VMware Edge Network Intelligence začne vytvářet standardní hodnoty vašeho prostředí, jakmile začnete přidávat data. V rozmezí 2 dní modul AI spustí tvorbu incidentů pro problémy s výkonem, které se liší od vašich přednastavených standardních hodnot. Tyto incidenty mohou být vymezeny na určitou lokalitu nebo na celou organizaci.

VMware Edge Network Intelligence nabízí sadu vestavěných ukazatelů výkonu, které analyzují vaše prostředí a vyhledávají problémy, které mohou způsobovat problémy se zařízeními pro koncové uživatele. Jak systém poznává vaší síť, rozdělí tyto incidenty na incidenty úrovní P1–P6.
Tabulka 1. Prioritní úrovně

Úroveň

Popis

P1–P2

Incidenty na produkční úrovni, které ovlivňují podstatnou část uživatelů nebo mají významný dopad na výkon.

P3–6

Incidenty úrovně upozornění, které ovlivňují malé procento nebo mají malý vliv na výkon.

Nastavení priority byla vyladěna ve výchozím nastavení, ale lze je upravit v nastaveních správce tak, aby byla více nebo méně citlivá na změny standardních hodnot.
Důležité:

Je důležité pravidelně ladit incidenty kvůli minimalizaci falešně pozitivních nálezů v VMware Edge Network Intelligence. Laděním incidentů se AI učí, co je pro vás důležité a co ne. Přetěžování vaší schránky falešně pozitivními nálezy vám zabrání všimnout si závažnějších problémů.