VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en summering av de nya funktioner som introducerades i 2001 samt en lista med lösta problem och kända problem.

Nya funktioner i denna version

 • Använd så många filter du vill med det nya enhetsfiltret.
  Vi har förbättrat hur filtreringen fungerar på enheter i listvyn för enheter. Nu kan du använda så många filter du vill och enhetslistan uppdateras inte förrän du klickar på Använd. Det här sparar tid eftersom du slipper vänta på att konsolen uppdateras varje gång du väljer ett filter.
 • Vi presenterar användarvillkoren för våra SaaS-kunder.
  Kunder som använder tjänsten i molnet får nu se användarvillkoren för VMware Cloud-tjänsteutbudet när de loggar in för första gången. Efter godkännande visas inte samma användarvillkor vid efterföljande inloggningar av någon administratör. Mer information om villkorens innehåll finns i VMware Cloud-tjänsteutbudet.
 • Visa alla dina hanterade enheter anslutna till samma Wi-Fi-router i den anpassade layouten av listvyn för enheter.
  Nu kan du lägga till SSID (Service Set Identifier), vanligen kallat Wi-Fi-nätverksnamnet, i listvyn för enheter. Den här nya kolumnen gör det enklare att visa alla hanterade enheter som är anslutna med samma Wi-Fi-router. Aktivera den nya kolumnen genom att välja alternativet anpassad layout och välja SSID i listan med tillgängliga kolumner.
 • Dina rapporter förbrukar inte längre ett så stort diskutrymme.
  Dina Workspace ONE UEM-rapporter har belagts med en maximal storleksgräns på 4 GB. Gränsen förhindrar potentiellt oskäliga processcykler för att skapa alltför stora rapporter. Mer information finns i Skapa rapporter.
 • Du måste uppgradera .NET Framework till 4.8.
  Om du vill använda automatisk uppdatering för VMware AirWatch Cloud Connector måste ACC vara installerat på servrarna och för det krävs .NET Framework 4.8.
 • Registrera och administrera dina Work-hanterade enheter med och utan GSM inom samma organisationsgrupp.
  För att undvika att behöva skapa flera organisationsgrupper för hanteringen av enheter med och utan GMS har vi uppdaterat vår registrering för QR-kod så att det går att lägga till ett alternativ för att tvinga fram AOSP-registrering/registrering av slutet nätverk. När det här är aktiverat i registreringsinställningarna för QR-kod registreras enheten som AOSP/slutet nätverk oavsett vilken Work-hanterad registreringstyp som anges i registreringsinställningarna för Android. Mer information finns i Generera en QR-kod med hjälp av konfigurationsguiden för anmälning.
 • Börja konfigurera, förnya och återkalla dina certifikat från UEM-konsolen.
  Med Workspace ONE UEM-tillägget för Chrome OS kan du hantera dina certifikat på användar- och enhetsnivå fullt ut. Mer information finns i VMware Workspace ONE UEM-tillägg för Chrome OS.
 • Uppdatera dina anpassade Apple-appar med ett enda klick.
  Du kan nu skicka uppdateringar till anpassade Apple-appar som är inaktuella.
 • Definiera baslinjetilldelningar med den nya undantagsfunktionen.
  Du kan nu utesluta specifika smartgrupper från tilldelningar när du tilldelar baslinjer till dina Windows 10-enheter. Du kan använda den här funktionen till att tilldela baslinjen till en stor smartgrupp och sedan förfina tilldelningen så att den utesluter specifika mindre smartgrupper.
 • Se till att dina data är skyddade på Windows 10-enheter även efter en enhetsrensning.
  Krypteringsprofilen har nu stöd för att ständigt hålla systemet krypterat. Det gäller även när profilen har tagits bort, enheten har rensats och om det har uppstått avbrott i kommunikationen mellan Workspace ONE UEM och dina Windows 10-enheter.
 • Vi har nu stöd för SCEP-proxy för Windows 10-enheter.
  Om din certifikatutfärdare kräver en proxyanslutning fungerar enhetstjänstservern som proxy för kommunikationen mellan certifikatutfärdaren och dina Windows 10-enheter med en SCEP-profil. Bestäm var dina privata SCEP-nycklar ska lagras för Windows 10-enheterna. Du kan nu välja nyckelplatsen för privata nycklar i SCEP-profilen för Windows 10-enheter. Mer information finns i Konfigurera en SCEP-profil (Windows Desktop).

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2001 Lösta problem
 • AAPP-5341: Alternativ för appar från tredje part i iOS integrerade e-postprofiler behöver en uppdatering av gränssnittstexten.

 • AAPP-7017: ”Tillåt ändringar för biometriskt ID” är beroende av nyckeln ”Tillåt biometriskt ID för att låsa upp enheten” i begränsningsprofilen.

 • AAPP-7188: Nyckeln allowPasswordSharing i iOS-begränsningsnyttolasterna översätts till Tillåt delning av Wi-Fi-lösenord i gränssnittet.

 • AAPP-7735: DEP-profilen som redan tilldelats fastnar i statusen ”Tilldelning pågår” och kan inte ändras.

 • AAPP-7900: API:et som används för att skapa macOS-krypteringsprofilen returnerar ett fel när parametern ”ForceRestart” skickas i brödtexten.

 • AAPP-8165: Det går inte att ladda upp en app med tillägg när nyttolasten inte anges direkt under IPA.

 • AAPP-8470: I en konfiguration med flera OG så avbryts processen om ett fel inträffar vid någon OG om en app har automatisk uppdatering aktiverad.

 • AAPP-8477: Förbättrad felhantering för iOS-enheter under incheckning.

 • AAPP-8493: Applikations namnet för de inbyggda Workspace ONE-produktivitetsapparna i applikations-APN har felaktiga och inaktuella namn.

 • AAPP-8530: Det gick inte att skapa en macOS-nätverksprofil med flera Wi-Fi-nyttolaster.

 • AAPP-8554: VPP-appar installeras inte på iPod-enheter även om listan med enheter som stöds innehåller iPhone och iPod Touch.

 • AAPP-8556: Fel vid redigering av profiler med nyttolast för nätverksanvändningsregler.

 • AAPP-8600: APN för kommandona ProfileList och CertificateList fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-8611: Vi har gjort några förbättringar i användargränssnittet vid borttagning av VPP-appar. 

 • AAPP-8614: Stöd för rubriken ”apns-push-type” för APN:er via HTTP/2 

 • AAPP-8618: VPP-appar installeras inte på anpassade registrerade enheter.

 • AAPP-8668: Studenters enheter visas som offline på lärares enheter.

 • AAPP-8674: Begränsningen ”Tillåt hanterade appar att lagra data” fungerar inte som förväntat på iOS13-enheter.

 • AAPP-8725: Fel IMEI-nummer visas i enhetsinformationen för iOS-enheter med flera SIM-kort. 

 • AAPP-8960: Förbättringar av DB-prestanda för macOS-enheter. 

 • AAPP-9006: Installationen av Entrust-certifikat misslyckas på enheten.

 • AAPP-9060: Förbättrade prestanda för synkronisering av listor.

 • AGGL-5851: Kryssrutan för dolt nätverk och automatisk anslutning tar inte hänsyn till redigeringsprofilen.

 • AGGL-6562: Återkommande tidsgränser sedda vid körning av underhållsjobbet för att rensa stickprovshistorik

 • AGGL-6596: ChromeOS-webbförfrågan fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-6753: Profiler kan inte tilldelas äldre Android-enheter om nyttolasten för autentiseringsuppgifter tilldelas en profil. 

 •  AGGL-6782: Managed Play-kontot är inte dolt på den personliga sidan i COPE-registreringen.

 • AMST-20029: Ta bort onödiga fel från provisionspaketloggar.

 • AMST-20985: Det gick inte att avaktivera inställningen för driftsättning av programpaket i Win Desktop.

 • AMST-21644: Enheterna når stickprovsslutpunkten även om enheterna tas bort från Console.

 • AMST-21723: Enhet -> Enhetsuppdateringar -> Windows och enhetsinformationen visar GUID och inte metadata.

 • AMST-21847: I brandväggsprofilen, när vi konfigurerar ”blockering” av Sammanfoga brandväggsregler/Sammanfoga anslutningsregler, har det SyncML som skapas värdet 'AllowLocalPolicyMerge' = 'True' och vice versa

 • AMST-21934: Det går inte att lägga till ett sökvägsundantag i Windows antivirusprofil på nytt när alla undantagssökvägar har rensats och sparats. 

 • AMST-22045: Automatisk anslutning via Wi-Fi fungerar inte som förväntat för stationära Windows-enheter.

 • AMST-22047: Intelligence – det går inte att komma åt sensorer från underordnad organisationsgrupp på Windows-enheter.

 • AMST-22104: Appstatus för Windows Phone 10 återspeglar inte korrekt installationsstatus i konsolen.

 • AMST-22146: Fjärradressintervall i brandväggsreglerna fungerar inte som förväntat.

 • AMST-22198: Fel sökväg till Dell Command Monitor gör att installationen misslyckas och orsakar andra fel i loggarna.

 • AMST-22432: Windows OOBE-registreringen fungerar inte som förväntat i konsolen och statusen ”väntande Hub” visas.

 • AMST-22433: Antalet tilldelade uppdateringar och godkända uppdateringar på enheten överensstämmer inte med Windows-uppdateringar.

 • AMST-22476: Windows-enheter använder sig felaktigt av inställningen för automatisk utloggning. 

 • AMST-22751: Enhetssensorerna fungerar inte på grund av DataPlatform-tjänsteundantag

 • AMST-22863: Vyn Enhetsinformation > fliken Appar, alternativknappen gråtonas för Win BSP-appar.

 • AMST-23164: Databasuppgraderingen misslyckas från 19.7.0.1 till 1909 med felet DeviceProfileSettingValue_UpdatePeakShiftToISO8601.

 • AMST-23157: Sidan Baslinje kraschar i området Profiler och resurser. 

 • AMST-23420: Aktivering av identifiering med skript fungerar inte som förväntat.

 • ARES-7765: Förloppsindikatorn för driftsättningen fungerar inte som förväntat när du skapar flera smartgrupper och tilldelar enheter till olika smartgrupper.

 • ARES-8564: Registrering av fristående kataloger för iOS 12.2-enheter fungerar inte som förväntat.

 • ARES-8624: Händelselogg > InstallAppRequested visar fel app-version.

 • AR-10552: begininstall-API returnerar ett internt serverfel.

 • ARES-9682: Det går inte att skicka kommando för att installera en intern app för Android till enheter där appen rapporteras som en systemapp.

 • ARES-10685: SDK-appen som är associerad med autentiseringsnyttolasten (SDK-profil) kan inte läsas in på grund av att databasspocen inte fyller i några data.

 • ARES-10818: Överträdelse av primär nyckel-restriktion. 

 • ARES-10904: AirWatch-tjänsten för utfrågarkö fungerar inte som förväntat.

 • ARES-10937: Det går inte att visa alternativet för smartgrupp när vi lägger till eller redigerar tilldelningen för publika appar under Appar och böcker.

 • ARES-11113: Det går inte att skicka Boxer-appkonfigurationer för gamla tilldelningar där appkonfigurationerna inte sparas i BLOB-tabell.

 • CMSVC-10132: Vid massimportering tar sig inte kolumnen ”Registrering av organisationsgrupp” i den avancerade mallen organisationsgruppens namn, utan grupp-ID.

 • CMSVC-10894: Tilldela taggar fungerar inte som förväntat i Internet Explorer.

 • CMSVC-10964: Användargruppen visas i GUID-format vid sökning och sparas inte.

 • CMSVC-11002: Administratörsanvändarattribut uppdateras inte i Workspace ONE UEM-konsolen efter synkronisering.

 • CMSVC-11004: Om du sparar inställningarna för prestandajustering återställs inställningsvärdet för batchsizebysmartgroup till 0.

 • CMSVC-11077: En organisationsenhet med mer än 180 K användare synkroniserar delvis med Workspace ONE UEM-konsolen.

 • CMSVC-11087: API-anropet AddTag misslyckas om specialtecknet ”&” finns i fältet TagName.

 • CMSVC-11117: Sammanfoga API visar inte korrekt svarskod när sammanfogningen misslyckas.

 • CMSVC-12757: API-anropet för att hämta en lista över administratörsanvändare med PageSize 1000 listar endast 21 användare och med felaktigt totalantal.

 • CMSVC-12821: Det gick inte att synkronisera fler än 1 000 användare i en användargrupp vid integrering med VDS.

 • CMSVC-12893: Du måste ange Azure Active Directory-mappningsattribut när du anger Katalog till Ingen och aktiverar Använd Azure AD för identitetstjänster på inställningssidan Katalogtjänster.

 • CMSVC-12930: Användarstatusfilter (aktivt och inaktivt) fungerar inte.

 • CMSVC-12957: Felaktig server används när användare som saknas läggs till. 

 • CRSVC-7992: Plattformsspecifik meddelandemall hämtas inte när enheter registreras.

 • CRSVC-8623: Tillfälliga API-fel inträffar efter kärnförfrågan till vissa API:er.

 • ENRL-1572: Namnet på den senaste enheten i listan uppdateras när en borttagning pågår. 

 • ENRL-1596: Alternativet Skicka meddelandet igen för token i listvyn ”Registreringsstatus” i listvyn utökar registreringstoken när Autentisering med token är aktiverat för registrering. 

 • ENRL-1598: Vid tokenbaserad registrering visas utfärdandedatum som ett framtida datum när en enhet vitlistas. 

 • ENRL-1740: Det går inte att registrera enheter när Endast registrerade enheter har valts.

 • FCA-189719: Förekomster av ”user name” i Workspace ONE UEM måste uppdateras till ”username” för att modernisera slutanvändarens meddelanden.

 • FCA-191478: UEM-konsolen loggar ut automatiskt efter 4 timmar.

 • FCA-191523: Sidan Komma igång visar ett procentvärde för avvikelser i slutförd status.

 • FCA-191934: API-anropet för sökning av organisationsinformation visar inget resultat för plats och land.

 • FCA-192112: Rapportförfrågan om information om användning av enhet orsakar överspill.

 • INTEL-16242: ”Operativsystemsversion” läggs till ”Operativsystemets bygge-/revisionsnummer.

 • INTEL-5248: Anpassad rapport med fältet device_eas_device_identifier saknar data för Android-enheter.

 • PPAT-6200: Det gick inte att läsa in vissa tunnelsidor vid distribution av UEM:er med distinkta webbadresser för Console och API:er.

 • PPAT-6241: Ibland går det inte att läsa in Tunnel-konfigurationer på grund av läs- och skrivbehörigheter för AirWatch Tunnel-tjänsten som körs i UEM Console.

 • PPAT-6301: Det går inte att spara Tunnel-konfigurationen när en befintlig certifikatutfärdare matchar organisationens grupp-ID.

 • RUGG-5294: Aktiveringsikonen visas inte när en aktiv produkt redigeras.

 • RUGG-6991: Vi har tagit bort Fjärrvisning av app eftersom den innehåller fel och är inaktuell. 

 • RUGG-7282: Spärrade kommandon släpps inte korrekt på grund av överträdelse av primärnyckel för proceduren DevicePolicyDevic_Delete.

 • RUGG-7369: På sidan Lägg till produkt > fliken Driftsättning visas ”Serverns datum och tid” på fel sätt när den aktuella inställningen för adminkonto är konfigurerat till en annan tidszon än GMT.

 • RUGG-7493: Det går inte att lägga till en fil med tillägget .bat eller .PS1 i Lägg till filer/Åtgärder. 

 • RUGG-7558: MaintainProduct API-anrop för att uppdatera produkter fungerar som förväntat. När de försöker använda en smartgrupp som skapats på lägre nivå än produkten visas dock felmeddelandet ”404 ogiltig smartgrupp” i konsolen.

Kända problem

 • AAPP-8699: Angivet enhetsnamn visas felaktigt i Console-användargränssnittet.

  Det angivna enhetsnamnet uppdateras på begäran om funktionen för anpassade namn är inställd i Inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Allmänt > Namn.

  Inaktivera inställningarna för anpassade namn i Inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Allmänt > Namn

 • AAPP-8799: Kunden kan felaktigt konfigurera iOS Siris inställningar för olämpligt språk baserat på texten på Console.

  Hjälptexten är felaktig för iOS Siris filterbegränsning för olämpligt språk

  Administratören kan hitta nyckeln i Apples dokumentation –

  framtvinga assistentens filter för olämpligt språk
 • AAPP-9004: Kunden kan uppleva att det går långsamt på grund av en oönskad belastning som orsakas av att flera kommandon för att schemalägga OS-uppdatering köas.

  Det går inte att begränsa massåtgärden till värdet angivet i inställningarna för masshantering genom att schemalägga OS-uppdateringar från listvyn för enheter.

  Administratören bör inte välja ett stort antal enheter för att schemalägga OS-uppdateringar för iOS-enheter.

 • AAPP-9058: Slutanvändarna kan inte använda bokkatalogen på grund av fel i webbadressen.

  Bokkatalogen läses inte in när {SecureDeviceUdid} används i webbadressen.

  Överför DeviceUUID i bokkatalogen

 • AGGL-6074: Det går inte att svartlista, vitlista eller registrera enheter med serienummer eller IMEI på Android Q-enheter.

  Alla begränsningar som tillämpas på grundval av serienummer eller IMEI körs inte under enhetens livscykel, eftersom stödet för att få uppgifterna från enheten har tagits bort på grund av sekretessproblem

  Använd UDID istället för serienummer eller IMEI

 • AMST-23768: Den interna Windows-appen kan inte hämtas när den överförts via en länk med SFD

  Om du överför en länk för att skicka en intern Windows-app och ”Hämta och distribuera via WS1 UEM-server” är avmarkerat misslyckas installationen av appen.

  Om administratören markerar alternativet för att hämta och distribuera via WS1 UEM-servern installeras appen

 • AMST-23975: Om en applikation misslyckas visas fel orsak i statusen.

  Om ett övertagande av hantering av appar skickas till enheten och installationen misslyckas visar konsolen ”MDM borttagen” i stället för ”Körning misslyckades”.

 • AMST-24067: Office 365-appen rapporteras som installerad innan installationen slutförs

  Om en kund konfigurerar Office 365-appen och skickar den till en Windows-enhet visar installationsstatusen för appen i förtid att den är installerad. Om installationen misslyckas visar statusen ändå att den är installerad medan den senaste åtgärden visar att installationskommandot misslyckades

 • AMST-42002: Framtvingad omstart sker omedelbart efter att appen har installerats om omstart krävs

  Om Intelligent Hub inte är installerat på enheten och du överför appar med framtvingad omstart sker omstarten omedelbart och användare hinner inte spara sitt arbete.

  Installera Intelligent Hub på enheten eller ändra inställningarna för omstart av appen till användaraktiverad omstart och ändra deadline till 0. Ändra sedan tillbaka till framtvingad omstart.

 • CMCM-188366: I vissa situationer går det inte att lägga till en version av innehåll som hanteras av AirWatch på grund av BLOB-fel.

  En administratör kan stöta på nedanstående problem i lokala miljöer: Det går inte att lägga till en version av det hanterade innehållet i AirWatch för ett befintligt dokument (som .pdf eller .txt). Allmänt fel visas för administratören.

  • Öppna IIS-inställningarna på konsolservern.
  • Gå till .NET Globalization.
  • Ändra kulturen och gränssnittskulturen till ”Invariant språk (Invariant land)”
  • Obs! Den här tillfälliga lösningen lyckas inte alltid.
 • FCA-192253: Det går inte att överföra ett certifikat i självbetjäningsportalen som innehåller markeringstecken i lösenordet.

   Om användaren försöker överföra ett certifikat från SSP och lösenordet för certifikatet innehåller markeringstecken genereras ett valideringsundantag

  Använd certifikatlösenordet utan markeringstecken

 • FCA-192286: Om användaren är utloggad från konsolen och sedan klickar på en rapportprenumerationslänk i ett e-postmeddelande kommer rapporten (äldre) inte att hämtas när du har loggat in igen.

  Om administratörsanvändaren inte är inloggad på UEM console och användaren sedan klickar på en rapportprenumerationslänk i ett e-postmeddelande öppnas Console och användaren uppmanas att logga in. Rapporten hämtas inte och konsolen dirigerar inte om dig till sidan Rapporter när autentiseringen är slutförd.

  Administratörsanvändare kan logga in på konsolen innan de klickar på rapportprenumerationslänken.

 • FCA-192383: Användaren kan inte göra en enhetsrensning efter att en enhetsrensning har gjorts på en annan enhet och det anpassade namnen på den aktuella enheten har ändrats.

  Om administratörsanvändaren registrerar två enheter (enhet A och B) och utför en enhetsrensning på en av enheterna (enhet A) kan administratörsanvändaren inte rensa den andra enheten (enhet B) när användaren har bytt det anpassade namnet på enheten (enhet B) under samma session eftersom fönstret för att bekräfta enhetsrensningen visas ett ögonblick och försvinner.

  Administratörsanvändare kan uppdatera sidan och försöka igen.

 • PPAT-6440: Om AWCM inte fungerar korrekt på OG-nivån går det att ansluta till ej överensstämmande enheter under väntetiden för återkallelse via API

  När Tunnel är konfigurerad på överordnad OG och enheter registreras på underordnad OG levereras inte AWCM-meddelanden för VPN-certifikat till Tunnel-servern

 • ARES-11178: Windows har inte stöd för nedgradering av appar.

  Här är det aktuella utförandet för att kassera och avaktivera Windows-appar eftersom Windows inte har stöd för att nedgradera appar:
  Kassera den senaste versionen: Ingen åtgärd vidtas eftersom Windows inte har stöd för nedgradering. Nya registreringar kommer att få den äldre versionen, men befintliga enheter med den senaste versionen fortsätter att ha den.

  Administratören utlöser manuell borttagning. Vi rekommenderar dig att undvika längre driftstopp under tiden apparna tas bort och installeras om.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon