Workspace ONE UEM | September 2019

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Nya funktioner i denna version

1909 för lokala kunder: Workspace ONE UEM 1909 för lokala kunder innehåller alla funktioner och åtgärdade problem från föregående SaaS-släpp. Mer information om funktioner och åtgärdade problem i föregående släpp finns i versionsinformationen för VMware Workspace ONE UEM 1908

Workspace ONE UEM Console

 • Delta i VMwares program för förbättring av kundupplevelser (CEIP).
  Workspace ONE UEM deltar nu i VMwares program för förbättring av kundupplevelser, som syftar till att förbättra sina produkter och tjänster, åtgärda problem och ge dig råd om hur du bäst driftsätter och använder våra produkter. Det här programmet är endast tillgängligt för kundplacerade Workspace ONE-driftsättningar.
  Som en del av CEIP samlar VMware in den tekniska informationen om din organisations användning av Vmwares produkter och tjänster regelbundet i samband med organisationens VMware-licensnycklar.  Denna information identifierar inte någon enskild individ. Närmare information om CEIP finns i förtroendecentret på https://www.vmware.com/se/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatiskt försök görs för en robust profilinstallationsupplevelse. 
  Vi har lagt till en ny logik för omförsök för profiler som det inte gick att installera på dina enheter. Den nya logiken försöker på nytt installera profilerna när dina enheter checkar in.
 • De nyutformade meddelandemallarna är här.
  De omdesignade meddelandemallarna ger nu en bättre globaliseringsupplevelse. Med det nya systemet ser administratörer som använder meddelandemallar endast mallar för det aktiva språket. Om till exempel en administratör använder Workspace ONE UEM Console med japanska visas endast japanska meddelandemallar.
 • Håll koll på dina delade enheter med den nya API-händelseaviseringen för incheckning/utcheckning.
  Vi har lagt till en API-händelseavisering som gör att du kan se när delade enheter checkas in/ut. Händelseaviseringen gör att du kan känna igen användningsmönster och hjälper dig att hålla koll på de här enheterna med flera användare. 
 • UEM-aviseringar i form av meddelanden i Intelligent Hub finns nu under aviseringar. 
  Om du har aktiverat tjänsten Workspace ONE Intelligent Hub och funktionen aviseringskapacitet är aktiverad skickas UEM-aviseringar (exempelvis överensstämmelseproblem) via aviseringstjänsten. Denna förbättring gör att anställda får alla sina aviseringar till aviseringssidan på Intelligent Hub vilket ger dem en konsekvent upplevelse. Man behöver inte längre gå till konton > den här enheten > meddelanden i Intelligent Hub-appen för att se UEM-relaterade aviseringar.

Chrome

 • Vi presenterar den helt nya Dell-profilen för dina Dell-specifika hanteringsfunktioner. 
  Med lanseringen av Dell Enterprise Chromebook-serien har Dell introducerat några Dell-specifika hanteringsfunktioner med den nya Dell-profilen (Chrome OS)

iOS

 • Öka säkerheten med nya åtkomstkontroller för USB-enheter.
  Nu kan du förhindra att USB-enheten kommer åt filer på enheter med iOS 13+ i begränsningsprofilen
 • Ange hur dina enheter med iOS 13+ hanterar nätverkstrafik med VPN-profilen.
  Nu kan du ställa in domäner som e-post, kontakter och kalenderkonton automatiskt ska ansluta till. Du kan även styra hur VPN-klienten (virtuellt privat nätverk) inkluderar eller exkluderar lokal nätverkstrafik.
 • Styr hur röststyrning fungerar för enheter med iOS 13+ som körs i enappsläge.
  Förhindra eller tillåt röststyrningsfunktioner för enheter med iOS 13+ när du konfigurerar enappslägesprofilen
 • Få SSO-funktionalitet till dina appar med SSO-tilläggsprofilen.
  Den nya tilläggsprofilen för enkel inloggning för enheter med iOS 13+ gör att du kan tillhandahålla riktade webbadresser för både omdirigering och autentiseringsbaserad SSO.
 • Anpassa anmälningsupplevelsen för enheter som synkroniserats från Apple Business Manager. 
  Driftsätt enheter som synkroniserats från Apple Business Manager (tidigare DEP) med en uppsättning anpassningsbara märkeswebbskärmar. Dessa skärmar ger anpassad anmälning med avancerade anmälningsåtgärder som modern autentisering, multifaktorautentisering och godkännande av EULA.
 • Vi har stöd för en ny integritetsfokuserad anmälningsmetod som skyddar dina personuppgifter samtidigt som företagsresurser fortfarande tillhandahålls.
  Anmäl alla dina enheter med iOS 13+ med hanterade Apple-ID:n som skapats i Apple Business Manager genom federation till Azure AD. Användaranmälda enheter ger förbättrat integritetsfokus som skiljer hanterade data från personliga samtidigt som de viktigaste hanteringsfunktionerna fortfarande tillhandahålls, till exempel att installera appar, konfigurera Wi-Fi och krav på lösenkod.
 • Uppdatera din eSIM-konfiguration.
  Begär att enheter med iOS 13+ uppdaterar eSIM-konfigurationen för en specifik operatör genom att göra ändringar på sidan med enhetsinformation.  

macOS

 • Effektivisera upplevelsen av installationsassistenten med våra nya alternativ för anpassning av primära användarkonton. 
  Anpassa det primära användarkontots information som skapas i installationsassistenten på macOS 10.15 Catalina-enheter under en automatisk anmälning via Apple Business Manager. Gör dessa ändringar när du skapar eller redigerar DEP-anmälningsprofilen
 • Med en SSO-tilläggsprofil får du lösenordssynkronisering för SSO och AD på dina enheter. 
  Konfigurera apptillägg som utför enkel inloggning med antingen det generiska eller Kerberos-SSO-tillägget på macOS 10.15 Catalina-enheter med SSO Kerberos-tilläggsnyttolasten

 • Gör användarupplevelsen enklare genom att automatisera nya godkännanden av systemtillägg. 
  Kontrollera begränsningar och inställningar för appar med systemtillägg genom att konfigurera systemtilläggsprofilen

 • Förhindra dataläckage med nya handoffbegränsningar.
  I begränsningsprofilen kan du kan begränsa huruvida funktionen kontinuerlig handoff kan användas på Mac-datorer som kör 10.15 genom att konfigurera handoffnyckeln. 

 • Övervaka status för säker start och extern start i syfte att säkerställa att endast godkända operativsystem kan köras. 
  Visa status för säker start och extern start för Mac som kör 10.15 Catalina på sidan med enhetsinformation

Mobile Content Management

 • Content Locker får ett nytt namn. Vi välkomnar Workspace ONE Content.
  Med Workspace ONE Content får du samma funktioner som med Content Locker, men under ett nytt namn. Mer information finns i VMware Workspace ONE Content

Rugged

 • Håll anmälningen av Honeywell Android-enheter enkel med streckkodsanmälning.
  Du kan förenkla anmälningsupplevelsen för dina användare med streckkodsanmälan för Honeywell Android-enheter. Användare skannar bara streckkoden för att anmäla enheterna

Windows

 • Allt är bättre tillsammans med Dell och den nya Dell BIOS-attesteringen.
  Skydda dina stationära Windows-enheter från Dell med den nya Dell BIOS-attesteringen. Den här tjänsten analyserar dina Dell-enheters BIOS och rapporterar statusen på BIOS till Workspace ONE UEM. Med hjälp av Workspace ONE UEM-efterlevnadspolicyer kan du agera snabbt för att minska den risk som en enhet med säkerhetsbrister utgör för ditt nätverk.

Workspace ONE Express

 • Läs mer om att uppgradera till Workspace ONE UEM.  
  Du har nu en enkel väg för att förstå vad uppgradering till Workspace ONE UEM kan göra för din organisation. Få tillgång till användbara videor, livedemonstrationer och dokumentation av Workspace ONE UEM:s fullständiga funktionsuppsättning, för att inte nämna en enkel uppgraderingssökväg när du ska göra bytet.
 • Vi har gjort det enkelt att migrera dina äldre Android-enheter till Android Enterprise. Testa vårt nya Android-migreringsverktyg för Express.
  Android-migreringsverktyget tar dig genom processen steg för steg. När du har registrerat Workspace ONE Express med Google som företagets mobilitetshanterare kan du migrera dina äldre Android-enheter. 
 • Nu har det blivit enklare att felsöka enheter, vi har fört in en felsökningsflik under enhetsinformation. 
  I felsökningsfliken kan du visa listor med händelseloggar och kommandon, inklusive filter- och sökfunktioner, vilket gör att du kan genomföra felsökning på enheten. Mer information finns på fliken felsökning i enhetsinformation

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

Lösta problem
 • AAPP-6228: iOS-profil med anpassad VPN-typ och ADCS-konfiguration för certifikatet fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-6922: Det går inte att spara inställningarna för det egna enhetsnamnet när enhetsanmälan pågår. 

 • AAPP-6997: Anpassade B2B VPP-applikationer visas inte under den angivna kategorin.

 • AAPP-7000: Administratörer kan se både överordnad och underordnad standardmellanlagringsanvändare när de konfigurerar DEP och det kan hända att de av misstag väljer fel. 

 • AAPP-7088: Åtgärda macOS-certifikat som saknas från nyckelringen för inloggning. 

 • AAPP-7272: APN-meddelanden kan inte ställas i kö för macOS-enheter om minst en av enheterna i gruppen saknar användartoken för APN.

 • AAPP-7430: Det går inte att skicka APN-certifikatet till SDK-integrerad applikation.

 • AAPP-7686: Autentiseringslösenordet raderas när du redigerar innehållsfilterprofilen.

 • AAPP-7695: macOS-proxyprofil följer inte domänundantag.

 • AAPP-7728: Verktygstipset för insamling av platsdata på Intelligent Hub-inställningar visas inte som förväntat. 

 • AAPP-7848: Fingeravtrycksbegränsning för gränssnittet visar felaktigt standardvärde.

 • AAPP-7885: iOS-anpassad XML-nyttolast fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-7936: Rensning av lösenkoder för anmälda iOS-/iPadOS 13-enheter fungerar inte eller fungerar inte som förväntat. 

 • AAPP-7962: Anmälning av macOS- eller iOS-enheter via DEP slutförs inte och enheterna fastnar i tillståndet ”Anmälning pågår”.

 •  AAPP-8024: Installera profil med nya sekretessinställningar i nyttolastinställningar för macOS Catalina-enheter fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-8099: Fel standardvärde visas i fingeravtrycksbegränsningen i säkerhets- och integritetsnyttolasten för macOS. 

 • AGGL-3270: Applikationsinformationen visar inte information från Play Store i Hub-appen.

 • AGGL-4484: Nätverksprofiler för ChromeOS-enheter med certifikat installeras inte. 

 • AGGL-5046: Riktade lanseringar eller förvalidering av interna appar för Android Enterprise som levererats via Google Play for Work fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-5341: Google-integreringen för sökning i appgrupper fungerar inte som förväntat. 

 • AGGL-5984: Webblänk till äldre Android visar konfigurationstypen som ”arbete” under enhetens sammanfattningssida > Profil > Konfigurationstyp.

 • AGGL-6014: Mellanlagring för enstaka användare slutförs inte på grund av HMAC-fel.

 • AGGL-6015: Det går inte att lägga till fler än 16 (vitlistade) undantagswebbadresser i åtkomstkontrollprofilen för Chrome-användarbaserade webbadresser.

 • AGGL-6017: Citrix-appkonfigurationen för enkel inloggning skickas inte till enheter. 

 • AGGL-6065: Applikationskällan för äldre Android-applikationer uppdateras inte som förväntat vid import från play eller sökning efter applikation. 

 • AGGL-6141: GB-anrop till UEM-konsolen misslyckas vid försök att ta fram offentliga Android-appar för enheter. 

 • AGGL-6163: Autentiseringskällan för Intelligent Hub ändras från VIDM till UEM medan flikarna ändras i anmälningsinställningarna för underordnad OG. 

 • AGGL-6166: När en ny enhet anmäls på konsolen fungerar inte appkonfigurationen som beräknat. 

 • AGGL-6209: Det gick inte att rensa licensnyckeln för KNOX från Hub-inställningarna.

 • AMST-17591: Efter att du har skickat appen visar kriteriet för Filen finns den versionsinformation som hör till kriteriet App finns. 

 • AMST-18902: Appinstallationskommandon köas i konsolen.

 • AMST-18862: PPKG-data är kvar även efter enhetsrensningen. 

 • AMST-19365: Baslinjefunktionen är inte synlig i den underordnade platsgruppen.

 • AMST-19371: En vitlistad enhet blir kvar i ”anmälning pågår” när den anmäler en mellanlagringsanvändare.

 • AMST-19972: Ändring av enhetslösenkoden för Windows 10-enheter med standardanvändarkonton misslyckas.

 • AMST-20054: ApplicationTransforms kan inte läsas in under applikationssökning om det inte finns några applikationer i OG. 

 • ARES-8483: Databaslagrade proceduren devicecommandqueue. threshhold_updatedevicequeuestatusbythreshholdid överskred tidsgräns på grund av stort antal enheter. 

 • ARES-8601: När du försöker spara fristående kataloginställningar sker en prestandaförsämring som gör användaren inte kan spara inställningar och gör att användaren får ett tidsgränsfel.

 • ARES-8803: Interna applikationer fastnar i väntan på släppning och skapar inga batchjobb. 

 • ARES-9392: Profiltidsscheman följer inte heldagsstegring. 

 • ARES-9680: Det går inte att komma åt listvyn för Windows Desktop-beroenden. 

 • CMSVC-10167: Synkronisering av användarattribut misslyckas på grund av felaktig parsning av attributet för utlåsningstid. 

 • CMSVC-10436: Administrations-API:er returnerar inte rätt LastLoginTimeStamp.

 • CMSVC-10665: Värdet för avaktiverad status i katalogtjänsten är inte beständigt med databasresultatet.

 •  CMSVC-10697: Vid registrering av en enhet i en underordnad OG med taggen som associerats från överordnad OG skapas en tagg felaktigt. 

 • CMSVC-10732: Undantagsfelet ”Standard- eller medföljande gruppbas-DN-information är inte giltig” visas när du söker efter användargrupper från testanslutningen. 

 • CRSVC-6126: ”CN=” läggs till vid inläsning av mallen.

 • CMSVC-10799: Katalogtjänster med OpenLDAP kan inte testa anslutningen.

 • CRSVC-6503: DuplicateCertificate_Purge-underhållsprocedur stöter på felet dubbla nycklar. 

 • CRSVC-6548: Certifikatutfärdarens lösenord accepterar inte tecknet ”<”.

 • CRSVC-7042: Unicode-tecknen kan inte parsas när SMS skickas med SMSGlobal på grund av brist på trippelkodning.

 • CRSVC-7066: Tjänsten för övervakning av utfrågningskön kraschar för alla DS-boxar. 

 • CRSVC-7353: Syslog-data skickas endast med testanslutningsmeddelandet. 

 • ENRL-1437: Vitlistade enhetsposter som har anmälningsstatus anmäld och överensstämmandestatus som överensstämmande tas bort.

 • ENRL-1445: Användargruppsmappning för mellanlagringsanvändaren fungerar inte som förväntat efter uppgradering av Console.

 • FCA-190387: HTML-titel och navigeringssökväg ändras när en ny flik öppnas med kortkommandot.

 • FCA-191290: Enheter flyttas inte till rätt OG när ett API-anrop görs för att ändra organisationsgruppen.

 • FCA-191504: Det går inte att läsa in användarvillkoren EULA för kundens OG. 

 • FCA-191343: Platsfliken på sidan med enhetsinformation visar ibland att ”Något oväntat hände” när perioden är inställd på något annat än senast känt.  

 • FCA-191402: EnrollmentLocationGroupUsers_List_IncludeChildLGs uppnår tidsgränsen när konsolens UI-test körs.

 • FCA-191455: Övervaka > Översikt > Efterlevnad > Enheter utan obligatoriska appar i UEM Console visar inte data för underordnad OG.

 •  FCA-191468: Admin_LocationGroupEdit Proc leder till dödläge.

 • FCA-191537: Masshantering fungerar inte när du väljer fler än 400 enheter. 

 • FCA-191549: Det går inte att ta bort enheter som massåtgärd i enhetslistvyn.

 • FCA-191637: Det går inte att ta bort enheter som massåtgärd i enhetslistvyn. 

 • FCA-191664: Enhetstrafikregler och rangordningar för servertrafikregler kan inte flyttas upp och ned när webbläsaren Google Chrome används. 

 • PPAT-5730: Om du lägger till tomma rader eller rader med kommatecken i enhetstrafikregler uppstår det fel vid profilinstallationen.

 • PPAT-5903: Fältet för Safari-domäner är dolt på VMware Tunnel VPN-profilen.

 • PPAT-6009: AirWatch-proxycertifikatet visas som Upphört att gälla i konsolen.

 • PPAT-6095: Det uppstår fel i appar med Tunnel-proxyfunktioner om servercertifikatet inte efterlever de nya Apple-TLS-certifikatpolicyerna för iOS 13.

 • RUGG-5722: Filerna eller åtgärden tas bort från konsolen utan åtgärder från slutanvändaren.

 •  RUGG-7000: Applikationslistan lyckas inte visa listrutan för installationsprogram i läget redigera manifest.

Versionsinformation om korrigering 19.9.0.1
 • AAPP-8270: Åtgärda fel i UAT.

19.9.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AMST-20890: Enheter kan inte ändra smartgrupper dynamiskt efter uppgradering till Windows-version.

 • AAPP-8178: Stöd för "apns-push-type” för APN:er via HTTP/2 

 • INTEL-14177: ETL | CDC-jobb misslyckas på grund av att datatyperna inte matchar. 

19.9.0.3 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8223: Godkännande av EULA stöds inte för anpassad anmälning i DEP. 

 • FCA-191842: SKU:er kan inte läsas in för kund-OG:n om det finns SKU:er med högre SKU-ID i den överordnade hierarkin.

 • CRSVC-7628: Aktivera SampleJobImprovementsFeatureFlag i UEM Console. 

19.9.0.4 Korrigeringslöst problem
 • AMST-21454: Enhetsregistreringsstatusen överensstämmer inte med enhetsanmälningsstatusen. 

 • AMST-21525: Under OOBE-anmälningen visas en fråga om administratörsnivååtkomst under installationen.

19.9.0.5 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-13876: ETL | Borttagna enheter tas inte bort från EntityList vid omsynkronisering. 

 •  AGGL-6067: SoftResetConfirmedUser-enhetshändelser skickas inte till Syslog i miljöer efter version 9.6. 

 • AGGL-6055:  Undantaget "Kommandot är inte godkänt eller tillgängligt" visas inte vid massutcheckning av robusta Android-enheter. 

19.9.0.6 Korrigeringslösta problem
 • FCA-191865: GPS-samplingar har tagits emot och sparats korrekt av konsolen. Det finns dock ett problem med att läsa in det faktiska Bing Maps-gränssnittet. 

 • CRSVC-7487: Efterlevnadspolicy för senast sedda enheter fungerar inte som förväntat.

 • INTEL-15395: ETL | Uppdaterade enhetsjobb avaktiveras efter databasuppgraderingen. 

19.9.0.8 Korrigeringslösta problem
 •  ENRL-1568: Användare skapas inte i realtid med hjälp av hubbregistrering och registreringen misslyckas. 

 • ATL-2674: Saknad AirWatch-information i databasbeskrivningskolumnen medför problem med att skapa UDID:n. 

 •  SINST-175472: Uppdatera alla installationsprogram (Linux och Windows) för att använda Java 8u231. 

 • INTEL-15395: ETL | Uppdaterade enhetsjobb avaktiveras efter databasuppgraderingen. 

 • CRSVC-7878: Stickprovsjobb hämtas inte för förväntade enheter för incheckning med stickprovsintervallen.

 • CRSVC-7780: Data visas inte på enheten (iOS och Android) för integritetswebbklipp.

19.9.0.10 Korrigeringslösta problem
 • CMEM-185462: Det går inte att läsa in administrationspanelsidan.

 • CRSVC-8135: Enhetstjänsten i applikationspoolen stannar. 

 • ENRL-1605: Enhetsmodeller anges inte i listrutan Registreringsbegränsningar.

19.9.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AMST-22485: Inställningen för automatisk utloggning används inte för Windows-enheter.

 • AMST-22528: När du utför manuell synkronisering i OMA-DM visas felet "Det gick inte att initiera synkroniseringen (0x82ac0008)". 

 • ARES-10888: Det går inte att dölja kommentarer i den gamla appkatalogen.

 • CMEM-185464: Guard-fel i GoogleTokenRevocationBusiness som är relaterat till enrollmentUserId. 

19.9.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8705: Om du tar bort en registrerad användare som har en tillhörande DEP-registreringspost tas registreringsposten bort felaktigt. 

 • CMSVC-12675: Länken för Glömt lösenkoden har ingen metod för stark autentisering.

 • RUGG-7421: Ytterligare parameter med null-värde skickas för alla kommandotyper.

19.9.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8828: Fel token tas emot på DEP-enheter från underordnade organisationsgrupper.

 • AMST-23028: Registreringen fastnar i läget Pågår när du aktiverar inställningarna för OOBE-provisionering.

 • AMST-23064: Kommandon bearbetas när användaren är utloggad.

19.9.0.17 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8972: VPP-appar installeraras inte på enheter med anpassad registrering. 

 • ARES-11203: Det går inte att installera profiler eftersom kommandona inte genereras på grund av int32-gränsen. 

 • CRSVC-8915: Det går inte att infoga DeviceComplianceStatus_InitializeByDevice på grund av ett dödläge. 

19.9.0.18 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-6574: Tunneltjänsten kan inte lägga till en ny krypteringsnyckel i registret för att avkryptera anslutningssträngen.

19.9.0.19 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8974: AppleMDM CheckIn Call tar 160 sekunder vid DEP-registrering.

19.9.0.20 Korrigeringslösta problem
 • CONSVR-1723: Skript för att ta bort ContentCache FF-åsidosättningar för underordnad OG.

19.9.0.21 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6919: När du registrerar en enhet med den gamla posten i konsolen återspeglas inte det nya registreringsdatumet.

 • CRSVC-9196: Plattformsspecifik meddelandemall hämtas inte när enheter registreras.

 • SINST-175559: Uppdatera ALLA Windows-installationsprogram till JRE 8u241.

19.9.0.22 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9164: Enhetssynkronisering anropas när en app tas bort och appförfrågan utförs för iOS-enheter.

 • AAPP-9165: Apple School Managers ledar- och medlemscertifikat bryter mot Apples riktlinjer.

 • CRSVC-9338: Flera e-postmeddelanden utlöses för schemabaserade efterlevnadsprinciper på grund av samtidig bearbetning i trådar.

19.9.0.24 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-9641 De första UDP-syslog-meddelandena ignoreras av Winsock. 

 • AAPP-9325: Tillgångsnummer saknas och namnet åsidosätts för DEP när anpassad registrering är aktiverad.

19.9.0.26 Korrigeringslöst problem
 • AGGL-7140: CommandID 49 för att skicka uppdaterade hanterade appkonfigurationer är inte placerad i kö för interna appar på arbetshanterade Android-enheter.

 • ARES-11561: Borttagningen av ExternalAppAssignment-mappning för iOS Outlook fungerar inte som förväntat.

19.9.0.27 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-10011: Sparade proceduren för sparande av status för enhets efterlevnad kan inte spara status på grund av ändring av samtidighets-ID.

19.9.0.28 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-13403: Inkonsekvent beteende mellan konsol och programmeringsgränssnitt när en användare raderas.

19.9.0.29 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9767: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

 • AMST-26442: Efterlevnadspolicy är väntande på Windows 10-enheter.

19.9.0.32 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-13621: Uppdateringar av smartgrupper kan inte utföras på grund av SQL-timeout för SmartGroupDeviceMap.

19.9.0.34 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10084: Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram.

 • AMST-27381: Status för enhetsregistrering har fastnat. 

19.9.0.36 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-12661: Uppdatera schemaläggaren för efterlevnad per policy utvärdering. 

19.9.0.40 Korrigeringslösta problem
 • ARES-14101: Introducera satsvis installering i InternalAppAssignment_ReconcileByApp sproc för att skapa tilldelningar i batchar.

   

19.9.0.42 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-8892: Det går inte att hämta den befintliga applikationen för produktprovisionering när FileStorage är aktiverat.

19.9.0.45 Korrigeringslöst problem
 • AAPP-11208: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11221: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

19.9.0.46 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18277: När man åtgärdar krypterings-/signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework vilka ingår i de senaste Windows-uppdateringarna.

19.9.0.48 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19545: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd.

Kända problem

 • ARES-9588: Installationsapplikationskommandon kan skickas från ohanterade applikationer. 

  Windows stöder inte driftsättning av allmänna applikationer, varken kostnadsfria eller betalda, via konsolen men när MAM-räkningsfunktionen är aktiverad finns det alternativ som administratörer kan använda till att driftsätta allmänna kostnadsfria appar med hjälp av konsolen. 

 • ARES-9890: Efter anmälning av fristående kataloger på Android 9-enheter visas fel operativsystem i UEM-konsolen. 

  På Android 9-enheter, exempelvis Samsung S10, S8, OnePlus 7 pro, visar UEM-konsolen operativsystemversion 10 i stället för 9 vid anmälning av fristående kataloger 

 • FCA-191677: Om du återställer varumärkesanpassningsfärgen återställs inte markeringsfärgen till standardfärgen, #007CBB.

  Om du återställer varumärkesfärgerna till standardfärgerna på sidan Varumärkesanpassning genom att välja Inställningar → System → Varumärkesanpassning återställs inte markeringsfärgen till #007CBB. Den färg som anges är #1270CD. Resten av varumärkesfärginställningarna, som Rubrikfärg och Navigeringsfärg, återställs till standardfärgerna.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att ange den hexadecimala koden för Markeringsfärg till #007CBB. 

 • AMST-20261: Fel status visas i applikationer när användaren är utloggad. 

  När en användarapplikation skickas till en enhet och användaren är utloggad visas det prov som skickas till statusen i konsolen som hanterat men avinstallerat.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att ange provet manuellt om du är inloggad.

 • AGGL-6181: Nätverksprofilsidan kraschar vid försök att lägga till certifikat utan certifikatutfärdare.

  Chrome OS-profilen sparas inte om certifikat utan certifikatutfärdare läggs till. 

  En bugglösning är att lägga till information om certifikatutfärdare. 

 • AGGL-6275​: Hjälplänkarna på sidan för Dell-profiler länkar till fel dokumentationssidan. 

  Den dokumentationslänk som finns på Dell-profilsidan är felaktig. 

  Som tillfällig lösning söker du efter dokumentationen på docs.vmware.com.

 • AGGL-6284: Det går inte att fortsätta med äldre Android-migrering om den smarta grupp du har skapat för migreringen innehåller fler än 200 enheter. 

  Migreringen fungerar inte som förväntat vid migrering från äldre Android-versioner till Android-företagsarbetsprofilen med hjälp av migreringsverktyget om den valda smarta gruppen innehåller fler än 200 enheter. 

  Som tillfällig lösning kan du skapa smarta grupper med färre än 200 enheter och sedan migrera i flera satser. 

 • RUGG-7199: Om du använder operatorn >,>=,<,<= eller ”mellan” för tilldelningsregler för agentversion kommer inte enheter att anses som tillämpliga för tilldelning av produkten.

  Om agentversion "19.08.0.30" rapporteras från enheten och det finns en regel för produkten som anger att agentversion ska vara > 19.07 tilldelas inte produkten till enheten trots att den är tillämpbar.

  Som tillfällig lösning lägger du till en tillämplighetsregel med operatorerna '=' eller '<>' och anger exakta agentversioner.

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i konsolen. 

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i konsolen. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon