Mer information om hur du installerar och konfigurerar komponenterna i VMware Workspace ONE® UEM powered by AirWatch. Tillsammans hanterar komponenterna mobila slutpunkter, operativsystem och företagsresurser som appar och e-post.

Vill du veta vad som ingår i den aktuella Console-versionen av Workspace ONE UEM? Se den senaste versionsinformationen Console.

Startsidor för dokumentation

Letar du efter vår senaste SaaS- och lokala dokumentation? Besök vår startsida för VMware Workspace ONE UEM Console-dokumentation som visar dig vad som finns i vår dokumentationsportal. Du kan även hitta innehåll om våra produktivitetsappar på sidan för VMware Workspace ONE-dokumentation för produktivitetsappar.

Instruktionsguider

Har din organisation funktioner som utförs med en gemensam pool av delade enheter? Exempel på sånt kan vara delade bankomatenheter för finanstjänster och delade mobila säljpunkter för butiker. Om så är fallet kan du konfigurera Workspace ONE UEM för driftsättning och hantering av delade enheter i miljön. Ta en titt Hur konfigurerar du Workspace ONE UEM för driftsättning av delade enheter för information om Android- och iOS-plattformar.

Om din organisation använder enheter i försäljningsställen som visar en enda app för användning eller som spelar upp digitalt innehåll till en eller flera skärmar, se Hur konfigurerar du Workspace ONE UEM för försäljningsställen och digital signering. Det här innehållet beskriver hur du kan göra försäljningsställen tillgängliga för Android och iOS-enheter.

VMware integritetspolicy

Mer information om hur VMware hanterar information som samlas in med hjälp av Workspace ONE UEM, som analys, finns i VMwares integritetspolicy.

Fler sätt att få mer information om Workspace ONE UEM

Digital Workspace Tech Zone

Digital Workspace Tech Zone samlas videor, guider, verktyg och referensarkitekturen på en och samma plats för en snabb väg till att förstå, utvärdera och driftsätta VMware End-User Computing-produkter.

Använda dokumentationen för Workspace ONE UEM

Om du vill söka efter dokumentation för din version av Workspace ONE UEM söker du eller använder navigeringen till vänster. Vi lägger till ny dokumentation för högre versioner av Console. Om du vill hämta PDF-filer klickar du på ikonen Hämta PDF som finns på alla sidor. (Du kan även skapa egna dokumentuppsättningar genom att använda MyLibrary.)