Crawlery v VMware Edge Network Intelligence™ jsou zařízení v místním nasazení, která shromažďují data z vašeho prostředí a odesílají data do backendu (na stranu serveru) za účelem analýzy a korelace. Crawlery mohou být vyhrazená zařízení nebo virtuální stroje.