VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerats 2105 samt en lista med lösta problem och kända problem.

Nya funktioner i denna version

Console

 • Driftsättning av Android- och tvOS-profiler går nu snabbare och enklare med det nya datadrivna användargränssnittet. 
  Nu kan du konfigurera profiler för Android- och tvOS-plattformar med det nya datadrivna användargränssnittet, t.ex. nya layouter för nyttolaster, sökfunktioner och profilsammanfattning. Med den här datadrivna modellen kan även nya nycklar och nyttolaster från Google och Apple läggas till i Workspace ONE så att administratörer kan driftsätta dem snabbare. Information som är specifik för Android-profiler finns iKonfigurera Android-profiler och för Apple tvOS-profiler iApple tvOS-profiler.
   
 • Maximera sökresultatet med jokertecken i den globala UEM-sökningen.
  Du kan nu använda jokertecken med asterisk i globala sökningar. Mer information finns i Global sökning.
 • Vi har lagt till en gräns för massborttagning av enheter.
  Vi har implementerat en gräns för borttagning av massenheter för att förhindra att du av misstag tar bort fler enheter än avsett från din innehavare eller organisationsgrupp. Den nya gränsen (100 enheter) är aktiverad som standard och inga ändringar behöver göras i systeminställningarna.

 • Aktivera eller avaktivera aviseringar gällande miljöuppgraderingar och underhåll.
  Du kan nu välja om du vill ta emot aviseringar när Workspace ONE UEM-miljön uppgraderas eller underhålls. Mer information finns i Konfigurera aviseringsinställningar.

 • Aktivera eller avaktivera Hub-tjänstupplevelsen på alla underordnade organisationsgruppsnivåer i organisationsgruppsträdet.
  Vi har implementerat Hub-integrering på organisationsgruppsnivåMer information finns i Konfigurera registreringsalternativ i Hub-integrering.

Android

 • Har du problem med åtkomst till Launcher-funktioner när dina enheter inte är anslutna till ett nätverk? Vi har en lösning. Ange din Launcher-profil som en offline-lägesprofil.
  Offline-lägesprofiler kan nu användas när enheten är offline och gör att du kan fortsätta ditt arbete även när du inte kan logga in. Mer information finns i Konfigurera Launcher-profil.

 • Kommer snart: Vi presenterar datadrivna profiler för Android-enheter – ett snabbare sätt att dra nytta av de nya MDM-API:erna. 
  Vi är måna om att förse dig med den nya DDUI-funktionen, men vi vill lösa alla problem som kan påverka användbarheten. Du kan använda den här funktionen under de kommande veckorna eftersom vi rullar ut den. Du kommer att se uppdateringar av användargränssnittet när det är tillgängligt.
  Du kommer att se flera ändringar i din Android-profilkonfiguration med nya profillayouter, sökfunktioner och sammanfattningssidor.

  • Profilen för enappsläge har bytt namn till Lock Task-läge så att du kan låsa en eller flera förbestämda appar i startprogrammets förgrund. Du kan lägga till appar i en lista över tillåtna appar och ställa in specifika åtgärder, som t.ex. knappen Hem eller Visa senaste med global åtgärd.
  • Du kan nu ange om användarna kan använda funktionen för autofyll med sina enheter. Vissa appar kan fylla i informationen i andra appar med data som användaren angett. Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen i profilen Begränsningar.
  • Datum-/tidsprofilen har lagts till så att du kan konfigurera datum- och tidsinställningarna på Android 9+ Work-hanterade enheter och förhindra användaren från att ändra konfigurationen.
  • Under profilen Begränsningar kan kalenderappar som körs i den personliga profilen nu visa händelser från arbetsprofilkalendern. Det finns ett nytt alternativ i profilen, Aktivera kalenderåtkomst för flera profiler, där du kan ställa in den här behörigheten. Detta är tillgängligt för enheter med Android 10 eller senare och kräver stöd av kalenderappen för att dela kalenderdata till systemet.
 • Vi har nu stöd för enhetsbaserade konton med COPE-registrering. ​
  För scenarier där enheter inte är associerade med en specifik användare har registreringsinställningarna uppdaterats och inkluderar nu enhetsbaserade registreringar. Detta är användbart för mellanlagring för enstaka användare när enheter registreras innan de ges till slutanvändaren. Om Enhetsbaserad väljs, genereras unika enhetsbaserade konton vid registrering istället för att ett befintligt hanterat Google-konto återanvänds om användaren redan har registrerat en tidigare enhet. Mer information finns i Registrering av Android-enheter.
 • Vill du kontrollera att dina enheter är säkra? Utför säkerhetsgranskningar på företagsägda, fullständigt hanterade Android-enheter genom att samla in en säkerhetslogg. 
  Säkerhetsloggarna rapporterar möjliga säkerhetsöverträdelser på enheten genom att rapportera viss aktivitet före och efter start, som autentiseringsförsök, ändringar av lagring av autentiseringsuppgifter, försök till ADB-anslutningar med mera. Du kan anpassa den här begäran i Enhetsinformation. Mer information finns i Hantering av Android-enheter.
  Obs! Detta kräver en framtida version av Workspace ONE Intelligent Hub. 

 • Automatisk delning av Android-tillverkare och -modeller. 
  Android-enhetstillverkare och -modeller läggs nu till i Console automatiskt vid registrering och vid enhetssynkronisering.  OEM och modeller kan användas för registreringsbegränsningar, efterlevnadspolicyer och det nya filtret för Android OEM och modell i Smartgrupper.

Chrome OS

 • Placera enheter i därför avsedda organisationsgrupper automatiskt.
  Enheter med Chrome OS kan nu placeras i de förväntade organisationsgrupperna baserat på användargruppsmedlemskap. UEM-tillägget för Chrome OS rapporterar den aktuella inloggade användaren, och enhetsposten flyttas automatiskt till respektive organisationsgrupp.

macOS

 • Förenkla provisioneringen av macOS-enheter med en ny onboarding-upplevelse efter registreringen. 
  Håll användarna informerade om enhetsprovisioneringsprocessen efter att registreringen har slutförts med den nya onboarding-upplevelsen i Workspace ONE Intelligent Hub. När registreringen har slutförts visas ett nytt fönster i Intelligent Hub, som spårar alla inkommande applikationsinstallationer. Administratörer kan aktivera och anpassa upplevelsen i UEM Console. Mer information finns i Teknisk förhandsvisning: Aktivera en onboarding-inställningar efter registrering
 • Strömlinjeforma Intelligent Hub på macOS-slutpunkter.
  Den befintliga seedade profilen för integritetsinställningar för macOS Intelligent Hub omfattar nu även nyttolast för aviseringar och systemtillägg så att du kan aktivera alla Intelligent Hub-funktioner på slutpunkter automatiskt utan att behöva skapa profilerna själv.

 • Tillåt standardanvändaråtkomst till sekretessbehörigheter på macOS Big Sur
  Med nya nycklar i profilen Sekretessinställningar kan administratörer nu aktivera användare med standardbehörigheter på macOS Big Sur så att videokonferensverktyg kan användas för skärminspelning och övervakning av inmatning.

 • Aktivera macOS-sensorer baserat på nätverk
  Med den nya nätverksändringsutlösaren kan administratörer nu konfigurera att sensorer ska köras när enhetens nätverksstatus ändras.
  Mer information finns i Skapa en sensor för macOS-enheter.

Tunnel

 • Möjlighet att stödja tunnelenhetstrafikregler för Sambadomäner för iOS-plattform. 
  Nu kan du lägga till en regel för Sambadomäner i användargränssnittet för tunnelenhetstrafikregler. Funktionen stöds endast på iOS-plattformen. Mer information finns i Skapa enhetstrafikregler.

Windows

 • Välkomstgodkännande av Windows-appar. 
  Om du använder Windows Hub Client version 21.05 kan du nu ange en justering när du begär Windows-appar från Hub Catalog. Mer information finns i Appgodkännande

 • Vi presenterar BitLocker To Go-support 
  Använd Workspace ONE UEM för att begära kryptering av flyttbara enheter på Windows 10-enheter med BitLocker.
  Markera bara kryssrutan Aktivera BitLocker To Go-support i krypteringspolicyn. När du aktiverar supporten begärs lösenord av användare, kryptering utförs och Workspace ONE UEM deponerar återställningsnyckeln för enheten. 
  Användarna anger lösenordet varje gång de får åtkomst till den flyttbara enheten på sina enheter. Krypteringsprofilen finns i konsolen på Enheter > Profiler och resurser > Profiler. Om användare glömmer sina lösenord kan du återställa enheterna med återställningsnyckeln som lagras i konsolen på fliken Enheter och profiler > Profiler och resurser > Listvy > Flyttbara lagringsmedia. Om du ser tusentals återställnings-ID:n använder du de tillgängliga filterfunktionerna för att hitta den exakta nyckel du behöver. 
  Mer information om supporten finns i Kryptering

 • Pausa och återuppta BitLocker på Windows 10-enheter från konsolen.
  Använd menyalternativet Fler åtgärder > Pausa BitLocker eller Återuppta BitLocker i enhetsposterna för att hjälpa Windows 10-användare som inte har behörighet att styra BitLocker. Välj att pausa en enhet och tillåta 1–15 omstarter att utföra underhåll på ett system eller återuppta BitLocker om det pausades tidigare.
  Mer information om den här funktionen finns i Windows Desktop Enhetshantering > Fler åtgärder

 • Skapa en domänanslutningskonfiguration för en arbetsgrupp och skapa eventuellt ett lokalt administratörskonto med Workplace Join för Windows.
  Nu kan du använda Workspace ONE UEM för att ansluta dina Windows-enheter till en arbetsgrupp. Mer information finns i Hur vill du driftsätta konfigurationer för domänanslutning för Windows Desktop?.

 • Duplicera baslinjer och redigera kopiorna utan risk för att den ursprungliga baslinjen ska påverkas.
  Skapa dubbletter av baslinjen med samma policyer och värden och anpassa dem efter behov. Mer information finns i Använda baslinjer.

 • Behåll hanterade appar på dina Windows 10-enheter vid företagsrensning. 
  Snabba på omregistreringen av Windows 10-enheter till en annan användare. 

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

2105 Lösta problem
 • AAPP-4931: Provisioneringsprofilens förfallonotiser får inte skickas för äldre appar.

 • AAPP-7488: Om du skickar ett anpassat kommando för enhetsinformation går data förlorade. 

 • AAPP-10678: Det gick inte att komma åt hela sidan på sidan för VPP-associerad licens.

 • AAPP-10984: Felaktigt antal SIM-kort som visas i Enhetsinformation för iOS-enheter. 

 • AAPP-11617: Enhetsnamnet anges inte till ett visningsnamn vid registreringen.

 • AAPP-11767: Det går inte att utföra en efterlevnadskontroll för byte av SIM på DualSim iOS-enheter.

 • AAPP-11019: När en användare väljs i en DEP-profil med ett överfört certifikat misslyckas API:et för att ta bort V1-användare och överblivna data.

 • AAPP-11025: När du öppnar en VPP-app från den globala sökningen är användargränssnittet inaktuellt och stämmer inte överens med det du ser när du öppnar det från listvyn för inköpta appar.

 • AAPP-11075: Äldre katalog visar felaktig appversion för anpassad b2b-app.

 • AAPP-11143: Vid uppgradering till en version av UEM som har inaktuella certifikat ersätts giltiga AAP:er för appcertifikat med ogiltiga certifikat.

 • AAPP-11181: Om statusparametern inte inkluderas misslyckas API:et för att hämta enheter där en inköpt app har tilldelats/installerats.

 • AAPP-11237: Efterlevnadspolicyn med åtgärden Ändra roaminginställningar skriver över det inställningskommando som köas vid registreringen och inkluderar inte alla konfigurerade hanterade inställningar. 

 • AAPP-11243: Det gick inte att rensa sToken. Tidsgränsen nås för deviceApplication.VppAccount_Delete. 

 • AAPP-11271: Telekomdata som rapporterats av iOS-enheter sparas inte.

 • AAPP-11303: Om appen endast finns i appbutiker som inte är i USA läses inte fliken/sidan för Console iOS-appbilder in.

 • AAPP-11305: iOS 14-taggen för associerade och exkluderade domäner saknas i iOS VPN-profilen per app.

 • AAPP-11434: UEM Console stödjer överföring av certifikat utan en privat nyckel för Apple-signeringscertifikat.

 • AAPP-11512: Det går inte att installera en app med ett app config lookup-värde som innehåller citattecken.

 • AAPP-11484: När en app hanteras vid en högre organisationsgrupp går det inte att manuellt ange app-paket-ID för iOS-aviseringsprofiler.

 • AAPP-11517: Uppdateringen har slutförts, Återställningen har slutförts och Tillgänglighet DEP-profilen visas alltid som HOPPA ÖVER. 

 • AAPP-11519: Beviljat minne för den lagrade procedurens interrogator.Scheduler_SearchByDevice används inte.

 • AAPP-11550: Det går inte att växla flaggan IsManaged med profilen skapa eller uppdatera API.

 • AAPP-11610: Det går inte att begära iOS-apploggar förrän appen har startats på nytt. 

 • AAPP-11625: Frekvensen för VppUsersSchedulerNotVisited är mycket hög. 

 • AAPP-11656: Inga uppdateringar visas i enhetsinformationen för en iOS-enhet.

 • AAPP-11678: VPN-profilen för iOS av typen IKEv2 kan inte spara EAP-inställningarna.

 • AAPP-11679: REST API-anropet skapar inte en Workspace ONE Assist-session för iOS-enheter.

 • AAPP-11688: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av att en SQL-tidsgräns överskrids.

 • AAPP-11699: IMEI-sökningen för Apple digitala SIM-kort hittar inte enheten.

 • AAPP-11714: Hög CPU-användning som orsakas av processen interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2.

 • AAPP-11717: För iOS-enheter visas uppslagsvärdet {DeviceWLANMac} för namnet inte korrekt.

 • AAPP-11725: iOS-uppdateringar har felaktiga publicerings- och förfallodatum.

 • AAPP-11731: Intelligent Hub som driftsatts med VPP installeras inte automatiskt på DEP-registrerade enheter.

 • AAPP-11767: Det går inte att utföra en efterlevnadskontroll för byte av SIM på DualSim iOS-enheterna.

 • AAPP-11746: Det gick inte att hämta sökresultat för vissa specifika användare under enhet > enhetsuppdateringar > iOS.

 • AAPP-11779: Intelligent Hub skickar inte platsdata och geofencing fungerar inte som förväntat.

 • AAPP-11788: API för massborttagning fungerar inte på enheter som hanteras på appnivå.

 • AAPP-11804: Hub skickar felaktig MAC-adress i ett beacon-meddelande.

 • AAPP-11869: PIV-D kan inte hämta härledda Xtec-autentiseringsuppgifter (iOS).

 • AAPP-11876: Tilldelning av publika iOS-appar tas bort när appens tillgänglighetstyp uppdateras till TVOS-stöd

 • AAPP-11879: Synkronisering av klasser misslyckas på grund av ett SQL-undantag.

 • AAPP-11891: iOS-enheter i förlorat läge visar inte sin plats i UEM Console.

 • AAPP-11896: Pushmeddelanden för iOS-uppdateringar skickas inte.

 • AAPP-11916: Användarregistrering misslyckas om användarens hanterare har flera UEM-konton.

 • AAPP-11938: Safari godkänner inte användarnamn som innehåller apostrof.

 • AAPP-11950: Verizon rapporterade fördröjning av SelectiveAppList-sampel.

 • AGGL-8011: Användarkontot för Chrome OS Admin byter inte namn när du uppgraderar.

 • AGGL-8094: Fältet Policy för tillägg för Chrome OS-applikationskontroll får innehålla högst 10 tecken.

 • AGGL-8250: Roamingbegränsningen fungerar inte.

 • AGGL-8394: Android-lösenordet ger ett felmeddelande om att det inte gick att spara.

 • AGGL-8685: En VMware Tunnel-profil som publicerar tar lång tid att lägga till kommandon i status Kvarhållen.

 • AGGL-8774: Appen tas inte bort om användarvillkoren för appen inte godkänns.

 • AGGL-8890: Alternativet Autoval av certifikat ignoreras i ChromeOS.

 • AGGL-8974: Den äldre appkatalogen är inte tillgänglig i Hub när en enhet byter organisationsgrupper. 

 • AGGL-8983: Problem med användarsynkronisering med vid hanteringsintegrering i Chrome OS.

 • AGGL-9066: Profiler installeras inte i Chromebook-datorer efter omregistrering.

 • AGGL-9075: En enhetlig katalog för Intelligent Hub-tjänsterna har aktiverats men ingen katalog visas på tidigare registrerade enheter.

 • AGGL-9084: Begränsningen Tillåt att data delas med arbetsrelaterade appar från privata appar verkar inte fungera som förväntat.

 • AGGL-9139: Per-App visas inte som vitlistad i Tunnel-appen.

 • AGGL-9155: Prestandaförbättring för sidinläsning relaterades till feedback-kanalen med API-massanrop till Intelligence.

 • AGGL-9194: Android 10 plockar inte upp registreringsposter.

 • AGGL-9314: Applikationen hämtades och installerades från Work Playstore trots att applikationstilldelningen tagits bort.

 •  AGGL-9372: Hanteras av inställning respekteras inte när du lägger till en publik Android-app.

 • AGGL-9395: Det gick inte att skicka ett push-meddelande till Android-enheten från appinformationssidan.

 • AGGL-9506: När du väljer alternativet Importera från Play tar det 8 till 11 minuter för applistan att importeras till UEM.

 • AGGL-9527: Om obligatoriska booleska värden i appkonfigurationen lämnas tomma går det inte att spara appen.

 • AGGL-9643: Sekretessmeddelandet inkluderar enhetsrensning i work-profilen.

 • AGGL-9658: Om en publik app förblir otilldelad efter att smartgruppsvillkoren har ändrats genom att en tagg har lagts till, ligger den kvar i Play Store.

 • AGGL-9714: Appkatalogprofilen landar inte efter DA->PO-migrering.

 • AGGL-9765: Kontinuerlig hög topp i API-kluster som ett resultat av AndroidWorkUtility-förfrågningar.

 • AGGL-9826: Applikations-ID och version visas inte när du lägger till applikationsversion.

 • AGGL-9833: Det gick inte att tilldela vissa publika AE-appar.

 • AGGL-9873: Android-registreringsproblem med AOSP/slutet nätverk.

 • AMST-28531: Win32-processorn fungerar inte som förväntat när flera processorer begärs.

 • AMST-29552: Dataskyddsnyttolasten rensas inte från AppLocker-policyn trots att nyttolasten har tagits bort .

 • AMST-28751: När du redigerar en profil kan du spara och publicera den även om obligatoriska fält lämnas tomma.

 • AMST-30814: Nyligen skapad administratörsroll med fullständig behörighet visar inte inställningarna för ”Windows Desktop”.

 • AMST-30891: Kommandot ”Registeråtgärd” köas för macOS-enheter.

 • AMST-31061: Det går inte att redigera den anpassade konfigurations-XML:n i Windows VPN-profilen.

 • AMST-31155: Fel program-ID för Windows 10 skickas från profilen F5 Edge VPN.

 • AMST-31296: Klassificeringstypen Uppdateringar felmärks i Profiler och Enhetsuppdateringar. 

 • AMST-31376: BitLocker-nyckel saknas från UEM Console.

 • AMST-31388: Visningsnamnet ändras i felsökningshändelser.

 • AMST-31435: Efter uppdatering av konsolen från 2010 till 2101 fastnar användarsammanhangskommandot i kön.

 • AMST-31450: Tvinga återställning av BIOS-lösenordet ändras till AVAKTIVERAT och det går inte att ändra det till AKTIVERAT.

 • AMST-31460: När du har tagit bort en profil från en enhet visar UEM "Borttagen" men Intelligence visas som "Obekräftad borttagning".

 • AMST-31493: Efterlevnadskrypteringspolicyn för Windows 10-enheter misslyckas endast för registrerade enheter när BitLocker-policyn uppdateras till den senaste versionen.

 • AMST-31669: Den IP-adress för Windows 10 som visas på fliken Nätverk är felaktig

 • AMST-31689: Efterlevnadsstatus visas som "Inte tillgänglig".

 • AMST-31774: Identifieringskriterier för Windows-applikationer tas bort. 

 • AMST-31189: Det gick inte att lägga till en nyttolastprofil för Windows-enheters autentiseringsuppgifter av typen Definierad certifikatutfärdare.

 • AMST-31325: När du har redigerat en Antivirus-profil i Windows går inställningarna förlorade.

 • AMST-31349: För Windows 10-enheter observerades en felaktig webbadress för ADA-hämtning.

 • AMST-31917: Det gick inte att importera BSP-appar från undantagspakethantering för pakettypen msix.

 • AMST-31976: Intelligent Hub stängs inte av för Azure OOBE-registrerade enheter.

 • AMST-32182: "Enhetsgräns per användare" för "Policy för registreringsbegränsningar" fungerar inte som förväntat med registrering av Windows Native MDM-klient.

 • AMST-32672: Det gick inte att ta bort Win Public-appen på grund av tidigare mappningsposter i ApplicationKiosk. 

 • AMST-32290: När du skapar en Windows-app med API:et Begin install förblir värdet "konfigurera registerdata" under datamöjligheter avmarkerat.

 • CRSVC-18100: Summering av baslinjen stämmer inte överens med det faktiska antalet statusvärden.

 • AMST-32433: DS kan inte generera installationsprofil när nyttolast för antivirusprogram läggs till i ett befintligt profilfönster.

 • AMST-32232: Det certifikat som installerades med SCEP-profilen, som är konfigurerad AirWatch-certifikatutfärdaren, visas inte i konsolen.

 • AMST-32574: DeviceReportedName rapporterar tillfälligt felaktigt vilket gör att certifikat som skickas ut vid den tidpunkten har felaktigt SubjectName.

 • AMST-32400: Dataplattformstjänsten är låst.

 • ARES-13418: Anpassad SDK-profil utlöser inte kommandokö för profilinstallation efter att ändringen har sparats och publicerats.

 • ARES-14755: Överföring av stora .ZIP-filer (~ 3,5 GB) som en intern app för Windows fungerar inte som förväntat. 

 • ARES-15791: Inga data visas för Console-händelser på Händelse-fliken för publik app-information.

 • ARES-16991: Popup-beskrivningar för iOS-profilnyttolaster visas inte i console-versioner som är högre än 20.7.

 • ARES-17094: För att undvika att värden uppdateras i fel kolumner krävs ett sorteringsattribut för parametern ApplistSample.

 • ARES-17119: Exchange-inställningar är inte tillgängliga för Android Notebook med AFW aktiverat.

 • ARES-17126: När du tar bort en hanterad app med ett framtida startdatum från fliken Visa enhetsinformation > Appar fungerar det inte.

 • ARES-17211: Massförfrågan från Applikationer har begränsats till 47.

 • ARES-17224: När du använder den fristående Workspace ONE UEM-katalogen läggs inte enheter till i smartgrupper efter registrering.

 • ARES-17237: Uppslagsvariabeln {EmailAddressPrompt} för iOS EAS-profil väljer inte det värde som anges i SSP. 

 • ARES-17319: Statusen rapporteras inte som slutförd i Windows 10 Freestyle.

 • ARES-17338: Inställningarna för Rapportprenumeration sparas inte som de ska.

 • ARES-17362: Befintlig appmetadatainformation åsidosätts av den nyligen överförda versionen.

 • ARES-17423: Det går inte att publicera intern applikation om (Kanada) används som språktyp i språkinställningen.

 • ARES-17427: Alternativet "Begär loggar" är inte tillgängligt för Workspace ONE Cards-appen på UEM Console. 

 • ARES-17502: Inkonsekvens i appstorlek mellan listvyn och detaljvyn för interna appar.

 • ARES-17538: Överträdelse av PRIMÄR NYCKEL-restriktionen PK_DeviceProfileDevicePool. Det går inte att infoga en dubblettnyckel i objektet deviceProfile.DeviceProfileDevicePool.

 • ARES-17100: Beviljat minne för den lagrade proceduren deviceCommandQueue.CommandQueue_List används inte.

 • ARES-17651: API-anrop returnerar ett fel.

 • ARES-17869: Seedade certifikatutfärdare får inte visas i listrutan Boxer-certifikatutfärdare.

 • ARES-17959: Applikationsdriftsättningen har fastnat i vänteläge.

 • ARES-17987: Det gick inte att spara XML-konfigurationer under anpassade inställningar på SDK-profilen.

 • ARES-18167: Rapporten Applikationsinformation baserat på enhet inkluderar inte publika (ohanterade) appar för personalägda enheter.

 • ARES-18197: Sortering baserat på organisationsgruppsnamn fungerar inte på sidan Visa enheter i profiler.

 • ARES-16917: Nyttolasten för profiler för geografiska områden tas inte bort när enhetsprofiler och geografiska områden tas bort.

 • CMCM-188989: Enterprisecontent.[Content_StatusByLocationGroup_Save] fyller kunddiskar.

 • CMCM-188997: Det gick inte att spara säkerhetsinställningarna för synkroniserade underordnade mappar från företagsarkivet.

 • CMCM-188958: Företagsfilservrar är inte synliga med MCM-licensering.

 • CMEM-186217: Åtgärden ”Kör efterlevnadskontroll” misslyckas när ett fel uppstår när man försöker komma åt enhetsdata.

 • CMEM-186249: API för enhetspolicyer rapporterar felaktiga data.

 • CMEM-186289: Tillåtlista eller Blockeralista fungerar inte korrekt på ohanterade poster i listvyn för e-post.

 • CMEM-186308: Åtgärden misslyckades vid synkronisering av postlåda.

 • CMSVC-14360: Hantera ogiltiga utlösare har schemalagts.

 • CMSVC-14432: CSV-inmatning tillåts vid batchimportering av användare, administratörer och enheter.

 • CMSVC-14292: När en kataloganvändare läggs till i en underordnad organisationsgrupp via batchimport skickas den standardmall som är konfigurerad på Global.

 • CMSVC-14633: Organisationsgruppen fastnar i Borttagning pågår.

 • CMSVC-14673: Svarstidsproblem i slutpunkten GET /API/system/grupper/användare.

 • CMSVC-14565: Fel i sökning efter tilldelade enheter.

 • CMSVC-14685: Det går inte att visa standardroller som hanteras i organisationsgruppen Global, Grundläggande åtkomst, Extern åtkomst eller Fullständig åtkomst från Konton > Användare > Roller. 

 • CMSVC-14577: Det saknas dokumentation om SCIM-API.

 • CMSVC-14752: Det går inte att ta bort smartgrupper med API-anrop.

 • CMSVC-14795: Synkronisering av adminanvändargrupp misslyckas på grund av att ObjectGUID har ändrats.

 • CMSVC-14809: Det går inte att söka efter adminanvändare via API om organisationsgruppsnamnet och adminkontot sammanlagt överskrider 79 tecken.

 • CMSVC-14814: När du lägger till en tilldelning via listvyn för tilldelningsgrupper används gruppnamnet QuickAddSmartGroup-OrganizationGroup ID.

 • CMSVC-14827: Sidnavigeringen är gråtonad.

 • CMSVC-14828: Svarstiden för ett API-massanrop för att lägga till användare i en användargrupp var mellan 12 och 40 sekunder.

 • CMSVC-14829: Det går inte att lägga till enheten om användarkontots telefonnummer är <Okänt>.

 • CMSVC-14872: Felmeddelandet "Ett fel har inträffat” visas i händelseloggen.

 • CMSVC-14904: Administratörer med rollen Skrivskyddad kan lägga till taggar till enheter via /tags/tagid/adddevices.

 • CMSVC-14917: Antalet medlemskap i Active Directory-användargrupper minskar utan några utlösare.

 • CMSVC-14563: Fel vid inläsning av administratörsinloggningshistorik.

 • CMSVC-14668: Extra resurser läses in när användaren har flera roller tilldelade till administratören.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch har en implementerad Swagger-konsol som är sårbar för DOM XSS.

 • CRSVC-13613: Ett fel uppstår om filtret Datumintervall ändras för enhetshändelser till en vecka.

 • CRSVC-15675: Det går inte att ta bort en enhetspost från UEM Console.

 • CMSVC-14183: Användarvillkoren för registreringsanvändaren ger "Något oväntat inträffade”.

 • CRSVC-15472: Sidan för frekvensbegränsning når tidsgränsen i API:et Avancerade inställningar.

 • CRSVC-16038: Alternativet Tidsschema är inte tillgängligt när rolladministratören med all skrivåtkomst är inloggad via UEM Console.

 • CRSVC-16702: Interna programtilldelningar skapas inte för enheter som är tilldelade till arbetsflöden med borttagen smartgrupp.

 • CRSVC-17449: CertificateNearExpiration_quick Analysis är en fråga som körs länge

 • CRSVC-17503: Det gick inte att identifiera SIN-kort på sidan Enhetssummering. 

 • CRSVC-17807: CA-anslutningar misslyckades.

 • CRSVC-17954: Kommandot för slutförd iOS DEP MDM-registrering har inte genererats.

 • CRSVC-17815: Säkerhetsinställningarna för inloggningsmeddelandet i Baslinjer bryter meningarnas format i textrutan.

 • CRSVC-17864: Tjänsterna kunde inte startas på grund av ett fel i en av de konfigurerade memcachade noderna.

 • CRSVC-17870: Avslutande blanksteg i webbadressen för CDN-servern orsakar fel vid testanslutning.

 • CRSVC-17979: Certifikat som överförs via API:et UploadSmimeCerts misslyckas regelbundet.

 • CRSVC-18017: VMWare-grafik visas inte längre i mallar när användaren tar emot e-postmeddelandena.

 • CRSVC-20900: Enheten rapporterar felaktigt mellanliggande status.

 • AMST-31378: Problem med användarvillkor för AAD- och ADFS-registreringsflöde.

 • CRSVC-18862: Tvinga ominstallation av EG-profiler gör att andra profiler hamnar i vänteläge i konsolen.

 • CRSVC-19406: Deponeringsgateway som autentiseringsuppgift med Exchange Server-profil.

 • CRSVC-19113: Arbetsflödet försöker inte ominstallera efter fel på grund av att ADA inte installerats.

 • CRSVC-19222: Anpassade baslinjer installeras inte eller installeras utan meddelanden efter installationsfördröjningar.

 • CRSVC-20047: Klientcertifikat pushas inte efter uppgradering till 2102 om mallen innehåller en sökning på UserDistinguishedName.

 • CRSVC-20507: IOS Boxer 21.03 hämtar inte SMIME från Escrow Gateway.

 • CRSVC-18027: Komprometterad status för hubbregistrerade enheter uppdateras inte korrekt på sammanfattningssidan Enhetsinformation trots att databasen indikerar att den inte är komprometterad.

 • CRSVC-18259: När man åtgärdar krypterings- eller signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework som är del av de senaste Windows-uppdateringarna.

 • CRSVC-18758: Installation av certifikatutfärdarprofilen för AirWatch SCEP misslyckas på MDM SCEP-klienten om certifikatets ämnesnamn innehåller ett specialtecken.

 • ENRL-2464: Fix för problem med minnestilldelning i vissa databasprocedurer. 

 • ENRL-1575: Användare kanske inte kan registrera en enhet på grund av en restpost vid navigering bort från sekretessskärmen.

 • ENRL-1841: Om användarnamnet för registrering är en e-postadress tillämpas inte registreringsbegränsningarna.

 • ENRL-2420: Vitlistade enhetsposter tas bort efter 90 dagar för Windows 10-enheter.

 • ENRL-2546: Meddelande om att enhet har blockerats av "Registreringsbegränsning" skickas ibland inte till användaren när enheten inte kan registreras.

 • ENRL-2465: Fix för problem med minnestilldelning i vissa databasprocedurer.

 • ENRL-2591: När formatet för enhetsnamn är DeviceReportedName visas enhetsnamnet felaktigt.

 • ENRL-2653: Om begränsningar baserade på OS-version finns kan det hända att enheter inte kan registreras på nytt efter att enhetens operativsystem uppgraderats.

 • ENRL-2655: Inställningen för användargruppsmappning åsidosätts i den underordnade organisationsgruppen trots att den är inställd på att ärva från överordnad organisationsgrupp.

 • FCA-194914: Staplarna för kontrollpanelsantal visas i svart istället för med olika färger.

 • FCA-195356: Det gick inte att omkonfigurera Hub-tjänster.

 • FCA-195413: När du lägger till en enhet för nya kataloganvändare fylls inte organisationsgruppslistan i.

 • FCA-195540: Det gick inte att ta bort avregistrerade enheter från sidan Enhetsinformation eller Listvyn för enheter.

 • FCA-194998: API-anrop för enhetsborttagning som massåtgärd.

 • FCA-195447: Det går inte att utföra några åtgärder från enhetsinformationssidan när Internet Explorer används.

 • FCA-195752: API:et V3 GET/devices/search returnerar alltid enhets-ID:t som 0.

 • FCA-194943: Det går inte att överföra applikationen när konsolens gräns för sessionsavaktivering har ställts in på 15 minuter.

 • FCA-195828: Felaktigt antal bekräftelsemodalfönster när alla enheter har markerats.

 • FCA-195875: Antalet enheter är felaktigt för automatisering.

 • FCA-195530: Det gick inte att tilldela alla tillgängliga licenser för VPP-appar.

 • AMST-32458: Migreringsskript för att infoga saknade återställningsnycklar från tabellen DiskEncryptionSample.

 • FCA-196233: Sårbarhet rapporterad för UEM Console version 2010.

 • FCA-196507: Administratören loggas automatiskt ut ur UEM Console när tidsgränsen för inaktiv session förfaller, trots att administratören fortfarande är inloggad.

 • FCA-196508: Administratören lagrade XSS i Workspace ONE UEM.

 • FCA-196729: GUI visade ett felaktigt meddelande med en siffra istället för det förväntade produktnamnet.

 • MACOS-1699: XML som genereras har en tom matris för nyckeln OnDemandRules för VPN-typen F5 Access.

 • MACOS-1912: När du konfigurerar två nätverksnyttolaster i en profil förlorar den första nyttolasten autentiseringscertifikatdata när den sparas.

 • MACOS-1965: Sensorer returnerar inte data till UEM Console.

 • MACOS-1972: AvailableOSUpdate-förfrågan förhindrar uppdateringar av macOS 11.2.

 • MACOS-1964: Validera API för sensortilldelning för att hantera "SCHEDULEANDEVENT" för tilldelning av Windows-sensorer.

 • PPAT-8508: Det gick inte att spara Tunnel-konfigurationen.

 • PPAT-8563: VPN-profilinstallationen misslyckas när enheten är registrerad på den underordnade organisationsgruppen.

 • PPAT-8598: Migreringsskriptet misslyckas när databasinstalleraren körs.

 • PPAT-8734: Det gick inte att kopiera VPN-profil för andra anslutningstyper.

 • RUGG-7423: Inkonsekvens i beständighet för interna och publika appar.

 • RUGG-8682: Filer tas bort slumpmässigt från en fil eller åtgärd.

 • RUGG-9351: Det totala antalet tilldelningar för en produkt via ett API-anrop är 0 på UEM 20.5 och senare versioner.

 • RUGG-9357: Om du klickar på beroendeknappen på en produkt visas ett felmeddelande.

 • RUGG-9433: Avaktivering av begränsad åtgärd för "Åsidosättning av loggnivå för jobb" fungerar inte.

 • RUGG-9520: Produktleveransen har stoppats eller obehandlade CSI-objekt.

 • RUGG-9577: Det gick inte att starta Windows Remote Assist i obevakat läge med appversionen 2011 på AAD-anslutna datorer.

 • RUGG-9579: Obevakat läge är inte tillgängligt för domänanslutna datorer i Windows 10.

 • RUGG-9591: Sidan Listvy för produkt går inte att läsa in när du väljer ett filter.

 • RUGG-9680: Antalet applikationstilldelningar är inte ifyllt i rutnätet för produkter-appen. 

 • RUGG-9711: QR-registreringskonfigurationen för Robust Android-enhet visar användare från Global.

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • CRSVC-20826: Funktionaliteten för enhetssynkronisering för villkorad åtkomst fungerar inte som förväntat.

  När du klickar på knappen Synkronisera enhetsdata på nytt från UEM till Azure-tjänster nedtonas inte knappen. Tid för enhetssynkronisering visas inte och det utlöser inte hantering av synkronisering av enheter och efterlevnadsstatus för Azure.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon