Při prohlížení klientů, přístupových bodů, serverů, ovladačů atd. VMware Edge Network Intelligence používá standardní formát stránky detailů. Tyto prvky mají podobný formát a funkčnost v různých typech zařízení. Je důležité porozumět těmto prvkům, protože některé prvky obsahují dodatečné detaily, když se na ně klikne.

Stránky detailů se obvykle skládají z jedné nebo více „karet“ detailů. Vrchní karta obvykle obsahuje identifikační informace pro danou položku a může obsahovat historické informace, jako je například několik posledních IP adres, které zařízení mělo. Ostatní prvky na stránkách detailů zahrnují incidenty pro klienty, nejaktivnější komunikace pro aplikace, sousedy přístupových bodů pro přístupové body a všechny mají určitý stupeň nezpracovaných datových grafů.

Stránky detailů jsou také vymezeny časovým voličem v pravém horním rohu, ale ne všechny detaily budou následovat omezení, jak je uvedeno níže.