.

 • AAPP-7561: SDK SSO-autentisering på iOS Productivity-appar fungerar inte som förväntat. 

 • AAPP-7598: Tillägg av version till en macappllikation fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-7734: Det går inte att läsa in sidan "Hanterade enheter" för Microsoft Outlook VPP-appen.

 • AGGL-5006: SSP-sidan fungerar inte som förväntat när en Chromebook registreras.

 • AGGL-5499: Applikationshanteringsrollen tillåter inte att Android Public-appen läggs till i console.

 • AGGL-5705: Begränsningsprofilen Android for Work visar ett felaktigt verktygstips.

 • AGGL-5713: Intern app hämtas inte automatiskt när användaren loggar in i startprogrammet med flera användare aktiverade.

 • AGGL-5741: Proxyinställningarna för Google Play Store fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-5774: Uppdateringsmeddelande om systemuppdateringspolicy (upp till 30 dagar) fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-5825: Enhetsdata från Google har inte tagits emot och enheten kan inte registreras. 

 • AGGL-5885: Konfiguration av Android Work-applikation med uppslagsvärden stöder inte enhets-UUID och anpassade attribut.

 • AGGL-5906: Android Enterprise-enhet uppmanar felaktigt att skapa en enhetslösenkod istället för arbetsprofillösenkod.

 • AGGL-5944: Den interna appen installeras inte under registrering av robusta enheter.

 • AGGL-5947: Företagslösenord visas inte i XML-filen när du lägger till en ny version av WiFi-nyttolasten 

 • AGGL-5987: Äldre Android-migrationssida kan inte läsas in.

 • AMST-12776: Horizon Client kan inte startas i Kiosk-läge på Windows 10-enheter.

 • AMST-14223: Registreringsstatus på Windows Desktop-enheter visar felaktigt visningsmeddelande.

 • AMST-14945: Installationen av Windows Update-profiler misslyckas på RS6-enheten för "Semi Annual Channel". 

 • AMST-15584: Verktygstipset för sökväg när du konfigurerar ett registervärde för framgångskriterier eller skapar datamöjligheter för appdistributioner är felaktigt formaterat.

 •  AMST-16317: Windows 7-registrering fungerar inte som förväntat och hubben genererar ett fel. 

 • AMST-16986: Rensning Bekräftad-händelse loggas inte längre i händelseloggen i Windows 10-enheter.

 • AMST-17352: Windows lösenkodsprofil uppfyller inte kravet på komplexa tecken.

 • AMST-17508: Enheter avregistreras med ett fel på UEM console.

 • AMST-18062: E-post skickas för enhetens livscykelmeddelanden när skyddsagentinställningarna är aktiverade i UEM console.

 • AMST-18272: Misslyckad databasanslutning kan leda till att Windows 10-enheter avregistreras.

 • AMST-18348: Specifikt anpassad zip-fil förblir i väntande status i UEM console.

 • AMST-18363: Om en organisation tas bort påträffas ett fel i deviceSensor.TriggerMap-tabellen.

 • AMST-18783: Dell Command Monitor tillämpar inte nyttolasten för BIOS-lösenordet.

 • AMST-18797: Metadatasynkroniseringen för Windows Updates (WSUS) misslyckas på grund av SOAP API-undantag

 • AMST-18805: Meddelandetjänst på console-servern kraschar ibland.

 • CMCM-188173: Det går inte att visa borttagna filer eller mappar på SSP-papperskorgsidan. 

 • CMCM-188225: Content Locker kan inte synkronisera innehåll från kapslade kataloger.

 • CMEM-185260: Efterlevnadskontrollen av SEGv2-körningen misslyckas med felmeddelande Spara misslyckades och Anslutning misslyckades.

 • CMSVC-10301: Om du klickar på en tagg av misstag tas profiler/appar bort från enheten.

 • CMSVC-10344: Poster i syslog innehåller inte CRUD-taggen.

 • CMSVC-10349: Användargrupp kan inte synkroniseras från UEM till vIDM när ImmutableID har mappats till externalID.

 • CMSVC-10352: Användarsynkroniseringsfel från UEM console till IDM när administratörs- och registreringsanvändarkonton har samma värde för primär nyckel i UEM console.

 • CMSVC-10460: UEM till IDM-katalogintegreringen synkroniserar endast 20 användargrupper.

 •  CRSVC-5459: GPS är synlig i avsnittet "vad vi inte ser" i integritetswebbklippet när vi registrerar en enhet med inställningen "samla in och visa".

 • CRSVC-6084: MacOS-certifikatet för profilen hämtas från cacheminnet när enheten registreras på nytt.

 • CRSVC-6365: Mall som associerats till certifikatutfärdaren kan inte ändras efter ändring av den aktiverade begränsade registreringsagenten.

 • CRSVC-6371: Boxer OAuth på Work-profilaktiverad Android kan inte komma åt certifikatet.

 • CRSVC-6481: Daglig kvot och anrop per minut-kvot fungerar inte som förväntat.

 • CRSVC-6595: Policy för efterlevnad som skapats för svartlistade appar för medarbetarägda enheter utvärderar svartlistade appar för företagsenheter.

 • ENRL-896: Om du utför en företagsrensning utan att ta bort enhetsinformationen visas enhetsnamnet på den tidigare användaren.

 • ENRL-1145: Enhetsbegränsning för en organisationsgrupp inaktiveras om sidan sparas av en administratör som inte har behörighet att ändra enhetsgränsen.

 • ENRL-1248: Policy för registreringsbegränsning för organisationsgrupp tillämpas felaktigt i användargruppen.

 • ENRL-1278: Om du tar bort en enhetspost från UEM console kan enheten inte registreras på nytt i upp till 24 timmar.

 • ENRL-1279: Slumpmässiga enheter tar enhetens ägarskapstyp som odefinierad, trots att vi definierar standardägarskapstypen som Företagsdedikerad.

 • FBI-178103: Rapporter som konfigureras med rapportminne kan inte skapa filblobbar under Rapportminne och skapar det istället på fillagringsplatsen.

 • FBI-178106: Händelsedata saknas i SDK-statistikrapporten.

 • FCA-190625: Avvikande resultat mellan enheters Litesearch och sök-API.

 • FCA-191023: API-dokumentationen innehåller ett fåtal felaktiga uppgifter.

 • FCA-191258: Batchvärden för API/mdm/devices?searchby={type}-slutpunkt placerar SQL-anropen i en loop.

 • FCA-191292: Avisering om API-händelse aktiveras inte när enhetens OG ändras. 

 • FCA-191302: API-anrop kontrollerar felaktigt FetchTokenAsync från VidmOAuthTokenService. 

 • INTEL-13568: Avvikelser i de rapportnummer som visas i UEM Console och Intelligence-rapporter.

 • PPAT-4565: Det gick inte att rensa sToken.

 • PPAT-5790: Om du lägger till tomma rader eller rader med kommatecken i enhetstrafikregler uppstår det fel vid profilinstallationen. 

 • RUGG-6694: Administratörer kan felaktigt ladda upp applikationen med samma versionskod.

 • RUGG-6641: Launcher-appen kan inte hämtas om inställningen för "tjänstapplikation" är inställd på "Ärv".

 • RUGG-6642: Produkter avmappas från produktuppsättningen när API:et för mappning anropas med fler än 100 produkter.

 • RUGG-6750: Kopiering av fil/åtgärder och borttagning av filen från kopierad fil/åtgärder påverkar de ursprungliga filåtgärderna.

 • RUGG-6754: Det gick inte att skapa mappnamn i profilen för flera olika Launcher-program med multibytetecken.

 • RUGG-6799: Android Launcher kan inte laddas ned efter 1905-uppgraderingen. 

 • RUGG-6900: Blobbhanterar-begäran för hubbkatalogen misslyckas med "metoden kunde inte hittas".

 • RUGG-6906: Content Delivery-tjänsten slutar svara och orsakar problem med produktpush-meddelanden.

 • AGGL-5932: Standardlayouten i Google Play Store visar inte appar.

19.8.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7883: Testet av VPP-integreringen misslyckades. 

 • AMST-19948: DS-serverns processor når 100 % när lösenordsprofilen skickas till 60 000 enheter på grund av att ingen begränsning finns

 • CRSVC-7075: Certifikat som är unikt tvingar inte fram ömsesidig TLS-autentisering för Android. 

 • CRSVC-7186: DEP-anmälning misslyckas med NIAP-konfiguration på grund av att beroendet saknas.

 • FCA-191504: Det går inte att läsa in användarvillkoren EULA för kundens OG. 

 • FCA-191530 : Sök-API för MDM-enheter läser in egenskapen användarinformation istället för användar-ID. 

 • PPAT-5903 : Fältet för Safari-domäner är dolt på VMware Tunnel VPN-profilen. 

 • PPAT-5908: Applikationer med DTR-regler saknas efter att UEM-konsolen uppgraderats från 1902 till 1907. 

19.8.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-7936: Det går inte att radera lösenkod för iOS/iPadOS 13-anmälda enheter.

19.8.0.3 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6191: Android-webbapplikationen visas inte i katalogen när en ny enhet registreras. 

 • AMST-19972: Ändring av enhetslösenkod för Windows 10-enheter med standardanvändarkonton fungerar inte som förväntat.

19.8.0.4 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-11211: När en enhet omregistreras till en annan organisationsgrupp visas posten i den gamla organisationsgruppen.

 • INTEL-14177: ETL | CDC-jobb misslyckas på grund av att datatyperna inte matchar.

 • PPAT-6095: Det uppstår fel i appar med Tunnel-proxyfunktioner om servercertifikaten inte efterlever den nya Apple TLS-certifikatpolicyerna för iOS 13.

19.8.0.5 Korrigeringslösta problem
 • FCA-191842: SKU:er kan inte läsas in för kund-OG:n om det finns SKU:er med högre SKU-ID i den överordnade hierarkin.

 • PPAT-6192: SQL-skript misslyckas med begränsningsfel runt tabellerna Tunnel. 

19.8.0.6 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-7487: Efterlevnadspolicy för senast sedda enheter fungerar inte som förväntat. 

19.8.0.7 Korrigeringslöst problem
 • SINST-175505: Filsökväg för AirWatch.APIGateway web config saknas.

19.10.0.8 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-7420: Ytterligare parameter med null-värde skickas för alla kommandotyper.

19.8.0.10 Korrigeringslösta problem
 • AMST-23341: Ändra FPS-integreringstesten så att ppkg-filen sparas på C-enheten.

19.8.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9901: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas.

19.8.0.13 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27382: Status för enhetsregistrering har fastnat.

19.8.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10085: Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram

19.8.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11209: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11222: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

Kända problem

 • AMST-18376​: Appstatus uppdateras inte så att den återspeglar det faktiska tillståndet medan appinstallationen pågår.

  Appstatus fortsätter att vara "Väntar på installation på enhet" medan appinstallationen pågår på enheten. Förfrågan om utdrag från applistan misslyckas med att uppdatera med rätt status. Statusen visar till exempel "Hämtning pågår" eller "Körning pågår". Statusen ändras till antingen Hanterad eller Misslyckad när appkörningen är klar. 

 • AMST-18762​: Statusen för en misslyckad borttagning av app visar "Väntar på borttagning" på konsolen.

  När borttagningen av en SFD-applikation för övertagande av hantering misslyckas måste det första provet uppdatera statusen till "Applikation kunde inte tas bort" och följande prov måste uppdatera tillbaka till "Installera". Statusen förblir i läget "Väntar på borttagning" även efter att flera utdrag från applistor har förbrukats.

 • AMST-19280​: App-statusen är felaktig för appar som är kasserade. 

  Kasserade appar visas som "Användarinstallerat" på konsolen. 

 • AMST-19447​: Baslinjens status är felaktig när du tar bort en anpassad baslinje. 

  När du har tagit bort den anpassade baslinjen visas inte statusen på konsolen.

  Du kan komma runt problemet genom att redigera baslinjepolicyn för att korrigera statusen. 

 • ENRL-1335​: Användare som har skapats med både enkel standardmetod och avancerad mellanlagring kan se uppmaningen om ägarskap när de registrerar enheten även om uppmaningen om ägarskap är avaktiverad. 

  Registreringsanvändare får inte tillfrågas om ägarskap när uppmaningen om ägarskap inte är aktiverad.

  Om enheter registreras med fel ägarskap kan administratörer välja att ändra enhetens ägarskap från konsolen.

 • FCA-191398​: Det gick inte att spara den nya informationen om Cloud-innehavare på konfigurationssidan för Hub.

  Konfigurationsinställningar för Hub ärvs från den överordnade OG:n och följande varningsmeddelande visas: "Din Cloud-innehavare har skapats. För att aktivera Hub-tjänster klickar du på Kom igång och anger uppgifterna för din VMware Identity Manager Cloud-innehavare, som du bör ha fått via e-post”. 

  Administratörer kan komma runt problemet genom att välja att inte använda JIT för hubbkonfiguration.

 • FCA-191385: Android Web App visas inte i katalogen när en ny enhet registreras via en äldre metod för en befintlig Blueprint i Express.

  I Express OG:n läggs inte befintliga Web-appar till i katalogen när en enhet registreras i Blueprint.

 • ARES-9652: Profilmodellen MultipleTextBoxModel fungerar inte som förväntat. 

  Användare kan inte lägga till flera undantag för nyttolast av typen Proxy för macOS-profil. 

 • RUGG-6726​: Nyligen registrerad Winmo-enhet kan inte visa efterlevnadsstatus. 

  Status för enhetskompatibilitet visas inte korrekt på alla Winmo-enheter.

 • PPAT-5629​: Ändringar som görs i Tunnel-konfigurationen för den underordnade OG:n sparas inte korrekt om global OG tas bort. 

  Ett felaktigt felmeddelande visas när du navigerar till konfigurationssidan för Tunnel om Tunnel har konfigurerats på en global OG-nivå och tagits bort vid ett senare tillfälle.  

 • PPAT-5854: Användare kan inte ange vissa strängar för att specificera Windows-applikationer. 

  API som används för att skapa Windows-applikationen godkänner inte tecken som inte används i engelska i enhetsnamnet. 

 • PPAT-5721: NSX sparas även om konfigurationen är avaktiverad. 

  NSX ska inte spara en ogiltig konfiguration när NSX är avaktiverad. 

 • PPAT-5780​: Om en kund avaktiverar NSX från användargränssnittet måste de starta om tjänsterna på servern för att hämta ändringarna.

  Avaktivering av NSX utlöser inte automatisk omkonfigurering av Tunnel-servern. 

  För att komma runt problemet kan du starta om tjänsterna. 

 • PPAT-5813 ​: Ett felmeddelande visas om synkronisering av NSX startas när NSX-certifikatet inte lagts till i serverns Trust store. 

  Felmeddelande från NSX-säkerhetsgruppen är olämpliga för fel vid SSL-handskakning. 

 • ASCL-174960: Aktuellt innehåll uppdateras inte på Android-enheter

  Efter uppgradering från 3.18 till 3.19 uppdateras inte aktuellt innehåll. Nya installationer eller ominstallationer visar inte aktuellt innehåll. 

 • CMEM-185406: Det går inte att läsa in administrationspanelsidan.

  När du navigerar till Övervakning > Administratörsfönster l, fortsätter sidan för administratörspanelen att snurra utan att laddas klart.

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon