VMware Edge Network Intelligence používá data z WLAN ovladačů k identifikaci bezdrátových uživatelů a shromažďování informací o kvalitě připojení Wi-Fi. VMware Edge Network Intelligence podporuje mnoho různých poskytovatelů WLAN zároveň. V následující tabulce je uveden seznam podporovaných poskytovatelů a požadovaných informačních kanálů. Pro detailní konfiguraci si pročtěte kapitolu o konkrétních poskytovatelích.

Poskytovatel

API

SNMP get

Depeše SNMP

CLI

Lišící se podle poskytovatele

Cisco Controller

X

X

Cisco Telemetry

Cisco Meraki

X

Aruba HP

X

X

X

Aruba Amon

Mist

X

WebHook

Extreme

X

X

X

Ruckus

X

X

X