Nastavení VMware Edge Network Intelligence vyžaduje pro každý crawler pouze jednu IP adresu.

Nastavení ENI fyzického zařízení se statickou IP adresou

Chcete-li nastavit ENI fyzického zařízení se statickou IP adresou, proveďte následující kroky.
  1. Připojte klávesnici a monitor k serveru a přejděte na výchozí (domovskou) obrazovku. Jakmile zapnete server, zobrazí se přihlašovací obrazovka pro zařízení crawler.
  2. Přihlaste se pomocí uživatelského jména „nyansa“ a hesla „logmein“.
  3. V shellu zadejte sudo nmtui, abyste vyvolali nástroj pro konfiguraci sítě (NetworkManager TUI). NetworkManager TUI je standardní nástroj založený na kurzoru, který lze ovládat pomocí kláves se šipkami, mezerníku, tabulátoru a klávesy Zpět. Nahrazuje system-config-network, který byl použit v CentOS 6.
  4. Objeví se obrazovka TUI správce sítě (Network Manager TUI) s akcemi, které umožňují nakonfigurovat síťové rozhraní a systém DNS.
  5. Zvolte možnost Upravit připojení (Edit a connection) a na klávesnici stiskněte klávesu Enter.
  6. Vyberte síťové rozhraní, kterému chcete přiřadit statickou IP adresu, a stiskněte klávesu Enter.
  7. Pomocí tabulátoru přejděte na řádek „Konfigurace IPv4 (IPv4 Configuration)“ a změňte jej na <Ruční> (<Manual>). Podle toho nakonfigurujte svou statickou IP adresu, masku sítě, IP adresu výchozí brány a systém DNS.
  8. Restartujte síťové služby zadáním příkazu sudorestart_network.sh.
Poznámka: Výše uvedené pokyny fungují také při připojování přes SSH (pokud je aktivován protokol DHCP).