Přejděte na Sklad (Inventory ) > Sítě VLAN (VLANS) a zobrazte seznam sítí VLAN. Na stránce Detaily o VLAN se sleduje velké množství informací o klientech v síti VLAN. Je to velice užitečné, pokud izolujete problémy s konkrétní sítí VLAN nebo pokud chcete provést srovnání s ostatními sítěmi VLAN.

Kliknutím na síť VLAN zobrazíte její podrobnosti. Zobrazené grafy zahrnují informace o transakcích DHCP, požadavcích/odezvách ARP, transakcích DNS, obecném internetovém skóre a procentech opětovných přenosů. Zahrnuje také seznam klientů v síti VLAN.

Obrázek 1. Detaily o VLAN