VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerats i 2005 samt en lista med lösta problem och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln

Nya funktioner i denna version

 

Android

 • Vi har ändrat hur registreringsbegränsningar fungerar för enheter med Android 10+.
  När du registrerar enheter med Android 10 eller senare i arbetsprofilläget behålls registreringsstatusen under en utvärderingsperiod tills vi kan samla in IMEI- och serienumret. UEM Console visar Väntar på registrering för enheten tills det är bekräftat om IMEI- eller serienumret är vitlistat eller svartlistat. Det gör att inga arbetsdata (som appar och profiler) skickas till en Android 10-enhet förrän registreringsbegränsningarna har utvärderats. Mer information finns i Enrollment Restrictions for Android.

Chrome OS

 • Du behöver inte längre välja certifikat när du öppnar vissa webbplatser med de nya webbadresserna för automatisk registrering.
  Vi har uppdaterat Chrome OS Content-profilen med ett nytt fält, Välj certifikatadresser automatiskt, så att du kan ange vilka klientcertifikat som ska användas för autentisering av en specifik webbplats eller webbadress. När slutanvändare försöker komma åt dessa webbplatser kommer de inte längre att uppmanas att välja ett certifikat som de kanske inte känner till. Mer information finns i Konfigurera Content-profil (Chrome OS).
 • Vi har uppdaterat applikationskontrollprofilen till att stödja ytterligare alternativ för Chrome-tillägg.
  Vi inkluderar nu stöd för självbetjäningstillägg och har lagt till möjligheten för tillägg att få åtkomst till användarcertifikat för autentisering. Mer information finns i Konfigurera applikationskontrollprofil (Chrome OS).

iOS

 • Distribuera de senaste begränsningarna för iOS 13.4.
  Du kan nu begränsa åtkomsten till inaktuella TLS-versioner, delade tillfälliga iPad-sessioner, iPhone-konfiguration från en närbelägen iPhone och lösenordsförfrågningar från en enhet i närheten.

macOS

 • Effektivisera SSO-upplevelsen med macOS-identitets- och certifikatinställningar.
  Om du distribuerar flera klientcertifikat kanske användare uppmanas att välja vilket certifikat de vill använda för autentisering. Med den här funktionen för macOS-användarcertifikat eller SCEP-profilsnyttolaster kan du definiera vilka webbadresser som ska använda certifikatet automatiskt så att användare inte behöver välja det varje gång de öppnar tjänsten. Mer information finns i Konfigurera en SCEP/inloggningsprofil.
 • Det har blivit enklare att hämta Intelligent Hub-loggar för macOS.
  Nu går det att fjärrbegära Intelligent Hub-loggshämtning från macOS-enheter för felsökning via enhetsinformationen. Vid förhöjda integritetspolicyer har den här funktionen en valfri inställning för att be slutanvändaren om godkännande innan loggarna samlas in och överförs. För funktionen krävs Workspace ONE Intelligent Hub 20.05. Mer information finns i Begär enhetslogg.
 • Distribuera de senaste macOS-begränsningarna.
  Nu kan du begränsa åtkomsten till inaktuella TLS-versioner på macOS 10.15.4+, och även begränsa lösenordsförfrågningar från en enhet i närheten på macOS 10.14+.

Apple Business Manager

 • Återkalla licenser automatiskt när du tar bort en Apple Business Manager iOS-app.
  Apple Business Manager-licenser för iOS-appar som har allokerats men tas bort manuellt av användaren återkallas och görs tillgängliga för distribution automatiskt. Mer information finns i Återkalla licenser från avinstallerade applikationer.

Windows

 • Ange en egen applikationsversion för Windows SFD-applikationer.
  Nu kan du redigera den faktiska applikationsversionen och versionsfältet för SFD-applikationer av typen exe och zip. Den nya funktionen kan endast tillämpas när du överför en ny exe- eller zip-fil. Du kan lägga till en ny applikationsversion för alla befintliga applikationer, och versionsfältet visas skrivskyddat för den nyare versionen du lägger till. Mer information finns i Konfigurera Win32-filer för programvarudistribution.
 • Återupprätta kommunikationen mellan Windows 10-enheter och Workspace ONE Intelligent Hub för Windows.
  Vissa händelser kan orsaka kommunikationsproblem såsom HMAC-fel och misslyckade uppgraderingar för Workspace ONE Intelligent Hub för Windows. Du åtgärdar dessa kommunikationsproblem med den nya åtgärden för att reparera hubb på enhetsinformationssidan på Windows 10-enheter. Med denna åtgärd går det även att ominstallera hubben. Du hittar åtgärden via Enheter > Listvy > välj Windows Desktop-enheten > Fler åtgärder > Admin > Reparera hubb. Mer information finns på sidan med enhetsinformation i Windows-datorn.

SDK

 • Vi har ändrat beteendet avseende källan till autentiseringsuppgifter för användarcertifikat för SDK-skapade appar.
  När användare är konfigurerade för att ta emot SMIME-certifikat tillsammans med andra anpassade SDK-konfigurationer, men inte har ett tillhörande SMIME-certifikat, stoppar systemet inte längre andra anpassade SDK-konfigurationer från att bearbetas. Sök certifikat till den anpassade SDK-profilen via Grupper och inställningar > Alla inställningar > Appar > Inställningar och policyer > Profiler > Lägg till > SDK-profil > Nyttolast för autentiseringsuppgifter.

Tunnel

 • Android Enterprise-enheter har nu stöd för SCEP-generering av Tunnelklientcertifikat med nyckellängden 4 096 när du använder certifikatutfärdaren AW (standard).
  Om du vill skicka ett tunnelklientcertifikat för Android Enterprise-enheter via SCEP sparar du tunnel-konfigurationen på nytt. Om du använder Workspace ONE Intelligent Hub v20.04 eller senare så använder alla nya certifikat som genereras SCEP med den utökade nyckellängden. Enheter med befintliga profiler påverkas inte direkt.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2005 Lösta problem
 • AAPP-8775: Det egna enhetsnamnet uppdateras inte på enheten när användarattribut redigeras i Active Directory.

 • AAPP-9280: Nyttolasten för startsidans layout visas odefinierad i stället för de faktiska apparna när de sparas och öppnas på nytt.

 • AAPP-9329: Administrerade iOS-enheter har kvar registreringsstatusen ”Rensning påbörjad” efter att du avvisat kommandot Avbryt MDM i rensningsloggen.

 • AAPP-9378: Vissa VPP-böcker innehåller två typer av PricingParam som orsakar problem med licensassocieringen.

 • AAPP-9442: UEM Console visar endast ett SIM-kort för iOS-enheter med flera SIM-kort (e-SIM).

 • AAPP-9552: iOS-hanterade inställningar (Bluetooth) är inte tvingande vid första registrering via DEP. 

 • AAPP-9553: Lägg till-funktionen för att skicka grundläggande konfiguration (server-URL) varje gång konfigurationen för hanterade appar uppdateras för publika appar.

 • AAPP-9563: Profiler med NitroTouchdown-nyttolasten läses inte in eftersom Nitro är inaktuellt.

 • AAPP-9629: XML för startsidans layout skadas om fler än 10 mappar läggs till på en sida. 

 • AAPP-9662: Det går inte att få åtkomst till iOS-profiler med ett felaktigt iOS-certifikat, nyttolastgrupp.

 • AAPP-9701: Sidan för VPP-tilldelning säger att för många licenser tilldelats, även om så inte är fallet.

 • AAPP-9715: iPhone visar felaktigt ”stör ej” när Hitta min iPhone aktiveras på enheten. 

 • AAPP-9798: Det går inte att tilldela appar när en enhet i den smarta gruppen är i status "WipeInitiated".

 • AAPP-9927: IPA-processorn genererar ett undantag när du överför en intern app med flera info.plist-filer eller med en inbäddad provisioneringsprofil för enheten.

 • AAPP-10017: IPA-processorn genererar ett undantag när du överför en intern app med flera info.plist-filer eller med en inbäddad provisioneringsprofil för enheten. 

 • AAPP-10022: OS-versioner tas bort vid uppgradering av Console. 

 • AGGL-4634: Med vald registreringsbegränsningspolicy för att svartlista Android-enheter baserat på tillverkare och modell inställd på ”är inte” en specifik modell som ”galaxy tab 4” blockeras registreringen av alla Android-enheter oavsett modell och tillverkare. 

 • AGGL-6074: Enhetssvartlistning med IMEI fungerar inte för AE på Android Q.

 • AGGL-6562: Exempelhistoriken för enheter tas ibland inte bort på grund av att åtgärden tar för lång tid

 • AGGL-6593: Nätverksprofil för Chrome OS-användare med överförda certifikat märks felaktigt som SCEP i UEM Console.

 • AGGL-6750: Appar som inte står med på vitlistan installeras inte automatiskt.

 • AGGL-6908: Det går inte att spara Chrome OS-profilen under publicering av EAP-TLS-nätverksprofilen när inget rotcertifikat har överförts.

 • AGGL-7175: En enhetlig katalog för Intelligent Hub-tjänsterna har aktiverats men ingen katalog upptäcktes på COPE-enheter.

 • AGGL-7234: Det går inte att redigera eller visa begränsningspolicyn för Android som skapats från Blueprinten.

 • AGGL-7266: Uppdatering av konfiguration av hanterad app för Android-appar skickas inte till enheterna. 

 • AGGL-7313: Det går att lägga till Gmail-applikationen som en widget även när alternativet Tillåt att arbetswidgetar läggs till på den personliga startsidan har avaktiverats.

 • AGGL-7314: Överföring av intern applikation för Android misslyckas på grund av problem med referensmatchningen.

 • AGGL-7481: Parametern AllowedAccounts saknas i XML när AllowGooglePlay är avaktiverat för arbetsprofilen.

 • AGGL-7535: Status för efterlevnad är inte tillgängligt för Android för Work-enheter när det inte finns några efterlevnadsprinciper.

 • AGGL-7536: API-anrop för incheckning/utcheckning utför inte åtgärder på enheter.

 • AMST-22936: Interna appar för Windows Desktop tas inte bort när enheter flyttas till en annan organisationsgrupp som inte har tilldelats appen.

 • AMST-24841: Den lagrade proceduren orsakar att kunders servrar får långsamma svarstider när UEM Console används. 

 • AMST-25948: Efterlevnadsstatusen förblir väntande status i Console för Windows 10-enheter.

 • AMST-26096: Dastabasuppgraderingen misslyckas på grund av redundanta data

 • AMST-26151: Inställningarna för aktiva timmar i Windows-uppdateringsprofilen matchar inte enhetsinställningarna.

 • AMST-26439: Ett fel uppstod på sidan med information om den beroende applikationen.

 • AMST-26585: LocationGroup-rensning misslyckades. 

 • ARES-11668: Intelligent Hub-appkatalogen läser inte in metadata för appar utanför App Store i USA eftersom landskoden var hårdkodat. 

 • ARES-11896: Appinformationsvyn > applikationshyperlänken öppnar inte applikationsmenyn. 

 • ARES-12002: Tilldelningsstatus visas som "oförändrad” även för de borttagna enheterna. 

 • ARES-12027: Workspace ONE-katalogen på enheten visar inte rätt version av den installerade appen eftersom appinformationen som lagras i cacheminnet inte har uppdaterats.

 • ARES-12117: Listvyn för enhetsprofiler kan inte läsa in informationen om profilstatus. 

 • ARES-12188: Rapporten Application Details by Device misslyckas när applikationsfiltret innehåller två poster med samma AppIdentifier. 

 • ARES-12210: Proxy-inställningen för anpassad SDK-profil för VMware Tunnel-nyttolasten matchar inte standardinställningarna för SDK-proxy för VMware Tunnel-nyttolasten.

 • ARES-12710: Kommandon för borttagning av profiler genereras inte korrekt när enheter flyttas mellan olika organisationsgrupper där profiler tilldelas till organisationsgrupper med smarta grupper. 

 • ARES-12733: Om du redigerar en användarbaserad smartgrupp som är tilldelad en inaktiv profil ställs profilen in som aktiv igen.

 • CMCM-188415: Det går inte att exportera från listvyn för innehåll. 

 • CMCM-188477: Det går inte att ta bort utgångsdatumet från lagringsplatser konfigurerade av administratörer.

 • CMCM-188525: Massborttagning av innehålls-API fungerar inte som förväntat. 

 • CMCM-188539: Borttagning av sparad procedur använder mycket processorkraft. 

 • CMEM-185709: ActiveSync-händelser från klassiska SEG bearbetas inte och ListView för MEM-enheten uppdateras inte.

 • CMEM-185760: Exchange-anslutningen misslyckas i PowerShell-konfigurationen när det förekommer specialtecken i autentiseringsuppgifterna för tjänstekontot.

 • CMEM-185787: ArgumentException genereras vid försök att få enhetsmodellen i flera SaaS-miljöer. 

 • CMEM-185828: Återkommande fel med PS-Sync-postlådor och körning av efterlevnad.

 • CMSVC-10950: Katalogtjänsten slutar fungera när DNS SRV aktiveras efter att servern har uppgraderats. 

 • CMSVC-10951: LDAP-servern kan inte bearbeta nullattribut vid sökning efter kataloganvändare. 

 • CMSVC-11046: Användargrupper tas inte bort trots att tilldelningarna har tagits bort.

 • CMSVC-11057: Användare med delvis registrerade enheter kan inte tas bort med hjälp av Ta bort användar-API. 

 • CMSVC-13362: Användarinformationen krypteras två gånger vid parallell registrering för samma användare.

 • CMSVC-13373: Synkronisering av användargrupper fungerar inte som förväntat när SRV för Domain Name System används med flera domäner. 

 • CMSVC-13592: Automatiska jobb kan inte korrigera en uppsättning applikationsservrar. 

 • CRSVC-9464: Syslog returnerar ett /n-tecken som kan tolkas av syslog som en radbrytning, vilket orsakar dubbla tidsstämplar. 

 • CRSVC-10076: Det går inte att komma åt Intelligence från UEM på grund av problem med certifikatcachen. 

 • CRSVC-10442: Enhetskommunikationen över den säkra kanalen misslyckads på grund av problem med certifikatcachen.

 • CRSVC-11528: CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke når sin tidsgräns för delade SaaS. 

 • CRSVC-11914: Det gick inte att läsa in sidorna med enhetsinformation i Console. 

 • ENRL-1700: Sidorna för enhetslistor och enhetsinformation visar olika etiketter (UEM-hanterade och MDM) för MDM-hanterade enheter.

 • FCA-192295: Den markerade texten i sökfiltret (enhetslistvyn) behåller inte fokus om muspekaren hålls över exportknappen.

 • FCA-192304: Enhetens platsinformation visas alltid på engelska för icke-engelska språk i sektionen enhetsinformation i SSP.

 • FCA-192369: Ta bort enhetslista visar endast 166 enheter för massborttagning även om antalet valda enheter är större än det.

 • FCA-192407: Om du vilar muspekaren över knappen Exportera i listvyn för enheter utökas listrutan automatiskt. 

 • FCA-192511: Sökningen i enhetslistan accepterar inte indata med blanksteg.

 • FCA-192775: Knappen Använd, som infördes i version 2001 av UEM Console, visar blå färg för text och kan inte hanteras via anpassningsinställningarna.

 • FCA-192807: Att använda REST API som alternativ identifierare vid enhetssökning misslyckas med internt serverfel. 

 • FCA-192875: Rapporten Terms of use Acceptance Detail omfattar inte enheter/användare från underordnade organisationsgrupper. 

 • FCA-192921: Det går inte att skicka push-meddelanden till iOS Hub när hubbtjänsterna konfigureras. 

 • FCA-193111: Utvecklingsfiler som inte används visas i administrationsportalen för konsolen. 

 • INTEL-14877: Windows-enhetens namn rapporteras inte konsekvent i Intelligence trots att det är rätt i UEM Console.

 • INTEL-18567: Tabellen med ögonblicksbilder av användare har inte alla användare. 

 • MACOS-637: Det går inte att spara macOS-energisparprofilen med värdet 0.

 • PPAT-7040: Efterlevnadsprocessorn skickar ett meddelande om överensstämmelse, även om det inte sker någon ändring av enhetens överensstämmelsestatus. 

 • PPAT-7132: DTR-gränssnittet visar inte appar som vitlistats för Tunnel för olika plattformar när de har ett gemensamt paket-ID för olika plattformar.

 • RUGG-7717: Överträdelse av primär nyckelrestriktion vid sparande av DeviceCapability. 

 • RUGG-7786: Enheten övergår inte till det överensstämmande tillståndet trots att jobbexemplet mottagits som slutfört. 

 • RUGG-7820: RSCC (Relay Server Cloud Connector) är långsam på att hämta innehållstjänstkommandon när en filåtgärd för en produkt har redigerats. 

 • RUGG-7967: Startprograms-APK som delats manuellt via dirigeringsskript går förlorade i databasen efter en dag. 

 • SINST-175587: Eftersom äldre certifikat inte rensas vid ACC-avinstallationen hoppas nya certifikat över vid ominstallationen, vilket leder till att ACC använder fel certifikat.

20.5.0.1 Korrigeringslösta problem
 • ARES-12940: Android-profiler tas inte bort vid ändringar i organisationsgrupper. 

 • ARES-12957:  Tilldelningsstatus visas som "oförändrad” även för de borttagna enheterna. 

 • CRSVC-11607: CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke når sin tidsgräns för delade SaaS. 

20.5.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10134: OS-versioner tas bort vid uppgradering av Console. 

 • AGGL-7722: Slå på funktionsflaggan AndroidEnterpriseTunnelScepSupportFeatureFlag. 

 • CMCM-188538: AirWatch.MobileAccessGateway.RepositoryService.WebRequestHelper.MakeWebRequest Undantag i Kibana. 

 • CMCM-188556: Sparade proceduren Folder_Delete tar upp mycket processorkraft. 

 • CRSVC-11728:  HostValidation genererar fel 421 vid giltiga DS-förfrågningar. 

 • FCA-193373: Alternativet Intelligence under Monitor är inte tillgängligt efter uppgradering till 2005. 

20.5.0.4 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-11916: Det gick inte att läsa in sidorna med enhetsinformation i UEM Console. 

20.5.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10198: Privacy-webbklipp och Legacy-katalogen installeras inte på anpassade DEP-registrerade iPad-enheter. 

 • AMST-27375: Status för enhetsregistrering har fastnat.

 • RUGG-8394: När du uppgraderar UEM Console från 1907 till 2005 Console visas inte alternativet CloudRelay Server.

20.5.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-7838 Google-policyn för automatisk uppdatering verkar vara inkonsekvent för vissa enheter. 

 • RUGG-8438: Framtvingad ombearbetning fungerar inte som förväntat. 

20.5.0.7 Korrigeringslösta problem
 • FCA-193527 Felaktig administratörskontoinformation visas i konsolhändelserna för Ändra organisationsgruppshändelse. 

20.5.0.8 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-12385: Prefixen för cachelagring av nycklar är olika för CN- och DS-noder efter brådskande korrigeringar.

 • CRSVC-12421 : Utöka validering av UDID-hash i Beacon-nyttolasten för att ta med UDID:er i gemener.

20.5.0.9 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-7433: Blockering av samtal i Tunnelklienten orsakar låsning. 

20.5.0.10 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27700: Push-meddelanden säkerhetskopieras för Windows-enheter vid publicering. 

 • ARES-13196: Slutpunkt för appstatus returnerar felaktig status för delad enhet för mellanlagring av en användare. 

 • ARES-13275: Smartgrupptilldelningarna återspeglar inte de uppdateringar som gjorts i smartgruppen. 

 • ARES-13339: Vid redigering av boxer-apptilldelning med certifikatbaserad autentisering på konsolen sparas inte de dolda fälten i underformuläret för autentisering på grund av att boxer-autentiseringen misslyckades på enheten.

 • ARES-13340: Enhetens summeringspost (tilldelad, inte installerad och installerad) hämtar inte listan med enheter för vilken profilen har publicerats med flera konfigurationer i en nyttolast. 

 • CRSVC-12329: Händelseaviseringar skickar inte auktoriseringsrubriken när post-kommandon skickas. 

 • INTEL-21540: Tidskrävande frågor från ETL-tjänster. 

 • MACOS-1304: Avsnittet hanterad administratör är inte synligt på enhetens sida för detaljerad säkerhet. 

20.5.0.11 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-12615: Den generiska SCEP-mallen saknar kryssrutan för förnyelse. 

20.5.0.12 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-13890: Med öppen LDAP-integration går det inte att placera användare/grupper. 

 • RUGG-8616: Den lagrade proceduren DevicePolicyCompliance_RetrieveDeviceComplianceByDeviceID tar mer än 1 minut på sig, vilket orsakar långa väntetider på DB-servern. 

 • RUGG-8653: Ändra temporära tabeller till tabellvariabler i PolicyProductListSample_save. 

20.5.0.13 Korrigeringslösta problem
 • ARES-13951: Sparad procedur – interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2 orsakar hög CPU-belastning på DB-servern. 

 • CRSVC-12994: Ersätt temporär tabell med en variabel tabell i sparade proceduren för enhetsstatus. 

 • CRSVC-12996: Tidsgräns gällande lagringsprocess för deviceState.GpsLogSample_Load.

 • RUGG-8691: Det går inte att redigera profile/FA om den är länkad till en mellanlagringsprofil vid lägre organisationsgrupp.

20.5.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AR-13964 flera poster skapade för en app i IAL-tabellen vilket orsakar dataavvikelser i Intelligence.

 • ARES-14030: Boxer-konfiguration landar inte på enheter på grund av ett rött utropstecken på nyttolasten för e-postinställningar. 

 • RUGG-8732: Det går inte att spara vid tillägg av ett token för en andra enhet med samma enhetsinformation under enhetens livscykel.

 • SINST-175722: Molnanslutningstjänsten kan inte starta efter uppgradering till 2006.

20.5.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8187: När Hub-inställningar sparas verkar det ta bort licensnyckeln för Knox.

 • AMST-28356: Gå till Enhet>Enhetsuppdateringar. Det tar tid att läsa in sidan och följande fel visas: ”Något oväntat hände. Kontakta IT-administratören om problemet kvarstår.”

 • ARES-13962: Optimera SQL-procedurer. 

 • CRSVC-13317: I fliken åtgärder för efterlevnadspolicy fylls inte listrutan i för profil för blockering/borttagning av avslutade profiler, om den läggs till flera gånger. 

 • INTEL-22390: ETL Inledande export tog 8 timmar att slutföra i prestandamiljön. Det tog lång tid att exekvera lagrade procedurer DeviceInventory_InitialExport och WindowsPatch_InitialExport.

 • RUGG-8731: Lagrade procedurer avbryts eller tar längre vid publicering av 10 produkter till 500 000 enheter.

20.5.0.16 Korrigeringslösta problem
 • ARES-14156: Den överordnade SDK-profilen skickas inte till enheten när den flyttas från underordnad till överordnad organisationsgrupp.

20.5.0.17 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8210 När du publicerar en publik app från överordnad organisationsgrupp väljer den som standard den underordnade organisationsgruppens tilldelning. En smartgrupp hos en överordnad organisationsgrupp listas inte.

 • AMST-28550: Felloggarna för Azure AD-användarsökning har inte tillräckligt med kontext.

 • ARES-14193: Det går inte att logga in i katalogen trots att du angett giltiga autentiseringsuppgifter.

 • CRSVC-13797: Ta bort onödiga ContentLength och utfyllnadstecken i rubrik som svar. 

 • FCA-194211: Internet Explorer visar dublettalternativ i Enhetslistvy.

 • INTEL-22086: Det har noterats att borttagningshändelser skickas av ETL-processen för privata applikationer trots att det finns en motsvarande post för den i interrogator.applicationlist-tabellen med IsInstalled = 1.

20.5.0.19 Korrigeringslösta problem
 • ARES-14194: Förbättrat API-svar för appsökning. 

 • RUGG-8840: Optimal hantering av objekt för borttagning av innehåll från reläserverns Cloud Connector. 

 • RUGG-8841: Dubbletter av innehållstjänstobjekt (CSI) som skapats för den publicerade produkten. 

 • RUGG-8869: Ändring av begininstall bryter uploadChunk-flödet. 

20.5.0.21 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8324: Lagringsprocessutfrågare SparaTransaktionsInformation anropas mer än 100 gånger per sekund och har dessutom en stor skillnad mellan arbetstid och förfluten tid. 

 • AMST-28727: Incheckning utan varningar behandlas som ett okänt kommando av kommandon på användarnivå

 • AMST-28809: Windows-uppdateringsfliken saknas på sidan Enhetsinformation. 

 • AMST-28824: Förbättra loggning vid återkallelse av certifikat.

 • ARES-14394: VPN-profiler på sidan för tilldelning visar inte namnet på organisationsgruppen. 

 • ARES-14396: SmartGroup_LoadPreviewDeltaForFlexibleDeployment bör ta hänsyn till OS-version istället för DeviceOperatingSystemID. 

 • ARES-14446: Tilldelningar tas bort om du klickar på Spara innan tilldelningen läses in.

 • CMSVC-14023: API för enhetsanvändarinformation returnerar krypterade värden när kryptering är aktiverat. 

20.5.0.23 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8390: EnhancedWorkProfile Android-arbetsregistreringsläge som returnerades vid nya registreringar. 

 • ARES-14461: Det gick inte att avaktivera Tunnel-proxy för app i den anpassade SDK-profilen under proxyinställningar.

 • ARES-14539: När du publicerar en intern Android-app visar sidan Förhandsvisning av enheter profilägarens enheter. 

 • FCA-194463: Hög fördröjning under inläsning av Console-gränssnitt (kontrollpaneler, listvyer) efter uppgradering till UEM Console 2005. 

20.5.0.24 Korrigeringslösta problem
 • ARES-14675: Proxy-värden visas igen även när de har tagits bort.

 • FCA-194630: Prestandan hos den lagrade proceduren måste förbättras för att minska tidsåtgången och CPU-belastningen på databasservern.

20.5.0.25 Korrigeringslöst problem
 • AGGL-8546: Android förbättrar loggningen i SafetyNet-attestering vid felsökning.

   

20.5.0.27 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10937: iOS-enheter checkar kontinuerligt in då de söker efter tillgängliga OS-uppdateringar. 

20.5.0.28 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11149: Uppdatera API GET: "/api/mam/apps/purchased/search/? locationgroupid = {groupId} &pageSize = {pagesize}" för att returnera organisationsgruppens namn. 

 • CMSVC-14300: Visa korrekt felmeddelande vid förhandsgranskning av smart grupp.

 • CMSVC-14302: Problem med dubblettnyckel i förhandsvisningen av sproc smartGroup.SmartGroup_LoadDevicesByCriteria. 

20.5.0.30 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11202: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11215: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

 • ARES-16459: Uppdatera UEM API för att inkludera organisationsgruppsnamn i svar.

 • FCA-195180: Webbläsarna Firefox och Chrome slutar att svara när administratören väljer alla enheter på enhetslistvyns sida.

20.5.0.31 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11311: Ytterligare loggnings- och låsändringar för meddelandetjänst för säkerhetskopiering av APNSOutboundQueue. 

20.5.0.33 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-9173: Prestandaförbättringar för smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load. 

 • ARES-16948: Det gick inte att publicera applikationen eftersom tidsgränsen för deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp har överskridits. 

20.5.0.34 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-8344: DTR saknas efter att kunden uppgraderade miljön från 2003 (eller senare) till den senaste versionen av Console. 

 • ARES-16937: Standardinställningarna för Android-profiler skickas inte till enheterna när Hub läggs till som intern app i hierarkin för organisationsgrupper. 

 • MACOS-1800: PIN-kod för Hitta min Mac skickas inte med ett EraseDevice-kommando. 

20.5.0.35 Korrigeringslöst problem
 • ARES-17079: Installationsstatusen för tilldelad intern app för äldre Android-appar är ”Inte installerad i konsolen” trots att appen är installerad på enheten.

 • AGGL-9295: Massborttagning uppfyllde inte den konfigurerade massgränsen på grund av Android-hanteringsfilter. 

 • AGGL-9329: Efterlevnadsstatus kvarstår i ”väntar på efterlevnadskontroll”. 

 • AGGL-9331: Android-profiler visar borttagna vid registrering och fördröjning vid distribution efter registrering. 

 • AGGL-9333: Android-enheter har fastnat i "NotAvailable"-kompatibilitetsstatus när enhetshändelser hanteras i fel ordning. 

20.5.0.36 Korrigeringslösta problem
 • ATL-5607: Tidsstämpeln saknas i äldre korrigeringar, vilket gör att kontroller misslyckas. 

20.5.0.37 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-14591: Det tar lång tid att synkronisera användare och grupper från Active Directory till databasen vid synkronisering av användargrupper.

 • CMSVC-14592: Det uppstår fel vid synkronisering av användargrupper och en SQL-tidsgräns överskrids.

 • FCA-195544: Minska antal extraanrop från smartgruppskomponenter.

20.5.0.38 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-9465: SafetyNet-attestering för alla Android for Work-hanterade och COPE-enheter visas med gul triangel och skanning är ogiltig. Med muspekaren över ikonen visas ”Senaste lyckade skanning: Inga tidigare skanningsdata”. 

 • RUGG-9531: CSI-objekt bearbetas inte/produktleveransen avbryts. 

20.5.0.39 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18274: När man åtgärdar krypterings-/signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework vilka ingår i de senaste Windows-uppdateringarna.

20.5.0.40 Korrigeringslösta problem
 • CMSVC-14687: Gör tidsgränsen för sökningar i användarlistan anpassningsbar.

20.5.0.45 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11790: Intelligent Hub som driftsatts med VPP installeras inte automatiskt på DEP-registrerade enheter. 

 • CRSVC-19539: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd. 

20.5.0.46 Korrigeringslösta problem
 • ENRL-2736; Uppdatera värdet för operationen i tabellen dbo. DeviceAudit. 

 • ENRL-2766: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering. 

20.5.0.48 Korrigeringslösta problem
 • ARES-18456: Det gick inte att överföra XML för appkonfiguration för apptilldelningar.

20.5.0.49 Korrigeringslösta problem
 • ARES-18725: SQL-undantag - Körningstidsgränsen har överskridits.

20.5.0.50 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-12412: tomma nycklar genereras för TLSTrustedServerNames för iOS-Wi-Fi-profiler.

 • AGGL-10394: Android Legacy-profiler läggs till på arbetsprofilenheter.

20.5.0.52 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-12516: När du skickar en konfigurationsprofil genereras ett unikt nyttolast-ID.

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • FCA-193187​: Inkonsekvent beteende i funktionen Byt organisationsgrupp. 

  Om enheten inte är berättigad till byte av organisationsgrupp, får administratören inget meddelande om detta i åtgärden Byt organisationsgrupp.

  En tillfällig lösning är att administratören kan se felstatus för enhetsrörelsen i konsolens händelselogg.

 • FCA-193042: Körning av API-anrop för att skicka e-post till registrerade enheter fungerar inte som förväntat. 

  Om API:et (/mdm/devices/{id}/messages/email) används för att skicka e-post, levereras e-postmeddelandet som en enda rad.

  En tillfällig lösning är att använda UI-enhetens e-postfunktion i UEM Console. 

Apple
 • AAPP-9797: Sekretesswebbklipp och äldre kataloger kan inte installeras på anpassade registrerade DEP iPad-enheter på iPadOS 13 + i Workspace ONE UEM Console.

  Sekretesswebbklipp och äldre app Catalog-webbklipp installeras inte på DEP anpassade registrerade iPadOS-enheter i Workspace ONE UEM Console.

 • AAPP-9787: Det går inte att komma åt eller ändra det nya avsnittet under Hub-tjänsterna från Workspace ONE Access Console.

  Det går inte att komma åt eller ändra det nya avsnittet under Hub-tjänster från Workspace ONE Access Console om flera versioner av samma app finns i en organisationsgrupps struktur.

 • MACOS-61: Appkatalogen rapporterar felaktigt för några appar.

  Appens kataloginformation visas inte korrekt för vissa av apparna som mottas som en del av stickprovet från enheten. Huvudorsaken för detta är att app-ID och en del annan information kommer fram tomma. 

 • AAPP-10007: Vyn Enhetsinformation för fliken Böcker läses inte in när fler än en inköpt bok tilldelas till en iOS-enhet. 

  Om fler än en inköpt bok har tilldelats till en iOS-enhet kommer vyn Enhetsinformation på fliken Böcker inte att läsas in. 

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 
   

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

Applikationshantering
 • ARES-18677: Kunder som använder Boxer-applikationen kan inte ta emot certifikat för autentisering eller SMIME, särskilt om enheterna inte redan hade dessa certifikat före uppgraderingen.

  iOS- eller Android-enheter som använder Boxer-certifikat påverkas av problemet. Enheter som inte hade autentiseringen eller SMIME-certifikaten installerade före uppgraderingen får inga nyligen tillagda eller uppdaterade certifikat. Det här problemet påverkar endast nyligen registrerade enheter, medan befintliga enheter med installerade certifikat inte påverkas.

Innehållshantering
 • CMCM-188496: Det går inte att redigera filattribut från konsolen.

  Det går inte att redigera och spara synkroniserade filattribut för adminlagringsplatsen i konsolen. 

  En tillfällig lösning är att redigera filattributen direkt från lagringsplatsen. 

 • CMCM-188497​: Kryssrutan Content Gateway är inte markerad som standard för automatiska lagringsplatser när NFS/CMIS-lagringsplatsen är konfigurerad.

  Kryssrutan Content Gateway är inte aktiverad som standard för automatiska lagringsplatser när NFS/CMIS-lagringsplatsen är konfigurerad.

  En tillfällig lösning är att markera kryssrutan CG manuellt. 

 • CMCM-188954: SQL-tidsgräns vid försök att redigera och spara tilldelningar för innehåll. 

  Det går inte att spara innehållslageruppgifter i Console. Vid försök att spara lageruppgifterna visas meddelandet "Det gick inte att spara: Körningstidsgränsen har överskridits. Tidsgränsen överskreds innan åtgärden slutförts alternativt så svarar servern inte."

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i UEM Console-konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet. 

Windows
 • AMST-25507: Byt organisationsgrupp misslyckas när registreringsanvändaren inte är global. 

  Om du byter organisationsgrupp via en massåtgärd fastnar åtgärden när du byter från en grupp till en annan om registreringsanvändaren inte är på global nivå.

 • AMST-32922: Det går inte att installera Windows Desktop-appar som har lagts till med BSP på enheter.

  Problemet uppstår när du importerar BSP-appar för Windows Phone och det finns stöd för samma appar på Windows Desktop-plattformen och du importerar för Windows Desktop. Om du försöker göra det misslyckas installationen av BSP-appen i Windows Desktop.

 • AMST-22108: PPKG-registreringsupplevelsen tar längre tid än vanligt

  När du skapar en PPKG-fil bör gränsen för arbetsgruppstecken ställas in till 15. Om du gör det kommer PPKG-filen inte att tillämpas korrekt, och det går inte att tillämpa ett arbetsgruppsnamn alls när enhetens först öppnas, vilket gör att processen kan ta flera ytterligare minuter innan Windows startas.

  En tillfällig lösning är att se till att namnet på arbetsgruppen är kortare än 15 tecken.

 • AMST-26916: OEM-enheter och enhetsmodeller visas felaktigt. 

  När du skapar en smart grupp har vi möjlighet att välja OEM-tillverkare och modeller för Windows Desktop-plattformar. Men modellerna listas under OEM-tillverkare och vice versa.

  En tillfällig lösning är att skapa ett efterföljande enhets stickprov för rapporter med registrerade enheter på rätt sätt.

   

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon