vRealize Automation 6.2.5 升級到 7.3 時,必須升級 vRealize Orchestrator 執行個體。

隨著 vRealize Orchestrator 7.3 的發行,在成功升級到 vRealize Automation 7.3 後,您會有兩個選項來升級 vRealize Orchestrator

  • 您可以將現有的外部 vRealize Orchestrator 伺服器移轉至 vRealize Automation 7.3 中包含的內嵌式 vRealize Orchestrator

  • 您可以升級現有的獨立或叢集 vRealize Orchestrator 伺服器,以與 vRealize Automation 7.3 搭配使用。