Výstrahy jsou nastaveny podle profilu uživatele. Můžete se rozhodnout pro příjem výstrah prostřednictvím emailu a/nebo SMS.

Můžete vytvořit výstrahy pro:
  • Výpadky (Outages) – Vyberte požadovaný ovladač nebo zařízení crawler, pro které chcete dostat výstrahu, pokud dojde k výpadku.
  • Systémové incidenty (Systemic Incidents) – Vytvořte výstrahy na základě priority incidentů a serverů, jako jsou DNS, DHCP, RADIUS atd. Přidejte lokality, pro které chcete odesílat výstrahy.
  • Kritické incidenty (Critical Incidents) – Vytvářejte výstrahy na základě kritických zařízení nebo pravidel pro incidenty kritické aplikace. Přidejte lokality, pro které chcete odesílat výstrahy.
  • Monitorování infrastruktury (Infrastructure Monitoring) – Vytvořte výstrahy pro monitorování přístupových bodů a zdrojů UPS, které jsou nasazeny na specifické lokalitě.

Například následující postup obsahuje pokyny k vytvoření výstrahy pro kritický incident:

Požadavky

Pokud chcete vytvořit výstrahy pro incidenty, ujistěte se, že jste vytvořili požadovaná pravidla incidentu. Viz téma Vytváření incidentů.

Procedura

  1. V levém navigačním podokně přejděte do nabídky Můj účet (My Account) > Nastavení správce (Admin Settings) > Přístup uživatele (User Access).
  2. Vyberte požadovaný uživatelský profil, pro který chcete nastavit výstrahy.
  3. Přejděte dolů do části Kritické incidenty (Critical Incidents) a poté z rozevíracího seznamu Přidat výstrahu (Add Alert) vyberte možnost Incidenty zařízení (Device incidents) nebo Incidenty aplikace (Application incidents).
  4. Vyberte požadované metody výstrahy – e-mail a/nebo SMS.
  5. Vyberte požadovaná pravidla incidentu, která jste vytvořili pro kriticky důležitá zařízení a aplikace. Viz téma Vytváření incidentů.
  6. Vyberte požadované lokality, pro které chcete výstrahy generovat. Pokud lokality nezadáte, budou výstrahy generovány pro všechny lokality.

Výsledek

Když dojde k incidentu nebo výpadku ve specifických lokalitách, výstrahy budou odesílány e-mailem nebo SMS na základě metody výstrah nakonfigurované pro daný uživatelský profil.