ENI má několik vestavěných výkonnostních metrik, které slouží k identifikaci potíží v síti. Každá z těchto metrik zkoumá data a využívá strojové učení a analýzu veledat k identifikaci problémů a navrhování řešení problémů. V následující tabulce je uveden částečný seznam zahrnutých metrik.

Metriky síťových zkušeností klientů

Metrika (Metric)

Popis

Výkon Wi-Fi klienta (Client Wi-Fi performance)

% uživatelů, kteří zaznamenávají potíže s Wi-Fi.

Výkon webu klienta (Client Web performance)

% uživatelů, kteří mají problémy se spolehlivým webem

Klienti se nepřipojují – RADIUS (Clients not connecting - RADIUS)

Klienti se nepřipojují k Wi-Fi v důsledku potíží s RADIUS

Protokol/latence klienta – RADIUS (Client protocol/latency - RADIUS)

Klienti zakoušející problémy s latencí s RADIUS

Klienti se nepřipojují – DHCP (Clients not connecting - DHCP)

Klienti se nemohou připojit kvůli potížím s protokolem DHCP.

Protokol/latence klienta – DHCP (Client protocol/latency - DHCP)

Klienti zakoušející latenci s DHCP

Klienti se nepřipojují – ARP (Clients not connecting - ARP)

Klienti se nemohou připojit z důvodu problémů s ARP.

Klienti se nepřipojují – DNS (Clients not connecting - DNS)

Klienti nemohou používat síť v důsledku selhání DNS

Protokol/latence klienta – DNS (Client protocol/latency - DNS)

Klienti zakoušející latenci DNS

Problém s připojením roamingu klienta (Client Roaming Connectivity Problem)

Klienti mající problémy s Wi-Fi v důsledku potíží s roamingem

Zkušenosti s klientskou aplikací

Zkušenost s klientskou aplikací je vypočítávána pro všechny aplikace, které jsou sledovány v ENI s využitím pro vybrané období, včetně vlastních aplikací. Seznam metrik bude záviset na aplikacích, které jsou používány. Několik příkladů níže

Metrika (Metric)

Popis

Výkon klienta Microsoft Office365 (Client Microsoft Office365 performance)

Klienti zakoušející problémy s latencí nebo připojením s O365

Výkon klienta Zoom Us (Client Zoom Us performance)

Klienti zakoušející potíže s Zoom

Vaše vlastní aplikace (Your custom app)

Klienti zakoušející potíže s vaší samostatně definovanou aplikací

Zprávy o incidentech infrastruktury

Metrika (Metric)

Popis

AP 5 GHz – úroveň šumu (AP 5 GHz noise level)

% AP hlásících vysokou 5 GHz úroveň šumu

AP 5 GHz – dostupnost kanálu (AP 5 GHz channel availability)

% AP hlásících nízkou 2,4 GHz dostupnost kanálu

AP 2,4 GHz – úroveň šumu (AP 2.4 GHz noise level)

% AP hlásících vysokou 2,4 GHz úroveň šumu

AP 2,4 GHz – dostupnost kanálu (AP 2.4 GHz channel availability)

% AP hlásících nízkou 5 GHz dostupnost kanálu

AP 5 GHz klienti na 2,4 GHz (AP 5 GHz clients on 2.4 GHz)

% klientů schopných 5 GHz na 2,4 pásmu

Přístupové body rozpoznaly radarový signál (Access Points detected radar signal)

% AP s událostmi DFS radaru

Přístupové body se pokazily (Access Points went down)

% z AP, které se pokazily a zůstaly pokažené

Přístupové body rebootstrapped (Access Points rebootstrapped)

% z AP, které rebootstrapped

Restartované přístupové body (Access Points rebooted)

% z AP, které byly restartovány

Výkon AP IPSEC VPN (AP IPSEC VPN performance)

% z AP s problémy s IPSEC VPN

Vedlejší Zkušenost klienta

Metrika (Metric)

Popis

Odražení SSID klienta (Client SSID Bouncing)

Odražení klientů z SSID do SSID

Klientská VLAN mění stejné SSID (Client VLAN changes same SSID)

Klienti, kteří mění VLAN na stejném SSID

Klient kontaktoval mnoho hostitelů/portů TCP (Client contacted numerous TCP hosts/ports)

Klienti se připojují k neobvykle vysokému počtu portů TCP

Klient kontaktoval mnoho hostitelů/portů UDP (Client contacted numerous UDP hosts/ports)

Klienti se připojují k neobvykle vysokému počtu portů UDP

Klient kontaktoval mnoho hostitelů ICMP (Client contacted numerous ICMP hosts)

Klienti kontaktují neobvykle vysoký počet hostitelů přes ICMP

Zahlcení klienta

Metrika (Metric)

Popis

Zahlcení špičky Wi-Fi klienta (Client Wi-Fi peak congestion)

Klienti ovlivněni zahlcením při špičce využití

Zahlcení špičky klienta – RADIUS (Client peak congestion - RADIUS)

Klienti ovlivnění kolizí do RADIUS během špičky využití

Zahlcení špičky klienta – DHCP (Client peak congestion - DHCP)

Klienti ovlivnění kolizí do DHCP během špičky využití

Zahlcení špičky klienta – DNS (Client peak congestion - DNS)

Klienti ovlivnění kolizí do DNS během špičky využití