vRealize Automation 7.0 版本支援 vRealize Operations Manager 8.x。從 vRealize Automation 7.3 開始並搭配 vRealize Operations Manager 6.6 與更新版本,支援第 1 天作業的工作負載置放。從 vRealize Automation 7.5 開始並搭配 vRealize Operations Manager 7.0 與更新版本,支援第 2 天作業的工作負載置放。

如果您從舊版升級至 vRealize Operations Manager 8.2,系統會將 vRealize Automation Management Pack 升級至 8.0。