VMware Workspace ONE UEM 2111 | 17 NOV 2021

Titta efter tillägg och uppdateringar av denna versionsinformation.

Versionsinformation för VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en genomgång av de nya funktioner som har introducerats i 2111 samt lösta och kända problem.

När kan jag förvänta mig den senaste versionen?

Vi försöker leverera produkter av hög kvalitet och för att säkerställa smidiga övergångar med bra kvalitet lanserar vi våra produkter i omgångar. Varje lansering kan ta upp till fyra veckor att utföra och görs på följande sätt:

 • Fas 3: De senaste dedikerade miljöerna
 • Fas 2: Delade SaaS-miljöer
 • Fas 1: Demonstrationer och UAT:er

När lanseringen är slutförd kommer vi att meddela allmän tillgänglighet för kunder med lokala driftsättningar och kunder med hanterade värdar. För mer information, se KB-artikeln.

Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021

Läs mer om Apple-versionerna som kommer under hösten 2021. Se Vi förbereder oss för Apple-versioner för hösten 2021 för mer information.

Kommande funktioner och tekniska förhandsversioner

Läs mer om de funktioner och kapaciteter i Workspace ONE UEM som visas i en teknisk förhandsversion eller som snart kommer att släppas. De tekniska funktionerna som förhandsvisas är inte fullständigt testade och vissa funktioner kanske inte fungerar som förväntat. Förhandsvisningen hjälper Workspace ONE UEM att förbättra nuvarande funktionalitet och utveckla framtida förbättringar.

 • Med Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online) får man självregistrering av Windows-enheter som en teknisk förhandsversion.

  Som ett alternativ till den aktuella Drop Ship-provisioneringsprocessen (online) där man arbetar med OEM för att registrera Windows-enheter kan man använda den här processen till att registrera och provisionera enheterna själv. Den här processen är även till hjälp om man vill testa provisionering av några få enheter innan man skickar provisioneringsbeställningarna till OEM. För självregistrering ska du arbeta på Windows-enheten och i Workspace ONE UEM Console. Du mellanlagrar Windows-enheter med det generiska PPKG:et Drop Ship Provisioning och registrerar dina enheter och konfigurerar deras profiler i konsolen. Om du vill ha mer information om den tekniska förhandsvisningen går du till Teknisk förhandsvisning: Självregistrering för Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online)

Nya funktioner i denna version

Console

 • Håll dig uppdaterad med våra helt nya aviseringar med konsolbanderoller.

  Nu kan du hålla dig uppdaterad om underhållsproblem, uppgraderingar, avbrott och produktmeddelanden med den nya konsolens bannermeddelanden som visas överst i UEM Console. Mer information finns i Console-notiser.

 • Använd Launcher-enheter utan att gå igenom hela autentiseringsprocessen.

  Nu kan du ange en andra Launcher-profil som en gästsessionsprofil och göra det möjligt för användare att hoppa över katalogautentisering och snabbt komma åt installerade applikationer. Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher.

 • Håll igång ditt arbetsflöde med det förbättrade massborttagningskommandot.

  Tidigare var du tvungen att ta bort enheterna manuellt när du utfärdade ett massborttagningskommando som utlöste rensningsskydd. Vi har nu förbättrat arbetsflödet så att massborttagningen återupptas efter rensningsskyddet. Mer information finns i Enhetslistan.

 • Nu kan du undvika borttagning av enheter och underordnade organisationsgrupper med vår nya logik för borttagning av organisationsgrupp.

  När du försöker ta bort en organisationsgrupp i UEM Console söker systemet efter underordnade organisationsgrupper och enheter i organisationsgruppen som du försöker ta bort. Om det finns en underordnad organisationsgrupp eller enhet någonstans i organisationsgruppsträdet avbryts borttagningen. Mer information finns i Ta bort en organisationsgrupp.

 • Lägg till ditt operativsystemspråk i dina krypterade PPKG-paket för DropShip Provisioning (Offline).

  Nu kan du lägga till ditt operativsystemspråk när du konfigurerar krypterade paket för DropShip Provisioning (offline). Ange en Microsoft-godkänd BCP 47-kod i fältet Anpassat operativsystemspråk. Inställningen försäkrar att dina krypterade paket körs i korrekt datum- och tidsformat. Du hittar det här fältet i Enheter > Livscykel > Mellanlagring > Windows. Skapa ett nytt provisioneringspaket eller ändra ett befintligt. Välj Krypterat PPKG och gå till Konfigurationer > OOBE-konfiguration > Operativsystemspråk > Övrigt. Mer information finns i Arbeta med provisioneringspaket.

Freestyle

 • Vi har gjort några förbättringar av Freestyle Orchestrator.

  Freestyle har befordrats från teknisk förhandsversion till begränsad tillgänglighet för SaaS-kunder. Följande förbättringar av Freestyle Orchestrator har gjorts i den här versionen.

  • Vi har lagt till en snabb leverans av arbetsflöden till små enhetsflottor. Det innebär att när arbetsflöden distribueras till <2000-enheter kommer enheterna att meddelas omedelbart efter publicering.
  • Arbetsflöden i Windows kan hämtas av enheter vid incheckning av enheter trots att ingen användare är inloggad. Beteendet kräver Windows Hub 21.11.
  • Arbetsflödesstatus rapporteras nu oftare av enheter för att öka synligheten för administratörer och detta kräver Windows Hub 21.11.
  • Vi har ändrat beteendet för Hub-katalogen och tilldelningsstatus när en app tilldelas både från arbetsflöden och direkt.
  • Dessutom kan administratörer nu lägga till en ändringslogg i arbetsflöden och tvinga dem att köras.

Android

 • Vi har förbättrat prestandan för batchbearbetningen av driftsättningen av publika Android-applikationer.

  Förbättringarna gynnar större appdriftsättningar, oavsett om de är automatiserade eller på begäran.

 • Vi har gjort incheckning och utcheckning mer flexibel genom att introducera gästsessioner för Launcher

  Nu kan du ange en andra Launcher-profil som en gästsessionsprofil och göra det möjligt för användare att hoppa över katalogautentisering och snabbt komma åt installerade applikationer. Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher.

 • Vill du blockera registrering för enheter som inte är Android Enterprise-enheter?

  Om "Använd alltid Android" är aktiverat och enheten inte är certifierad för Android Enterprise-användning blockeras registreringen och användaren ser meddelandet "Android Enterprise-registrering krävs för att fortsätta för den här enheten" på sin enhet.

  Mer information finns i Registrering av Android-enheter.

 • Vill du anpassa Launcher-inställningarna utan att använda anpassad XML? Vi har en lösning åt dig.

  Vi har förenklat Workspace ONE Launcher-konfigurationen genom att lägga till gränssnittskontroller för 14 funktioner som tidigare krävde anpassad XML. Du kan se de här funktionerna som implementerats i det nya datadrivna användargränssnittet för Android. Profilkonfigurationen för Launcher har nu följande avancerade startprograminställningar:

  • Använd äldre Launcher-API:n
  • Användningsåtkomst som standard
  • Kräv skrivinställningsbehörighet
  • Aktivera appdata-/cacherensning
  • Aktivera administrationsläget på CICO-skärmen
  • Tillåtlista aktiviteter på skärmen för in- och utcheckning
  • Tillåtlista vissa Android-aktiviteter
  • Lägg till anpassade enhetsinställning
  • Anpassa den svävande knappen för enappsläget
  • Lägg till Launcher-varumärkesanpassning
  • Aktivera hastighetslåsning
  • Ange Launcher som standard efter omstart
  • Ta bort inställningen för svävande Hem-knapp
  • Tillåt meddelanden

  Mer information finns i VMware Workspace ONE Launcher – profilkonfiguration.

iOS

 • Installera dina obligatoriska App Store-appar i bakgrunden

  Med iOS 15.1 kan du ställa in en enda App Store-app som obligatorisk app vid registrering. När du installerar appen med hjälp av Workspace One UEM eller Workspace ONE Intelligent Hub driftsätts appen obevakat även på oövervakade enheter. Mer information finns i Konfigurera inställningar för organisation.

 • Hjälp användare att enklare registrera sina personliga enheter med kontodriven användarregistrering.

  På enheter med iOS 15 och senare kan användare logga in med sitt hanterade Apple-ID direkt i appen iOS Settings istället för att gå till en URL i Safari. Detta gör att användare kan fokusera på att ställa in sitt företagskonto istället för att växla mellan skärmar och flera uppmaningar. Mer information finns i Registrera en iOS-enhet med kontodriven användarregistrering.

Skript

 • Vi har avaktiverat skriptfunktionaliteten för BYO-enheter.

  För att bevara slutanvändarens integritet utesluts personalägda macOS- och Windows-enheter från skripttilldelningar.

Chrome OS

 • Vi har lagt till stöd för SCEP-certifikatutfärdare

  Från en Chrome-användarprofil eller enhetsnätverksprofil (eller autentiseringsuppgifter) kan du nu välja en SCEP-certifikatutfärdare och mall när du lägger till ett mallbaserat certifikat. Mer information finns i Certifikatutfärdare som stöds

Lösta problem

2111 Lösta problem

 • AAPP-12438: Apple bakgrundsbild tillämpas om alla alternativ är avmarkerade.

 • AAPP-12774: API:et ScheduleOSUpdate misslyckas på UEM 2105.

 • AAPP-12809: Avisering om att applikations-APN:er förfaller för AirWatch Container och AirWatch Inbox.

  Ingen uppgift

 • AGGL-8201: Flera Guard-fel observerades under körningen av AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob i alla miljöer på grund av att googleuserid saknas för enheten i databasen.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10772: Konfigurationen saknas i Kopiera profil för DDUI Launcher.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10797: Vissa Android Launcher-profiler kan inte läsas in efter uppgradering till 2107 och DDUI FF-aktivering.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10815: Långsam driftsättning av ny allmän app.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10867: Det gick inte att spara värdet som avmarkerat.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10816: Enheten och DS är inte synkroniserade.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10901: Kryssrutan "Riktningslås" avaktiveras när du sparar.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10922: Android OEM-tjänsten kan inte installeras vid registrering av äldre enheter.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10950: När du lägger till automatisk installation av applikationen under ChromeOS-kioskens nyttolast försvinner den när du sparar och publicerar.

  Ingen uppgift

 • AGGL-10940: Skärmlåsbild under lösenkodsnyttolasten för Samsung Knox fungerar inte med nya ändringar av DDUI.

  Ingen uppgift

 • AMST-33898: Det gick inte att autentisera för Drop Ship Provisioning i TechDirect när lägre organisationsgrupp används.

  Ingen uppgift

 • AMST-33903: Appinstallationskommandon bearbetas inte på nybyggda och registrerade enheter som har byggts med Windows 10-x64-avbilder och registrerats med hjälp av Hub-version 21.5.4.

  Ingen uppgift

 • AMST-33988: Enheter synkroniseras inte efter DSP-registrering.

  Ingen uppgift

 • AMST-33982: Windows-uppdateringen visas som icke godkännande misslyckades för funktionsuppdatering.

  Ingen uppgift

 • AMST-34074: Windows appar installeras inte tillbaka med 2105 och senare efter en företagsåterställning.

  Ingen uppgift

 • AMST-34286: Borttagning av organisationsgrupp misslyckas om registrerade användare också har tilldelning(ar) av ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

  Ingen uppgift

 • AMST-34373: Om du klickar på knappen Fjärrassistans visas inläsningsikonen på konsolen för alltid och den fortsätter inte

  Ingen uppgift

 • AMST-34393: Användningsvillkoren visas inte korrekt vid enhetsregistrering.

  Ingen uppgift

 • AMST-34331: Avaktiveringsflöde för API-användare utlöser inte rensningsskydd för Windows-enheter i vissa användningsfall

  Ingen uppgift

 • AMST-34444: RestartDeadlineInDays ställs inte in för API-anropet /begininstall om att skapa en Windows 10-applikation.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-19102: Det går inte att aktivera inaktiva efterlevnadspolicyer från sidan Efterlevnad.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24331: API:et läses inte in efter uppgradering till 21.7.0.2.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24392: Det går inte att ta bort arbetsflödet från arbetsflödelistvyn.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24515: Uppgifter om telefon, nuvarande operatör och hemmaoperatör visas som Privat i listvyn för enheter, även om integritetsinställningen är inställd som Visa.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24566: Det går inte att ta bort smartgrupper från arbetsflöden.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24437: Wi-Fi-adaptern visar inte rätt IP-adress.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24526: SSL-certifikatautentisering misslyckas med ephemeral-nyckel när webbtjänstreferenser används.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24607: awdevicecomplianceactionsqueue säkerhetskopieras på API-noder.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24709: Pulse VPN-anslutningen har misslyckats sedan UEM-uppgraderingen till 2105 och 2107.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-24731: System.ArgumentOutOfRangeException i klassen DesiredStateCalrangeator.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-25020: Hög CPU-/minnesanvändning per schemaläggartjänst.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-25044: DuplicateCertificate_Purge jobb tar inte bort dubblettcertifikat på ett effektivt sätt.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-25100: Fel vid anslutning av baslinjemikrotjänst vid inläsning av sidan Baslinje i UEM.

  Ingen uppgift

 • ENRL-3153: Mall för enhetsaktivering.

  Ingen uppgift

 • ENRL-3171: Smartgrupper uppdateras inte vid enhetsorganisationsgruppsändringar baserat på nätverksintervall.

 • ENRL-3226: Databasuppgradering för Workspace ONE UEM misslyckades.

  Ingen uppgift

 • FCA-195293: Tidszonen sorteras inte på sidan Skapa organisationsgrupp.

  Ingen uppgift

 • FCA-200135: Console kraschar vid rapporthämtning från sidan Exportering.

  Ingen uppgift

 • FCA-199991: Applikationsversioner i Arbetsflöden beaktas inte när du återgår från Senaste tillgängliga till en tidigare version

  Ingen uppgift

 • FCA-199468: Meddelandemallar visar inte innehåll i hela meddelandetexten i Console-gränssnittet.

  Ingen uppgift

 • INTEL-33360: Intelligence saknar data.

  Ingen uppgift

 • FCA-200222: DoS på användarkonto.

  Ingen uppgift

 • MACOS-2595: Det går inte att installera iOS-profiler med Tillåt borttagning med autentisering på övervakade enheter.

  Ingen uppgift

 • PPAT-9841: Enhetstrafikregeluppsättningar med portar blir tomma i konsolen och databasen.

  Ingen uppgift

 • MACOS-2609: macOS-startpaketet köas inte för installation för nya registreringar.

  Ingen uppgift

 • RUGG-9961: Det går inte att använda API:t till att lägga till ”tillämpbarhetsregler” till produkter i produktuppsättningar.

  Ingen uppgift

 • RUGG-10236: Ett oväntat fel uppstod när du klickade på Enhet -> Provisionering -> Listvy för produkt i UEM Console.

  Ingen uppgift

 • UM-1845: REST API-slutpunkten växlar inte korrekt.

  Ingen uppgift

 • UM-313: När en kataloganvändare läggs till genom batchimportering till underordnad organisationsgrupp skickas standardmall som konfigurerats på Global.

  Ingen uppgift

 • RUGG-10301: Proxyinställningar som har konfigurerats som en del av Wi-Fi-mellanlagringsprofilen (WS1) tillämpas inte och därför misslyckas registreringen.

  Ingen uppgift

 • CRSVC-25134: Intern iOS SDK-applikation visar fel vid start.

  Ingen uppgift

 • UM-1871: I UEM-versionerna 2105 och senare visas e-postmeddelandet för användaraktivering för batchimport med avancerad mall i oformaterad text istället för HTML.

  Ingen uppgift

21.11.0.2 Korrigeringslösta problem

 • AAPP-13256: Undantag har setts i flera miljöer.

  Ingen uppgift

 • FCA-200862: Uppdatera uppdaterings-API för SKUORDER för att tillåta att grundläggande Freestyle-SKU läggs till i äldre UEM-versioner.

  Ingen uppgift

21.11.0.3 Korrigeringslösta problem

 • UM-7238: Användargruppens användarlista kan inte läsas in på grund av att dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers sproc har överskridit tidsgränsen.

  Ingen uppgift

 • FCA-200968: Migreringsskript Notification.UpdateNotificationUUID orsakar fel i uppgraderingar.

  Ingen uppgift

21.11.0.4 Korrigeringslösta problem

 • AGGL-11276: Parametrar för att rensa konton skickas inte från enhetsinformation/automatisk utloggning vid incheckning.

 • AMST-34890: Avaktivering av HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag sammanfogar fortfarande enhetsposter.

21.11.0.6 Korrigeringslösta problem

 • AMST-34954: Drop Ship Provisioning: Åsidosättning av offentlig åtkomst och E2E-test för enhet

 • CRSVC-26375: SQL-blockerade processer på WMT PROD DB.

 • RUGG-10563: LogZ-fel: Fel på restriktioner för unik nyckel visas i ContentPullService-loggar med mycket högt antal

 • CRSVC-26469: Arbetsflöde – Begränsa Orsakens storlek i Arbetsflödets stegstatus Orsak

21.11.0.7 Korrigeringslösta problem

 • CRSVC-26589: Uppdatera anspråk "org_location_group_id" för att använda kund OrganizationgroupId där anmälan används istället för global OrganizationgroupId.

 • SINST-175953: Dela 22.01 Hub till 2111 nästa korrigering

 • AAPP-13365: Klassrummet visar inte uppdaterade klasser.

 • RUGG-10578: Flera getnextmanifest-anrop görs, vilket orsakar DB-konkurrens.

Kända problem

 • De översatta strängarna "Konsol" och "Webbläsare" läses inte in i listan med inloggningshistorik

  På sidan Inloggningshistorik översätts inte värdet i kolumnen Inloggningstyp och Applikation (konsol respektive webbläsare) till språket i konsolen.

  Bugglösning: Det finns ingen bugglösning eftersom det är ett lokaliseringsproblem och innehåll visas alltid på engelska.

 • Sidan med Freestyle-information får trunkeringsproblem när man har publicerat ett arbetsflöde.

  Om åtgärden Publicera arbetsflöde misslyckas eller om vi "pausar" arbetsflödet och går till sidan arbetsflödesinformation trunkeras navigeringssökvägen för navigeringsmenyn från sidan med arbetsflödesinformation.

  Bugglösning: När sidan uppdateras kan vi se hela navigeringssökvägen för navigeringsmenyn

 • Appkonfiguration: Det gick inte att spara värdet som avmarkerat

  Konfigurationen av Android-appen har utformats för att tillåta att konfigurationer kan "avmarkeras" så att de undantas från konfigurationen som skickas till Google. Avmarkering av något skiljer sig baserat på datatyp (textfältet kan lämnas tomt, boolean kan ställas in som "Välj", osv). Booleaner sparas inte om man väljer inställningen "Välj" utan de utesluts i nyttolasten som skickas till enheten. Vid redigering är det avmarkerade värdet inställt som fältets standardvärde

  Bugglösning: Driftsättningen och de policyer som ställts in på enheten påverkas inte, men när du redigerar en appkonfiguration som driftsätts med booleanvärdet "Avmarkerad" måste värdet återställas till "Avmarkerad" vid redigering.

 • Hub – Katalogen visar felaktig version när prod- och betaspår finns.

  När man frågar Google Play om vilken version av appen som ska visas i katalogen väljs det första resultatet utan hänsyn till vilken version av appen som är tilldelad eller installerad. Detta kan leda till att ett betaversionsnummer för appen visas även om betaversionen inte är installerad eller tilldelad till användaren.

  Bugglösning: Om du tar bort betaversionen från Google Play eller tilldelar betaversionen till enheten visas inte fel version.

 • Om du lägger till en version av en Launcher-profil i en produkt kommer Launcher att vara kvar när sidan läses in på nytt

  Kunden installerar Launcher-profilen via produkter. På sista tiden när kunder har uppdaterat Launcher-profilen och sparat (lagt till ny version) ser de att profilen försvinner från enheten i konsolen innan den installeras igen. Före det här problemet uppdaterades profilen på enheten utan att man behövde ta bort den och tillämpa den igen. Detta beror på att alternativet att aktivera/avaktivera saknas när du lägger till en ny version av Launcher- profilen i det nya användargränssnittet för datadrivna profiler som driftsatts via produkter.

  Bugglösning: Vi kan driftsätta den nya versionen av Launcher via profiler och resurser och inte genom att uppdatera provisioneringsprofilen.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon