Srdcem VMware Edge Network Intelligence je náš modul pro strojové učení a analýzy. Systém průběžně analyzuje data a vytváří standardní hodnoty, incidenty, hlavní příčiny a koreluje informace o používání zařízení se statistikou sítě. Sekce Analýzy v ENI vám umožňuje zobrazit tato data mnoha unikátními způsoby.

Mnoho částí ENI může být použito pro zobrazení konkrétního zařízení, aplikace nebo síťové infrastruktury při řešení potíží za použití detailních dat z rozsahu 2 týdnů. Sekce Analýzy však umožňuje zobrazení sahající mimo zařízení do dlouhodobých trendů a analýz hlavní příčiny pro vaše prostředí. K používání těchto sekci je třeba vynaložit trochu úsilí na studium potřebné k porozumění, ale jde pravděpodobně o nejmocnější nástroje k získání informací a postřehů o vašem prostředí a o tom, jak si stojí ve srovnání s průmyslovými průměry nebo interními srovnávacími testy.

Stránka

Popis

Rámec

Historie sítě (Network History)

Spojnicový graf standardních hodnot a uživatelský počtů pro všechny metriky výkonu (Wi-Fi, O365, latence DHCP atd.)

Až 2 roky

Srovnávací testy (Benchmarks)

Průmyslová srovnání výkonových metrik a porovnání hlavních příčin mezi interními a průmyslovými lokalitami

2 týdny

Stav systému & Remediations (Health & Remediations)

Průzkumník dat pro metriky výkonu, který vám umožní přejít na běžné atributy týkající se problémů s výkonem

2 týdny