Om versionsinformationen för Workspace ONE UEM

VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en sammanfattning av de nya funktioner i 2209, samt lösta och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er

 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer

 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln.

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2022

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2022. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2022 för mer information.

Nya funktioner i denna version

Console

 • Vi har förbättrat Global sökning för att optimera sökresultaten.

  Globala sökresultat för enheter inkluderar nu enhetens organisationsgrupp. Detta ger kontext för att lokalisera enheter i stora miljöer. Det krävs ingen inställning för den här standardfunktionen. Mer information finns i Global sökning.

 • Sidan Enhetsrensning läses in mycket snabbare nu!

  Vi har förbättrat prestandan på sidan Enhetsrensning genom att implementera ett filter som endast hämtar data för enhetsrensning från hela enhetskommandotabellen. Detta gör att renderingen av sidan för enhetsrensning går snabbare.

 • Upplev snabbare och smidigare uppgraderingar av SaaS-miljön.

  Uppgradering till SaaS tog längre tid än förväntat på grund av viss logik i migreringskoden, särskilt tillägget av UUID:er (universellt unika identifierare) i meddelandetabellen i miljöer med stora volymer. Vi har nu valt att inte flytta den specifika datauppsättningen och istället lägga till UUID till varje ny post. UUID krävs endast för nyare API:er för SaaS-meddelande och inte för alla API:er som är relaterade till UEM Console-aviseringar.

 • Framtvingande av klient på sidan Tilldelningsgrupper.

  Du kan inte längre skapa nya smartgrupper i organisationsgrupper ovanför kundtyp. Nya smartgrupper kan endast skapas i kundens organisationsgruppstyp eller i andra organisationsgrupper under Kund. För mer information, se Modernisering av Workspace ONE UEM – Klient-ID och krav för kundorganisationsgrupp för smartgrupper (87464).

 • Se till att skiftbaserad personal har åtkomst till rätt appar och tjänster under arbetstid och ledig tid med användning av Shift Based Access Control (Tech Preview)

  Nu kan du konfigurera begränsningar för Hub-tjänster, notiser, appberättiganden och enkel inloggning när användaren inte anses arbeta – baserat på definitionerna för WorkJam Time och närvarosystem. Denna funktion kräver Workspace ONE Experience Workflows, Workspace ONE Hub Services 2209, Workspace ONE Access 2209, Workspace ONE Intelligent Hub iOS 22.08 och Workspace ONE Intelligent Hub Android 22.11.

Android

 • Vill du ha mer kontroll över automatiska uppdateringar för Android-appar? Vi har en lösning för dig.

  Nu kan du ställa in en prioritet för automatisk uppdatering för Androids publika appar för enheter som hanteras av Workspace ONE UEM. Du kan välja att aktivera uppdateringar med hög prioritet eller fördröja uppdateringar med 90 dagar för varje app. Mer information finns i Driftsätt applikation på dina Android-enheter via hanterad Google Play Store.

 • Vi introducerar en ny företagsrensning för att avstå från ägandet av en COPE-enhet med Android 11+.

  Nu kan du endast rensa arbetsprofilen på COPE-enheter med Android 11+ så att organisationer kan avstå från enhetens ägande till användaren. Tidigare skulle åtgärden Företagsrensning initiera en fabriksåterställning på enheten, som nu har bytt namn till Enhetsrensning. Den nya åtgärden Företagsrensning håller personliga appar och data intakta och initierar inte en fabriksåterställning.

Innehåll

 • Begränsa användare till att överföra bilder till Content-appen endast med enhetens kamera.

  Du kan begränsa användare till att endast överföra bilder till Content-appen från enhetens kamera. För att göra det, aktivera alternativet Tillåt endast överföring från kamera när du konfigurerar en lagringsplats för administratörer i Workspace ONE UEM Console. Mer information finns i Konfigurera en lagringsplats för administratörer.

 • Ange antalet filer som användare kan överföra till Content-appen.

  Ställ in max. antal filer som användare kan överföra när de konfigurerar Content-appen för Workspace ONE via Workspace ONE Console. Nu kan du tillåta att användare överför upp till 40 filer samtidigt i Content-appen. Mer information finns i Konfigurera VMware Workspace ONE Content.

macOS

 • macOS har nu stöd för överföring av MobileConfig-filer.

  Nu kan du överföra mobileconfig-profilerna för macOS direkt till Workspace ONE UEM-konsolen. Mer information finns i Överför en profil.

 • Ange Intelligent Hub-versionen som ska distribueras till enheterna.

  Nu kan du välja vilken version av Intelligent Hub som ska driftsättas på sidan Inställningar. Under automatisk registrering med Apple Business Manager eller School Manager eller via webbaserad registrering kan du ange vilken version av Intelligent Hub som måste installeras på alla nya enheter. Du kan dela den senaste versionen av Intelligent Hub till UEM Console eller ange en specifik version om denna stöds och är kompatibel med din konsols version. Vi kommer gradvis att lägga till funktionen i SaaS-miljöer under lanseringen. Mer information finns i Inställningar för macOS Intelligent Hub.

Freestyle

 • Stöd för Applikations- och filvillkor.

  Du kan nu lägga till Applikations- och filvillkor i macOS arbetsflöden. Windows arbetsflöden stödjer för närvarande dessa villkor. Freestyle Orchestrator-funktionen kräver en lägsta version av VMware Workspace ONE Intelligent Hub 22.08 installerad på målenheten för att kunna lägga till en app- eller ett filvillkor för macOS enheter. Mer information finns i Villkor med applikationer.

 • Vi har justerat standardinställningarna för felhantering.

  Tidigare hade standardinställningarna för felhantering extremt långa väntetider mellan återförsök. Vi minskade tiden som spenderas vid nya försök så att arbetsflödet kan fortsätta eller misslyckas med en rimligare takt.

  • Tidsgräns: 120 minuter

  • Försök igen efter 15 minuter

  • Maximalt antal nya försök: 1

  • Bockoff-frekvens: 2

  Befintliga arbetsflöden påverkas inte – endast nyskapade arbetsflöden kommer att ha dessa nya standardvärden. Du kan alltid anpassa dem efter behov genom att klicka på Ytterligare inställningar > Redigera felhantering. Mer information finns under Resursens felhantering.

Windows

 • Fråga efter baslinjer i Workspace ONE UEM för Windows stationära enheter.

  Nu kan du fråga efter baslinjer på enheter för att uppdatera baslinjesampel och uppdatera baslinjens efterlevnadsstatus. Använd frågefunktionen i Enhetsinformation-vyn. Om du vill uppdatera enhetens baslinjesampel går du till Mer-åtgärder > Förfrågan > Baslinjer i enhetsposten. Baslinjens efterlevnadsstatus finns i Resurser > Profiler & baslinjer > Baslinjer, där du kan välja baslinjen och se efterlevnadsstatuskortet. Mer information finns i Använda baslinjer.

Lösta problem

2209 Lösta problem

 • FS-2122: Flera freestyle-problem observerades för macOS-enheter.

 • AGGL-12944: Det går inte att registrera Android 12-enheter som DO när Enhetsregistreringsläget är inställt på de registrerade enheterna.

 • AAPP-13550: Fördröjning i driftsättning av OS-delningsskript orsakar inkonsekvenser i data.

 • MACOS-3339: macOS innehållsfilterprofilen för DDUI hade en gräns på 255 tecken för socket-krav och paketkrav.

 • AGGL-12354: Funktionen Tillåt användare att ändra platsinställningar för arbetsprofilen har inte fungerat.

 • FCA-203951: Det gick inte att tilldela enheter till listan med telekomabonnemanget.

 • CMSVC-16504: Tilldelningssidan kraschade periodvis för interna appar.

 • CRSVC-32267: iOS-efterlevnadspolicyn för applikationsversionen fungerade inte som förväntat.

 • UM-7538: Attributsynkroniseringen misslyckades i första hand.

 • UM-7606: Det gick inte att avaktivera 100 användare samtidigt på Workspace ONE UEM-konsolen.

 • RUGG-11335: Inställningar för startprogrammets nyttolast saknas i 2209.

 • RUGG-11361: Mappnamn saknas i flera profiler för startprogrammet för Android Enterprise.

 • PPAT-12022: Ändra API för Tunnel-enheter från publikt till internt.

 • MACOS-3301: macOS nätverksåtkomstprofil för DDUI visar inte alternativet Använd som konfiguration av inloggningsfönster.

 • MACOS-3300: Vid nya registreringar, DEP eller manuella, installerades inte ursprungliga appar på skärmen efter registrering eftersom de visades som "väntar".

 • MACOS-3252: macOS DDUI-tunnelprofil saknar matriser.

 • MACOS-3258: Det går inte att redigera en befintlig macOS-profil när macOS-DDUI har aktiverats i miljön.

 • FCA-203881: När du laddar ner äldre rapporter slumpas rapportnamnet.

 • FCA-203685: Lokal tid rapporteras felaktigt på Astro Air-sidor.

 • MACOS-3211: Workspace ONE Intelligent Hub installerades inte efter registrering i produktionsmiljön.

 • FCA-203777: Det gick inte att redigera enhetens inventarienummer.

 • ENRL-3521: Windows robusta enheter hämtade inte längre registerposten vanligt namn.

 • FCA-203090: Felaktig orsak till avisering om enhetsavregistrering.

 • ENRL-3495: API returnerar inte taggars värde.

 • CRSVC-31836: Det går inte att publicera skript.

 • CRSVC-31524: Det gick inte att ta bort en enhet på grund av fel.

 • CRSVC-31387: GSX-anslutningen misslyckas med SSL-fel.

 • CRSVC-31110: När autentiseringsuppgifterna för databasen ändrades kunde inte migreringsverktyget för berättigandetjänst ansluta till databasen.

 • CRSVC-31194: Konsolens filter för händelsedatum fungerade inte korrekt.

 • CMSVC-16348: Smartgruppen "Alla enheter" som skapas automatiskt, visar inte de registrerade enheterna när du skapar en efterlevnadsprofil för första gången i en Container-organisationsgrupp.

 • CRSVC-29464: S/MIME-certifikaten var skadade i databasen.

 • CRSVC-29428: Det gick inte att ta bort enheter från Workspace ONE UEM-konsolen.

 • CRSVC-29391: Utlöser gränsen för 5K API-anrop per minut trots att det har gått längre än en minut.

 • CMEM-186691: PowerShell misslyckades med felet "användarens autentiseringsuppgifter för fjärrservern för PowerShell innehåller specialtecken."

 • CMCM-190011: Databasserverns CPU ökar till 100 % flera gånger om dagen.

 • CMCM-190017: Ett odefinierat fel inträffade vid visning av enheter med tilldelat innehåll.

 • ARES-22983: Hög fördröjning observerades vid exekvering av jobb med utgångna exempeldata i Rensning.

 • ARES-22753: Uppdateringen av Mac Studio-tilldelning saknas eller är avmarkerad.

 • ARES-7519: Bilder för surfplattor och mobiler filtreras inte för interna appar.

 • ARES-22684: Enhetsrapporten med applikations- och användarinformation misslyckas när applikationsfiltret innehåller olika namn för appar med samma paket-ID.

 • AMST-36905: Det gick inte att redigera apptilldelningar.

 • AMST-36758: Enhetens kontextbaserade applikationer kräver en giltig användarsession för att avinstallationen ska kunna bearbetas.

 • AMST-36710: Windows brandväggsregeln fungerar inte korrekt på Windows 10-enheten.

 • AMST-36694: Implementeringsalternativen behålls inte på Spara och Publicera.

 • AMST-36528: Det går inte att aktivera alternativet Visning i HUB (valfritt) när en Ny tilldelning nås via kolumnen Tilldelning.

 • AMST-36527: En standardanvändare med ett svagt lösenord skapades.

 • AGGL-12787: På grund av dataförlust försvann webbadressens blockeringar och undantag i Chrome-webbläsarprofilen.

 • AGGL-12439: Att tilldela Outlook till en enhet EFTER registrering kommer att resultera i appkonfigurationen.

 • AGGL-12349: Enhetssynkronisering initierar kommandot RemoveApp för en iOS-app.

 • AGGL-12346: Det gick inte att migrera Zebra-enheter till Arbetshanteringsläget på grund av felet "Hub är redan enhetsägare".

 • AGGL-12014: Tid som nämns i profilen Systemuppdateringar ändras till AM från PM efter spara och publicera, när språken i användargränssnittet är japanska, kinesiska eller koreanska.

 • AGGL-11868: Publika Android-appar som publicerats till över 600 000 tilldelade enheter landade inte på enheterna.

 • AGGL-11852: Det uppstod ett språkproblem med appbeskrivningen i Workspace ONE Intelligent Hub-appen för Android-enheter i Arbetshanteringsläget.

 • AAPP-14054: Alternativet EAP-TLS sparades inte i tvOS WiFi-profil (DDUI).

 • AAPP-14265: När du checkar ut en enhet till en underordnad organisationsgrupp återspeglas inte de hanterade inställningarna för den underordnade OG i CICO-scenariot.

 • AAPP-14521: Det går inte att överföra interna appar med flera info.pists.

 • AAPP-13982: Interna böcker visas som Ej installerade på fliken Böcker i sidan Enhetsinformation.

 • AAPP-13986: Det går inte att tilldela enheter till offentliga böcker efter att boken har skapats.

22.9.0.1 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-32619: Optimera flödet Publicering av offentliga och köpta appar.

 • AGGL-12914: Zebra-enheter rapporteras som modelltyp "okänd" i Smartgroup-filtret.

 • AMST-37236: Tillåt versaler för baslinjens namn.

22.9.0.3 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37303: Anpassade profiler installeras inte för nyligen registrerade Windows enheter sedan uppgradering 22.4.0.12 (2204).

 • AMST-37308: Enhetsidentifierare och UDID-felmatchning av någon anledning bör inte avregistrera enheten.

 • AMST-37330: En komprometterad statusändring för Mac-enheter översvämmer tabellen med händelseloggar.

 • ARES-23122:: MacOS POST /apps/internal/{applicationid}/uninstall skapar mdmclient-riktat appborttagningskommando.

 • ARES-23135: Installation av applikation begärs inte på enheterna när alla enheter väljs i fliken Resurser > Appar > Informationsvy > Enheter för att installera en Windows intern app.

 • CMCM-190198: Uppgraderingen av ZDT-databasen misslyckades.

 • CRSVC-32785: Notiser om automatisk uppdatering av VPP-appar skickas inte längre till administrationskonsolen efter UEM-uppgradering till 2206 på grund av fel i anropet GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • CRSVC-32880: Förbättra efterlevnadsflödet vid "/api/mdm/devices/search" för att minska databasanrop.

 • CRSVC-32900: Händelseloggsidan under felsökning kunde inte läsas in efter uppgradering till version 2209.

 • FCA-204032: Ett enda anrop till "/api/mdm/devices/search" gör cirka 3 000 anrop till db och betonar detsamma.

 • LOC-12523: Felaktig översättning av "Klassnamn" i Launcher-nyttolasten.

 • MACOS-3403: Enhetsprofilen för MacOS DDUI-nätverket visar inte alternativet "användarnamn" under EAP-TLS-protokollet.

22.9.0.4 Korrigeringslösta problem

 • ARES-23300: Ett enda API-anrop gör cirka 600 anrop till databasen och stressar på samma sätt.

 • CMCM-190180: Det gick inte att ta bort innehåll från listvyn eller via API (fel 500).

 • CMSVC-16585: Det gick inte att komma åt menyn för tilldelningsgrupper och tilldelade resurser.

 • UM-7681: Migreringsskriptrelaterade korrigeringar för batchbearbetning.

 • AMST-37434: Fliken Sensorer på vyn för enhetens information ska vara synlig för enheter med registrerat läge.

 • AAPP-14824: Förfrågan körs länge och leder till tung databaskonflikt.

 • MACOS-3318: Nätverksåtkomstprofilen för MacOS DDUI sparar inte alternativet Protokoll.

 • AMST-37256: Dela v2206 SFD-korrigering till UEM.

22.9.0.5 Korrigeringslösta problem

 • FS-2042: VMwareWorkspaceONEWorkflowEngine kan inte installeras på nya M2 Mac.

 • MACOS-3433: macOS DDUI – certifikat hänvisas inte korrekt i nätverksnyttolasten.

 • UM-7696: Det gick inte att läsa in sidan Konto > Användare > Listvy.

 • AAPP-14773: Det går inte att aktivera enhetstilldelning för vissa VPP-appar.

 • INTEL-42470: Initialt exportskapande av lista över hanterade applikationer.

22.9.0.6 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37582: WnsClient-fel indikerar en inkompatibel app.

 • ARES-23737: Förbättring av prestanda för Profiler.

 • CRSVC-32264: Syslog-anslutningen misslyckas när den konfigureras med ACC.

 • FCA-204327: Det går inte att förnya provisioneringsprofilen för interna iOS-appar.

 • RUGG-11580: DDUI-Launcher-profilen har problem med att visa data i fältet Lägg till anpassade enhetsinställningar.

22.9.0.7 Korrigeringslösta problem

 • AMST-37637: Att lägga till en ny version för Win-appen kommer att misslyckas i vissa scenarier (EAR eller ändringsikon).

 • FS-2132: Dela arbetsflödesvärd för Mac (version 2209.8) i kanonisk – 2209.

 • CMCM-190230: ContentMap-rensning – fel med dubblettnyckel när data för innehållsmappning har status >1.

 • CMCM-190233: Det går inte att konfigurera CG i Re-EP-läge med icke-publika EP URL:er.

 • CRSVC-33268: Lägg till felsökningsloggning till HMAC:s kanoniska kod.

 • FS-2124: Flera freestyle-problem observerades för macOS-enheter.

 • INTEL-44134: Android Hub-versionen matchar inte mellan UEM och Intelligence.

22.9.0.8 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-13396: DDUI – Begäran om att öka gränsen för max antal tecken för fält för Chrome-webbläsarens inställningsprofil.

 • AMST-37555: Förbättringar av säkerhetsprov.

 • ARES-23743: Problem med SDK för skiftbaserad åtkomst. 

 • INTEL-44408: Visa det senast utcheckade användarnamnet i UEM-enhetsdata i Intelligence.

22.9.0.9 Korrigeringslösta problem

 • MACOS-3454: macOS SCEP-nyttolast för DDUI – AirWatch CA-mallen fylls inte i

 • FCA-204374: Modal för händelsedata läses inte in för enhets- och konsolhändelser

 • AAPP-15042: Vissa VPP-applikationer fastnar i väntan på kontroll

22.9.0.10 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15021: Ökad DS-minnesanvändning efter uppgradering till 2209.

 • AMST-37721: (Fabriksprovisionering) Val av Active Directory fungerar inte som förväntat.

 • AMST-37747: (P2P Branch-cache) Peer to Peer-hämtningen fungerar inte.

 • ARES-24026: Ta bort tiden som tar för databasskriptet att uppdatera EventLog_UpdateCorrectEnrollmentUserInfo från korrigeringar.

 • RUGG-11642: Filer som hämtats från filer/åtgärder är tomma efter uppgradering till version 2206.

22.9.0.11 Korrigeringslösta problem

 • ARES-23914: Höga SQL-väntetider som gör att konsolen blir långsam.

 • CRSVC-33938-servrar som finns på 2012 R2 misslyckas med hälsokontroller efter UEM-uppgradering till 2209.

22.9.0.12 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-15129: Appinformationen blir inte förifylld när du överför intern app i UEM 22.09 eller senare.

 • CRSVC-34056: Databasinstallationsskriptet för 2209.9 misslyckas på SQL Server Standard Edition.

22.9.0.13 Korrigeringslösta problem

 • ARES-23973: Den specifika lagrade proceduren genererar sorteringsfel under miljöuppgraderingen.

Kända problem

Console

 • LUEM-529: Certifikatstatus i enhetsinformationen för Linux-enheter uppdateras inte.

  När certifikaten för Linux-enheter har installerats genom profiler visas certifikatstatusen i UEM Console som Väntar på installation eller Okänt. Certifikaten driftsätts emellertid till enheterna.

  Uppdatering av certifikatstatus baserat på sampling påverkas, men förekomsten av certifikatposten i enhetsinformationen kan anses vara en lyckad driftsättning av certifikaten på enheten.

 • FCA-204007: Det gick inte att hämta lagringsinformation med V3 API:et GET /devices/{uuid}

  Användaren försöker använda V3 API för att få information om enheten medan data vi får skiljer sig från v2 API. Eftersom data skiljer sig från båda versionerna av API:et kan användaren vara osäker på vilka data som är korrekta.

  V2 API kan användas för att hämta nämnda data.

 • FCA-204004: Modal för händelsedata läses inte in för enhets- och konsolhändelser.

   Indexet på kolumnen EventLogUuid saknas i eventlog.eventlog på grund av vilken körning av lagrad procedur tar lång tid och överskrider tidsgränsen.

  Det finns ingen aktuell lösning för det här problemet.

 • UM-7632: Användarsökning REST API returnerar inte användare på överordnad organisationsgruppsnivå även om administratören i en underordnad organisationsgrupp har åtkomst till användargrupper i en överordnad organisationsgrupp.

  Användargrupper i en överordnad organisationsgrupp har konfigurerats för åtkomst av administratörer i en underordnad organisationsgrupp. Detta gör att administratörer för en underordnad organisationsgrupp kan se alla användare från användargrupper i en överordnad organisationsgrupp i UEM Console. När administratören för den underordnade organisationsgruppen försöker hämta samma användare via REST API returnerar inte API:et dessa användare. 

  Den enda lösningen är att använda administratörsuppgifter för den överordnade organisationsgruppen när du hämtar användare med hjälp av REST API.

 • CRSVC-32184: Felaktigt sidnumreringstotalt i meddelandemallslistan

  Inkonsekvent sidnumreringstotalt listat på det totala antalet.

  Blackberry-enheter stöds inte längre, men kunder kan ha Blackberry-enheter fortfarande listade i sitt system.

  Det finns ingen aktuell lösning eftersom problemet finns i databasens data. Data måste rensas via ett skript innan detta löses.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon