Versionsinformation för VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som har introducerats i 2111 samt lösta och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demo, delade SaaS UAT och UAT:er för Senaste läge

 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer

 • Fas 3: Miljöer för Senaste läge

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln.

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2021. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021 för mer information.

Kommande funktioner och tekniska förhandsversioner

Läs mer om de funktioner och kapaciteter i Workspace ONE UEM som visas i en teknisk förhandsversion eller som snart kommer att släppas. De tekniska funktionerna som förhandsvisas är inte fullständigt testade och vissa funktioner kanske inte fungerar som förväntat. Förhandsvisningen hjälper Workspace ONE UEM att förbättra nuvarande funktionalitet och utveckla framtida förbättringar.

 • Med Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online) får man självregistrering av Windows-enheter som en teknisk förhandsversion.

  Som ett alternativ till den aktuella Drop Ship-provisioneringsprocessen (online) där man arbetar med OEM för att registrera Windows-enheter kan man använda den här processen till att registrera och provisionera enheterna själv. Den här processen är även till hjälp om man vill testa provisionering av några få enheter innan man skickar provisioneringsbeställningarna till OEM. För självregistrering ska du arbeta på Windows-enheten och i Workspace ONE UEM Console. Du mellanlagrar Windows-enheter med det generiska PPKG:et Drop Ship Provisioning och registrerar dina enheter och konfigurerar deras profiler i konsolen. Om du vill ha mer information om den tekniska förhandsvisningen går du till Teknisk förhandsvisning: Självregistrering för Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online)

Nya funktioner i denna version

Console

 • Håll dig uppdaterad med våra helt nya aviseringar med konsolbanderoller.

  Nu kan du hålla dig uppdaterad om underhållsproblem, uppgraderingar, avbrott och produktmeddelanden med den nya konsolens bannermeddelanden som visas överst i UEM Console. Mer information finns i Console-notiser.

 • Använd Launcher-enheter utan att gå igenom hela autentiseringsprocessen.

  Nu kan du ange en andra Launcher-profil som en gästsessionsprofil och göra det möjligt för användare att hoppa över katalogautentisering och snabbt komma åt installerade applikationer. Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher.

 • Håll igång ditt arbetsflöde med det förbättrade massborttagningskommandot.

  Tidigare var du tvungen att ta bort enheterna manuellt när du utfärdade ett massborttagningskommando som utlöste rensningsskydd. Vi har nu förbättrat arbetsflödet så att massborttagningen återupptas efter rensningsskyddet. Mer information finns i Enhetslistan.

 • Nu kan du undvika borttagning av enheter och underordnade organisationsgrupper med vår nya logik för borttagning av organisationsgrupp.

  När du försöker ta bort en organisationsgrupp i UEM Console söker systemet efter underordnade organisationsgrupper och enheter i organisationsgruppen som du försöker ta bort. Om det finns en underordnad organisationsgrupp eller enhet någonstans i organisationsgruppsträdet avbryts borttagningen. Mer information finns i Ta bort en organisationsgrupp.

 • Lägg till ditt operativsystemspråk i dina krypterade PPKG-paket för DropShip Provisioning (Offline).

  Nu kan du lägga till ditt operativsystemspråk när du konfigurerar krypterade paket för DropShip Provisioning (offline). Ange en Microsoft-godkänd BCP 47-kod i fältet Anpassat operativsystemspråk. Inställningen försäkrar att dina krypterade paket körs i korrekt datum- och tidsformat. Du hittar det här fältet i Enheter > Livscykel > Mellanlagring > Windows. Skapa ett nytt provisioneringspaket eller ändra ett befintligt. Välj Krypterat PPKG och gå till Konfigurationer > OOBE-konfiguration > Operativsystemspråk > Övrigt. Mer information finns i Arbeta med provisioneringspaket.

 • Avbryt användning av API

  API:et ”/devices/{id}/sendmessage” fungerade till Workspace ONE UEM Console version 2010. Från Workspace ONE UEM version 2111 har vi nu helt tagit bort API:t. Besök https://<API-serverns webbadress>/API/help för mer information om API-informationen.

Freestyle

 • Vi har gjort några förbättringar av Freestyle Orchestrator.

  Freestyle har befordrats från teknisk förhandsversion till begränsad tillgänglighet för SaaS-kunder. Följande förbättringar av Freestyle Orchestrator har gjorts i den här versionen.

  • Vi har lagt till en snabb leverans av arbetsflöden till små enhetsflottor. Det innebär att när arbetsflöden distribueras till <2000-enheter kommer enheterna att meddelas omedelbart efter publicering.

  • Arbetsflöden i Windows kan hämtas av enheter vid incheckning av enheter trots att ingen användare är inloggad. Beteendet kräver Windows Hub 22.01.

  • Arbetsflödesstatus rapporteras nu oftare av enheter för att öka synligheten för administratörer och detta kräver Windows Hub 22.01.

  • Vi har ändrat beteendet för Hub-katalogen och tilldelningsstatus när en app tilldelas både från arbetsflöden och direkt.

  • Dessutom kan administratörer nu lägga till en ändringslogg i arbetsflöden och tvinga dem att köras.

Android

 • Vi har förbättrat prestandan för batchbearbetningen av driftsättningen av publika Android-applikationer.

  Förbättringarna gynnar större appdriftsättningar, oavsett om de är automatiserade eller på begäran.

 • Vi har gjort incheckning och utcheckning mer flexibel genom att introducera gästsessioner för Launcher

  Nu kan du ange en andra Launcher-profil som en gästsessionsprofil och göra det möjligt för användare att hoppa över katalogautentisering och snabbt komma åt installerade applikationer. Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher.

 • Vill du blockera registrering för enheter som inte är Android Enterprise-enheter?

  Om "Använd alltid Android" är aktiverat och enheten inte är certifierad för Android Enterprise-användning blockeras registreringen och användaren ser meddelandet "Android Enterprise-registrering krävs för att fortsätta för den här enheten" på sin enhet.

  Mer information finns i Registrering av Android-enheter.

 • Vill du anpassa Launcher-inställningarna utan att använda anpassad XML? Vi har en lösning åt dig.

  Vi har förenklat Workspace ONE Launcher-konfigurationen genom att lägga till gränssnittskontroller för 14 funktioner som tidigare krävde anpassad XML. Du kan se de här funktionerna som implementerats i det nya datadrivna användargränssnittet för Android. Profilkonfigurationen för Launcher har nu följande avancerade startprograminställningar:

  • Använd äldre Launcher-API:n

  • Användningsåtkomst som standard

  • Kräv skrivinställningsbehörighet

  • Aktivera appdata-/cacherensning

  • Aktivera administrationsläget på CICO-skärmen

  • Tillåtlista aktiviteter på skärmen för in- och utcheckning

  • Tillåtlista vissa Android-aktiviteter

  • Lägg till anpassade enhetsinställning

  • Anpassa den svävande knappen för enappsläget

  • Lägg till Launcher-varumärkesanpassning

  • Aktivera hastighetslåsning

  • Ange Launcher som standard efter omstart

  • Ta bort inställningen för svävande Hem-knapp

  • Tillåt meddelanden

  Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher – profilkonfiguration.

iOS

 • Installera dina obligatoriska App Store-appar i bakgrunden

  Med iOS 15.1 kan du ställa in en enda App Store-app som obligatorisk app vid registrering. När du installerar appen med hjälp av Workspace One UEM eller Workspace ONE Intelligent Hub driftsätts appen obevakat även på oövervakade enheter. Mer information finns i Konfigurera inställningar för organisation.

 • Hjälp användare att enklare registrera sina personliga enheter med kontodriven användarregistrering.

  På enheter med iOS 15 och senare kan användare logga in med sitt hanterade Apple-ID direkt i appen iOS Settings istället för att gå till en URL i Safari. Detta gör att användare kan fokusera på att ställa in sitt företagskonto istället för att växla mellan skärmar och flera uppmaningar. Mer information finns i Registrera en iOS-enhet med kontodriven användarregistrering.

Skript

 • Vi har avaktiverat skriptfunktionaliteten för BYO-enheter.

  För att bevara slutanvändarens integritet utesluts personalägda macOS- och Windows-enheter från skripttilldelningar.

Chrome OS

 • Vi har lagt till stöd för SCEP-certifikatutfärdare

  Från en Chrome-användarprofil eller enhetsnätverksprofil (eller autentiseringsuppgifter) kan du nu välja en SCEP-certifikatutfärdare och mall när du lägger till ett mallbaserat certifikat. Mer information finns i Certifikatutfärdare som stöds

Lösta problem

2111 Lösta problem

 • RUGG-10851: Provisioning/PoliciesViewDevices-rutnätet "Senast sedd" visar tiden som 5 timmar efter förväntad administratörstidszon.

 • AAPP-13759: VPP-licenser avassocieras inte.

 • AMST-34890: Avaktivering av HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag sammanfogar fortfarande enhetsposter.

 • AGGL-11276: Parametrar för att avmarkera konton skickas inte vid incheckning från enhetsinformation/automatisk utloggning.

 • AGGL-11276: Parametrar för att avmarkera konton skickas inte vid incheckning från enhetsinformation/automatisk utloggning.

 • AAPP-12614: Det går inte att installera icke hanterbara interna böcker från bokkatalogen på iOS-enheter.

 • AAPP-12248: iOS 15 kräver MDM-app.

 • AAPP-12223: Apple tvOS installationsapp begäran kommer att misslyckas med“12008 MDM-begäran är ogiltig” i vissa scenarier.

 • UM-1871: I UEM-versionerna 2105 och senare visas e-postmeddelandet för användaraktivering för batchimport med avancerad mall i oformaterad text istället för HTML.

 • CRSVC-25134: Intern iOS SDK-applikation visar fel vid start.

 • RUGG-10301: Proxyinställningar som har konfigurerats som en del av Wi-Fi-mellanlagringsprofilen (WS1) tillämpas inte och därför misslyckas registreringen

 • UM-313: När en kataloganvändare läggs till genom batchimportering till underordnad organisationsgrupp skickas standardmall som konfigurerats på Global.

 • UM-1845: REST API-slutpunkten växlar inte korrekt.

 • RUGG-10236: Ett oväntat fel uppstod när du klickade på Enhet -> Provisionering -> Listvy för produkt i UEM Console.

 • RUGG-9961: Det går inte att använda API:t till att lägga till ”tillämpbarhetsregler” till produkter i produktuppsättningar.

 • MACOS-2609: macOS-startpaketet köas inte för installation för nya registreringar.

 • PPAT-9841: Enhetstrafikregeluppsättningar med portar blir tomma i konsolen och databasen.

 • MACOS-2595: Det går inte att installera iOS-profiler med Tillåt borttagning med autentisering på övervakade enheter.

 • FCA-200222: DoS på användarkonto.

 • INTEL-33360: Intelligence saknar data.

 • FCA-199468: Meddelandemallar visar inte innehåll i hela meddelandetexten i Console-gränssnittet.

 • FCA-199991: Applikationsversioner i Arbetsflöden beaktas inte när du återgår från Senaste tillgängliga till en tidigare version

 • FCA-200135: Console kraschar vid rapporthämtning från sidan Exportering.

 • FCA-195293: Tidszonen sorteras inte på sidan Skapa organisationsgrupp.

 • ENRL-3226: Databasuppgradering för Workspace ONE UEM misslyckades.

 • ENRL-3171: Smartgrupper uppdateras inte vid enhetsorganisationsgruppsändringar baserat på nätverksintervall.

 • ENRL-3153: Mall för enhetsaktivering.

 • CRSVC-25100: Fel vid anslutning av baslinjemikrotjänst vid inläsning av sidan Baslinje i UEM.

 • CRSVC-25044: DuplicateCertificate_Purge jobb tar inte bort dubblettcertifikat på ett effektivt sätt.

 • CRSVC-25020: Hög CPU-/minnesanvändning per schemaläggartjänst.

 • CRSVC-24731: System.ArgumentOutOfRangeException i klassen DesiredStateCalrangeator.

 • CRSVC-24709: Pulse VPN-anslutningen har misslyckats sedan UEM-uppgraderingen till 2105 och 2107.

 • CRSVC-24607: awdevicecomplianceactionsqueue säkerhetskopieras på API-noder.

 • CRSVC-24526: SSL-certifikatautentisering misslyckas med ephemeral-nyckel när webbtjänstreferenser används.

 • CRSVC-24437: Wi-Fi-adaptern visar inte rätt IP-adress.

 • CRSVC-24566: Det går inte att ta bort smartgrupper från arbetsflöden.

 • CRSVC-24515: Uppgifter om telefon, nuvarande operatör och hemmaoperatör visas som Privat i listvyn för enheter, även om integritetsinställningen är inställd som Visa.

 • CRSVC-24392: Det går inte att ta bort arbetsflödet från arbetsflödelistvyn.

 • CRSVC-24331: API:et läses inte in efter uppgradering till 21.7.0.2.

 • CRSVC-19102: Det går inte att aktivera inaktiva efterlevnadspolicyer från sidan Efterlevnad.

 • CRSVC-24419: "Skicka meddelande" fönstret frågar inte när du lägger till plattformsfilter i enhetslistan.

 • CMEM-186533: Eskalering: E-postprofilen för Google ompubliceras efter uppgradering av iOS-enheter till 14.8 och 15 (med efterlevnadspolicy).

 • CRSVC-15742: FS Testanslutning testar inte nätverkssökvägen korrekt.

 • CMSVC-15843: Profiler som utesluts från SG tas inte bort vid publicering.

 • CMCM-189381: Filer från Office365 Sharepoint hämtas igen på innehållsappen.

 • CMCM-189369: Hög minnesanvändning för anrop till lagrade procedurer.

 • CMCM-189335: Synkroniseringsproblem med Sharepoint O365

 • ARES-20841: Publicering av intern app misslyckas på grund av fel om dubbla nycklar infogade.

 • ARES-20824: API för att ändra klientens lagringskonfiguration (PUT) returnerar ett 405 metod som ej tillåtet svar.

 • ARES-20564: Det går inte att publicera applikationer med tilldelningsrankningar som är större än 255.

 • ARES-20556: Mam apps api returnerar statuskod 500 för avregistrerade enheter.

 • ARES-20504: Installera programkommandon står inte i kö för interna appar när versionen av appen publiceras.

 • ARES-20520: Sökvärde i e-postmallen tar e-postadress som noreply@company.com istället för e-post med registreringssupport

 • ARES-20495: Om du lägger till organisationsgrupp till en tilldelning kraschar konsolen.

 • ARES-20442: Tillägg av apptilldelning misslyckas med det interna serverfelet 500.

 • AMST-34527: DSM-flaggan tillhandahålls inte i API.

 • AMST-34527: Brandväggsprofilen för Windows Desktop tillåter inte redigering av IP-intervall efter att profilen sparats.

 • AMST-34444: RestartDeadlineInDays ställs inte in för API-anropet /begininstall om att skapa en Windows 10-applikation.

 • AMST-34331: API-användare avaktivering av flöde utlöser inte raderingsskydd för Windows-enheter i vissa användningsfall.

 • AMST-34393: Användningsvillkoren visas inte korrekt vid enhetsregistrering.

 • AMST-34373: Klicka på knappen Fjärrassistans visar laddningsikonen på konsolen för alltid och går inte vidare.

 • AMST-34329: Sidnavigering fungerar inte korrekt för Sensorvy i enhetens informationsvy

 • AMST-34286: Borttagning av organisationsgrupp misslyckas om registrerade användare också har tilldelning(ar) av ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

 • AMST-34074: Windows appar installeras inte tillbaka med 2105 och senare efter en företagsåterställning.

 • AMST-33982: Windows-uppdateringen visas som icke godkännande misslyckades för funktionsuppdatering.

 • AMST-33988: Enheter synkroniseras inte efter DSP-registrering.

 • AMST-33903: Appinstallationskommandon bearbetas inte på nybyggda och registrerade enheter som har byggts med Windows 10-x64-avbilder och registrerats med hjälp av Hub-version 21.5.4.

 • AMST-33898: Det gick inte att autentisera för etablering av Dropship i TechDirect när du använder lägre OG.

 • AGGL-10940: Skärmlåsbild under lösenkodsnyttolasten för Samsung Knox fungerar inte med nya ändringar av DDUI.

 • AGGL-10950: När du lägger till automatisk installation av applikationen under ChromeOS-kioskens nyttolast försvinner den när du sparar och publicerar.

 • AGGL-10922: Android OEM-tjänsten kan inte installeras vid registrering av äldre enheter.

 • AGGL-10901: Kryssrutan "Riktningslås" avaktiveras när du sparar.

 • AGGL-10816: Enheten och DS är inte synkroniserade.

 • AGGL-10867: Det gick inte att spara värdet som avmarkerat.

 • AGGL-10815: Långsam driftsättning av ny allmän app.

 • AGGL-10797: Vissa Android Launcher-profiler kan inte läsas in efter uppgradering till 2107 och DDUI FF-aktivering.

 • AGGL-10772: Konfigurationen saknas i Kopiera profil för DDUI Launcher.

 • AGGL-8201: Flera Guard-fel observerades under körningen av AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob i alla miljöer på grund av att googleuserid saknas för enheten i databasen.

 • AAPP-12809: Avisering om att applikations-APN:er förfaller för AirWatch Container och AirWatch Inbox.

 • AAPP-12774: API:et ScheduleOSUpdate misslyckas på UEM 2105.

 • AAPP-12438: Apple bakgrundsbild tillämpas om alla alternativ är avmarkerade.

21.11.0.2 Korrigeringslösta problem

 • FCA-200862: Uppdatera uppdaterings-API för SKUORDER för att tillåta att grundläggande Freestyle-SKU läggs till i äldre UEM-versioner.

 • AAPP-13256: Undantag har setts i flera miljöer.

21.11.0.3 Korrigeringslösta problem

 • FCA-200968: Migreringsskript Notification.UpdateNotificationUUID orsakar fel i uppgraderingar.

 • UM-7238: Användargruppens användarlista kan inte läsas in på grund av att dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers sproc har överskridit tidsgränsen.

21.11.0.4 Korrigeringslösta problem

 • AMST-34890: Avaktivering av HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag sammanfogar fortfarande enhetsposter.

 • AGGL-11276: Parametrar för att rensa konton skickas inte från enhetsinformation/automatisk utloggning vid incheckning.

21.11.0.6 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-26469: Arbetsflöde - Begränsa storleken på orsak i status till orsak för stegen i arbetsflöde.

 • RUGG-10563: Unikt fel för nyckelbegränsning sett i ContentPullService-loggar med mycket högt antal.

 • CRSVC-26375: SQL-blockerade processer på WMT PROD DB.

 • AMST-34954: Drop Ship Provisioning: Åsidosättning av offentlig åtkomst och E2E-test för enhet

21.11.0.7 Korrigeringslösta problem

 • RUGG-10578: Flera getnextmanifest-anrop görs, vilket orsakar DB-konkurrens.

 • AAPP-13365: Klassrummet visar inte uppdaterade klasser.

 • SINST-175953: Dela 22.01 Hub till 2111 nästa korrigering

 • CRSVC-26589: Uppdatera anspråk "org_location_group_id" för att använda kund OrganizationgroupId där anmälan används istället för global OrganizationgroupId.

21.11.0.10 Korrigeringslösta problem

 • FCA-201416: Kunden upplever långsamhet i enhetssökningen efter uppgradering till UEM version 21.09.

 • AAPP-13368: Apple Fast Lane Message Queue Throttler läcker minne.

 • AMST-35116: Krypteringstypen växlar alltid tillbaka till TKIP för Windows Desktop Wi-Fi-profil.

 • CRSVC-26679: Optimering av CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • AGGL-11328: I Android DDUI, kraschar sidan när Launcher-profilen rediferas med Diverse appar som läggs till på den fästade raden.

 • PPAT-10455: Intern SDK-app genererar felkod:14 med Tunnel-proxy.

21.11.0.12 Korrigeringslösta problem

 • ARES-21698:DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 orsakar tempdb-anropskollision.

21.11.0.11 Korrigeringslösta problem

 • RUGG-10571: JQuery uppgradering till 1.12.

 • CRSVC-26834: Förtroendetjänstloggen lämnar inte ifrån sig utdata trots att loggnivån ändras till "utförlig".

 • AMST-35181:Nyregistrerade Windows 10-enheter installera x86-versionen av AppDeploymentAgent.

 • AMST-35156:Fel enhetsattribut - Registreringstyp-ID - vid av-/återinskrivning.

21.11.0.13 Korrigeringslösta problem

 • FS-818: RB-2111-Freestyle Orchestrator är fortfarande taggad som Tech Preview.

 • RUGG-10704: Kopiera och redigera den befintliga provisioneringsprofilen skapar profilkopian under avsnittet Enheter > Profiler och resurser.

 • CRSVC-26920: Ta bort indexet IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • CRSVC-27368: Öka gränsen för SMTP-användarnamn från 64 till 255 tecken.

 • AMST-35248: Fördröjning vid bearbetning av Windows installerings-/borttagningskommandon för appar och profiler.

 • AGGL-11382: Launcher-riktning är inställd på att vara låst i XML när den inte markeras i användargränssnittet.

 • AAPP-13482:VPP Automatisk uppdatering fungerar inte för vissa applikationer.

 • CMSVC-16026: Navtjänster - Det går inte att hitta de smarta grupperna i WS enstaka nättjänster under tilldelning mot mallar.

 • AGGL-11415 [Lösenkod] Det går inte att skicka Rensa enhets-/arbetsappslösenkod i COPE.

 • AMST-35270: Kiosk-profilen tar längre tid att installera på enheter och ibland dagar trots att enheten checkar in.

 • CMCM-189603:DB Anropskollision med flera anrop till EnterpriseContent-schema.

 • AAPP-13367: Problem med att ta bort Apple Education-profil från iPad.

21.11.0.14 Korrigeringslösta problem

 • FS-800: Uppdatera arbetsflödet utvärderas på nytt till 4 timmar som standard i systemkoden.

 • FCA-201655: Konsolinloggning misslyckas för katalogadministratörskontot med felet "Ogiltiga autentiseringsuppgifter".

21.11.0.15 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13556: VPP-boken synkroniseras som okänd applikation.

 • CRSVC-27631: Ta bort döda poster från enhetsstatus som tas bort från kanoniska.

 • AGGL-11472: Modell med Android-enheter saknas på konsolen och visas som ”Android” istället.

 • CRSVC-27664: Dataplattform-tjänsten använder meddelanden från sensorkön på alternativa instanser.

 • AMST-35482: Det går inte att hitta ”Tillåt utökad PIN-kod vid start” i Windows krypteringsprofil.

21.11.0.19 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11387: Android Q restriktioner Kontrollera - Validera iscensättningsrekord före kontroll av restriktioner.

21.11.0.16 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11512: Spaceman-fel vid start av Android DDUI-profiler.

 • INTEL-37061: Intelligence – arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

 • AMST-35624: Uppdatera MSI-driftsättningsparametrar för Windows-delade appar.

 • AMST-35653: Drop Ship Provisioning: Duplicerad registreringsanvändare.

21.11.0.20 Korrigeringslösta problem

 • INTEL-37768: Ogiltigt kolumnnamn ”RecoveryKeyPresent” – i flera miljöer.

21.11.0.22 Korrigeringslösta problem

 • FCA-202361: Ändringar av Fix FK-fel på grund av isolationsnivå.

 • AGGL-11552: DDUI – Begäran om att öka gränsen för maximalt tecken för fältet förbikopplingsregler för proxy i profilen för Chrome-webbläsarens inställningar.

 • AGGL-11550: Kunden kan inte ställa in den administrativa lösenkoden för Launcher med fler än 10 tecken

 • CRSVC-28135: ”Ett fel har inträffat” vid tilldelning av sensorer.

21.11.0.23 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13655: iBeacon-profilen installeras inte automatiskt på enheten när den är i regionen.

 • AMST-35757: Vid registrering av VDI tar den senaste registrerade enheten över befintlig enhetspost.

 • CMCM-189713: Prestandaförbättringar för RepositoryTemplate SProcs.

 • CRSVC-27973: Åtgärda efterlevnadsutvärdering när ComplianceDeviceStateIntegrationFeatureFlag är aktiverat.

 • CRSVC-28169: Metoden för registreringscertifikat lägger endast till certifikat i en kedja om de har en privat nyckel.

21.11.0.26 Korrigeringslösta problem

 • AMST-35787: Det går inte att köra API-anropet för selektiv applista på de registrerade Win 10-enheterna.

 • AMST-35814: Domänanslutningen misslyckas när Smartgrupper utvärderas före registrering.

21.11.0.27 Korrigeringslösta problem

 • RUGG-10851: Provisioning/PoliciesViewDevices-rutnätet "Senast sedd" visar tiden som 5 timmar efter förväntad administratörstidszon.

 • AAPP-13759: VPP-licenser avassocieras inte.

 • AMST-35938 Seedad v2107.9 korrigeringsversion av Hub till UEM.

 • CRSVC-28398: Efterlevnadsvärden som saknas orsakar en misslyckad enhetsmigrering.

 • CRSVC-28308: Asynkronisering av e-postnotiser orsakar trådpoolsaviseringar och pausar efterlevnadsutvärderingen.

 • AGGL-11679: DDUI bryts av ett datumformat för certifikat i Android-profiler.

 • AMST-35880: Windows kommandon för applikationsdistribution rensas endast efter en manuell förfrågan eller förfrågan om appsampel från UEM-konsolen.

 • CMCM-189750: Om du tar bort contentLockerSDKLibraryKey-systemkoden åsidosätts detta.

 • CRSVC-28932: Det gick inte att installera S/MIME-profilen på grund av felet "Certifikat används mer än en gång".

 • AMST-35816: Blobbar som hanteras av enhetstjänster även när de finns i CDN och lagringstyp är inställd på 1.

 • LUEM-472: Misslyckande under webbregistrering med hämtning av navpaket.

 • FCA-202433: UEM Console kraschar vid navigering till Enheter > Efterlevnadspolicyer > Händelselogg.

 • AAPP-13760: Tidsgränsproblem på sidan för iOS-enhetsuppdateringar.

 • RUGG-10851: Rutnätet "Senast sedd" visar tiden som 5 timmar efter förväntad administratörstidszon.

 • CMSVC-16076: API för tagguppdatering misslyckas när organisationsgrupp-ID inte skickas.

21.11.0.28 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-28589: GSX-certifiering kunde inte sparas – lösenordet är ogiltigt.

 • UM-7450: Administratörsgrupper uppdateras inte efter automatisk eller manuell synkronisering.

 • CMEM-186612: Fördröjning med att lägga till enheten till tillåtslistan från vyn över e-postlistor.

21.11.0.30 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13878: MDM-profilfel "Dekrypteringsnyckeln för profilen är inte installerad".

 • AGGL-11879: Kryssrutan 'Låsriktning' i Android DDUI Launcher-profilen inaktiveras när du sparar.

 • AMST-35970: Dropshipping leverantör-Enhetsregistreringar – gör det aldrig via massimporteringstjänsten.

21.11.0.32 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36008: Applikationsidentifieringsoperatören Större än eller lika med fungerar inte.

 • CRSVC-29265: Time Windows ej tillgängligt.

 • AGGL-11901: Handsfria R5-enheter listas felaktigt i DB och UEM.

 • INTEL-38426: Intelligence – arkiveringsvärde för återställningsnyckel matchar inte UEM.

21.11.0.33 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11949: Zebra-enhetsmodellen rapporteras som okänd.

 • ARES-22093: Extern apptilldelning misslyckas på grund av duplicerat nyckelfel.

21.11.0.35 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36174: Kunden kan inte överföra saknade beroenden för vissa .appx-filer när de redigeras.

 • ARES-21942: Android Enterprise - Misslyckades med att skicka hanterad appkonfiguration (Lägg till försöksmekanism för nätverksfel).

 • ARES-22094: Publicering av intern app misslyckas på grund av fel om dubbla nycklar infogade.

 • ARES-22158: Redigera en lista över tillåten grupp av appar att ha 2,3K-appar tar cirka 6 minuter.

 • INTEL-38430: ETL | Analysera och åtgärda fel av kontrollsumma for taggar som innehåller specialtecken.

21.11.0.37 Korrigeringslösta problem

 • FCA-203017: Obehörig slutpunkt i MVC> vinkelmigrering: Konto > Administratörer > Systemaktivitet > batchstatus.

 • CRSVC-29794: S/MIME-certifikat är korrupta på databasen.

 • MACOS-3153: Tom skärm på macOS webbregistrering.

 • AMST-36170: AuthenticationToken_Load tidsgräns vid registrering.

 • AGGL-12049: Automatisk seed för Android: Modell av Android-enheter saknas på konsolen och visas som ”Okänd" istället för skriptkorrigering.

21.11.0.38 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11944: Lista över tillåtna Chrome URL/lista med nekade URL fungerar inte på de senaste Chrome-versionerna.

 • AGGL-12082: 'Forcera säkerhetsläge för YouTube 'och ’aktivera Touch till sökinställningarna i Android Chrome webbläsarprofilen sparas inte med UEM-konsol 2111 och högre.

 • AMST-36289: Avaktivera funktionsflaggan HardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • ARES-22164: Bilden har tvingats fram och tidsgräns för inaktiv session i händelse av användning av BLOB-överföring.

 • CRSVC-29627: Utlöser gränsen för 5K API-anrop per minut trots att det har gått längre än en minut.

21.11.0.39 Korrigeringslösta problem

 • AMST-36172:Stort antal timeouter i interrogator. windowsinformationsample_save SP.

 • AMST-36334: Länken för integreringsknappen för UEM Azure AD har brutits.

 • FCA-203138: Förbättra prestanda för underhåll. AuditTable_Ta bort lagrad procedur.

21.11.0.40 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14120: [Enhetsstatus] Registreringsundantag för enhetens POST-anrop med saknad efterlevnadsstatus.

 • CRSVC-30309: API devices/{deviceID}/commands kräver fråga om customCommandModel.

 • CMCM-189867: Intelligence | Intag av Sandbox ETL-loggar är mycket högt.

 • CRSVC-30281: Inkludera tilläggsverktygskonfigurationsfiler för enhetsstatus i verktyget UpdateSQLServerInfo.

21.11.0.41 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-25449: Åtgärda dödlägen för lagrade procedurer.

21.11.0.42 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14354: Om du kopierar iOS-begränsningsprofiler med nyttolaster för Dölj appar läggs inte nyttolasten för Dölj appar till i den nya profilen.

 • AAPP-14362: Hitta enhetsalternativet fylls inte i när enheten stängs av och sedan på.

 • CRSVC-30605: Integrerat autentiseringscertifikat roterar inte till ny CA när vi ändrar inställningarna för webben under SDK-inställningar

 • CRSVC-30896: Det gick inte att ta bort certifikatutfärdare.

 • RUGG-11098: API för produkten följer standarden och returnerar internt serverfel (500) i vissa specifika fall.

21.11.0.43 Korrigeringslösta problem

 • INTEL-41601: ZDT DB-uppgraderingen misslyckades vid borttagning av SP och typ.

 • RUGG-11267: Smartgrupper med OS-versionskriterier uppdateras inte när en enhet uppdaterar OS-versionen.

 • CRSVC-31185: Migreringsverktyget för berättigandetjänst kan inte ansluta till databasen vid ändring av databasautentiseringsuppgifter.

21.11.0.44 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3280: Distribuera modellinformationen för nya "M2" Mac-modeller.

 • CRSVC-31408: Den lagrade rensningsproceduren för DSM-åtgärder genererar sorteringsfel när server- och databassortering är olika.

21.11.0.45 Korrigeringslösta problem

 • ENRL-3534: Avregistreringsdatumet är noll i Intelligence.

 • CRSVC-31783: GSX-testanslutningen misslyckas med SSL-fel.

 • CRSVC-31691: UEM med villkorlig åtkomst i Mac OS X rapporterar device_type och operating_system som OKÄND när enheten ändrar sin status.

 • RUGG-11333: Fördröjning vid tilldelning av produkter till Android-enheter.

21.11.0.46 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3335: Sidan Enhetsinformation kraschar för Linux-enheter när processorarkitekturen läses in från den senaste enhetsstatustjänsten.

 • CMEM-186700: PowerShell misslyckas med felmeddelande: "Användarens autentiseringsuppgifter för PowerShell-fjärrservern innehåller specialtecken."

21.11.0.48 Korrigeringslösta problem

 • ARES-23093: Hög fördröjning vid jobbexekvering av utgångna exempeldata vid rensning.

 • CRSVC-32060: "Förnya certifikat" fungerar inte som förväntat i listvyn för certifikat.

21.11.0.49 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14536: Fördröjning i driftsättning av OS-delningsskript orsakar inkonsekvenser i data.

 • CRSVC-32319: Lägg till telemetri för att räkna användningar av nyttolaster för den osignerade Secure Channel.

21.11.0.50 Korrigeringslösta problem

 • CMCM-190120: Ta bort användning av laddningen av mall från DS-slutpunkt.

 • UM-7637: Avaktivering av 100 användare samtidigt misslyckas på UEM Console 21.11.0.37+.

21.11.0.51 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37312: Enhetsidentifierare och UDID-felmatchning av någon anledning bör inte avregistrera enheten.

21.11.0.52 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-14776: Det går inte att aktivera enhetstilldelning för vissa VPP-appar.

 • CMCM-190218: Innehållsappen kan inte visa innehållet i den specifika mappen i Arkivet

21.11.0.53 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37559: Förbättringar av säkerhetsprov.

 • CRSVC-33270: Lägg till felsökningsloggning till HMAC:s kanoniska kod.

21.11.0.54 Korrigeringslösta problem

 • ARES-24023: Tilldelning av publika Android-appar fungerar inte som förväntat.

 • AGGL-13505: Android-begränsning ”Tillåt användaren att ändra platsinställningar för arbetsprofilen” fungerar inte.

 • AGGL-13410: Det går inte att spara poster i URLAllowlist/URLBlocklist för Chrome-webbläsarens inställningsprofil.

21.11.0.55 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15118: Vissa VPP-appar fastnar i väntan på kontroll.

21.11.0.56 Korrigeringslösta problem

 • FCA-204432: Rapportnamnet slumpas vid hämtning av äldre rapporter.

21.11.0.57 Korrigeringslösta problem

 • AMST-38164: Platsalternativet saknas i masshanteringen av Windows-enheter

 • ARES-24522: Publicering av intern app misslyckas på grund av fel om dubbla nycklar infogade.

 • RUGG-11731: Namn på profilmapparna för Android Enterprise Launcher saknas

21.11.0.58 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3612: Tillagt stöd för ny hårdvara som släpptes den 24 januari.

21.11.0.59 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-35971: Omfaktorisera EventLogService för att använda samverkande väska.

21.11.0.60 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3665: Koppla bort kodändringar för att dela nya MAC-modeller.

21.11.0.61 Korrigeringslösta problem

 • FCA-205026: API för enhetssökning returnerar inte Wi-Fi-SSID i svaret.

21.11.0.62 Korrigeringslösta problem

 • RUGG-12007: Nästa eller föregående sida i enhetsproduktvyn kan inte åtgärdas.

21.11.0.63 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15873: Stöd för snabb säkerhetsrespons – fas 1.

 • PPAT-14131: Sidan Tunnelkonfiguration laddas inte efter migrering till AWS CloudFront.

Kända problem

 • FCA-200853: Angular-appen bör läsas in för alla typer av administratörer.

  Det finns API:er som anropas som en del av angular-appens inläsning som är resursskyddade. Eftersom dessa är minimibehörigheter som krävs för att starta angular-appen, kan appen inte läsas in för anpassade roller utan att ha dessa behörigheter.

  En tillfällig lösning på problemet är att lägga till de nödvändiga behörigheterna till en adminroll. Du kan se mer information här.

 • AGGL-11106: Om du lägger till en version av en Launcher-profil i en produkt gör att Launcher stannar på omladdningsskärmen.

  Kunden installerar Launcher-profilen via produkter. På sista tiden när kunder har uppdaterat Launcher-profilen och sparat (lagt till ny version) ser de att profilen försvinner från enheten i konsolen innan den installeras igen. Före det här problemet uppdaterades profilen på enheten utan att man behövde ta bort den och tillämpa den igen. Detta beror på att alternativet att aktivera/avaktivera saknas när du lägger till en ny version av Launcher- profilen i det nya användargränssnittet för datadrivna profiler som driftsatts via produkter.

  Bugglösning: Vi kan driftsätta den nya versionen av Launcher via profiler och resurser och inte genom att uppdatera provisioneringsprofilen.

 • AGGL-11108: Hub – Katalogen visar felaktig version när prod- och betaspår finns.

  När man frågar Google Play om vilken version av appen som ska visas i katalogen väljs det första resultatet utan hänsyn till vilken version av appen som är tilldelad eller installerad. Detta kan leda till att ett betaversionsnummer för appen visas även om betaversionen inte är installerad eller tilldelad till användaren.

  Bugglösning: Om du tar bort betaversionen från Google Play eller tilldelar betaversionen till enheten visas inte fel version.

 • AGGL-11107: Appkonfiguration: Det gick inte att spara värdet som avmarkerat.

  Konfigurationen av Android-appen har utformats för att tillåta att konfigurationer kan "avmarkeras" så att de undantas från konfigurationen som skickas till Google. Avmarkering av något skiljer sig baserat på datatyp (textfältet kan lämnas tomt, boolean kan ställas in som "Välj", osv). Booleaner sparas inte om man väljer inställningen "Välj" utan de utesluts i nyttolasten som skickas till enheten. Vid redigering är det avmarkerade värdet inställt som fältets standardvärde

  Bugglösning: Driftsättningen och de policyer som ställts in på enheten påverkas inte, men när du redigerar en appkonfiguration som driftsätts med booleanvärdet "Avmarkerad" måste värdet återställas till "Avmarkerad" vid redigering.

 • FCA-200675: Sidan med Freestyle-information får trunkeringsproblem när man har publicerat ett arbetsflöde.

  Om åtgärden Publicera arbetsflöde misslyckas eller om vi "pausar" arbetsflödet och går till sidan arbetsflödesinformation trunkeras navigeringssökvägen för navigeringsmenyn från sidan med arbetsflödesinformation.

  Bugglösning: När sidan uppdateras kan vi se hela navigeringssökvägen för navigeringsmenyn

 • FCA-200676: De översatta strängarna "Konsol" och "Webbläsare" läses inte in i listan med inloggningshistorik.

  På sidan Inloggningshistorik översätts inte värdet i kolumnen Inloggningstyp och Applikation (konsol respektive webbläsare) till språket i konsolen.

  Bugglösning: Det finns ingen bugglösning eftersom det är ett lokaliseringsproblem och innehåll visas alltid på engelska.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon