Mist uvolňuje data k dispozici přes 3 typy rozhraní API:
 • HTTP GET(s) pro sklad AP, informace o neautorizovaném přístupovém bodu a informace o lokalitě; podobné jako SNMP GET
 • Prvky WebSocket pro statistiky z přístupového bodu, rádio AP a klienti
 • Webhooky pro asynchronní události, jako je přidružení a zrušení přidružení klienta, restartování přístupového bodu; podobné jako depeše SNMP
  Poznámka: Všechny 3 zdroje dat musí být plně integrovány mezi systémem Mist a  VMware Edge Network Intelligence (ENI).

Předpoklady pro integraci Mist a ENI

 1. Pro HTTP GET a rozhraní WebSocket API je potřeba:
 2. V případě webhooků se obraťte na tým VMware ENI, který obdrží adresu URL webhooku pro odeslání zpráv. Jakmile dostanete adresu URL pro daný webhook, nastavte adresu URL v portálu Mist provedením následujícího postupu:
  1. Přejděte do nabídky Organizace (Organization) > Nastavení (Settings) a aktivujte Webhook (Webhook).
  2. Zadejte adresu URL webhooku, kterou jste obdrželi od týmu ENI.
  3. Tým ENI doporučuje nastavit tajný klíč a sdílet tento klíč s týmem, aby mohli na straně ENI ověřit, že zprávy webhooku skutečně pocházejí z vaší instance cloudu Mist.

Nastavení integrace systému Mist v rozhraní ENI

Jakmile máte všechny požadované podrobnosti (ID organizace Mist, token rozhraní API a tajný klíč) pro nastavení integrace Mist ENI, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se do portálu VMware Edge Network Intelligence a přejděte do části Nastavení (Settings) > Informační kanály (Feeds) > Rozhraní API cloudu (Cloud API).
 2. Klikněte na tlačítko + Přidat konfiguraci cloudového rozhraní API (+ Add Cloud API Config).
 3. V části Konfigurace rozhraní API cloudu (Cloud API Config) nakonfigurujte následující:
  • Z rozevírací nabídky Dodavatelé (Vendors) vyberte možnost Mist (Mist).
  • Do pole Název (Name) zadejte název ovladače Mist.
  • V části Konfigurace rozhraní API (API Configuration) zadejte ID organizace Mist, token rozhraní API a tajný klíč, který jste získali z portálu Mist.

   Pokyny k získání ID organizace Mist a tokenu rozhraní API naleznete v části ID organizace Mist, token rozhraní API a tajný klíč (Mist Organization ID, API Token and Secret).

  • Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
Pro více informací o funkcích ENI, které jsou podporovány pro systém Mist, si pročtěte téma Matice podpory funkce VMware Edge Network Intelligence.

Chybové zprávy rozhraní Mist API a důsledky pro ENI

Chyba dat rozhraní Mist API Důsledky pro ENI
Data sousedního zařízení přístupového bodu nejsou k dispozici.
 • Chybí graf sousedního zařízení na stránce s podrobnostmi přístupového bodu.
 • Nebyly vygenerovány žádné incidenty společného kanálu přístupového bodu.
Informace o změně kanálu jsou k dispozici pouze prostřednictvím rozhraní REST API (GET) a nejsou dostupné prostřednictvím webhooků nebo prvků WebSocket. Informace o změně kanálu nebudou dostupné v reálném čase, budou zpožděny o jednu hodinu. Jako náhradní řešení si můžete tuto informaci každou hodinu vyžádat pomocí rozhraní GET API.