Skupina v aplikaci VMware Edge Network Intelligence je kolekcí přístupových bodů nebo se používá k pojmutí jiných skupin (např. budovy obsahují patra). Skupiny vám umožní izolovat standardní hodnoty výkonu pouze pro tyto přístupové body. Skupiny jsou účinným způsobem, jak prohlížet různé oblasti vašeho prostředí bez provádění změn ve skutečné infrastruktuře.

Procedura

  1. Přejděte do nastavení správce a klikněte na odkaz PŘÍSTUPOVÉ BODY A VLASTNÍ SKUPINY (AP & CUSTOM GROUPS) – ve výchozím nastavení VMware Edge Network Intelligence importuje skupiny z vašeho ovladače WLAN.
  2. Chcete-li přidat nebo změnit existující skupinu, klikněte na tlačítko UPRAVIT (EDIT)
  3. Chcete-li přidat skupinu, klikněte na tlačítko NOVÁ SKUPINA AP (NEW AP GROUP).
  4. Vyplňte pole NÁZEV (NAME), TYP (TYPE), NADŘAZENÉ(PARENT) a zvolte přístupové body nebo definujte zástupné znaky odpovídající přístupovým bodům pro tuto skupinu.
  5. Klikněte na tlačítko ULOŽIT (SAVE). Tlačítko ULOŽIT (SAVE) se aktivuje pouze v případě, že se na stránce nenachází žádné chyby.

Výsledek

Obrázek 1. Přidání lokality

Pole

Účel

Požadováno

Název (Name)

Zobrazovaný název pro skupinu

Vždy požadováno

Typ (Type)

Jedna z – vlastní, budova, podlaží

Vždy požadováno

Podlaží (Floor)

Číslo podlaží

Když typ je Budova

Mapa podlaží (Floor Map)

Nahrajte mapu podlaží na podlaží.

Volitelné, ale dostupné pouze pro typ podlaží

Nadřazené (Parent)

Nadřazené typu skupiny

Požadované, skupiny a budovy musí být nastaveny na lokalitu, podlaží musí být nastavena na budovu.

Přístupové body (AP's)

Seznam názvů přístupových bodů nebo zástupných znaků za pomoci znaku * pro nahrazení

Požadované v případě, že jsou skupiny přístupových bodů prázdné

Skupiny přístupových bodů (AP Groups)

Seznam skupin přístupových bodů, které se shodují s ovladačem WLAN.

Požadované, když je přístupový bod prázdný

Adresa (Address)

Adresa ulice

Požadované pro typ Budova