VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerats 2007 samt en lista med lösta problem och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

Den här versionen är endast tillgänglig för våra SaaS-kunder i läget Senaste. Funktionerna och förbättringarna i denna version kommer att vara tillgängliga för våra kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar med nästa kundplacerade version. För mer information, se KB-artikeln

Nya funktioner i denna version

iOS

 • Nu är det säkrare att dela iPads för line-of-business och andra företag.
  Workspace ONE UEM erbjuder nu möjligheten att driftsätta delade iPads för företag. Alla kompatibla enheter som registrerats via Apple Business Manager kan nu driftsättas som en delad iPad och skapa unika datapartitioner med sitt hanterade Apple-ID eller en tillfällig session. Användarens data skyddas i partitionen, och användaren kommer endast att se de appar och profiler som den blivit tilldelad när de loggar in och ut ur enheten. Mer information finns i Delade iPads för företag.

Android

 • Stäng av säker start när du ställer in en PIN-kod för Android-enheter.
  Vi har lagt till ett nytt fält i lösenkodsprofilen så att du kan avaktivera säker start för användare när de ställer in en PIN-kod på Android-enheter. När funktionen är avaktiverad kommer användare inte att uppmanas att ange en PIN-kod för att starta om enheten, och enheter kan fortfarande användas som delade enheter utan problem. Funktionen kan implementeras med anpassad XML, och användargränssnittet för UEM Console uppdateras med en profiluppdatering i en senare version. Mer information finns i Enforce Passcode Settings.

Deponeringsgateway för autentisering

 • Det är nu ännu enklare att överföra SMIME-certifikat till Workspace ONE UEM för våra lokala iOS- och Android-användare. Deponeringsgateway för autentisering 1.3.0 är nu automatiserad via Workspace ONE UEM.
  När en enhet är registrerad skickas en händelse till din definierade webbhook, vilket uppmanar certifikatleverantören att överföra användarens certifikat till deponeringsgatewayen. När certifikatet är tillgängligt fyller deponeringsgatewayen för autentisering 1.3.0 profilen med obligatorisk information, krypterar enhetens profil varefter certifikatet tas bort från deponeringsgatewayen enligt konfigurerade inställningar. För mer information, se Deponeringsgateway för autentisering. För mer information, se Deponeringsgateway för autentisering.

Tunnel

 • Omdirigera trafik till en specifik HTTPS-proxy som finns bakom Tunnel.
  Nu kan du skapa en Tunnel-anslutning och autentisera till en utgående proxy som finns bakom Tunnel-gatewayen. Den här funktionen stöds endast av Tunnel SDK på iOS som används av Workspace ONE Web-appen. Mer information finns i Skapa enhetstrafikregler.

Windows

 • Avaktivera användaraviseringar när du installerar och tar bort appar på dina Windows 10-enheter.
  När du driftsätter vissa appar, t. ex. för säkerhet, infrastruktur eller ofta ändrade appar, kan du vilja förhindra att aviseringar visas för dina slutanvändare. Nu kan du välja att dölja installationsaviseringar för automatiskt distribuerade appar från Windows åtgärdscenter och installationsövervakaren i Intelligent Hub och Workspace ONE-appen. Mer information finns i Lägga till tilldelningar och policyer för dina Win32-appar.
 • Vi har uppdaterat SCEP-profilen för Windows Desktop.
  Vi har tagit bort kravet att ange certifikatutfärdare (CA:er) för att förbättra vår support för certifikatutfärdare för Windows 10. Du kan nu även använda SCEP-certifikat som använder storage area network-attribut med icke-AirWatch certifikatutfärdare. Systemet skickar de extra storage area network-attributen med certifikatförfrågan via SCEP-profilen. Hitta SCEP-profilen för Windows 10-enheter i Enheter > Profiler.
 • Vi har lagt till stöd för registrerat läge för Windows 10-enheter.
  Windows 10-enheter som registrerar med Workspace ONE Intelligent Hub eller OOBE kan också registrera utan MDM-hantering med registrerat läge. Registrerat läge kallas även hanteringsläge och du kan tilldela den här registreringsmetoden utifrån organisationsgrupp eller en smartgrupp. Hitta inställningarna för registrerat läge i Enheter > Enhetsinställningar > Enheter och Användare > Allmänt > Registrering >Hanteringsläge. Mer information finns i Registrera med registrerat läge.
 • Hämta, paketera och driftsätt de populäraste företagsapparna automatiskt i några få enkla steg med senaste Enterprise App Repository.
  Med Enterprise App Repository är det nu ännu enklare att lägga till och tilldela de vanligaste Windows-apparna. För mer information, se Add Applications from the Enterprise App Repository.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2007 Lösta problem
 • AAPP-10007: Vyn Enhetsinformation för fliken Böcker läses inte in när fler än en inköpt bok tilldelas till en iOS-enhet. 

 • AAPP-10023: Det går inte att skapa flera anpassade kommandon för en enhet.

 • AAPP-10251: Åtgärda API-logiken för beräkning av det totala antalet tillgängliga licenser.

 • AAPP-10530: Sidan för att spara inställningarna för eget namn efter att du aktiverat ”Ange ett anpassat namn för enheten” visar fel i Console från 2005 och senare. 

 • AGGL-7119: Profilen för Android-lösenordskoden utlöser Det gick inte att spara om en version läggs till utan att lösenkodsnyttolasten ändras.

 • AGGL-7219: Webbappar som kommer från Google Play rapporteras inte som installerade i enhetsinformationen och/eller enhetslistan på sidan med appinformation.

 • AGGL-7307: Registreringsanvändaren (för tillfället inloggad användare) skrivs över när konsolen synkroniserar enheten. 

 • AGGL-7387: Återkommande fel vid publicering av Android-appar när en ny smartgrupp läggs till.

 • AGGL-7690: Tecken för ny rad (\n) fungerar inte som förväntat för API-anrop för att skicka e-post till registrerade enheter.

 • AGGL-7915: Registreringen blockeras för alla modeller av Zebra-enheter.

 •  AGGL-8059: Det går ibland inte att installera profiler på registrerade Android-enheter.

 • AMST-25699: Antag att statusen för hanterad app blir Hanterad när appinstallationen fortfarande är i statusen för nytt hämtningsförsök på enheten.

 • AMST-27418: BIOS-samplingsdata rensas inte när enheter tas bort.

 • AMST-27501: Funktionen för reparation av hubb startar inte AirWatch-tjänsten när slutanvändaren avaktiverar den. 

 • AMST-27634:  Flera profiler för att publicera WinRT-enheter gav upphov till otillgängligt fel. 

 •  AMST-27748: Fliken Nätverk under enhetsinformation rapporterar flera olika IP-adresser för en enhet och rensar inte den gamla informationen.

 • AMST-27763: Appar/profiler skickas inte från Console. 

 • AMST-27782: Uppgradering av UEM console från 1909 till 2005 misslyckas med felmeddelandet. 

 • AMST-27816: Det anpassade enhetsnamnen uppdateras inte med enhetens rapporterade namn.

 • AMST-27882: Inga Windows-registreringar av kommandorader med grundläggande mellanlagring av användare fungerar med 2006 UEM console. 

 • ARES-11712: Om du exporterar listvyn för profiler visas felaktiga värden för konfigurationstyp. 

 • AMST-28057:Enhet > Enhetsuppdateringar fungerar inte som förväntat. Det tar tid att läsa in sidan och följande fel visas: ”Något oväntat hände. Om problemet kvarstår kontaktar du IT-administratören."

 • ARES-11844: api/mam/apps/internal/{applicationid}/uninstall utlöser borttagningskommandon för alla installerade enheter. 

 • ARES-11892: Fliken E-postinställningar på sidan för boxer-apptilldelning visar ett felmeddelande. 

 • ARES-12009: Det går inte att logga in i katalogen trots att du angett giltiga autentiseringsuppgifter. 

 • ARES-12133: Det går inte att lägga till en VPN- och EAS-resurs.

 • ARES-12447:  API för applikationsinformation genererar ibland ett internt serverfel.

 • ARES-12480: Loggen för borttagning av app visar felaktig tid för Senaste ändring, i konsolen.

 • ARES-12635: Den externa listan över mottagardomäner stödjer jokertecken och har en längdgräns.

 • ARES-12729: Det gick inte att komma åt sidan för säkerhetspolicyer i en organisationsgrupp med motstridiga policyer för geofencing 

 • ARES-12878: Datumformat ej lokaliserat för interna appar med spanska, tyska och australiska språkinställningar.

 • ARES-13051: Tilldelningssidan visar inte några tilldelningar om en av dem har en kopplad inaktiv VPP-licenspool.

 • ARES-13194: Installationsstatus för profiler visar inte poster när du klickar på Installera, Ej installerad eller Tilldelade nummer.

 • ARES-13268: Flera poster skapade för en app i tabellen Interrogator.applicationlist, vilket orsakar datafel i Intelligence. 

 • ARES-13332: Boxer-konfigurationen landar inte på enheter när signaturens teckengräns överskrids. 

 • ARES-13555: Prestandaförbättring för RecommendedExternalApplication_Search Procedure. 

 • ARES-13366: deviceProfile.UpdateStatusForAllDeviceProfiles blockeras vid kraftig konkurrens.

 • ARES-13367: deviceProfileDevicePoolSample_Save blockerad vid kraftig konkurrens.

 • CMCM-188557: Korrigera stavningen av Workspace One i Content Gateway-sektionen i Workspace ONE UEM console.

 • CMSVC-13334: AirWatch-administratörs konto kan tas bort av Console admin via API. 

 • CMSVC-13443: Med öppen LDAP-integration går det inte att dra in användare/grupper. 

 • CMSVC-13706: Undantag för CICO-flöde när taggar tas bort. 

 • CMSVC-13744: Användargränssnittet i UEM Console innehåller ett extra blanksteg i värdet för Användarinformation > E-postadress. 

 • CRSVC-11681: I fliken åtgärder för efterlevnadspolicy fylls inte listrutan i för profil för blockering/borttagning av avslutade profiler, om den läggs till flera gånger.

 • CRSVC-11853: Den generiska SCEP-mallen saknar kryssrutan för förnyelse.

 • CRSVC-12219: Händelseaviseringar skickar inte auktoriseringsrubriken när post-kommandon skickas. 

 • CRSVC-12352: DeviceActivationLockBypass_Load är en av de mest processorkrävande procedurerna när det gäller TotalWorkerTime.

 • CRSVC-12816: Filtypen för den beroende applikationen och anpassade skript returneras felaktigt från API för app-metadata.

 • ENRL-2048: Om slutanvändare av delade enheter bestämmer sig för att ändra lösenordskoden i SSP innan den går ut antar enheten utgångstiden för den organisationsgrupp den delade enheten hanteras från, i stället för den organisationsgrupp användaren hanteras från. 

 • FCA-192873: Sökfilter baserat på organisationsgrupp för telekomabonnemang för enhetstilldelning fungerar inte som förväntat. När du börjar skriva namn på organisationsgrupp uppdateras inte matchande organisationsgrupper. Andra filter såsom användargrupper fungerar som de ska.

 • FCA-193672: Listvyn för enheter läses in långsamt i början av arbetsdagen. 

 • FCA-193718: Antalet installerade applikationer på sidan Enhetssummering och App-fliken överensstämmer inte.

 • INTEL-17261: Android/iOS-krypteringsrapporter returnerar inte något värde.

 • INTEL-19229: Console-databasen | Enheter lämnas utanför InitialQueue/Entitylist vid uppdatering av enhetsjobb. 

 • MACOS-61: rapportering av metadata för macOS-app felaktig när appen inte har en paketidentifierare. 

 • MACOS-962: Kommandon för V2 API stödjer nu den obligatoriska "unlock_pin"-nyckeln för macOS-enhetslås och enhetsrensning. 

 • MACOS-1285: Kommandot installera bootstrap-paket köas inte. 

 • PPAT-7523: Problem med apphantering. Publika appar tas inte bort när Tunnel-tjänsten är konfigurerad. 

 • PPAT-7358: Interna serverfel uppstår under skicka till mikrotjänst från tunnelklient

 • RUGG-7199: Enheter anses inte tillämpliga även om regeln är tillåten hos några få operatörer. 

 • RUGG-8609: Ändra temporära tabeller till tabellvariabel i PolicyProductListSample_save Sproc. 

 • RUGG-7235: Mappar och bokmärken visas inte i Launcher-profilen när profilen sparas på nytt.

 • RUGG-7809: Kommandot Skapa Webbmappar tillåter inte en punkt som ett specialtecken. 

 • SINST-175714: Vid manuell uppgradering av molnanslutningen från version 20.5 till 20.7 startar inte tjänsten och genererar fel 1067.

20.7.0.1 Korrigeringslösta problem
 • ARES-13963 Flera poster skapade för en app i IAL-tabellen, vilket orsakar datafel i Workspace ONE Intelligence.

 • ARES-14000 Flytta inläsningsmetoden för enhetens status från SecureChannelEndpoint.ProcessSettingEndpoint.

 • ARES-14002: Tilldelningarna tas bort om du klickar på Spara innan du läser in tilldelningen.

 • CRSVC-13024: Proceduren deviceState. GpsLogSample_Load sparad resulterar i ett timeout-fel.

 • CRSVC-13025: Ersätt temporär tabell med en variabel tabell i sparade proceduren för enhetsstatus. 

 • CRSVC-13138: Flytta GPS-information från segmentet systeminformation. 

 • CMSVC-13932: Efter uppgradering till UEM Console 2006, misslyckas katalogbindningen med att binda användarnamn, antingen i UPN-format eller DN-format. 

 • FCA-193849: Proceduren mobileManagement. EnrollmentUser_DeviceGridSearch tar 30 sekunder.

20.7.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AMST-28342: maintenance.HealthAttestationCerts_Purge tar ca 3 timmar och avbryts.

 • AMST-28418: Det gick inte att köra proceduren DeviceModelDetailAndDeviceManufacturer_RemoveOrphan.

 • ARES-14091: Problem med produktionsprestanda för deviceProfile. DeviceProfileDevicePoolSample_Save. 

 • CMSVC-13951: Problem med produktionsprestanda för mobilemanagement.EnrollmentUser_Load_ByDeviceID

 • CRSVC-13139: Inkludera exempeltabell resulterar i proceduren Device_Load sparad för standardattribut.

 • CRSVC-13315: Det tar lång tid att läsa in inläsningsadaptrar för Databas | Enhet. 

 • ENRL-2139: Problem med produktionsprestanda för dbo.Device_LoadExtendedDetails.

 • FCA-194005: Optimera prestanda för DeviceMonthlyUsage_Save. 

20.7.0.3 Korrigeringslösta problem
 • MACOS-1407: När säkerhets-API används av MacBook sker en CPU-stegring på miljöns API-noder.

20.7.0.4 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8298: Borttagning av Android Work i publika applikationer gör att överflödiga kommandon för att ta bort applikationer ställs i kö. 

 • ARES-14155: Den överordnade SDK-profilen skickas inte till enheten när den flyttas från underordnad till överordnad organisationsgrupp.

 • FCA-194216: Internet Explorer visar dublettalternativ i Enhetslistvy. 

 • INTEL-22085: Borttagningshändelser skickas av ETL-processen för privata applikationer trots att det finns en motsvarande post för den i interrogator.applicationlist-tabellen med IsInstalled = 1. 

 • MACOS-1412: PIN-kod för Hitta min Mac skickas inte med ett EraseDevice-kommando.

20.7.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10699: Prestandaproblem med lagrad procedur för FindApplicationsByDevice.

 • AAPP-10700: Prestandaproblem med lagrad procedur för Scheduler_LoadByUnique.

 • AGGL-8322: Prestandaproblem med lagrad procedur för interrogator.SaveTransactionInformation. 

 • AMST-28782: Aktivera stöd för arkiverade certifikat via deponeringstjänsten. 

 • CRSVC-14052: Lägg till telemetri så att vi kan skapa en kontrollpanel för att övervaka de typer av nyttolaster som kommer in i den säkra kanalens slutpunkt. 

20.7.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-8384: Aktivera EnhancedWorkProfileFeatureFlag. 

 • FCA-194538: Hög fördröjning under inläsning av Console-gränssnitt (kontrollpaneler, listvyer) efter uppgradering till UEM Console 2005. 

20.7.0.8 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10935: iOS-enheter checkar kontinuerligt in då de söker efter tillgängliga OS-uppdateringar.

20.7.0.9 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11200: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

 • AAPP-11213: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

20.7.0.10 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-8342: DTR saknas efter att kunden uppgraderade miljön från 2003 (eller senare) till den senaste versionen av Console. 

20.7.0.11 Korrigeringslösta problem
 • ATL-5605: Tidsstämpeln saknas i äldre korrigeringar, vilket gör att kontroller misslyckas. 

Lösta problem i programkorrigering 20.7.0.12
 • CRSVC-18457: När man åtgärdar krypterings-/signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework vilka ingår i de senaste Windows-uppdateringarna.

20.7.0.13 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19537 : Alla certifikat är i okänt tillstånd

20.7.0.14 Korrigeringslösta problem
 • ENRL-2764: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering. 

20.7.0.15 Korrigeringslösta problem
 • FCA-198258: Externt rapporterad säkerhetssårbarhet (Workspace ONE REST-API:t för slutpunkts-DDoS-attacker).

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • ARES-13419: Den överordnade SDK-profilen skickas inte till enheten när den flyttas från underordnad till överordnad organisationsgrupp. 

  Om en enhet som är registrerad i underordnad organisationsgrupp med SDK-profil flyttas till en överordnad organisationsgrupp med SDK-profil skickas inte den överordnade SDK-profilen till enheten. Hubben speglar inte heller den uppdaterade SDK-profilen

  Som en tillfällig lösning kan du redigera profilen och publicera på nytt.

Chrome OS
 • AGGL-7863: Migrering av DA-enheter till PO-enheter med DA2PO-verktyget sparar inte Google-användar-ID för användare i stängda nätverk där endast enhetsägaren är inställd som AOSP (slutet nätverk)

  När du använder DA2PO-verktyget i det stängda nätverkets UEM-konsol för att migrera äldre Android-enheter till Android Enterprise, fylls Google-användar-ID i för profilägarens enheter när enhetsägarens inställning är konfigurerad för AOSP (slutet nätverk). Det innebär att alla PO-enheter som migreras i ett stängt nätverk inte driftsätts med publika appar

Innehållshantering
 • CMCM-188709: Lägg till beskrivning av medieinformation visas under anteckningar. 

  Lägg till ny beskrivning av medieinformation visas under anteckningar och inte i fältet för beskrivning. 

 • CMCM-188713: Tilldelningar av grupper med flera användare till innehåll leder till att dubblettposter infogas i tabellen för temporära poster.

  Hanterat innehåll misslyckas vid användargruppstilldelningar vid kantsituationer. 

  Som tillfällig lösning kan du avaktivera ContentDeviceStateIntegrationFeatureFlag. 

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet.  

Windows
 • AMST-26955: Kioskprofilen respekterar inte kommatecken i den exekverbara sökvägen.

  Kioskprofilen respekterar inte kommatecken i den exekverbara sökvägen och vi kan därför inte ange den korrekta exekverbara sökvägen till applikationen för kioskprofilen. Om det finns kommatecken ”,” i applikationens exekverbara sökväg delas sökvägen upp i två och delen efter kommatecknet hamnar i en ny flik 

  Som en tillfällig lösning kan du använda XML-import för profilen.

 • AMST-32922: Det går inte att installera Windows Desktop-appar som har lagts till med BSP på enheter.

  Problemet uppstår när du importerar BSP-appar för Windows Phone och det finns stöd för samma appar på Windows Desktop-plattformen och du importerar för Windows Desktop. Om du försöker göra det misslyckas installationen av BSP-appen i Windows Desktop.

Apple
 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon