VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en summering av de nya funktioner som introducerades 2003 samt en lista med lösta problem och kända problem.

 

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

Den här versionen är endast tillgänglig för våra SaaS-kunder i läget Senaste. Funktionerna och förbättringarna i denna version kommer att vara tillgängliga för våra kundplacerade kunder eller kunder med hanterade värdar med nästa kundplacerade version. För mer information, se KB-artikeln

 

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Visa en avisering på skärmen om rapporten överskrider storleksgränsen.
  Om du begär en rapport som är större än storleksgränsen ser du den nu med den nya statusen File size exceeds limit (filstorleken överskrider begränsningen) under Monitor > Reports and Analytics > Exports (övervaka > rapporter och analys > exporter). Den nya exportstatusen visas om rapporten behöver mer filutrymme än den maximala gränsen på 4 GB.
 • Vi har gjort några uppdateringar av SAML och katalogautentisering i Workspace ONE Express.
  När du konfigurerar SAML på sidan för Directory Services-konfiguration i Express kan du nu exportera tjänsteleverantörens inställningar utan problem. Katalogautentisering är dessutom aktiverat för Express organisationsgrupper, vilket innebär att du nu kan registrera enheter med katalogautentisering.
 • Utnyttja händelsedata för att förbruka Workspace ONE-API:er baserat på UUID.
  Vi har lagt till EnrollmentUUID- och DeviceUUID-attribut i händelsenotiser. De här ytterligare identifierarna associeras med användaren och enheten.

Android

 • Hämta feedback som rapporterats av OEM-konfigurationsprogram för snabb felidentifiering.
  Använd feedbackkanalen och få detaljerad feedback och felsökningsinformation som skickats av appar. Mer information finns i Hämta feedback från OEM-konfigurationsprogram.
 • Styr vilka Google-konton som kan användas i den hanterade Google Play Store.
  Ibland kan du vilja tillåta att användare lägger till G Suite-konton för att komma åt företagets e-post eller personliga konton (för att till exempel läsa e-post i Gmail) men vill inte att det icke-hanterade Google-kontot ska få åtkomst till en obegränsad Google Play. Med den nya inställningen Tillåtna konton i Google Play i begränsningsprofilen kan du välja om du vill begränsa eller tillåta icke-hanterad åtkomst till Google Play. Du kan ange en lista med konton som personer kan använda på Google Play. Mer information finns i Begränsningsprofilen.
 • Förhindra att privata appar delar data med arbetsrelaterade appar.
  Förhindra att privata appar delar data med arbetsrelaterade appar i begränsningsprofilen gör nu att du kan förhindra att personliga appar delar filer, bilder och data till den hanterade profilen. Mer information finns i Begränsningsprofilen.

iOS

 • Konvertera alla Apple Business Manager-licenser med ett enda klick.
  Nu kan du konvertera alla användarspecifika licenser som synkroniseras från Apple Business Manager till enhetslicenser genom att välja en, flera eller alla appar för en viss organisationsgrupp. Mer information finns i Konfigurera licenser och tilldela med flexibel distribution.
 • Håll dina anpassade Apple-appar uppdaterade.
  Nu kan du aktivera automatiska uppdateringar för anpassade Apple-appar som synkroniseras från Apple Business Manager. Enheter som rapporterar att en app inte har den senaste versionen uppdateras automatiskt.
 • Fjärrassistansprocessen effektiviserad i Enhetslistan och Visa information.
  Nu behövs inte lika många musklick för att starta en fjärrassistans på en kompatibel enhet från UEM Consoles Enhetslista och Visa information. Fjärrsessionerna för att felsöka och utföra avancerade konfigurationer på enheter i enhetsflottan initieras snabbt eftersom du väljer det specifika verktyget för fjärrassistansklienten innan du ansluter. Mer information finns i Enhetslistan.

Windows

 • Få åtkomst till prestandadata för BranchCache både från enheten och servern.
  På den nya panelen Peer-distribution under Appar och böcker > Ursprunglig > Listvy > Applikationsinformation kan du se hur många enheter som har laddat ned applikationen via peer-distribution, hur mycket data som hämtats och nedladdningskällan. På fliken Enheter visas nu prestandainformation om BranchCache för enskilda enheter.
 • Kommunikationen funktionen för Windows 10 har blivit mer robust med automatisk HMAC-återställning.
  Workspace ONE UEM kontrollerar automatiskt HMAC på enheter med Windows 10. Om systemet identifierar en HMAC som är skadad eller saknas utlöses en HMAC-återställning. Den skickas via den ursprungliga OMADM-kanalen till Workspace ONE Intelligent Hub för att återupprätta kommunikationen.
 • Se till att appar är installerade på dina enheter.
  Med den nya inställningen Hantering av önskad status kan du se till att hanterade appar inte tas bort från dina enheter. Mer information finns i Lägga till tilldelningar och policyer för dina Win32-applikationer.
 • Distribuera profiler med den nya kategorin för smartgrupper, Windows - AAD-registrerad.
  Använd den nya kategorin Windows - AAD-registrerad i smartgrupper när du vill utesluta eller inkludera Windows 10-enheter beroende på hanteringsstatusen. Du kan till exempel konfigurera den allmänna nyttolasten för en inloggningsprofil för uteslutning av en Windows - AAD-registrerad smartgrupp så att du kan distribuera certifikat till hanterade enheter men inte till OOBE-enheter. Du hittar den nya kategorin Windows - AAD-registrerad under Kriterietyp > Registreringskategori när du skapar smartgrupper. När du konfigurerar profiler går du till den allmänna nyttolasten och väljer gruppen med Windows - AAD-registrerad som konfigurerats för smartgrupper, eller så aktiverar du uteslutningar och väljer samma för undantagna grupper.
 • Vi har uppdaterat integrationen av Dell Command | Update (DCU) med Workspace ONE UEM Console, som innehåller kommandoradsgränssnitt (Command Line Interface) och som liknar det senaste släppet av DCU 3.1 från Dell.
  Vi har uppdaterat integreringen av Dell Command | Update med Workspace ONE UEM Console som har kommandoradsgränssnitt (Command-Line Interface). Med den nya versionen av Dell Command | Update har vi några tillfälliga lösningar och skript som upprätthåller CLI-användning. Se VMwares Tech Zone (https://techzone.vmware.com/) för nyheter om integration och nästa steg.

Innehållshantering

 • Automatisera inställningarna för Content Gateway via UEM Console.
  Nu kan du skapa konfigurationsfiler via UEM Console för UAG-distribution. De här filerna gör det enklare att distribuera Content Gateway-servrar som distribueras via UAG. Mer information finns i Konfigurera Content Gateway via UEM Console.

Rugged

 • Provisionering av Android-applikationer har stöd för VPN per app.
  VPN per app stöds nu för provisionering av applikationer till Android-enheter. När du konfigurerar att en Android-app ska provisioneras med VPN per app ansluts en VPN automatiskt när Android-appen startas och dirigerar all apptrafik via VPN. Mer information finns i Skapa en produkt.
 • Provisionering av produkter har nu stöd för CDN.
  Bandbreddsproblemen i provisioneringsmiljön har precis blivit lite enklare nu när det finns stöd för CDN (Content Delivery Network). Om alternativet är aktiverat och konfigurerat kan CDN lätta distributionen av produktladdningar för att minska trafiken från nätverket. Mer information finns i Konfigurera ett CDN för provisionering.

Tunnel

 • Konfigurera detaljerade inställningar för Unified Access Gateway via UEM Console.
  Nu kan du ställa in avancerade konfigurationsinställningar för Tunnel-gatewayen direkt från UEM Console utan att behöva logga in på UAG-servrarna. Mer information finns i Konfigurera Tunnel per app.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2003 Lösta problem
 • AAPP-7126: Automatisk uppdatering fungerar inte när VPP-appversionen börjar med en bokstav i stället för en siffra.

 •  AAPP-8699: DeviceReportedName uppdateras inte i databasen för tabellen dbo.device såvida inte namnet avaktiveras i Console-gränssnittet.

 • AAPP-8718: Det går inte att installera böcker från Enhetsinformation.

 • AAPP-8799: hjälptexten för begränsning av Siris svordomsfilter i iOS är fel.

 • AAPP-8826: Det går inte att slutföra installationen av anpassade B2B-applikationer.

 • AAPP-8897: Det gick inte att registrera DEP-enheter om de tidigare har blockerats från registrering.

 • AAPP-8953: DB-prestandaspik på grund av ett ogiltigt prov för macOS-enheter tidigare än 10.11. 

 • AAPP-8973: Enhetssidan under Visa information går sönder för macOS-enheter när Hub och appar finns i olika versioner. 

 • AAPP-8976: iOS-inloggningsprofilen installeras inte.

 • AAPP-9004: Det går inte att begränsa massåtgärden till värdet angivet i inställningarna för masshantering genom att schemalägga OS-uppdateringar från listvyn för enheter.

 • AAPP-9013: Listsynkroniseringen misslyckas på grund av ett SQL-tidsgränsundantag.

 • AAPP-9124: Uppgradering till UEM Console 1912 + utlöser en ominstallation av macOS-certifikatprofiler.

 • AAPP-9152: Rutnätet för enheter visar endast 10 enheter utan ytterligare sidor.

 • AGGL-5503: VPN per app placeras inte i kö för Android on-Demand för Work-appar när installation utlöses via Work Play Store och apptilldelningen läggs till efter registreringen via en tagg. Detta leder till tjänstavbrott i tunnelåtkomsten.

 • AGGL-6308: Profilen för Android-standardinställningar placeras inte i kö för registrerade Android-enheter. 

 • AGGL-6638: Namnet på den valda appen i nyttolasten för Android-behörighetsprofilen får problem om applikationen innehåller dubbelbyte-tecken

 • AGGL-6654: Hanterade Play-konton döljs inte i COPE-registreringar.

 • AGGL-6666: Enheter som tas bort via ett API läggs till i konsolens användargränssnitt med ett nytt enhets-ID.

 • AGGL-6678: Hitta enhet-larmet ljuder kontinuerligt på nyare Android-enheter.

 • AGGL-6748: Profilen för automatisk uppdatering av publika appar markeras felaktigt som "Borttagen" i UEM Console men är kvar på enheten.

 • AGGL-6752: Profiler kan inte tilldelas äldre Android-enheter om nyttolasten för autentiseringsuppgifter tilldelas en annan profils nyttolast.

 • AGGL-6855: Distributionen av profiler för nätverksanvändare till Chrome-enheter fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-6870: Förbättrade prestanda för att minska SQL-tidsgränser vid synkronisering av enheter för applikationspublicering. 

 • AGGL-6976: Android for Work-registreringar fungerar inte som förväntat. 

 • AMST-20689: Aktivering av identifiering med skript fungerar inte som förväntat i förhöjt läge. 

 • AMST-21426: SCEP AirWatch CA-certifikat skickas till mellanlagring istället för det betrodda rotcertifikatarkivet vid registrering av Windows 10-enheter.

 • AMST-21542: Kompatibilitetsstatusen visas som Inte tillgänglig även när ingen efterlevnadspolicy har tilldelats till enheten. 

 • AMST-21985: Publicerade appar visas inte i Adaptiva-gränssnittet

 • AMST-22334: Omförsöksintervallet för applikationer följer inte inställningarna för omförsök

 • AMST-22539: Enhetsnamnet växlar mellan engelska och japanska språkinställningar. 

 • AMST-22727: Det går inte att ta bort Windows Defender-profilen tillsammans med nyttolasten för Exploit Guard

 • AMST-22754: Anpassningsprofilen för Windows Desktop anger inte rätt värde för HideAppList.

 • AMST-23109: Databasuppgraderingen från 19.7.0.1 till 1909 misslyckas.

 • AMST-23199: Det går inte att installera komprimeringsappar med skriptidentifiering.

 • AMST-23336: Windows-uppdateringsprofilens inställningar för leveransoptimering tillämpas inte på rätt sätt.

 • AMST-24139: DB-uppgraderingen misslyckas med fel om nyckeldubbletter. 

 • AMST-24232: Felmatchning av Windows Update-antal för Ws1 Console för enheter med Windows Desktop 1803, 1809 eller 1903.

 • AMST-24305: Använd proxyserver för lokala adresser (intranät) i Windows Proxy-profilen fungerar inte som förväntat.

 • AMST-24682: Baslinjen tas bort från enheter när exkluderingar läggs till i Windows-profilen.

 • AMST-24710: BranchCache faller tillbaka till DS när det inte finns några tillgängliga peers i stället för CDN.

 • AMST-24791: MEM-enhetsposter skapas inte för intern Windows 10 Desktop-klient.

 • ARES-6754: Identifiering av autentiseringsuppgifter för nyttolaster med fler än 20 certifikat fungerar inte som förväntat.

 • ARES-7508: Appövervakardiagrammet visar fel datum när tidszonen har ändrats.

 • ARES-8513: Webbklippsprofilen visar fel installationsstatus för katalog och konsol.

 • ARES-10955: SDK-statistiksidan inte läsas in 

 • ARES-11026: Det går inte att visa sammanfattningssidan för enheter från enhetslistan för enheter med CustomB2B-appar med Null BundleID baserade på inlösenkoder.

 • ARES-11179: Skydd mot borttagning av appar fungerar inte som förväntat under vid redigering av smartgrupper.

 • ARES-11180: Det går inte att installera profiler eftersom kommandona inte genereras på grund av int32-gränsen.

 • ARES-11183: När du skapar en webblänk (för iOS/Android, under Appar och böcker > Applikationer > Webb > Webblänkar) leder webbadresser med protokollet "AWB" eller "abs” till felet "Det krävs ett protokoll". 

 • ARES-11237: Visa appinformation > Enhetslista returnerar ett fel om nekad åtkomst.

 • ARES-11323: Fliken Enhetsinformation > Böcker visar tilldelade appar istället för tilldelade böcker

 • ARES-11325: Få GET API-anrop som använder appen UUID returnerar fel 404 (/devices, /deploymentcounts, /actioncounts, /reasoncounts)

 • ARES-11510: Borttagningen av ExternalAppAssignment-mappning för iOS Outlook fungerar inte som förväntat. 

 • CMCM-188366: Det fungerar inte som förväntat att lägga till en version av innehåll som hanteras av AirWatch.

 • CMEM-185585: PowerShell-kommandot skickas inte ut till EXO vid migrering.

 • CMEM-185609: Det går inte att rotera användarens Google-lösenord via sidan Användarinformation.

 • CMSVC-11003: Det går inte att ta bort befintliga användare från en specifik anpassad användargrupp efter uppgradering av Console.

 • CMSVC-11060: SAML-aktiverade administratörskonton kan inte autentisera när IsActive OG tagits bort från konsolen. 

 • CMSVC-11097: REST API-anrop som görs till /system/users/adduser med innehållstypen inställd på applikation/XML leder till felmeddelandet "argumentet kan inte vara null".

 • CMSVC-12842: API:et Admins/Search V2 fungerar inte som förväntat.

 • CMSVC-12858: Mallen Importera administratörsanvändare visar AirWatch i stället för VMware.

 • CMSVC-12870: Du måste ange Azure Active Directory-mappningsattribut när du anger Katalog till Ingen och aktiverar Använd Azure AD för identitetstjänster på inställningssidan Katalogtjänster.

 • CMSVC-12879: Tilldelning av en profil till en tilldelningsgrupp från sidan Tilldelningsgrupp fungerar inte som förväntat.

 • CMSVC-12885: Alternativet Hantera taggar saknas i den anpassade rollen.

 • CMSVC-12892: Filter för användarstatus (aktiv och inaktiv) fungerar inte som förväntat.

 • CMSVC-12941: När enhetens operativsystem uppdateras så uppdateras inte tilldelningsmappningen om inte administratören återpublicerar den nya appversionen.

 • CMSVC-12947: Fel serverinformation hämtas när du lägger till användare som saknas.

 • CMSVC-12965: Consoles användargränssnitt innehåller ett extra blanksteg i värdet för Användarinformation > E-postadress.

 • CMSVC-13158: Dell Latitude 5300 och 7300 är inte tillgängliga i listrutan i Smartgrupp trots att enheten är registrerad.

 • CRSVC-6596: ACC-klientförfrågan fungerar inte som förväntat.

 • CRSVC-7398: Sidan Säker kanal innehåller referenser till AirWatch. 

 • CRSVC-7474: AirWatch visas som standardavsändare i SMTP-inställningarna.

 • CRSVC-7495: Det går inte att skapa en certifikatförfrågan om ämnesrubriken innehåller ett kommatecken.

 • CRSVC-7495: Certifikatförfrågan misslyckas om ämnesrubriken innehåller ett kommatecken. 

 • CRSVC-7719: Det går inte att välja begränsningsprofil i iOS-efterlevnadspolicy när gränsen för 1000 tecken överskrids.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch har en implementerad Swagger-konsol som är sårbar för DOM XSS.

 • CRSVC-8619: Informationsikonen på sidan Sekretess är inte justerad som förväntat. 

 • CRSVC-8620: Verktygstipsen för applikationen på sidan med integritetsinställningar har några justeringsproblem.

 • CRSVC-8690: Certifikatet kan inte installeras när flera SAN-enheter av samma typ är angivna i certifikatmallen.

 • CRSVC-9031: CA-certifikat från tredje part cachelagras med enhets-ID för SDK-appar vilket leder till problem när flöden checkas in/ut.

 • CRSVC-9140: Flera e-postmeddelanden skickas till slutanvändarna när MDM-användarvillkoren uppdateras.

 • ENRL-1716: Det går inte att registrera enheter när Endast registrerade enheter har valts. 

 • ENRL-1722: Det skickas inget e-postmeddelande om enhetsaktivering om mallen har sökning med QR-kod och en underordnad organisationsgrupp är vald

 • ENRL-1732: Användaren skapas inte i realtid vid HUB-registrering.

 • FCA-192166: Om SSP-språkinställningen är Tyska visas fel avböjningsmeddelande i användarvillkoren. 

 • FCA-192229: API:et Devices/Search misslyckas med ett SQL-fel om datatrunkering. 

 • FCA-192230: UEM Console visar flera/dubblerade SIM-kortsposter på fliken Nätverk i enhetssammanfattningen.

 • FCA-192249: Notislänk för automatisk uppdatering leder till ett fel om nekad åtkomst.

 • FCA-192252: Konfigurationslänken mellan Workspace One Access och UEM-servern fungerar inte som förväntat. 

 • FCA-192286: Den automatiska nedladdningen av rapporter fungerar inte som förväntat.

 • FCA-192383: PIN-frågan för administratör för rensningsåtgärd stängs innan PIN-koden anges.

 • RUGG-7428: Felet ”Undefined” visas vid redigering av produktregler.

 • FCA-192413: Det går inte att redigera profiler efter migrering från AirWatch Express till den fullständiga versionen av Workspace ONE UEM.

 • PPAT-6440: När Tunnel är konfigurerad på överordnad OG och enheter registreras på underordnad OG levereras inte AWCM-meddelanden för VPN-certifikat till Tunnel-servern.

 • RUGG-7485: Innehållsdubbletter av CSI-objekt hittades i databasen.

 • RUGG-7488: Det går inte att redigera en produkt från en aktiv produktuppsättning.

 • RUGG-7489: Det går inte att skicka produkter till en smartgrupp i en lägre organisationsgrupp via API:et.

 • RUGG-7490: Om hanteringsprofilen ändras till en organisationsgrupp på samma nivå inuti en produkt går det att redigera produkten.

 • RUGG-7554: Felaktigt värde för sidstorleksparameter i XML för Launcher-profil.

 • RUGG-7723: App-API:er returnerar inte tillvalsprodukter för macOS-hubbkatalogen.

 • RUGG-7768: Wi-Fi-profilen för Zebra-skrivare fungerar inte som förväntat.

 • RUGG-7701: Det går inte att hämta den befintliga applikationen för produktprovisionering när FileStorage är aktiverat. 

20.3.0.1 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-13306: Användarens aktiva/inaktiva status uppdateras inte under manuell synkronisering av attribut på grund av SQL-tidsgränser för EnrolmentUserStatusUpdate.

 • CMSVC-13307: Synkronisering av användarattribut tar mer än tolv timmar att slutföra.

 • CMSVC-13308: Manuell synkronisering av användarattribut misslyckades på grund av SQL-tidsgränsen för EnrollmentUser_UpdateAfterSync.

 • CRSVC-10009: Sparade proceduren för sparande av status för enhets efterlevnad kan inte spara status på grund av ändring av samtidighets-ID.

 • INTEL-18419: Lägg till API-URL i export av LocationGroup_Initial och utför OG-omsynkronisering.

20.3.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AMST-25643: Windows Desktop-enhet rapporteras felaktigt som Windows Phone-modell

 • SINST-175615: Paketera AWCM-6.6.1 med konsolinstalleraren. 

20.3.0.3 Korrigeringslösta problem
 • AMST-26043: Provisionering av agenten för Digital hantering av anställdas erfarenhet med WS1 Intelligence SKU är inte möjlig

 • FCA-192897: Att använda REST API som alternativ identifierare vid enhetssökning misslyckas med internt serverfel.

 • FCA-192958: Enhetsborttagning i UEM Console uppdaterar inte Intelligence korrekt och orsakar ett matchningsfel mellan UEM- och Intelligence-enhetslistor. 

 • INTEL-19284: ETL | Lägg till sekvens i beställning för borttagning av enheter.

 • RUGG-7936: När DynamicPDF-DLL-versionen ändrades resulterade det i att den olicensierade versionen av DLL användes.

20.3.0.4 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9768: Det gick inte att öppna fliken Köpt på applikationssidan. 

 • AGGL-7515: UEM API-anrop ger 500 Internt serverfel i begränsat läge. 

 • AMST-26263: Aktiva timmar som ställts in i profilen matchar inte enhetsinställningarna.

 • APF-3128: Det gick inte att spara Mobile Flows-anslutningen. 

 • FCA-193016: Rapporten Terms of use Acceptance Detail omfattar inte enheter/användare från underordnade OG. 

20.3.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9764: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

20.3.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AMST-26815: Den interna appversionen uppdateras inte i Console när appversionen uppdateras. 

20.3.0.8 Korrigeringslösta problem
 • MACOS-1173: Kontroll av certifikatfunktionalitet misslyckas när mer än ett certifikat saknas för en enskild profil. 

 • RUGG-8155: Hög minnesanvändning i maskiner där Policy-motorn är igång. 

 • RUGG-8213: Det går inte att skapa streckkoder för snabb driftsättning vid uppgradering till 2003 UEM Console. 

20.3.0.9 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27377: Status för enhetsregistrering har fastnat. 

20.3.0.10 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27573: Listvyn för rapportering av enhetsefterlevnad har status Ej tillgänglig. 

20.3.0.11 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-7910: Det gick inte att använda Access för autentisering av Work Profile vid registrering.

20.3.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10476: distribution av äldre iOS-katalog skickar inte APN till enheter. 

20.3.0.13 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-12990: Utöka validering av UDID-hash i Beacon-nyttolasten för att ta med UDID:er i gemener. 

20.3.0.14 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-13417: En tom sida visas i den användarvänliga integritetsportalen.

20.3.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10939: iOS-enheter checkar kontinuerligt in då de söker efter tillgängliga OS-uppdateringar.

 • AGGL-8636: Android for Work misslyckas ibland med att publicera publik applikation när man lägger till ny smartgrupp.

20.3.0.16 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-9245: Startprograms-APK som delats manuellt via dirigeringsskript går förlorade i databasen efter en dag. 

20.3.0.18 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11204: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11217: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

20.3.0.19 Korrigeringslöst problem
 • PPAT-8346: DTR saknas när kunden uppgraderar miljön från 2003 (eller senare) till den senaste versionen av Console.

20.3.0.20 Korrigeringslösta problem
 • ATL-5609: Tidsstämpeln saknas i äldre korrigeringar, vilket gör att kontroller misslyckas. 

20.3.0.21 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18460: När man åtgärdar krypterings- eller signeringsproblem för enhetstjänster som orsakar kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework som är del av de senaste Windows-uppdateringarna.

20.3.0.22 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19541: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd

20.3.0.23 Korrigeringslöst problem
 • ENRL-2768: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering. 

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Workspace ONE UEM Console
 • FCA-192439​: Det går inte att navigera till specifika onlinehjälpsavsnitt från UEM Console, och verktyget för produktsupport fungerar inte som förväntat. 

  Workspace ONE UEM-informationsteamet har ändrat URL-adressen till onlinehjälpsdokumentationen så att den pekar på "Tjänster" i stället för på konsolversionen. Den kontextuella onlinehjälpen och verktygen för support i produkten är beroende av den version som nämns i webbadressen för att gå till rätt innehåll. Tills R&D-teamet ändrar verktygen så att de även pekar på Tjänster leder verktyget för kontextuell onlinehjälp till startsidan för onlinehjälpsdokumentationen, och support i produkten visar ett felmeddelande. 

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att hitta dokumentationsinnehållet på andra sätt. Till exempel kan du söka på dokumentsidan, navigera via menyn eller använda en sökmotor.

 • FCA-192411: Felmeddelande om att sidan inte kunde hittas visas när du accepterar Bing-licensavtalet för första gången.

  Efter att du har godkänt Bing-licensavtalet för platser visas felsidan "Sidan hittades inte", och du dirigeras inte till sidan för enhetsplats.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att stänga felmodalen och klicka på fliken Plats igen för att visa enhetsplatsen.

 • FCA-192507​: När du anger PIN-säkerhetskoden i Safari med Romaji-tangentbordet fungerar inte inmatningsrutans autofokus som förväntat.

  Autofokus för inmatningsrutan för PIN-säkerhetskod fungerar inte när du utför begränsade åtgärder såsom att ta bort eller avaktivera appen från webbläsaren Safari med hjälp av Romaji-tangentbordet.
   

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att få autofokus att fungera med hjälp av det engelska tangentbordet eller webbläsaren Chrome.

Android
 • AGGL-7177: När en enhets-OG ändras och den underordnade OG har en appkonfiguration med olika värden skickas inte den nya konfigurationen till enheterna

  Hanterade uppdateringar av appkonfigurationer för offentliga Android-appar skickas inte till enheterna.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att skicka appkonfigurationen uttryckligen från fliken Enhetsinformation

iOS
 • AMST-25035​: Distribution av äldre appkatalog misslyckas.

  Om distribution av den äldre katalogen är aktiverad på konsolen distribueras den inte på enheter som registrerades före den här ändringen såvida vi inte frågar enheten. 

  Som en tillfällig lösning måste enheten frågas och kontrolleras regelbundet.

 • AAPP-9280: Nyttolast för layout för hemskärm visar odefinierat för specifika appar som lagts till under dockan och ytterligare sidor.

  Nyttolast för layout för hemskärm visar odefinierat för specifika appar som lagts till under dockan och ytterligare sidor på grund av bristande hantering av undantag för iTunes Lookup-API:et

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att redigera profil-XML manuellt.

 • AAPP-9400: Supportnummer och e-postadress visas inte när enheter registreras via DEP med anpassad registrering.

  När användare registrerar via DEP är fälten för supportnummer och e-postadress tomma i användargränssnittet, vilket gör att användarna inte vet hur de ska kontakta administratören när fel uppstår.

 • AAPP-9378: För VPP-böcker som har två licenstyper (licenstyperna STDQ + PLUS) kommer endast PLUS-licenser att begäras av användare.

  VPP-böcker med både STDQ- och PLUS-licenstyper gör att licenser sparas som PLUS och endast begärs som PLUS. Detta kan resultera i att PLUS-licenser tar slut oavsiktligt medan STDQ-licenser förblir ej begärda av användare.

Windows
 • AMST-19845: När en administratör läser in en obevakad XML-fil i provisioneringsverktyget visas följande felmeddelande: "file verkar inte vara ett giltigt XML-dokument" visas när kontot för mellanlagring innehåller ett et-tecken.

  Obevakad XML stödjer inte användning av et-tecken, och detta används i FPS-flöde för att registrera enheterna på fabriken. När administratörer försöker läsa in obevakad XML får vi ett valideringsfel.

  Användaren och lösenordet för mellanlagring genereras automatiskt och kan innehålla specialtecken, till exempel "&".

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att se till att användaren och lösenordet för mellanlagring inte innehåller "&". Återställ lösenordet om det gör det.

Apphantering
 • ARES-11173: CDN kan inte åsidosättas till avaktiverat tillstånd för appar och böcker och aktiveras för produkter.

  När CDN för appfunktion åsidosätts i konsolen för att bli avaktiverat i kund-OG blir CDN-konfigurationen avaktiverad för hela kund-OG.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att inte aktivera CDN för produkter om du vill avaktivera CDN för appar och böcker.

Innehållshantering
 • CMCM-188415: Det går inte att exportera en innehållslistvy med ett stort antal enhetstilldelningar.

  Det går inte att exportera från innehållslistvyn meddelandet "Ett fel har inträffat".

 • CMCM-188408: Dupliceringsmappar visas i repomappen.

  Flera dokument finns tillgängliga för hämtning.

  Du kan lösa problemet tillfälligt genom att lägga till arkivet på nytt.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i UEM Console-konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet. 

Apple
 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon