VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en summering av de nya funktioner som introducerades i 2004 samt en lista med lösta problem och kända problem.

 

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

Den här versionen är endast tillgänglig för våra SaaS-kunder i läget Senaste. Funktionerna och förbättringarna i denna version kommer att vara tillgängliga för våra kundplacerade kunder eller kunder med hanterade värdar med nästa kundplacerade version. För mer information, se KB-artikeln

 

Nya funktioner i denna version

Android

 • Ange hur widgetar fungerar i en arbetsprofil.
  Begräsningen Tillåt att appar använder widgetar i arbetsprofilen anger om användare kan använda widgetar från appar som lagts till i din arbetsprofil. När funktionen är aktiverad kan du lägga till widgetar från publika appar. Mer information finns i Konfigurera begränsningar för Android-enheter med Workspace ONE UEM.
 • Använd anpassade filter för att se hur dina enheter är registrerade i Workspace ONE UEM.
  Vi har lagt till ett anpassat filter i listvyn så att du snabbt kan se hur dina enheter hanteras. Den nya kolumnen Anpassad vy visar om enheten är Android (äldre), arbetsprofil, COPE och/eller arbetshanterad. Mer information finns i Hantering av Android-enheter.

Chrome OS

 • Vill du dokumentera varför en Chromebook företagsrensas? Det kan du nu.
  När du företagsrensar en Chromebook-enhet visas ett nytt alternativ som gör att du kan välja om du vill rensa enheten för ersättning eller för att det är en föråldrad enhet. Mer information finns i Enhetshanteringskommandon för Chrome OS-enheter.

Windows

 • Dells provisionering för VMware Workspace ONE har fått ett nytt namn. Nu kallas det för fabriksprovisionering.
  Vi har uppdaterat namnet på Dells provisionering för VMware Workspace ONE till fabriksprovisionering. Den fungerar på samma sätt. Mer information finns i Fabriksprovisionering.
 • Vi har uppdaterat antivirusprofilen för Windows Desktop.
  Nu innehåller den antivirusprofil som fungerar med Windows Defender Antivirus-systemet fler alternativ. Ställ in nivåer för molnskydd, identifiera eventuella oönskade applikationer, aktivera skydd mot datamanipulering och begär användarens samtycke. Antivirusprofilen för Windows Desktop finns i konsolen på enheter > profiler > listvyn. Se Konfigurera en antivirusprofil (Windows Desktop) för information.
 • Skjut upp installationen av applikationen under apptilldelning.
  Nu kan du senarelägga appinstallationen under apptilldelningen. Du kan göra ändringarna när du lägger till apptilldelningar och policyer i dina Win32-appar. Mer information finns i Lägga till tilldelningar och policyer för dina Win32-applikationer.
  Obs! Senareläggning är en funktion för teknisk förhandsgranskning som eventuellt inte finns tillgänglig i alla miljöer. Beakta att funktionen endast bör användas i testsyften. Senareläggning ska inte användas i produktionsmiljöer. Funktionerna är inte färdigutvecklade och kan ändras när som helst.

Rugged

 • Vi har gjort några förbättringar i avaktivering av produktprovisionering.
  Om du befinner dig i en situation där du måste avbryta en pågående driftsättning av produktprovisionering (på grund av missbruk av produktprovisionering eller problem med produktinnehållet) kan du använda det förbättrade avaktiveringsflödet. Förutom att det rensar kön för enhetskommandon, tar bort pågående jobb och raderar kommandon från Content-tabeller, kontrollerar det nya avaktiveringsflödet om produkten är aktiv innan den bearbetar och tar bort innehållsobjekt i Content-tabellen.

Apphantering

 • Apptilldelning har fått ett nytt utseende.
  Ta en titt på den nya tilldelningsmiljön för samtliga appar med fullständigt API-stöd. Vi har effektiviserat hur vår appkonfiguration fungerar med smarta grupper. Mer information finns i Lägga till tilldelningar och undantag för dina applikationer.
 • Det har blivit ännu enklare att konfigurera Workspace ONE Boxer.
  Vanliga konfigurationer som stöds av Workspace ONE Boxer kan nu konfigureras i avsnittet Appar och böcker. Du kan också konfigurera Boxer för driftsättning av interna appar. Mer information finns i Tilldela och konfigurera Workspace ONE Boxer.
 • Konfigurera Notebook-applikation från avsnittet Appar och böcker.
  Konfigurera din Workspace ONE Notebook-app för både hanterade och ohanterade enheter med apptilldelningen i avsnittet Appar och böcker. Den här nya funktionen är tillgänglig om du använder Notebook 1.4 eller senare. Mer information finns i Tilldela och konfigurera Workspace ONE Notebook.

Innehållshantering

 • Visa exakt antal Smartfolio-användare som har godkänt dokumentet.
  Smartfolio-användare kan nu godkänna dokument om du tilldelar dem som obligatoriskt innehåll. I Workspace ONE UEM Console kan du visa dessa bekräftelser i innehållslistvyn och sidorna med enhetsinformation. Mer information finns på Bekräftelse i Smartfolio.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2004 Lösta problem
 • AAPP-6539: När du arbetar i skärmen Köpta appar kommer knapparna som påverkar uppdateringar att döljas bakom andra element i användargränssnittet.

 • AAPP-9135: Det gick inte att publicera macOS-profilen för anpassade inställningar.

 • AAPP-9344: Det kan ta lång tid att förnya VPP-token när det finns tillräckliga användare.

 • AAPP-9366: SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp-tidsgränser i flera SaaS-miljöer. 

 • AAPP-9382: Ändra till MDM-hanterad kan inte uppmana VPP-applikationer som installerats före tilldelningen av appar.

 • AAPP-9425: Det går inte att ta bort Apple-teckensnitt på grund av väntande kommandon.

 • AAPP-9463: Det går inte att publicera VPP-appen när enheten ingår i två tilldelade smarta grupper.

 • AAPP-9601: Om distribution av äldre katalog är aktiverad på konsolen distribueras den inte på enheterna som registrerades före den här ändringen såvida vi inte frågar enheten.

 • AGGL-6822: Om Cloud-profilen UserPolicyAssignmentMap-rader existerar och organisationsgruppen tas bort kommer proceduren att hamna i en oändlig loop eftersom DELETE-satsen inte matchar uttrycket WHILE EXISTS.

 • AGGL-6903: AndroidWorkAffectedSmartGroupsExternalAppMap visas inte efter korrigering av applicationsource för AE-apparna.

 • AGGL-6906: ChromeOS | Användarspecifika profiler uppdaterar inte antalet tilldelningar.

 • AGGL-6945: Aktivering/avaktivering av intelligent Hub-katalog fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-7272: Det går inte att visa det fullständiga meddelandet för knappbeskrivning för AppConfig UI i Android-appar.

 • AGGL-7136: Det gick inte att avinstallera publika applikationer via REST API på COPE-registrerade enheter.

 • AMST-19845: Verktyget för FPS genererar XML-fel när lösenordet innehåller et-tecken.

 • AMST-23730: Det går inte att ta bort konsolorganisation om organisationsgruppen innehåller en intern Win10-app med kioskdatarad.

 • AMST-24461: Det gick inte att ta bort proxyhanteringen av Windows 10-enheter.

 • ARES-5415: Alternativknappar för batchstatus under Enheter > Profiler och resurser kan inte väljas.

 • ARES-9667: När en adminanvändare inte har rollen ändra applikationspublicering, visas inte fliken Tilldelningar för interna appar även om administratören har de andra rollerna. 

 • ARES-11178: Citattecken i anpassade attribut är inte löst och därför kommer appinstallationskommandot inte att placeras i kö på enheter.

 • ARES-11220: Statusfiltret "Enheten hittades inte" visas på sidan statushistorik.

 • ARES-11262: Enhetsantalet överensstämmer inte så det går inte att skicka pushmeddelanden till enheter med status Inte installerad från sidan Appar och böcker för alla applikationer genom ”Skicka meddelande till alla”.

 • ARES-11414: UI-problem på fliken Filer vid tillägg/redigering av intern iOS-app i webbläsaren Internet Explorer.

 • ARES-11424: Fel temporär tabell ”PrevExcludedDevices” ignoreras två gånger.

 • ARES-11449: För vissa appinstallationer kan kommandotolken inte generera nyttolast. 

 • ARES-11509: AppID som konfigurerats i alternativet Begränsa så att dokument bara kan öppnas i följande appar i anpassad SDK-profil visas inte i Visa XML.

 • ARES-11747: Tilldelningsnamnet visas inte i vyn Enhetsinformation.

 • ARES-11906: Produktapplikationer för parallella organisationsgrupper mottar borttagningskommandot när appsynkronisering anropas. 

 • CMCM-188226: Om du ändrar länken för OneDrive-arkiv ändras inte enheten som är länkad till användare.

 • CMCM-188436: Kunden kan inte spara om automallar för lagringsplatser. 

 • CMSVC-10267: När du lägger till administratör det finns en onödig kolumn för lösenkod under fliken Roller.

 • CMSVC-12900: Länken Enheter i vyn Användarinformation är felaktig när användaren skapas i en överordnad organisationsgrupp.

 • CMSVC-13024: Sorteringsalternativet skickas inte till Sök användare.

 • CMSVC-13160: POST API-anropet tar cirka 4 till 5 minuter att slutföra.

 • CRSVC-7719: Det går inte att välja begränsningsprofil i iOS-efterlevnadspolicy när gränsen för 1000 tecken överskrids.

 • CRSVC-9519: Efterlevnadspolicy som används för att ta bort/blockera specifika profiler tar inte bort profiler.

 • CRSVC-9618: Det går inte att ta bort organisationsgrupp utan manuell rensning av PolicyUserGroup-rader.

 • CRSVC-8531: Enhets-/konsolhändelser visar inte "Datum/tid" i rätt tidszon när både "Tidszon" och "Språk" i kontoinställningar ändras samtidigt.

 • CRSVC-8778: Filer för asymmetrisk krypteringsnyckel tas aldrig bort och tar upp diskutrymme.

 • CRSVC-6300: Enhetens efterlevnadsstatus anges som "överensstämmande" för MDM-hanterade avregistrerade enheter.

 • CRSVC-9420: De första UDP-syslog-meddelandena ignoreras av Winsock.

 • FCA-192519: CISCO API kan inte slå upp en enhet baserat på LAN MAC-adressen.

 • FCA-192316: HTML-titel och navigeringssökväg ändras när en ny flik öppnas med kortkommandot på Mac-enheter.

 • FCA-192317: Sessionens statusvärde (4 timmar) åsidosätter alla andra sessionsbaserade konfigurationer. 

 • FCA-192507: Att ange säkerhets-PIN för att ta bort och avaktivera appen fungerar inte som förväntat när webbläsaren Safari används.

 • INTEL-15990: Namnet på appen i köpta appar visas som tomt i Intelligence-apprapporten.

 • FCA-192747: Sidan med inställningar för användarvillkor som finns under Inställningar > Enheter & användare > Allmänt > Registrering är inte längre inläst. Sidan "Ett fel har inträffat" visas.

20.4.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AMST-26287: Intern app-version uppdateras inte på Console när app-versionen uppdateras.

 • CMSVC-13415: Provisionering/avprovisionering av användargrupper via appen AirWatch Provisioning misslyckas. 

 • FCA-192957: Vid enhetsborttagning i UEM Console uppdateras inte Intelligence korrekt, vilket leder till ett matchningsfel mellan UEM- och Intelligence-enhetslistor.

20.4.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9732: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

 • CMSVC-13447: Kompilering av regelmotor misslyckades för ogiltiga SG-kriterier.

20.4.0.3 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9875: Det är inte möjligt att tilldela appar med status "WipeInitiated" för enheter. 

 • AAPP-9892: Ta bort ett modalfönster från menyn för aktivering av aktiveringslås. 

 • AAPP-9916: Sidan för VPP-tilldelning visar felaktigt att för många licenser tilldelats, även om så inte är fallet. 

 • AGGL-7610: Begränsningen för tillåtna konton fungerar inte som förväntat. 

 • MACOS-1167: Förfallotiden saknas i begäran om att hämta CDN-URL:en i ändpunkten för MacOS-appens cast.

20.4.0.4 Korrigeringslöst problem
 •  CMEM-185819: ArgumentException genereras vid försök att få enhetsmodellen i flera SaaS-miljöer. 

 • CMSVC-13593: DLL-installeraren misslyckas på applikationsservrar. 

 • ENRL-1927: Rensning av funktionsflagga. 

20.4.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AMST-26921: Dela Workspace ONE Intelligent Hub version 20.04.2.0-agent i version 20.04.

20.4.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-7688: API-anrop för Workspace ONE UEM ger 500 Internt serverfel i sandlådan.

 • AMST-26951: Efterlevnadsstatusen förblir väntande status i UEM Console för Windows 10-enheter. 

 • PPAT-7156: DTR-gränssnittet visar inte appar som vitlistats för Tunnel för olika plattformar när de har ett gemensamt paket-ID för olika plattformar. 

 • RUGG-8154: Hög minnesanvändning i PE-rutan som orsakas av policymotorns Windows-tjänst.

20.4.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27154: Kommandon för borttagning av DCM- och appdistributionsagenten köas när ett användarbyte sker från mellanlagring till användarutcheckning.

 • CRSVC-11608: CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke når sin tidsgräns för delade SaaS. 

 • RUGG-8279: Om du lägger till en ny app i Launcher-profilen kommer andra ikoner för appplatshållare att försvinna. 

20.4.0.9 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10135: OS-versioner tas bort vid uppgradering av Console. 

 • AMST-27376: Status för enhetsregistrering har fastnat.

20.4.0.10 Korrigeringslösta problem
 • ARES-13197: Slutpunkt för appstatus returnerar felaktig status för delad enhet för mellanlagring av en användare.

 • CMCM-188417: Tidsgränsproblem EnterpriseContent.ContentMap_ListUpdates. 

 • CRSVC-12330: Händelseaviseringar skickar inte auktoriseringsrubriken när post-kommandon skickas.

20.4.0.11 Korrigeringslösta problem
 • RUGG-8733: Det går inte att spara vid tillägg av ett token för en andra enhet med samma enhetsinformation under enhetens livscykel.

20.4.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AMST-29168: Incheckning utan varningar behandlas som ett okänt kommando vid bearbetning av incheckningsläge på användarnivå

20.4.0.13 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10938: iOS-enheter checkar kontinuerligt in då de söker efter tillgängliga OS-uppdateringar.

 • ARES-14941: Installationsstatusen för tilldelad intern app för äldre Android-appar är ”Inte installerad i konsolen” trots att appen är installerad på enheten.

20.4.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11189: IPA-processorn genererar ett undantag när du överför en intern app med flera info.plist-filer eller med en inbäddad provisioneringsprofil för enheten.

20.4.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11203: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11216: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

20.4.0.16 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-8345: DTR saknas efter att kunden uppgraderade miljön från 2003 (eller senare) till den senaste versionen av Console.

20.4.0.17 Korrigeringslösta problem
 • ATL-5608: Tidsstämpeln saknas i äldre korrigeringar, vilket gör att kontroller misslyckas.

20.4.0.19 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18459: När man åtgärdar krypterings-/signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework vilka ingår i de senaste Windows-uppdateringarna.

20.4.0.20 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19540: Alla certifikat som utfärdas till en enhet av vissa certifikatutfärdare har ett okänt tillstånd.

20.4.0.21 Korrigeringslösta problem
 • ENRL-2767: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering. 

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • FCA-192807: Att använda REST API som alternativ identifierare vid enhetssökning via serienummer misslyckas med internt serverfel.

  När en enhet har mer än en e-postklient konfigurerad och enhetsinformationen inte är cachelagrad misslyckas API för enhetssökning med internt serverfel. Problemet beror på en lagrad procedur som inte kan hantera dubblerade enhets-ID som skickas som parametrar.

  Som lösning väljer du en annan API-slutpunkt som använder en annan söknyckel, exempelvis LocationGroupID/Platform/Ownership/lastseen osv, och lägger till ett falskt värde i den aktuella koden för att identifiera felkoden 1000/HTTP 500 vid första försöket och försöka igen. 

Android
 • AGGL-7175: Tidigare aktiverade COPE-enheter ser inte den nya Hub-katalogen efter aktivering av Hub-tjänster.

  Om en enhet redan är registrerad i COPE-läge och Hub-tjänsterna aktiveras efter det, visar enheten den gamla katalogen i stället för den nya Hub-katalogen.

 • AGGL-7235: Inställningen Tillåt installation från okända källor i begränsningsprofilen fungerar inte när de distribueras via AirWatch Express.

  Inställningen Tillåt installation från okända källor ändrades i UEM från bool till ett heltal, men AW Express har gammal kod för att enheterna inte ska tillämpa ändringarna när de distribueras via AirWatch Express.

iOS
 • AAPP-9629: XML-filen för iOS-hemskärmens layout kan visas i fel format om fler än 10 mappar läggs till på en enda sida.

  När du skapar en profil för hemskärmens layout och fler än 10 mappar har lagts till på en enda sida, genereras XML-filen felaktigt.

  Som en lösning kan du skapa och överföra en manuellt skapad XML-profil till Workspace ONE UEM.

 • AAPP-9610: Ibland fungerar inte kommandot Företagsrensning som förväntat. 

  Kommandot Företagsrensnings är inte placerat i kö när en iOS-enhet tas bort från listvyn för enheter eller vyn med enhetsinformation.

  Som en lösning kan du ta bort MDM-profilen manuellt från enheten.

 • AAPP-9563: iOS-profiler med NitroTouchdown-nyttolastkonfiguration kan inte läsas in. 

  iOS-profiler med konfigurerad NitroTouchdown-nyttolast läses inte in i användargränssnittet eftersom profilens nyttolast är föråldrad.

 • AAPP-9552: iOS-hanterade inställningar (Bluetooth) är inte tvingande vid första registrering via DEP

  Inställningen för hanterade Bluetooth-enheter bevaras inte som avaktiverad vid inledande DEP-registrering, utan aktiveras istället. Efterföljande enhetsregistreringar fungerar korrekt och Bluetooth avaktiveras korrekt vid nästa registrering.

  Du kan lösa problemet genom att växla Bluetooth-hanterade inställningar till Av efter registrering

 • AAPP-9329​: Enhetens registreringsstatus kan fastna i läget Rensning initierad om tröskelvärdet för rensningsskydd för hanterade enheter har uppnåtts och rensningen avvisas i rensningsloggen för en iOS-enhet.

  Enhetens registreringsstatus på sidan Registreringsstatus kan fastna i läget Rensning initierad om tröskelvärdet för rensningsskydd för hanterade enheter har uppnåtts och rensningen avvisas i rensningsloggen för en iOS-enhet.

Windows
 • AMST-24862: Senareläggning av appinstallation fungerar inte som förväntat

  Om slutanvändaren loggar ut från sitt konto innan hantering av uppmaningen ignoreras senareläggningen och appinstallationen fortsätter automatiskt.

 • AMST-25948: Efterlevnad utvärderas inte vid registrering på vissa enheter. 

  Efter registrering ändras inte efterlevnad från väntande läge för vissa enheter. 

 • AMST-22936: Appar tas inte bort när enheten flyttas till andra organisationsgrupper.

  Appar för Windows Desktop tas inte bort när enheter flyttas till en annan organisationsgrupp som inte har tilldelats appen.

Innehållshantering
 • CMCM-188395: Det gick inte att hämta administratörsinnehåll.

  Det gick inte att hämta administratörsinnehåll via adminkontot för den överordnade organisationsgruppen

  Använd ett konto som skapats i en lägre organisationsgrupp för att hämta innehåll. 

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i UEM Console-konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet. 

Rugged
 • RUGG-7786: Enheten övergår inte till ett överensstämmande tillstånd trots att jobbexempel mottagits som slutfört. 

  Enheten övergår inte till ett överensstämmande tillstånd trots att jobbexempel mottagits som slutfört. Det uppstår vid ett problem med tidsgränsen, där mottagning av stickproven fördröjs. 

  Omarbeta enheten eller produkten så att den placeras i PE för efterlevnadsutvärdering.

Apple
 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

Applikationshantering
 • ARES-18677: Kunder som använder Boxer-applikationen kan inte ta emot certifikat för autentisering eller SMIME, särskilt om enheterna inte redan hade dessa certifikat före uppgraderingen.

  iOS- eller Android-enheter som använder Boxer-certifikat påverkas av problemet. Enheter som inte hade autentiseringen eller SMIME-certifikaten installerade före uppgraderingen får inga nyligen tillagda eller uppdaterade certifikat. Det här problemet påverkar endast nyligen registrerade enheter, medan befintliga enheter med installerade certifikat inte påverkas.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon