VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som introducerades i 2109 samt lösta problem och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2021. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021 för mer information.

Nya funktioner i denna version

Console

 • Det har blivit ännu enklare att tilldela standardprofilen för SDK till iOS Intelligent Hub.
  Du behöver inte längre tilldela standardprofilen för SDK manuellt till din iOS Intelligent Hub eftersom Workspace ONE UEM tilldelar den åt dig. Den här förbättringen löser flera problem, som inkonsekventa push-meddelanden från UEM Console, att SDK-profiler fastnar i köat tillstånd, svårigheter att registrera enheter via Intelligent Hub för iOS och inkonsekvenser med registreringsuppmaningar. Inställningarna för Intelligent Hub och standardprofilen för SDK finns i Workspace ONE UEM Console under Grupper och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Apple > Apple iOS > Intelligent Hub-inställningar.
 • Vi har rensat listan över Launcher-versioner som stöds.
  Vi har nu upphört med stödet för Workspace ONE Launcher v1 och v2. Du kommer inte längre att kunna välja dessa versioner i listrutan under Tjänstappar. För att få åtkomst till alla nya funktioner måste du uppgradera din Workspace ONE Launcher till den senaste versionen. Mer information finns i Workspace ONE Launcher – versionsinformation
 • Maximera sökresultatet med jokertecken i den globala UEM-sökningen.
  Du kan nu använda jokertecken med asterisk i globala sökningar för att få bättre sökresultat. Mer information finns i Global sökning.
 • Workspace ONE UEM och Workspace ONE Access delar inte längre konfigurationer för SaaS-appar, åtkomstpolicyer och virtuella appar. Du hittar enkelt apphanteringsfunktionerna i Workspace ONE Access Console. Mer information finns i Workspace ONE Access-dokumentation
 • Nu har vi återställt UEM Monitor-länken för åtkomst till Workspace ONE Intelligence.
  Om du har ett molntjänstkonto har du nu åtkomst till Workspace ONE Intelligence genom knappen Övervaka i huvudmenyn. Mer information finns i Console Monitor.
 • Styr återkallelse av certifikat baserat på certifikatsampling.
  Du kan avgöra när enhetscertifikat ska återkallas om de saknas i provet. Om du väljer att avaktivera inställningen återkallar Workspace ONE UEM inte certifikat från enheter vars certifikat saknas i provet. Manuell återkallelse och återkallelse vid avregistrering fortsätter dessutom att fungera även om inställningen är avaktiverad.
 • Kommer snart – Workspace ONE UEM får stöd för Linux-baserade enheter. 
  Vi är måna om att få ut den här nya funktionen till dig men kommer att aktivera den i faser för att säkerställa en lyckad driftsättning. Du kan använda funktionen inom de kommande månaderna när vi lanserar den i SaaS-mijöer globalt. När det är tillgängligt kommer du att lägga märke till ändringar i användargränssnittet, som till exempel tillägg av Linux som en plattform i filter, smartgrupper och inställningar. Du kan också välja Linux när du skapar profiler i Workspace ONE UEM. Under de kommande veckorna kommer vi att lansera motsvarande Workspace ONE Intelligent Hub för Linux och all dokumentation som behövs för att hjälpa dig att använda detta nya spännande verktyg från Workspace ONE-teamet.
 • Vi har ställt in det nya datadrivna användargränssnittet för Android och tvOS som standardprofilupplevelse.
  Nu kan du enkelt och snabbt konfigurera och driftsätta Android- och tvOS-profiler med den nya användarupplevelsen i DDUI-profilen. Den nya datadrivna modellen innehåller nya nyttolastlayouter, sökfunktioner och profilsammanfattningar. Det nya datadrivna användargränssnittsramverket gör att VMware kan leverera nya profilfunktioner snabbare. Information som är specifik för Android-profiler finns i Konfigurera Android-profiler och för Apple tvOS-profiler i Apple tvOS-profiler.
 • Vi har förbättrat attestering med SafetyNet med Hardware_Backed-kontroll
  Du kan nu välja vilka utvärderingstyper från SafetyNet-attestering som är betrodda som en del av identifiering av Android-enheter med säkerhetsbrister. För mer information, se avsnittet Appar/Inställningar och policyer/ Säkerhetspolicyer.

Windows

 • Konfigurera dina Windows 10-enheter med VMware Dynamic Environment Manager (DEM) som är integrerat i Workspace ONE UEM.
  Vi har nu integrerat DEM med Workspace ONE UEM så att du kan driftsätta en DEM-konfigurationsprofil till dina hanterade Windows Desktop-enheter (Windows 10) med UEM. Om du vill använda DEM-profilen ska du installera DEM Management Console för att skapa DEM-konfigurationsfiler och driftsätta DEM FlexEngine till hanterade enheter för att tillämpa DEM-konfigurationsfilerna. Du hittar landningssidan för integreringen i Workspace ONE UEM genom att gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer > Dynamic Environment Manager. Profilen finns i Workspace ONE UEM under Resurser > Profiler och baslinjer > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Windows > Windows Desktop > Enhetsprofil. Mer information finns i avsnittet Profiler för Windows Desktop och DEM.
 • Vi har förbättrat enhetsuppdateringsfunktionen för Windows Desktop.
  När du uppdaterar och omregistrerar tidigare registrerade enheter i Workspace ONE UEM återanvänds den ursprungliga enhetsposten i Workspace ONE UEM Console. När den ursprungliga enhetsposten används behövs inte längre dubblettposter i konsolen. Den här förbättringen tillämpas på fysiska enheter men inte för virtuella datorer.
 • Vi har gjort prestandaförbättringar när man frågar Windows Desktop-enheter om metadata för Windows-uppdateringar.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

Lösta problem för 2109
 • AAPP-10674: Meddelandet ”Ett fel har inträffat” visas på enheten under webbregistrering för flera konfigurationer.

 • AAPP-11502: Intelligent Hub visas i listrutan under Enhetsinformation > Fler åtgärder > Hitta enhet, även om iOS-enheten är registrerad via webben och Hub inte är installerad på den.

 • AAPP-12511: Den globala profilen ”ShowSpecificApps” skickas inte till ASM-enheter när en ny VPP-app tilldelas till en klass.

 • AAPP-12292: Alla enhetskanalprofiler visar felaktig installationsstatus på ABM-delade iPad-enheter.

 • AAPP-12398: Händelsen Borttagning av applikation för den köpta appen finns inte.

 • AAPP-12494: Begränsningsprofilen tas inte bort när enheten checkas ut.

 • AAPP-12426: Skapa ett index för kolumnen RecommendedExternalApplicationID för tabellen PurchasedAppAssigment.

 • AAPP-12464: Enheter som inte administreras med FindMy aktiverat visar aktiveringslås som avaktiverat.

 • AAPP-12508: Inkonsekvent information i enhetsuppdateringar för iOS.

 • AGGL-9885: Launcher-appen hämtas aldrig till enheten trots att Launcher-profilen har installerats.

 • AGGL-10166: ManagedApplicationList för en viss app saknas.

 • AGGL-10227: API:et Bulk Setmanagedconfigurationfordevices har inte anropat för alla tilldelade enheter.

 • AGGL-10422: Menyalternativet Omstart av enhet är inte tillgängligt för Android Enterprise AOSP-enheter.

 • AGGL-10438: Profiler tillämpas inte på enheten.

 • AGGL-10463: När en profil tas bort eller ett certifikat återkallas bör tillägget kunna ta bort certifikatet.

 • AGGL-10502: PerAppVPNAssociation-mappning misslyckas ibland.

 • AGGL-10546: Det går inte att redigera Launcher-profilen i DDUI när för många appar läggs till i Launcher.

 • AGGL-10549: HCL Verse-appen fungerar inte på Android Enterprise-enheter med SEG V2.

 •  AGGL-10611: Efterlevnadsbaserad företagsrensning rensar inte, omregistrerad enhet.

 • AGGL-10579: Konsolen kraschar när behörighetsprofilen sparas.

 • AGGL-10583: Appar tas inte bort från Play Store när alla appar inte tillämpas.

 • AGGL-10599: Lösenkodsprofilen (Android) med den initiala lösenkoden inställd på ”vmware1!” ställer inte in lösenkoden på rätt sätt på enheten.

 • AGGL-10658: Android-profiler installeras inte automatiskt på enheterna.

 • AGGL-10676: Begränsningen Begränsa inmatningsmetoder fungerar inte.

 • AGGL-10708: Det gick inte att redigera Launcher-profilen i DDUI när det valda språket är portugisiska.

 • AMST-32724: Registrerade enheter är inte taggade.

 • AMST-33356: OOBE-registrering misslyckades med statusspårningsbegäran aktiverad.

 • AMST-33442: Alternativet Domain Join visas inte i konsolen.

 • AMST-33500: Profilen för automatisk uppdatering av publika appar markeras felaktigt som "Borttagen" i I UEM Console men är kvar på enheten.

 • AMST-33529: Tilldelningarna av domänanslutningar håller på att ändras för tilldelningsgrupperna vid redigering.

 • AMST-33570: Borttagning av kundorganisation misslyckas med ett databasfel om driftsättningsparametrarna DomainJoin finns.

 • AMST-33650: Windows 10-enheter rapporterar inte korrekt plats.

 • AMST-33759: Sensorer saknas i Resurser > Sensorer.

 • ARES-19768: API-anropet /begininstall för att skapa en Windows 10-applikation misslyckas om den aktuella filversionen börjar med 0.

 • ARES-19777: Tidsgräns nådd för Sproc RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses.

 • ARES-19786: Massinstallationskommandot genereras inte om antalet valda enheter är över 50.

 • ARES-19934: Det gick inte att spara och publicera profilen med ett stort antal tilldelningar.

 • ARES-19970: AppDefaultBrowserExceptions fungerar inte på Boxer för Android.

 • ARES-20013: Kopiering av applikationstilldelning bryter applikationskonfigurationen.

 • ARES-20049: Kunden kan inte se enhetslistvyn på UEM Console.

 • CMCM-189114: Alternativet Öppna i saknas för filformatet .ods.

 • CMCM-189134: Innehållsarkiv visas inte i innehållsappen.

 • CMCM-189167: Arkiv visas som listade men synkroniseras inte i Content.

 • CMEM-186155: Problem med att duplicerat certifikat har överförts.

 • CMEM-186419: Överskridna API-tidsgränser.

 • CMEM-186470: Körningsefterlevnad misslyckas när ingen enhetspost finns för en MEM-enhet. 

 • CMSVC-15408: Uppdaterar kataloganvändarattribut via API.

 • CMSVC-15506: API-anrop för Smartgrupp-sökning returnerar inte rätt antal undantag.

 • CRSVC-22816: Baslinjestatus väntar på omstart efter omanvändning.

 • CRSVC-23783: När baslinjepolicyerna tillämpas på enheterna tas QoS-policyerna bort.

 • CRSVC-23287: Det gick inte att installera certifikatprofilen på enheten med felmeddelandet "Scep-svarsstatus: Pending; FailureInfo: BadAlg" för generisk SCEP-integration.

 • CRSVC-23688: Det går inte att kopiera äldre Android-profiler med begränsningsnyttolast.

 • CRSVC-23765: Felmeddelandet ”Det går inte att hämta S/MIME-certifikat” visas iOS Boxer 21.04.1. 

 • CRSVC-23814: Processen misslyckades under databasuppgraderingen utan driftstopp.

 • CRSVC-24142: Alternativet Mallar saknas efter uppgraderingen.

 • ENRL-2943: Om sidan Registreringsinställningar ändras från ”Åsidosätt” till ”Ärv” loggas inte en händelse under Console-händelser i UEM

 • ENRL-2956: FriendlyName baserat på CustomAttribute-sökning.

 • ENRL-2976: Stort minnesbidrag har setts från EnrollmentToken_Search Sproc.

 • FCA-197073: När du anropar en iOS-enhet flera gånger i rad uppdateras inte tiden senast sedd i Console.

 • FCA-197985: Wi-Fi-IP-adressen fylls inte i för vissa enheter i Enhetslistvy.

 • FCA-198106: Argumenten visas inte korrekt i meddelande om att provisioneringsprofil upphör att gälla.

 •  FCA-198219: Problem med databashälsan.

 • FCA-198233: Push-meddelande har skickats till alla enheter i organisationsgruppen.

 •  FCA-198458: Fönstret Redigera apptilldelning kan ibland inte läsas in.

 • FCA-198464: Platsdata samlas inte in för den delade enheten om man väljer Samla inte in för företagsägda enheter. 

 • FCA-198997: I rutnätssökningen på enheter returneras poster från krypterade värden.

 • FCA-199084: OS-versionen visas inte i enhetsinformationen för Big Sur-enheter.

 • INTEL-30971: Intelligence-rapporten för användare är inkonsekvent.

 • INTEL-32640: Värden för ”manager namne” och ”värdnamn” saknas i Intelligence-användarrapporten.

 • INTEL-32641: Deltaexporten Interrogator.SecurityInformationSample uppdaterar krypteringsstatus till 0 för enhetstyp 12.

 • IOTSVC-124: Länkar för systemöversikt för kontrollpanelsåtgärd filtreras inte längre korrekt i listvyn för enheter.

 • LUEM-291: Enhetsnamnet rapporterades felaktigt på fliken Enhetsinformation.

 • MACOS-2478: Se till att PayloadUUID:er för undernyttolaster är konsekventa när du lägger till nya versioner för att förhindra att systemtillägg tas bort.

 • MACOS-2348: Skivkrypteringsnyckel har deponerats på UEM Console macOS-enheter som inte längre är krypterade.

 • MACOS-2432: macOS-enheter rensar inte väntande profilkommandon när en profil inte har tilldelats på grund av att organisationsgruppen har ändrats.

 • MACOS-2474: Anpassat MDM-kommando har skickats till användarkanalen.

 • RUGG-10006: Organisationsgruppen har fastnat i Borttagning pågår.

 • CRSVC-22714: Fliken Efterlevnadsåtgärder i Console misslyckas.

 • AAPP-12774: API:et ScheduleOSUpdate misslyckas på UEM 2105.

 • AAPP-12809: Avisering om att applikations-APN:er förfaller för AirWatch Container och AirWatch Inbox.

 • AGGL-10704: Inställningen ”Tillåt autofyll” avaktiveras aldrig i konsolens användargränssnitt för begränsningsnyttolaster.

 • AGGL-10772: Konfigurationen saknas i Kopiera profil för DDUI Launcher.

 • AGGL-10797: Vissa Android Launcher-profiler kan inte läsas in efter uppgradering till 2107 och DDUI FF-aktivering.

 • AMST-33838: Export av Windows brandväggsprofil via API inkluderar inte alla värden.

 • AMST-33898: Det gick inte att autentisera för Drop Ship Provisioning i TechDirect när lägre organisationsgrupp används.

 • AMST-33903: Appinstallationskommandon bearbetas inte på nybyggda och registrerade enheter som har byggts med Windows 10-x64-avbilder och registrerats med hjälp av Hub-version 21.5.4.

 • AMST-33982: Windows-uppdateringen visas som icke godkännande misslyckades för funktionsuppdatering. 

 • AMST-34074: Windows appar installeras inte tillbaka med 2105 och senare efter en företagsåterställning.

 • ARES-20326: Profilsökning med UniqueKey orsakar konflikter.

 • ARES-20461: DSM-flaggan tillhandahålls inte i API.

 • ARES-20495: Om du lägger till organisationsgrupp till en tilldelning kraschar konsolen.

 • ARES-20504: Kommandon för att installera applikationer köas inte för interna appar när appversionen har publicerats. 

 • RUGG-10236: Ett oväntat fel uppstod när du klickade på Enhet -> Provisionering -> Listvy för produkt i UEM Console.

 • LUEM-291: Enhetsnamnet rapporterades felaktigt på fliken Enhetsinformation.

 • FCA-199468: Meddelandemallar visar inte innehåll i hela meddelandetexten i Console-gränssnittet.

 • CMCM-189381: Filer från Office365 Sharepoint som hämtas på nytt av Content-appen.

 • CMSVC-15690: REST API-slutpunkten växlar inte korrekt.

 • CRSVC-24392: Det går inte att ta bort arbetsflödet från arbetsflödelistvyn.

 • CRSVC-24419: Fönstret ”Skicka meddelande” frågar inte när du lägger till filtret ”plattform” i enhetslistvyn.

 • FCA-199037: Varumärkesanpassning på meddelandemallar fungerar inte som förväntat i 21.05 UEM-version.

 • CRSVC-24526: SSL-certifikatautentisering misslyckas med ephemeral-nyckel när webbtjänstreferenser används.

 • CRSVC-24709: Pulse VPN-anslutningen har misslyckats sedan UEM-uppgraderingen till 2105 och 2107.

 • ENRL-3153: Rendering av QR-kod.

 • ENRL-3171: Smartgrupper uppdateras inte vid enhetsorganisationsgruppsändringar baserat på nätverksintervall.

 • CRSVC-24515: Uppgifter om telefon, nuvarande operatör och hemmaoperatör visas som Privat i listvyn för enheter, även om integritetsinställningen är inställd som Visa.

 • CRSVC-24099: GPS-data uppdateras inte om integritetsinställningarna ändras till Ärv på underordnad organisationsgrupp.

 • ARES-20520: Sökvärde i e-postmallen tar e-postadress som noreply@company.com istället för e-post med registreringssupport.

 • ARES-20564: Det går inte att publicera applikationer med tilldelningsrankningar som är större än 255.

 • AGGL-10800: Det går inte att använda PhoneNumber som sökvärde i applikationskonfigurationen efter att Console uppgraderats till 2107.

 • AAPP-12506: Registrering misslyckas för användarscenariot med anpassad DEP-registrering och proxyautentisering.

 • AGGL-10726: Android-enheter visar inte platsdata i underordnade organisationsgrupper, utan arbetar på överordnad organisationsgrupp.

 • AMST-33988: Enheter synkroniseras inte efter DSP-registrering.

 • ARES-20442: Tillägg av apptilldelning misslyckas med det interna serverfelet 500.

 • CMCM-189335: Synkroniseringsproblem med Sharepoint O365.

 • CMCM-189369: Hög minnesanvändning för anrop till lagrade procedurer.

 • CRSVC-24331: API:et läses inte in efter uppgradering till 21.7.0.2

 • INTEL-33360: Intelligence saknar data.

 • MACOS-2595: Det går inte att installera iOS-profiler med Tillåt borttagning med autentisering på övervakade enheter.

 • MACOS-2609: macOS-startpaketet köas inte för installation för nya registreringar.

 • PPAT-9841: Enhetstrafikregeluppsättningar med portar blir tomma i konsolen och databasen.

 • AGGL-10815: Långsam driftsättning av ny allmän app.

21.9.0.1 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-25077: Hög CPU-/minnesanvändning per schemaläggartjänst.

21.9.0.2 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-10807: Vissa Android Launcher-profiler kan inte läsas in efter uppgradering till 2107 och DDUI FF-aktivering.

 • FCA-199992: Applikationsversioner i Arbetsflöden beaktas inte när du återgår från Senaste tillgängliga till en tidigare version

 • UM-376 Organisationsgrupp: Nivåkonsolidering för registreringsanvändare.

 • CRSVC-25204: Uppgradering för miljö utan driftstopp: Databasuppgraderingen för aktiv tid kunde inte genomföras.

21.9.0.4 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34506: Distribuera v2107.7 Patch Hub till UEM Console.

21.9.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34558: DS-klustret är påfrestat på grund av Windows-kommandot ApproveUpdate.

21.9.0.8 Korrigeringslösta problem
 • UM-7181: Automatisk synkronisering av LDAP-grupp hoppas över för kunden ibland

 • FCA-199939:  Uppdatera kunskapsbaslänken och flytta funktionsflaggan till produktion.

 • CRSVC-25284: Certifikattestanslutningen misslyckas för NDES Dynamic-certifikat.        

 • CMSVC-15851: Profiler som utesluts från SG tas inte bort vid publicering.   

 • AMST-34544: Brandväggsprofilen för Windows Desktop tillåter inte redigering av IP-intervall efter att profilen sparats.

 • AMST-34507: Windows beständighetsinställning är synlig trots att funktionen inte är GA.

 • AMST-34251: Det gick inte att lägga till EAR-applikationen.

 • AGGL-10967: Android-lösenkodsprofilen bör dölja minsta längd för innehållsnivåerna "Alla" och "Svag biometri".

 • AGGL-10966: DDUI-profiler tillåter endast 5 flikar med autentiseringsuppgifter.

 • AAPP-13033: Apple bakgrundsbild tillämpas om alla alternativ är avmarkerade.

21.9.0.9 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34644: Hantera migrering för UUID för revisionstilldelning.

 • CRSVC-25204: Databasuppgraderingen för aktiv tid kunde inte genomföras.

 • INTEL-34750: DB-uppgraderingsfel.

 • UM-7184: Uppdateringen av EnrollmentUser LocationGroupUUID har inte grupperats.

21.9.0.11 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-13147: det går inte att visa tilldelade VPP-applikationer från katalogen när enhetsinformationen har redigerats.

 • CRSVC-25439: Endast meddelandemallar som är definierade i samma organisationsgrupp som efterlevnadspolicyn visas i Efterlevnadspolicyer.

 • FCA-199596: Rätt status rapporteras inte från efterlevnadspolicyn för mobildataanvändning.

 • CRSVC-25258: AU01PSQL02: flera kunder rapporterar att Console är långsam och att belastningen på servern är hög.

 • AAPP-13124: Paket-ID:n i avsnittet Dölj appar i begränsningsprofilen är tomma efter uppgraderingen.

 • CRSVC-25352: [Baseline] Fel vid anslutning av baslinjemikrotjänst vid inläsning av baslinjesidan i UEM.

 • CRSVC-25502: Avaktivera flaggan Frågebaslinjefunktion.

 • FCA-200438: Ändra OrganizationGroupDeleteRestrictionFeatureFlag till Utveckling i 2109.

 • CRSVC-25638: Ändra tillbaka FF CertificateRevocationBySampleFeatureFlag till Test.

21.9.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34665: Fel borttagningskommandomål när appen har tagits bort från UEM.

 • CRSVC-25667: Ofullständiga resultat returneras för rapporten ”Certifikat som snart upphör att gälla”.

 • CMEM-186551: Fel vid begäran om enhetspolicyer från SEG.

 • CMEM-186551: Fel vid begäran om enhetspolicyer från SEG.

 • AGGL-11036: Det verkar som om Launcher-profilkonfigurationen återgår till det äldre värdet när profilen redigeras.

 • FCA-200699: Det går inte att tilldela publicerade appar. Nya appar påverkas inte.

 • AGGL-11081: Tillåtna applikationer visas inte på hemskärmen för Launcher-profilen för Android.

21.9.0.13 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34765: Skapande av DropShip Provisioning-mellanlagringsanvändare, tokenåterkallning och synkronisering av knappkorrigeringar.

 • CMCM-189505: Överföring av stora PDF-filer medför att det inte går att få tillgång till webbkonsolen.

 • CRSVC-25524: Ta bort användning av den krypterade URL-frågeparametern.

 • CRSVC-25792: Tidsfönster: tidsfönster uppdateras inte på rätt sätt när landskoden för konsoladministratören är något annat än USA.

 • CRSVC-25839: Det går inte att ansluta till kundplacerade Exchange-servrar via SEG för nya Boxer-registreringar efter uppgradering till Workspace ONE UEM 2109.

 • UM-7244: Korrigeringen misslyckas på grund av befintliga säkerhetskopieringstabeller. Ändra namn på säkerhetskopieringstabellerna så att de blir mer unika.

21.9.0.15 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-25878: Fel vid inläsning av listvyn för certifikat.

 • FCA-200846: Fel vid loggning av korrigering i SaaS-miljöer.

 • ARES-21185: Sidan Visa enheter ger tomma resultat.

 • CRSVC-25904: Det gick inte att begära certifikat vid försök att installera en profil med ett certifikat.

 • AGGL-11180: Katalogen visar felaktig version när prod- och betaspår finns.

21.9.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-13257: Undantag har setts i flera miljöer.

 • FCA-200863: Uppdatera uppdaterings-API för SKUORDER för att tillåta att grundläggande Freestyle-SKU läggs till i äldre UEM-versioner.

21.9.0.17 Korrigeringslösta problem
 • AMST-34860: KIOSK-profil - Windows Kiosk-företag läser in alla kvarhållna kommandon, vilket orsakar ett undantagsfel p.g.a. slut på minne.

 • AMST-34850: Avaktivering av HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag sammanfogar fortfarande enhetsposter.

21.9.0.19 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-11198: DDUI – Ta bort användargränssnittskomponenter från Launcher-nyttolasten som inte stöds i 2109.

21.9.0.20 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-26468:  Arbetsflöde – Begränsa Orsakens storlek i Arbetsflödets stegstatus Orsak.

 • CRSVC-26376: SQL-blockerade processer på WMT PROD DB.

21.9.0.21 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-26588: Uppdatera anspråk "org_location_group_id" för att använda kund OrganizationgroupId där anmälan används istället för global OrganizationgroupId.

21.9.0.22 Korrigeringslösta problem
 • AMST-35064: Fel enhetsattribut – Registreringsmetods-ID – vid av-/omregistrering.

 • CRSVC-26609: Analysera och åtgärda ES HC-fel i Prod.

 • ARES-21560: Profiler för härledda autentiseringsuppgifter köar inte borttagningskommandot vid enhetssynkronisering.

21.9.0.23 Korrigeringslösta problem
 • AMST-35182: Nyligen registrerade Windows 10-enheter installerar version x86 av AppDeploymentAgent.

 • RUGG-10570: Undersök om jQuery kan uppgraderas till 1.12.
   

21.9.0.24 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-26590: Enhetsinformation – Tid Windows – Listan visar felaktigt schemadatum.

 • CRSVC-27369: Öka gränsen för SMTP-användarnamn från 64 till 255 tecken.

 • AMST-35263: Fördröjning vid bearbetning av Windows installerings-/borttagningskommandon för appar och profiler.

 • CRSVC-26678: Optimering av CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • CRSVC-26919: Ta bort indexet IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • AMST-35205: DM och HUB har ett konkurrensvillkor som orsakar registreringsproblem.

 • RUGG-10703: Kopiera och redigera den befintliga provisioneringsprofilen skapar profilkopian under avsnittet Enheter > Profiler och resurser.

21.9.0.25 Korrigeringslösta problem
 • FS-816: Backportfix för att redigera konkurrensvillkoret för Redigera arbetsflöden.

 • AGGL-11458: Nyttolasten för behörigheter genererar ogiltig XML.

21.9.0.26 Korrigeringslösta problem
 • AMST-35481: Det går inte att hitta ”Tillåt utökad PIN-kod vid start” i Windows krypteringsprofil.

 • CRSVC-27630: Ta bort döda poster från enhetsstatus som tas bort från kanoniska.

 • AMST-35502: Borttagning av organisationsgrupp misslyckas om registrerade användare också har tilldelning(ar) av ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

21.9.0.28 Korrigeringslösta problem
 • AMST-35587: Distribuera v2107.9 korrigeringsversion av Hub till UEM.

 • AGGL-11397: DDUI  – Backport som saknade korrigeringar efter 2109 GA.

 • AMST-35625: Uppdatera MSI-driftsättningsparametrar för Windows-delade appar.

21.9.0.29 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-11416: Det går inte att ställa in det administrativa lösenordet för Launcher med mer än 10 tecken.

 • AMST-35628: Kunden har problem med att registrera VDI som är värd i Azure. Hub fastnar på sidan "Häng på medan vi läser in din arbetsyta" när den startas.

 • INTEL-37305: Intelligence – arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

 • AMST-35679: När du redigerar Win32-applikationen på konsolen får vi felmeddelandet "Identifiera applikation efter är ett obligatoriskt fält", även om vi har lagt till värdet.

 • CMCM-189669: Överför anpassade Active Directory-attribut till ContentGateway för certifikatbaserad autentisering.

 • AGGL-11577: Kunden ser "Spaceman-fel" vid redigering av Android DDUI-profiler.

 • AGGL-11551:  Kommandon för att rensa enhetslösenkod för Android fungerar inte.

 • AGGL-11524: Fel när ny/befintlig behörighetsprofil för Android skulle sparas.

21.9.0.30 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-11678: DDUI bryts av ett datumformat för certifikat i Android-profiler.

 • AMST-35756: När du registrerar VDI övertar den senast registrerade enheten den befintliga enhetens register.

 • CMSVC-16056: Lägg till ny procedur för Tilldelningsgrupp v1 API utan enhetsantal.

 • AGGL-11653: Enhetens serienummer ”HubNoSerial” för Android 12-profilägare.

 • FCA-202432: UEM Console kraschar vid navigering till Enheter > Efterlevnadspolicyer > Händelselogg.

21.9.0.32 Korrigeringslösta problem
 • CMEM-186609: E-postprofilen publiceras på nytt efter att iOS-enheter har uppgraderats till iOS 14.8 och iOS 15 (med efterlevnadspolicy).

 • CMCM-189751: Att ta bort systemkoden för SDK-biblioteksnyckeln i Content Locker orsakar en överstyrning.

 • AMST-35881: Det går inte att ändra versionsfältet när Fil existerar-kriterier används för Windows skrivbordsapplikationer.

 • AMST-35815: Blobbar som hanteras av katalogtjänster även när de finns i CDN och lagringstyp är inställd på 1.

21.9.0.33 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-29040: Det går inte att installera S/MIME-profilen på grund av felet "Certifikatet används mer än en gång".

 • INTEL-38427: Intelligence – arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

 • CRSVC-28590:  Det gick inte att spara GSX-certifiering – lösenordet ogiltigt.

21.9.0.34 Korrigeringslösta problem
 • INTEL-38429: Analysera kontrollsummafel för taggar som innehåller specialtecken.

 • AMST-36009: Applikationsidentifieringsoperatören Större än eller lika med fungerar inte.

 • AAPP-13900: VPP-licenser avassocieras inte.

 • AMST-35839: Rensa hårdkodade nycklar från konfigurationsfiler.

21.9.0.35 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-29795: S/MIME-certifikat är korrupta på databasen.

 • AMST-36171: AuthenticationToken_Load tidsgräns vid registrering.

21.9.0.36 Korrigeringslösta problem
 • FCA-203267: Enhetsrensning har initierats för enheter även om administratören avbryter begäran i halvvägs.

 • ENRL-3449: Avregistreringsdatumet är noll i Intelligence.

 • AMST-36288: Avaktivera funktionsflaggan hardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • AGGL-11997: Chrome URL-godkännandelista/-avvisningslista fungerar inte på de senaste Chrome-versionerna.

21.9.0.37 Korrigeringslösta problem
 • AMST-36173: CN1191 – stort antal tidsgränser i lagringsprocesser för interrogator.windowsinformationsample_save.

 • AMST-36333: Länken för integreringsknappen för UEM Azure AD har brutits.

21.9.0.38 Korrigeringslösta problem
 • CMCM-189866: Intelligence | Intag av Sandbox ETL-loggar är mycket högt.

 • CRSVC-30308: API devices/{deviceID}/commands kräver fråga om customCommandModel.

21.9.0.39 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-30568: Åtgärda dödlägen för lagrade procedurer.

21.9.0.40 Korrigeringslösta problem
 • FCA-203569: Det går inte att ställa in summeringsexport i Google Chrome/Edge (fungerar bra i FireFox).

 • MACOS-3255: Distribuera modellinformationen för nya "M2” Mac-datorer.

21.9.0.41 Korrigeringslösta problem
 • MACOS-3268: Undvik att skicka kommandot för att radera en macOS enhet till användarkanalen.

 • INTEL-41602: ZDT DB-uppgraderingen misslyckades vid borttagning av SP och typ.

 • CRSVC-31186: Migreringsverktyget för berättigandetjänst kan inte ansluta till databasen vid ändring av databasautentiseringsuppgifter.

21.9.0.42 Korrigeringslösta problem
 • CMCM-190024: Databasserverns CPU ökar till 100 % flera gånger om dagen.

 • AGGL-12338: DDUI-profiler kan inte skapas eller redigeras.

 • AAPP-14462: Fördröjning i driftsättning av OS-delningsskript orsakar inkonsekvenser i data.

21.9.0.43 Korrigeringslösta problem
 • CMEM-186703: PowerShell misslyckas: "Användarens autentiseringsuppgifter för PowerShell-fjärrservern innehåller specialtecken."

 • CRSVC-31782: GSX-testanslutningen misslyckas med SSL-fel.

21.9.0.44 Korrigeringslösta problem
 • AMST-37158:  Samla godkända och icke-godkända uppdateringskommandon vid SG-avstämning.

21.9.0.45 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-14587: Hitta enhetsalternativet som fylls inte i när enheten stängs av och sedan slås på.

21.9.0.46 Korrigeringslösta problem
 • MACOS-3394: Det går inte att redigera befintlig macOS-profil när macOS-DDUI har aktiverats i miljön.

 • AAPP-14537: Fördröjning i driftsättning av OS-delningsskript orsakar inkonsekvenser i data.

Kända problem

De kända problemen är indelade i grupper enligt följande.

Console
 • FCA-199471: Rätt status rapporteras inte från efterlevnadspolicyn för mobildataanvändning.

  För att det ska gå att utvärdera efterlevnadspolicyn måste enhetsstickprovsmasken uppdateras när mobildatainformationsstickprovet hämtas. Enhetsstickprovsmasker uppdateras inte som del av telekommunikationsinsamlingsflödet.

  Vi har ingen lösning på problemet.

 • AMST-34255: HMAC-autentiseringsfel.

  Stort antal HMAC-undantag medför att det uppstår toppar på DS-enheter.

Rugged
 • RUGG-10301: Registreringen av Zebra-enheter misslyckas eftersom proxyinställningar som har konfigurerats som del av Wi-Fi-mellanlagringsprofilen (WS1) inte används.

  Kundens företags-Wi-Fi-nätverk har inte direktåtkomst till Google så därför måste proxyinformationen skickas under mellanlagringen eftersom enheterna måste ansluta till GMS under registreringen. Eftersom proxyinställningarna är konfigurerade som del av Wi-Fi-mellanlagringsprofilen (WS1) används de inte, vilket medför att det inte går att slutföra registreringen av enheterna som fastnar vid skärmen Förbereder miljön för arbetskontoregistrering.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon