VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en summering av de nya funktioner som introducerades för 1912 samt en lista med lösta problem och kända problem.

 

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

Den här versionen är endast tillgänglig för våra SaaS-kunder i läget Senaste. Funktionerna och förbättringarna i denna version kommer att vara tillgängliga för våra kundplacerade kunder eller kunder med hanterade värdar med nästa kundplacerade version. För mer information, se KB-artikeln

 

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Namnet på VMware Identity Manager har ändrats till Workspace ONE Access.
  Namnet på "Intelligent Access for the Digital Workspace" har ändrats till "Workspace ONE Access".
 • Beteendet i konsolen när du tar bort enheter har förbättrats.
  När du tar bort en enhet i konsolen döljs inte längre enhetsnamnet av svaret för att du enklare ska kunna identifiera enheten.
 • Du måste uppgradera .NET Framework till 4.8.
  Om du vill använda automatisk uppdatering för VMware AirWatch Cloud Connector måste ACC vara installerat på servrarna och för det krävs .NET Framework 4.8.

Android

iOS

 • Du kan se till att dina iOS-enheter är uppdaterade och att de senaste iOS-versionerna används.
  Du kan använda det nya uppdateringsramverket till att hantera operativsystemsuppdateringar för dina iOS-enheter. Med hjälp av det ramverket kan du tvinga hämtning och installation av tillgängliga iOS-uppdateringar till/på enheter. Du kan även meddela användarna när de olika stegen har slutförts. Det finns en ny rapporteringskontrollpanel som du kan använda till att spåra distributionen av uppdateringar till dina enheter, där du dessutom kan visa detaljerad uppdateringsinformation för alla enheter.
 • Modernt användargränssnitt för användarregistrering och anpassad registrering.
  När användare registrerar sig med hjälp av de nyligen släppta användarregistreringsfunktionerna för att använda egna enheter och anpassad registrering för enheter som har lagts till i Apple Business Manager får de tillgång till ett modernt gränssnitt som liknar registreringsvyn i Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Ytterligare kontroller för iOS 13-företagsenheter och senare för Wi-Fi och filappen.
  Nu kan du använda begränsningsprofilen till att tvinga att Wi-Fi ska vara aktiverat för övervakade iOS 13-enheter och dessutom kan du förhindra anslutning till nätverksenheter från filappen.
 • Driftsätt anpassade appar på ett bättre sätt med hjälp av metadata i Workspace ONE UEM Console.
  Nu kan du utföra automatisk synkronisering av metadata för anpassade appar som läggs till via integreringen med Apple Business Manager, på samma som sätt för publika appar. Mer information finns i Aktivera hantering av anpassade applikationer.

macOS

 • Nu går det ännu enklare att utföra support med hjälp av den plattformsoberoende fjärrassistanslösningen.
  Workspace ONE Assist är nu tillgängligt för macOS. Mer information finns i Fjärrvisning.
 • Förbättrad säkerhet för hantering av lokala administratörskonton med unika slumpmässiga lösenord för alla enheter som det går att visa i administrationskonsolen.
  Vi har förbättrat säkerheten för hantering av lokala administratörskonton i macOS. I Workspace ONE UEM tas det här ett steg längre och en lösenordsrotation utlöses automatiskt inom åtta timmer efter att någon försöker visa lösenordet i konsolen för en viss enhet.
 • Enheter som obligatoriska certifikat saknas på åtgärdas nu automatiskt.
  Vi har förbättrat tillståndshanteringen för macOS-certifikat. Enheter som obligatoriska certifikat saknas på åtgärdas nu automatiskt. Mer information finns i Certifikatprofilmotståndskraft.

Windows

 • Använd den förbättrade Windows Update-profilen till att kontrollera när dina Windows 10-enheter uppdateras.
  Vi har förbättrat användargränssnittet i Windows Update-profilen. Vi har komprimerat vissa fält, tagit bort äldre alternativ och även flyttat vissa saker i layouten. Vi har även lagt till alternativet Maximalt antal aktiva timmar som du kan använda till att begränsa de aktiva timmarna för enhetsuppdateringar. Du kan använda alternativet Deadline i dagar för påbörjad omstart till att ange senaste sluttider för omstarter.
 • Användargränssnittet har förbättrats för att det ska vara enklare att skapa baslinjer.
  Vi har förbättrat användargränssnittet för att skapa baslinjer. Tack vare den nya lodräta layouten är det enklare att navigera i anpassade policyer och tack vare den nya komprimerbara layouten är det enklare att granska ytterligare policyer.
 • Visa information om vilka byggen som används på dina Windows 10-enheter.
  Vi har förbättrat enhetsinformationssidan så att den senaste korrigeringsversionen eller den fjärde decimalen i operativsystemsversionen för Windows 10-enheter visas i fältet Byggnummer.

Apphantering

 • Vi har slutat samla in personlig appinformation från dina enheter, även när vi tvingar appefterlevnad eller -kontrollpolicyer.
  Vi har ändrat insamlingen av personlig appinformation när du anger integritetspolicyn till Samla inte in. Mer information finns i Påverkan av integritetsinställningarna på applikationslisteefterlevnad och -kontrollprofilen.
 • Vi har förbättrat användargränssnittet för installation av Windows-appar.
  Nu kan du skjuta upp omstarter och installera flera applikationer och starta om när alla har installerats. Mer information finns i Omstart av enheter.

Innehållshantering

 • Nu är det enklare att hantera dina befintliga handboksmallar.
  Nu kan du lägga till länkar till befintliga mallar.

E-posthantering

 • Rotera dina G Suite-lösenord på ett enklare sätt än tidigare.
  Du kan rotera Google Suite-lösenord för G Suite-användarkonton utan att behöva registrera eller avregistrera enheter.

Rugged

 • Vi har lagt till stöd för domänanvändarnamn i autentiseringsuppgifter för Stage Now-reläservrar.
  Nu kan du använda domänbaserade användarnamn för autentisering av Stage Now-reläservrar. Godkända format för domänanvändarnamn är "användarnamn@domän" och "domän\användarnamn". Mer information finns i steg 3 i Zebra Stage Now-specialtecken för Android.
 • Vi har ändrat gränssnittet för VMware Launcher-programmet så att det liknar de inbyggda Launcher-programmen så mycket som möjligt. Du kan fästa ikoner i och ta bort ikoner från snabbfältet i Workspace ONE Launcher.
  Du kan lägga till appar i det undre fältet i Workspace ONE Launcher. Fältet visas när användare växlar till andra Launcher-skärmar.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1912 Lösta problem
 • AAPP-7500: macOS FileVault-nyttolaster fungerar inte som förväntat när du anger språk till franska. 

 • AAPP-7868: Begränsningar med säkerhets- och integritetsnyttolaster fungerar inte som förväntat för macOS-enheter.

 • AAPP-7897: Det macOS-API som används till att skapa profiler med lösenkodsnyttolaster fungerar inte som förväntat. 

 • AAPP-8040: När du tar bort en iOS-profil blir den fristående och tas inte bort på enheten. 

 • AAPP-8090: Listan över appar att visa/dölja fungerar inte som förväntat för iOS-begränsningsnyttolaster.

 • AAPP-8166: Det går inte att uppdatera iOS-profilen med hjälp av innehållsfilternyttolaster när URL:en innehåller kommatecken.

 • AAPP-8293: DeviceModel-initieringsskriptet fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-8343: Profiler där Tillåt borttagning är angett till Med autentisering visas inte på iOS 13-enheter.

 • AAPP-8373: Det går inte att spara ManagedApplicationList-stickprov. 

 • AAPP-8405: Det går inte att lägga till flera e-postdomäner i nyttolasten för hanterade domäner. 

 • AAPP-8425: Det går inte att hämta tokenet vid initieringen av den integrerade interna iOS-SDK-appen. 

 • AAPP-8484: DEP-enheter för macOS fastnar vid omregistrering utan att enheterna tas bort i Workspace ONE UEM.

 • AAPP-8504: Det går inte att skicka pushmeddelanden till några Workspace ONE-produktivitetsappar. 

 • AAPP-8620: Stöd för "apns-push-type” för APN:er via HTTP/2 

 • AAPP-8635: Användargränssnittet kraschar när en NetworkUsage-profil som är paketerad med en annan nyttolast läses in. 

 • AAPP-8700: Deltagarenheter visas som offline på grund av en certifikatöverträdelse på lärarenheter.

 •  AGGL-5959: Alternativet Ändra lösenkod visas fortfarande i SSP för Huawei-enheter (Android 7 och senare). 

 • AGGL-6067: SoftResetConfirmedUser-enhetshändelser skickas inte till systemloggen i miljöer efter version 9.6 när kommandot för att starta har skickats till enheter. 

 • AGGL-6524: När du skapar en företagsfabriksåterställningsprofil visas en URL i UEM-konsolen som du kan använda till att få tillgång till Google-användar-ID:t för det autentiserade Google-kontot.

 • AGGL-6537: Om du registrerar en enhet med en gammal post i konsolen går det inte att ändra datumet för den nya registreringen. 

 • AGGL-6608: Det går inte att hämta åtkomsttoken i ChromeOS.

 • AMST-19858: När du försöker spara värden för applikationsversion som är större än 32767 visar ett felmeddelande. 

 • AMST-20963: När du utför manuell synkronisering i OMA-DM visas felet "Det gick inte att initiera synkroniseringen".

 • AMST-21003: När du använder API:t till att överföra en Win32-app misslyckas API-anropet för beginInstall om installationstidsgränsen är större än 60.

 • AMST-21028: Den uppdaterade versionen av BitLocker-profilen sparas inte på enheterna.

 • AMST-21080: Om du tar bort brandväggsprofilen från sidan Enheter -> Informationsvy –> Profiler leder det till statusen "Installationen misslyckades".

 • AMST-21615: Nya enheter (OOBE-enheter (Out-of-Box Experience)) har problem med återkallade Entrust-certifikat. 

 • AMST-21627: Fel vid verifiering av maximal längd visas för meddelandepolicyn för interaktiv inloggning vilket medför att det inte går att ange långa juridiska texter.

 • AMST-22482: Automatisk anslutning via Wi-Fi fungerar inte för Windows Desktop-enheter.

 • AMST-22483: Inställningen för automatisk utloggning används inte för Windows-enheter.

 • AMST-22484: Inställningen för automatisk utloggning används inte för Windows-enheter.

 • AMST-22481: Automatisk anslutning via Wi-Fi fungerar inte som förväntat för stationära Windows-enheter.

 • AMST-22485: Inställningen för automatisk utloggning används inte för Windows-enheter.

 • AMST-22493: Antal tilldelade och godkända enheter stämmer inte för Windows-uppdateringar. 

 • AMST-22517: Uppdatera valideringen av fjärradressintervall i brandväggsreglerna så att det går att använda strängvärden. 

 • AMST-22519: Användargränssnittet mappas till SyncML för brandväggsregler.

 • AMST-22520: Användargränssnittet mappas till SyncML för brandväggsregler.

 • ARES-9779: Manuell appinstallation på fliken Visa appinformation > Enheter fungerar inte som förväntat.

 • ARES-9890: På Android 9-enheter som Samsung S10, S8 och OnePlus 7 visas operativsystemversion 10 i stället för 9 i UEM-konsolen vid registrering av fristående kataloger. 

 • ARES-10519: När du publicerar allmänt tillgängliga applikationer visas felmeddelandet "Det gick inte att spara". 

 • ARES-10634: Om du inte anger plattform och använder "/profiles/search" utlöses ett fel. 

 • CMEM-185406: Det går inte att läsa in administrationspanelsidan.

 • CMEM-185464: Återkallning av Google-token misslyckas ibland för företagsrensnings- och avregistreringshändelser.

 • CMSVC-10846: Det går inte att visa registreringstjänsten för platsgruppen vid export av användarlistvyn som CSV-fil från konsolen.

 • CMSVC-10852: Zebra-enheter tas bort slumpmässigt från smarta grupper som används till att välja Android-enheter med 6.0.1 eller 7.1.2.

 • CRSVC-6554: Om du väljer olika filter för enhetshändelser på den globala nivån blir resultatet felaktigt eller ofullständigt, alternativt så returneras inga resultat.

 • CRSVC-7395: Det går inte att uppdatera värdet för största antal väntande försök på certikatutfärdarsidan i konsolen. 

 • CRSVC-7462: Fel efterlevnadsstatus visas i enhetslistvyn.

 • CRSVC-7858: Efterlevnadspolicyn för svartlistade appar visas inte i applikationslistan.

 •  CRSVC-7692: Det går inte att hämta SCEP-certifikat för autentisering för Boxer i iOS och Android vid det första försöket med felmeddelandet "Det gick inte att hämta certifikatet".

 • CRSVC-7698: Flera e-postmeddelanden tas emot för rapportabonnemanget.

 •  CRSVC-7878: Stickprovsjobb hämtas inte för förväntade enheter för incheckning med stickprovsintervallen.

 • ENRL-1568: Användare skapas inte i realtid med hjälp av hubbregistreringen och registreringen avbryts.

 • FCA-189123: Det går inte att återställa lösenordet när Kräv lösenordsåterställningsfrågor har värdet 0.

 • FCA-191370: Den anpassade administratörsrollen kan inte användas för åtkomstkontroll.

 • FCA-191581: Det går inte att skapa DEP-administratörer om lösenordet innehåller "> <".

 • FCA-191775: Det går inte att köra rapporten Applikationsinformation per enhet i webbläsaren IE 11.

 • FCA-191855: Det går inte att exportera enhetsinventeringsrapporten.

 • FCA-191865: Bing Maps-gränssnittet läses inte in för GPS-stickprov.

 • FCA-191870: Det tar lång tid att ta bort dbo.CoreUserDelete. 

 • FCA-191917: Rensa lösenkoden för enkel inloggning är inaktuellt men visas under användarrollerna. 

 • INTEL-13876: ETL | Borttagna enheter tas inte bort från EntityList vid omsynkronisering.

 • INTEL-15232: Synkroniserings-PK-överträdelsefel för ADP-enheter.

 • PPAT-5823: Verifiera efterlevnaden av TLS-certifikat för Tunnel-gatewayen med iOS 13 och macOS Catalina.

 • PPAT-5629: Om du navigerar till Tunnel-konfigurationssidan visas ett felmeddelande. 

 • PPAT-6339: Anrop till API:t för begäranmetod misslyckas när URL:en till API:t inte är densamma som URL:en till Console.

 • SINST-175459: Det går inte att använda UEM-installationsprogrammet till att ange webbplatsbindningar när det finns icke-HTTP-bindningar. 

 • PPAT-6192: Det uppstår fel i korrigeringsinstallationsprogrammet med begränsningsfel för Tunnel DTR-tabeller. 

 • PPAT-6372: Det går inte att skapa tunnelkonfigurationer när namnet på certifikatutfärdaren matchar GroupID.

 • PPAT-6409: Tunneltjänsten kan inte lägga till en ny krypteringsnyckel i registret för att avkryptera anslutningssträngen. 

 • RUGG-7236: Det går inte att ändra Android Enterprise Launcher-profiler när du lägger till Android Intelligent Hub som dold i enappsläget.

 • RUGG-7258: När du fyller i formuläret för att generera Honeywell-streckkoder i UEM Console finns det inga Wi-Fi-profiler som har skapats som Android-profiler i fältet Mellanlagringsprofil.

 • SINST-175455: Uppdatera kontrollen för startModeSuspend och alwaysRunning för att endast köras i IIS 8.5 och senare.

19.12.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8886: Registrering misslyckas för Apple-enheter när schemat databasfrågeplanen ändras till att använda det icke-grupperade indexet för den lagrade proceduren DevicePlatformLookups_List.

19.12.0.2 Korrigeringslösta problem
 • ARES-11146: Det går inte att skicka Boxer-appkonfigurationer för gamla tilldelningar där appkonfigurationerna inte sparas i BLOB-tabellen.

 • CRSVC-8730: API:t medför att det uppstår ett internt serverfel. 

19.12.0.4 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8961: Mer än 80 000 kommandon i kön under lång tid utan att de hämtas för bearbetning.

 • AMST-23497: När en zip-överföring innehåller ett skript för identifiering innehåller innehållsmanifestet DecompressZip-komponenten för skriptet trots att den inte används. 

19.12.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9005: Dela 19.12.1 macOS Intelligent Hub till UEM 1912 console. 

 • AAPP-9016: iOS-inloggningsprofilen kan inte installeras. 

 • AAPP-9029: VPP-appar installeras inte på enheter med anpassad registrering. 

 • AAPP-9061: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av SQL-tidsgräns.

19.12.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6872: Synkroniseringsprocessen för ChromeOS försöker publicera filnamnstillägg till användare utan e-postadresser.

 • ENRL-1759: Användare skapas inte i realtid med hjälp av HUB-registrering vilket gör att registreringen misslyckas.

19.12.0.8 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-9187: Flera meddelanden har utlösts på grund av användarvillkoren i efterlevnadspolicyn för MDM. 

 • CRSVC-9097: Certifikat utfärdade av tredje part cachelagras per enhets-ID för appar med programutvecklingskit som orsakar fel med CICO. 

19.12.0.10 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-13017: Användarattribut kan inte uppdateras på grund av SQL-tidsgränser och flera samtidiga anrop.

19.12.0.11 Korrigeringslöst problem
 • ARES-11560: Borttagningen av ExternalAppAssignment-mappning för iOS Outlook fungerar inte som förväntat. 

 • CRSVC-9633: Manuell förnyelse av certifikat återkallas inte vid gammalt certifikat. 

19.12.0.12 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-10020: Sparade proceduren för sparande av status för enhets efterlevnad kan inte spara status på grund av ändring av samtidighets-ID.

19.12.0.13 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9656: Uppgradering till Workspace ONE UEM 1912+ utlöser en ominstallation av macOS-certifikatprofiler.

19.12.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9765: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

19.12.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10082: APN:er för HTTP/2. 

19.12.0.17 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27379: Status för enhetsregistrering har fastnat. 

19.12.0.18 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8234: Android-profiler visar borttagen vid registrering och fördröjning vid distribution efter registrering. 

 • AGGL-8235: Status för efterlevnad är inte tillgängligt för AFW-enheter när det inte finns några efterlevnadsprinciper.

19.12.0.19 Korrigeringslöst problem
 • AGGL-8543: Efterlevnadsstatus kvarstår i status ”väntar på efterlevnadskontroll”. 

19.12.0.20 Korrigeringslöst problem
 • AAPP-11206: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11219: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

19.12.0.21 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11408: iOS-enheter checkar kontinuerligt in då de söker efter tillgängliga OS-uppdateringar. 

19.12.0.22 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18461: När man åtgärdar krypterings- eller signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework som är del av de senaste Windows-uppdateringarna.

19.12.0.23 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19543: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd.

19.12.0.24 Korrigeringslösta problem
 • ENRL-2770: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering

Kända problem

 • AAPP-8725: Fel IMEI-rapport visas på sidan med enhetsinformation för iOS för iOS-enheter med flera SIM-kort (e-SIM-kort). 

   När du använder e-SIM-kort på iOS-enheter visas samma IMEI-nummer för det fysiska SIM-kortet som för e-SIM-kortet under Nätverk. 

 • AAPP-8554: VPP-appar installeras inte på iPod-enheter när listan med enheter som stöds innehåller iPhone och iPod Touch. 

   Licenser associeras inte som förväntat och kommandot för att installera appar köas inte för iPod-modeller.

 • AGGL-6074: Svartlistning av enheter, vitlistning och registrering med IMEI-/serienummer fungerar inte på Android Q-enheter i AE-arbetsprofilen.

  I Android Q har Google tagit bort möjligheten för Hub att hämta serienummer och IMEI för registrering av arbetsprofiler innan arbetsprofilen skapats. Det här innebär att inga regler för svartlistning, vitlistning och registrering tillämpas vid registrering.

 • AMST-21542: Efterlevnadspolicyn visar "Inte tillgänglig" för vissa användare i listvyn för enheter.

  Om du använder mellanlagringsregistrering och inte anger någon efterlevnadspolicy visas efterlevnadspolicyn som Inte tillgängligt på sidan med enhetslistan.

  Som tillfällig lösning anger du efterlevnadspolicyn och statusuppdateringar på rätt sätt. 

 • AMST-22894: Ett alternativ med namnet Okänt visas tillsammans med Händelse och Schema för alternativet Sensorutlösare.

  Okänt visas för alternativet Sensordetaljer i guiden för att skapa sensorer. 

 • AMST-22900: Om LGPO saknas anges efterlevnadsstatusen till Inte tillgängligt för anpassade baslinjer med tillagda policyer.

  Om LGPO saknas för en anpassad baslinje anges efterlevnadsstatusen till Inte tillgängligt i konsolkontrollpanelen.

  Som tillfällig lösning skapar du en efterlevnadspolicy och lägger till LGPO.

 • RUGG-7435: Flera kopior av filer skapas när filer överförs på flera webbläsarflikar.

  Om du lägger till filer genom att välja Enheter > Provisionering > Komponenter > Filer/åtgärder på flera webbläsarflikar medför det eventuellt att flera kopior av filerna överförs till Workspace ONE UEM Console.

  Som tillfällig lösning lägger du bara till filer på en webbläsarflik i stället för på flera webbläsarflikar.

 • PPAT-6208: Tunnel-konfigurationer delar samma gateway-UID.

  Två tunnel-konfigurationer delar samma gateway-UID i ett specifikt scenario. 

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i UEM Console-konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet. 

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon