Publicerades den 8 mars 2021

VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerats i 2102 samt en lista med lösta problem och kända problem.

Nya funktioner i denna version

Android

 • Vi har förbättrat UEM Console och aktiverat funktionen Rensa lösenkod med hjälp av direktstart.
  Appar körs inte i direktstartsläge som standard, dvs. när enheten är påslagen, men användaren inte har låst upp enheten. Vi har gjort vissa ändringar i UEM Console som gör att du kan skicka ett Rensa lösenkod-kommando med Workspace ONE Intelligent Hub för Android medan enheterna är i direktstartsläge. Direktstart är endast tillgängligt för Android 7.0 och enheter som har stöd för en specifik typ av filbaserad kryptering. Mer information finns i Hantering av Android-enheter
 • Vi har lagt till ett inbyggt gränssnitt för att du ska kunna använda dina Android-enheter som delade enheter. 
  Om du använder den inbyggda Androd-incheckningen/-utcheckningen finns det stöd för enklare användningsfall eftersom du inte behöver anpassa Launcher lika mycket. Du kan skapa sekundära användare, använda enkel varumärkesanpassning, implementera begränsningar och begränsa appar.
  Mer information finns i Konfigurera delade Android-enheter för skiftarbetare

Chrome OS

 • Låt flera användare dela samma enhet inom organisationen på ett säkert sätt.
  Med hanterade gästsessioner kan du nu använda dina enheter som delade enheter bland flera användare i organisationen. Det gör att Chromebook kan logga in och ut som delad användare och olika användare kan säkert dela samma enhet för webbsurfning, inventeringssökning, jobbansökningar eller prov. Delade användare har begränsad åtkomst till enheten och data kan inte delas mellan sessioner. Mer information finns i avsnittet Kiosk i Chrome OS-profilhantering

Freestyle

 • Teknisk förhandsvisning: Schemalägg resursinstallationer när det passar dig.
  Tiden det tar att uppdatera enheter med hämtningsbart innehåll såsom appar kan vara lång och enhetens prestanda under den här tiden är ofta minst sagt dålig. Med funktionen Time Window kan du schemalägga uppdateringar utanför rusningstid med lokal tid på enheten. Du behöver inte längre välja mellan att uppdatera enheten och vara produktiv.
  Obs! Time Windows kan endast tillämpas på Freestyle-arbetsflöden. De tekniska funktionerna som förhandsvisas är inte fullständigt testade och vissa funktioner kanske inte fungerar som förväntat. Förhandsvisningen hjälper Workspace ONE UEM att förbättra nuvarande funktionalitet och utveckla framtida förbättringar. Mer information finns i Teknisk förhandsvisning: Skapa ett Time Window och tilldela det till enheter

iOS

 • Köp och driftsätt publika appar till dina hanterade tvOS-enheter.
  Nu kan du synkronisera, tilldela och driftsätta tvOS-applicenser i Workspace ONE UEM Console. Alla tillgängliga inställningar för iOS-appar, inklusive installation, konfiguration, uppdatering och borttagning, gäller nu även för driftsättning av publika appar. Mer information finns i Offentlig applikationshantering (tvOS).
 • Vill du kontrollera vilken tidszon som är inställd på dina Apple-enheter för att utvärdera eventuella ändringar? Nu kan du övervaka tidszonen på dina Apple-enheter i UEM-konsolen. 
  Du kan spåra tidszonen som rapporteras av iOS-, macOS- och tvOS-enheter i Workspace ONE UEM-konsolen under Enhetsinformation.

Tunnel

 • Växla mellan tunnel per app och full enhetstunnel. 
  Om du väljer tunnel per app kommer endast den applikation som konfigurerats för VPN att beaktas och åtgärden vidtas baserat på destinationens FQDN/IP. Om du bestämmer dig för full enhetstunnel dirigeras all applikationstrafik från enheten via en krypterad tunnel till företagets datacenter baserat på destinationens FQDN/IP. Mer information finns i Konfigurera nätverkstrafikregler för tunnel per app
  Obs! För närvarande har vi endast stöd för full enhetstunnel på Windows Tunnel Desktop Client 2.1 och senare.

Windows

 • Använd Autopilot-integreringen i Workspace ONE UEM för att driftsätta domänanslutning både för molnanvändare och lokala användare. 
  Nu har vi integrerat Microsoft Autopilot med Workspace ONE UEM med stöd för hybriddomänanslutning. Med den nya integreringen kan du kombinera den lokala domänanslutningsprocessen i Workspace ONE UEM med Autopilots enhetskonfigurationer som ställts in i Azure. För mer information om hur du ställer in integreringen, se Integration med Microsoft Autopilot

 • Få e-post- och konsolmeddelanden när en ny version av en befintlig app i katalogen blir tillgänglig.
  Nu kan du klicka på ”Lägg till applikation” från konsolmeddelandet så går du automatiskt igenom stegen för att uppdatera och distribuera den nya versionen av appen. Du kan också aktivera notiser för befintliga EAR-appar genom att ändra dem från sektionen Appar och Böcker. Mer information finns i Överför och konfigurera Win32-filer för distribution av programvara.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2102 Lösta problem
 • AAPP-9795: Sidan iOS-hanterade inställningar har ändrats till sidan ”Hanterade inställningar begärd”.

 • AAPP-11248: Den lagrade proceduren deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment påverkar databasservern.    

 • AAPP-11279: Enhetsmodellens dirigeringsskript har inkonsekvent information för iPads.

 • AAPP-11350: Ohanterad profil tas bort när samma profil utan tilldelning skickas via UEM-konsolen och tas bort. 

 • AAPP-11501: Fliken Uppdateringar för enhetsinformation kraschar för Apple-enheter.

 • AAPP-11625: Frekvensen för VppUsersSchedulerNotVisited är mycket hög.

 • AAPP-11679: REST API-anropet skapar inte en Workspace ONE Assist-session för iOS-enheter.

 • AGGL-6949: TempDB-enheten börjar bli full på grund av smartgroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load.

 • AGGL-8256: Appbeskrivning saknas för mobilappar.

 • AGGL-8686: UEM Console kan inte rensa gamla väntande data för systemuppdatering när ett standardvärde skickas från agenten.

 • AGGL-8957: Massborttagning uppfyller inte den konfigurerade massgränsen på grund av Android-hanteringsfiltret.

 • AGGL-9019: Det går inte att lägga till en applikationstilldelning när tilldelningsnamnet har hakparenteser eller klammerparenteser. Sidan kraschar med ett fel.

 • AGGL-9317: Appar och profiler tas bort när slutanvändaren checkar ut från en robust Android Rugged-enhet.

 • AGGL-9395: Det gick inte att skicka ett push-meddelande till Android-enheten från appinformationssidan.

 • AMST-29635: Definierande kriterier tas bort av API-anrop i den interna appen.

 • AMST-30298: Det gick inte att skapa en Windows-applikation via API med den faktiska filversionen.

 • AMST-30670: Versaler i byggversionen av Windows AppListSample leder till att versionshashen inte matchar (EXE/ZIP-uppdatering).

 • AMST-30814: Nyligen skapade administratörsroller med fullständig behörighet visar inte inställningarna för ”Windows Desktop”.

 • AMST-30847: ”Inte konfigurerade” inställningar i Windows-begränsningsprofilen sparar inte värdet på profilen.

 • AMST-30923: Sensorresultaten visas inte på sensorfliken.

 • AMST-31155: Fel program-ID för Windows 10 20H2-enheter skickas från profilen F5 Edge VPN.

 • AMST-31376: BitLocker-nyckeln saknas från UEM Console.

 • AMST-31435: Efter uppdatering av konsolen från 2010 till 2101 fastnar användarsammahangskommandot i kön.

 • AMST-31493: Efterlevnadskrypteringspolicyn för Windows 10-enheter misslyckas endast för registrerade enheter när BitLocker-policyn uppdateras till den senaste versionen.

 • AMST-31061: Det går inte att redigera den anpassade konfigurations-XML:n för Windows VPN-profilen.

 • AMST-31450: Tvinga återställning av BIOS-lösenordet ändras till AVAKTIVERAT och det går inte att ändra det till AKTIVERAT.

 • ARES-7519: Bilder som överförts för surfplattor och mobiler filtreras inte för interna appar.

 • ARES-7835: Hämtar inte uppslagsfältet DeviceUDID {DeviceUid} från den publicerade appCatalog-webbklippet eller bokmärkesprofilen i Workspace ONE WEB.

 • ARES-16057: Uppslagsvärden som lagts till från alternativet Lägg till när anpassade mallar skapas genom att kopiera till standardmallarna för applikationskategorin åtgärdas inte.

 • ARES-16681: SCEP-profilen för Windows fungerar inte när en proxy är aktiverad.

 • ARES-16710: Förbättrade prestanda för ApplicationList_Save_V2.

 • ARES-16857: Det gick inte att publicera applikationen eftersom tidsgränsen för ”deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp” har överskridits.

 • ARES-16872: Åtgärden ”Släpp till enheter” vid Borttagning av appar loggar vid ett fåtal appfel med meddelandet ”Åtkomst nekad, dörr är låst”.

 • ARES-16873: CreateInternalApp valideras inte när applikations-BLOB skapas med rätt modul.

 • ARES-16919: Installerad status i profillistexporten returnerar alltid värden 0/0/0.

 • ARES-17056: Snabb översikt över installerat antal iOS-appar når tidsgränsen för vissa appar med stora tilldelningar.

 • ARES-17099: Åtkomst till tilldelad eller installerad appinformation för enheter i organisationsgrupper på samma nivå.

 • CMCM-188880: Sparad EnterpriseContent.ContentRepository_Search-procedur anropas ~3 000 gånger på en timme.

 • CMCM-188898: Sökprestanda för innehållskategorier fördröjs efter UEM-uppgradering till 20.10.

 • CMCM-188925: Kan hämta Workspace ONE-hanterat innehåll från organisationsgruppen på samma nivå.

 • CMCM-188958: Filservrar är inte synliga med MCM-licensering.

 • CMEM-186217:  Åtgärden ”Kör efterlevnadskontroll” misslyckas när ett fel uppstår när man försöker komma åt enhetsdata.

 • CMSVC-13695: Borttagning av konsoladministratör resulterar i ett fel när administratören har en lång e-postadress.

 • CMSVC-14140: Händelsen registreras inte när en administratör ändrar en tilldelning av taggar för en enhet.

 • CMSVC-14208: Batchimport av användargrupper återspeglar inte namnet.

 • CMSVC-14457: Prestandaproblem med smartGroup.SmartGroupThumbprint_Save_V4 SP.

 • CMSVC-14458: Sidan Listvy för administratörer läses inte in.

 • CMSVC-14562: Felkoden som beskrivs i API Explorer för V2 API – DELETE/users/ {uuid} är inte korrekt. Det står att felkoden är ”6290”, men den är ”6198”.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch har en implementerad Swagger-konsol som är sårbar för DOM XSS.

 • CRSVC-15193: Svarsrubriker ”X-RateLimit-Reset” för Rest API-värde.

 • CRSVC-16021: CertificateStatus_LoadBySerialNumber orsakar långa väntetider och belastar processorn, vilket resulterar i försämrade prestanda.

 • CRSVC-16038: Alternativet Tidsschema är inte tillgängligt när rolladministratören med all skrivåtkomst är inloggad via UEM Console.

 • CRSVC-16324: Dubbla anrop görs till API.

 • CRSVC-16470: Rollen Skrivskyddad har åtkomst till åtgärder som inte får finnas.

 • CRSVC-16611: SystemCode_DeleteAllObsolete misslyckas med FK-referensfel under databasuppgraderingen. 

 • CRSVC-16890: Policyn för senaste säkerhetsbristskanning visar icke överensstämmande iOS-enheter i UEM-konsolen.

 • CRSVC-17365: Baslinjerapporter filtrerar inte resultat för överensstämmanderesultat.

 • CRSVC-17471: Fel dataformat visas i meddelandemallen.

 • CRSVC-17954: Kommandot för slutförd iOS DEP MDM-registrering har inte genererats.

 • CRSVC-17494: Värdet eventDataList i händelselogg-API:et för enheter returnerar ett tomt värde.

 • CRSVC-17807: CA-anslutningar misslyckades.

 • CRSVC-17979: Certifikat som överförs via API:et UploadSmimeCerts misslyckas regelbundet.

 • FCA-195058: Det går inte att visa rapportprenumerationer som är större än sidstorleken.

 • FCA-195127:  Firefox-webbläsaren visar en osäker sida för /MyDevice/Login.

 • FCA-195246: Tidsgränsen för Notification_LoadCount vid körning i API har överskridits.

 • FCA-195357: Flera dubblettposter har setts i rapporten Information om användning av enhet.

 • FCA-195384: Applikationshanteringsrollen bryts när resurser har introducerats.

 • FCA-195407: Det går inte att ladda vyn med enhetsinformation under vissa omständigheter.

 • FCA-195481: EAP Wi-Fi kan inte ansluta på AE Android-enheter när vi omregistrerar enheten utan att ta bort den gamla enhetsposten från UEM Console.

 • FCA-195486: Det gick inte att ta bort enheter i grupp

 • FCA-195527: Åtkomst till användarens e-postadress för enheter i organisationsgrupper på samma nivå.

 • FCA-195752: API:et V3 GET/devices/search returnerar alltid enhets-ID:t som 0.

 • INTEL-19803: Ta bort sekretesskontroll från det befintliga IP-adressfältet och introducera ett nytt fält för offentlig IP-adress.

 • LUEM-169: Aritmetiska överspillsfel inträffar på grund av datatypsinkonsekvens i Device_Load.

 • LUEM-180: Det gick inte att hitta UEM Consoles startsida.

 • MACOS-1710: Skrivskyddade roller har åtgärder som inte får vara tillgängliga för att installera Intelligent Hub för macOS.

 • MACOS-1823: Fling för "Workspace ONE mobileconfig import" har slutat fungera i UEM 20.11.

 • MACOS-1965: Sensorer returnerar inte data till UEM Console.

 • MACOS-1972: AvailableOSUpdate-förfrågan förhindrar uppdateringar av macOS 11.2.

 • PPAT-8407: Det går inte att kopiera en VPN-profil.

 • PPAT-8412: Uppgraderingen misslyckas med att uppgradera databasen på grund av främmande nyckelrestriktioner i tabellerna som lagrar tunnelkonfiguration och systemkoddata.

 • PPAT-8508: Det gick inte att spara Tunnel-konfigurationen.

 • RUGG-8596: Driftsättning av en nyttolast för Wi-Fi med en certifikatprofil till en Zebra-skrivare ansluter inte till Wi-Fi. 

 • RUGG-9305: REST API på en batchbearbetning misslyckas med felkoden 500.

 • RUGG-9353: Databasuppgraderingen misslyckas med ett fel om främmande nyckelrestriktioner.

 • RUGG-9367: Det går ibland inte att ta bort Android-produkter.

 • RUGG-9456: UEM skickar inte detaljerade sessionshändelser om Workspace ONE Assist till UEM eller Syslog.

 •  RUGG-9520: Produktleveransen har stoppats eller obehandlade CSI-objekt.

 • RUGG-9577: Det gick inte att starta Windows Remote Assist i obevakat läge med appversionen 2011 på AAD-anslutna datorer.

 • AMST-31388: Visningsnamn ändras i felsökningshändelser.

21.2.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11775: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av att en SQL-tidsgräns överskrids.

 • AAPP-11789: Intelligent Hub som driftsatts med VPP installeras inte automatiskt på DEP-registrerade enheter. 

 • AGGL-9645: Efterlevnadsstatusen visar "Inte tillgänglig" i enhetslistvyn, vilket orsakar problem med enkel inloggning vid åtkomst. 

 • AMST-31918: Efterlevnadsstatusen visas som "Inte tillgänglig" för OOBE-registrerade enheter.

 • AMST-32029: OOBE-registrering går inte igenom för enheter. 

 • ARES-17705: Det krävs ett orderattribut för parametern ApplistSample för att undvika att värden uppdateras i fel kolumner. 

 • CMSVC-14780: Förbättrade prestanda vid tillägg/uppdatering och ändring av LG för användar-API för registrering. 

 • CRSVC-19088: Tvinga ominstallation av EG-profiler gör att andra profiler hamnar i vänteläge i konsolen. 

21.2.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11838: Åtgärda tillgänglighetstyp så att den omfattar Ipad-enheter om modellen som stöds är endast Iphone. 

21.2.0.3 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19532: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd.

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Apple
 • AAPP-11689: VPN-profilen för IKEv2 är inte korrekt konfigurerad. 

  VPN-profilen för iOS av typen IKEv2 kan inte spara EAP-kryssrutan.

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 
   

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

Console
 • ARES-17319: Om en kund omsluter kommandon med <atomic>-element för anpassad nyttolast rapporteras inte arbetsflödesstatus som slutförd. Profilinstallationen kommer dock att gå igenom. Detta påverkar endast rapportering av arbetsflödesstatus i ett sådant scenario.

  Problemet är specifikt för SyncML-genereringslogiken i DeviceServices. För att identifiera om OmaDM-profilen installerades så uppdateras SyncML med nodcachekommandon som innehåller profilens UUID. Implementeringen lägger till nodcachepost om <atomic>-elementet finns i början av SyncML, men vi kör Lägg till nodcachepost i SyncML även om <atomic> är närvarande var som helst i SyncML.

  Om ett sådant problem inträffar ska du kontrollera om den anpassade nyttolasten SyncML har några <atomic>-element och ta bort dem.

   

 • ARES-17237: Sökningen som gjordes kommer inte att matchas vid åtkomst via SSP.

  Profilentiteten med alla lösta sökningsvärden avfärdades och entiteten läses in igen från DB. På grund av detta fylls inte EAS-profilen i med användarinformation.

  Du kan komma runt problemet genom att installera från administratörskonsolen. 

   

Innehåll
 • CMC188970: Menyalternativet Innehåll visas för administratörer med rollen Applikationshantering.

  Logga in på UEM Console-konsolen med rollen Applikationshantering. Menyalternativet Innehåll visas. Klicka på menyalternativet Innehåll. En uppmaning om att konfigurera Workspace ONE Access visas men sidan Workspace ONE Access är inte tillgänglig för rollen Applikationshantering.

 • CMCM-188926: Alternativet Ignorera utcheckning visas inte efter utcheckning. 

  Sharepoint-incheckning/-utcheckning med hjälp av Content-appen fungerar inte som förväntat.

  Tillfällig lösning: användarna kan checka in filerna på webben igen.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i konsolen.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i konsolen. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon