VMware Workspace ONE UEM Sürüm Notları, her bir sürümdeki yeni özellikler ve iyileştirmeler hakkında bilgi sağlar. Bu sayfada, 2007'da sunulan yeni özelliklerin bir özeti ve çözülen sorunlar ile bilinen sorunların listesi yer almaktadır.

En son sürüm ne zaman çıkabilir?

Yüksek kaliteli ürünler sunmaya çalışıyor, kaliteli ve sorunsuz geçişler sağlamak için ürünlerimizi aşamalı olarak piyasaya sürüyoruz. Her piyasaya sürümün tamamlanması dört hafta kadar sürebilir ve aşağıdaki aşamalarda teslim edilir:

 • Aşama 1: Demo ve Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)
 • Aşama 2: Paylaşılan SaaS ortamları
 • Aşama 3: Adanmış en son ortamlar

Bu sürüm yalnızca En Yeni modda SaaS müşterilerimiz tarafından kullanılabilir. Bu sürüme dahil edilen özellikler ve iyileştirmeler, şirket içi ile yönetilen ve barındırılan müşterilerimize bir sonraki şirket içi sürümde kullanılabilir olacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. KB makalesi

Bu Sürümdeki Yeni Özellikler

iOS

 • İş kolu ve diğer kurumsal alanlar için iPad paylaşımı daha güvenli hale geldi.
  Workspace ONE UEM artık İş için Paylaşılan iPad'ler dağıtma olanağı sunar. Apple Business Manager üzerinden kaydedilen tüm uyumlu aygıtlar artık bir Paylaşılan iPad olarak dağıtılabilir ve Yönetilen Apple ID'leri ya da bir Geçici Oturum kullanılarak benzersiz veri bölümleri oluşturulabilir. Kullanıcının verileri kendi bölümünde güvendedir. Aygıtta yerel olarak oturum açıp kapatırlar ve sadece kendilerine atanan uygulamaları ve profilleri görürler. Daha fazla bilgi için bkz. İş için Paylaşılan iPad'ler.

Android

 • Android aygıtlarınız için bir PIN ayarlarken güvenli başlatma özelliğini kapatın.
  Şifre profiline, Android aygıtlarda bir PIN ayarlarken kullanıcılar için güvenli başlatmayı devre dışı bırakabileceğiniz yeni bir alan ekledik. Güvenli başlatma devre dışı bırakıldığında aygıtı yeniden başlatmak için kullanıcılardan PIN girmeleri istenmez ve aygıtlar herhangi bir sorun olmadan paylaşılan aygıtlar olarak kullanılmaya devam edilebilir. Bu özellik, özel bir XML ile uygulanabilir ve UEM Console kullanıcı arabirimi sonraki bir sürümde profil güncellemesi ile güncellenecektir. Daha fazla bilgi için bkz. Şifre Ayarlarını Zorunlu Kılma.

Emanet Ağ Geçidi Kimlik Bilgileri

 • Tesis içi iOS ve Android kullanıcılarımız için SMIME sertifikalarının Workspace ONE UEM'ye karşıya yüklenmesi çok daha kolay bir hale geldi. Kimlik Bilgileri Emanet Ağ Geçidi 1.3.0 artık Workspace ONE UEM üzerinden otomatikleştirilmiştir.
  Bir aygıt kaydedildiğinde, tanımlı web kancanıza bir etkinlik gönderilerek sertifika sağlayıcıya kullanıcı sertifikasını Emanet Ağ Geçidine yüklemesi söylenir. Sertifika hazır olduğunda Kimlik Bilgileri Emanet Ağ Geçidi 1.3.0, profili gerekli bilgilerle doldurur, aygıt için profili şifreler ve sertifika, yapılandırılan ayarlara göre Emanet Ağ Geçidinden silinir. Daha fazla bilgi için bkz. Kimlik Bilgileri Emanet Ağ Geçidi. Daha fazla bilgi için bkz. Kimlik Bilgileri Emanet Ağ Geçidi.

Tunnel

 • Trafiği, Tunnel arkasındaki belirtilmiş bir HTTPS proxy'ye yönlendirin.
  Artık bir Tunnel bağlantısı oluşturabilir ve Tunnel ağ geçidinin arkasında bulunan bir giden proxy'ye kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Bu özellik sadece iOS'ta Workspace ONE Web uygulaması tarafından kullanılan Tunnel SDK tarafından desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz. Aygıt Trafik Kuralları Oluşturma.

Windows

 • Windows 10 aygıtlarınızda uygulamaları yüklerken ve kaldırırken kullanıcı bildirimlerini devre dışı bırakın.
  Güvenlik, altyapı gibi uygulamaları veya sık değişen uygulamaları dağıtırken, bildirimlerin son kullanıcılarınızda görüntülenmesini engellemek isteyebilirsiniz. Otomatik olarak dağıtılan uygulamalar için kurulum bildirimlerini artık Windows'daki İşlem Merkezi'nden ve Intelligent Hub ile Workspace ONE uygulamasındaki Yükleme İzleme'den gizlemeyi seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Win32 Uygulamalarınıza Atamalar ve Uygulama İlkeleri Ekleme.
 • Windows Masaüstü için SCEP profilini güncelledik.
  Windows 10 için sertifika yetkilileri (CA'lar) desteğimizi geliştirmek için CA'yı Düzenleyen'i girme gereksinimini kaldırdık. Ayrıca, artık AirWatch olmayan Sertifika Yetkilileriyle SAN öznitelikleri kullanan SCEP sertifikalarını da kullanabilirsiniz. Sistem, eklenmiş SAN özniteliklerini SCEP profili üzerinden sertifika isteğiyle birlikte gönderir. Aygıtlar > Profiller bölümünde Windows 10 aygıtları için SCEP profilini bulabilirsiniz.
 • Windows 10 aygıtları için Kayıtlı Mod desteği ekledik.
  Workspace ONE Intelligent Hub veya OOBE ile kaydedilen Windows 10 aygıtları, MDM yönetimi olmadan Kayıtlı Modla da kaydedilebilir. Kayıtlı Mod, Yönetim Modu olarak da bilinir. Bu kayıt yöntemini organizasyon grubuna veya akıllı bir gruba göre atayabilirsiniz. Aygıtlar > Aygıt Ayarları > Aygıtlar ve Kullanıcılar > Genel > Kayıt > Yönetim Modu bölümüne giderek Kayıtlı Mod ayarlarını bulun. Ayrıntılar için bkz. Kayıtlı Modla Kaydetme.
 • Yeni Kurumsal Uygulama Deposu ile en popüler Kurumsal Uygulamaları otomatik olarak birkaç basit tıkla yürütmek için gönderin, paketleyin ve dağıtın.
  En sık kullanılan Windows uygulamalarını ekleme ve atama, Kurumsal Uygulama Deposu ile daha kolay hale getirildi. Detaylar için Kurumsal Uygulama Deposundan Uygulama Ekleme bölümüne bakın.

Çözülen Sorunlar

Çözülen sorunlar aşağıdaki gibi gruplanır.

2007 Çözülen Sorunlar
 • AAPP-10007: Bir iOS aygıtına birden fazla satın alınmış kitap atandığında, Aygıt Detayları Görünümü Kitaplar Sekmesi yüklenmiyor. 

 • AAPP-10023: Bir aygıt için birden fazla Özel Komut oluşturulamıyor.

 • AAPP-10251: Toplam mevcut lisans sayısını hesaplamak için Uygulama Programı Arabirimi (API) mantığını düzeltin.

 • AAPP-10530: "Aygıt Adını Kolay Ad Olarak Ayarla"yı etkinleştirdikten sonra Kolay Ad ayarları sayfasını kaydetme işlemi, 2005 Console ve üzeri sürümlerde hata veriyor. 

 • AGGL-7119: Şifre yüküne değişiklik yapmadan bir sürüm eklenirse Android Şifre profili Kaydetme Başarısız Oldu hatası veriyor.

 • AGGL-7219: Google Play'den alınan Web Uygulamaları, aygıt detayları kısmında ve/veya uygulama ayrıntıları sayfasındaki aygıt listesinde yüklü olarak belirtilmiyor.

 • AGGL-7307: Konsol tarafından aygıt eşitlemesi yapılırken Kayıt Kullanıcısı (oturum açmış mevcut kullanıcı) üzerine yazılıyor. 

 • AGGL-7387: Yeni bir akıllı grup eklenirken zaman zaman oluşan Android Uygulama Yayınlama hatası.

 • AGGL-7690: Yeni satır karakterleri (\n), kayıtlı aygıtlara e-posta göndermek amacıyla Uygulama Programı Arabirimi (API) çağrısı için beklendiği gibi çalışmıyor.

 • AGGL-7915: Kayıt, tüm Zebra aygıtı modellerinde engelleniyor.

 •  AGGL-8059: Android kayıtları, profilleri yüklemede aralıklı olarak başarısız oluyor.

 • AMST-25699: Yönetilen Uygulama durumunun, uygulama kurulumu aygıtta hala indirme yeniden deneniyor durumundaysa Yönetilen olarak değiştiğini varsayın.

 • AMST-27418: Aygıtlar silindiğinde BIOS Örnekleri verileri temizlenmiyor.

 • AMST-27501: AirWatch hizmeti son kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığında, hub onarma işlevi AirWatch hizmetini başlatamıyor. 

 • AMST-27634:  WinRT aygıtları için birden çok profil yayınlanması, service hizmet kullanılamıyor hatasıyla sonuçlanıyor. 

 •  AMST-27748: Aygıt detayları altındaki Ağ sekmesi, bir aygıt için birden fazla IP'yi rapor eder ve eski verileri temizlemez.

 • AMST-27763: Uygulamalar/Profiller Konsoldan gönderilmiyor. 

 • AMST-27782: UEM konsolunu 1909'dan 2005'e yükseltme işlemi hata vererek başarısız oluyor. 

 • AMST-27816: Aygıt kolay adları, Bildirilen Aygıt adıyla güncellenmiyor.

 • AMST-27882: Temel hazırlama kullanıcılarına sahip tüm Windows komut satırı kayıtları, 2006 UEM konsolunda başarısız oluyor. 

 • ARES-11712: Profil liste görünümü dışa aktarıldığında yanlış "Yapılandırma Türü" değerleri gösteriliyor. 

 • AMST-28057:Aygıt>Aygıt güncellemeleri beklendiği gibi çalışmıyor. Sayfanın yüklenmesi zaman alıyor ve "Beklenmeyen bir sorun oluştu. Sorun devam ederse lütfen IT yöneticiniz ile iletişime geçin." olarak okunan hata mesajını yüklüyor.

 • ARES-11844: api/mam/apps/internal/{applicationid}/uninstall, yüklü tüm aygıtlar için kaldırma komutlarını tetikliyor. 

 • ARES-11892: Boxer Uygulama atama sayfasındaki E-posta Ayarları sekmesi bir hata mesajı görüntülüyor. 

 • ARES-12009: Geçerli kimlik bilgilerini sağladığınızda bile katalogda oturum açılamıyor. 

 • ARES-12133: VPN ve EAS kaynağı eklenemiyor.

 • ARES-12447:  Uygulama Ayrıntıları Uygulama Programı Arabirimi (API) aralıklı olarak dahili sunucu hatası veriyor.

 • ARES-12480: Uygulama kaldırma günlüğü, konsolda hatalı "Son Değiştirme" zamanı gösteriyor.

 • ARES-12635: Harici Alıcı Etki Alanı Listesi, joker karakterleri destekler ve uzunluk sınırına sahiptir.

 • ARES-12729: Çakışan Bölge Sınırı İlkelerinin yapılandırıldığı bir OG'deki Güvenlik İlkeleri sayfasına erişilemiyor 

 • ARES-12878: Tarih biçimi İspanya, Almanya ve Avustralya yerel ayarları kullanan dahili uygulamalar için yerelleştirilmiyor.

 • ARES-13051: Atama Sayfası, atamalardan herhangi birinin ilişkilendirilmiş etkin olmayan VPP lisans havuzu kaydına sahip olması durumunda hiçbir atama göstermiyor.

 • ARES-13194: Yüklendi, Yüklenmedi veya Atandı numaralarına tıklandığında, Profillerin Yükleme Durumu Kayıtları göstermiyor.

 • ARES-13268: Interrogator.application listesi tablosundaki bir uygulama için çok sayıda giriş oluşturulmuş, bu da Intelligence'da veri uyumsuzluklarını neden oluyor. 

 • ARES-13332: İmza karakter limiti aşıldığında Boxer yapılandırması aygıtlarda sonuç vermiyor. 

 • ARES-13555: RecommendedExternalApplication_Search Yordamı için Performans İyileştirmesi. 

 • ARES-13366: Ağır çakışma sırasında deviceProfile.UpdateStatusForAllDeviceProfiles engelliyor.

 • ARES-13367: Ağır çakışma sırasında deviceProfileDevicePoolSample_Save engellendi.

 • CMCM-188557: Workspace ONE UEM konsolunun Content Gateway bölümünde Workspace ONE'ın yazımı düzeltildi.

 • CMSVC-13334: AirWatch Yönetici hesabı, API üzerinden Console Yöneticisi tarafından silinebilir. 

 • CMSVC-13443: LDAP entegrasyonunu aç komutu, kullanıcıları/grupları getirmiyor. 

 • CMSVC-13706: Etiketlerin atamasını kaldırırken CICO akışında özel durum. 

 • CMSVC-13744: UEM Konsolu Kullanıcı Arabirimi, Kullanıcı Detayları > E-posta Adresi değerinde fazladan boşluk karakteri içeriyor. 

 • CRSVC-11681: Uyumluluk ilkesi eylem sekmesinde Profili Engelle/Kaldır eyleminin açılır menüsü, birden fazla profil eklenmeye çalışıldığında mevcut profilleri doldurmuyor.

 • CRSVC-11853: Genel SCEP şablonunda yenileme onay kutusu eksik.

 • CRSVC-12219: Etkinlik bildirimleri, post komutlarını gönderirken Yetkilendirme üst bilgisini göndermiyor. 

 • CRSVC-12352: DeviceActivationLockBypass_Load, TotalWorkerTime göz önünde bulundurulduğunda en çok Merkezi İşlem Birimi (CPU) tüketen yordamlardan biridir.

 • CRSVC-12816: Bağımlılık uygulaması ve özel komut dosyalarının dosya türü, uygulama meta veri Uygulama Programı Arabiriminden (API) yanlış dönüyor.

 • ENRL-2048: Paylaşılan aygıt son kullanıcıları, kullanım süresi dolmadan şifrelerini SSP'de değiştirmeye karar verirse aygıt, kullanıcının yönetildiği OG yerine paylaşılan aygıtın yönetildiği OG son kullanım süresi tarihini benimsiyor. 

 • FCA-192873: Aygıt ataması Telekom planının OG'sine dayalı arama filtresi beklendiği gibi çalışmıyor. OG adını yazmaya başladığınızda eşleşen OG'ler doldurulmuyor. Kullanıcı grupları gibi diğer filtreler sorunsuz çalışıyor.

 • FCA-193672: İş saatleri başlangıcında Aygıt Liste Görünümü yavaş yükleniyor. 

 • FCA-193718: Aygıt Özeti sayfasındaki Uygulama Yükleme sayısı ile Uygulama sekmesindeki sayı eşleşmiyor.

 • INTEL-17261: Android/iOS şifreleme raporları değer getirmiyor.

 • INTEL-19229: Konsol Veritabanı | Varlıklar, varlıkları yenileme işi tarafından InitialQueue/EntityList dışında tutuluyor. 

 • MACOS-61: Uygulamanın paket tanımlayıcısı olmadığında macOS uygulama meta verileri hatalı bildiriliyor. 

 • MACOS-962: V2 Uygulama Programı Arabirimi (API) komutları artık macOS Aygıt Kilitleme ve Aygıt Silme için "unlock_pin" anahtarını destekliyor. 

 • MACOS-1285: Önyükleme paketi yükleme komutu sıraya alınmıyor. 

 • PPAT-7523: Tunnel Hizmeti yapılandırıldığında Herkese Açık uygulamalar silinmiyor. 

 • PPAT-7358: Tunnel istemcisinden mikro hizmete gönderme sırasında dahili sunucu hatalarıyla karşılaşılıyor

 • RUGG-7199: Kural birkaç Operatör için karşılansa da aygıtlar geçerli kabul edilmiyor. 

 • RUGG-8609: PolicyProductListSample_save Sproc üzerindeki Geçici Tabloları Tablo Değişkeni olarak değiştirin. 

 • RUGG-7235: Klasörler ve yer işaretleri, profil yeniden kaydedildikten sonra Launcher profilinin içinde görünmüyor.

 • RUGG-7809: Create Folder Manifest (Klasör Bildirimi Oluştur) Komutu, özel karakter olarak noktaya izin vermiyor. 

 • SINST-175714: Cloud Connector'ın 20.5 sürümünden 20.7'ye manuel olarak yükseltilmesi durumunda hizmet, 1067 hatası nedeniyle başlatılamıyor.

20.7.0.1 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • ARES-13963: IAL tablosundaki bir uygulama için çok sayıda giriş oluşturulmuş, bu da Workspace ONE Intelligence'da veri uyumsuzluklarına neden oluyor.

 • ARES-14000: Aygıt durumu yükleme yöntemini SecureChannelEndpoint.ProcessSettingEndpoint konumundan taşıyın.

 • ARES-14002: Atamayı yüklemeden önce Kaydet'e tıklarsanız atamalar kaldırılır.

 • CRSVC-13024: deviceState.GpsLogSample_Load kayıtlı prosedürü, Zaman Aşımı hatasıyla sonuçlanıyor.

 • CRSVC-13025: Aygıt durumu kayıtlı prosedürü içinde geçici tabloyu tablo değişkenine değiştirin. 

 • CRSVC-13138: GPS bilgisini sistem bilgi segmentinin dışına taşıyın. 

 • CMSVC-13932: Dizin bağlama, UEM Console 2006'ya yükseldikten sonra UPN formatında ya da DN formatında bind kullanıcı adları ile başarısız oluyor. 

 • FCA-193849: mobileManagement.EnrollmentUser_DeviceGridSearch prosedürü 30 saniye sürüyor.

20.7.0.2 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AMST-28342: maintenance.HealthAttestationCerts_Purge ortalama 3 saat sürüyor ve zaman aşımına uğruyor.

 • AMST-28418: DeviceModelDetailAndDeviceManufacturer_RemoveOrphan prosedürü yürütülemedi.

 • ARES-14091: deviceProfile.DeviceProfileDevicePoolSample_Save için Üretim Performansı sorunu. 

 • CMSVC-13951: mobilemanagement.EnrollmentUser_Load_ByDeviceID için Üretim Performansı sorunu

 • CRSVC-13139: Varsayılan özellik için Device_Load kayıtlı prosedüre örnek tablo sonuçlarını eklendi.

 • CRSVC-13315: Veritabanı | Aygıt yükleme bağdaştırıcılarının yüklenmesi uzun zaman alıyor. 

 • ENRL-2139: dbo.Device_LoadExtendedDetails için Üretim Performansı Sorunu.

 • FCA-194005: DeviceMonthlyUsage_Save performansını optimize edin. 

20.7.0.3 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • MACOS-1407: Güvenlik API'si, Macbook tarafından kullanıldığında ortamın API düğümlerinde Merkezi İşlemi Birimi (CPU) ani artışlarına neden oluyor.

20.7.0.4 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AGGL-8298: Android Work genel uygulama silme işlemi çok sayıda uygulama komutlarının sıraya alınmasına neden oluyor. 

 • ARES-14155: Üst SDK profili, alt OG'den üst OG'ye taşındığında aygıta gönderilmiyor.

 • FCA-194216: Internet Explorer, Aygıtlar Liste Görünümü sayfasında yinelenen seçenekler gösteriyor. 

 • INTEL-22085: IsInstalled = 1 olan interrogator.applicationlist tablosunda buna karşılık gelen bir kayıt olsa bile, silme olayları kişisel uygulamalar için ETL işlemi tarafından gönderiliyor. 

 • MACOS-1412: Mac PIN'imi bul, bir EraseDevice komutuyla gönderilmiyor.

20.7.0.5 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AAPP-10699: FindApplicationsByDevice kayıtlı prosedüründe Performans Sorunu.

 • AAPP-10700: Scheduler_LoadByUnique kayıtlı prosedüründe Performans Sorunu.

 • AGGL-8322: interrogator.SaveTransactionInformation kayıtlı prosedüründe Performans Sorunu. 

 • AMST-28782: Emanet Hizmeti üzerinden Arşivlenmiş Sertifika Desteğini etkinleştirin. 

 • CRSVC-14052: Güvenli kanal uç noktasına gelen yük türlerini izlemek üzere bir pano oluşturabilmemiz için telemetri ekleyin. 

20.7.0.7 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AGGL-8384: EnhancedWorkProfileFeatureFlag özelliğini etkinleştirme. 

 • FCA-194538: UEM 2005 Console'a yükselttikten sonra Console Kullanıcı Arabirimi yüklemesi (Panolar, Liste Görünümleri) sırasında yüksek gecikme süresi. 

20.7.0.8 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AAPP-10935: iOS aygıtları kullanılabilir işletim sistemi güncellemelerini denetlerken sürekli olarak kontrol ediliyor.

20.7.0.9 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • AAPP-11200: Aygıt Yönetimi profili, şirket verilerini silme işlemi sırasında aygıttan kaldırılmıyor. 

 • AAPP-11213: Teslim alma uç noktasındaki silinmiş aygıtları silin. 

20.7.0.10 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • PPAT-8342: Müşteri, ortamı 2003 veya üzeri bir sürümden en son Console sürümüne yükseltirken DTR eksik oluyor. 

20.7.0.11 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • ATL-5605: Daha eski düzeltme eklerinde zaman damgasının eksik olması, denetimlerin başarısız olmasına neden oluyor. 

20.7.0.12 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • CRSVC-18457: Aygıt Hizmetleri'nde şifreleme/imzalama sorunlarının ele alınması, en son Windows güncellemelerinin bir parçası olarak sunulan .NET Framework içindeki son değişiklikler nedeniyle aygıt iletişim hatalarına yol açıyor.

20.7.0.13 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • CRSVC-19537: Tüm sertifikalar bilinmeyen durumda

20.7.0.14 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • ENRL-2764: Web kaydı adımları sırasında kullanıcı girişi doğrulaması ve hata işlemesi. 

20.7.0.15 Düzeltme Ekinde Çözülen Sorunlar
 • FCA-198258: Harici olarak bildirilen güvenlik açığı (Workspace ONE REST API Endpoint DDoS).

Bilinen Sorunlar

Bilinen sorunlar aşağıdaki gibi gruplanır.

Konsol
 • ARES-13419: Üst SDK profili, alt OG'den üst OG'ye taşındığında aygıta gönderilmiyor. 

  SDK Profili ile alt OG'ye kayıtlı bir aygıtı SDK profili ile üst OG'ye taşımak, üst SDK Profilini aygıta göndermiyor. Hub, güncellenmiş SDK profilini de yansıtmıyor

  Geçici bir çözüm olarak profili düzenleyin ve yeniden yayınlayın.

Chrome OS
 • AGGL-7863​: DA2PO aracını kullanan DA aygıtlarının PO aygıtlarına geçişi, yalnızca aygıt sahibinin AOSP (kapalı ağ) olarak ayarlandığı kapalı ağ müşterileri için Google kullanıcı kimliğini kaydetmiyor

  Eski Android aygıtları Android Enterprise'a taşımak için kapalı ağ UEM konsolunda DA2PO aracını kullanırken, aygıt sahibi ayarı AOSP (kapalı ağ) kullanmak için yapılandırıldığında profil sahibi aygıtlar için Google kullanıcı kimliği dolduruluyor. Sonuç olarak, tüm PO aygıtlarının kapalı bir ağdan geçiş yaptığı senaryoda herkese açık uygulamalar dağıtılmıyor

İçerik Yönetimi
 • CMCM-188709: Medya bilgisi ekleme açıklaması notlar altında görüntülenir. 

  Yeni medya bilgisi ekleme açıklaması, açıklama alanında değil notlar altında görüntülenir. 

 • CMCM-188713: İçeriklere Çok Kullanıcılı Grup atamaları, geçici tabloya yinelenen kayıtların eklenmesine neden oluyor.

  Yönetilen içerik, kullanıcı grubu atamalarının uç örneklerinde başarısız oluyor. 

  Geçici bir çözüm olarak ContentDeviceStateIntegrationFeatureFlag özelliğini devre dışı bırakın. 

 • CMCM-188952: Bir dosyanın son kullanma tarihi her zaman Console'da ayarlanandan bir gün fazladır.

  Konsolun Yönetilen İçerik bölümünde herhangi bir dosya için bir son kullanma tarihi belirleyin. Aygıtı senkronize edin ve bu dosyanın bilgilerini kontrol edin. Bir dosyanın son kullanma tarihi her zaman konsolda ayarlanandan bir gün fazladır. 

  Geçici bir çözüm olarak tarihi hedeflenen son kullanma tarihinden bir gün öncesine ayarlayın.  

Windows
 • AMST-26955: Kiosk profili, Yürütülebilir yoldaki virgüle uymuyor.

  Kiosk profili, yürütülebilir yoldaki bir virgüle uymuyor; bu nedenle Kiosk profili için doğru uygulama yürütülebilir yolu ayarlanamıyor. Uygulama Yürütülebilir Yolu, virgül "," içeriyorsa yol ikiye bölünüyor ve virgülden sonraki bölüm yeni bir sekmede görüntüleniyor 

  Geçici bir çözüm olarak profil için XML içeri aktarmayı kullanabilirsiniz.

 • AMST-32922: BSP ile eklenen Windows Masaüstü Uygulaması aygıta yüklenmiyor.

  Sorun, BSP uygulamaları Windows Phone için içe aktarıldığında ortaya çıkar ve aynı uygulama Windows Masaüstü platformunda ve Windows Masaüstü için yönetici içe aktarmada desteklenir. Böyle bir durumda Windows Masaüstünde BSP uygulama yüklemesi başarısız olur.

Apple
 • MACOS-1887: macOS 11 Big Sur'da Intelligent Hub (kayıt sonrası otomatik yükleme), Bootstrap Package'lar ve Apple Business Manager (VPP) uygulamaları dağıtılamıyor

  "Uygulamaları kurmak veya güncellemek için yönetici parolası gerektir" (restrict-store-require-admin-to-install) anahtarı macOS 10.14'te kullanımdan kaldırıldı. macOS 11 Big Sur'da, bu anahtarla profil yüklendiğinde yerel MDM komutları ile dağıtılan uygulamalar maalesef başarısız olur. 

  Geçici bir çözüm olarak, macOS 11 ve üzeri aygıtlara dağıtılan macOS Kısıtlama profillerinde "Uygulamaları kurmak veya güncellemek için yönetici parolası gerektir" ayarını temizleyin.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon