Crawler VMware Edge Network Intelligence aktualizuje všechny své vzory pevné sítě na základě informací shromažďovaných z přemostěného portu. Tento krok je stejně důležitý jako konfigurace bezdrátových ovladačů.

Následuje vzorová konfigurace switchportu pro přepínače Cisco:
interface <interface connected to crawler>
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no ip address
monitor session 2 source vlan <list of commas separated uplink vlans from the Controller to the Cat6k switch. This includes management interface if radius is through manager port>
monitor session 2 destination interface <Interface connected to Crawler>

Přístup k rozhraní správy platformy Intelligent Platform Management Interface

Rozhraní Intelligent Platform Management Interface (IPMI) je hardwarové řešení pro centrální řízení serverů. Všechny crawlery v ENI jsou ve výchozím nastavení aktivovány pomocí rozhraní IPMI.

Pro přístup k zařízení crawler z portu IPMI viz Přístup k zařízení crawler z portu IPMI (Accessing crawler from IPMI port).

Chcete-li deaktivovat funkci IPMI pro zařízení crawler, nahlédněte do tématu Deaktivace IPMI (Deactivate IPMI).