vCenter Server 升級包括資料庫結構升級、將 vCenter Single Sign-On 移轉到 Platform Services Controller,以及 vCenter Server 軟體升級。