Publicerades den 8 mars 2021

VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerats i 2102 samt en lista med lösta problem och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln

Nya funktioner i denna version

Android

 • Vi har förbättrat UEM Console och aktiverat funktionen Rensa lösenkod med hjälp av direktstart.
  Appar körs inte i direktstartsläge som standard, dvs. när enheten är påslagen, men användaren inte har låst upp enheten. Vi har gjort vissa ändringar i UEM Console som gör att du kan skicka ett Rensa lösenkod-kommando med Workspace ONE Intelligent Hub för Android medan enheterna är i direktstartsläge. Direktstart är endast tillgängligt för Android 7.0 och enheter som har stöd för en specifik typ av filbaserad kryptering. Mer information finns i Hantering av Android-enheter
 • Vi har lagt till ett inbyggt gränssnitt för att du ska kunna använda dina Android-enheter som delade enheter. 
  Om du använder den inbyggda Androd-incheckningen/-utcheckningen finns det stöd för enklare användningsfall eftersom du inte behöver anpassa Launcher lika mycket. Du kan skapa sekundära användare, använda enkel varumärkesanpassning, implementera begränsningar och begränsa appar.
  Mer information finns i Konfigurera delade Android-enheter för skiftarbetare

Chrome OS

 • Låt flera användare dela samma enhet inom organisationen på ett säkert sätt.
  Med hanterade gästsessioner kan du nu använda dina enheter som delade enheter bland flera användare i organisationen. Det gör att Chromebook kan logga in och ut som delad användare och olika användare kan säkert dela samma enhet för webbsurfning, inventeringssökning, jobbansökningar eller prov. Delade användare har begränsad åtkomst till enheten och data kan inte delas mellan sessioner. Mer information finns i avsnittet Kiosk i Chrome OS-profilhantering

Freestyle

 • Teknisk förhandsvisning: Schemalägg resursinstallationer när det passar dig.
  Tiden det tar att uppdatera enheter med hämtningsbart innehåll såsom appar kan vara lång och enhetens prestanda under den här tiden är ofta minst sagt dålig. Med funktionen Time Window kan du schemalägga uppdateringar utanför rusningstid med lokal tid på enheten. Du behöver inte längre välja mellan att uppdatera enheten och vara produktiv.
  Obs! Time Windows kan endast tillämpas på Freestyle-arbetsflöden. De tekniska funktionerna som förhandsvisas är inte fullständigt testade och vissa funktioner kanske inte fungerar som förväntat. Förhandsvisningen hjälper Workspace ONE UEM att förbättra nuvarande funktionalitet och utveckla framtida förbättringar. Mer information finns i Teknisk förhandsvisning: Skapa ett Time Window och tilldela det till enheter

iOS

 • Köp och driftsätt publika appar till dina hanterade tvOS-enheter.
  Nu kan du synkronisera, tilldela och driftsätta tvOS-applicenser i Workspace ONE UEM Console. Alla tillgängliga inställningar för iOS-appar, inklusive installation, konfiguration, uppdatering och borttagning, gäller nu även för driftsättning av publika appar. Mer information finns i Offentlig applikationshantering (tvOS).
 • Vill du kontrollera vilken tidszon som är inställd på dina Apple-enheter för att utvärdera eventuella ändringar? Nu kan du övervaka tidszonen på dina Apple-enheter i UEM-konsolen. 
  Du kan spåra tidszonen som rapporteras av iOS-, macOS- och tvOS-enheter i Workspace ONE UEM-konsolen under Enhetsinformation.

Rugged

 • RSCC (Relay Server Cloud Connector) 3.1.1 fungerar som ren pull-tjänst
  Den senaste versionen av RSCC, 3.1.1, har uppdaterats för att fungera korrekt som en pull-tjänst, och se till att hämta nästa manifest när det har gjort ett "get config"-anrop. Mer information finns i Konfigurera Cloud Connector för en reläserver

Tunnel

 • Växla mellan tunnel per app och full enhetstunnel. 
  Om du väljer tunnel per app kommer endast den applikation som konfigurerats för VPN att beaktas och åtgärden vidtas baserat på destinationens FQDN/IP. Om du bestämmer dig för full enhetstunnel dirigeras all applikationstrafik från enheten via en krypterad tunnel till företagets datacenter baserat på destinationens FQDN/IP. Mer information finns i Konfigurera nätverkstrafikregler för tunnel per app
  Obs! För närvarande har vi endast stöd för full enhetstunnel på Windows Tunnel Desktop Client 2.1 och senare.

Windows

 • Använd Autopilot-integreringen i Workspace ONE UEM för att driftsätta domänanslutning både för molnanvändare och lokala användare. 
  Nu har vi integrerat Microsoft Autopilot med Workspace ONE UEM med stöd för hybriddomänanslutning. Med den nya integreringen kan du kombinera den lokala domänanslutningsprocessen i Workspace ONE UEM med Autopilots enhetskonfigurationer som ställts in i Azure. För mer information om hur du ställer in integreringen, se Integration med Microsoft Autopilot

 • Få e-post- och console-meddelanden när en ny version av en befintlig app i katalogen blir tillgänglig.
  Nu kan du klicka på ”Lägg till applikation” från konsolmeddelandet så går du automatiskt igenom stegen för att uppdatera och distribuera den nya versionen av appen. Du kan också aktivera notiser för befintliga EAR-appar genom att ändra dem från sektionen Appar och Böcker. Mer information finns i Överför och konfigurera Win32-filer för distribution av programvara.

 • Vi har tagit bort användardata för Windows Desktop-användarprofilen. 
  Vi har tagit bort användardataprofilen från Workspace ONE UEM Console. 

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2102 Lösta problem
 • AAPP-9795: Sidan iOS-hanterade inställningar har ändrats till sidan ”Hanterade inställningar begärd”.

 • AAPP-11248: Den lagrade proceduren deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment påverkar databasservern.    

 • AAPP-11279: Enhetsmodellens dirigeringsskript har inkonsekvent information för iPads.

 • AAPP-11350: Ohanterad profil tas bort när samma profil utan tilldelning skickas via UEM-konsolen och tas bort. 

 • AAPP-11501: Fliken Uppdateringar för enhetsinformation kraschar för Apple-enheter.

 • AAPP-11625: Frekvensen för VppUsersSchedulerNotVisited är mycket hög.

 • AAPP-11679: REST API-anropet skapar inte en Workspace ONE Assist-session för iOS-enheter.

 • AGGL-6949: TempDB-enheten börjar bli full på grund av smartgroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load.

 • AGGL-8256: Appbeskrivning saknas för mobilappar.

 • AGGL-8686: UEM Console kan inte rensa gamla väntande data för systemuppdatering när ett standardvärde skickas från agenten.

 • AGGL-8957: Massborttagning uppfyller inte den konfigurerade massgränsen på grund av Android-hanteringsfiltret.

 • AGGL-9019: Det går inte att lägga till en applikationstilldelning när tilldelningsnamnet har hakparenteser eller klammerparenteser. Sidan kraschar med ett fel.

 • AGGL-9317: Appar och profiler tas bort när slutanvändaren checkar ut från en robust Android Rugged-enhet.

 • AGGL-9395: Det gick inte att skicka ett push-meddelande till Android-enheten från appinformationssidan.

 • AMST-29635: Definierande kriterier tas bort av API-anrop i den interna appen.

 • AMST-30298: Det gick inte att skapa en Windows-applikation via API med den faktiska filversionen.

 • AMST-30670: Versaler i byggversionen av Windows AppListSample leder till att versionshashen inte matchar (EXE/ZIP-uppdatering).

 • AMST-30814: Nyligen skapade administratörsroller med fullständig behörighet visar inte inställningarna för ”Windows Desktop”.

 • AMST-30847: ”Inte konfigurerade” inställningar i Windows-begränsningsprofilen sparar inte värdet på profilen.

 • AMST-30923: Sensorresultaten visas inte på sensorfliken.

 • AMST-31155: Fel program-ID för Windows 10 20H2-enheter skickas från profilen F5 Edge VPN.

 • AMST-31388: Visningsnamn ändras i felsökningshändelser.

 • AMST-31376: BitLocker-nyckeln saknas från UEM Console.

 • AMST-31435: Efter uppdatering av konsolen från 2010 till 2101 fastnar användarsammanhangskommandot i kön.

 • AMST-31493: Efterlevnadskrypteringspolicyn för Windows 10-enheter misslyckas endast för registrerade enheter när BitLocker-policyn uppdateras till den senaste versionen.

 • AMST-31061: Det går inte att redigera den anpassade konfigurations-XML:n för Windows VPN-profilen.

 • AMST-31450: Tvinga återställning av BIOS-lösenordet ändras till AVAKTIVERAT och det går inte att ändra det till AKTIVERAT.

 • ARES-7519: Bilder som överförts för surfplattor och mobiler filtreras inte för interna appar.

 • ARES-7835: Hämtar inte uppslagsfältet DeviceUDID {DeviceUid} från den publicerade appCatalog-webbklippet eller bokmärkesprofilen i Workspace ONE WEB.

 • ARES-16057: Uppslagsvärden som lagts till från alternativet Lägg till när anpassade mallar skapas genom att kopiera till standardmallarna för applikationskategorin åtgärdas inte.

 • ARES-16681: SCEP-profilen för Windows fungerar inte när en proxy är aktiverad.

 • ARES-16710: Förbättrade prestanda för ApplicationList_Save_V2.

 • ARES-16857: Det gick inte att publicera applikationen eftersom tidsgränsen för ”deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp” har överskridits.

 • ARES-16872: Åtgärden ”Släpp till enheter” vid Borttagning av appar loggar vid ett fåtal appfel med meddelandet ”Åtkomst nekad, dörr är låst”.

 • ARES-16873: CreateInternalApp valideras inte när applikations-BLOB skapas med rätt modul.

 • ARES-16919: Installerad status i profillistexporten returnerar alltid värden 0/0/0.

 • ARES-17056: Snabb översikt över installerat antal iOS-appar når tidsgränsen för vissa appar med stora tilldelningar.

 • ARES-17099: Åtkomst till tilldelad eller installerad appinformation för enheter i organisationsgrupper på samma nivå.

 • CMCM-188880: Sparad EnterpriseContent.ContentRepository_Search-procedur anropas ~3 000 gånger på en timme.

 • CMCM-188898: Sökprestanda för innehållskategorier fördröjs efter UEM-uppgradering till 20.10.

 • CMCM-188925: Kan hämta Workspace ONE-hanterat innehåll från organisationsgruppen på samma nivå.

 • CMCM-188958: Filservrar är inte synliga med MCM-licensering.

 • CMEM-186217:  Åtgärden ”Kör efterlevnadskontroll” misslyckas när ett fel uppstår när man försöker komma åt enhetsdata.

 • CMSVC-13695: Borttagning av console-administratör resulterar i ett fel när administratören har en lång e-postadress.

 • CMSVC-14140: Händelsen registreras inte när en administratör ändrar en tilldelning av taggar för en enhet.

 • CMSVC-14208: Batchimport av användargrupper återspeglar inte namnet.

 • CMSVC-14457: Prestandaproblem med den sparade proceduren smartGroup.SmartGroupThumbprint_Save_V4.

 • CMSVC-14458: Sidan Listvy för administratörer läses inte in.

 • CMSVC-14562: Felkoden som beskrivs i API Explorer för V2 API – DELETE/users/ {uuid} är inte korrekt. Det står att felkoden är ”6290”, men den är ”6198”.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch har en implementerad Swagger-konsol som är sårbar för DOM XSS.

 • CRSVC-15193: Svarsrubriker ”X-RateLimit-Reset” för Rest API-värde.

 • CRSVC-16021: CertificateStatus_LoadBySerialNumber orsakar långa väntetider och belastar processorn, vilket resulterar i försämrade prestanda.

 • CRSVC-16038: Alternativet Tidsschema är inte tillgängligt när rolladministratören med all skrivåtkomst är inloggad via UEM Console.

 • CRSVC-16324: Dubbla anrop görs till API.

 • CRSVC-16470: Rollen Skrivskyddad har åtkomst till åtgärder som inte får finnas.

 • CRSVC-16611: SystemCode_DeleteAllObsolete misslyckas med FK-referensfel under databasuppgraderingen. 

 • CRSVC-16890: Policyn för senaste säkerhetsbristskanning visar icke överensstämmande iOS-enheter i UEM-konsolen.

 • CRSVC-17365: Baslinjerapporter filtrerar inte resultat för överensstämmanderesultat.

 • CRSVC-17471: Fel dataformat visas i meddelandemallen.

 • CRSVC-17954: Kommandot för slutförd iOS DEP MDM-registrering har inte genererats.

 • CRSVC-17494: Värdet eventDataList i API:et EventLog för enheter returnerar ett tomt värde.

 • CRSVC-17807: CA-anslutningar misslyckades.

 • CRSVC-17979: Certifikat som överförs via API:et UploadSmimeCerts misslyckas regelbundet.

 • FCA-195058: Det går inte att visa rapportprenumerationer som är större än sidstorleken.

 • FCA-195127:  Firefox-webbläsaren visar en osäker sida för /MyDevice/Login.

 • FCA-195246: Tidsgränsen för Notification_LoadCount vid körning i API har överskridits.

 • FCA-195357: Flera dubblettposter har setts i rapporten Information om användning av enhet.

 • FCA-195384: Applikationshanteringsrollen bryts när resurser har introducerats.

 • FCA-195407: Det går inte att ladda vyn med enhetsinformation under vissa omständigheter.

 • FCA-195481: EAP Wi-Fi kan inte ansluta på AE Android-enheter när vi omregistrerar enheten utan att ta bort den gamla enhetsposten från UEM Console.

 • FCA-195486: Det gick inte att ta bort enheter i grupp

 • FCA-195527: Åtkomst till användarens e-postadress för enheter i organisationsgrupper på samma nivå.

 • FCA-195752: API:et V3 GET/devices/search returnerar alltid enhets-ID:t som 0.

 • INTEL-19803: Ta bort sekretesskontroll från det befintliga IP-adressfältet och introducera ett nytt fält för offentlig IP-adress.

 • LUEM-169: Aritmetiska överspillsfel inträffar på grund av datatypsinkonsekvens i Device_Load.

 • LUEM-180: Det gick inte att hitta UEM Consoles startsida.

 • MACOS-1710: Skrivskyddade roller har åtgärder som inte får vara tillgängliga för att installera Intelligent Hub för macOS.

 • MACOS-1823: Fling för "Workspace ONE mobileconfig import" har slutat fungera i UEM 20.11.

 • MACOS-1965: Sensorer returnerar inte data till UEM Console.

 • MACOS-1972: AvailableOSUpdate-förfrågan förhindrar uppdateringar av macOS 11.2.

 • PPAT-8407: Det går inte att kopiera en VPN-profil.

 • PPAT-8412: Uppgraderingen misslyckas med att uppgradera databasen på grund av främmande nyckelrestriktioner i tabellerna som lagrar tunnel-konfiguration och systemkoddata.

 • PPAT-8508: Det gick inte att spara Tunnel-konfigurationen.

 • RUGG-8596: Driftsättning av en nyttolast för Wi-Fi med en certifikatprofil till en Zebra-skrivare ansluter inte till Wi-Fi. 

 • RUGG-9305: REST API på en batchbearbetning misslyckas med felkoden 500.

 • RUGG-9353: Databasuppgraderingen misslyckas med ett fel om främmande nyckelrestriktioner.

 • RUGG-9367: Det går ibland inte att ta bort Android-produkter.

 • RUGG-9456: UEM skickar inte detaljerade sessionshändelser om Workspace ONE Assist till UEM eller Syslog.

 •  RUGG-9520: Produktleveransen har stoppats eller obehandlade CSI-objekt.

 • RUGG-9577: Det gick inte att starta Windows Remote Assist i obevakat läge med appversionen 2011 på AAD-anslutna datorer.

 • RUGG-9585 – Filer kan ibland inte hämtas från CDN när CDNEnabledForProvisioningProduct Systemcode är aktiverat.

 • RUGG-9575 – Hantera aritmetiskt överspillsundantag i handlemanifest-flödet.

 • RUGG-9537 – Förbjudet fel på RSCC vid kontakt av ContentPull när filer hämtas från CDN.

 • RUGG-9655 – Fel vid anslutning till FTPS-servern.

21.2.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11775: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av att en SQL-tidsgräns överskrids.

 • AAPP-11789: Intelligent Hub som driftsatts med VPP installeras inte automatiskt på DEP-registrerade enheter. 

 • AGGL-9645: Efterlevnadsstatusen visar "Inte tillgänglig" i enhetslistvyn, vilket orsakar problem med enkel inloggning vid åtkomst. 

 • AMST-31918: Efterlevnadsstatusen visas som "Inte tillgänglig" för OOBE-registrerade enheter.

 • AMST-32029: OOBE-registrering går inte igenom för enheter. 

 • ARES-17705: Det krävs ett orderattribut för parametern ApplistSample för att undvika att värden uppdateras i fel kolumner. 

 • CMSVC-14780: Förbättrade prestanda vid tillägg/uppdatering och ändring av LG för användar-API för registrering. 

 • CRSVC-19088: Tvinga ominstallation av EG-profiler gör att andra profiler hamnar i vänteläge i konsolen. 

21.2.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11838: Åtgärda tillgänglighetstyp så att den omfattar Ipad-enheter om modellen som stöds är endast Iphone. 

21.2.0.3 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19532: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd.

21.2.0.4 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-8697: Det uppstår fel när tunnelkonfigurationen sparas på grund av fel i tunnelmikrotjänsten. 

 • CRSVC-19611: Deponeringsgateway som autentiseringsuppgift med Exchange Server-profil. 

 • CRSVC-20033: Det går inte att skicka Apple EG-profil till enheten eftersom den har fastnat i Väntar på information. 

 • AGGL-9699: En VMware Tunnel-profil som publicerar tar lång tid att lägga till kommandon när den är i statusen Kvarhållen. 

 • AGGL-9698 Per app visas inte som tillåtlistad i Tunnel-appen.

 • CMSVC-14821: CSV-inmatning tillåts vid batchimportering av användare, administratörer och enheter. 

 • MACOS-2108: Knappen Exportera fungerar inte i Enhetsinformation -> fliken Sensorer. 

 • FCA-196339: Det går inte att ta bort enheten när det inte finns någon associerad registreringsanvändare. 

 • CMSVC-14761: Registreringsanvändare skapas/uppdateras med domänen som en tom sträng istället för ett null-värde. 

21.2.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11789: Intelligent Hub som driftsatts med VPP installeras inte automatiskt på DEP-registrerade enheter.

 • AAPP-11807: Hanteringsalternativen för Workspace ONE Hub för iOS-registrerade enheter saknas. 

 • AAPP-11889: Tilldelning av publika iOS-appar har tagits bort när appens tillgänglighetstyp har uppdaterats till TVOS-stöd

 • ARES-17983: När du har sparat och publicerat ändringen utlöser inte den anpassade SDK-profilen kommandokön för installeringsprofil.

 • CMEM-186301: API för enhetspolicyer rapporterar felaktiga data.

 • CRSVC-20147: Klientcertifikat pushas inte efter uppgradering till 2102 om mallen innehåller en sökning på UserDistinguishedName.

 • RUGG-9672: Produktantalet visas alltid som 0 via API GET-förfrågan om du använder UEM Console 2005-versionen eller senare.

 • RUGG-9673: Om du klickar på beroendeknappen på produkter visas ett felmeddelande.

21.2.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AMST-32271: Sidan För enhetsuppdatering som visar uppdateringar för alla innehavare. 

 • CRSVC-20233: Problem med begränsning hittades under prestandatest. 

21.2.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11886: Avaktivering av aktiveringslås fungerar inte för dubbel-SIM-enheter.

 • AAPP-11911: PIV-D kan inte hämta härledda Xtec-autentiseringsuppgifter (iOS). 

 • AGGL-9819: Äldre appkatalog är inte tillgänglig i Hub när en enhet byter oganisationsgrupper. 

 • AGGL-9820: UEM-servrar returnerar ibland svar långsamt för /API/mam/apps/{deviceUdid}/{appId}/{appType}/{deviceType} API. 

 • AMST-32282: Windows Desktop-enheter med V2-agenten och en enda icke-krypterad enhet uppfyller inte Bitlockerpolicyn SystemDriveNotEncrypted. 

 • CMEM-186316: Tillåtlista/Blockeralista fungerar inte korrekt på ohanterade poster i listvyn för e-post. 

 • CRSVC-20184: Endast certifikat som visas baseras på giltighetstiden som anges i certifikatmallen. Om certifikatet förfaller om 14 dagar och automatisk förnyelse i certifikatmallen är inställd på 14 dagar eller senare kommer certifikatet att visas. 

 • CRSVC-20257: Funktionsflaggan Ramverk kan inte hantera fel från cachen.

21.2.0.8 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11903: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av SQL-undantag. 

 • AAPP-11909: Skapa ett unikt nyttolast-ID i konfigurationsprofilen vid push. 

 • AAPP-11959: Fördröjning för selektiv applista för sampel. 

 • AAPP-11966: Felaktigt antal SIM-kort som visas i Enhetsinformation för iOS-enheter. 

 • ARES-18099: Det gick inte att spara XML-konfigurationer under anpassade inställningar på SDK-profilen. Fel "Ogiltigt JSON-format". 

 • ENRL-2759: Validering och felhantering av användarindata under steg för webbregistrering. 

 • CMSVC-14878: Navigering på sidan Tilldelningsgrupp är gråtonad. 

 • MACOS-2129: XML som genereras har en tom matris för nyckeln OnDemandRules för F5-åtkomst i VPN-typ.

 • MACOS-2140: Dela 21.04 macOS Intelligent Hub till UEM-konsol. 

21.2.0.9 Korrigeringslösta problem
 • ARES-18249: Uppslagsvariabeln {EmailAddressPrompt} för iOS EAS-profil väljer inte det värde som anges i SSP. 

 • CRSVC-20697: StagedSmimeCertificatePayload i databasen är inställt på 0x istället för NULL, vilket orsakade ett problem vid hämtning av certifikat från EG. 

 • CMEM-186331: Brevlådesynkronisering fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-12016: Pushmeddelanden för iOS fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-9886: Profiler med tomma användarcertifikat ska inte kunna skickas till enheten.

 • CRSVC-20702: Lägg till en tröskel för parallella anrop i migreringsverktyg för enhetsstatus. 

21.2.0.10 Korrigeringslösta problem
 • AMST-32454: Dataplattformstjänsten var låst.

21.2.0.11 Korrigeringslösta problem
 • AMST-32553: Migreringsskript för att infoga saknade återställningsnycklar från tabellen DiskEncryptionSample. 

 • AMST-32572: AssetNumber får inte en lösning i namnformat.

 • ARES-18458: Globaliseringsfix för GreenBox API för att hämta applikationsinformationen.

 • ARES-18476: Inkonsekvens i appstorlek mellan listvy och detaljvy för interna appar.

 • CRSVC-21079: Det går inte att publicera appen när du lägger till en ny version av applikationen.

21.2.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-9972: Ändra logik för certifikatverifiering och lägg till ytterligare loggning.

 • CRSVC-21081: Kan ta bort smartgrupp som är associerad med ett aktivt arbetsflöde.

 • CRSVC-21323: Visa appinformation > Driftsättningsstatuskort som visar arbetsflödestypen AWEntitySmartGroupAssignmentMap-poster.

 • ENRL-2819: Befintliga enhetsposter i ett oregistrerat tillstånd i UEM Console kan inte omregistreras förrän enhetsposten har tagits bort.

 • INTEL-30052: Fältet Tillverkarnamn fylls inte i för alla enheter.
   

21.2.0.13 Korrigeringslösta problem
 • AMST-32681: Felaktiga rapporter från DeviceReportedName vid vissa tillfällen vilket medför att SubjectName blir fel för skickade certifikat.

 • CRSVC-21322: Uppdaterade migreringsverktyget för att skapa enheter med nya innehavare.

 • CRSVC-21578: Det gick inte att ladda listvyn för enheter.

 • MACOS-2233: Alternativet Installera Intelligent Hub för macOS är inte tillgängligt.

 • PPAT-9164: Händelser utlöses inte när enhetsefterlevnadsstatus ändras från PendingComplianceCheck.

21.2.0.14 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-12167 Intelligent Hub skickar inte platsdata och geofencing fungerar inte som förväntat.

 • ARES-18723 Användare ändrade meddelandet i iOS Hub efter konsoluppgraderingen till 2102

 • CMSVC-15166 Massgränser bör inte returnera 403

 • ENRL-2864 Det går inte att registrera enheter med macOS Big Sur när en begränsningspolicy för OS-version är konfigurerad

 • FCA-197667 Exporter av listvyn för enheter misslyckas på grund av att tidsgränsen överskrids

21.2.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AMST-33027: Tidsgränsen för exporten av enhetslistvyn har överskridits.

 • AMST-33138: Inläsning av skripttilldelning genererar ett fel när skripttilldelningsnamnet är längre än 64 tecken.

21.2.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11909: Skapa ett unikt nyttolast-ID i konfigurationsprofilen vid push.

 • AGGL-10361: Förbättrade enhetsåtgärder för arbetsprofil bör stödja ändring eller rensning av lösenkod för Work.

 • AMST-33160: Prestandastatistik för grencache saknas i Consoles användargränssnitt.

 • RUGG-9936: LocationGroup-rensning misslyckades på grund av rensning av utgångna exempeldata.

21.2.0.17 Korrigeringslösta problem
 • CMEM-186444: Ett fel inträffade vid anrop till enhetens tillståndstjänst.

 • CMEM-186445: Lägg till kontroller för att undvika att undantag bubblas upp när enhetens tillståndstjänst förbrukas.

 • CRSVC-23107: SIM-kortet hittades inte på sidan för enhetssammanfattning.

21.2.0.18 Korrigeringslösta problem
 • ENRL-3005: Databasproblem.

 • CMSVC-15365: Det gick inte att skapa AD-administratörskontot i den underordnade organisationsgruppen.

 • AAPP-12454: Lagrad procedur som sätter CPU för databasserver.

 • AGGL-10486: Anpassat namn ändras på Android-enheter med CICO.

21.2.0.19 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-12435: iOS VPN-profilen IKEv2 kan inte spara EAP-inställningarna.

 • ARES-19825: Överträdelse av primär nyckel-restriktion.

21.2.0.20 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-10614: Appkatalogprofilen landar inte efter DA->PO-migrering.

 • CMSVC-15505: Måste logga användar-ID för registrering i sammanfogning av användargrupp.

21.2.0.21 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-12615: Registrering misslyckas för användarscenariot med anpassad DEP-registrering och proxyautentisering. 

21.2.0.22 Korrigeringslösta problem
 • CMCM-189354: Det går inte att navigera till den tredje mappnivån i NFS-arkiv i UEM-konsolen.

21.2.0.23 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34103: Användningsvillkoren för OOBE måste få plats på skärmen.

 • ARES-20524: Det finns anrop till CDNProvider som inte ska läsa från cachen vid skapande av nya blob:ar.

 • AGGL-10813: Fördefinierade systemappar orsakar kritisk bandbreddsanvändning för DS vid hämtning. 

21.2.0.24 Korrigeringslösta problem
 • CMCM-189388: Skicka anpassade AD-attribut till CG för CBA-autentisering.

21.2.0.26 Korrigeringslöst problem
 • RUGG-10356:  Zebra-enheter – Proxyinställningar som har konfigurerats som en del av Wi-Fi-mellanlagringsprofilen (Workspace ONE UEM) tillämpas inte och därför misslyckas registreringen.

21.2.0.27 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-25526: Ta bort användning av den krypterade URL-frågeparametern.

21.2.0.29 Korrigeringslösta problem
 • FCA-200865: Uppdatera uppdaterings-API för SKUORDER för att tillåta att grundläggande Freestyle-SKU läggs till i äldre UEM-versioner.

21.2.0.32 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-27213: Uppdatera anspråk "org_location_group_id" för att använda kund OrganizationgroupId där anmälan används istället för global OrganizationgroupId.

 • RUGG-10568: [SPIKE] Undersök om jQuery kan uppgraderas till 1.12.

21.2.0.36 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-11652: Det befintliga serienumret annulleras inte med en dummy.

21.2.0.39 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-30570: Åtgärda dödlägen för lagrade procedurer.

21.2.0.40 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-31188: Migreringsverktyget för berättigandetjänst kan inte ansluta till databasen vid ändring av databasautentiseringsuppgifter.

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • ARES-17319: Om en kund omsluter kommandon med <atomic>-element för anpassad nyttolast rapporteras inte arbetsflödesstatus som slutförd. Profilinstallationen kommer dock att gå igenom. Detta påverkar endast rapportering av arbetsflödesstatus i ett sådant scenario.

  Problemet är specifikt för SyncML-genereringslogiken i enhetstjänster. För att identifiera om OmaDM-profilen installerades så uppdateras SyncML med nodcachekommandon som innehåller profilens UUID. Implementeringen lägger till nodcachepost om <atomic>-elementet finns i början av SyncML, men vi kör Lägg till nodcachepost i SyncML även om <atomic> är närvarande var som helst i SyncML.

  Om ett sådant problem inträffar ska du kontrollera om den anpassade nyttolasten SyncML har några <atomic>-element och ta bort dem.

 • ARES-17539: Sökningen som gjordes kommer inte att matchas vid åtkomst via SSP.

  Profilentiteten med alla lösta sökningsvärden avfärdades och entiteten läses in igen från DB. På grund av detta fylls inte EAS-profilen i med användarinformation.

  Du kan komma runt problemet genom att installera från administratörskonsolen.

 • AMST-32922: Det går inte att installera Windows Desktop-appar som har lagts till med BSP på enheter.

  Problemet uppstår när du importerar BSP-appar för Windows Phone och det finns stöd för samma appar på Windows Desktop-plattformen och du importerar för Windows Desktop. Om du försöker göra det misslyckas installationen av BSP-appen i Windows Desktop.

 • ENRL 2860: Om kunden har policyer för blockeralistade eller tillåtlistade begränsningar baserat på enheternas OS-version kanske begränsningarna inte stöds av enheterna.

  UEM har OS-versioner som är uppdelade i formatet ”OS Name major version>.minor version>.build>”. När en policy genereras sparar UEM det uppdelade OS-ID:t för den policyn. När en enhet registreras kommunicerar den OS-versionen med strängformatet ”major version>. minor version>.build>”. Under registreringen försöker UEM lösa OS-versions-ID:t genom att först söka efter OS-versionen mot det uppdelade värdet. Systemet kan nu lösa problemet genom att utföra en innehållsbaserad sökning på OS-versionens namn. Om en annan OS-version har strängen kan den felaktiga OS-versionen åtgärdas.

Innehåll
 • CMC188970: Menyalternativet Content visas för administratörer med rollen Applikationshantering.

  Logga in på UEM Console-konsolen med rollen Applikationshantering. Menyalternativet Innehåll visas. Klicka på menyalternativet Innehåll. En uppmaning om att konfigurera Workspace ONE Access visas men sidan Workspace ONE Access är inte tillgänglig för rollen Applikationshantering.

 • CMCM-188926: Alternativet Ignorera utcheckning visas inte efter utcheckning. 

  Sharepoint-incheckning/-utcheckning med hjälp av Content-appen fungerar inte som förväntat.

  Tillfällig lösning: användarna kan checka in filerna på webben igen.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i Console. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i Console. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet.  

Apple
 • AAPP-11689: VPN-profilen för IKEv2 är inte korrekt konfigurerad. 

  VPN-profilen för iOS av typen IKEv2 kan inte spara EAP-kryssrutan.

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

 • AAPP-12501: Begränsningsprofilen tas inte bort när iOS-enheten checkas ut.

  Borttagning och installering av profiler sker när enheter förflyttas över nivåer vid en incheckning eller flyttas manuellt och enhetens sista organisationsgrupp finns inte i profilhierarkin.

  Utför följande åtgärder som en tillfällig lösning:

  1. Ändra profilen till en högre organisationsgrupp.
  2. DPDP-tabellen måste uppdateras med profilprovet. (Jobb för provschemaläggaren uppdaterar alla enheters profiler inom 4 timmar.)
  3. Spara och publicera profilen för att initiera profilsynkroniseringen och köa borttagningskommandot när provet har uppdaterats i DPDP för alla enheter.
Freestyle
 • ARES-17497: När kunder omsluter kommandon med <atomic>-element för anpassade nyttolaster rapporteras inte arbetsflödesstatusen som Slutförd men profilinstallationen slutförs. Det påverkar endast rapporteringen av arbetsflödesstatus.

  Problemet är specifikt för SyncML-genereringslogiken i enhetstjänsterna. För att identifiera om OmaDM-profilen är installerad uppdateras SyncML med nodcachekommandon som innehåller profil-UUID:t. Nodcacheposten läggs till om <atomic>-elementet finns i början av SyncML men Lägg till nodcachepost körs i SyncML även om <atomic>-elementet finns i SyncML.

  Om den typen av problem inträffar kontrollerar du om den anpassade nyttolasten för SyncML innehåller några <atomic>-element och tar bort dem.

 • CRSVC-23531: Kunder som använder Freestyle-arbetsflöden under teknisk förhandsversion kan inte ta emot arbetsflöden för vissa enheter.

  Hub-tjänster kräver en användarsession för att schemalägga synkronisering av DSM/Arbetsflöde. Om användaren inte är inloggad på grund av att en användarsession saknas schemaläggs inte DSM-synkronisering och arbetsflöden synkroniseras inte på enheter.

  Vi har ingen lösning på problemet.

Windows
 • HUBW-5856: Det går inte att köra arbetsflöden med skript på begäran på enheten.

  Problemet inträffar när Console-version är 2102 och tidigare och enheten registreras med Hub-versionen samtidigt (2105 och senare). Med den kombinationen går det inte att köra arbetsflöden på begäran på enheten.

  Vi har ingen lösning på problemet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon